Oktober 2014

Den stora återställningen

Gruppen
Ljusarbetare på arbetet
Hälsningar hemifrån, kära vänner

Att göra plats för den nya bemyndigade människan

Det är en sådan glädje att vara med er alla. Det finns en stor familj, som har samlats här på planeten Jorden, om och om igen. Familjen av ljus – man kan det för ett antal olika saker – vi kallar det för Familjen E, ljusarbetare. Många av er har kommit in vid denna tidpunkt med intentionen att föra det kollektiva till den högsta möjliga nivån. Det är mycket vackert, men också mycket svårt, så vi önskar att tala med er om vad som ligger framför er och vad var och en av er kan göra. Kära vänner, ni kan ta del av vad som händer i världen omkring er, för att bereda plats för den nya bemyndigade människan. Det är i sanning, vad som pågår just nu.

Det finns betydande korrigeringar, som sker på planeten Jorden. Var har talat om spänningen i de tektoniska plattorna och om hur många människor, som känner av detta och ibland överreagerar. Ni har kommit hit och börjat balansera det maskulina och det feminina. Detta är en utmanande balansakt för er, eftersom ni alltid har sett saker och ting med ett polariserat seende, såsom motsatser. Att plötsligt börja se allting, som anknutet och som en helhet, är mycket svårt för människor, även om ni är medvetna om att det är där ni befinner er. Kära vänner, ni är några av de mest viktiga människorna, som kan hjälpa till med att grunda de nya tankarna i den nya energin. Ja, ni har kommit hit med denna idé, men ibland innebär detta att hålla sanningen, som ibland är motstridigt till vad era föräldrar lärt er och även till det ni lärt er inom andra områden. Detta är en av de mest befriande sidorna – att se vem du egentligen är. Den nya mänskligheten finns tillgängliga på planeten Jorden. Vi är mycket glada över att få dela detta med er idag.

Guds utandning

Kära ni, universum rör sig mycket snabbt eller väldigt sakta, beroende på din relation till den. Under de senaste 15 åran har det gått ganska långsamt på vissa sätt. För mer än ett decennium sedan, berättade vi för er att det fanns en in-och-utandning av Gud, som skapade en vackert pulserande i universum. Förra gången det skiftade från det ena till det andra, så föddes ert universum. Vi säger er, detta var väldigt intressant, för ni har så många idéer om hur man kan se in i natthimlen. Det händer nu, som är den vackraste delen av det hela.

Det finns en kursändring, som har inträffat under de senaste fyra åren. Många av er har brottats med den otroliga trögheten på planeten Jorden, när ni har känt av förändringarna, så har ni positionerat er själva på nya sätt.Några har rensat kortlekarna, genom att själva uppleva fantom-döden, genom att våga sig förbi dörren, som ni själv skapat för att komma Hem. Andra kom hit med förhöjd sensivitet vad gäller, att se, känna och ana saker väldigt snabbt, något som gjorde er till healers och gav er gåvan till kontakt. Nu finns det framsteg inom mänsligheten och även din fysiska kropp förändras för att ge utrymme åt energin. Något som ni har talat om är er vagusnerv, som får er att känna allt. Har du någon gång haft en magkänsla för något? Har du känt av en energi, som fått ditt hjärta att börja slå fortare, utan någon uppenbar anledning? Detta har att göra med din vagusnerv och dess utveckling, så vi önskar dela med er av det större resonemangetkring varför detta sker. Ni tar bort många av de begränsningar, som separerar er från varandra och det är vad som sker i denna utandning av Gud.

Inte alla, men många av de utmaningar, som du ser i din värld orsakas av utandningen eller är reaktioner på den. Ni kommer in i detta med en balanserad maskulin/feminin energi, även om du tidigare i ditt polariserade fält såg på saker såsom motsatser.Det finns fortfarande många, som har investerat mycket i en eller annan energi, snarare än att de två blandats samman med varandra. De som har investerat tungt i den jordiskt maskulina dominansen överreagerar, vilket är mycket av vad du ser just nu, vid denna tid.

Mars 2015

Nåväl, er tendens att polarisera allt och säga: ”Åh, det är dem, inte oss. Vi är annorlunda, för det handlar bara om detta segment av människor.” Kära ni, kom ihåg, att de är människor och att de är en del av er och en del av er upplevelse på Jorden. Vad vi ber er alla att göra, är att börja se till den större bilden av hur ni kan ansluta er till varandra, baserat på vad ni har gemensamt, istället för att endast se på skillnaderna. Det är litegrann mot er natur, för ni har kommit hit med denna separationsångest och låtsat vara åtskilda från varandra, dåni upplever mänskligheten och er själva. Det är dags att förändras, kära vänner – och det är vad som sker nu. Sett ur en större skala, är det en energi på inkommande och som kommer att ta lite tid att anpassa sig till. Vi önskar att vi kunde säga er, att vid ett visst datum kommer energin att förändra sig och få alla att må bättre. Vad vi kan ge er är ett ungefärligt datum, som har att gör med mänsklighetens evolution och dess skifte, vilket sker i mars nästa år.

En chans attåterställa era dörrar hem

Som förberedelse till denna nya energi, så kommer många att omvärdera allting i era liv. Det är i sanning, precis som det ska vara, men låt oss förklara varför detta sker. Detta sker på grund av alla de möjligheter, som ni ställt in er på, innan ni kom hit. Många kom med otroligt känsliga vagusnerver, så att ni skulle kunna utföra ert helande arbete, men ni känner er ändå överväldigade med detta och bär med er alla andras energier, fastän det inte är ert ansvar att göra det. Att komma in med denna förhöjda känslighet, har många av er placerat era dörrar till Hem. Vi kallar dem ”fantomdöd” för det ger er möjlighet att bege er ut från era kroppar och återvända Hem. Ni harskapat förutsättningar, möjligheter och ibland även planterat frön av ohälsa in i era varelser, så att ni ska kunnautföra denna process. Många av er är healers, så ni bär på förståelsen att sjukdom är fel. Det är den inte, kära vänner. Många gånger är detta det enda sättet för er att frigöra er från just de kroppar ni bär. Ni har alla tänkt mycket utförligt på detta innan ni kom hit. Det som händer mellan det nuvarande och mot slutet av mars 2015, är att alla människor, överallt, har möjlighet att göra en omstart, vad gäller möjligheterna att ”åka” Hem. Många av er är trötta och frustrerade. Om du känner att du har gjort allt vad du kan göra, kommer du att presenteras med möjligheterna att lämna. Kom ihåg, kära vänner, ni är på planeten av fri vilja. Detta är den enda planeten av fri vilja vid denna tidpunkt, med undantag av den andra (planeten), som nu är i rörelse. Det vackra i det hela är att ni kan ändra allt detta och om ni vill stanna, kan ni återställa din energi vid denna tidpunkt. Låt oss förklara vad det är och vad det kommer att tillföra – inte bara för er utan också för erasjälar.

Erasjälar bär med sig en viss mängd energi och ljus, som ni har kunnat hålla inom er fysiska, täta kropp. Det börjar förändras, för det finns även fotoner, som växer inuti kroppen just nu. Snart kommer era molekylär- och mikrobiologer att börja förstå än mer om fotoniken i den fysiska kroppen och hur detta kan börja växa. Det kommer att förändra allting i era liv. Just nu är många av er trötta och känner till vänner, som kommer att lämna, men det är som det ska vara. Se inte på döden i någon av dess former, som fel. Istället ska det firas, kära vänner, för det är ett återvändande hem till anden.
Kära ni, ni har gjort ett sådant otroligt jobb. Många av er ha iscensatt tidiga utträden; du kom in med en sådan känslighet, att du har planerat att möjligheter att komma härifrån, så fort som möjligt. Mellan nuet och slutet av mars, så har du möjlighet att göra upp nya kontrakt och sätta saker i rörelse. Detta har inte varit normen, från det att du klev in i denna nya energi och flyttade in i denna nya plan av ljus. De mycket laddade fotoniska partiklarna, som träffar jorden varje dag, erbjuder en ny upplevelse på planeten jorden. Enkelt uttryckt, några av er känner för att lämna och ni har tillstånd att göra detta, kära vänner. Ingen talar om för dig, att du inte har slutfört ditt uppdrag eller att du måste stanna. Här följer det som kommer att ske, ifall du beslutar digför att stanna.

Fantomdöden

Någon gång under de kommande månaderna, kommer ni gå igenom processen av en fantomdöd. Kanske kommer ditt hjärta att stanna på operationsbordet – och det kommer då att vara mycket tydligt, att det handlar om fantomdöden. Andra befinner sig på en mer direkt väg. Din själ säger: ”Gå framåt. Stig framåt. När du stöter på dessa möjligheter att få komma hem, kommer de att passera mycket snabbt. Det kan handla om en nära sammandrabbning i trafiken, då du plötsligt inser att du kunde ha dött, men låt mig fortsätta min väg.” Och du fortsätter då bara vägen fram, men med insikt om vad som just hänt. Dessa möjligheter ska firas, mina vänner, inte att frukta. Ni ställer upp dessa scenarion från början, innan era inkarnationer och innan detta livet började. De är en del av de kontrakterade avtal, som du gjorde med planeten Jorden och en del av, att du är här och låtsas vara en människa.

Enomvärdering av era liv

Vi tar upp detta, eftersom en majoritet av er kommer välja att stanna. Oavsett vad du väljer, är det varken rätt eller fel. Ni är på planeten av fri vilja och vi hedrar er. Om ni kommer hem imorgon, kommer ni att firas, men det gör ingen skillnad för hur länge ni stannar, kära vänner. Det är helt upp till er. Många av er blir upphetsade över möjligheten av att bära mer ljus och ande i era egna kroppar under tiden, som ni fortfarandeinkarnerar. Vad som sker, när ni går igenom fantomdöden? Oavsett om det är något allvarligt eller bara något ögonblickligt i trafiken, så kommer ditt liv att startas upp på nytt. När detta inträffar, kommer du titta tillbaks på ditt liv och sedan försöka bestämma dig för ett vägval. Ni kommer åter att minnas allting, att gå igenom gamla minnen och idéer – och till och med kasta en del gamla fotoböcker. Ni kommer att titta på varje dela av era liv och göra ett återbesök, på samma sätt, som du skulle passera över och åka Hem, frånsett det att du inte kommer att ha några fotografiböcker Hemma. Det är den största skillnaden, men det är exakt vad ni gör, när ni kommer Hem; ni omvärderar hela er erfarenhet och återkallar alla delar av era minnen.

Den fysiska kroppen förändras

Ni börjar förstå de högre sanningarna av er mänskliga erfarenhet. Det är ett återkallande av minnen inom många områden, eftersom din själ inte är av samma densitet: Din ande är ditt verkliga jag. Det är kärnpersonligheten, som du har burit i eoner av tid och inte bara på planeten jorden. Nu har du bestämt dig för att ta detta beslut på ett medvetet sätt, istället för att utplåna planeten Jorden och mänskligheten, för att sedan starta om på nytt. Bokstavligen förändras ni från dag till dag och vi är så glada att få skåda detta. Vi kan se utmaningarna, som ni går igenom och när ni känner er vilse, men vi ser också vem du egentligen är. Vi älskar dig mer än vad du tror. Ni har redan förändrat Allt som Är; nu har du möjlighet att ställa om din energi och sätta saker och ting i rörelse här, så att du kan gå vidare. Som en nyligen bemyndigad människa, kommer ni bära mycket mer av ert eget ljus och bli mer förmögna att växa i den riktningen. Just nu, kära vänner. Om någon fullt ut skulle kliva in i en ljuskropp och in i världen, så skulle det bli mycket utmanande, för mänsklighetens kollektiva vibration stödjer ännu inte denna. Ni skulle upptäcka att ljuskroppen är mycket känslig. Det är därför ni har så många allergier och liknande utmaningar. Ni har era föroreningar från det att ni har bränt fossila bränslen och från den industriella revolutionen. Hur som helst, ni har alla möjligheter att förändra detta. Den fysiska kroppen förändrar sig och upplever en nivå av känslighet, som ni aldrig tidigare känt till. För närvarande är ca 20 % på planeten allergiska mot gluten, något ni alla lätt borde anpassa er till. När ni infogar mer ljus in i kropparna, måste en del av dessa saker förändras och era odlare börjar nu ändra sitt tänkande kring detta. Era livsmedelsbutiker har anpassats sig något efter mänsklighetens nya behov. Mer kommer att komma och ni kommer att upptäcka snabba förändringar under dessa tider.

Mänsklighetens storslagna återställning

Detta är en tid för återställning, den stora återställningen av mänskligheten. Förändringen av inandningen och utandningen äger rum och är det som varje människa på planet Jorden står inför just nu. Tillsammans med det har ni möjligheten att stanna kvar eller lämna. Det är inget, som håller er kvar här. Om ni väljer att stanna kvar kommer ni att omvärdera allting och är fria att göra så. Ni är befriade från era kontrakt, även om det flesta av er inte vet detta: Ni skapar nya kontrakt, så våga skapa kontrakt på er jord, som är medvetna. När du träffar på någon med vilken du har satt upp ett kontrakt, på andra sidan slöjan, kommer det att finnas en naturlig dragning att närma sig detta kontrakt på något sätt- De flesta av dem har blivit släppta, men det är mycket frustrerande för en del av er, eftersom ni söker efter den partner, som du har avtal med. Vi säger er, kära vänner, att många av dem kommer fortfarande att väljas; de har helt enkelt samma dragningskraft på er, som de hade tidigare. Saker och ting som du var tvungen att lösa, såsom karmiska kontrakt, har blivit fullständigt upplösta, vad gäller dess magnetism. Det betyder inte att du inte känner av ett karmiskt band till någon, som du kommer i kontakt med. Du kanske till och med vill klara upp densamma, men det är upp till dig. Behövs det göras, för att du ska lyckas på jorden? Kära vänner, ni har redan varit framgångsrika på jorden. Det är vad vi vill dela med er. Ni har vunnit spelet och nu så bygger ni upp en helt ny värld. Vi är mycket uppspelta, för denna kommer att stå i större harmoni med Hemma, som du är ifrån. Det ger er möjligheten att hålla kvar mer av era kreativa krafter, än någonsin förr. Vi säger er, kära vänner, att rörelsen tillbaka i ljuskroppen för hela mänskligheten, kan vara speciellt svår för vissa. Hjälp de andra, för det är därför ni kom och varför så många av er är här just nu; att vara i service vid denna storslagna övergång och att återställa mänskligheten.

Ni tänker på oss, som om vi se er från ovan; men vi är faktiskt inte ovanför. Det är fascinerande, att ni tänker på oss, som vi finns uppåt eftersom himlen inte heller är uppe, kära vänner, den är överallt. Denna uppfattning får ni, när ni är barn och i uppvaknandet på insidan av en fysisk kropp, när ni ligger på rygg eller blir hållna av en förälder. Att titta upp, för att se världen, fick er att tro att all godhet kommer uppifrån. Ni är så underbara varelser. Vi kan inte vänta nog på, att få se hur detta nya spel kommer att utveckla sig. Vi är alldeles bakom er alla och försöker att öppna dörrarna för er, vi försöker att göra livet lite mer bekvämt för er. Ni behöver inte kämpa så mycket, som ni gjorde i den gamla energin. Det minsta motståndets lag kommer att uppenbara sig ganska snart. Tillåt det att vara. Släpp de saker, som du håller kvar vid, fastän de saknar syfte och tillåt dig istället att ompositionera dig. Detta är den nya världen och du är i allra högsta grad en del av den.

Det är med den största vördnad, som vi ber er att behandla varandra med respekt. Vårda varandra på alla sätt ni kan. Det är därför ni kom. Förstå att det är ett helt nytt spel, som ni spelar, kära vänner. Och spela väl tillsammans.

Espavo
Espavo. Jag är Tidsväktaren

Gruppen

Vi uppskattar era kommentarer.

Ordet Espavo är en tidig lemurisk hälsningsfras: ”Tack för att du stå i din kraft”.

 

Copyright Notis:
Copyright Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml