Välkommen hem till Lightworker!

Det var i maj 1997, som jag fick en stark knuff av Gruppen, för att skapa en samlingsplats för ljusarbetare här på internet. Detta skulle vara en plats för alla att samlas på, en plats för att uppleva delaktighet och hjälpa människor att komma i kontakt med sin egenmakt. Det tog åtskilliga månader att få igång denna rörelse och i oktober -97, med hjälp av många andra, satte vi upp den första inkarnationen av espavo.org.

Gruppen gav oss åtskilliga riktlinjer för detta projekt. Dessa riktlinjer handlade om att skapa en plats för människor att sammanstråla och för att åter minnas om vilka de varit och om sina bortglömda krafter; ett resultat av att spela människospelet. De sa att de skulle låta projektet avspegla livet för ljusarbetare här på planeten och att det skulle vara ett arbete i ständig utveckling. Att bli bekväm med förändringar var en mycket viktig punkt. En sak de berättade för mig var att första sidan skulle innehålla orden ”Andra Vågen”. De bad mig att inte gör det påträngande utan helt enkelt få det tillkännagivet i det huvudsakliga flödet av medvetanden. Denna etikett skulle inte avläsas eller ställas frågor om av människor, utan istället skulle energin från dessa två ord helt enkelt absorberas.

Först förstod jag inte innebörden av dessa ord, men visste att det var viktigt att plantera frön. Nu förstår jag att det faktiskt är en våg av mänskligt medvetande, en övergång från den första vågen av lärande, genom exempelvis lärare, till en andra våg av erfarenheter kring egenmakt. I korthet, det är mänskligheten, som nu rör sig från spelet att ”följa John” till en omgång av att ”följa sig själv”. Som ett resultat av denna tidiga instruktion, kommer ni upptäcka att orden ”Andra vågen” är undanröjda, men att de ibland finns dolda på bokomslag och i skrivet material.

Att bereda plats för den fullständigtberättigade människan i vårt samhälle är vad Gruppen egentligen handlar om och denna webbsida är ett exempel på detta. Gruppen säger att internet är ett paradigm för framtida samhällen i världen, eftersom det följer en naturlig balansakt utan kontroll och som ett resultat av detta, så är det den perfekta platsen för skapandet av en ultimat berätttigande. Från ”En tanke för dagen” under logotypen, som ändras varje gång du besöker sidan, till den månatliga ”Lightworker LIVE Lightcast”, erbjuder vi dig denna version av himlen på jorden.

Gruppen beskriver hela processen över våra göranden, som ett utstuderat spel med mycket rekvisita och förklädnader. Den första sidan i boken är en beskrivning av livet på Jorden med titeln Grand Game ofHide and Seek. I denna skrift beskriver de syftet med spelet, som ett uppvaknande av hågkomsten om vem du är och om dina medskapande krafter. Nästa steg i spelet, är att använda dessa krafter till att skapa ett hem på denna sida av slöjan. Det är mot detta mål, att skapa ett himmelrike på jorden, som denna hemsida är dedikerat till. Gruppen säger, att det enklaste sättet att minnas det egna bemyndigandet, är att återanknyta till medlemmarna av den egna ursprungliga själsfamiljen. Detta är en process, som är under utveckling över hela planeten. De säger, att när vi tittar in i ögonen på dessa människor, så kan vi tydligt se vilka vi verkligen är. Denna process av återförenande är något vi stödjer i alla våra skrifter och seminarier. Denna webbplats är till för att komma samman och för att återanknyta till din själsliga familj. Det är en plats, där du kan dela med dig av dina tankar, dina förhoppningar och dina drömmar. Det är en plats till för att minnas vem du egentligen är och för att använda kraften till att skapa din version av ”hemma”, på denna sida av slöjan.

En snabb anteckning angående de knappar, som löper längs denna hemsida; dessa är kontrollenheter och det finns många av dem på espavo.org. De tar dig inte till varje sida, men att göra sig bekant med dessa är en hjälp i navigeringen av denna hemsida. Dessa knappar förändras ofta i fråga om innehåll och placering. Om något nytt tillkommer på sidan, kommer knappenallt som oftast att förflyttas tilltoppositionen. Det finns en hel del information här och vi hoppas att du uppskattar den tid, som du spenderar här. Personalen på Lightworker är väldigt stolta över att ha er här. Detta är vår version av himlen på jorden.

Detta utrymme understödjs av frivilliga insatser och donationer. Om du vill visa ditt stöd, kan du upptäcka olika sätt attbli delaktig i uppbyggnaden av drömmen via Visionssidan. Vi gör skillnad med ett hjärta i taget.

I detta utrymme erbjuder vi skrifter från Gruppen. Information från Gruppen, vad gäller att leva i den högre vibrationen, erbjuds på fliken Ljusfyrarna ~ Påminnelser hemifrån. Denna information läggs fram för att läsas med individuell urskiljningsförmågaoch med syftet att hjälpa dig till återfå minnet av dina skapande krafter. Vi ber dig att ta med dig det som känns känslomässigt tilldragande och att lämna resten därhän. Denna plats erbjuds, som en plats för villkorslös kärlek. Ett utrymme till för dig att uttrycka din egen version av himlen på jorden; ett ställe, där du kan se in i våra ögon och åter minnas, vem du egentligen är.

Under de kommande månaderna kommer vi att erbjuda många områdenför människor att hämta sin kraft ur. Om du ser något, som du skulle vilja engagera dig i, var då vänlig att meddela oss. Du kanske också vill besöka vår volontärssida, för att se hur du kan engagera dig. Anslagstavlorna är en plats, där du kan och att ta in ljus. Vi välkomnar dig till att bli en del av denna familj, på det sätt du önskar. Må ljuset alltid vara med dig. Välkommen hem.

Stora kramar och mjuka knuffar

Steve & Barbara Rother

______________________

Steve och Barbara Rother är partners i kärlek och i ljusarbete. Tillsammans sedan gymnasiet, firade de nyligen sitt 32-åriga äktenskap. Steve kanaliserar de älskvärda varelserna, kända såsom Gruppen. Detta började och fortsätter till dags datum i den månatliga Ljusfyrar ~Påminnelser hemifrån. De tre första böckerna från Gruppen är tillgängliga i Lightworkers affär. Från sitt säte i Nevada, reser nu Steve & Barbara runt och presenterar seminarierna Vägar till bemyndigande, workshops baserade på information från Gruppen om att leva i de högre vibrationerna. Klicka här för att se shemat.

Behandla varandra med respekt

ge varandra näring

och spela i sämja…

Gruppen