Vad är en Ljusarbetare?

Vi får ofta frågan ”Vad är en ljusarbetare?” Det finns många mejl, som innehåller denna fråga, eftersom en del av våra seminarier använder sig av etiketten ” OverLight Series eller LightMasters” (ljusmästarna). Många skriver till oss och frågar vad de behöver göra för att bli en ljusarbetare. Svaret är enkelt. Titeln Ljusarbetare kan endast tas i anspråk av de, som gör ett medvetet val. Människor, som hittar fram till denna sida, resonerar instinktivt med ordet ljusarbetare. Nej, vi har inte uppfunnit det, inte heller gör vi anspråk på att äga detsamma. Vi använder det helt enkelt för att på ett tydligt sätt fastställa vår avsikt att bära ljus. En ljusarbetare är en vald titel för den, som väljer att sprida ljuset på planeten jorden. I en färsk kanalisering från ”Gruppen”förklarade de sin syn på frågan i följande skrivelser:

Gruppen:

”Vi är återigen djupt hedrade att få vända oss till denna grupp av mästare med titel Ljusarbetare. Detta är en vald titel och är till skänks till alla de, som har en önskan om att bära den. Den avspeglar en vilja att medvetet bära ljuset på planeten Jorden och denna inställning är det enda förbehållet. Som ni vet, är vi motvilliga till att använda titlar överhuvudtaget. Det faktum att människor lägger så stor vikt på titlar, finner vi humoristiskt. Vi märker ofta att människor accepterar meddelanden av tvivelaktig integritet, bara genom det att en fyndig titel bifogats. Vi vill göra er uppmärksamma på kärlekens innehåll i meddelanden och att använda er urskiljningsförmåga, vad gäller all information som träder in i din sfär.Detta är det högsta uttrycket av Gud inom var och en och den hjälper er att behålla balansen under dessa tider. Vi säger er, att även med denna aversion mot titlar,så är vi faktiskt hedrade över att kallas oss Ljusarbetare. Istället för att använda denna titel till att placera oss själva på en inbillad piedestal, använder vi den som en bekräftelse på vår avsikt. Vi inbjuder er alla att göra detsamma.”

(BeconsofLight Jan 1999)

Vi inviterar dig till att göra anspråk på denna titel åt dig själv och för att åter minnas vem du egentligen är.

Steve & Barbara Rother och “Gruppen”