jūnijs 2010

JAUNĀS CILVĒKFORMAS
Sašaurinās robeža starp dzīvību un nāvi

 

No Stīva:

Šomēnes grupa mainījusi savu piegājienu un vērsusies pie cilvēka ķermeņa un ar to saistītajām izmaiņām, kas sagaida mūs visus. Viņi pieminēja seksuālās enerģijas pieplūdumu, kas pašreiz it visur uz Zemes norit pilnā sparā. Šodien to varat saredzēt ikviena cilvēka dzīvē. Daudz no tā, ko reiz uzskatījām par stingru pamatu sev zem kājām, nu ir sācis kustēties – turklāt dažādos līmeņos. Grupa īpaši vērsās pie mūsu fiziskā ķermeņa. Kad cilvēku fiziskā pārinstalēšana jau veiksmīgi sākusies, nākamais solis ir atbrīvoties no vecajām cilvēkformām, kas mūs tur savā varā. Kad šīs cilvēkformas pirmoreiz jūs atlaidīs, fiziskais ķermenis var kļūt viegli ievainojams. Grupa sacīja, ka šajā periodā cilvēki atrodas daudz tuvāk Mājām un, lai šķērsotu dzīvības un nāves slieksni, nepieciešams tikai viens solis.
Viņi sacīja, ka šajā periodā daudzi pametīšot Zemi, lai uzņemtos jaunu pozīciju, un ka mēs visi atrodoties tuvāk nāvei, nekā apzināmies. Es neatceros, ko konkrēti viņi sacīja, taču uz mirkli viņi ieminējās par Britāniju Mērfiju un viņas vīru, kuri nesen pēkšņi gāja bojā tikpat kā bez iepriekšēja brīdinājuma. Robeža, kas atdala dzīvi no nāves, atrodas mums tuvāk, nekā domājam. Tagad mums ir izvēle: Vai mēs no tā sākam bīties vai dzīvojam katru dienu kā pēdējo? Ir parādījies vēl viens iemesls, lai mēs neaizmirstu turēties pie savas dzīves mērķa.

Lai jums lielisks mēnesis, un starojiet spoži!
Cieši apskāvieni,

Stīvs Roters

 

Sveicieni no Mājām!

Robežlīnija cilvēces evolūcijā
Šī diena iezīmē ļoti būtisku brīdi cilvēciskā dzīvnieka attīstībā un evolūcijā uz Zemes. Katras būtnes evolūcijas ciklā pastāv varenu pārmaiņu ēras; tas attiecas uz visiem, kurus jūs uzskatāt par atsevišķām būtnēm. Protams, daudzas no dzīvajām un elpojošajām lietām, ko cilvēki nemaz neuzskata par dzīvām, patiesībā tādas ir. Mīļie, itin viss, ko jūs redzat sev apkārt, tādā vai citādā veidā ir dzīvs un elpo. Daudzus no šiem objektiem jūs uzskatāt par nedzīviem. Jūs varbūt pacelsiet gliemežvāku jūrmalā un teiksiet, ka tajā nav dzīvības enerģijas, tomēr mēs sakām, ka ir gan, citādi jūs to nemaz nespētu pacelt. Ja tas nebūtu dzīvs un pašreiz nebūtu attīstības procesā, tas nespētu atrasties tai vibrāciju laukā, kam jūs esat pielāgoti un ko saucat par savu pasauli.

Mīļie, šodien ar jums vēlamies runāt tieši par šo robežlīniju. Šai mirklī viss sāk mainīties attiecībā uz jūsu pašu fiziskajiem ķermeņiem. Jau iepriekš esam runājuši par cilvēces „pārinstalēšanu”. Ikviens no jums pašreiz tiek enerģētiski „pārinstalēts”, lai spētu nest sev līdzi uz planētas vairāk gaismas, nekā esat spējuši jebkad agrāk. Ar to gribam teikt pavisam vienkāršu lietu: jūsu fiziskajā ķermenī uzturas tikai maza daļiņa jūsu dvēseles, lai gan saikne jums ir ar visu savu dvēseli. Jums ir pieeja visai savai dvēselei caur savu augstāko „es”. Augstākais „es” ir tas savienojuma punkts, kas atver saziņas ceļu starp mazo krikumiņu, ko jūs saucat par savu fizisko būtību, un milzīgo gaismas būtni, kas jūs patiesībā esat. Šis savienojuma punkts sāk mainīties.

Atbrīvošanās no cilvēkformām
Par to esam runājuši jau agrāk, taču vēlamies vēlreiz atgriezties pie šīs informācijas, jo jums ir būtiski saprast procesu kopumā. Cilvēki savu ceļojumu uz Zemes sāka bez fiziskajiem ķermeņiem. Jūs šeit atradāties iekš kaut kā, ko varētu saukt par eņģeliskiem ķermeņiem – tie bija ēteriski ķermeņi bez fiziska blīvuma. Pienāca tāds brīdis, kad jūs nespējāt šo savienojumu uzturēt, jo jums nācās par sava gara mājokli izvēlēties blīvāku eksistences formu. Tad jūs pirmoreiz pielāgojāt Zemei savas fiziskās formas. Jūs esat saistīti ar Zemi, un viņa ir saistīta ar jums. Jūs uz šīs planētas neesat pirmoreiz.

Nu, kad esam to pavēstījuši, varam pastāstīt arī, ka bija vajadzīgs ilgs periods, lai jūs no saviem ēteriskajiem ķermeņiem pārceltos uz blīvo fizisko ķermeni. Tā jums bija evolūcija. Lai gan tobrīd jūs pazeminājāt savas vibrācijas, visai cilvēcei un Zemes notikumiem kopumā šis process nozīmēja milzīgu evolūciju. Pašreiz jūs ejat cauri tādai pašai evolūcijai. Nav nekāds noslēpums, mīļie, ka jūs atkal tiecaties paaugstināt savas vibrācijas. Taču jūsu attīstības vēsturē ir bijis tāds laiks, kad jums vajadzēja savas vibrācijas pazemināt, lai būtu iespējams iekāpt šajos fiziskajos ķermeņos. Jūs darījāt visu, kas bija jūsu spēkos, lai iespiestos šajos ķermeņos un tad no tiem censtos uzmeklēt Mājas. Jūs centāties saskatīt ārpusē to, ko jutāt iekšpusē, pūlējāties likt savam garam spīdēt cauri blīvajam bioloģijas burbulim. Tagad jums tas ir izdevies, un jūsu fiziskie ķermeņi ir sākuši attīstīties. Tagad nav nekāds noslēpums, ka galu galā šie fiziskie ķermeņi pārvērtīsies par gaismas ķermeņiem, jo jums vairs nebūs nepieciešams fiziskais blīvums. Jūs pašreiz pieredzat milzīgas pārmaiņas.

Kad pirmoreiz ieradāties uz šīs planētas, lai iemājotu blīvajos fiziskajos ķermeņos, jūsu bija tikai 500. Uz Zemes mājoja miljardiem dvēseļu, taču tad, kad bija jāuzņemas blīvie, fiziskie ķermeņi, tikai 500 no jums apņēmās spēli spēlēt šādā veidā. Tā tika radītas 500 cilvēkformas, un no turpmāk cilvēce ir tikusi ierobežota ar šīm 500 sākotnējām formām. Tieši tas pašreiz mainās, jo šīs cilvēkformas jums vairs nav nepieciešamas. Ļaujiet paskaidrot.

Cilvēkformas ir jums ļoti palīdzējušas. Sākotnējā cilvēces attīstības posmā jums bija nepieciešami stipri un izturīgi ķermeņi, lai nodrošinātu izdzīvošanu – īpaši ņemot vērā jūsu tendenci iekulties nepārtrauktos karos. Tagad jūsu garam nepieciešams vairāk telpas, lai augtu un darbotos ar jaunām metodēm. Par atbildi jūsu ķermeņi nu drīkst atbrīvoties no ierobežojošajiem priekšstatiem, kas reiz neļāva ķermeņa spējām pārsniegt kādu augšējo ideālo vai iespēju robežu. Daudzi no jums jau gadiem ilgi cīnās pret cilvēkformu ierobežojumiem, un bieži tas izraisa problēmas, jo jūsu gars tajās vairs nemīt. Tik un tā jūsu ķermenis pielāgojas, lai dotu mājas arvien lielākai daļai jūsu gara, lielākai daļai jūsu gaismas un ļautu jums izpaust vairāk no tā, kas jūs patiesībā esat, šīs pašas dzīves ietvaros, bez nepieciešamības mainīt ķermeņus. Kas tāds agrāk nav bijis iespējams. Pienāks laiks, kad jūs tiksiet atbrīvoti no sākotnējām cilvēkformām, kas reiz ieskāva jūsu ķermeņus. Šīs cilvēkformas ir pamata enerģijas formas, ap kurām veidojās jūsu ķermeņa fiziskie aspekti, jo tajās atspoguļojās ideālais jūsu ķermeņa attēls. Ļaujiet paskaidrot šo konceptu, jo jums ir būtiski to saprast.

Iekšējā skaistuma nozīme
Priekšstats, kāds jums ir par savu fizisko ķermeni, veido jūsu fizisko ķermeni. Šodien jūsu paštēls mīt jūsu prātā, taču pašā dzīves sākumā šos tēlus veidoja pati cilvēkforma: tie tika nodoti jūsu primārajam vecāku kontraktam un pēc tam – jums. Šis tēls mainās tikai tad, kad jūs pārspējat sākotnējo cilvēkformu ar saviem priekšstatiem vai vēlmēm. Tik un tā izmaiņu iespējas bija ierobežotas saskaņā ar pašu cilvēkformas būtību. Augstākais sasniegtais ideāls tiek saglabāts šai cilvēkformā un kļūst par tās daļu. Līdzīgi DNS, ķermenis paskatās uz šo attēlu ikreiz, kad tam sevi nākas atjaunot. To mēs sakām tāpēc, ka pat pēc tam, kad būsiet palaiduši savas cilvēkformas, ķermenis joprojām meklēs tēlu, pēc kura līdzības sevi veidot, un tāpēc kļūst īpaši būtiski, lai jūs saskatītu savu iekšējo skaistumu.

Jūsu iekšējais skaistums ir paštēls, kuru nesat savā prātā. Ceram, ka jūs to atcerēsieties nākamreiz, kad paraudzīsieties spogulī – jo tajos brīžos jūsu uzmanība tūlīt pievēršas visām jūsu problēmām, nepilnībām vai fiziskajiem trūkumiem. Tā vietā iemācieties spogulī saskatīt savu skaistumu, un jūsu jaunā cilvēkforma veidosies ap šo tēlu. Kad redzat savu patieso skaistumu un staigājat pa pasauli ar šo apziņu, tā ļauj jums atbrīvoties no veco cilvēkformu ierobežojumiem.

Tieši tas šobrīd notiek, un mēs to saucam par robežlīniju. Dodoties uz priekšu, jūs atbrīvosieties no cilvēkformām, kas palīdzēja jums uzturēt savu tēlu. Starp Visuma radībām, vai tās būtu dzīvas, elpojošas vai kāds no objektiem, kurus jūs uzskatāt par nedzīviem, nav nekādas atšķirības. Viss ir dzīvs un elpo, citādi šīs lietas jūsu pasaulē nemaz nevarētu atrasties. Tomēr jums ir ļoti grūti to aptvert vai rīkoties ar šo konceptu šādā līmenī, jo augstākminētā apziņa ir viena no nesenākajām izmaiņām uz jūsu planētas. Pienāks brīdis, kad jūs varēsiet aprunāties ar savu ofisa papīru kniedētāju, ja tas nedarbosies. Jūs spēsiet komunicēt dažādos līmeņos, ko agrāk neesat varējuši, jo jūsu apziņa vairs nav ierobežota tā, kā agrāk. Jaunās iespējas nest vairāk gara savā ķermenī ir jums acu priekšā.

Robeža starp dzīvību un nāvi
Gribam jūs brīdināt, ka redzēsiet daudzus pametam šo planētu. Esam to teikuši jau agrāk, un tas nav nekāds noslēpums. Dodoties no viena laikmeta nākamajā, daudzi no jums izlems šeit nepalikt. Tas nav ne pareizi, ne nepareizi – tas nozīmē vienīgi to, ka jūs pārstrādāsiet savu enerģiju un atgriezīsieties jaunā formā. Šai laikā, kad ir tikušas atvienotas jūsu sākotnējās cilvēkformas, plīvurs ir plānāks, taču arī robeža starp dzīvību un nāvi ir kļuvusi daudz trauslāka. Tādēļ jūs dzirdēsiet par cilvēkiem, kuri nomiruši bez šķietama iemesla. Vienu dienu viņiem itin nekas nekaitēs, tad viņi, teiksim, saķers iesnas un pēkšņi pametīs Zemi. Cilvēkforma, kas jums piemīt, tā viena no 500 oriģinālajām cilvēkformām, kuru izvēlējāties īpaši šai dzīvei, vairs nespēj saturēt jūsu enerģiju. Tā jūs vairs neaizsargā, un tāpēc robeža starp fizisko dzīvību un nāvi jums ir daudz tuvāk nekā jebkad agrāk.

Mēs jums nelūdzam uzmanīties. Tas būtu pats sliktākais, ko darīt, jo, ja staigāsiet apkārt, cenzdamies aizsargāties, jūs, visticamāk, izraisīsiet tieši to, no kā baidāties, jo būsiet pilni ar apņemšanos kaut ko nedarīt. Visums nedzird vārdu „ne” un vienkārši darbojas, to apejot. Kad jūs izsakāties par kaut ko vispārīgi, šo vārdu spēks sapulcina sev apkārt enerģiju. Daudziem no jums prātā ir iztēles ainas ar ķermeņiem, kādus redzat žurnālos. Pirms jūs sākat mainīties – un no šī brīža daudzi no jūsu ķermeņiem sāks strauji mainīties – , lūdzam jūs vispirms pievērst uzmanību visam aizraujošajam, kas, jūsuprāt, pašreiz norisinās. Paraugieties rūpīgi uz ķermeni, kas jums pieder šodien, jo jums pirmoreiz ir iespēja uz to palūkoties bez cilvēkformas uzliktajiem ierobežojumiem.

Iekšējais skaistums
Pirmais un būtiskākais, ar ko vēlamies, lai jūs sāktu strādāt, ir – sava iekšējā skaistuma atrašana. Protams, jau pats vārds „skaistums” ir ļoti subjektīvs, un skaistuma izpratne dažādu cilvēku uztverē ir ļoti atšķirīga. Tomēr pastāv tīrais Māju skaistums, ko katrs no jums ir atnesis šurp un kuru izpauž tādā vai citādā veidā. Tagad, kad cilvēkformas vairs jūs neaizkavē kā līdz šim, jūs varēsiet saredzēt vairāk sava iekšējā skaistuma. Tas ir kas jauns, jo jūsu iekšējais skaistums jums vienmēr ir bijis apslēpts. Daļēji tāpēc visa jūsu uzmanība parasti tiek vērsta uz to, ko jūs uzskatāt par defektiem savā ārienē, nevis uz sava iekšējā skaistuma saskatīšanu.

Jūsu iekšējais skaistums ir bijis apslēpts daudzu iemeslu dēļ. Jūs paši tā gribējāt, jo baidījāties, ka citādi ego stāsies jums ceļā un bloķēs jūsu izpausmi. Tagad šie ierobežojumi vairs nav spēkā, tāpēc jums ir iespēja saskatīt savu patieso iekšējo skaistumu, to Māju un debesu daļiņu, kuru nesat sev līdzi savā fiziskajā ķermenī. Katrā no jums sāks mirdzēt un starot jūsu iekšējais skaistums. Tagad, kad esam runājuši par skaistumu, izmaiņām fiziskajā ķermenī un faktu, ka turpmāk jūs paši radīsiet savas cilvēkformas, lūdzam jūs to darīt, paturot prātā vienu. Lūdzu, nekoncentrējieties uz žurnālos redzamajiem attēliem – tā vietā iemācieties saskatīt skaistumu paši savā smaidā. Tagad ir īstais brīdis, un daudzi no jūsu ķermeņiem sāks piedzīvot neizskaidrojamas pārmaiņas.

Apzinieties, ka brīdī, kad cilvēkformas jūs pamet, robeža starp dzīvību un nāvi kļūst ļoti trausla. Patiesībā daudzi no jums šai pašā brīdī atrodas tuvāk tam, ko jūs saucat par nāvi, nekā paši apzināties. Tas nav nepareizi – tāds vienkārši būs turpmākais cilvēces ceļš. Jūs bijāt cilvēkformu ierobežoti, tāpēc brīdī, kad vēlējāties doties Mājās, to nebija iespējams izdarīt tūlīt un uzreiz. Bija vajadzīgs kāds laiciņš, lai sarindotu visas vienpadsmit dimensijas tā, lai jūs varētu pamest planētu kā viens vesels un atgriezties Mājās kā viena dvēsele, taču tagad tas mainās. Tāpēc gan dzīvība, gan nāve, gan robeža starp abām šīm lietām mums visiem kļūst daudz tuvāka. Visi no jums uz Zemes, kas nes fizisko ķermeni, iegūs ne vien jaunas spējas, bet arī jauna veida vārīgumu. Nebaidieties no tā un nesatraucieties par to. Mēs vēlamies, lai jūs to saskatītu ne vien tikai savā pasaulē, bet arī citur sev apkārt. No šīs dienas uz priekšu jūs novērosiet ļoti straujas pārmaiņas cilvēka fiziskajos aspektos.

Kā izskatīsies jaunie ķermeņi?
Tagad jūs jautājat, „Un kā īsti izskatīsies jaunie ķermeņi? Kādas būs jaunās cilvēkformas? Kādas būs fiziskās pārmaiņas, kas stāsies spēkā, mums evolucionējot un radot jaunās cilvēkformas?” Mēs jums uzdodam to pašu jautājumu, jo nevaram jums pateikt, kurp dodaties, mīļie. Mēs neredzam nākotni, jo jūs to vēl neesat sarakstījuši. Visa Pastāvošā vēsturē nekas tamlīdzīgs vēl nav noticis. Tāpēc, ka nekā tāda vēl nav bijis, visa Visuma aizrautīgie skatieni ir pievērsti Zemei, lai noraudzītos cilvēces atdzimšanas brīnumā uz vienas atsevišķas planētas. Jums nav ne jausmas, cik aizraujoši tas ir kosmiskā līmenī. Arī radītāju līmenī tas būs aizraujoši, lai gan reizēm ceļš būs grūts un pilns izaicinājumu. Tāda ir cilvēces misija – tā jūs mācāties. Tā jūs adaptējaties un radāt, tāpēc mēs jums sniedzam šādus tādus iztēles materiālus, konceptus un idejas, ko apsvērt. Ja tas rezonē ar jūsu sirdi, turieties pie šī tēla, un tas īstenosies. Ja ne, izvēlieties paši savu tēlu. Lūdzu, nesekojiet mūsu vārdiem, ja tie nerezonē ar jūsu sirds enerģiju, jo jūsu izvēle ir jūsu spēka pamatā. Nesauciet neko no tā par pareizu vai nepareizu, neuztraucieties par nosaukumu piešķiršanu lietām, un īpaši tas attiecas uz nosaukumiem, kas bijuši noderīgi tikai dualitātes laukā. Pasaule mainās jums visapkārt, un tagad arī jūsu fiziskie ķermeņi sāk pielāgoties, lai palīdzētu jums šajās pārmaiņās un ļautu jums iekāpt nākošajā līmenī.

Šis nākamais līmenis, ko pašreiz pārdzīvojat, ļaus pastiprināt jūsu nesto gaismu vismaz 12 reižu, jums joprojām atrodoties tajos pašos fiziskajos ķermeņos. Vienīgais, kas nepieciešams – atbrīvoties no saitēm, no robežām, kas piedalījušās jūsu pašreizējā tēla radīšanā. Šo robežu rada jūsu fiziskā cilvēkforma, viens no ķermeņa tipiem, kas pastāvējuši uz Zemes kopš brīža, kad jūs pirmoreiz pieņēmāt fizisku formu. Tas mainās, un visu Visumu ir pārņēmusi neticama aizrautība. Visu acis ir pievērstas cilvēcei. Spēlei jau bija jābeidzas, un uz Zemes tā beigtos starp 2000. un 2012. gadu; tātad šobrīd uz Zemes būtu palicis pavisam maz cilvēku, un jūs atrastos vissarežģītākajās izdzīvošanas situācijās, kādas uz jūsu planētas vispār iespējamas. Taču tā nav, jo jūs jau esat mainījuši spēles iznākumu. Nu jūsu fiziskie ķermeņi pielāgojas, un Zeme dod dzīvību jauna veida cilvēkam. Itin viss mainās, lai atļautu jūsu dievišķumam labāk izpausties jūsu fiziskajā formā, un tas ir ļoti aizraujoši. Tagad – kā jums spert nākamo soli un kā mēs varam jums palīdzēt? Atbilde ir – nekā. Mēs nekad neesam spēlējuši spēli, kas saucas „būt par cilvēku”. Mēs varam pastāstīt, kas tuvojas, taču paļaujamies uz to, ka jūs palīdzēsiet viens otram. Mēs paļaujamies uz to, ka jūs viens otram pastāstīsiet būtiskāko un ļausiet informācijas laukiem saplūst, jo tas palīdzēs ikvienam, kas atrodas uz šī ceļa. Tādējādi ikvienam kļūs vieglāk izprast, kas viņi patiesībā ir un ar ko ir apdāvināti, dzīvojot uz šīs planētas.

Uz Zemes šodien iesākas maģisks laiks. Tas ir noticis lēnām, taču no šī brīža uz priekšu jūs redzēsiet fiziskas pārmaiņas, par kādām agrāk neesat nojautuši. Tieši to jūs esat lūguši un esat pelnījuši ikvienu mirkli no tā, kas sekos, mīļie.

Daži sev joprojām jautā – „vai es atrodos īstajā vietā un vai šī informācija rezonē ar manu sirdi?” Taču zināt, ka jūs visu esat izplānojuši jau sen atpakaļ. Ķermeņu skaits, kuri šobrīd varēja atrasties uz Zemes, bija ierobežots, un jūs esat šeit tieši tādēļ, ka jums bija kas ļoti būtisks, ko nest cilvēcei. Jums pieder Māju daļiņa, ko esat atnesuši sev līdzi, un līdz šim tā ir bijusi no jums apslēpta un jūs paši to neesat spējuši saskatīt, taču tas nu mainās. Kā atrast savu iekšējo skaistumu? Kā spert nākamo soli? Palīdziet kādam citam saskatīt savu iekšējo skaistumu. Vispirms to atstarojiet, tad iemācieties kļūt par gaismu, jo ar gaismu var strādāt divos veidos – jūs varat būt gaisma, un jūs varat atstarot gaismu. Abi veidi ir vienreizējas gaismas kalpošanas dāvanas, kas pieejamas uz jūsu planētas.

Mīļie, mēs redzam cīņas, kuras jūs pārdzīvojat. Ja mums būtu ļauts kaut uz mirkli pacelt plīvuru, lai jūs varētu ieraudzīt to, kas jūs patiesībā esat, tas būtu tik maģiski, un dzīve jums kļūtu tik vienkārša. Problēma ir tāda, ka, ja mēs tā rīkotos, vairums no jums dotos Mājās un vairs neatrastos šeit un nespēlētu spēli. Jūs esat piekrituši uzlikt plīvuru sev uz acīm un izlikties par cilvēku, triecoties šķēršļos un taustoties pēc sava ceļa. Mēs šeit esam tādēļ, lai jums uzgavilētu un palīdzētu jums sajust, cik skaisti jūs patiesībā esat. Mīļie, gluži kā sajūsmināti vecāki, mēs nespētu būt lepnāki par šo planētu, kuru novērojam. Zeme ir mūsu dzīvju liela daļa, lai gan mēs nekad neesam pieņēmuši fizisku formu, lai atrastos tur, kur atrodaties jūs, un spētu sajust to, ko sajūtat jūs. Jūs esat spēļlaukuma meistari. Jūs esat tie, kuri uzdrīkstējušies noņemt savus spārnus, lai atrastos tur, kur esat, lai piedzīvotu cilvēciskumu, un mēs jums novēlam visu to labāko. Mēs novēlam jums piedzīvot visskaistākās iespējamās cilvēciskās pieredzes.
Atstāsim jūs ar trim maziem atgādinājumiem. Izturieties viens pret otru ar lielāko cieņu. Ielūkojoties otra acīs, ieraugiet tur šo iekšējo skaistumu. Lolojiet viens otru pie katras izdevības un saspēlējieties labi.

Espavo.
Grupa

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!