Oktober 2015

Trialitetens tidsålder
Triadens nya rytmer

Välkomna, kära vänner.

Att tona in mot fler dimensioner samtidigt

Detta är en glädjens dag, eftersom ni träder in i en ny verklighet. Vi har gett många förklaringar till hur det är att leva i en multidimensionell värld och bokstavligen talat om vad det innebär, att endast se ett fragment av den du är och dina egna upplevelser på planeten Jorden i en fysisk kropp. Vi tycker att det är fascinerande att ni har börjat upptäcka och avslöja de andra aspekterna av er själva. Börja kombinera och hitta den fullkomlighet, som du fick med dig till Jorden. Som ni vet, kära vänner, är planeten Jorden en ofullständig planet. För att anden ska kunna låtsas om att vara människa är det nödvändigt att dela upp det där fullkomliga ochdet är skälet till att ni har multipla dimensioner.Det som äger rum just nu är att ni befinner er i processen av att samla ihop dessa delar av er själva, som ni har splittrat uppför att kunna delta i spelet. Nu förändras saker och ting mycket hastigt och detta är en väldigt intressant situation. Hela mänskligheten har levt med sitt fokus inställt på ett viss intervall. Kära vänner, i detta nu går det tusentals radiosignaler i området framför Väktarens ansikte – tusentals efter tusental.   Lyssnar han in till någon av dessa? Känner han att någon av dessa radiosignaler går genom tid och rum? Nej. Inte förrän han tonar in mot den. Människor kan generellt inte ställa in sig på en radiosignal; man behöver vanligtvis en radio för att åstadkomma detta. Hursomhelst, så illustrerar detta mycket tydligt, att allaenergier är här vid samma tillfälle simultant. Det fungerar på samma sätt, när alla dina tolv dimensioner finns i samtidighet, om än du bara riktar in dig mot en i taget. Detta är processen, som nu är i begynnelsen av en förändring.

Mänsklighetens växer som ett kollektiv

För ett tag sedan, kära vänner, gick hela mänskligheten igenom en evolutionär förändring, när ni förflyttade er från singularitet till dualitet. Detta var ett omfattande framsteg inom alla livets områden. Det var underbart att se hur ni grundade denna energi, tog med den in, började använda den och uppleva det dualistiska spelet. I detta skede lärde ni er att bli rädda för mörkret och för era egna skuggor, eftersom ni uppfattade allting, som antingen det ena eller det andra. Ni har uppfattat allt som ljus eller mörker, upp eller ned, bra och dåligt, rätt eller fel och svart eller vitt. Allt detta är en illusion, vad gäller intoning, kära vänner. När en människa lär sig en ny egenskap, så är det underbart, men det är inte förrän det att kollektivet lär sig samma attribut, som det blir tillgängligt för var och en. I era vetenskaper finns det något som kallas för Teorin om den hundrade apan.Även om det bara är en teori, så följer det ett grundläggande koncept: när en apa lär sig ett nytt beteende, så lär sig en annan apa samma maner och så vidare. Hursomhelst, vid tiden för att den hundrade apan lärt sig detta beteende, så känner alla apor till, överallt,detta handlingssätt. En del av dessa faktiska uppgifter varierar och denna förklaring finns bara till i syftet att illustrera. Emellertid är utgångspunkten av detta absolut sann; det är absolut sant att människor kan växa samman på ett kollektivt plan.

Triadens tidsålder

Det som skett är att mänskligheten är redo för att kliva in i trialiteter på ett nytt sätt. Att ändra riktning och släppa de gamla idéerna om dualismen – det goda, dåliga, rätta, felaktiga och alla begränsade visioner av just svart och vitt. Kära vänner, det är dessa saker, som tar er till den yttersta skärpningen av era förmågor och av ert medvetande. Ni kan bara uppfatta saker på ett sanningsenligt sätt, om ni tar dem till dess yttersta extremer. Om det är svart och det är vitt, så betyder detta egentligen att där varken finns svart eller vitt – för det finns endast nyanser av grått.När man en gång börjar förstå detta från ett större perspektiv, så förflyttar man sig ut ur begränsningarna i det dualistiska fältet och inlederstegenmottrialitet. På vilket sätt är trialiteten annorlunda På vilket sätt kommer det att förändra mänsklighetens liv på planeten Jorden? Nåväl, kära vänner, det finns en ny uppsättning av utmärkande egenskaper. Även om vi talar om dessa såsom nya, för att hjälpa till med förtydligandet, så stämmer inte detta fullt ut. Skillnaden är att människor nu kan nå dessa egenskaper på ett nytt sätt och börja knyta an till de förlorade delarna i era andra dimensioner. Under de kommande fyra månaderna, kommer ni att ha möjligheten att inleda seendet av triaderna. Dessa kommer att dyka upp överallt. Ni kommer att se dem, oavsett om ni letar efter dem eller inte. Så håll, helt enkelt, utkik efter triaderna. Dessa kommer att börja dyka upp på olika ställen och ge er den kosmiska vinken, som är en påminnelse om att du är på rätt väg och att mänskligheten rör sig i riktning mot gud, Hem och ljus.

Det är en ny tid på planeten Jorden, kära vänner. Ni har aldrig förr bevittnat sådana möjligheter att kliva in i er kraft och uppleva livet som en medveten och uppvaknad skapare. Så underbart! Naturligtvis, kommer detta att blotta andra utmaningar, eftersom det är i förflyttandet från en nivå till en nästa, som människor lär. På en av nivåerna kommer ni få en möjlighet att först lära hur ni ska vandra jämte med era egna kreationer, sedan hur ni ska harmoniera med alla andras, runtomkring. Det är där, som själva magiken befinner sig, kära vänner. När du kan harmonisera på ett nytt sätt med dina skapande förmågor, så öppnas fältet av triader upp.

Inflyttning i triaden

Nu ska vi delge er en mycket intressant historia, som inledningsvis nådde fram till Väktaren genom berättelserna om Amor. Amor var en ung pojke, som levde vid tiden för Lemurien. Vi berättade historien över en mycket lång tidsperiod och upplyste Väktaren om hur evolutionen tog sig i uttryck. Den historien innehåller de flesta sanningar om den nya energin, som alla människor börjar att brottas med och att synliggöra, lära och använda. Nu kommer ni att börja se dessa triader, precis på samma sätt som i berättelsen, där Amor blev visad av sin stora mästare varför universum är baserat på tre. Här på Jorden, kära vänner, har ni lyckats att arbeta med basen 12 och basen 10, som i själva verket är de mest vanliga; även ert decimalsystem baseras på tiotal. Fastän det ser ut att fungera på Jorden, så kommer ni finna att allt är arrangerat på basen 12, när ni börjar går in i kosmos och att allt kan plockas ner till tretal. Detta är skälet till att så många saker gett sitt uttryck i tretal, även i några av era gamla skrifter – Fadern, Sonen och Den Heliga Ande. Ni kommer upptäcka att ni har nya förmågor och vad det betyder är att ni kan göra anspråk på era andra färdigheter, som ni har gömt undan i andra dimensioner. Ni kommer att se hur era liv förändras, när ni bli duktiga på att göra vissa saker, som ni aldrig varit bra på förut. Helt plötsligt, kommer något att falla sig naturligt – som en kanal – och allt du behöver göra är att följa ledsagningen. Följ dina egna kontaktytor och stig på detta sätt in i denna nya energi på ett helt nytt sätt. Du träder in i tidsåldern av triader, tidsåldern av bemästrande. Genom att göra detta, så träder du ut ur dualismen och in i trialiteten.

En starkare förbindelse till ditt Högre Jag

Ett annat sätt som vi kan beskriva detta på är ganska likartat med det som vi tidigare påtalade med skillnaden mellan dualismen och trialitet. På ett enkelt sätt, så påminner dualismen om en linje med oppositioner på vardera sidan om denna linje. Vad skulle hända om du adderade en tredje punkt på samma linje? Nu har du en linje som går tvärs över och sedan en tredje punkt, som skapar en vacker triangel. Du har nu klivit in i triadens fält. Den tredje punkten är de nyare, starkare förbindelsen med ditt Högre Jag. Din inre guidning kan börja att arbeta för dig på nya sätt och inte bara för dig.För många av er, kära vänner, är lärare. Många av er är kärl, kanaler för information som kommer in och ni har förberett er för detta på många olika sätt. En del av er kommer att åstadkomma detta på samma sätt som Väktaren, medan de flesta av er kommer att uttrycka det på ett något annorlunda sätt, på ditt eget sätt. Alla har kommit in med en mycket unik och speciell ljusstråle. Det är vårt jobb att inte bara lära er att förstå detta, men också att hjälpa er att använda densamma, liksom att kliva in i verkligheten av din egen skapelse. Det är skönheten i det vi ser och vi kan visa er underverken, kära vänner. Vi kan tala om för er att ha tro och tillit, något som är speciellt underbart, eftersom det avspeglar din egen energi. Var och en av er har möjligheten, att ta ett litet steg närmare och inom fyra månader kommer energin att förflytta sig in till den tredje sfären. Välkommen till den nya Triadens tid och till Trialitetens ålder. Välkommen hem, kära vänner. Detta är en språngbräda, som ni alla kommer att ta avsats ifrån under de kommande månaderna, så njut av åkturen! Njut av resan och framför allt, försök att åter minnas, vilka ni är på djupet. För det är den energin, som du anförtroddes med, när du kom till Jorden.

Det är med den största vördnaden, vi hälsar er på detta sätt, för att försöka påminna er om vilka ni är och varför ni är här. Känn till att vi ber er att behandla varandra med respekt. Vårda varandra vid varje tillfälle. Det är ett nytt spel ni spelar. Spela väl tillsammans.

Espavo, kära vänner

Gruppen

 

Ordet Espavo är en tidig lemurisk hälsningsfras: ”Tack för att du står i din kraft.”

 

Copyright Notis:
Copyright Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml