Juni 2014

Vågor av Avancemang
Att äga ditt bemästrande genom ansvar

Från gruppen:

 

Var hälsade, kära vänner!

Idag är en magisk dag. Detta är en otrolig samling av andar, på många fler sätt än ni tror. Idag skulle vi vilja ta med dig på en liten resa – en resa in i det framtida Nya Jorden – den otroliga energin, som ni alla har väntat på. Ni har förutsett att det ska komma. Alla ni har vetat om att detta var i kommande och att ni på ett tydligt sätt klivit in i den femte dimensionen. Ni vet också om att det inte finns någon återvändo till den tredje. Så nu, låt mig förklara vad det är som händer utifrån ett större perspektiv.

Vågen av avancemang: Tre steg framåt och två steg tillbaka.

Ni förstår, kära ni, att allting är en våg av energi, som ebbar ut och skapa strömmar, ungefär som de vågorna på vattnet i era hav. De rör sig framåt och de rör sig tillbaka. Till skillnad från den utjämnande energin av vattnet i era oceaner, rör sig ert avancemang framåt och lite tillbaka. Typiskt är, att hela mänskligheten är van vid att ta tre steg framåt och två tillbaka. Det är när ni tar två steg tillbaka, som ni tvivlar på er själva; ni ifrågasätter er själva och ni undrar ad som ni gör fel, när det i själva verket, bara är en våg. Så först, ber vi er att lätta era sinnen. Slappna av. Ni spelar det här spelat om att låtsas vara en människa och helt ärligt, ni gör det ganska bra. Ni behöver veta detta, men framförallt, att er kollektiva förflyttning är enorm. Det är vad vi ser från denna sida av slöjan. Vi hejar på er ibland, när du tror att du ha misslyckats. Vi applåderar dig vid de tillfällen, du tror du har misslyckats och vi klappar dig på ryggen många gånger, när du tar ett steg tillbaka. Så vad handla detta om? Den största utmaningen, som vi ser och som vi kan dela med oss av till er, kära vänner, är det faktum att ni många gånger dömer er själva. När ni gör det, så ta ni två steg tillbaka, istället för ett. Ni förstår att ni är skapande varelser, som spela detta låtsasspel om att vara människa, emedan ni har denna ädla slöja framför er, som hindrar er ifrån att komma ihåg er sanna natur, var ni kommer ifrån och vad ni hade i åtanke, när ni kom till planeten Jorden. Nu tunnas denna slöja ut efter ert eget tycke och smak och på grund av era kollektiva steg in i evolutionen. När ni tar dessa steg, kommer det att vara fullt möjligt att förändra denna våg, till en som tar dig tre steg framåt och kanske bara ett eller ett halvt steg tillbaka, för att hämta andan och sedan gå vidare in i de kommande energierna.

Årstidsförändringar

Det finns många saker på jorden, kära ni, som förändras i sitt tempo till en ny takt. Det finns en ny energi, som breder ut sig inom alla områden på planeten Jorden, något som vi vill dela med er, eftersom många av er inte kan se era egna reflektioner, på samma sätt som förut. Ni har förflyttats från den gamla världen till den nya, men försöker att se reflektioner av det gamla snittet. De saker, som markerade er framgång och tillät er att se er kontaktyta är ibland inte synliga på samma sätt i de högre vibrationerna på den nya planeten Jorden. Idag förändras detta och vi vill att ni alla ska förstå, att det är lättare att uppnå överflöd nu, än någonsin tidigare. Vi vet att det är svårt för många av er; vi har sett de spel, som ni har spelat globalt med era ekonomier. Vi ser de olika delarna, som ni har försökt sammanställa, så att ni kan markera er framgång på en stege. Vi vet att många av er ibland måste tänka om och förnya er själva. Men, kära ni, ni är magiska, bortom era beskrivningar och bortom er förståelse. Detta är den Nya Jorden, den nya energin, som ni kliver in i. Medan en del av er värld träder in i denna vackra årstid, som ni kallar sommar och den andra är på väg in i vintersäsongen, så är det dessa årstidsförändringar som tillåter er att kliva fram, andas ny luft och inhämta förtroende på ett helt nytt sätt.

Spirituellt förtroende

Kära ni, om det finns något, som vi skulle kunna ge er över allt annat, så är det att hjälpa er att åter minnas tilliten till era själar. Detta är vad vi kallar för andligt självförtroende. Om du så bara har en liten mängd av denna tillit, blir spelet du spelar på planeten Jorden vackert; det blir till ett spel av kreation och glädje. Detta är vad du ville ha, när du kom till Jorden. Många av er kom hit med stora önskemål om att hjälpa till att förändra planeten. Många av er hade tillräckligt med energi, för att förflyttar er mot nya kontaktytor, men ni kom tillbaka till Jorden denna gång. Ni ville vara härvid denna enorma kollektiva övergång till den nya energin. Kära vänner, glöm aldrig att det finns miljarder av själar på denna sida, som väntar på att få komma in, många av dem till planeten Jorden och som steg åt sidan för er skull. Nåväl, detta är det sköna med att komma hem; du kommer snart att åter minnas, eftersom du har klivit in i denna nya värld; denna, som ni kallar den femte dimensionen. Hursomhelst, ni använder er fortfarande av tredimensionella regler och förväntar er att saker och ting ska fungera, på ett tredimensionellt sätt. Kära ni, dualiteten är borta och fortfarande ser ni på saker, såsom rätt och fel, upp och ned, svart eller vitt, kärlek eller rädsla. De existerar inte. Allting är en vacker cirkel och vi kan berätta för er, att det inte finns något svart eller vitt; allting befinner sig i en gråskala och ni bär energin från ”hemma” i era hjärtan. Inte bara det, ni applåderas för ert otroliga arbete av dessa miljarder av själar, som klev åt sidan så att ni kunde få denna inkarnation på planeten Jorden. Ni är deras hjältar, kära vänner. Om inte annat, ber vi er att under den kommande månaden av övergång, denna månad av lugn, att du återkallar denna tanke och att du då och då stannar upp och tar ett djupt andetag. Gör det nu… och släpp ut. Kan ni känna att de står bakom er rygg? Kan ni känna hur de klappar er på ryggen? Kan ni känna att de kramar er? De är alltid ur sikte för de har kommit överens om att inte bli sedda. När allt kommer omkring, så befinner ni er på planeten av fri vilja. De kommer att hjälpa er att spela spelet, men inte genom att störa. De finns där, kära vänner; och om ni stannar till länge nog, kommer ni att känna den lilla fläkten av andligt självförtroende återvända.

Applåder och stöd från den andra sidan av slöjan

Ni har kommit hit, en masse, och de av er som vill kallar för Familjen E, har äntrat vid en kritisk tidpunkt på planeten Jorden, för att göra en skillnad som kollektiv. Det är vackert. Ja, vi vet att ni slår på era TV-apparater och tittar på alla oenigheter, som äger rum på planeten. ”Åh, detta land tar till gatorna och så har vi landet här borta.” Detta är de tredimensionella sätten, med vilka ni försöker arbeta med i den femte dimensionen. De är inte felaktiga, kära ni, bara för att de behöver förändras. Se när evolutionen börjar ta plats, eftersom det var nödvändigt att gå ut på gatorna, för att era röster skulle bli hörda av kollektivet. Inte nödvändigvis av dem du har demonstrerat mot, utan av alla överallt. Med de framsteg, som ni nu har gjort inom er teknologi och i hjärtat av varje människa, så blir det möjligt att börja nätverka på nytt sätt. Detta är tiderna för den bemyndigade/kraftbärande människan; ni äntrar in i tidsåldern av E – ”the Age ofEmpowerment” och vi kommer att hjälpa er att åter minnas. Vi är inte här för att lära er minsta motståndets lag inom alla områden, för ibland beslutar ni er för att ta några otroliga svängar, för att lära dig något här eller för att beröra en annan själ på ett annat ställe. Förstå, kära vänner, att oavsett hur din väg ser ut, så går det bra för dig.

Ni förstår, Väktarens far var en båtmäklare. Han brukade ta sin familj och Väktaren på båtar hela tiden. Många gånger brukade Väktaren köra en av dessa stora yachter. En av de intressanta sakerna är att hans far alltid skulle skratta åt honom och säga: ”Du girar över hela havet” och Väktaren fortsatte då med att säga ”Nej, det gör jag inte.” Varvid hans far sade: ”Titta bakom dig.” Och säkerligen, där fanns ett stort S, som Väktaren inte visste om att han skapade. Nåväl, kära vänner, när ni tittar bakom er och ser alla kurvor i livet, som ni har gått igenom, försäkra er om att detta är vad ni har planerat. Detta är vad ni bestämde er för att göra, när ni kom till Jorden. Detta är varför dessa miljarder av själar steg åt sidan, just för att du skulle få vara här just nu.

Jorden har nått en kritisk punkt inom flertalet områden. Vi vill att du ska veta vad som väntar och den skönhet, som ligger framför dig. Ja, självklart, det kommer att bli lite tumultartat och ja, självklart, kommer också en del mörker. Du lever fortfarande i ett fält av trialitet och skuggor kan fortfarande existera. En brist på ljus är allt de är ändå. Ni kan också titta på dem, som en möjlighet att låta ditt ljus skina, som verkligen är vad du kom till jorden för att göra. Så förstå, att när du tar klivet framåt, så kan saker komma att förändras lite. Detta är då du förlorar din andliga självförtroende och när vi – och alla dessa varelser på den andra sidan, som steg åt sidan – kan komma in. Du är deras hjälte. Om du bara kan känna det för en stund, så kommer du att vinna det självförtroende som behövs, för att göra skillnad och att ta med din stråle av ljus till Jorden, på det sätt du hoppas på. Nu är det dags. Till att börja med, när då får känslan av brådska, ber vi dig att förstå, att detta inte är du. Ibland är ni så upptagna av ert ego och vad ni gör utifrån ert ego, att ni inte känner våra knuffar, som vi ger er från den andra sidan. Så för en tid, lägg detta åt sidan. Lägg ert dömande åt sidan. Många gånger är det bedömningarna, kära vänner, som får er att stanna i fältet av dualitet, medan ni uppenbarligen har trätt in i den Nya Världen. Detta liknar väldigt många av de framsteg, som ni har gjorttidigare och där ni har haft svårt att grunda er i den Nya Världen. Nu har ni något magiskt. Ni har hela den kollektiva vibrationen av mänskligheten, som nu bör anta form. Detta är en del av svaret till varför ni nu börjar se att människor börjar inta gatorna i många länder. Detta är en del av svaret till varför ni börjar se möjligheter, nya reflektioner av ljuset, nya kreativa energier här och en ny förståelse av saker, som du sett annorlunda på tidigare. Att leva i fältet av dualitet, kära vänner, är som att leva på en rak linje. Ni kan se på saker och ting som mörka eller ljusa, som kärlek eller rädsla, som upp och ned, som rätt och fel. Nu förflyttar ni er in till detta vackra fält av trialitet, där du erhåller en kontakt med ditt eget Högre Jag, något som medger att du kan få en helt ny vision av dina upplevelser på jorden, en helt ny vision av ditt liv, ditt ändamål för att vara här och över den storslagna människan, som du är.

Äg ditt bemästrande

Vi ber er också, kära vänner, att äga ert bemästrande. Med era egon, har ni bådadera. Ni har varit så upptagna med att bära era egon, att ni har försökt att förneka era egon, er känsla för självet och att fokusera på det kollektiva, snarare än er själva. Detta innebär också att ni har förnekat alla dessa vackra saker, som ni har bemästrat. Det är alldeles utmärkt att äga ditt bemästrande, såsom varje finger på handen har sin roll, eller hur? Vart och ett av dessa klarar av saker bättre än den andra och när de arbetar tillsammans, så kreerar de magi; men magi kan bara fungera i harmoni, när var och en äger sitt bemästrande. Detta är saker att åter minnas, när ni kliver in i den Nya Världen. Ni grundar er fortfarande väldigt mycket, men även när ni känner er vilse här, så har ni förflyttats snabbare än vad vi någonsin trodde att ni skulle. Detta är skälet till varför vi är så positiva i vårt meddelande, när vi säger er att allting är underbart och att ni rör er framåt till nästa nivå. Även om ni säger: ”Åh, vi rör oss sannerligen bakåt,” när ni tittar på nyheterna och på de tilldragelser, som sker på er planet. Nej, kära ni, det är bara en normal våg av energi. Om ni springer nerför gatan, kommer det en tid då ni måste sakta ner och hämta andan. Dessa är vågorna av energi, som rör sig igenom alla er.

Planeten Jorden acklimatiserar sig till sitt nya hologram

Vi säger er också att Jorden själv, som vi har talat om många gånger, också genomsyras av dessa energivågor. Vi har nyligen uppmärksammat, att det varit en stor anhopning av tryck på de tektoniska plattorna. Jorden känner av denna stress, när trycket byggs upp. Detta kan få sin frigörelse genom jordskalv, genom vulkanutbrott och på många andra sätt. Även ni känner av detta tryck. Ni gör det via era emotionella system. Det gör er otroligt sensitiva för allt som omger er. Vi säger er, att vi arbetar allesammans på denna sida av slöjan, för att hjälpa Jorden med att mildra övergångarna och för att starta upp ett utsläpp av denna energi på ett mer behagligt sätt än vad hon ha gjort tidigare. Det finns fortfarande stora möjligheter, att några av dessa tektoniska plattor glider, något ni kallar för jordbävningar. Om det sker, kära vänner, fira dem. Naturligtvis, måste ni hjälpa varandra med att plocka upp resterna, få rättsida på livet och få saker att fungera för er, men fira avancemanget av planeten Jorden, för det betyder endast att hon tog ett steg tillbaka och gör sig redo att röra sig framåt igen. Liksom vågorna av energi och den evolution, som alla ni upplever genom dessa vackra vågor, kommer ni att förstå mycket mer vartefter ni skrider framåt. Många av er, kära vänner, är lärare och healers på denna planet. Många av er känner det i djupet av era hjärtan, men fortfarande säger ni; ”Jag har inga studenter. Ingen lyssnar. Ingen kommer till mig.” Låt inte detta stoppa er. Det är bara ett tillbakadragande av vågorna. Gå framåt och äg ditt bemästrande. Ni har fört med er en mycket unik stråle av ljus till denna planet och Jorden själv börjar hitta sitt lugn, som kommer att hjälpa. Många förändringar väntar och många saker sker. Ni har inte sett så många kometer på sistone, men det kommer ni att göra. Ni kommer att se mer av det ni kallar asteroider och kometer. Dessa ankomster, från vad ni kallar yttre rymden eller Kuiper bältet. Sanning är att de är frö till liv, som ska planteras på den Nya Jorden, som för med sig otroliga delar, som ni alla kan använda. Förstå att Jorden går igenom ett omfattande skifte. Det nya hologrammet har lagt över det originala hologrammet på Jorden. Det ni upplever nu är en acklimationsperiod. Detta är tider, då ni alla kan vakna upp från drömmen och lyssna till er egen ande.

En smältdegel av andlighet och vetenskap

Kära vänner, alla ni har ett otroligt styrsystem över axlarna. Många av er kan inte lyssna på våra meddelanden av den enkla anledningen att era sinnen vandrar 1,5 km i minuten; detta på grund utav era egon, på grund utav att ni lever i ett fält av polaritet, där ni graderar en sak över en annan. ”Vem talar?”, ” Vad är det där?”, ”Var kommer detta ifrån?” Era analyser och era mentala förmågor innebär ibland ett steg tillbaka. Hursomhelst, på planeten Jorden ser ni dessutom en otrolig smältdegel av andlighet och vetenskap. Fysiken och metafysiken kommer att förenas som ett. Det är magiskt, för det är nästan som om ni har bett att slöjan ska dras undan, så att ni kan se det inre arbetet kring sanningen, inte bara för planeten Jorden utan även om er själv och om era erfarenheter.

Era fysiska kroppar blir till kristallina

Ni har haft många inkarnationer på jorden, kära vänner. Inte alla av dem skedde i en fysisk kropp, på det sätt ni tror, för Jorden har funnits till mycket längre än era fysiska kroppar. Det är bara en aspekt av era livsintervall. Ni har alla tagit hand om planeten Joden oerhört mycket och många av er fanns där när hon föddes, som en het boll av gasformigt material. Ni stöttade henne och nu är ni här igen, för att bära en av dessa täta, fysiska kroppar och på så sätt föra både planeten och era täta kroppar till nästa nivå. Allt detta står i förändring. Ni kommer att bli kristallina till er natur; en process, som sker över en lång tidsperiod för de flesta av er. Naturligtvis kan ni skynda på det hela. Försök förstå att era fysiska aspekter också genomgår förändringar, så att ni helt enkelt kan bära mer av ert eget ljus. När ni kommit hem, finns ingen densitet alls. Ni är ingenting annat än ljus. Samtidigt är ni är personligheter, som är desamma som de ni bär med er i era fysiska kroppar. Ni är en glädje att se, eftersom ni är unika delar av gud; ni är unika delar av helheten och om än det inte alltid varit accepterar, kära vänner, så är det nu dags att synliggöra detta.

Nå, gör det då någon skillnad hur många människor som förstår och ser er? Gör det någon skillnad om någon överhuvudtaget ser er? Nej, kära ni, det gör det inte, för ni börjar bära den energin, som visar sig varje gång ni ler, varje gång ni skrattar, varje gång ni forma ett ord. Även om ingen hör det, är det en vibration i universum. Dess magi, hjälper inte bara till att förändra planeten Jorden, utan formar även er framtid och potentialen för det ni kom att göra och på vilket sätt ni kan göra det. Detta är mycket magiska tider, kära vänner. Under de kommande tre-fyra månaderna, kommer ni att få möjligheter att inrätta en ny värld för er själva. Det kommer att ta lite tid för er att helt stiga in i den, men ni kan göra det genom att äga ert bemästrande. Gör detta genom att stå för vem du är, även om ert ego säger: ”Åh, jag är inte så bra. Jag är inte så underbar. Det finns andra, som kan göra det här bättre än vad jag kan.” Naturligtvis är de bättre inom sina områden, men ingen bär din vibration, förutom du. Kom ihåg, att du är denna vackra bit av kol. Det mesta i er värld är uppbyggt utav kolbaserat material, som blir kristallin, när den komprimeras under eoner av tid. Det förvandlas till denna vackra diamant; till detsamma som du är. Ni kommer att bli kristallina till naturen och era fysiska kroppar kommer att bära lite av den energi, som några av era medicinska vetenskaper kommer identifiera som kristallina strukturer i den närmsta framtiden. Ni håller den med er egen energi. Du är gud och därför skapar du din världomkring dig. Du vaknade upp denna morgon och förväntade dig att vara i samma situation, som du befann dig i, när du somnade. Tänk om du vaknade upp och förväntade dig något annorlunda? Tänk om du vaknade upp och inte kunde bärga dig att få gå ut och se på vilket sätt denna dag skulle bli unik? Försök med detta, kära vänner, så kommer ni att förstå på vilket sätt, som ni kan kreera er egen energi i världen omkring er, genom att hålla fast vid spänning och kärlek, genom att veta och äga ditt bemästrande. Detta innebär inte, att du är bäst på allt: det betyder att du bär din unika stråle av ljus. Alla varelser överallt, sätter nu samman detta nya vackra spel för er. Ni har möjligheterna att kliva in i en värld av bemästrande på ett helt nytt sätt. Är du redo att ta detsteget?

Ansvar: En maktbalansering

Det finns en annan sak, som vi skulle vilja hjälpa er med idag, förutom den om att äga ert eget bemästrande och att veta lite om ert andliga självförtroende. Vi vill också påminna er om något vi talade om och som kommer att vara till mycket stor hjälp under de kommande veckorna. Det finns en mycket tydlig balansering vad gäller makt: ansvar. Det är väldigt enkelt. Om du vill öka din makt inom ett område i livet, försök att hitta sätt att utöka ditt ansvar och plötsligt, så kommer du att ha tur – precis som Väktarens Väktare. Ni kan bara åstadkomma magi, om ni äger det och tillåter detsamma att flöda igenom dig. På planeten Jorden, så är utmaningen om egot, kära vänner, att du har lärt att det kan stoppa dig i din bana, när du försöker att avancera. Många av er är så rädda för att ni har blåst upp era egon för mycket. Ni är rädda för att stå upp och tala er sanning. Genom att göra det, så berövar ni inte bara er själva, utan också alla andra runtomkring er. Det är dags att alla på planeten Jorden, att äga den du är, att ta klivet framåt och tala er sanning på ett sätt, som tillåter att andra sanningar att ta plats bredvid, även om de till synes inte sammanfaller med dina. Kära vänner, alla ni håller en liten del av himlen på jorden. Alla ni håller en liten del av mänsklighetens framtid. Tillåt er själva, att komma samman och ta med din egen del till bordet, även om det inte är den mest klipska idén och även om er röst är den mest högljudda. Det är tid. Möjligheten finns nu att kliva fram och göra en enorm skillnad här på planeten Jorden.

Ni har avancerat framåt på de mest vackra sätt. De av er, som vi kallar för Familjen E, har inkarnerat om och om igen, som en kollektiv grupp. inte nödvändigtvis för att komma samman och möta varandra, även om ni gjort det, utan för att hålla denna vackra vibration, så att ni kan utvecklas så pass att ni hedrar varandras rättigheter. Det är tid för detta, liksom att hålla upp ert andliga självförtroende och tala er sanning, även om det kan finnas andra runtomkring, som inte håller med dig. Det är evolution. Det ärbemyndigande.Det är Tiden för E (emotionell kraft). Välkommen hem, kära vänner. Ni skapar detta, precis där ni står och vi kan vara mer stolta över att få vara en del av detta, på något litet sätt.

Tala din sanning

Det finns en tid, då ni alla kan sträcka er utåt mot den nya världen; och den tiden är just nu. Ta varapå den. Uppmuntravarandra.Bygg upp ert mod, att stå upp och tala er sanning, även om det är på ett litet sätt. Vet om, att ni inte behöver ha den starkaste rösten och att du inte alltid måste vara samstämmiga med andra. Tala ur hjärtat och låt det gro. Det är den mänskliga naturen. Många av er har ställt in sig på att lyssna på denna kanal, som Väktaren kallar det. Ni är medvetna om att ni alla har dessa förmågor. Många av er, har inte lärt ert att lyssna eller att översätta det på riktigt samma sätt. Även om så är fallet, har alla tillgång till att komma hem, genom era hjärtan – om ni tillåter det och om ni säger det högt. Det är till mycket stor hjälp. Även om ni skriker ut det i skogen, där ingen hör er, så sätts det upp ett vibrationsmönster omkring dig, som påverkar cellerna i din kropp. Dessa är de kommande stegen att ta för medvetna skapare av mänsklighet på planeten Jorden.

Kära vänner, det är med den största vördnad, som vi hälsar er vid dessa kritiska tider för ert avancemang på planeten Jorden. Det är också en fröjd att vara med er. Vi ber er att behandla varandra med respekt. Vårda varandra vid varje tillfälle som ges, precis som fingrarna på samma hand. Spela på ett bra sätt med varandra på den nya Jorden.

Espavo.

Gruppen

 

Vi uppskattar era kommentarer.

Ordet Espavoär en tidig lemurisk hälsningsfras: ”Tack för att du står i din makt”.

 

Copyright Notis:
Copyright Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml