Second Wave of Empowerment Leaf There Before the Grace of you, go I Human Angels Toad Stool Another Toad Stool Second Wave Crystal Child ..to reflect the magnifence of humans Purple is the color of the Universe. Big Hugs and gentle nudges Lightworker

Zwrot “Ludzki Anioł” był używany w literaturze od tysięcy lat. Grupa mówi o ewolucji ludzkich aniołów dopiero od 1999 roku. W kanale na żywo przedstawionym w Eindhoven w Holandii, przedstawili “7 darów trzeciego tysiąclecia”. W tej wiadomości piątym darem jest to, że już nie jesteśmy jedyną planetą wolnego wyboru. Druga Planeta Swobodnego Wyboru rozpoczęła się i znajduje się we własnych ewolucyjnych ramach czasowych.

Grupa twierdzi, że jako Aniołowie w Niebie, ich najwyższym celem jest odzwierciedlenie wspaniałości ludzi. I że my, jako ludzie, teraz zaczynamy ewoluować w wyższy status wibracyjny. Następny przystanek naszych podróży ewolucyjnych poprowadzi niektórych z nas do roli Ludzkich Aniołów.

Ludzki Anioł to osoba, która zobowiązuje się być postawiona przez ducha w dokładnie właściwym momencie czasu i przestrzeni, aby wnieść pozytywny wkład w życie innego człowieka.

Grupa szybko wskazuje, że bycie ludzkim aniołem może być bardzo trudne, ponieważ rzadko można zobaczyć plony nasion, które sadzisz. A także bycie Ludzkim Aniołem oznacza bycie gotowym do upełnomocniania,   nie biorąc odpowiedzialności ani mocy od człowieka, którego wspierasz. Nie jest to łatwe zadanie, jak powie ci każdy Anioł. Jednak zobowiązanie się do umieszczenia w sytuacjach, w których tylko dobre słowo, dotyk, uśmiech lub prezent może pomóc osobie zmienić bieg swojego życia na zawsze. To dzieło Ludzkiego Anioła.

Grupa twierdzi również, że jest to tylko tymczasowe stanowisko, ponieważ ci, którzy wybierają rolę Ludzkich Anioły, faktycznie uczestniczą w szkoleniach, aby grać rolę Aniołów na Drugiej Planecie Wolnego Wyboru.

Trzy pytania zadawane przez wszystkie Ludzkie Anioły

Z kanału na żywo przedstawionego w Oostmalle, Belgia, październik 2002.

  1. Czy chcesz postawić się na pierwszym miejscu?

Stawianie siebie na pierwszym miejscu we wszystkich rzeczach jest jedynym sposobem, w jaki można wykonywać pracę Ludzkiego Anioła, zachowując równowagę. W wyższych wibracjach Nowej Planety Ziemi, twoim pierwszym aspektem, jako ułatwienia, jest praca bez pobierania władzy od tych, którym pomagasz. Może to być trudna równowaga, a nie łatwe zadanie. Nawet przy najlepszych intencjach, jeśli nie jesteś w pełni skoncentrowany na swojej własnej energii, próba udzielenia pomocy drugiej może cię  wydrenować  i umożliwić złe nawyki tym, którym usiłujesz pomóc. Znajdź najpierw swoją własną energię i miej odwagę postawić się na pierwszym miejscu we wszystkich kwestiach.

  1. Czy postanawiasz zobowiązać się do bycia Człowiekiem Anioła?

Jest to zobowiązanie do ducha, mówiąc, że pozwolisz sobie być w idealnym punkcie czasu i przestrzeni, aby coś zmienić w czyimś życiu. Możesz tę osobę znać lub nie. Zaufanie duchowi, aby umieścić cię w idealnym miejscu oznacza, że ​​musisz być zrównoważony. Po podjęciu tego zobowiązania należy zrozumieć, że wszystkie wydarzenia mające miejsce w twoim życiu od tego momentu nie mogą być podejmowane osobiście. Od tego momentu duch przeniesie cię na pozycję. Znalezienie sposobów sadzenia nasion upełnomocniania  będzie twoim najwyższym zadaniem  jako Ludzki Anioł.

  1. Czy obiecujesz chodzić w Grace (łaska), kiedy tylko będzie to możliwe?

Chodzenie w Grace oznacza uczynienie każdego kroku w twoim życiu w pełnym świadomym związku ze wszystkimi rzeczami wokół ciebie. Złudzenie polaryzacji sprawi, że ktoś pomyśli, że jest oddzielony od wszystkiego. Wchodzenie w Łaskę oznacza wyrażanie Świadomości jedności na każdym kroku, jaki podejmujesz.

Proszę, pomyśl o tych pytaniach poważnie zanim podejmiesz decyzje.

Related Beacons of Light

The Gift

The Family of Michael – Circles of Light (the Michael Crystal)

Challenge to the Human Angels

The Creation of Human Angels

Three Magic Steps

Touch of an Angel – Hugs from Home