Januari 2004

Gå Bakåt i Tiden
Att hålla utkik efter Sidodörrarna

Välkommen till Beacons meddelande Januari 2004.  Detta meddelande kan avlyssnas så som det var inspelat i vår Audio Video section. http://www.espavo.org/AudioVideo
Så låt oss nu börja gå bakåt i tiden.

 

 

From the Group:

Hälsningar Hemifrån.

Här sitter vi och väntar på att bli sammanlänkade med er, vi ser er energi framför oss och hur magiska ni är. Ni kan inte föreställa er hur spännande det är. Vet ni ärligt talat vilka ni är? Förstår ni magin i det ni har? Det har startat, kära vänner. Nu har det startat och ni kommer att få se Spelplanen av Fri Vilja avancera framåt. Nu är det dags för er att stiga fram. Vi vill berätta lite om hur detta kan upplevas, för vi vet att människor blir mycket rädda när de tar steget ut i det som verkar vara tomma intet och kliver in i ovisshet.

Kliva ut i tomma intet

Ja, ni har kommit till slutet av er stig och där tror ni att en bro finns, ni ser ner i avgrunden nedanför men ser ingenting, ni kan inte se någon bro. Det är inte förrän ni faktiskt tar ert första steg ut och sätter er fot i rörelse som ni skapar bron under era fötter. Den här tillitsfulla handlingen skapar möjligheten för er att gå från den ena sidan till den andra. Det är där ni är nu, kära vänner, och det är dit ni går nästa steg. Ni har en ny förbindelse till den Universella Energin. Slöjan har tunnats ur och även om ni är ovana med hur det ser ut just nu, så kan vi tala om för er att det är mer spännande än vad ni någonsin drömt.

Ni skrev ner detta med er egen vilja, ni skrev ner möjligheterna för den största och högsta förbindelsen till ert högre jag och nu är de faktiskt i rörelse. Nu har det börjat. Kan ni föreställa er hur spännande det är för oss att se detta? Ni har satt oss i rörelse för att förbereda er för vad ni nu gör var dag. Ni var inte förväntade att nå ens den här nivån av framåtskridande, men här är ni. Det magiska har faktiskt börjat, för ni har nått en helt ny nivå av känslighet och det vill vi prata om idag.

Anden sammanlänkar genom passion

Det har blivit lite av en utmaning för många av er därför att ni har känt av dessa förändringar genom era känslor. Allt känns personligt. Vad vi ber er om är att inte klippa av den här känsligheten, även om det är smärtsamt ibland. Det är gåvan. Det är er egen förbindelse till andevärlden genom ert högre jag som skapar denna känslighet. All förbindelse med det högre jaget sker genom er passion. Det är vad som håller i nyckeln nu. När ni känner passion inom ert område då är ni på rätt väg. Det är därför vi har pratat så mycket om passion tidigare.

Det är det nya tankesystemet. Det är inte längre att ni kommer att lyckas om ni arbetar hårt. Det handlar nu om att finna lycka genom att röra er in i er passion. Det är vad ni börjat göra redan. Det är egentligen en indikation på att ni faktiskt förbinder er via ert högre jag eftersom det rör om i känslorna av passion. Känslan av glädje skapar förbindelsen åt er genom ert högre jag och det är där förtunningen av slöjan sker just nu. Passion och glädje håller nu nyckeln till livet på den Nya Planeten Jorden.

Bemästra Objektiv Känslighet

Av den anledningen säger vi åter till er att det är viktigt att ni tillåter den här känsligheten. I verkligheten är det en helt ny typ av känslighet och även om människor tar saker personligt ber vi er att ta ett steg tillbaka och bara tillåta er själva att känna detta som objektiv känslighet. Om ni kan känna detta som objektiv känslighet hellre än personlig blir det ett verktyg istället för ett hinder. Det är vad vi ber er att göra, ta bara ett steg bakåt och känn in er känslighet objektivt och hitta vägar att använda mästar processen med det verktyget.

Mästarprocessen är en enkel process. Det är helt enkelt att ta något som ha blivit negativt i ert liv och hitta positiv användning för det. Det är den processen som vi kallar Mästare. Det är allt det är, och om ni kan finna vägar att ta de saker som har varit negativa i ert liv och vända dem till något positivt så kommer ni att hitta bemästrande inte bara i ert primära liv utan i alla delar av ert liv.

Livet på jorden behöver inte vara svårt, kära vänner. Det behöver inte vara en kamp. Det är ett personligt val. Om ni någon gång inte känner glädje över ert val eller inte känner glädje med er verklighet, ber vi er bara att ha modet att välja igen. För det är där den verkliga magin sker. Att ta ett steg tillbaka och begära objektiv känslighet kan vara en av de mest signifikanta bitarna i pusslet för er.

Den Universella Energin och Överflöd

När ni nu skapar förbindelse med den Universella Energin är det en annorlunda förbindelse. När den nu upplevs genom ert högre jag är den Universella Energin mycket enkel. Det är det som genomsyrar och förbinder allting tillsammans. Inte bara människor till varandra, utan även till stenar, och djuren, och fiskarna, och insekterna, och alla dimensioner av varelser oss inkluderade. Den Universella Energin är den förbindelse du känner även när du känner oss. Det är förbindelsen Hemifrån som du känner i just det här ögonblicket. Du känner styrkan och kraften av den Universella Energin inuti ditt eget hjärta. Grundenergin för alla energier är den Universella Energin, och översatt till mänsklig upplevelse kallas den kärlek för det är så ni känner av den. Det är så ni förbinder er med den Universella Energin. ”Okej, nu känner jag kärlek, nu förstår jag vad ni pratar om”, säger ni. ”Men vad gör jag med den? Hur kan jag känna den? Hur använder jag mig av den för något konstruktivt och praktiskt?”

Först vill vi påminna er om att energi aldrig dör, det bara omformas från en form till en annan, så varje form av energi börjar först med Den Universella Energin av kärlek. Det är den renaste formen av Universell Energi och med slöjans förtunning i det området kommer ni att känna det som en starkare känsla av kärlek. Oh ja, det är många av er som fortfarande har begränsningar här. Det är många av er som har problem med att ta emot. För konsten av älskvärd acceptans är inte lätt att lära. Det är därför den är en av de tolv primära lektionerna i livet. Vi kan tala om att när ni ber och tar emot så cirkulerar energin omkring er. Det är speglingen av Den Universella Energin själv som får det att hända och tillåter er att ta emot ert fullständiga överflöd. Vi kan tala om att om ni vill skapa Himmelriket på Jorden så behöver ni känna er bekväma med överflöd. Det finns inget större överflöd än det som finns i Himlen. Var snälla och kom ihåg att den nya förbindelsen ni nu har är starkare än någonsin förut. Därför är er förbindelse med ert eget överflöd och er egen älskvärda acceptans starkare än förut. Nu när ni förbinder er med den Universella Energin mer medvetet kommer ni att finna magiska saker ske i ert liv. Bara le, acceptera och det kommer att bli mycket spännande.

Öppna upp för Kanalisering

Många av er har börjat leka med kanalisering, även om vi tycker att det ordet är alldeles för mystiskt för vad ni faktiskt gör. Det är många av er som börjar förbinda er med den här energin och använda den på ett mer direkt sätt. Ni kommer att upptäcka att ni har utvecklingsmöjligheter som aldrig förr. För vad ni gör är att ni förbinder er med den Universella Energin genom ert högre jag. När ni ansluter er som kanal till den Universella Energin är det nödvändigt att ni ansluter genom ert högre jag. Det är processen för att nå Anden. När ni ansluter genom ert högre jag och om en energi kommer genom den förbindelsen, så känner ni den som passion, som glädje.

Av den anledningen påminner vi er om, att er framgång i de högre vibrationerna av den Nya Planeten Jorden är direkt proportionerliga till den mängd glädje och passion som ni kan uppleva varje dag. Ni försöker helt enkelt hitta vägar att använda den här energin på ett konstruktivt sätt så att den kan användas på en praktisk nivå. Det är däri magin ligger för människor just nu. Vi kan tala om för er att det är människor med eget bemyndigande som kommer att ärva jorden. Nej, inte ta över jorden, men naturligt ärva den. Ni kommer att ärva den från ledare därför att de inte längre är nödvändiga i den bemärkelsen som de en gång varit. Allt eftersom ni går längre och längre in i den femte dimensionens kraftfulla kännetecken kommer var och en av er att förstå att ni har kraften att skapa er egen verklighet. Och med den kraften kommer ansvaret att skapa den högsta verkligheten åt er själva först.

Vi ber er att ta det här ansvaret med allvar och börja skapa något i ert liv som ni känner passion inför. Något som gör er glada, något som skapar energi åt er som tillåter att ni blir till lite mer användning för universum. Det är när ni skapar den passionen runt er som ni blir till allra bäst nytta för universum. Det är då saker manifesteras utan ansträngning för er.

Det kommer mycket mer framöver kära vänner, för under tiden som ni har passerat detta andra stadium av harmonisk förening har det pågått en aktiverings process. Vi säger er att det säkert kommer att fortsätta under en längre tid. Men när ni ser tillbaka på den här tiden, kommer det att vara ännu en vital period i mänsklighetens historia. En av dessa aktiveringar som ni kan använda er av är den som befriar era egna blockeringar och begränsningar genom ert eget högre jag. För det är er personliga förbindelse till den Universella Energin.

Hitta en Mänsklig Ängels Gåvor

Det är förtunningen av slöjan som sker nu. Ni lever ju på planeten av fri vilja, eller hur? Så därför har ni valet att använda den här energin eller att förkasta den. Det är helt upp till er vad ni gör med den och vi fäster oss inte vid vad ni gör. Var snälla och förstå att det inte finns rätt eller fel eftersom dessa illusioner enbart existerar i den tredje dimensionens verklighet som ni nu håller på att lämna. Så förstå att vad än ni väljer så är ert val och alla val ärade. Men förstå också att om ni väljer att gå framåt och ni känner begränsningar är det för att ni väljer att känna begränsningar som ni kan ha fördelar av. Så hitta fördelen i detta. Hitta gåvan i begränsningen så kommer den inte längre att vara en begränsning utan en gåva. Som alla gåvor kan den bara behållas om den ges bort. Det är då Bemästrande processen sker. Det är då ni börjar använda saker som har varit negativa energier i ert liv för positiva ändamål. Det är då livet blir magiskt och det ligger precis framför er nu.

Just idag står ni på randen till att använda mer av den här energin än ni någonsin gjort tidigare. Ni kommer nu att se möjligheterna att beröra andra liv. Ja, några av er kallar det för kanalisering. Ja, några av er kallar det illustrationer. En del av er kommer att skriva böcker. En del av er kommer att bara finnas, för att vara en kosmisk sammankopplare som händelsevis är på rätt plats vid rätt tid för att beröra en annan människa med de rätta orden, fraserna eller genom en ängels beröring för att ge dem självförtroende. Detta är en Mänsklig ängels gärning.

Ökning av Virvelrörelsens Energi

Sedan den här aktiveringsprocessens början har andra nya saker börjat också. Så låt oss prata lite om detta. Det är viktigt att ni förstår resten av dessa förbindelser. Under tiden som den här energin fortsätter framåt kommer förtunningen av slöjan mellan er och den Universella Energin att fortsätta. Ni kommer att se en stor ökning av virvel energier inom ert område och hur ni relaterar till dem. Er jord upplever detta nu och rättar in sig efter vad som ska komma. Det är skälet till att det har varit en ökad seismisk aktivitet tillsammans med vulkanisk aktivitet på er planet som vi förutspådde för två år sedan. Vi kan tala om att detta kommer att fortsätta under en kort period när jorden själv anpassar sig till den här virvelenergin. Allt eftersom hon blir van vid dessa roterande rörelser som sker internt i relation till den Universella Energin, kommer hon att agera efter detta och släppa på tryck i båda dessa utlopp.

It is nothing to be feared. Det är inget att rädas över. Nej, ni gör ingenting fel. Det är jorden som anpassar sig själv till den nya förbindelsen som hon också har till den Universella Energin. Ni är delar av jorden och hon är en del av er. Ja, vi pratar om henne som om hon är en levande, kännande varelse därför att hon är det, på precis samma sätt som ni är. Den Universella Energin är den energi som binder och kopplar samman allt på detta sätt, inkluderat er med jorden. Så om er koppling med den Universella Energin blir starkare så kommer er egen koppling med jorden också att bli starkare. Alla varelser som är en del av den kopplingen kommer nu att ha en starkare koppling till er. Så vi ber er att omvärdera era kopplingar här, att omvärdera möjligheterna för er växelverkan på dessa nivåer, för de kommer att betyda nya saker för nya människor.

Den Linjära Tidens Tambur

Ni förändras. Ni förändras mycket snabbare än ni någonsin kan ana för ni skickas med katapult in i fältet för att bli en Mänsklig ängel. Det är ert eget val som har satt detta i rörelse. Ja, vi har gett er några tips om vad detta innebär. Vi har gett er några tips om vad ni ska hålla utkik efter. Vi har gett er vägar för er att koppla er till andra som upplever liknande saker, och vi ber er att dela med er till varandra vid varje tillfälle och arbeta med varandra på alla sätt ni kan för att göra detta enklare och bekvämare. Nästa övergång kommer att vara viktig. Men när ni börjar röra er kan era hjärnor inte hjälpa att de börjar försöka lista ut exakt var ni är på väg. Ni kommer att lista ut ett sätt att definiera den här tamburen som ni går nerför i termer som ni kan förstå. I verkligheten reser ni nerför den linjära tidens tambur.

Det är så ni ser på livet eftersom det är så ni mäter det. I den här tamburen finns dåtid, nutid och framtid. Vi kan tala om att hela tamburen är en illusion därför att det inte finns någon tambur och inte heller en uppdelning i dåtid, nutid och framtid. Det är en illusion som var nödvändig att ni skulle kunna spela spelet på den tredje dimensionens planet. Men nu förändras detta, ni står här med förmågan att gå var helst ni vill och med alla möjligheter att göra vad ni vill och ändå tror ni fortfarande att ni sitter fast i samma tambur. Så vad vi vill be er om är att hålla utkik efter några av tamburens nya kännetecken. När ni färdas ner genom denna tambur ser ni nya möjligheter, ni ser saker ni inte riktigt förstår. Ni får en ny relation till tiden. Och när ni försöker förstå dem, sätter ni era gamla kännetecken av tiden på dem. Ni behöver bara förstå att er egen mänskliga utveckling går framåt och att detta är tecken på den förändringen.

Så vi ska ger er en illustration. När ni rör er nerför den här tamburen tror ni att ni går till den yttersta änden av tamburen därför att det är i den riktningen ni färdas när ni går från dåtid till nutid och till framtid. Ni färdas faktiskt bakåt i tamburen för ni kan väldigt klart se ert förflutna och om ni är medvetna kan ni se nuet men ni kan inte se er framtid. Så i verkligheten går ni bakåt nerför tamburen. Under tiden ni går nerför tamburen blir ni snart medvetna om att det finns varelser som passerar er i motsatt riktning.

Vi kommer att be er att följa dessa varelser och börja gå bakåt i tiden. Ta in detta, andas in det i er varelse, försök inte analysera, låt det bara vara. För ni kommer snabbt att lära er att gå bakåt i tiden. Det är en gåva som ni har vunnit genom er nya koppling till den Universella Energin. Virvelenergin på jorden skapar denna möjlighet nu. Det kommer att fordra av er att ni omprövar er tro om tid, men det kommer också att vara ett redskap för er att skapa er verklighet mycket snabbt.

Sidodörrarna

Många av er kommer nu att märka att en stor del av er värld förändras mycket snabbt när er relation till tid förändras. Ni kommer att upptäcka er själva genomgå mycket snabba förändringar med mer lätthet än någonsin förut. Var medveten om att med den här nya relationen till tid så finns det möjligheter framför er som ni omöjligt kan se eftersom de finns inrymda innanför sidodörrarna i tamburen. När ni går längs den här linjära tamburen och era ögon blickar framåt tror ni att ni vet vart ni är på väg och när ni nu letar efter möjligheterna upptäcker ni snart att det är många ingångar som ni passerar.

Vi kan berätta att det finns magiska sidodörrar som ni normalt inte kan se. För det är bara när ni går bakåt i tiden som ni kan se sidodörrarna helt och hållet. När ni går nerför dessa tamburer börjar ni bli medvetna om att det finns många dörrar på sidorna och även om ni tror att ert mål är nere i änden på tamburen, kan vi tala om att många gånger finns målet i själva sidodörrarna.

Överljus

En del av den Andliga Världens uppgifter har varit att varsamt leda människor in i sidodörrarna. Många gånger startar ni en skapelse men vet inte var den är. Ni vet inte var de största möjligheterna är inrymda. Så ni ber Anden att leda er. Det är den process som vi kallar överLjus därför att vi överLyser er varsamt med vårt ljus av varsam vägledning. Vi låter helt enkelt vårt ljus lysa över era skuldror som vägledning. Det är överLjusprocessen. Det är ett varsamt vägledningssystem som ni snart kommer att lära er när ni blir Mänskliga änglar.

Många av er kommer att se era jobb förändras. Många av er kommer att se era platser förändras när den här överLjusprocessen sker. Helt plötsligt öppnas en sidodörr som inte fanns där innan och om ni helt enkelt vågar ta klivet ut i det okända utan att tänka på var det ska leda så tar ni steget in genom sidodörrarna. Det är dags att släppa taget och låta Anden leda er. För nu finns där möjligheter till skapande bortom er förståelse och för att hitta dessa platser av skapande och glädje är det viktigt att ni inte försöker så mycket. Känn bara ljuset över era skuldror.

Ni har bett Anden leda er. Ni har bett er egen förbindelse genom ert högre jag att spela en mer direkt roll i ert liv och nu ber vi er att släppa på tyglarna lite. Vad som är viktigt att förstå är att ni alltid har ledningen, men ändå, om ni vill, kommer Anden att överLysa er tills ni lär er gå bakåt i tiden.

Vi vill varna er för att många av sidodörrarna kan vara knepiga till att börja med. För det kommer tillfällen när ni går längs den här hallen och ni känner det som om ni vet var ni är på väg, när helt plötsligt Anden säger, vänd och titta på dörren närmast er. Ni tittar på den och allt synkront är där. Den kosmiska vinken är sådan att ni inte kan ignorera att Anden leder er exakt till den dörren. Så öppnar ni dörren, kliver modigt in, ser er omkring och säger, ”Det här är inte vad jag förväntade mig. Det här är inte alls där jag trodde att jag var på väg”. Samtidigt, vill vi säga att när detta händer ber vi er att ta steget in genom dörren. För många gånger finns det en annan dörr innanför det rummet som ni inte kunde se innan ni tog klivet ut i det okända och in i det rummet. De kan endast ses när ni har modet att gå framåt och lita på er förbindelse genom ert högre jag, som ni kommer att känna som kärlek. Det är den energin som kommer att få er att lita på er egen kanaliseringsprocess och gudomliga inspiration, som ni alla har vid denna tidpunkt.

Att hålla utkik efter de Kosmiska vinkarna

Om ni helt enkelt tillåter det att komma igenom er och tillåter er själva att fatta tag om det här så kommer ni att hitta möjligheter att skapa den här energin som aldrig förr. När ni ser tillbaka på det kommer ni att säga ”Anden ledde mig hit”. ”Jag trodde aldrig att det skulle leda hit, men här är jag.”.

Ja, Väktaren har en liknande historia för han väntade sig inte vad som skedde. Men den dagen när han stod på stranden och höll den där kladdiga staven högt och han uttalade sin sanning för den uppgående solen, då sattes allt i rörelse. Det hände honom och det kommer att hända er. Allt vi ber är att ni ska lita på er själva, kära vänner. Allt vi ber är att var och en av er tillåter er att känna förbindelsen genom ert eget högre jag.

Träning av en Mänsklig Ängel

Vi ber er att uppmärksamma hur ni blir ledda för det kommer en tid när ni ska leda andra in i samma sidodörrar. Ni tränar. Ni är de Mänskliga änglarna. Ni är de som ska göra det vi gör med er nu inom en mycket snar framtid. Er evolutionära process har startat mycket snabbare än ni kan föreställa er. Vi står tillbaka och ser med respekt hur ni tar jättekliv, inte bara i era individuella vibrationer, men även i den kollektiva mänsklighetens vibration. Ni har skapat mirakel varje dag i er tillvaro.

Nu tar ni ytterligare ett steg in i den. Nu ber vi er att ta det som är viktigast för er och skapa det först. Skapa möjligheterna för er att se er själva som kraftfulla självbestämmande människor genom att alltid placera er själva först. Detta skapar möjligheten för er att gå bakåt i tiden. Ni kommer att ta Merlins energi och ni kommer att använda den varje dag, för då och bara då kommer ni att förstå hans sanna egenskaper.

De tillfällen som ni använt tillsammans för att koppla samman er som en ursprunglig spirituell familj kommer att börja ge er möjligheten att se er själva helt och hållet. De kommer att låta er införliva konsten av älskvärd acceptans. De kommer att låta er förbinda er genom ert högre jag på sätt som ni aldrig tidigare varit ihopkopplade. De kommer att låta er lita på den energi som börjar komma igenom och uttrycka den i vilken form den än antar. Om det är genom skrift så låt det bli så. Om det är genom konst så låt det bli så. Om det är genom rådgivning så låt det bli så. Om det är genom helande så låt det bli så.

Användande av den Femte Dimensionen

Ta energin av allt som ni skapat och sätt det i rörelse idag genom er uttalade avsikt. Klargör er avsikt att röra er framåt, stå tillbaka och se när ni börjar röra er bakåt i tiden och ni kommer att se vem ni verkligen är. Försök inte tänka igenom det eller att förstå allt, låt det bara vara en del av er och så kommer det att hända. Detta är möjligt nu, mer än någonsin tidigare.

Kära vänner, ni är redan i den femte dimensionen. Men vad som händer är, att varje morgon när ni vaknar tittar ni ut och ser er bil parkerad på infarten och ni gör er färdiga att gå till arbetet, ni föreställer er att ni kör till arbetet och börjar er dag, det är därför ni skapar just detta. För det mesta skapar ni en tredimensionell verklighet inne i den femte dimensionen. Ni är så fantasirika och kraftfulla. Ta den energin och skapa för er själva först. öppna möjligheten för er att känna något nytt och magiskt. Stå tillbaka med det och känn den objektiva känsligheten, för det är en del av vem ni är och det är en del av era nya verktyg som en självständig människa. Ta det ansvar som kommer med den självständigheten och börja med ert eget ansvar att skapa ert hjärtas önskningar.

Ni är ansvariga över att vara glada här på denna planet. Ni är ansvariga för att skapa en livsstil som är bekväm för er. Ni är ansvariga för att hitta och vara i er passion även om det bara är i små saker till att börja med. Gör det, så kommer ni att engagera den objektiva känsligheten och den kommer inte längre att vara ett hinder för er, den blir ett positivt verktyg som ni kan använda, därför att det är mästarprocessen. Det är agerandet för att bli en Mänsklig ängel.

Håll utkik efter sidodörrarna, kära vänner, ni kommer att hitta dem snabbare än ni kan föreställa er. Var och en av er kommer att ha möjligheterna kommande månader att få se saker som ni inte har förställt er, därför att förändringen på själva jorden ändrar hela tidslinjen. Det är orsaken till att allt varit så vagt gällande 2012 om när och vad som ska hända exakt, därför att ni fortfarande har makten över förändringen av den tidslinjen. Ju mer ni tillåter själva att gå bakåt i tiden, desto mer kommer ni att börja förstå vad det är vi pratar om. Tillåt det helt enkelt att komma och tillåt er att förstå begreppet, för det är vad som kommer att sätta det i rörelse.

Det finns ingen ritual som ni behöver göra. Det är ingen nivå av upphöjelse som ni behöver nå. Ni är redan där. Kräv det nu för er själva och håll utkik efter ljuset över era axlar. Ta ansvaret att använda det på ett sätt som gör både er och andra kraftfullt självständiga, för de är gåvorna och agerandet av den Mänskliga ängeln. Ni kommer att sätta magin i rörelse idag och för det är vi så tacksamma att få se på. Ni kan inte föreställa er bifallet från den här sidan av slöjan. Nu när var och en av er tar steget in i era egna livs lektioner och bemyndigande, ger ni den gåvan till andra.

Ni är Spelplanens magiker. Ni är de utvalda. Välj bra, kära vänner, och vet med er att kärleken ni känner kommer direkt från hjärtat på Mikaels familj, för ni är en del av oss och vi är en del av er. Vi älskar er mer än ni någonsin kan förstå. Ta den energin och omsätt den i nåt magiskt så kommer applåderna att vara öronbedövande när vi viftar med våra vingar för att fira den kraftfulla självförverkligande människan.

Kära vänner, vi tackar er för möjligheten att få prata med er på det här sättet, att få sprida ljuset på en planet som växer fortare och fortare in i sin egen utvecklingsprocess. Vi tackar er för att ni tar emot detta budskap och jordar det in i energin Hemifrån. Ni ska veta att ni skapar Himlen på jorden varje steg, varje dag och vi är så stolta över er.

Det är med största vördnad som vi ber er att behandla varandra med respekt, ta hand om varandra och spela väl tillsammans.

Espavo.

Gruppen

 

Hjärtats Förening
Dra sig Tillbaka för att Gå Framåt

Av Barbara Rother

När ni läser det här så har Steve och jag påbörjat våra resor med det nya årets Lightworker evenemang. Jag har med glädje förväntat mig att förenas med den spirituella familjen igen och med både familjära och nya platser. äventyren som ligger framför oss är spännande och garanterat minnesvärda.

Jag tror Steve har varit mer ivrig än jag över att börja resa igen. Han är vad jag kallar för ”the energized bunny” som går och går utan att någonsin stanna för en paus, även om han också har njutit av tiden hemma. Det har gett honom chansen att arbeta med de många detaljerna kring Lightworker och speciellt med att skriva böckerna. Jag har fått tid att organisera vår kalender 2004 och hinna ifatt med allt som har med vårt arbete att göra.

Vi har båda värdesatt tiden vi haft med vår biologiska familj. Jag är inte säker på varför men jag kan ärligt säga att den här ledigheten har varit den bästa hittills. Det har varit roligt att delta i våra två söners liv, som är i tjugoårsåldern. En har precis köpt sig ett nytt hem, den andre har precis återvänt från sitt första besök i New York. Livet är fullt av äventyr för dem. Jag har njutit speciellt mycket av att få lära känna deras flickvänner bättre. Jag har alltid önskat mig en dotter och nu känns det som att jag har två.

Det har varit roligt att förenas med vår spirituella familj i San Diego också. De flesta av dem ger av sin tid för att hjälpa till med Lightworker på något sätt. När vi återvände från Europa i början på november hade vi ett evenemang i San Diego. Det kändes skönt att avsluta våra Lightworker evenemang i vår hemstad. Vi firade Det nya året och Steves födelsedag den 1 januari. Jag uppskattar särskilt dagen då Steve föddes! Vi firade också slutet på ett magnifikt år och början på ett som lovar att bli storartat.

Vi har varit hemma i litet mer än två månader vilket är ovanligt för oss. Vanligtvis är vi på resande fot två till tre veckor i månaden. Den här tiden har varit min reträtt. Jag känner mig själv, jag måste först gå bakåt innan jag kan gå framåt. Jag har behövt den här tiden för att omgruppera. Jag har njutit av att jorda mig. De enkla sakerna i livet såsom att laga mat, städa, arbeta i trädgården, gå till gymmet, gå ut med hunden, Irie, kela med vår katt, Merlin, helt enkelt bara göra vårt hus till ett hem har varit roligt. Vi har bott i vårt hem i 27 år. Det är vår bas. När vi går in genom ytterdörren efter varje tripp har jag en känsla av en sån trivsel. Jag känner att vårt hem reflekterar vilka Steve och jag är i våra liv tillsammans. Jag älskar när folk som hälsar på hos oss kan känna värmen och att de kan känna sig som hemma. Jag uppskattar det ännu mer när jag vet att vi nästan förlorade vårt hem vid bränderna i San Diego förra oktober. Steve och jag känner båda att en flytt väntar, troligtvis till området runt Las Vegas men det är inte lika angeläget längre. De flesta av oss lever våra liv i ett planlöst, jagat agerande. Vi springer omkring utan att veta att kraften i våra tankar och ord förflyttar oss i starka och direkta vägar. Ta den här tiden i början på det här spännande året att vara i stillhet. Jag vill uppmuntra er att ta ett steg bakåt innan ni går framåt. Var tacksamma för 2003 och alla underbara lektioner som vi har fått oss till del. Vi har all tid i världen att röra oss fram mot våra önskningar. Rör er framåt när ni är färdiga med ert sammanskapande med ert högre jag. Gå långt in i ert inre och fokusera på vad ni vill skapa 2004. Genom att göra det drar ni er tillbaka, sen kan ni röra er framåt i passion.

Jag har dragit mig tillbaka från vår hektiska planering under min tid hemma. Innan jag helt och hållet rör mig framåt tar jag mig tiden att njuta av nuet. Det är livets gåva. Jag uppmuntrar er alla att njuta av den här gåvan av tid.

Med Kärlek och Ljus,

Barbara

 

Copyright Notis:
Copyright 2000 Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml