מאנגלית: חמדה טלאור
עריכה לשונית: ניצה תפארת

 

זמן קצר לאחר שהחלו הקבוצה להעביר באמצעותי מסרים, ביקשתי הדרכה כדי להישאר בדרך. להלן מה שקבלתי כהדרכה. אני משתמש בזה בכל בוקר לאחר שאני מסיים את 26 שניות מיקוד הבוקר שלי. במהלך השנים דברים אלה מאוד משמעותיים עבורי, וברצוני לחלוק אותם כאן.

אני מבקש שהרוח תהלך עמי היום ושיהיה לי האומץ לשאת אמת זו בתוכי בכל מעשי. לעמוד איתן באמת שלי וכוח לכבד את הרוח שבפנים.

עזרו לי היום להיזכר הן במי שהנני והן במי שאינני.

מי שאני זו תפארת, אולם לשאת חזות של מי שאינני גורע מתפארת זו.

לקבל את האמת של המגבלות שלי, מנקה את הדרך לשאת את עוצמתי האמיתית.

לדעת שלאחוז בעוצמתי אפשרי רק כאשר אינני מפחד להיות פגיע.

ביום זה אאזן את האגו בכך שאבדוק אותו תכופות ואראה את המוטיבציה האמיתית שלי.

אני מקבל את העוצמה הקיימת בצדק שלי, ואני מוכן להשתמש בה ליצירת הבית בצד הזה של הצעיף.

אני מבקש להיות מסוגל לאפשר לרוח לנבוע ממני לכל מי שבוחר להתבונן בי, ולהיות מראה מושלמת כך שהם יוכלו לראות את האל שבתוכם.

עזרו לי לגעת בליבם באמצעות אהבתי ולאפשר להם להיזכר בבית ובמי שהם באמת, כפי שאני זוכר מי אני.

בעוד הרוח פוסעת עמי ביום זה אני זוכר להודות למתנות הרוח הנמצאת על כתפי. הלוואי שתמיד אשתמש בה לטובתם העליונה של כל הנוגעים בדבר.

אני נשבע ליהנות מיום זה במלואו ולצחוק בכל הזדמנות.

ביום זה אשחק את המשחק הנפלא ואשא את רטטי הבית בכל תנועה על פני לוח המשחק.

ביום זה אזכור.