April 2001

Earth Vortex
Guardians Awaken!

 

~På-minnelser Hemifrån~
Från Steve. . .
Ok, det hände igen. Igår hade jag “Fyrtornen” för denna månad helt färdig för att skickas iväg till våran redigerare i Toronto när de stoppade mig från att sända den. Det verkar som de har ett speciellt budskap som de vill framföra vid den här tidpunkten. Härmed presenterar jag stolt. . . .

Gruppen.

 

From the Group:

Hälsningar Hemifrån:

Välkommen Hem Ni utvalda

Det är vår ära att vara i närvaron av Den Nya Energins Mästare. Ni är de utvalda bärande om löftet av det nya ljuset på spelbrädan av Fri vilja. Tiden för eran återkomst har förutsagts och missförståtts under en väldigt lång tid. Även med förvirringen, är ni här. Ni är den märkta generationen som har funnit sin väg hit med en inre känsla av att ni har någonting att uträtta. Ja, det har ni och nu är det tid för återkomsten av de utvalda. Ni har hört kallelsen och nu samlas ni sinsemellan för att hämta styrka för resan genom dimensionella realiteter som nu är en möjlighet. Ni är här i det här ögonblicket i tid för att göra en skillnad i den kollektiva vibrationen av mänskligheten. Människorna av Jorden är nu på en klangfull frekvens som kommer att bära upp energin av virvelströmmar som kommer att öppna och sammanföra erat spel med andra dimensionella realiteter.

Er realitet har skiftat de senaste månaderna med en hastighet som aldrig förr skådats på planeten Jorden. Detta har setts som en störning för många men en laddning för andra. De av er som är känsliga för Jorden har känt tillströmningen av energin som en laddning av erat kollektiva batteri. Healer’s som bär med sig känsligheten till emotionella energier kan ha känt en reva i strukturen av denna energi de senaste dagarna. Den här energin kommer att upptas i de kommande månaderna och kommer att påverka alla dimensionella realiteter samtidigt.

Vi talar om Jorden mycket på samma sätt vi skulle om en person, för vi säger till er att hon är en verklig levande kännande varelse. Det finns en aning till energin av Jorden som skulle jämställas med en personlighet i människan. Faktum är att ni har alltid vetat om att ni har en stark förbindelse till Jorden även om detaljerna har undgått er hittills. Från vårat perspektiv är ni en och samma. Jorden är helt enkelt i en annorlunda dimensionell realitet från eran egen existens. Er tid och rymd är till stor del missförstådd för som vi tidigare har talat om, finns det många dimensionella realiteter som existerar i samma tid och rymd. Tiden har nu kommit för att göra en starkare förening mellan dessa dimensionella realiteter.

En Virvelström Bildas på Solen
Det var endast en kort tid sedan som vi talade om en speciell tid då all rörelse mot passionen kunde lätt främjas. En sjumånaders period började den 13 oktober 2000 som satte i rörelse ett fönster av möjlighet på Spelbrädan för intensifiering av kreation.
[Det här var en live kanalisering framförd i New Jersey som kan läsas här: “Nu är det dags“] Så svårt som det var för er, var det en rörelse framåt i passionen på planeten Jorden som aldrig förut skådats. Nu, som ett direkt resultat, kommer energiströmmarna rota sig på planeten. Dessa virvelströmmar kommer att forma den starka föreningen mellan de dimensionella realiteterna av Människa och Jord. Det här kommer till slut att uppföra en ultimat förening mellan alla dimensionella realiteter som vi har kallat Himmel och Jord. .

För Modern att forma dessa portar behövde hon ta emot och bevara energi långt över hennes vanliga krav. Universum svarade på hennes medkreation som en virvelström av energi formad på eran sol. Denna virvelström uppnådde kritisk massa den 29 mars 2001 och sändes iväg som en våg av energi för att bli upptagen den 2 april 2001. [Sedan jag skrev det här har soleruptionen omklassificerats som den största soleruptionen dokumenterad. Bilder och MPEG Filmer är tillgängliga att se här. I dessa filmer, speciellt den gröna, kan du se virvelströmmen formas..
http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/X17/eit_195s.gif &
http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/X17/ ] Det var som en kallelse gick ut till hela Universum som nådde alla dimensionella realiteter samtidigt.

Väktare av Virvelströmmen vaknande!

Det finns de av er som har känt denna kallelse för många år sedan och genom er egen intention och hängivelse började forma energiportarna på planeten Jorden. Vi ser dessa portar som virvlande energiförtecken. Vissa av er har avsiktligt dragits mot att öppna nya portar av energi på olika delar av planeten. Vi vill säga att det här har varit ett väldigt mäktigt arbete och har åstadkommit väldigt mycket. Energiförtecknena som formade de potentiella virvelströmmarna har väntat en lång tid för att bli aktiverade. Det finns också många människor som vi känner till som Väktarna av den Nya Energin. Dessa är människor som formar kärnan och ger näring till en speciell virvelström av energi. Dessa människor reser ofta till andra platser för att hjälpa till i öppnandet av nya virvelströmmar eller någon som besöker en redan etablerad virvelström för att återvända hem och stärka energin av deras egna portar. Dessa energiförtecken av virvlande energi kommer att bli portar som till slut länkar samman de dimensionella realiteterna. All den här tiden har ni trott att det skulle vara rymdfarkoster som skulle föra er för att utforska andra världar. Era rymdfärder kommer avslöja mycket i de kommande åren då det kommer att leda till förståelse av vad som existerar i eran egen bakgård!

en 13 maj 2001 Virvelström dagen
Det finns många Energi Virvelströmmar som har formats genom intention och hängivelse av Väktarna av den Nya Energin. Nu håller dessa portar på att aktiveras ännu mer då de påbörjar processen av förening mellan alla dimensionella realiteter. 13 maj är den sista dagen av den sjumånaders process som vi talade om. Ageranden har påbörjats och kommer att kulminera med en aktivering av Allomfattande energier den 13 maj 2001. Använd denna dag och länka samman med din egen virvelström av energi. Stig in i ditt hjärtas önskan för tiden av förhöjd agerande är på högsta nivå på denna dag. Ta vara också på denna tid och förena med Jorden för hon jobbar nu i full harmoni med er alla. Gör era egna ceremonier och ta en ställning på denna dag av styrka. Uttala din intention och följ det med agerande och en virvelström av energi kommer att förenas med alla andra. Gör inte det här som en uppgift utan som ett firande. Jorden firar för fullt på denna dag då hon bokstavligen tar bort hennes slöja. Fira det här med henne och bli en avsiktlig del a v föreningen av kärlek som formas till följd av denna förundrande händelse.

Hjälp från den Gamla Väktaren
De föregående väktarna av Jordens energi är alla runtom dig i iver då du tar dessa steg. Dessa är valarna och delfinerna. De har släppt uppsikten av planeten till er och står nu vid sidan om för att betrakta då ni tar stegen av ansvar för Jordens energi. Koppla in dig i den här källan ofta för denna kommunikation har nu ökat. Trots att de inte längre är väktarna har de tagit på sig en roll som rådgivare. Använd er ofta av dem och sök upp dem. Så länge det finns arbete för dem att uträtta här kommer de att stanna.

Första Kontakt
Har du någonsin föreställt dig en första kontakt med en annan ras av varelser? Vi säger att ni är närmare än ni tror. De virvelströmmar som ni formar och ger näring till är nyckeln till dessa kontakter. För länken mellan de verktyg och portar kommer genom energin att kalla samman dimensionerna. Börja först med att komma i kontakt med Jorden för hon håller nyckeln.

Vi säger till er att upphetsningen i de många överton nivåerna runtom Jorden surrar alla med upphetsning då ni nu gör en skiftning med en storhet i likhet med den 5 maj år 2000. Räds ej kära ni. Ni är upplagda för uppgiften som står för dörren. Vänligen komihåg att ni är mästarna av den Nya Energin. Ni är de Utvalda och det finns en mening för er att vara här. Om ni har svårt för att komma ihåg er sanna prakt var då snälla och se ersjälva genom våra ögon och komihåg Hemma.

Det är med den största vördnad som vi ber er att behandla varandra med respekt, nära varandra och spela väl tillsammans.

Gruppen

Jag kan nu se varför detta budskap var så viktigt att släppa fram vid den här tidpunkten. Det lustiga är att här i USA är den 13 maj Mors dag. Grattis på Mors dag Moder Jord!

 

 

~Fyrtornens Ljus Meditation~

Ta nu ett ögonblick och finn kärnan av din energi. Låt din fokus mjukna då du blir ett med dina omgivningar för de kommande ögonblicken då vi reser tillsammans. Be dina guider följa med då vi påbörjar denna andliga arbete. Be om tillåtelse att förenas med Jorden och för henne att delta i en del av din cirkel vid den här tiden. Andas djupt och känn hur energin skiftar i rummet. Om det finns andra i rummet med dig var snäll och fatta deras händer ett ögonblick, skapa en cirkel, eller cirklar inom cirklar och förena energin. Om du är själv var medveten om att du är inte ensam. Förenas med energin med de andra som gör den här meditationen vid denna tid.

Ta nu ett djupt andetag och släpp handen om personen bredvid dig. Känn energin då den fortsätter att röra sig i en virvlande rörelse. Väldigt likt som en mjuk tornado, energin har formats och börjar nu att sträcka ut sig uppåt. Se på, medan den rör sig i en spiralform uppåt sträcker den sig även utåt för att forma en större cirkel.

Ta denna stund och be individuellt om ett personligt budskap från Jorden för din kommande väg.

Ta nu en stund och sätt din personliga intention för denna energi som du har satt i rörelse denna dag. Varje person uttalar detta högt för att jorda vibrationen.

Nu, om ni väljer, kan var och en av er skicka ett meddelande att kontakta med andra dimensionella väsen. Skicka dem dina hälsningar av kärlek och plantera dem stadigt i virvelströmmen.

Fatta varandras händer ännu en gång och ta energivirvelformen som ni har format. Fråga Jorden om hon kommer att motta virvelströmmen. Om svaret är ja, jorda energin av din virvelström och se hur energin försvinner ner i Jorden. Om du känner motstånd för det här, betyder det helt enkelt att det inte är den optimala användningen av den här virvelströmmen. Ta nu din virvelström och släpp den uppåt in i kosmos för att bli en del av den närmaste energi virvelströmmen. Virvelströmmen av energi bär nu med sig din vibration och intention då det fortsätter vidare. Lita på Universum och Jorden att de hittar den optimala platsen för den här energin då du nu släpper helt och hållet energin. Var medveten om att du kommer att se den här energin igen i någon förhöjd form.

Ta nu en stund och tacka Jorden för hennes delaktighet i din upplevelse.
Känn hur hon svarar till din tacksamhet.

Återvänd nu till platsen där du påbörjade denna resa där ser du att energin har skiftats genom dina egna handlingar. Ta nu ett sista djupt andetag och låt det vara.

Och så är det…

 

Copyright Notis:
Copyright 2000 Steve Rother. Den här informationen kan spridas ut fritt i delar eller helt förutsatt att ingen avgift tas ut för informationen och förutsatt att den här notisen är bifogad. Vid användning av en redigerad eller delvis version av det här materialet vänligen uppge tydligt att det här är en redigerad version och vidarebefodra läsaren till den fulla versionen på http://www.espavo.org/beacons/. Tack för att du hjälper till att sprida det här Ljuset.

Om den här informationen ger resonas till dig och du skulle vilja läsa mer från Steve & Gruppen kan du göra det på webbsidan sajt adress: http://www.espavo.org/beacons/index.shtml
Privata Kom-ihåg sessioner med Steve och Gruppen är också tillgängliga på http://www.espavo.org/beacons/private.shtml