Second Wave of Empowerment Leaf There Before the Grace of you,  go I Human Angels Toad Stool Another Toad Stool Second Wave Crystal Child ..to reflect the magnifence of humans Purple is the color of the Universe. Big Hugs and gentle nudges Lightworker

Frasen en mänsklig ängel har använts i litteraturen i tusentals år. Guppen har bara talat om utvecklingen av mänskliga änglar sedan 1999. I en kanal, som sänder live, presenterad i Eindhoven, Holland, framfördes ”de sju gåvorna av det tredje årtusendet”. I detta budskap framkom att den femte gåvan var att vi inte längre är den enda planet av fritt val. Den andra planeten av fritt val har börjat sin resa och befinner sig inom sin egen evolutionära tidsram.

Gruppen säger, att såsom änglar i himlen är deras eget högsta syfte, att reflektera människornas storslagenhet. Och att vi som människor nu börjar utvecklas efter en högre vibrations status. Nästa stopp på våra evolutionära resor, kommer att leda till att några av oss blir till mänskliga änglar.

En mänsklig ängel är en person, som gör ett åtagande att placeras av sin ande i exakt rätt ögonblick i tid och rum, för att ge ett positivt bidrag till en annan människas liv.

Gruppen är snabb att påpeka; att vara en mänsklig ängel kan vara mycket svårt eftersom man sällan får se skörden av den säd man planterar. Inte bara det, att vara en ängelinnebär att man är redo att stärka människor utan att ta ansvar eller kraft från den människan, som man bistår. Inte en enkel uppgift, så skulle var och en av änglarna formulera det. I alla fall, är följande ett verk av en mänsklig ängel: att göra ett åtagande och bli placerad i situationer, där bara ett vänligt ord, en beröring, ett leende eller en gåva kan hjälpa en person, att förändra deras livskurs för evigt.

Gruppen säger också, att detta bara är en tillfällig tjänst, för de som väljer rollen av en mänsklig ängel, tränas inför uppgiften att agera som änglar för den andra planeten av fri vilja.

De tre frågorna, som ställts av alla mänskliga änglar

Från en livesänd kanal i Oostmalle, Belgien, oktober 2002.

  1. Är du villig att placera dig själv först?

Att placera dig själv först i alla allt, är det enda sättet på vilket man kan utföra arbetet av en mänsklig ängel och samtidigt upprätthålla balansen. I de högre vibrationerna av den Nya Planeten Jorden, bör ditt förstaställningstagande, som möjliggörare, handla om att arbeta utan att ta makten från dem du befrämjar. Detta kan vara en svår balansgång och är inteen enkel uppgift. Även med den bästa av intentioner, så kan försöken att hjälpa en annan dränera dig och aktivera dåliga vanor hos den, som du försöker att hjälpa,om man inte är helt centrerad i sin energi. Hitta först din egen energi och ha modet att placera dig själv först i alla lägen.

  1. Väljer du att göra ett åtagande att vara en mänsklig ängel?

Detta är ett åtagande till anden; att du tillåter dig själv att bli placerad i det perfekta korsningen av tid och rum, för att göra skillnad i en annans liv. Du kanske känner dem eller så gör du det inte. Att lita på att anden placerar dig på den perfekta platsen, innebär att du till att börja med måste vara balanserad. När man gör dessa åtaganden, måste man förstå att alla händelser, som sker i deras liv, från den tidpunkten och framåt, inte kan tas personligen. Från den tidpunkten och framåt, kommer anden att förflytta dig till rätt plats. Att hitta sätt, att plantera frön av egenmakt kommer att vara din högsta avsikt, såsom mänsklig ängel.

  1. Lovar du att handla värdigt, när detta är möjligt?

Att gå med värdighet innebär, att varje steg i ditt liv görs i full medveten förening tillsammans med allt omkring dig. Illusionen av polaritet, kan få en att tro på separationen från alla ting. Att gå med värdighet innebär istället att man uttrycker ett enhetsmedvetande för varje steg man tar.

Var vänlig och ta med dessa frågor in i ljusets lätthet, snarare än på ett lättvindigt sätt.

 

Relaterade till budskapen under Ljusfyrarna:

Gåvan

Mikaels familj – Cirklar av ljus (Mikael kristallen)

De mänskliga änglarnas utmaning

Tre magiska steg

Beröringen av en ängel – Kramar hemifrån