Låt mig presentera gruppen

När jag till en början kanaliserade Gruppen, trodde jag inte att det var kanalisering, eftersom det var en sådan naturlig process. Det var precis som om de talade till mig med min egen röst, likväl var jag medveten om att de var åtskilliga till antalet. Från deras perspektiv är kanalisering en naturlig process och inte alls mystisk. Det handlar om konsten att lyssna och när man lär sig att lyssna, så blir informationen väldigt tydlig. Detta är en mycket jordad form av kanalisering.

En dag frågade jag dem, vilka de var. De skrattade kärleksfullt och berättade att svaret på min fråga var trefaldig.

1. Det hade jag inte med att göra
2. Det hade jag inte med att göra och
3. Det hade jag inte med att göra

Min första reaktion var rädsla, eftersom jag trodde att entiteter ovilliga att identifiera sig själv, inte kunde vara av ljuset. Men ändå, dessa budskap var så underbara, att jag inte kunde hålla mig borta. Jag fortsatte att höra detta underbara skratt och till slut frågade jag dem varför de inte ville svara mig. Sedan gav de mig följande erbjudande: ”Vår önskan är att du bedömer budskapens innehåll endast i egenskap av kärlek. Detta är enövning av din egen makt över urskiljningsförmågan och ska uttryckas, istället för att dess värde bestäms efter den etikett som sätts. Urskiljning är det högsta uttrycket för Gud inom dig, då det på ett tydligt sätt används till att styra din egen värld av egen kraft. Vi erbjuder dig detta som ett redskap: om det talar till ditt hjärta, behandla det som ditt eget. Om det känns mindre än detta, lämna det utan bedömande, för då placerades budskapet där för en annan.” Urskiljningsförmåga är ett verktyg de ber oss att använda av inom alla områden i livet, från vem vi ger tillåtelse att beträda våra fält till vad vi väljer att tittar på Tv:n. För dem är detta så viktigt att de förkroppsligar denna lektion genom sin egen anonymitet. Efter åtskilliga månader, gick de äntligen med på att låta mig kalla dem för ”Gruppen”.

De erbjuder information om egenmakt och tekniker för att återuppväcka dessa krafter inom dig. De är här för att hjälpa dem, som väljer att förflytta sig in i sin egen glädje och skapa sin version av himlen här på jorden. De älskar att skratta och jag förser dem med många möjligheter till detta!

Under en lång tid, talade gruppen väldigt lite om deras ursprung, förutom att de var en grupp av nio och att de ansåg mig, som en av dem. Var och en av dem har ett specifikt arbete och ett expertområde och min är att översätta till det mänskliga hjärtat. I december 1999, berättade de lite mer om vilka de var. Denna information kan man hitta i meddelandet Mikaels Familj. De månatliga meddelandena från Gruppen är tillgängliga under Ljusfyrarna – Påminnelser Hemifrån. Ni kan placera er själv på en lista för att ta emot dessa via e-post.

Vi erbjuder dig dessa med stolthet, för ditt eget bemyndigande och din urskiljningsförmåga.

Espavo

Steve Rother