September 2014

Hjärtats Hologram

Från Gruppen

Ljusarbetare på arbetet

Hälsningar, kära vänner. Jag är Em.

En ny energi av balanserad kraft

Jag har kommit med den mycket speciella avsikten, att hjälpa Er att landsätta energi på planeten Jorden och att ta med era Högre Jag i samband med allt ni gör. Jag har kommit in med en balanserande energi. Många av er tror att detta innebär att det inte finns någon sexualitet. Så är emellertid inte fallet. Denna energi är balanserad inom alla områden. När du låtsas att vara människa, så måste du bestämma dig för på vilken sida du ska stå. När du har många inkarnationer inom ett område, tenderar man att komma tillbaka till densamma igen, vilket är den utmanande delen i det hela, även som ande. Just nu så upplever ni en större tillströmning av det feminina, en större höjning av de balanserade energierna på planeten Jorden. Detta utlöser den oenighet, kraft och övertagande, som ni bevittnar idag, på grund av att de gamla energierna – de maskulina energierna är här. Hur arbetar ni med detta? Många av er slår på Tv:n och blir så avskräckta att ni slår av den igen. Ja, kära ni, det finns många svåra energier, som ni ser på er på er planet just nu och detta är en följd av denna våg av ljus, som har kommit in. Den kom in från ett antal olika källor, men i grund och botten så tog du med dig den. Alla de nya energierna som är här – inklusive kristallbarnen och Indigos och alla delar av detta – har kommit in på en högre nivå av denna anslutning. Som sådant, har du fört in en ny energi av balanserad kraft, vilket är en utmaningen för många av er, men ni förutsåg detta. Många av er såg vad som skulle äga rum på planeten Jorden och har positionerat er därefter. Nu berättar vi för er, att det finns fler tillhörande E-familjen på denna planet än någonsin tidigare. Det är som det ska vara. Följande är de skäl till varför ni kom. Många av er har fört in er själva vid denna specifika korsning av tid och rum; många av er har valt att inte komma in genom ert första val av föräldrar, utan valde istället en annan uppsättning av föräldrar, som du inte helt kan harmonisera med, för att kunna placera dig själv i den exakta korsning, genom vilken du kan göra en skillnad. Ungefär 20 procent av planeten är i en, vad vi kallar, backup plan just nu. Det är mycket enkelt och mycket vackert; det betyder att du sätter dig själv på spelplanen vid en mycket specifik tidpunkt.

En omdefiniering av makt

Hur bär man med sig denna balanserade energi? Hur uttrycker man sin makt, som en balanserad varelse? Aha, det är frågan. Detta är vad ni brottas med just nu. Ni ser makten, som spelas ut på många olika sätt på er planet; ni ser hur den omdefinieras på många sätt. Nu kan vi berätta att våld inte är makt. Det har alltid varit på detta sätt och alla regeringar, inte bara en enda regering eller en enda energi, har spelat detta spel till en viss grad. Just nu, spelas det ut inom många områden i er värld. De maskulina energierna, de manliga makthavarna påstår och tillgriper allt, som tänkas kan, eftersom detta är den sista chansen att fullfölja detta spel. Deras girighet är vad som motiverar dem på många sätt. Men, det behöver inte vara så här. Det är upp till dig att förändra. Kära ni, snart kommer du att hitta den kollektiva vibrationen av mänskligheten, det kollektiva hjärtat och det är vad vi vill tala om denna dag.

Andliga rättigheter och det kollektiva hjärtat

Ni kom för att föra in det kollektiva hjärtat, som är skönheten vad gäller den balanserade energin, som jag ska presentera för er. Det betyder inte att vara maskulin eller feminin eller ens att vara människa, utan är ett tillåtande förera andar att träda fram. Detta är varför vi är så uppspelta över de spirituella rättigheterna, som ni talar om, eftersom det är vad som verkligen sker. Varje ande på er planet har en hel uppsättning av odeklarerade rättigheter. Skulle det inte vara trevligt om era regeringar kände till dem? Det kommer de att göra inom kort. Även om de inte nödvändigtvis kommer att läsa det ni har skrivit, så kommer den kollektiva vibrationen att ha sin dagpå planeten Jorden. Den balanserade energin av det maskulina och feminina kommer tillbaka tillsammans, som ett, med full kraft. Det är skönheten och sanningen i detta.

Tider av förändring

Naturligtvis finns det flera, som fortfarande investerar i de gamla sätten. Denna situation kommer att fortsätta under en tid tills ni når en kollektiv tidpunkt, då ni helt enkelt fått nog. Ni kommer att förändra detta, när mänskligheten är klar med desamma; när ni har lärt allt det ni behöver och när ni sett och förstått era egna spegelbilder, på alla dessa olika sätt. Vi ber er att hålla kvar vid den tanken, att hålla kvar den energin i hjärtat och hålla den som din sanning. Projektera dig själv längs tidslinjen och kom till förståelsen att detta redan har lösts och att ni nu, helt enkelt, går genom lerpölarna för att kommit dithän. Detta är de tider, som ni kom hit för. Ni har alla varit på planeten Jorden vid olika tidpunkter innan. Ingen av er på planeten Jorden är nykomlingar. Ni har alla kraftigt satsat på planeten Jorden och dess tillväxt. Nu har ni möjlighet att föra in mer ljus in i era fysiska varelser, för att integreras mer fullödigt till den du egentligen är, men utan dess densitet. Det kommer att finnas många, som griper efter det gamla, som drar dig tillbaka och säger: ”Nej, det är inte rätt väg. Det är inte vad som står skrivet.” Våga skriva igen. Våga hävda din framtid. Våga sätta den i rörelse och se vad som händer. När en kollektiv vibration når en förståelse, förändras allt. Det är sanningen om det som sker. Era teknologier stödjer denna förändring fullt ut och detta är svaret på varför ni har så många av dem. Vi säger er också, att detta är anledningen till att det kommer finnas många som försöker att kontrollera era teknologier; som har försökt att blockera vissa saker i era länder, så att deras folk inte ges för stora befogenheter. Vi säger er, att detta hände i under det 7:e århundradet med Konstantin och omskrivningen av bibeln. Många av de sanningar, som du hade känt till, skrevs ompå grund av rädslan av att ni skulle ta makten över er själva. Nåväl, ni är tillbaka och det är den vackraste delen i det hela.

Så frågan är: ”Varför måste du vara här idag?” Varför var du kallad, rent specifikt? Och hör löd ert avtal innan du kom in? Detta är den vackra delen i vad jag får tillfälle att göra, då jag arbetar i det ni kallar Ljusets Taverna. Detta är ett vackert ställe, dit själar kommer före varje inkarnation. De sitter vid ett bord och tar med hela sin spirituella familj, vad gäller det förflutna, det nuvarande och det framtida. De gör upp kontrakt, de gör upp överenskommelser och de gör det möjligt att få något gjort. Nu berättar vi, kära vänner, att ni är en del av ett stort kontrakt; att vara på planeten av fri vilja i tider av förändring. Vi kan inte berätta för er, att denna förändring av sig själv kommer att leda till den högsta nivån, men det är därför ni inkarnerades i så stort antal. Det är därför som E-familjen är tillbaka med sådan energi; för att göra en skillnad i den kollektiva vibrationen av mänskligheten. Bli inte uppgivna, när ni ser svårigheterna på Jorden. Tappa inte modet, när ni slår på nyheterna och får se de gamla maskulina sätten, att använda våld över makten eller i stället för makt. Du håller i kraften. Det är den del, som vi här för att berätta om. Du håller i kraften av att skapa din egen verklighet framför dig. Gör det på ett balanserat sätt och dela avdensamma med dina grannar. Dela det med alla, som kommer att lyssna på dig och du kommer att föra ditt ljus till Hemmet. När du börjar med detta, kommer förändringar att ta vid.

Möten med andlig familj

Kära ni, många av e kommer att kalla in medlemmar från er andliga familj, som ni aldrig har träffat förr. Det är en vacker energi att se, när den äger rum, eftersom alla ni har haft en återförening av olika slag, på planeten Jorden.Nu kommer ni se, att mer av detta kommer att ske. Det är mycket magiskt, så välkomna dessa människor, när de kommer in i ditt liv på allra vackraste sätt. Inte alla av dem kommer att bo inom dina områden eller arbeta med dig på en daglig basis; några kommer helt enkelt bara fram, för att sedan passera förbi. Ta det, som de har att erbjuda dig; ta med dig de reflektioner, som de för med sig och tacka dem för de minnen, som de hjälper dig att minnas och rör dig sedan framåt mot kollektivet. Håll en vision av dig själv, som den högsta varelsen. Håll en vision av din ljusvarelse, inom din fysiska kropp; och anslutningar kommer att uppstå. Dessa är hologrammen, som skapar den nya planeten: Dessa är de nya energierna, som du arbetarmed.

Hologram av hjärtats ljus

Kära vänner, om du sänder ut en vacker ljusstråle från en vinkel, rör sig fotoner utan densitet med högsta möjliga hastighet i ditt universum. Men om du tar en andra, kanske en tredje, fjärde och femte ljusstråle och korsar den med den första, kommer du ha möjlighet att skapa ett hologram, en fullödig tredimensionell projektion, som kan skapa verkligheten. Nåväl, nu talar vi inte om den ljusstråle, som du känner den, utan om en stråle från ditt hjärtas ljus. Vi ber dig att fokusera på ditt hjärtas ljus vid just denna projektion, för ju fler människor, som fokuserar på densamma från olika vinklar, desto mer koncist blir det nya hologrammet. Ni har gjort detta förr, vid dagarna kring Magna Carta. Ni har gjort det i dagarna av självständighetsförklaringen. Ni har gjort det så många gånger på er planet. Ni har faktiskt gjort det även under Babylons tidigare skeden. Det har funnits många gånger på er planet, som en kritisk massa har nått en viss nivå, men inte klarat att röra sig bortom densamma. Ni är vid en av dessa korsningar just nu. Kom samman på något sätt. Håll kvar visionen av denna nya planet och håll visionen om varför ni kom hit, även om ni inte kan se det; detta på grund av ni kommer vara en av de sista att se era egna spegelbilder. Det är slöjans natur, som ni själv har planerat den. Ni har kommit överens om att spela spelet med förbundna ögon, något som ni har gjort, om och om igen. Men nu är det tiden för er att åter minnas. Börja i ditt hjärta och håll ljusstrålen där, för det är platsen, varifrån du kan göra skillnad. När du står i kontakt med andra och allafokuserar på deras hjärtas önskningar, så skapar ni ett nytt hologram. Det är vad som äger rum.

Nåväl, det är många nu som känner av denna energi och som känner av denna förändring, men vill hålla kvar vid de gamla sätten. Ni kommer känna hur de, som försöker greppa sig fast vid gamla ideal och gamla mönster, vad gäller framgång på er planet, försöker dra tillbaka. Var mycket försiktiga till vad ni ger er kraft åt, kära vänner. Ni tog med er något hit, som är mycket unikt och som är anpassat till Jorden. Ni skulle komma in och finna något att avspegla er kraft i. På grund av slöjan framför dig, kunde du inte se dig själv. Ni kunde inte se er egen skugga eller ljuset, som kom från ditt hjärta. Av den anledningen skapadeni dessa reflektioner. Några av dem är religioner, andra är trossystem, ytterligare några är erfarenheter, som ni haruppmanater själva att uppleva och därmed klivit ned för att uppleva en ny väg. Alla, som någonsin har haft en nära-döden-upplevelse, kommer tillbaka med en helt ny vision om vad livet handlar om. Dessa är de typer av reflektioner, som många av er har gått igenom. Nu är tiden, då ni kan spegla er i varandras ljus och fokusera energin på att skapa en kollektiv vibration av Hemma, på det mest underbara sätt.

Att ompositioneraera liv

Dessa är de tider, då du bär med dig mer av ditt ljus. Det är inte lätt och det verkar inte alltid som om det passar in i världen. Även om ni inte kan se reflektionen av det, så är ni de största varelserna, som någonsin levt. Ni är familjen E; ni är sanningen bakom det bemyndigande orden och som sådana, kommer ni att skapa allting framför er, när ni arbetar tillsammans i harmoni. Fastän dessa är de mest svåra transitperioderna på planeten, kan alla ni böra röra på er. Vi ber er att börja ompositionera era liv under de kommande månaderna, att se till nya möjligheter och på vad, som du behöver för att bli lycklig på denna planet. Om du har spelat spelet att sätta den ena foten framför den andra, fundera på hur det skulle vara att ta en högersväng eller en vänstersväng. Fundera över hur det skulle vara att förändra din dans, att skifta din rytm, för att förändra något med avsikt. Åh, men då spelar vibara upp de gamla sätten: ”Tja, vad händer om jag ändra min riktning och det är fel riktning?”. Vi säger er; det finns ingen fel riktning. Du kommer att lära dig något, oavsett var du går. När du väl förstått kraften i att vara ansvarig över dig själv, så kommer allt falla på plats. Dessa är anslutningspunkterna för alla er, som befinner sig i den nya energin.

Det bästa folket för jobbet är på jobbet.

Det är en vacker tid att vara här. Ingen sa att det skulle bli lätt, men vi är inte oroliga. Vi ser över planeten Jorden på avstånd och är inte oroade, eftersom det bästa folket för jobbet är på jobbet. Ni har redan inkarnerat; ni är där och ni finner varandra. Betyder detta att ni måste komma samman inom ett trossystem? Nej, kära vänner. Det kommer inte att ske. En liten framgång kommer att ta er mycket långt. Det ni ser nu, är människor, som greppar efter de gamla sätten. Ställ in din avsikt. Ställ in ditt hjärta på att detta kommer förändras och att du snart får se en värld, som är snällare och mjukare – en värld, där man vet hur man harmonisera med varandra.Den dagen du börjar titta på hur lika ni är, snarare än olika, så är detta dagen då allting skiftar. Den dagen ligger närmare än vad du tror, för ni har sådana stora hjärtan, som är det fina i det hela. Hitta passionen. Kliv in i den på något sätt, även om ni tror att det saknar värde, för om den får erahjärtan att sjunga, så är du delar av kollektivet. Om alla gick tillväga på detta sätt, så skulle världen förändras på ett ögonblick.

Att förbereda sig inför ett energiskifte (Mars 2015)

Verkligheten är, kära vänner, att där finns fler från familjen E på planet nu, än någonsin förr. Just nu, har ni några av de mest kraftfulla skaparna på denna planet, som håller i ljuset och i denna vackra energi. Vissa av er tvivlar fortfarande på er själva. Det är OK. Det är inte den viktigaste delen i det hela. Det viktiga är att du är här och att ni håller i ljuset och att du tog något hemifrån, som du kunde bära. Vi säger er, kära vänner, tidvattnet står i förändring. Vid tiden för mars, nästa år – speciellt mot slutet av mars – sker en förändring i din energi. Det finns en energi, som kommer in vid den tiden, som hjälper till för en återställning. Positionera dig själv på den högsta platsen nu. Hitta den plats, där du vill vara och låt ditt hjärta börja kreera ett hologram i ljus därifrån. Var finns dina drömmar? Många av er har befunnit er i ett överlevnadsläge och i detta förlorat era drömmar. När du kämpar dag för dag, för att få något att hända, så förlorar ni siktet över den större visionen. Dessa är de tider, då ni kan ta visionen tillbaka och när ni gör detta, kommer ni att hitta hjälp från andra sidan, genom er, på ett mycket starkt sätt. Du kommer att se hur andra familjemedlemmar, söker upp dig. Din andliga familj, som kommer från ingenstans och som kommer att korsa och influera ditt liv, för att avspegla och påminna dig om, att du är på den mest vackra vägen och lever i de mest magiska stunderna av ditt liv. Titta på era egna historier och på era egna fördomar, för var och en av er, måste rannsaka er själva. Alla har ni varit en aning ur balans, på ett eller annat sätt, på planeten Jorden. Det är en del avdualitetens natur, som ni har befunnit er i. Nu lever ni i ett fält av trialitet, något som är helt annorlunda från det ni klivit ur. Men, ni har inte alla pusselbitar ännu. Håll dessa först intill hjärtat. Gör vad du kan, på alla tänkbara sätt, för att ansluta dig själv till andra. Detta är vad som fokuserar hjärtenergin och som formar det nya hologrammet, som nu skapas på den nya planeten. Det är mer möjligt nu, än vad det var bara för en vecka sedan.

Dela ditt ljus i det kollektiva

Vi vet att du inte kan se dessa framsteg; vi vet att många av energierna, som är kraftfulla på jorden just nu, gör er väldigt kuvade och dränerade. I det förflutna har detta lyckats. De kommer inte att lyckas denna gång. Denna energi fungerar på ett annat sätt, kära vänner. Stötta ditt ljus och dela det med kollektivet på det vackraste sättet du kan; detta är på det sätt som du kommer att skapa hologrammet och stega in i densamma. De största skaparna av hologram är här och vi kallar dem för familjen E. Vi tackar många av er för att ni är här. Många av er har faktiskt samlat tillräckligt med energi och erfarenhet, för att flytta er vidare till andra erfarenheter, men ändå tog ni er tillbaks hit, så att ni kunde bli en del av denna vackra energi. Nu är det dags att vakna upp ur drömmen och hålla den djupt inom er och positionera er själva, för vinden är i era ryggar. Positionera er för ett nytt tillkommande, en ny energi och ett nytt hologram av ljus. Det är med den största respekt, som jag ber er att behandla varandra med respekt. Vårda varandra vid varje tillfälle. Vet om att ni är hela och fullständiga varelser, som balanserar på ett nytt sätt. Och lek väl med varandra.

Espavo. Jag är Tidsväktaren.

Gruppen

 

Vi uppskattar dina kommentarer.

Ordet Espavo, är en tidig lemurisk hälsningsfras: Tack för att du står i din kraft.

 

Copyright Notis:
Copyright Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml