septembris 2009

OTRPUS BAILĒM
Evolūcijas griestu pacelšana

 

No Stīva:


Grupa pieminēja, ka epifīzes aktivizēšanās rezultātā, kas norisinās ar visu cilvēci, mēs ļoti drīz nonāksim līdz telepātiskai saziņai. Tas palīdzēs cilvēcei daudzos dažādos veidos, taču pārmaiņas saskarsies arī ar spēcīgu pretestību, jo doma par to, ka vairs NEBŪS NOSLĒPUMU, dažiem var šķist draudīga.

Pabeiguši garīgās psiholoģijas sadaļu, grupa tūlīt ķērās pie mūsu Centrālās Personības. Viņi Centrālo Personību definē kā dvēseles sirdi. Tā esot visu pieredžu kopsavilkums no visām dzīvēm un visām šo dzīvju dimensijām. Iztēlojieties to kā visperfektāko iekšējo Es. Grupa sacīja, ka mēs šobrīd atrodamies stadijā, kurā spējam nest vēl vairāk savas Centrālās Personības, kamēr atrodamies savā fiziskajā ķermenī. Tas nozīmē, ka mēs kļūstam vairāk par to, kas patiesībā esam, nevis staigājam apkārt, savas dzīves apstākļu kontrolēti. Mēs ar Barbaru esam bijuši šādu pārmaiņu aculiecinieki un redzējuši, kā drosmīgas dvēseles sāk ieklausīties pašas savās sirdīs. Šīs būtnes aktivizē savas dzīves, un tajās ienāk jēga un nolūks.

Grupa pat sacīja, ka Cilvēki esot pacēluši evolūcijas griestus. Tomēr pašreizējā plūsmā mums ceļā vēl mētājas liels klupšanas akmens. Mūsos joprojām mīt vecais motivētājs – saskaņā ar grupas vēstījumu, šis motivētājs ir bailes, un bieži mēs izbīstamies paši no savas ēnas. Mēs savā cilvēciskajā eksistencē esam labi iemācījušies tikt galā ar bailēm. Tām šodien uz mums nav ne uz pusi tik liela ietekme kā agrāk, jo izdzīvošana vairs pat nav primārais cilvēka dzīves motivējošais faktors. Tomēr bailes daudziem joprojām ir ļoti pierasta dzīvesveida sastāvdaļa, un, kad cilvēki izbīstas, tie atkāpjas atpakaļ savās vecajās priekšstatu sistēmās. Grupa vēlējās mums pavēstīt, kam pievērst uzmanību cilvēkos, ar ko tiekamies ikdienā, un savos draugos. Viņi mums sniedza dažas ilustrācijas par to, kā bailes izskatās no garīgā skatpunkta. Tas man atgādināja vienu no manām mīļākajām filmām, „Aizstāvot savu dzīvi” (Defending Your Life), kuru režisējis Alberts Brukss (1991). Filma ir par to, kas notiek ar dvēseli pēc nāves. Stāsta fons ir tiesas process, kurā jāizlemj, vai dvēsele dosies tālāk vai tai jāatgriežas uz Zemi piedzimt vēlreiz. Šajā filmā lēmums par došanos tālāk tiek pieņemts, balstoties tikai un vienīgi uz to, kā konkrētais cilvēks savas Zemes dzīves laikā risinājis Baiļu problēmu.

Tad viņi uzrunāja Zemes Gaismas kalpotājus. Jums bailes ir aicinājums. Tās sniedz jums iespēju izplatīt Gaismu.

Lai jums lielisks mēnesis.

ESPAVO

 

Sveicieni no mājām

Vai Debesis ir augšā?

Šodien mēs vēlreiz viesojamies pie jums, lai piedāvātu skatījumu no vietas, ko jūs saucat par Mājām. Mums šķiet tik interesanti, ka cilvēkiem liekas – Debesis ir augšā. Šis priekšstats saglabājies no laika, kad vēl bijāt mazi un vecāki par jums rūpējās un jūs loloja. Jūs atceraties, kā vecāki pār jums noliecās, kad vēl gulējāt šūpulī, lai paņemtu jūs rokās. Pat, kad sākāt rāpot, vecāki vēl joprojām slējās pār jums kā augsti torņi. Šīs kolektīvās cilvēces atmiņas liek jums domāt, ka Debesis ir kaut kur augstu gaisā. Mēs šo stāstu stāstām tādēļ, lai parādītu, kā cilvēce laika gaitā ir attīstījusies caur dažādiem kritiskās masas punktiem. Šobrīd tas notiek atkārtoti.

Mēs neesam šeit, lai jums teiktu, uz kuru pusi griezties, ne arī, lai norādītu, ka kaut kas no jūsu darītā ir pareizi vai nepareizi, jo tas vienmēr atradīsies jūsu brīvās izvēles laukā. Tā vietā mēs gribam runāt par jūsu spēka atgriešanu jūsu rokās. Mēs vēlamies, lai jūs atcerētos, kas esat garīgajā pasaulē.

Evolūcijas griesti

Viena no lietām, kurā mēs vēlamies dalīties, ir tas, ka daļa no jums vienmēr atrodas Mājās, neatkarīgi no tā, ko jūs darāt uz Zemes. Jūs ierodaties uz Zemes, uzvilkuši bioloģijas burbuli, un spēlējat spēli, kas saucas „izlikties par cilvēku”. Lai tas būtu iespējams, jums arī jāizliekas, ka esat atšķirti viens no otra, ka esat atsevišķas būtnes. Šī ir tik lieliska spēle, un jūs esat iemācījušies to spēlēt gluži profesionāli. Jums nudien liekas, ka esat atšķirti viens no otra, lai gan patiesībā esat saistīti ar visiem pārējiem caur neskaitāmām pieķeršanās saitītēm. Kad jūs kaut ko jūtat, to vienlaikus jūt arī kāds cits. Protams, ka jūs jūtaties līdzīgi un domājat līdzīgi, jo jūsu enerģētiskās struktūras savstarpēji pārklājas. Tomēr jūs ietinat sevi mazā kūniņā un visu savu atrašanās laiku uz Zemes turpināt izlikties, ka esat nošķirts no visa pārējā. Jums tas tik lieliski padodas, taču tagad ilūzija par atšķirtību ir sākusi pagaist. Tieši šī atšķirtības ilūzija līdz šim ir turējusi visu jūsu evolūciju vienā līmenī – to varētu nosaukt par Zemes evolūcijas griestiem. Taču tagad atšķirtība izzūd, un tas ir par iemeslu milzīgām pārmaiņām uz jūsu planētas. Dažas no šīm izmaiņām notiek veidos, kas jums šobrīd var likties negatīvi, taču nebaidieties, jo visas izmaiņas ved uz augšupeju.

Uz Zemes vairs neko nav iespējams turēt noslēpumā. Vai tas jums neliekas brīnišķīgi? Šīs pārmaiņas ir rezultāts tam, ka visa cilvēce uzlabojusi saziņu ar savu augstāko es, un tādēļ jūs visi acumirklī cenšaties atdarināt pilnīgo atklātību, kas valda Mājās. Līdz šim tikai paretam jūsu sirdīs kaut kas tik tikko jūtami iesmeldzās, lai darītu zināmu, ka jūsu acu priekšā esošais neatrodas ar jums harmonijā. Tagad, kad cilvēki iemācījušies klausīties, atmetot visus filtrus, jūs drīz iemācīsieties pieskaņot šo jauniegūto vadības sistēmu savām vajadzībām. Epifīzes kristāli jau ir sākuši aktivizēties. Jūs paši esat sākuši tos aktivizēt. Šis process notiek ļoti, ļoti strauji visur uz Zemes. Pēc relatīvi neilga laika jūs būsiet spējīgi justies tā, it kā jūs atrastos viens otra galvās, gandrīz tā, it kā jūs spētu skatīties cauri otra acīm un redzēt dzīvi no otra perspektīvas. Vai jūs spējat iedomāties, ka tādā situācijā būtu iespējams turēt kādu noslēpumu? Tas nevar būt, mīļie, un tieši pie tā cilvēki pašlaik cenšas pierast.

Centrālā Personība

Ir vēl viens skatpunkts, kurā vēlamies ar jums dalīties, lai palīdzētu saprast, kas jums atrodas priekšā. Katram no jums ir tas, ko mēs saucam par Centrālo Personību. Jūsu psiholoģijas zinātne definē personību kā viena cilvēka visu dzīves pieredžu apkopojumu. Tieši tā arī ir, taču personību neierobežo viena dzīve – to veido pieredzes 12 vienlaicīgās dimensijās, kas apkopotas no visām jūsu iepriekšējām dzīvēm. Kad esat noslēdzis savu dzīvi uz Zemes, jūs atgriežaties Mājās un vēlreiz izskatāt katru uz Zemes iegūto pieredzi. Jūs izpētāt ikvienu no tām, izšķirojot savus oriģinālos nodomus un palaižot vaļā tos, ko esat īstenojuši. Jūs sašķirojat tās pieredzes, no kurām esat guvuši kādu velti, un tās, no kurām ne, un ieliekat tās atpakaļ savā enerģijas matricā, lai nākamreiz, atgriežoties fiziskajā ķermenī, tās nāktu jums līdzi. Šajā pieredžu pievienošanas un atlaišanas procesā jūs izanalizētās pieredzes pievienojat tam, ko mēs saucam par Centrālo Personību – jūsu dvēseles personībai. Tā ir jūsu īstā personība, un tai nav nekāda sakara ar jūsu cilvēciskajiem domāšanas ieradumiem vai priekšstatu sistēmām. Tas ir ļoti maģisks process, un, cilvēcei attīstoties, tas norisinās arvien straujāk – īpaši nākamo 2 gadu laikā. Jūs visi pamazām sāksiet atgriezties pie savas patiesās centrālās personības, un tas ir ļoti skaisti. Tā jūs atradīsiet pārliecību par to, kas patiesībā esat.

Ak, mīļie, jums šī dzīve ir tik smaga. Jūs burtiski esat atteikušies no saviem spārniem un izvēlējušies izlikties par cilvēkiem. Jūs pat nespējat atcerēties, kas esat un kāpēc šeit ieradāties. Tomēr jūs cīnāties ar izaicinājumiem, saskrienaties viens ar otru, meklējat citus, kas dodas tai pašā virzienā, un cenšaties sataustīt savu ceļu tumsā. Jums tas nudien izdodas ļoti, ļoti labi. Tai mirklī, kad esat atraduši kādu vietu, durvis vai ceļu, kas jums der, pagriezieties atpakaļ un parādiet to arī citiem. Atveriet durvis un turiet tās vaļā, lai arī citi spēj atrast ceļu, jo jūs patiesi esat gaismas būtnes. Jūs esat Zemes gaismas pirmgājēji. Jūs esat ieradušies sēt šo enerģiju un atvērt durvis, lai tad, kad cilvēki sāks atmosties no sapņa, būtu viens uzdevums, ar ko tiem nenāktos cīnīties. Un šis pēdējais uzdevums ir tas, ar ko mēs vēlamies noslēgt šīsdienas vēstījumu.

Mīlestības-baiļu koeficients

Reizēm gaisma uz šīs planētas mēdz ieņemt daudzas dažādas formas. Mēs gaismu definējam citādi nekā vairums cilvēku. Mūsu definīcija noteikti atšķiras no tā, kā zinātnieki ir ieraduši aprakstīt gaismu – kā gaismas staru ar dažādām lūšanas īpašībām un fokusa punktiem. Viņiem tīk novietot elektromagnētiskos viļņus te un radioviļņus tur, bet televīzijas viļņus kaut kur citur, un redzamās gaismas spektrs sastāda tikai pavisam mazu-mazītiņu daļiņu no visiem šiem viļņiem. Mēs savā gaismas definīcijā iekļaujam gan to, gan daudz vairāk. Pašu tīrāko gaismas formu mēs saucam par mīlestību. Mīlestība ir tas, kā jūs sajūtat gaismu savos ķermeņos, sirdīs un dvēselēs. Šobrīd jūs iegūstat spēju izplatīt daudz vairāk gaismas uz planētas nekā varējāt jebkad agrāk. Lūdzam jūs atminēties, ka gaismai līdzi nāk ēnas, un ēnu sabiedrotais ir bailes. Bailes ir mīlestības pretstats. Daudzi no jums tic, ka mīlestības pretstats ir naids, bet naids ir tikai emocija. Naids ir reakcija. Naids ir uz bailēm balstīta priekšstatu sistēma, ko mēs mēdzam saukt par BS. (Vārdu spēle – angļu valodā BS var apzīmēt gan priekšstatu sistēmas (belief systems), gan pilnīgi vērā neņemamas muļķības jeb bullshit. – Tulk. piezīme) Taču, pateicoties darbam, kurā daudzi no jums iegulda savas pūles, līdzsvars starp mīlestību un bailēm uz Zemes ir sācis mainīties.

Jūs sevī nesat mīlestību, un, kad izpaužat savu gaismu, tā ne vien plūst cauri jums, piepildot jūs, bet arī izplatās jums apkārt, palīdzot citiem. Gaismas izplatīšana piešķir jums dvēselisku pašpārliecību, palīdzot atminēties, kas jūs patiesībā esat. Gaismas trūkums savukārt rada tumsu, un tieši tā mēs definējam bailes. Cauri bailēm cilvēki sāk savās dvēselēs sajust tumsu. Mēs daudzreiz esam runājuši par bailēm, jo patiesībā bailes ir tikai informācijas trūkums; baidīties ir iespējams tikai no nezināmā. Tiklīdz jūs esat uzņēmuši vajadzīgo informāciju, pat ja tā ir nepatiesa, jūs spējat atbrīvoties no bailēm un ķerties pie lietām tādām, kādas tās ir. Ļaujiet to ilustrēt ar kādu stāstu. Sieviete no rīta pēc pamošanās atklāj vienā no krūtīm savādu bumbuli. Viņa ļoti satraucas, jo klusībā baidās, ka tas varētu būt vēzis, kas agrāk piemeklējis arī viņas māti. Viņa nospriež: „Nē, es esmu stiprāka – es par to neuztraukšos.” Šī sieviete var saskarties ar lielu risku, jo bailes no vēža var šo slimību izraisīt tur, kur tās iepriekš nebija. Aizpildiet savu vakuumu ar zināšanām un atbrīvojiet savu prātu no bailēm. Dodoties pie ārsta, pat ja viņa atklāj, ka viņai tiešām ir vēzis, bailes ir prom un tagad viņa var ķerties pie situācijas risināšanas. Viņa var arī izlemt, ka nepiekrīt ārstiem, bet vismaz zināšanas palīdz viņai aizpildīt vakuumu. Tagad viņa var ķerties pie sevis dziedināšanas, atrast velti, ko sniedz konkrētā dzīves situācija, un atlaist to. Šo daļu cilvēkiem parasti ir visgrūtāk saprast.

Bailes ir gaismas iespēja

Tad mēs ierodamies šādās istabās. Šo pārraidi skatās daudzi no jums – gaismas kalpotājiem uz planētas, vārdā Zeme. Jums, mīļie, bailes ir iespēja izplatīt gaismu. Bailes ir signāls, kas aicina jūs ķerties pie darba. Bailes ir izdevība kalpot šai planētai šeit un tagad, un jums tas tik lieliski izdodas. Jūs nesat sev līdzi mīlestību. Jūs nesat gaismu. Jūs nesat informāciju tur, kur tās trūkst, un tādējādi jūs spējat neitralizēt visu šo baiļu procesu. Mēs jums lūdzam pievērst rūpīgu uzmanību vārdiem, ko jūs izrunājat. Ja jūsu runa var jebkādā veidā tikt iztulkota kā bailes izraisoša vai bailēs sakņota, mainiet izteikšanās veidu, lai izdotos komunicēt veiksmīgāk. Daudzi no jums arī kļūs ļoti jūtīgi pret bailēs sakņotiem vēstījumiem, motivāciju un rīcību jūsu apkārtējā pasaulē. Bailes nespēj jūs kontrolēt, kad jūs tās apzināties. Kļūstiet informēti par bailēs balstītām kustībām, jo bailes ir tipiskais paņēmiens, ar kuru cilvēce tikusi kontrolēta neskaitāmus gadsimtus.

Pametot dualitātes lauku, jūs arvien retāk saskarsieties ar domāšanu, kas balstīta tādos pretstatos kā gaisma/tumsa, mīlestība/bailes, labs/slikts, pareizs/nepareizs, augstāks/zemāks un tamlīdzīgi. Šos pretstatus tagad mīkstinās jūsu pastiprinātā saikne ar jūsu augstāko es. Daļēji šo procesu atvieglo kristāli, kas sākuši veidoties jūsu fiziskajā ķermenī, un tie jums palīdzēs. Pašas pielāgoties spējīgākās būtnes Visumā – cilvēki – pašreiz maina to, kas varēja izvērsties ļoti negatīvi. Jūs to maināt vienā acumirklī.

Palīdzība no otras puses

Visu Visuma būtņu acis pašreiz ir pievērstas Zemei, jo šī bija spēle, kam nekad netika paredzēts veiksmīgs iznākums. Šī bija vienīgā spēle bez iepriekš paredzētiem mērķiem – vienīgā, kurā nebija iebūvēta vadības sistēma. Tā bija spēle absolūti brīvas izvēles laukā, un te nu jūs esat – jūs vadāt Visumu un pašreiz grasāties attīstīties un sasniegt punktu, kurā vēl nekad neesat bijuši. Mēs jums sakām, ka tas ir tik neizmērojami skaisti. Jūs esat atnākuši pie mums, lai kontaktētos. Jūs esat iemācījušies saskatīt sevi caur mūsu acīm, lai dotu mums iespēju atspoguļot jūsu skaistumu un palīdzēt jums atcerēties Mājas, atcerēties Mājās esošo sevis daļu. Tas, ko jūs nepavisam neapzināties, ir milzīgās sapulcēšanās šajā plīvura pusē, lai vērotu jūs, lai godinātu jūs. Jo visas tās būtnes, kas atkāpās, lai ļautu jums spēlēt šo spēli, ir jūsu pusē un jūs atbalsta no aizmugures.

Jums uz Zemes ir daži īpaši mīļi sporta veidi. Jūs spēlējat futbolu komandās no visas pasaules. Sezonas beigās visas komandas sacenšas izšķirošajās spēlēs. Visi sacenšas par pirmo vietu. Komanda, kas zaudējusi, turpmāk kļūst par uzvarētājas komandas atbalstītāju. Protams, ka viņi vēlas, lai tie, kas bijuši pietiekami labi, lai viņus pārspētu, sasniegtu mērķi un uzvarētu līdz galam – tas līdzinās tam, kā visas būtnes šai plīvura pusē cenšas jums palīdzēt īstenot to, ko jūs nācāt šeit darīt. Šīs būtnes ir jūsu daļa, un jums šī palīdzība ir pieejama.

Manipulēšana

Uz šīs planētas manipulācijas ar cilvēkiem ir notikušas vēlreiz un vēlreiz, un vēlreiz. Manipulācijas ir bijušas novērojamas gandrīz ikvienas valdības, reliģijas un korporācijas ietvaros. Veids, kādā ar jums ir visvieglāk manipulēt, ir – izmantojot jūsu pašu bailes. Sāciet meklēt veidus, kā izlauzties cauri vissīkākajiem jūsu baiļu fragmentiem, un ar jums vairs neviens nespēs manipulēt. Pašreiz tas jau notiek – un lielā mērogā – , bet jums visiem vajadzēs sadarboties, lai to panāktu. Viena dvēsele nevar apturēt manipulācijas. Taču tā nav nekāda problēma, jo jūs visi esat viens otra daļa un esat sākuši nojaukt šīs robežas, godinot viens otru. Vai spējat iztēloties planētu, ko apdzīvo būtnes, kas attīstījušās līdz punktam, kur bailes tām vairs nav nepieciešamas? Tā ir patiesa sava spēka atklāšana, jo tad, kad jūs palīdzat kādam citam apzināties savu spēku, jūs vienlaikus palīdzat to apzināties arī pats sev. Jūs dodat citiem iespēju apzināties savu varenību un radāt lauku, kur šādai planētai īstenoties realitātē. Kad esat pārvarējuši šo baiļu vietu un sākuši meklēt iespējas izplatīt gaismu, jūs kļūstat par magnētu. Gluži maģiskā veidā pie jums sāks plūst citi ar savām bailēm, un jūs sāksiet radīt pārmaiņas uz šīs planētas. Tieši to jūs ieradāties šeit darīt, un mēs esam šeit, lai jums to atgādinātu.

Mēs jūtamies tik pagodināti ar to, ka jūs šeit esat, jo mēs esam runājuši jau ļoti ilgi, un beidzot jūs klausāties. Mēs esam tik pagodināti atrasties šeit un nolūkoties, kā skaistākie eņģeļi rotaļājas uz Zemes spēļu laukuma. Izbaudiet šo ceļojumu, mīļie. Neuztraucieties par mērķi, jo tāda nav; galvenais ir ceļojums, tāpēc izbaudiet to, lai kur jūs tajā atrastos. Sajūsminieties par to, mīliet to, smejieties tajā, raudiet tajā, izjūtiet to un ienirstiet tajā, jo, kad būsiet atpakaļ Mājās, jūs atstāstīsiet mums notikumus no šī brīnišķīgā brauciena uz planētas Zeme. Mēs visi sēdēsim apkārt ugunskuram kopā ar jums un smiesimies… un uzkodīsim šokolādes cepumus.

Mīļie, jums apkārt mainās visa pasaule. Jūs esat to zinājuši un par to rakstījuši jau tūkstošiem gadu. Jūs jau sen zinājāt, ka tuvojas milzu pārmaiņas. Visi izteica savus minējumus par to, kādas tās būs, un centās atrast veidu, kā tās paātrināt. Tās notiek šeit, tagad, šodien, un tās turpinās. Visi sapņi un ilgas, uz kuru īstenošanos 2012. gadā jūs tik sen esat cerējuši, tagad ir piepildījušies. Mēs nespējam sagaidīt, ko jūs radīsiet 2012. gadā, jo jūs paši esat par to tādā sajūsmā, bet vispirms jums jāizvēlas diena, kurā jūs šo spēli spēlēsiet.

Savienojieties jebkādā iespējamajā veidā, mīļie, un bieži pieskarieties viens otram, jo to iespējams izdarīt tikai uz Zemes. Tas ir veids, kā palīdzēt jums atcerēties, kas jūs esat, un citiem atcerēties, kas viņi ir. Tas ir veids, kādā viegli nodot savas dāvanas tālāk kopā ar milzu mīlestības devu. Ziniet, ka mēs esam ar jums kopā ikvienā jūsu ceļojuma solī, jo mēs nekad neesam jūs atstājuši. Ziniet, ka mēs jūs mīlam, atcerieties to, kad mēs izplešam savus spārnus, lai palīdzētu jums atminēties savu brīnišķīgumu un to, kas jūs esat. Jūs esat dižākie eņģeļi, kas jebkad dzīvojuši.

Mēs jūs atstājam ar trīs maziem atgādinājumiem. Izturieties viens pret otru ar visdziļāko cieņu. Rūpējieties viens par otru un saspēlējaties labi.

Espavo.

Grupa

 

PAŠĀ KALNA VIRSOTNĒ

Es joprojām jūtos kā pašā kalna virsotnē. Šī maģiskā sajūta sākās kopā ar Viku, mūsu namamāti Krievijā, kas ieradās uz pāris dienām paviesoties pie mums Lasvegasā. Mēs vēlējāmies viņu uzņemt savās mājās, izrādīt apkārtni un dot laiku adaptēties pēc lidojuma, pirms viņa pievienojās mūsu 09.09.09 pasākumam pie Lielā Lāča ezera Kalifornijā.

Svētdien mēs uzkāpām pašā kalna virsotnē. Kad bijām iekārtojušies savās istabās brīnišķīgajā viesnīcā netālu no ezera, mēs ar Stīvu satikāmies ar pirmajiem Gaismas kalpotājiem, kas tikko bija ieradušies no savām dažādajām dzīvesvietām. Pasākums notika nākamajā dienā.

Mēs visi sešas dienas ilgo seksuālās enerģijas pieredzes prezentāciju iesākām ar lielu aizrautību. Šajā īpašajā ģimenes sanāksmē bija sapulcējušies ļoti dažādi Gaismas kalpotāji. Bija aizkustinoši noraudzīties, ka šoreiz vienlīdzīgi pārstāvēti gan vīrieši, gan sievietes. Vīriešu skaits, kas apmeklē mūsu pasākumus, nudien ir sācis strauji pieaugt. Seksuālā enerģija galu galā nozīmē sevī esošās sievišķās un vīrišķās enerģijas līdzsvarošanu, tāpēc mēs priecājāmies redzēt vienlīdz pārstāvētus abus dzimumus.

Katra diena bija gluži citāda, īsts piedzīvojums. Mēs bijām uzaicinājuši tik daudzus burvīgus nodarbību vadītājus, ka bijām aizņemti no rīta līdz vakaram. Mēs ar Stīvu ar lepnumu noraudzījāmies, kā dēls Ostins iepazīstina viesus ar dabu, vezdams tos pastaigā kalnos un piedāvādams kajaku braucienus pa ezeru. Žanna Adriena, Šarmēna Lī, Kīts Smits, Svetlana Paškeviča un Iša Lernere visi sniedza tik vērtīgu informāciju. Viens no maniem mīļākajiem dalībniekiem bija Pīters Sterlings, kas spēlēja arfu kā īsts eņģelis. Es nekad neaizmirsīšu, kā Stīvs kontaktējās ar kanālu, sēdēdams man pa labi, kamēr Pīters spēlēja arfas pavadījumu man kreisajā pusē. Būt ieskautam garīgajā enerģijā no visām pusēm – tā bija ārkārtīgi skaista sajūta. Pīters vadīja īpašu vakaru, spēlēdams dažādus mūzikas instrumentus, kamēr viņa skaistā dzīvesbiedre Geila dejoja pie viņa spēlētās mūzikas. Ārpus semināra mēs parūpējāmies par to, lai viesiem būtu pietiekami daudz iespēju izbaudīt satriecošo dabu un īpatnējo Lielā Lāča ciematu.

Laikam ap 09.09.09 piemita neatkārtojams skaistums. Personiski mēs ar Stīvu priecājāmies svinēt savu 37. kāzu jubileju kopā ar visiem šiem brīnišķajiem cilvēkiem. Mūs pagodināja ar torti un mīļiem laba vēlējumiem svētkos. Arī daļa no Pītera un Geilas koncerta bija veltīta mūsu jubilejai. Visi piedalījās mūsu svinībās. Mums izdevās arī atlicināt laiku, lai divatā ieturētu romantiskas vakariņas. Aizgājām līdz vietai kalnā ar skatu pāri ezeram, kur salaulājāmies. Es gribēju atrast akmentiņu šajā apkaimē, lai varētu paņemt gabaliņu no šīs vietas līdzi uz Lasvegasu. Taču nevarēju atrast īsto. Stīvs, pamanīdams manu vilšanos, sacīja, ka meklētais akmens noteikti atrodoties tālāk uz priekšu pa taciņu. Mēs pagājām vēl uz priekšu, un, nudien – mazliet tālāk es atradu tieši īsto akmeni. Stīvs teica, ka tas esot bijis jāmeklē tālāk uz priekšu pa taciņu, jo arī mēs paši nu esam tālāk savās attiecībās. Tad viņš norādīja uz priekšu un teica, ka mums arī priekšā vēl atlicis garš ceļš kopā. Cik romantiski! Vēl viena dāvana, ko pasniedzām paši sev, bija unikāls kaleidoskops, kas iebūvēts mūzikas kastītē un griežas, rādīdams brīnišķīgus rakstus un krāsas. Mēs to atradām veikaliņā, kas bija bāztin piebāzts ar kokgriezumiem un neparastām dāvanām, kas tik raksturīgas Lielā Lāča apgabalam. Bija tik brīnišķīgi vēl kādam citam parādīt vienreizējo kalnu pilsētiņu, kas vienmēr mums bijusi tik mīļa. Mēs tiešām priecājāmies ar pasākuma palīdzību vēlreiz savest kopā daļu no Gaismas kalpotāju ģimenes. Tas bija iespējams, tikai pateicoties mūsu lieliskajiem Gaismas kalpotājiem un īpaši namamātei Megai Adamsonei-Gorai un namatēvam Gregam Goram.

Visām Gaismas kalpotāju sanākšanām piemīt siržu enerģijas savienošanās īpašība, bet tajā, ko grupa sauc par „Laika skaitīšanu līdz ascensijai”, vienmēr ir bijis kas īpašs. Viņi teica, lai mēs atzīmējam ikvienu no šiem brīnišķajiem mirkļiem. Mēs nedarījām neko 01.01.01, jo grupa teica, ka to svin ikviens. Mēs savu laika skaitīšanu sākām 02.02.02 Toronto, Kanādā, tad turpinājām to Havaju salās no 03.03.03 līdz 07.07.07. Nākamais – 08.08.08 pasākums – notika Nīderlandē. 09.09.09 mēs tikko atzīmējām pie Lielā Lāča ezera Kalifornijā. 10.10.10 būs ļoti īpaša atgriešanās pie Lielā Lāča. Lai kur arī jūs atrastos atlikušajos datumos – 10.10.10, 11.11.11 un 12.12.12, atliciniet brītiņu, lai tos atzīmētu ar prieku un svinīgā noskaņā.

Mēs ļoti priecātos jūs satikt – ja ne kādā no semināriem, tad varbūt Virtuālās Gaismas pārraidē vai internetā. Lai kā arī mēs savienotos, vienmēr atcerieties, ka jūs visi vienmēr esat mūsu sirdīs.

Ar mīlestību un gaismu,

Barbara

 

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!