22 01, 2020

Hebrew, January 2020 | על הגדר

2020-02-05T00:41:09-08:00

ינואר 2020 על הגדר מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור     ינואר 2020      הוגש בשידור חי ביום 21.12.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב רות'ר. ברכות [...]

Hebrew, January 2020 | על הגדר2020-02-05T00:41:09-08:00
29 12, 2019

Hebrew, December 2019 | מעקב אחר האור

2019-12-29T07:17:56-08:00

דצמבר 2019 מעקב אחר האור מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור דצמבר 2019 הוגש בשידור חי ביום 23.11.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב רות'ר. [...]

Hebrew, December 2019 | מעקב אחר האור2019-12-29T07:17:56-08:00
1 12, 2019

Hebrew, November 2019 | השינוי

2019-12-29T07:18:03-08:00

נובמבר 2019 השינוי מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור     נובמבר 2019        הוגש בשידור חי ביום 26.10.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב רות'ר. יקירים, ברכות [...]

Hebrew, November 2019 | השינוי2019-12-29T07:18:03-08:00
31 10, 2019

Hebrew, October 2019 | הגל הרביעי

2019-11-01T08:33:51-07:00

אוקטובר 2019 הגל הרביעי מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור     אוקטובר 2019        הוגש בשידור חי ביום 28.9.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב רות'ר. ברכות [...]

Hebrew, October 2019 | הגל הרביעי2019-11-01T08:33:51-07:00
26 09, 2019

Hebrew, September 2019 | מיקוד

2019-10-31T03:00:47-07:00

ספטמבר 2019 מיקוד מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור ספטמבר 2019        הוגש בשידור חי ביום 24.8.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב רות'ר. ברכות יקירים, [...]

Hebrew, September 2019 | מיקוד2019-10-31T03:00:47-07:00
24 08, 2019

Hebrew, August 2019 | מתחים

2019-08-24T02:06:48-07:00

אוגוסט 2019 מתחים מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור אוגוסט 2019        הוגש בשידור חי ביום 27.7.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב רות'ר. ברכות יקירים, [...]

Hebrew, August 2019 | מתחים2019-08-24T02:06:48-07:00
28 07, 2019

Hebrew, July 2019 | התמזגות של צירי זמן

2019-07-28T01:26:27-07:00

יולי 2019 התמזגות של צירי זמן מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור     יולי 2019        הוגש בשידור חי ביום 29.6.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב [...]

Hebrew, July 2019 | התמזגות של צירי זמן2019-07-28T01:26:27-07:00
20 06, 2019

Hebrew, June 2019 | גלים של גרביטציה

2019-06-21T10:19:29-07:00

יוני 2019 גלים של גרביטציה מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור     יוני 2019        הוגש בשידור חי ביום 25.5.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב רות'ר. [...]

Hebrew, June 2019 | גלים של גרביטציה2019-06-21T10:19:29-07:00
2 06, 2019

Hebrew, May 2019 | הדלתות הנפתחות

2019-06-21T10:19:37-07:00

מאי 2019 הדלתות הנפתחות מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית:  ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור מאי 2019        הוגש בשידור חי ביום 27.4.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו מהם. סטיב רות'ר. ברכות, [...]

Hebrew, May 2019 | הדלתות הנפתחות2019-06-21T10:19:37-07:00
28 04, 2019

Hebrew, April 2019 | סולרה – עדכון עלהפלנטה בעלת שתי השמשות

2019-06-21T10:20:41-07:00

אפריל 2019 סולרה עדכון עלהפלנטה בעלת שתי השמשות מאנגלית: חמדה טלאור עריכה לשונית: ניצה תפארת מאת הקבוצה משואות האור     אפריל 2019        הוגש בשידור חי ביום 23.3.19 הודעה: התקשורים שלהלן ניתנו בשידור חי וניתן להקשיב להם [באנגלית] כפי שהוקלטו במקור. להלן גרסה ערוכה של אותם תקשורים מיועדת להדפסה. העריכה נעשתה בהשגחת הקבוצה ובאישורה. אני מקווה שתיהנו [...]

Hebrew, April 2019 | סולרה – עדכון עלהפלנטה בעלת שתי השמשות2019-06-21T10:20:41-07:00