maijs 2005

Piektā dzīves stadija
Praktiskās maģijas sērija

 

Līdz ar šo vēstījumu grupa mūs ved triju mēnešu ilgā ceļojumā. Mūsu pēdējās grāmatas „Garīgā psiholoģija” (Spiritual Psychology) noslēgumā lasītājiem pastāstījām, kas, mūsuprāt, būs nākamais pakāpiens cilvēces evolūcijā. Šeit grupa nevilcinoties ķeras pie lietas un parāda mums, ko pašreizējā evolūcija nozīmē ikvienam no mums gluži personiskā līmenī.

Cieši grupas apskāvieni!
Stīvs Roters
Grupas pārstāvis

Sveicieni no Mājām!

Pārslēgšanās no mērķa apziņas uz ceļojuma apziņu
Šodien pie jums viesojamies saskaņā ar jūsu vēlēšanos un šeit esam nevis tāpēc, lai norādītu, kurp jums griezties vai ko darāt pareizi vai nepareizi; mēs šeit esam tādēļ, lai turētu spoguli jūsu priekšā un ļautu jums saskatīt savu patieso būtību. Vai atceraties, kas esat? Mēs to atceramies. Šeit mēs esam ar mērķi palīdzēt jums saskatīt, ko īsti ieradāties šeit darīt, un atklāt jums, kurā ceļojuma punktā šobrīd atrodaties. Tagad jūs sev jautājat – „Kā lai es paaugstinu savas vibrācijas un kā lai es īstenoju savas eksistences jēgu kā apzinīgs radītājs?” Ak, taču šeit vēl nekas nebeidzas, jo daudzi no jums jau ir atraduši savas dzīves jēgu. Daudzi no jums ir atraduši savu aizraušanos vai vismaz tās daļu. Paturiet prātā, ka galvenais nav ķerties pie šīs aizraušanās; galvenais ir virzīties uz to pusi, jo pāreja no mērķa apziņas uz ceļojuma apziņu ir nākamais evolūcijas solis – un tieši tāpēc mēs esam šeit. Var pat teikt, ka visa dzīve sastāv no mācīšanās priecāties par ceļojumu.

Jums varētu būt interesanti uzzināt, ka visi galu galā dodaties uz vienu un to pašu vietu. Jūs visi nonāksiet Mājās – taču ne pirms tam, kad būsiet radījuši Mājas uz Zemes. Tieši tāpēc jūs jau no sākuma šeit ieradāties. Esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai rosinātu jūs paraudzīties uz sevi no citas perspektīvas un lai jums izdotos atcerēties tās savas daļiņas, par kurām esat aizmirsuši. Šodien spersim vēl vienu solīti tālāk. Mūsu aizraušanās ir praktiskā maģija. Visa Glabātāja sniegtā informācija, grāmatas, ko viņš raksta, visi semināri un DVD, ar ko viņam tā patīk spēlēties, ir tikai gaisā pasviestas idejas. Idejām nav itin nekādas nozīmes, kamēr kāds tās nepaņem un neizmanto praktiski, lai padarītu savu dzīvi kaut mazdrusciņ labāku. Tā, lūk, ir praktiskā maģija.

Jauna perspektīva attiecībā uz dzīves 7 stadijām
Šodien piedāvājam vēl vienu praktiskās maģijas elementu, tomēr šodien sniegtās informācijas jēga sniegsies mazliet tālāk par šo ziņojumu, un tās pilnīga izpratne prasīs trīs mēnešus. Vispirms ļaujiet pastāstīt, kā jūs mums izskatāties no gara perspektīvas, garam raugoties uz cilvēku. Jau esam snieguši daudz informācijas, ko Glabātājs dēvē par „garīgo psiholoģiju”, taču ļaujiet pastāstīt par nākamo šīs evolūcijas soli. Ir septiņas dzīves stadijas. Jūs katrai izejat cauri pakāpeniski un ar nolūku, lai varētu iegūt iespēju īstenot savu meistarību konkrētā jomā. Šīs stadijas netiek mērītas gados; tās nosaka jūsu pašu vibrāciju attīstības ātrums.

Cilvēki attīstās. Jūs vairs neesat zemo vibrāciju iemītnieki, kas bijāt vēl pavisam nesen. Šobrīd jūs sniedzaties pēc augstākas patiesības, kas atbalstītu augstākas vibrācijas. Attīstoties no viena līmeņa uz nākamo, jūs sākat aptvert jaunas idejas, jūs sākat uz sevi raudzīties citādi. Šodien vēlamies jums piedāvāt jaunu skatījumu uz sevi, ko izmēģināt nākamo trīs mēnešu laikā. Tā ir spēle, taču visa dzīve ir spēle, tāpēc piedāvājam jums jaunu rotaļu un iespēju citādi paraudzīties uz pēdējām trim savas dzīves stadijām. Piektā, sestā un septītā dzīves stadija tagad var tikt uzlūkotas jaunā laika rāmī. Attīstoties tālāk par tām, jaunas stadijas netiks pievienotas. Tā vietā jūs sāksiet no jauna tai pašā fiziskajā ķermenī. Jūs atdzimsiet tai pašā fizioloģijas burbulī; saikne ar garu iegūs jaunu aizdedzi, un jūs spēsiet izdzīvot vēl vienu dzīvi tai pašā ķermenī.

Apgaismotais meklētājs kļūst par apgaismoto zinātāju
Atdzimšanas process un nokļūšana nākošajā līmenī var sākties jau šodien. Ļaujiet padalīties ar jaunu skatpunktu uz nākamajām trim dzīves stadijām. Nonākot piektajā brieduma pakāpē, viss sāk mainīties. Jūs pirmoreiz pārstājat meklēt patiesību ārpus sevis un sākat pieņemt, ka tā jau atrodas jūsos. Tā vietā, lai turpinātu meklēt, jūs kļūstat par „zinātāju”. Šīs piektās dzīves stadijas sasniegšana ir pirmā iespēja apzināties, ka jūs esat Dievs, ka jūs esat radītājs un ka nesat atbildību pret visu, kas pastāv – un jūsu atbildība ir izmantot savas radošās spējas.

Jā, mēs zinām. Jums to ir ļoti grūti saprast. Jūsu ego lien pa vidu, jūs cenšaties no tā atkauties, un tas jums traucē saskatīt savu patieso būtību. Zinām, ka grūti nākas arī noteikt robežšķirtni starp brīžiem, kad radīt, un brīžiem, kad vienkārši ļaut lietām notikt. Tam ir ļoti vienkāršs risinājums, lai gan pati problēma pastāv tikai semantiskā līmenī, jo arī vienkāršs esības mirklis ir radīšana. Piedāvāsim vienkāršu ierosinājumu. Kad radīt un kad ļaut lietām notikt? – uz šo jautājumu var atbildēt pavisam vienkārši: vai esat laimīgs tur, kur atrodaties pašlaik? Ja jā, tad turpiniet būt laimīgs. Ja nē, tad uzdrošinieties izvēlēties vēlreiz un radīt sev citu realitāti. Teiksim vienkārši, ka visas pārmaiņas ved uz ko labāku. Jā, mēs zinām – cilvēkiem nepatīk pārmaiņas. Tie tām ļoti pretojas; tomēr visas pārmaiņas vedīs jūs pretī attīstībai.

Piektās stadijas jautājums: Kas ir patiešām būtisks?
Kādā savas attīstības brīdī jūs sākat taustīties pēc patiesības dvēseles līmenī. Tieši tad jūs uzņematies vadību pār pārmaiņām savā dzīvē un sākat aktivizēt paša radītās izmaiņas un norises. Šodien piedāvājam iespēju īstenot šo procesu realitātē. Atbildot uz šo jautājumu, jūs kļūstat par radītājiem un uzņematies atbildību paši par savu laimi un aizraušanos. Tieši tad jūs nonākat pozīcijā, kurā esat Visumam visnoderīgākie. Tur slēpjas maģija. Piektā dzīves stadija prasa atrast patiesību sevī. Jautājums, ko katrs sev uzdod piektajā dzīves stadijā, ir sekojošs: „Kas ir patiesi būtisks?”

Meklētāji sāk patiesības meklējumus trešajā dzīves stadijā. Patiesības atrašana iekšienē un pārvēršanās par apgaismotu zinātāju parasti nenotiek līdz piektajai dzīves stadijai. Šodien jums priekšā stāv iespēja atrast šo savienojuma punktu, šo spēju radīt, šo iespēju uzņemties atbildību par paša radīto un nest sev līdzi šo mazo miera sajūtu. Lai kur jūs šobrīd atrastos, lūgsim koncentrēt savu apņemšanos uz vēlmi iekāpt šajā stadijā. Septiņas attīstības stadijas ir normālais dvēseles evolūcijas ceļš ikvienas dzīves laikā. Šodien lūdzam jūs nākamo trīs mēnešu laikā mūsu pavadībā apzināti iziet cauri pēdējām trim stadijām. Šis vingrinājums sniegs attīstītām dvēselēm iespēju piedzīvot apzinātas radīšanas prieku.

Sākt no jauna nenomirstot
Sniegsim dažus pavisam vienkāršus ierosinājumus, taču pirms tam ļaujiet šo to izskaidrot, jo jums patīk atgriezties atpakaļ laikā. Ļaujiet ieskicēt to, par ko runāsim nākamo 3 mēnešu laikā. Katrai dzīves stadijai ir īpaša nozīme dvēseles attīstības ceļā. Tā ne vienmēr notiek tai secībā, kādā to izskaidrojām, un vienas dzīves laikā ne vienmēr tiek īstenotas visas septiņas stadijas. Tās ir tikai vispārējas vadlīnijas, kuras gars ir izklājis jūsu priekšā, lai palīdzētu vadīties evolūcijas meklējumos katras dzīves laikā. Kamēr ik mēnesi vedīsim jūs cauri vienai no šīm stadijām, jums varbūt būs vieglāk, ja zināsiet, kas notiek pēc ceļojuma. Kurp šis process ved un kā tas beigsies? Viss ir ļoti vienkārši; tas nebeidzas – jūs vienkārši sākat no jauna. Pirmā stadija ir plānošanas stadija, kurā tiek noslēgti kontrakti pirms jūsu nākšanas pasaulē. Vai spējat iedomāties, kāda būtu sajūta plānot savu nākošo dzīvi, vēl joprojām atrodoties šai ķermenī?
Sniegsim pāris iespējas iztēloties, kā tas ir pielietojams jūsu ikdienas dzīvē šeit un tagad, lai kurā attīstības stadijā jūs pašreiz atrastos. Izvedīsim jūs cauri procesam, kas ļaus iejusties tajā, par ko runājam, un aicināsim jūs pārrakstīt savu spēli – sākt visu no jauna, pārdzimt un uzplaukt no jauna svaigā spožumā. Tas jums dos iespēju virzīties cauri evolūcijas procesam pretī tam, ko jūs dēvējat par ascensiju. Šodien ar jums runāsim par nākamo brieduma pakāpi, par sniegšanos pēc iespējas atrast savas būtības esenci un atklāt, kas ir patiešām svarīgs.

Kas ir būtisks?
Viens no mūsu ieteikumiem ir šāds: uz brīdi izliksimies, ka jums ticis atņemts itin viss. Ja jums nozīmīga ir ģimene, kādu brīdi izņemsim to no bildes. Ja jums svarīgs ir darbs un tas palīdz veidot jūsu identitāti, nolieciet to malā. Ja izmisīgi esat pieķērušies savam īpašumam vai kaut kam, kas jums pieder, noliksim to malā uz kādu laiciņu. Kas paliek pāri? Šo jautājumu lūdzam sev regulāri uzdot nākamo 30 dienu laikā, jo, kad būsiet pieveikuši dzīves piekto stadiju, atvērsies durvis uz visu pārpalikušo, lai jūsu spēks varētu pilnībā izpausties, un jau šodien jūs sāksiet savu evolūcijas procesu. Lai nebūtu nepieciešams, ka šīs lietas tiek no jums nošķirtas fiziski, lūdzam jūs enerģētiski atteikties no pieķeršanās visam, kas jums līdz šim ir bijis būtisks, un ar mīlestību atlaist šo pieķeršanos. Tikai tad beidzot varēsiet sev atbildēt, kas patiešām ir būtisks jūsu dvēselei.

Mums ļoti patīk spēles. Mēs ar tādu aizrautību esam vērojuši jūsu spēli un piedalījušies tajā, kad vien radusies tāda iespēja. Arī tagad mēs piedalāmies, taču tā ir jūsu spēle. Mēs šeit esam tikai kā spogulis, lai neļautu jums aizmirst, kas patiesībā esat. Mēs šeit esam, lai reizi pa reizei paceltu jūs virs zemes un atgādinātu par jūsu diženumu. Esam šeit, lai nopūstu no jums putekļus un ļautu jums saskatīt savu gaismu, lai ļautu jums saredzēt iespaidu, kādu atstājat uz citiem, un atbildību, kāda jums ir pār radīšanas procesu. Tāda ir eņģeļu loma – atstarot cilvēku krāšņumu. Šodien lūdzam jūs spert soli piektajā dzīves stadijā, nest sevi tālāk un izlikties, ka atrodaties tādā dzīves punktā, no kura itin viss tiek pārvērtēts no jauna. Uz visu, kas ir jums apkārt, jāpaskatās vēlreiz, lai noteiktu tā patieso lomu jūsu dzīvē.

Kad jūsu īpašums kļūst par jūsu īpašnieku
Ne tik sen atpakaļ Glabātājs un Glabātāja Glabātājs pārvācās uz jaunu dzīvesvietu. Viņi vienā un tai pašā vietā bija pavadījuši divdesmit septiņus gadus. Viņš sevi sauca par kolekcionāru, bet viņa Glabātāja ieradumu dēvēja par drazu krāšanu. Viņš krāja itin visu, kam bija kaut mazākā nozīme, uzskatot, ka „kādu dienu to varēs izmantot”. Pienāk tāds brīdis, kad jūsu īpašums kļūst par jūsu īpašnieku, un lūdzam tagad pievērst tam īpašu uzmanību. Lūdzu, palūkojieties ne tikai uz priekšmetiem, bet arī savām attiecībām un citām lietām, kas jums šķiet svarīgas. Kad atbrīvosieties no nepieciešamības pēc citām lietām ārpus sevis, tad varēsiet izbaudīt vēl vairāk no tā, kas jums sākotnēji piederēja, jo tikai tad iespējams izprast lietu patieso nozīmi savā dzīvē. Šis process atver durvis, un parasti tas notiek piektajā dzīves stadijā.
Tā jūs gūstat iespēju spert soli sestajā dzīves stadijā, kur varat piedzīvot īstu lemūrieša sajūtu. Katrs no jums iziet tai cauri ceļā uz savu bērnišķību. Par to mēs runāsim nākammēnes, jo tas ir būtisks posms jūsu cilvēciskajā atgriešanās procesā uz savu dvēseli un atteikšanās no ķermeņa saitēm. Evolūcijas ceļš ir tāds: jūs kā garīgas būtnes ielecat ķermenī un izdzīvojat visu šo laiku uz Zemes, lai īstenotu procesu, kura gaitā šo pašu ķermeni zaudēsiet. Piektajā stadijā mēs tikai cenšamies palīdzēt jums atminēties, kas ir patiešām būtisks un kas jūs patiesībā esat.

30 dienu laikā – izvērtējiet visu
Nākamo trīsdesmit dienu laikā, lai ar ko arī jūs sastaptos, lūdzu, paraugieties uz šī notikuma patieso nozīmību jūsu garam un atklājat, kāpēc tas jums ir svarīgs. Tas nenozīmē, ka jums no tā jāatsakās. Tas nenozīmē, ka kaut kas jāatdod prom. Tas nenozīmē, ka jāpiepilda divas lielās atkritumu tvertnes ar mantām, kā to izdarīja Glabātājs. Tas nozīmē tikai, ka jūs maināt savu realitāti, mainot savu uztveri. Atklājiet, kas jums ir patiešām būtisks, atsakoties no pieķeršanās, un sarunās ar savu augstāko es jūs sāksiet saprast, kas ir svarīgs jūsu garam.

Saikne ar savu augstāko es ir daudz tuvāk, nekā jums šķiet. Daudzus no jūsu dzīves lēmumiem nemaz nepieņem zemākais apzinātais prāts – tie tiek izdarīti sadarbībā ar jūsu augstāko es. Nāves process vairumā gadījumu nav apzināts lēmums. Gan šis, gan daudzi citi būtiski lēmumi tiek pieņemti, zemākajam un augstākajam „es” sadarbojoties. Kad tiek nodibināts šis savienojums, jūsu augstākais „es” atbrīvo jūs no nepieciešamības nest ķermeni. Piektā dzīves stadija ir pirmais solis šai virzienā. Parasti ar to noslēdzas dzīve. Taču šoreiz tas nenozīmē, ka jādodas prom. Šoreiz tas nozīmē atgriešanos pie gara. Tas nav saistīts ar Māju atminēšanos vai atgriešanos Mājās. Tas ir saistīts ar Māju radīšanu tur, kur atrodaties šobrīd. Tas prasa iemācīties dzīvot tā, lai jūs šobrīd atrastos savas aizrautības pašā vidū. Tā ir Dieva izpausme, kuru spējat īstenot tikai jūs un neviens cits.

Pat mēs, debesu eņģeļi, nespējam veikt daudzas no tām brīnišķajām lietām, ko jūs varat paveikt tikai plīvura aizsegā. Mēs nespējam apskaut otru cilvēku. To varat tikai jūs. Mēs nevaram pieskarties citai dzīvībai. Mēs nespējam iekvēlināt otru dvēseli, ieskatoties tai acīs un ar fiziska acu kontakta palīdzību aicinot to atminēties savu būtību. To varat tikai jūs, un tāpēc jūs esat šeit – lai strādātu ar sevi, lai iekvēlinātu paši savu gaismu, tad pagrieztos otrādi un ielūkotos otra cilvēka acīs. Tādēļ lūdzam jūs paraudzīties uz savu dzīvi un nākamo trīsdesmit dienu laikā katrā pieredzē saskatīt to, kas ir patiešām būtisks. Interesantākais ir tas, ka jūsu novērojumu rezultāti itin neko nemainīs. Jūsu dvēsele nemeklē lēmuma rezultātu. Vērtība slēpjas pārvērtēšanas pieredzē. Būtiskākais nav mērķis, bet gan ceļojums.

Merlina ceļš
Atkāpieties atpakaļ laikā un izmainiet savu realitāti, jo, kad spēsiet to izdarīt, kļūsiet kā Merlins, kurš spēja doties atpakaļ laikā. Jūsu acis ir pievērstas pagātnei. Ja esat ļoti koncentrējies uz šo mirkli, tad paša apziņa jums parādīs, kur atrodaties šobrīd, taču jūs nespējat saredzēt savu nākotni, tāpēc faktiski sanāk, ka pa laika asi jūs vienmēr pārvietojaties ar muguru pa priekšu – t.i., atmuguriski. Kad lūdzam jums apzināti iet pa laiku atpakaļgaitā, mēs ar to domājam – pagriezieties otrādi un dodieties pretī savai nākotnei. Tieši to jūs darīsiet turpmākajās 30 dienās. Tagad ir pieejams daudz vairāk iespēju nekā agrāk, jo paaugstinājusies jūsu kolektīvā vibrācija un jūs daudz vairāk dalāties ar enerģiju. Iedarbiniet šo mehānismu šodien un nolūkojieties, kā sāk īstenoties brīnumi. Uzdrīkstieties paskatīties uz visu, kas ar jums notiek, uz visu, kas ienāk jūsu dzīvē – uz ikvienu cilvēku, kuru sastopat, uz ikvienu lietu, kuras nozīmību aptverat savā dzīvē – un vienkārši izvērtējiet šī elementa patieso nozīmi jūsu dvēselei. Mēs palīdzēsim jums pieveikt trīs atlikušās dzīves stadijas ļoti strauji un efektīvi, lai jūs varētu sākt jaunu plānošanas sesiju – pirmo dzīves stadiju. Rakstiet scenāriju tam, ko saucat par ascensiju, ar nolūku un apzinīgi.

Mīļie, jūs šeit esat, lai atbalstītu viens otru. Padodiet viens otram roku, cik bieži varat. Turieties pie sava spēka. Neatdodiet to mums. Nemeklējiet visas savas atbildes pie mums. Neklausieties visos vārdos, ko mēs runājam. Ņemiet sev tikai to, kas rezonē ar jūsu sirdsbalsi, jo jūs esat tie, kam jānes spēks. Izlemiet, kas jums ir patiess, un izmantojiet to, lai radītu maģiju. Izvelciet brīnumus no visām vietām, kur tos redzat, un noraugieties, kā jūsu pasaule mainās uz labo pusi. Ja tas jums nenozīmē neko vairāk kā vien spēt staigāt pa pasauli ar mieru prātā un smaidu sejā, lūdzam ņemt vērā, ka varbūt tieši to jūs ieradāties šeit sasniegt.
Esam tik pagodināti, ka varam šeit sēdēt kopā ar jums un dāvāt jums atgādinājumus no Mājām. Mēs esam gaidījuši gadu simteņiem un tūkstošiem ilgi, cerot, ka radīsies šāda iespēja. Ja mums izdevies kaut vien pacelt spoguli jums priekšā, kaut notraukt putekļus no jūsu tēla, lai jums rastos izdevība uzmest kaut vienu acu skatienu savai patiesajai būtībai, mūsu uzdevums ir paveikts un mūsu aicinājums ir piepildīts. Atstāsim jūs ar trim vienkāršiem atgādinājumiem: izturieties viens pret otru ar dziļāko cieņu. Lolojiet viens otru pie katras izdevības, jo tā jūs lolojat sevi. Un atminieties, ka šī ir spēle – saspēlējieties labi.

Espavo.
grupa

Connecting the Heart
Barbara Rotera
Cerīgās gaidās

Stīvs un grupa saka, ka nākamo trīs mēnešu laikā noritēs atjaunošanas process, ka tas būs spilgtas jaunrades posms, kurā pārvērtēsim to, kas mūsu dzīvēs ir patiesi svarīgs. Gaisā jūtamas cerīgas gaidas. It kā šis gads jau nebūtu bijis piesātināts ar aizraujošām pārmaiņām, mūs gaida vēl vairāk negaidītu dāvanu! Tagad ir īstais brīdis, lai atlaistu savu pagātni un atvērtos tagadnei un nākotnei, atzīstot savā dzīvē svarīgo. Tā ir mūsu atbildība – spēt ar atvērtu sirdi pieņemt jaunos piedzīvojumus. Protams, drīkstam izvēlēties arī pretošanos – izvēle vienmēr ir bijusi mūsu rokās. Reizēm man ir sajūta, ka dzīve mainās pārlieku strauji. Zinu, ka varu apzināti izvēlēties piebremzēt. Gars mums nekad nepiešķir vairāk uzdevumu kā vien tos, ar ko mēs spējam tikt galā. Kad jūtamies pārguruši un apmulsuši, atliek vien palūgt piebremzēt. Galu galā mēs esam tie, kuri rada savu realitāti. Dziļi ievilkuši elpu un atguvuši līdzsvaru, mēs atkal varam uzņemties atbildību par savu dzīvi. Atcerieties, ka atbildības uzņemšanās par situāciju nenozīmē situācijas kontrolēšanu. Kontrole apslāpē dzīves plūsmu. Stāviet savā spēkā, taču vienlaikus ļaujiet dzīvei skaisti un dabiski izritināties jūsu priekšā. Ir svarīgi iemācīties sadzirdēt klusos gara čukstus, kas mūs mudina izvēlēties nākamo soli uz dzīves takas.
Nesen atgriezāmies no maģiska pasākuma Havaju salās. Kā vienmēr, brīnumus radīja mūsu klausītāji. Mūs uzņēma Melēna un Maikls Jī; viņu ieguldītā enerģija ļāva uz Zemes izpausties gabaliņam no debesīm. Nevaram vien sagaidīt, kad varēsim tur atgriezties 06/06/06, kad prezentēsim Praktisko Maģiju no OverLight sērijas.

Šī bija trešā reize, kad viesojāmies ļoti īpašajās Havaju salās. Veselu nedēļu atrasties 130 Gaismas kalpotāju vidū – tas ir kas nudien brīnišķīgs. Man šis notikums paliks atmiņā visu mūžu. Vēl brīnišķīgāku šo laiku padarīja pārgājieni cauri lietusmežiem, gar ūdenskritumiem un vulkāniem, un varēju noklausīties, kā manai istabai aiz loga okeāna viļņi sašķīst šļakatās pret lavas klintīm – tas bija vienreizēji. Mums pat gadījās izdevība piedalīties havajiešu stila kāzās – Maikla un Melēnas vadītajā kāzu ceremonijā, kurā tika salaulāti mūsu mīļie draugi Mārgareta un Ričards Džeimsi; tas notika saulrieta gaismā pludmalē, ko pazīst ar nosaukumu „Patvēruma vieta”.

Viena no brīnišķīgākajām dienām bija tā, kurā es nodibināju kontaktu ar delfīniem. Viena pati plunčājos netālu no krasta, kamēr pārējie bija iepeldējuši dziļākos ūdeņos. Drīz mani no visām pusēm ieskāva delfīnu ģimene. Jutos kā pacelta citā laika un telpas dimensijā. Jutos vienota ar šo grupiņu. Drīz delfīni peldēja arī zem manis. Tie mani ieskāva no visām pusēm. Vēlāk Maikls, kurš tobrīd bija laivā un mani no turienes vēroja, pastāstīja, ka mani esot ielenkuši ducis delfīnu vai vairāk. Es jutos kā atbrīvota no savas cilvēciskās realitātes, it kā tiktu aicināta pievienoties šiem jūras eņģeļiem. Mani viscaur bija pārņēmusi svētlaimes un miera sajūta. Parasti neesmu nekāda dūšīgā peldētāja, taču šoreiz tik graciozi slīdēju cauri ūdens masai delfīnu vadībā. Pēkšņi jutos kā izsista no sapņainā stāvokļa un iegrimu bailēs. Bija tāda sajūta, it kā kāds teiktu: „Nāc atpakaļ.” Delfīni sajuta manu vilcināšanos un pieņēma to ar cieņu; pēkšņi viņi mani pameta un aizpeldēja prom. Sajutu nožēlu un skumjas un sadusmojos uz sevi par to, ka biju ļāvusi sevī ieplūst bailēm.
Savā piedzīvojumā padalījos ar Kahu Fredu Sterlingu, kurš bija pasākuma vieslektors, un viņš man paskaidroja, kas ar mani noticis. Es biju piedzīvojusi tik spēcīgu, visu caurstrāvojošu mīlestības sajūtu, ka nespēju ar to tikt galā! Saņemt šādu mīlestības pārpilnību – tas man bija par daudz. Tagad zinu, ka, nākamgad atgriežoties pie delfīniem, būšu spējīga visā pilnībā pieņemt viņu beznosacījumu mīlestību. Viņi man piešķīra dāvanu, kas darījusi manu dzīvi daudz krāsaināku. Vienmēr atminēšos miera sajūtu, ko piedzīvoju, esot kopā ar viņiem. Nākotnē, kad sajutīšos nervoza, atminēšos šo mieru, ko viņi man dāvāja, un atgriezīšos tajā. Es ņemšu arī bezgalīgo mīlestību, ko viņi man sniedza, un dalīšos tajā ar visiem, kuri ir man apkārt.

05/05/05 nudien kļuva par to maģisko brīdi, kādu bijām iecerējuši. Mēs tai laikā enerģētiski savienojāmies arī ar vairākām citām grupām visā pasaulē. Visi, kas bija piedalījušies seminārā, sapulcējās pludmalē, lai nosvinētu šo grandiozo dienu un izbaudītu Piecus Lemūriešu Iniciācijas Baseinus. Šo informāciju Stīvs un grupa mums sniedza 04/04/04, mūsu pagājušajā Havaju salās organizētajā pasākumā. Krastmalā bija izveidojušies pieci paisuma ūdens baseini, kas simbolizēja dzīves ierobežojumus, no kuriem mēs lūdzām cilvēkiem atbrīvoties. Vēlējāmies ļaut cilvēkiem sajust, ka dzīves ceļā nav iespējams tikt uz priekšu, vispirms neatbrīvojoties no šīm bailēm. Bailes nav nekas cits kā vien zināšanu trūkums. Piecu baseinu ceremonija aizpildīja šo trūkumu un sagatavoja cilvēkus pirmo soļu speršanai savā spēkā. Pie katra baseina stāvēja divi atbalstītāji, kuru uzdevums bija palīdzēt cilvēkiem sagatavoties pirms iekāpšanas ūdenī ar apzinātu vēlmi atbrīvoties no savām bailēm. Tas bija pirmais solis uz priekšu.
Pirmais baseins bija vainas un nožēlas sajūtu atlaišanas vieta. Šeit mēs likām cilvēkiem nomest visu savu vainas sajūtu. Ja situāciju var kaut kā mainīt vai uzlabot, tad dariet to. Ja ne, tad piedodiet sev un dodieties tālāk. Vainas sajūta ir bezjēdzīga emocija, kas piekar enkuru jūsu sirdij.

Otrais baseins simbolizēja pašvērtības trūkumu. Tik daudzi no mums nepārtraukti šaubās par savu vērtību. Kad atceramies, cik brīnišķīgi esam un iemācāmies sevi no sirds mīlēt, tad varam šai mīlestībā dalīties arī ar citiem. Ir tik brīnišķīgi, ja tu pats vari būt savs labākais draugs un priecāties pats par savu sabiedrību, tikai tu ar sevi.

Trešais baseins uzņēma bailes no kļūdīšanās. Mēs visi vēlamies dzīvē iet uz priekšu, taču tik bieži to nemaz neuzdrošināmies, jo baidāmies, ka neizdosies. Uzticieties sev un sekojiet savai sirdij. Kā grupa saka – lai kā tu censtos, kļūdīties nav iespējams. Dzīvē nav kļūdu, ir tikai mācības, kas norāda ceļu uz priekšu.
Ceturtais baseins bija domāts bailēm no veiksmes. Tās bieži jauc ar bailēm no kļūdīšanās, taču tās stipri atšķiras. Veiksme var izmainīt jūsu dzīvi pašos pamatos. Jūs vairs nejūtaties apmierināts ar to, ar ko pagātnē jums ir pieticis. Jūsu pasaule kļūst pavisam citāda, un klusībā daudzi cilvēki no tā baidās.
Piektais baseins man ir īpašs, jo tur par atbalstītājiem bijām mēs ar Stīvu. Tur tika nomestas bailes no radīšanas. Stīvs radīja telpu, kurā cilvēki varēja atbrīvoties no baiļu sēklām, ko nesuši sevī jau neskaitāmu dzīvju garumā. Tad es palīdzēju viņiem ieelpot savu spēku un doties uz priekšu savā radīšanas procesā.
Dienas noslēgumā mēs vērojām brīnišķīgu saulrietu virs okeāna. Todien pametot pludmali, visi jutāmies kā no jauna piedzimuši. Līdz ar šo pašu radīto brīnumu bijām gatavi spert soli nākamajā pašpilnvarošanas stadijā. Šī ir praktiskā maģija, kuru nesīsim sev līdzi no šīs dienas uz priekšu.

Šodien priecājos par spēku, kas manī mīt. Redzu, ka šī enerģija ir gatava ķerties pie ikvienas problēmas risināšanas, kas varētu stāties man ceļā. Es sajūsminos par dzīvi un ar cerībām gaidu nākotnes prieku.

Mīlestībā un gaismā,
Barbara

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!