Second Wave of Empowerment Leaf There Before the Grace of you,  go I Human Angels Toad Stool Another Toad Stool Second Wave Crystal Child ..to reflect the magnifence of humans Purple is the color of the Universe. Big Hugs and gentle nudges Lightworker

Frasen en mänsklig ängel har använts i litteraturen i tusentals år. Guppen har bara talat om utvecklingen av mänskliga änglar sedan 1999. I en kanal, som sänder live, presenterad i Eindhoven, Holland, framfördes ”de sju gåvorna av det tredje årtusendet”. I detta budskap framkom att den femte gåvan var att vi inte längre är den enda planet av fritt val. Den andra planeten av fritt val har börjat sin resa och befinner sig inom sin egen evolutionära tidsram.

Gruppen säger, att såsom änglar i himlen är deras eget högsta syfte, att reflektera människornas storslagenhet. Och att vi som människor nu börjar utvecklas efter en högre vibrations status. Nästa stopp på våra evolutionära resor, kommer att leda till att några av oss blir till mänskliga änglar.

En mänsklig ängel är en person, som gör ett åtagande att placeras av sin ande i exakt rätt ögonblick i tid och rum, för att ge ett positivt bidrag till en annan människas liv.

Gruppen är snabb att påpeka; att vara en mänsklig ängel kan vara mycket svårt eftersom man sällan får se skörden av den säd man planterar. Inte bara det, att vara en ängelinnebär att man är redo att stärka människor utan att ta ansvar eller kraft från den människan, som man bistår. Inte en enkel uppgift, så skulle var och en av änglarna formulera det. I alla fall, är följande ett verk av en mänsklig ängel: att göra ett