Second Wave of Empowerment Leaf There Before the Grace of you, go I Human Angels Toad Stool Another Toad Stool Second Wave Crystal Child ..to reflect the magnifence of humans Purple is the color of the Universe. Big Hugs and gentle nudges Lightworker

מאנגלית: חמדה טלאור
עריכה לשונית: ניצה תפארת

הביטוי ‘מלאך אנושי’ נמצא בשימוש בספרות כבר אלפי שנה. הקבוצה מדברים על התפתחות ה’מלאכים האנושיים’  רק משנת 1999. בתקשור בשידור חי שהיה באינדהובן שבהולנד, הם הציגו א ”  7 המתנות לאלף השלישי ” . במסר זה המתנה החמישית היא, שהפלנטה שלנו אינה יותר פלנטת הבחירה חופשית היחידה. הפלנטה השנייה של בחירה חופשית החלה, והיא נמצאת במסגרת זמן התפתחות משל עצמה.

הקבוצה אמרו שהמטרה הגבוהה ביותר שלהם כמלאכים במרומים, הינה לשקף את הוד האנושיים. ושאנו, כבני אנוש, מתחילים עתה להתפתח לסטאטוס רטט גבוה יותר. הצעד הבא במסע ההתפתחות שלנו יוביל את חלקנו לכך שנהפוך להיות מלאכים אנושיים.

מלאך אנושי הינו אדם המתחייב להיות ממוקם על ידי הרוח בצומת הזמן והמרחב הנכונה על מנת שיתרום תרומה חיובית בחייו של בן אנוש אחר.

הקבוצה מציינים במהירות שלהיות מלאך אנושי יכול להיות דבר קשה מאוד, שכן רק לעתים נדירות מזדמן לו לראות את קציר הזרעים שזרע. וגם, להיות מלאך אנושי אומר להיות מוכן להעצים ללא נטילת האחריות, או העוצמה, מהאדם אותו מעצימים. משימה לא קלה, כפי שכל מלאך יספר לכם. אולם, התחייבות להיות בסיטואציות בהן רק מילה אדיבה, נגיעה, חיוך, או מתנה – יכול לעזור לאדם לשנות את נתיב חייו לתמיד. זו עבודתו של מלאך אנושי.

הקבוצה אף מצהירים שזו עמדה זמנית בלבד, שכן אלה אשר יבחרו בתפקיד של מלאך אנושי ייכנסו למעשה לאימונים כדי לשחק את התפקיד של מלאכים עבור הפלנטה השנייה של הבחירה החופשית.

שלוש השאלות המופנות אל כל המלאכים האנושיים

מתוך תקשור בשידור חי אשר ניתן באוסטמול, בלגיה, באוקטובר 2002.

1. האם הנכם מוכנים למקם את עצמכם ראשונים?

למקם עצמכם ראשונים בכל הדברים הינה הדרך היחידה בה ניתן לבצע את עבודתו של המלאך האנושי תוך שמירה על איזון. ברטטים הגבוהים של כדור הארץ החדש, הדבר הראשון שתיקחו בחשבון כמדריכים יהיה לעבוד מבלי לקחת את העוצמה מאלה אותם תדריכו. זה יכול להיות איזון קשה ומשימה לא קלה. גם כאשר יש כוונות טובות ביותר, אם לא תהיו ממורכזים באנרגיה שלכם, הניסיון לעזור לאחר עלול לרוקן אתכם ולאפשר התנהגות עלובה עם האדם לו תנסו לעזור. קודם כל מצאו את האנרגיה של עצמכם והיו אמיצים למקם עצמכם ראשונים בכל שיקול.

2. האם אתם בוחרים להתחייב להיות מלאך אנושי?

זו התחייבות לרוח האומרת שתאפשרו לעצמכם להיות ממוקמים בצומת מושלמת של זמן ומרחב על מנת לחולל שינוי בחייו של מישהו. ייתכן שתכירו אדם זה, יתכן שלא. לבטוח ברוח שתמקם אתכם במקום המושלם אומר שקודם כל עליכם להיות מאוזנים. כאשר תקחו על עצמכם התחייבות זו תצטרכו להבין שאין להתייחס אל כל האירועים שיתרחשו בחייכם מנקודה זו והלאה, כאל דבר אישי. מנקודה זה והלאה הרוח תמקם אתכם. למצוא דרכים לזרוע זרעים של העצמה תהיה הכוונה העליונה שלכם כמלאכים אנושיים.

3. האם תבטיחו להתנהג בחן וחסד ככל האפשר?

להתנהג בחן וחסד אומר לעשות כל צעד בחייכם במודעות חיבור מלאה עם כל הסובב אתכם. האשליה של קוטביות תגרום לכם לחשוב שהנכם נפרדים מהכול. להתנהג בחן וחסד פירושו לבטא איחוד מודע בכל צעד שתעשו

אנא התייחסו לשאלות אלה מתוך אור ולא בקלות ראש.

תקשורים הקשורים לאור

המתנה

משפחת מיכאל – מעגלי אור [הקריסטלים של מיכאל]

אתגר למלאכים האנושיים

בריאת המלאכים האנושיים

שלושה צעדים קסומים

מגע של מלאך– חיבוקים מהבית