oktobris 2008

Varu
cilvēkiem Globālo ekonomiku pārkārtošana

 

From Steve:

Es zināju  jau nedēļu vai vairāk iepriekš, ka tuvojas šī ziņa. Es patiešām pretojos tai, jo man ļoti nepatīk izplatīt negatīvas ziņas, līdzīgas šai. Man ir tendence izkliegt bailes, kas ir balstītas uz kādām ziņām manā dzīvē. Es personīgi ticu, ka mēs kā cilvēki esam spēlējuši “baiļu kārts” veidā pārāk daudz reižu. Izrādās, ka bailes ir labs bizness. Dodiet cilvēkiem patiesas bailes, un viņi kaut ko darīs. Tas kļūst redzams, piemēram, kad jūs nevarat atcerēties paroli jūsu paroles programmā. Domāju, ka mēs šajā gadījumā uzķeramies, bet cilvēce ir pārsteigusi mani jau agrāk, līdzīgi kā tad, kad lielākā daļa ASV ļāvās bailēm un atkārtoti ievēlēja  prezidentu, kurš veicināja bailes.

Atvainojiet, mēs šeit nepolitizēsim, un grupa nepateiks, par ko balsot. Taču tā sniegs dažus lieliskus piemērus, kā balsot un ko atrast mūsu pašu sirdīs. Grupas locekļi sniedza mums dažus bēdīgus datus, ka tādā veidā līdz šim 97% no līderiem uz šīs planētas ir ievēlēti uz baiļu pamata. Viņi arī sniedza mums pareģojumus, ka ekonomika Savienotajās Valstīs sabruks. (Šī ziņa tika sniegta dzīvajā ēterā Virtuālās Gaismas radiopārraidē 2008. gada 27. septembrī pirms globālo tirgu krišanās.) Šo kritumu izjutīs visā pasaulē. Viņi minēja 6 līdz 8 gadus un pat salīdzināja to ar Romas krišanu. Viņi sacīja, ka no balona ir pilnībā jāizlaiž gaisu, un tad ekonomiku var uzcelt uz stingra pamata.
Viņi to domāja ar humoru, ka prezidents gatavojas izrakstīt čeku un atrisināt problēmu. Pat, kad viņi runāja par šo uz bailēm balstīto ziņu, viņi mums atgādināja, ka mēs varam izmainīt šo kursu jebkurā laikā, un viņi ieteica mums veidu, kā to izdarīt.
Grupa iepazīstināja ar vienu no saviem pamata jautājumiem.  Universālā Enerģija ir kustība, kas savelk visu atpakaļ kopā. Viņi teica, ka darbības, kas ir pretstatā šai kustībai un atšķir, sastapsies ar lielāku pretestību, kamēr darbības, kas ir harmonijā ar vienojošo principu, tiks atbalstītas. Atšķiršanas laiks ir beidzies. Viņi runāja par organizāciju, korporāciju un valdību darbībām. Darbības, kas atspoguļo šo vienojošo  principu biznesā un valdībās, noteiks, cik labi šie biznesi un valdības pielāgojas jaunās planētas Zemes jaunajām vibrācijām. Vienkārši,  viņi iesaka, ka mēs ievēlam cilvēkus, kas apstādinās atšķiršanos un ierobežos enerģijas plūsmu.
Grupa deva mums arī jaunu modeli ievēlētajiem ierēdņiem. Viņi teica, ka tas būs līdzīgi kā Lemūrijas dienās, kad mums nebija likumu, bet to vietā mums bija paradumi. Šie līderi mums tika ievēlēti, lai kalpotu cilvēkiem un rūpētos par infrastruktūru, aizvāktu atkritumus, bruģētu ielas, utt. Patiesībā, lai mēs mainītu   mūsu ekonomikas virzienu, mums būs nepieciešams dabūt atpakaļ mūsu enerģiju tā vietā, lai dotu to vadītājiem, kas vēlas mūs aizsargāt no mūsu pašu bailēm. Ar šo enerģiju nāk atbildības līmenis, ko daži ir izvēlējušies līdz šim. Galu galā, vieglāk ir dot mūsu enerģiju līderiem nekā uzņemties atbildību par sevi.  Vēl, tie, kas ņem savu enerģiju, atvērs daudzas durvis citiem, jo tas ir enerģijas pilna cilvēka ceļš, un tas ievedīs mūs jaunās enerģijas laikmetā.

Es sirdī zinu, ka šī cerības ziņa būs viens no vissvarīgākajiem grupas  paziņojumiem 21.gadsimtā! Lai Jums ir brīnišķīgs mēnesis.

 

Apskāvieni!

 

Sveicieni no Mājām 
Jaunā Zeme
Jūs esat ceļojuši tālu tik daudzās inkarnācijās kā dvēseles un spēlējat vairākas spēles Visumā. Daži no jums domā, ka Jūs esat vecas dvēseles, bet patiesībā jūs esat tieši vienā vecumā. Realitāte ir tāda, ka daudzi no jums ir jauni uz Zemes. Daži no jums ir bijuši  šeit daudzas reizes iepriekš, bet citi ir sākuši Cilvēka ciklu nesen, lai būtu vietā lielās pārkārtošanas laikā.  Šodien mēs vēlamies runāt par šo pārkārtošanu. Notiek evolūcija, par kuru jūs labi zināt. Visa cilvēce ir pārsteidzošā ātrumā augoša vibrācija, par ko pat nevarēja sapņot cilvēces radīšanas procesā. Katru dienu, katru sekundi jūs maināt spēli. Nav ievērojama plāna, jo Jūs izveidojat taku savu kāju priekšā, pirms jūs sperat soli uz zemes. Tas gan saista, gan biedē jūs visus. Jūs arī esat izvēlējušies pārvietoties uz citu līmeni un sākt visu no jauna.
Jūs gatavojieties pārkārtot enerģiju un radīt jaunu Zemi šeit, šajā  telpā. Tas ir tas, ko mēs saucam par Debesu radīšanu uz Zemes. Lai radītu debesis uz Zemes, jums mazliet labāk ir jāsaprot daži no debesu atribūtiem, jo cilvēki pilnībā nesaprot, kas ir reāls, un kas nav. Cilvēkiem vienmēr ir bijušas problēmas ar realitāti. Jūs turpināt domāt, ka realitāte ir reāla, bet tā nav. Patiesība ir tāda, ka ar katru savu domu un elpu jūs radāt jaunu, atsvaidzinātu veidojumu, kas nāk caur Jūsu būtni, nesot gaismu un enerģiju no Mājām.

Romas krišana 6 līdz 8 gados

Liela daļa evolūcijas uz šīs planētas ir balstīta uz atšķiršanu, un par to mēs šodien vēlamies runāt. Uz Zemes ir gaidāmas lielas izmaiņas, un jūs redzat to pašu sākumu. Šīs izmaiņas sāk notikt Amerikas Savienotajās Valstīs, bet tās nav ierobežotas līdz Savienotajām Valstīm. Jūs redzat gaisu izplūstam laukā no liela balona. Pašreiz liekas, ka viss gaiss izplūdīs no šī balona. Mēs esam to pieminējuši jau agrāk, bet tikai īsumā. Romas krišana atkal ir priekšā. Mēs jums varam pateikt, ka nākošajos sešos līdz astoņos gados pasaules ekonomiku sagaida kritums. Tas ir neatkarīgi no jūsu nacionālās atrašanās vietas, bet kritums ir sācies Savienotajās Valstīs.
Jūsu ekonomika, tāpat kā jūsu sirdis, ir savītas. Nav iespējamas grūtības vienā zonā, nepieredzot līdzīgas grūtības pārējā pasaulē, tāpēc mēs negatavojamies ierobežot šo ziņu līdz kādai vienai valstij vai līdz kādam atsevišķam cilvēkam. Tas ir problēmas pamats: jūsu pārējās idejas par valstu vai pat kopienu radīšanu ir bijušas balstītas uz atšķiršanu. Dzīvošana dualitātes laukā ir devusi atšķiršanas ilūziju. Jūsu domas ir ļoti svarīgas, lai saglabātu mantojumu un pārliecinātos, ka tās nekad nav atšķirtas, tā kā jūs nojaucat robežas. Tas vēsturē ir noticis vairākkārt.  Vēl mēs varam jums pateikt, ka daudzas grūtības, ko Jūs pieredzēsiet, ir radījusi atšķirtība. Tā kā mēs esam jau runājuši par Savienotajām Valstīm, ļaujiet izmantot šo valsti kā paraugu. Dosimies atpakaļ šajā lieliskajā valstī, un es pateikšu, kas to darīja lielu.

Kas darīja Ameriku lielu?

Apsveriet dzejnieces Emmas Lazarus vārdus, kas ir iegravēti uz Brīvības Statujas: “Sniedziet man savas nogurušās, nabadzīgās, sapulcētās masas, kas vēlas brīvi elpot…Es pacelšu savu lampu līdzās zelta durvīm.” Vai Savienotās Valstis tos uzskata par nepieciešamiem šodien? Nē, tāpēc, ka tās valdība ir pārtraukusi plūsmu, radot atšķiršanu, kas šeit iepriekš nav bijusi. Atšķiršana, kas bija paredzēta, lai aizsargātu jūs tā vietā, lai nogalinātu. Tas nav tikai Savienotajās Valstīs, dārgie, bet tas ir visā pasaulē. Mēs esam jums to teikuši jau iepriekš, ietverot to Universālās Enerģijas nozīmē. Mēs pieminējām, ka valdībām, biznesiem un kolektīvajām organizācijām, acīmredzot, būs cilvēki, kas nedarīs neko vairāk, kā salīdzinās šī biznesa darbības ar Universālo Enerģiju. Ja jūs esat saskaņā ar Universālo enerģiju, jūs sajaucaties; jūs neatšķiraties. Visums necieš atšķiršanu, un tagad, kad cilvēce kustas uz nākošo līmeni, jūsu tolerances līmenis ir izzudis.
Jūs redzat ļoti grūtā visas nācijas enerģijas pārkārtošanas procesa sākumu – faktiski, visas pasaules.  Tas saistīs katru atsevišķu dvēseli, kas dzīvo uz šīs planētas. Tagad, kad mēs esam snieguši jums sliktas ziņas, ļaujiet mums pastāstīt jums pārējo, jo mums nav viegli to pateikt. Mēs pateicām Glabātājam to pirms nedēļas, tā ka mums varētu būt laiks pārliecināt viņu par šīs ziņas sniegšanu, jo viņš ļoti pretojās šāda negatīva veida ziņas izplatīšanai. Taču mēs apsolījām, ka pāri visam mēs jums parādīsim šo scenāriju un prasīsim jūsu kā radītāju enerģiju.  Ļaujiet mums sākt ar to, ka jums nav jāiet pa šo ceļu. Jums nav jāpieredz šo negativitāti, jo katram no jums ir brīva izvēle.

Čeku, ko nevar apmaksāt, izrakstīšana

Daudzi no jums ir gaidījuši, ka līderi kaut ko darīs, lai labotu pašreizējo ekonomisko situāciju. Taču jūsu līderi ir tikai izrakstījuši čekus, kurus nevar apmaksāt. Ir veltīgi gaidīt problēmas risinājumu tieši ar tādām darbībām, ar kādām problēma sākumā tika radīta. Mēs jūs lūdzam nedot līderiem enerģiju vispār. Jūsu valstu līderi un pat Jūsu organizācijas atgriezīsies pie daudz svarīgākām lietām, kuras viņiem bija paredzēts darīt. Līderi nav domāti, lai padarītu valsti lielu, jo tikai valsts cilvēki var to izdarīt. Jūsu līderiem ir paredzēts darīt svarīgākas lietas, tādas kā savākt atkritumus, darīt drošus jūsu lielceļus un koordinēt lietas ar citām valstīm. Tam ir domāti jūsu līderi, bet viņiem līdz šim ir atļauts darīt daudz ko vairāk. Jūs pastāvīgi esat devuši varu pasaules līderiem. Viņi ir priecīgi to ņēmuši un teikuši: “Paldies.” Ā, bet jums tagad ir izvēle, vai ne? Jums ir izvēle ne tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, bet jums ir izvēle visā pasaulē. Ļaujiet mums izteikt ierosinājumus, ko meklēt. Nē, mēs jums nepateiksim, par ko balsot. Daudzi no jums ir uztraukušies, ¾ domā, ka tas ir jauki!

Bailes pretēji mīlestībai

Ļaujiet mums runāt par lēmuma procesu. Vispirms, saprotiet, ka 97% līderu uz pasaules vairāk nekā 200 gados ir ievēlēti, balstoties uz bailēm. Vai jūs esat noguruši no baidīšanas? Mēs tā ceram. Jūs esat spēlējuši baiļu spēli atkal un atkal. Jā, tā ir drāma un cilvēku mīlestības drāma, jo jūs esat izvēlējušies doties atpakaļ  un atkal un atkal spēlēt šo spēli. Jūs esat ievēlējuši ierēdņus un pārstāvjus, balstoties uz bailēm, un tur ir priekšrocība. Ja tā vietā jūs būtu ievēlējuši līderus uz mīlestības pamata un saistībā ar jūsu enerģiju vairāk, nekā mēģinot mērīt pieredzi vai salīdzināt solījumus, jūs nedarbotos pamatojoties uz bailēm. Dārgie, tagad cilvēkiem ir laiks ņemt atpakaļ savu enerģiju. Tā nav revolūcija, un tam nav jānotiek negatīvā veidā. Tā vietā tas ir kluss, iekšējs lēmums saglabāt savu enerģiju. Taču jūs vēl joprojām esat polaritātes laukā un esat dzīvojuši dualitātes laukā. Jūs redzat lietas augšā/lejā, pareizi/nepareizi, labi/slikti, vai mīlestība/bailes — visus pretstatus. Tagad tas mainās. Tagad tas kļūst par Trialitātes lauku, kur jums tagad ir jūsu paša augstākā jaunais līdzsvars, tā ka jūs vairs neredzat gaismu un tumsu atsevišķi. Tas vairs nav līdzīgi trijstūrim, kas spīd aplī. Atšķirības var uzskatīt par katra daļām, un ar jaunu sevis augstākā jauno uztveri jūs varat redzēt plašāku ainu. Plašāka aina arī ietver enerģiju…individuālu enerģiju. Jau šī ziņojuma pašā sākumā mēs jums teicām, ka enerģijas līdzsvars ir atbildība. Ja jūs vēlaties palielināt savu enerģiju kādā jomā, noskaidrojiet veidu, kā palielināt savu atbildību.

Vara pār cilvēkiem!

Mēs lūdzam jūs nedot vairs savu spēku līderiem. Jūs esat atbildīgi par savu labklājību, laimi un prieka atrašanu uz šīs planētas, jo tas ir tas, ko jūs esat atnākuši šeit darīt. Tas ir, kāpēc jūs ieņēmāt fizisko formu; tas ir par spēli. Tas notiek, bet tam nav jābūt tik grūti, kā jūs domājat. Pārkārtošana var būt ļoti īsa, vienkārša un viegla. Ļaujiet mums sniegt dažus vienkāršus piemērus, tā, lai jūs varat redzēt, kā tas izskatās no mūsu perspektīvas.
Mēs esam snieguši jums negatīvu ziņu, kurā Glabātājs ar jums nevēlējās dalīties. Mums ir bail, ka aizgājuši mājās, jūs sāksiet krāt savu naudu un pārtrauksiet tērēt. Jūs darīsiet  visu, lai pasargātu sevi. Mēs jums sakām mīļie, ka šis ir piemērots laiks, lai sāktu savu biznesu. Šis ir laiks, kad veikt ieguldījumus un lai nopirktu to, ko jūs ilgu laiku jau esat vēlējušies. Šis ir laiks, kad uzņemties atbildību par sevi un jūsu plūstošo enerģiju. Ja jūs vēlaties palielināt bagātību, tas sākas pie jūsu priekšējām durvīm, nevis pie aizmugurējām durvīm. Jums nav jāgaida, lai enerģija ienāk iekšā. Jūs baidāties, ka neko neiegūsiet. Dārgie, jūs pieredzēsiet, bet jums tas nav jādara. Mēs to nesakām jums, lai radītu bailes, lai radītu bailes, bet lai palīdzētu jums pamodināt savas radīšanas dāvanas. Mēs ceram, jūs to saprotiet  un radiet lielāko sapni savā dzīvē. Jūs varbūt nevēlaties neko vairāk, kā pēc trīs mēnešiem atgriezties šajās telpās un teikt: “Redzi, tev nebija taisnība!”  Tā ir enerģija un radošā spēja, kas jums ir. Atrodiet cerību. Atrodiet mīlestību.

Apvienošanās pretēji atdalīšanai

Izdariet lēmumus par apvienošanos atdalīšanās vietā. Sākumā šī spēle sākās ar to, ko jūs pazīstat kā Lielo Sprādzienu. Tagad uz šīs planētas ir divi lieli eksperimenti, kas ir noritējuši daudzus gadus. Faktiski viens no eksperimentiem atklāja universālus noslēpumus, un zinatnieki vēl nav pilnībā atklājuši, ko tie nozīmē. Nebūs ilgi jāgaida, līdz jūs sapratīsiet Lielo Sprādzienu un kā veidojās spēle. Ja mēs vienkārši dosim Jums tam pamatu,  jūs sapratīsiet, kur jūs procesā esat tagad.
No Lielā Sprādziena sākuma viss ir izpleties uz āru. Lai arī zinātnieki vēl uzskata, ka tas izplešas, pirms kāda laika mēs teicām jums, ka tas ir šķērsojis dimensijas un tagad ir tajā pašā kustībā, atgriežoties atpakaļ. Ir sākusies ārējā elpošana; tas, kas tika atdalīts, lai radītu polaritātes ilūziju uz spēļu galda, atgriežas atpakaļ veselumā. Tā ir dabiska enerģijas plūsma visumā. Tas viss ir par apvienošanos, kopīgā atrašanu starp viesiem no jums un visu godāšanu. Šī ir liecība tam. Tā vietā, lai koncentrētos uz veidiem, kuros jūs atšķiraties no citiem cilvēkiem, valsts vai reliģijas, jūs atrodat jums līdzīgo. Atrodiet jums visiem līdzīgo, un tas palīdzēs.

  • Ekonomiskā pārkārtošana

Ja jūs raugāties uz ekonomisko pārstrāvošanu, mēs izskaidrojam to kā gultas palagu, kas karājas uz šņores: kad jūs ar pirksu iebakstāt tajā, rodas ieliekums otrā pusē. Tam ir iemesls un sekas. Tas ir vienkāršs, bet dabisks visuma plūdums: kad jūs noņemat savu pirkstu no palaga, jūs velkat to atpakaļ vai novietojiet neitrālā pozīcijā. Tagad visums saraujas, nevis izplešas. Tā kā jūs personīgi, kolektīvi, korporatīvi un valdības līmenī esat plūsmā, kopā nākdami atpakaļ, nevis apvienojoties, jūs to darāt par vieglu pārvietošanos. Tikmēr, kamēr jūs pārvietojieties, būs priekšrocības, jo tagad jūs esat opozīcijā Universālajai Enerģijai. Pirms pieciem gadiem jūs būtu varējuši to izdarīt bez jebkādiem slimīgiem efektiem, bet tagad kolektīvā vibrācija ir sasniegusi tādu līmeni, kur blēņu tolerance ir zudusi. Jūs vairs nevarat izlocīties. Tā rezultātā jūs sākat redzēt ekonomisko saasinājumu, par kuru ir runāts daudzus gadus. Saasinājumam nav jābūt lielai drāmai. Tā var būt diezgan viegla pāreja, ja jūs vēlaties atrast cerību un mīlestību savās sirdīs, un, ja jūs atradīsiet tāda veida atbildību, jūs varēsiet to izveidot jebkurā formā. Ir gaidāms brīnums, dārgie, bet mēs nevaram to izdarīt jūsu vietā, jo tā nav mūsu spēle.
Mēs esam šeit, lai atspoguļotu jūsu sirdis; mēs esam šeit tikai tāpēc, lai sniegtu jums citu uzskatu. Lūdzu, dodiet mums arī savu varu, jo tas būtu tieši tikpat nepareizi kā dot to politiskajiem līderiem , kas ieveda jūs šajā juceklī. Mēs lūdzam jūs turēt savu paša varu, pat ņemot šīs lietas, ko mēs sakām un skalojot caur saviem filtriem. Paturiet tikai to, kas patiesi rezonē jūsu sirdī un atbrīvojieties no pārējā kā vienkārši jums nederīga šajā mirklī. Tas, no kā jūs atbrīvojaties, nav ne pareizs, ne nepareizs, ne slikts, ne labs, tas vienkārši nav priekš jums šajā brīdi. Atbrīvojieties no tā bez sprieduma.
Jo vairāk jūs ievērojat apvienošanās principus, pat ar savām valdībām, jo ātrāk jūs varat pabeigt šo ekonomisko pārstrāvošanu. Mēs sniegsim jums ļoti īpašu piemēru. Mēs minējām to Apvienotajās Nācijās Vīnē, kad tas notika. Valdības organizācija, kas tiek saukta par Eiropas Savienību, atdalīšanās vietā apvienojas. Tā ir tā pati enerģija, kas izveidoja Savienotās Valstis par lielu nāciju un ekonomisko supervaru, kas tā ir.   Labi, teikšu, ka tas ir viegli, tā ka Jūs varat redzēt enerģijas, kas izolē sevi, un enerģijas, kas sajaucas.  Atrodiet veidu, kā vispirms to izdarīt sava sirdī un savās dzīvēs, tad ievēliet tos cilvēkus, kam jūs ticat, ka viņi to izdarīs.
Cita lieta ir tā, ka tad, kad jūs dzirdat šīs uz bailēm balstītās ziņas, un jūs dzirdēsiet daudzas no tām, saprotiet, ka bailes un sāpes ir lieliski motivētāji uz planētas Zemes.  Ironiski ir tas, ka tad, kad Jūs nokļūsiet Mājās, jūs atcerēsieties šīs sāpes kā skaistu cilvēka pieredzi, un jūs teiksiet: “Vai jūs atceraties, kad jūs mani tik ļoti ievainojāt? Tas bija tik jocīgi.” Un vēl, jums nav jāiet cauri tam, kas ir priekšā. Tas nav nepieciešams. Jūs esat radītāji. Ja septiņas sekundes jūsu domas galvā ir skaidras, tās manifestē. Ja jūs saliekat kopā kolektīvo domu, tās ārkārtīgi manifestē, jo tas nav 1, 2, 3, 4¾, tā ir ekspotenciāla skaitīšana, tāpēc tā ir 1, 10, 100, 1,000 skaitīšana. Tā kustas un paplašinās šādā veidā, kad jūs darāt lietas kopīgi. Jums ir jāizdara vairāki kopīgi lēmumi par Amerikas Savienotajām Valstīm. Dariet to, jo cilvēki, kas tic, sajauksies kopā atšķiršanās vietā, un, lūdzu, pieņemiet lēmumus, kas ir balstīti uz mīlestību un zināšanām nevis bailēm. Dariet to, un viņiem vairs nebūs kontroles pār jums. Tad jūs radīsiet paši savu realitāti. Katrs no jums to darīs saskaņā ar vēlmēm un zināšanām. Tas darīs visu planētu Zemi par lielisku vietu, kur atkal dzīvot, un atnesīs Debesis uz Zemes.

  • Līdzvērtīgs labklājības sadalījums?

Daudzi no jums uzskata, ka tirgus sabrukumam ir jānotiek, lai jaunā ekonomiskā sistēma sadalītu labklājību vienādās daļās visā pasaulē. Sadalīt labklājību vienlīdzīgi nav iespējams, jo labklājība ir izvēlēts atribūts. Ļaujiet mums izskaidrot. Ir kāpnes, ko mēs vienkārši sauksim par ekonomiskajām kāpnēm. Augšā ir turīgi cilvēki; lejā esat jūs, nabadzīgie cilvēki. Tas ir par naudu, un tas neder katrā vietā. Jums ir jāsaprot mūsu uztvere par naudu, jo tā ir vienīgi atspulga atspulgs. Jūs izturaties pret to kā pret enerģiju, bet tā tas nav. Tā ir tikai enerģijas atspulgs. Nauda ir tikai apmaiņas līdzeklis, ko jūs lietojat, lai mainītu enerģiju. Tai ir jaunas proporcijas, jo ir spraugas un gaisa burbuļi. Jūsu ekonomiskajās sistēmās ir lieli gaisa burbuļi. Tagad šajās sistēmās viss gaiss no balona tiek izlaists. Tas notiek par lieliem izdevumiem, bet tam nav jānotiek, jo tā ir tikai uztveres uztveres uztvere. Tā ir ekonomiskā struktūra uz Zemes šajā laikā. Izmainiet savu individuālo struktūru, un jūs sāksiet mainīt kolektīvo uztveri. Tas notiek ļoti ātri.
Mums patīk skatīties jūsu televīzijas pārraides. Daži no jūsu finanšu kanāliem rāda tikai jūsu finanšu ziņas, jo viņi skatās katru minūti rādītāju, kur tādā veidā iet,  tā, lai katrs var pārlēkt pāri. Tad viņi gaida radītājus, kam sekot tādā veidā, tā ka katrs var pārlēkt pāri. Tā ir uztveres uztveres uztvere. Izstājieties no spēles un uzņemieties atbildību paši, un viss mainīsies. To mēs jums šodien gribam pateikt. Mēs caram, ka mēs devām jums cerību un nevis bailes, jo cerībai nav jābūt negatīvai. Jūs to visu varat pārveidot vislieliskākajās struktūrās visapkārt. Nav iespējams uz planētas visu sadalīt vienādi, jo cilvēki izvēlas, kur viņi vēlas būt uz kāpnēm. Varam jums pateikt, ka neviens nav labāks par otru,  jums ir, ko mācīties šeit, ko nevarat iemācīties tur. Ir atbildība, kuru jūs nevēlaties uzņemties. Nav labā vai sliktā, jo tā visa ir cilvēka pieredze, ko jūs esat vēlējušies iegūt. Mēs vienkārši vēlam jums atrast prieku un kaislību. Jūs atrodat to, kas rezonē jūsu sirdīs, un jūs radāt debesis tieši šeit. Būs ekonomiskās stuktūras, kas kaut ko sadala, jo vairs nebūs nepieciešamības pēc šādām struktūrām. Tad jūs būsit atbrīvojušies no tā visa.

  • Paraugs:  Lemūrijas valdība

Acīmredzot, jūs atgriezīsieties pie valdības tipa, kas jums bija Lemūrijas laikā, kas patiesībā bija forma bez valdības. Tajos laikos jūs bijāt augstākas dvēseles. Jums nebija likumu, bet paradumi. Ja indivīdi nolēma neievērot paradumus, viņi uzņēmās pilnu atbildību par jebkuru iznākumu, ko viņi radīja, un viņi bija pateicīgi, to darot. Jums toreiz bija priekšrocības, jo nebija nepieciešamas struktūras. Tas ir, kāpēc jūs atgriežaties, un tas ir, kāpēc jūs ejat cauri enerģijas atjaunošanai tagad.

Jaunas enerģijas korporācijas

Labi, dārgie, teikšu jums, ka tās nav valdības, kas ir pārņēmušas mūsu pasauli. Tās ir korporācijas, bet no tām nav jābaidās. Nav ko baidīties no korporācijas, korporācija ir tikai cilvēku kolektīvs. Tās ekonomiskais pamats ir veidojies vienīgi naudas iegūšanas mērķim. Mēs jums ieteiksim, kā jūs varat mainīt Savienoto Valstu seju  un skatīties uz valsti attiecībā uz šo vienkāršo situāciju. Pašreiz jūs individuāli dodat korporācijām uz savas planētas varu. Verdzība ir ārpus likuma uz zemes, bet korporācijām vēl joprojām tiek piešķirtas īpašuma tiesības pār noteiktām dzīves formām. Būt par korporāciju uz šīs planētas vajadzētu būt privilēģijai, bet nevis tiesībām.  Valdībai vajadzētu uzskatīt, ka korporācijas liek uzsvaru, pirmkārt, uz humānismu, nevis uz peļņu. Pašreiz, ja tas notiek dažās no jūsu lielajām korporācijām, akcionāriem vajadzētu iesūdzēt tiesā korporācijas un uzvarēt. Pašreiz jūsu likumi nosaka, ka korporācijām ir jāpieņem lēmums, kas ir balstīts vienīgi uz peļņu. Izmainiet korporācijas definīciju un uzskatiet to par godu būt korporācijai.
Veidojiet tās par tādām, kādām tām jābūt, un, ja ir kāds lēmums, ko tās izveido pret publisko labumu, tad ir jāiesniedz apelācija. Izdariet šo vienu lietu un nakts laikā izmainiet kontroli pār šo planētu. Mēs sakām jums, ka kara mašīna apstāsies ¾ brīdī, mēs jums to apsolām. Iespējams, tā var būt gaisma tumsā. Ja valdības ir aizņemtas, aprošinot finanšu sistēmas, tām, iespējams, nav pietiekoši daudz naudas, lai iesaistītos kara biznesā.
Šķiet, ka Jums pietiek. Mēs tā ceram. Mēs uzskatām, ka cilvēki ir ilgi bijuši iestumti stūrī tik ļoti, ka tagad viņi vēlas nākt laukā un radīt. Tagad jums ir izdevība. Mainiet to. Pārvietojiet to. Uzņemieties atbildību. Ziniet, ka mēs esam tieši jūsu priekšā, uzmundrinot jūs katrā solī.
Dārgie, mēs mīlam jūs vairāk, nekā jūs domājat. Mēs esam daļa no jums. Mums ir tik liels gods redzēt jūs uz šīs skatuves, vēl mēs varam redzēt bailes, kas rezultātā var nākt uz šīs planētas. Mēs varam redzēt ciklus, kas sākas atkal un atkal no jauna, nodarot milzīgus zaudējumus, kur jūs esat ielikuši savu sirdi un ko tik ilgi jūs esat cēluši. Izvelciet laukā! Mainiet to! Sāciet pieņemt savus lēmumus, kas ir balstīti uz cerību un mīlestību, tad smejieties, kad jums ir bailes.
Mums ir vislielākais gods sniegt jums šodien šo ziņu. Mēs ceram, ka glabātājs mums piedos par šo negatīvo ziņu, bet tā ir vispār mīlestības un cerības ziņa jums, jo jūs drīz sāksiet jaunu spēli šeit uz planētas Zemes. Priecājieties, ka tas notiek.
Mums ir vislielākais gods pateikties par to, ka jūs bijāt šeit, un atgādināt jums izturēties vienam pret otru ar vislielāko cieņu, barot vienam otru, un labi saspēlēties!

Espavo
Grupa

 

Siržu savienošana

Barbara Rotere

Pateicības jūtas
Kad es rakstu šo ziņu, es esmu Rīgā, Latvijā.  Stīvam ir sesiju diena.  Man ir prieks apskaut katru no satiktajiem cilvēkiem, kad viņi nāk klusīties Stīva un grupas īpašo ziņojumu. Daudzi no šiem cilvēkiem ir tikko apmeklējuši mūsu divu dienu semināru “Dzīvošana 5.dimensijā”.  Tas bija maģisks pasākums, tā ka es jūtu sirds saikni ar katru no viņiem.  Pagājušā nedēļa arī bija  maģija pilna, kad mēs prezentējām “Sakrālās arttiecības” Maskavā.  Rīt mums ir brīva diena, lai apskatītu vienu no mūsu iemīļotajām pilsētām Rīgu, pirms mēs lidojam majās.
Dzīve ir pilna prieka.  Mēs ar Stīvu bieži sakām viens otram, cik laimīgi mēs jūtamies, dzīvojot šo dzīvi kopā viens ar otru.  Mēs vienmēr ceļojam, saistot savas sirdis ar tiem, kurus mēs sastopam. Es jūtos tik mīlestības pilna.
Dalai Lamas iemīļotais izteiciens ir: “Laime nav kaut kas gatavi izveidots.  Tā nāk caur jūsu pašu darbībām.”   Ikdienas dzīvē mēs bieži sastopamies ar visāda veida priekšrocībām. Ja mēs izvēlamies visam tuvoties ar pozitīvu attieksmi, mēs varam virzīties cauri šīm situācijām ar mazāku stresu. Tas palīdz sastapt ikvienu ar siltu sirdi.  Tā darot, mēs bieži sastopamies ar mīlestību un atpakaļ saņemam atbaltu.  Tā ir balva dalīties savā dzīvē ar otru gan augsta pacēluma brīžos, gan tad, kad ir smagi.
Sāciet savu dienu ar pateicību par so brīnišķīgo pasauli. Tas dos jums labklājības un pateicības sajūtu. Šeit  ir daži vārdi, kas mani ir iespaidojuši. Es ceru, ka arī jūs atradīsiet tos par labu atgādinājumu!
Domājiet brīvi un ar atvērtu prātu! Smaidiet bieži!
Pasakiet tiem, kurus jūs mīlat, ka jūs mīlat viņus!
Atklājiet vecos draugus!
Iepazīstiet jaunus draugus!
Ceriet, audziet un sasniedziet!
Salasiet vai nopērciet puķes un uzdāviniet tās kādam!
Turiet solījumu!
Smejieties sirsnīgi!
Ielaidiet kādu savā dzīvē!

Apskaujiet bērnu!
Palēniniet gaitu, skatoties saulrietu vai saullēktu!
Klausieties lietū!  Priecājieties par Saules siltumu!
Uzticieties dzīvei un sev!  Ticiet!
Izdariet kļūdas un mācieties no tām!
Atklājiet nezināmo!
Sviniet dzīvi!
Ar mīlestību un gaismu,
Barbara

 

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!