janvāris 2009

Kosmiskās daļiņas
Zemes atdzimšana

 

No Stīva

Es parasti neveltīju Gaismas Signālus cilvēkiem, bet šajā mēnesī man ir jāizdara izņēmums, jo pagājušajā nedēļā mēs visi zaudējām izcilu Gaismas kalpotāju un draugu. Sonja Bos devās uz mājām 11. janvārī. Mēs sirdīs esam kopā ar viņas vīru Aatu, ģimeni un simtiem tūkstošu cilvēku, kuriem viņa pieskārās ar savu darbu. Sonja ir viesojusies VirtuālāsGaismas radiopārraidē un ir bijusi viena no retajiem viesiem Cilvēku Eņģeļu Konferencē  080808. Viņas ziņojumi par Ūdensvīra laikmetu ir palīdzējuši daudziem un paliks kā viņas mantojums. Šomēnes man ir gods veltīt Gaismas Signālus Sonjai Bos.    Labi padarīts, Sonja! Jūs mums pietrūksit, bet mēs vienmēr Jūs atcerēsimies.
Šajā ziņojumā grupas locekļi sniedza mums kārtējo apskatu no trīs dažādām perspektīvām. Viņi raudzījās uz pašreizējiem notikumiem saistībā ar Zemes mainīgo lomu, Saules izmaiņām un to, kā tas ietekmēs ikvienu no mums. Kosmiskajā līmenī viņi minēja notikumu, kas norit pašreiz un kas, pēc viņu teiktā, diezgan labi iederas plašākā ainā. Viņi runāja par Visuma sēklu daļinām no tā, ko mēs saucam par Saules vētrām. Viņi arī norādīja, ka tagad reizēm šīs sēklas tiek tieši deponētas Zemes magnetosfērā. Viņi izsaka savas domas, ka tā ir tīša sēklu sēšana, kas ir iecerēta planētas Zemes atdzimšanai. Jūs varat iepazīties ar NASA (Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas) rakstu, kurā no zinātniskā viedokļa ir raksturots tas, kas šeit notiek.
Skat.: NASA Web Site December 16th 2008 (NASA (Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas) Tīmekļa vietne, 2008. gada 16. decembris)
Viņi teica, ka no enerģētiskās perspektīvas tas bija trešās Zemes hologrammas pārklājs. Tagad tā ir kustībā. Turieties, mēs tur ejam!
Lielisku Jauno Gadu! Daudz apskāvienu!

 

Sveicieni no mājām!
Maģisks brīdis
Šis laiks ir maģisks. Šī vieta ir maģiska, jo Jūs esat to iekļāvuši kustībā. Jūs esat iecerējuši gūt maģisku pieredzi uz šīs planētas, un tas sāk notikt. Viens pēc otra jūs tiekat iesaistīti lietās, kuras jums patīk darīt, jūs tiekat iesaistīti sakrālos līgumos, ko jūs sev izveidojat. Jūs zinājāt, ko vēlaties darīt, un tagad jūs izvēlaties savu virzienu. Jūs nolikāt aizsegu starp savu smadzeņu divām daļām, lai pilnībā izdzēstu savas atmiņas par Mājām un savu paša varu pār to, kas jūs esat. Tad jūs sākāt spēlēt paslēpes. Jūs atdūrāties pret sienām un citiem cilvēkiem, pret visu savu nepareizo domāšanu un izdarītajām kļūdām. Faktiski, jūs vienkārši klejojāt apkārt, mēģinot atrast to saikni, to Māju daļu, ar kuru jūs east pilnībā saistīts caur savu paša augstāko “es”

Tagad tas kļūst daudz svarīgāk. Mēs vēlamies jums šodien sniegt pārskatu par vairākiem atšķirīgiem līmeņiem. Mēs mazliet jums parādīsim to, kas notiek abos kosmiskajos līmeņos un Zemes līmenī. Tad mēs jums pastāstīsim par iespējām personīgajā līmenī, jo daudzi no jums tagad ir sagatavojušies pārvietoties. Jūs atrodaties klients malā, gaidot, lai maigs vējš jūs pagrūž. Labi, tikko ir bijis maigs vējš. Mēs esam pazīstami ar to, ka viegli pagrūžam cilvēkus no klints. Tā ir viena no lietām, ko mums patīk darīt, jo mēs izplešam spārnus, lai jums atgādinātu, kas jūs patiesībā esat. Šoreiz mēs dalīsimies ar jums dažos uzskatos nevis par to, kas ir priekšā, kas jūs sagaida nākotnē vai kāds ir jūsu liktenis, bet vienkārši par virzienu, kurā jūs ejat, un sniegsim pārskatu par to, kas notiek uz Zemes, lai to darītu iespējamu.

Kosmisks apskats

Vispirms mēs runāsim par kosmisko līmeni, jo kosmiskie notikumi sāk veidoties Jūsu Visuma daļā. Sākas kosmiskie notikumi, kas veidos kulmināciju tam, ko mēs vienkārši sauksim par notikumu. Tas ir viss, uz ko šobrīd tiek norādīts, pat jūsu zinātniskajā pasaulē. Bet ikviens, kurš raugās nākotnē, saprot, ka tas būs liels notikums. Neviens nezina, kā tas īsti notiks. Dalīsimies mūsu iekatos.

Vispirms, jums ir saistība ar Sauli, kas jums ir bijusi vairākus gadus. Tam ir sakars ar Zemes magnētisma pārstrukturēšanu, kas ir noticis kādu laiku, sasniedzot noslēgumu pirms dažiem gadiem. Tas, kas vēl ir noticis, ir, ka daudzi Saules uzliesmojumi, kas ir nākuši caur Sauli, bija enerģija no Mājām. Tā ir enerģija caur Centrālo Sauli, kas ir tieši virzīta caur jūsu pašu sauli. Saules uzliesmojums ir eksplozija, kas notiek kosmosa telpā no enerģijas, kas ir ietverta Saulē. Problemātiski ir tas, ka tad, kad jūs mērāt jebkuras šīs eksplozijas enerģiju, jūs saprotat, ka tikai trīs no šīm eksplozijām varētu būt ietvertas Saulē, bet jūs esat redzējuši simtiem šādu uzliesmojumu. No kurienes nāk enerģija? Kas notiek? Vai uz Saules notiek ķīmiska reakcija? Mēs jums varam pateikt tikai to, ka Saule nav tas, ko jūs domājat, kas tā ir. Tā nav objekts pats par sevi. Tas ir telpisks enerģijas portāls, kas ir bijis no paša laiku sākuma. Pat siltums un gamma stari, kas palīdz jums dzīvot uz šīs planētas, pastāvīgi ienāk jūsu pasaulē no šī portāla. Tas ir portāls, kas nāk tieši no Mājām caur Centrālo Sauli, tāpēc lietas, kas ir izkārtotas kustībā, parasti notiks caur jūsu sauli. Tā ir jūsu enerģijas sadales tīkls.

Ir divi notikumi, kas tagad ļauj atklāt to, kas ir priekšā. Zinātnieki uzskata, ka tie ir jauni atklājumi. Lietas, ko viņi tagad ir atklājuši, ir notikušas ļoti ilgu laiku. Taču šoreiz tas tā nav. Šīs lietas nekad iepriekš nav bijušas. Viens no notikumiem ir Zemes magnētiskā lauka apvienošanās ar Saules magnētisko lauku. Otrs ir nesenie atklājumi par daļiņām, kas ir ietvertas Saules vētrā. Mēs nekad neesam lietojuši vārdu savienojumu ”Saules vētra”, lai aprakstītu šo notikumu. Abi atklājumi darbojas kopā, lai atvērtu Zemes magnētisko lauku pietiekoši ilgi un piepildītu to ar lielu šo sēklu daudzumu. Tā visa ir sagatavošanās lielam, vēl nedefinētam notikumam, kas ir priekšā.

Zemes savienošanās ar Sauli

Raugoties no lielākas perspektīvas, mēs varam jums pateikt, ka sadarbība starp Sauli un Zemi mainās. Saule atkal uzlādē Zemi; pirmo reizi bija magnētisks lādiņš no Saules uzliesmojumiem. Tagad Saule un Zeme ir izveidojušas savienojuma punktu. Tas ir nosaukts par portālu, jo Zemes un Saules divi enerģijas lauki laiku pa laikam savienojas un izstiepjas laikā un telpā, lai apvienotu enerģiju. Tajos brīžos daļiņas tiek nodotas no viena lauka otram. Llīdz šim jums šīs parādības ir bijušas pazīstamas tikai kā Saules vētras, tāpēc ka tas ir vienīgais vārds, ko jūs esat varējuši lietot, lai saprastu, kas tas ir. Taču tas ir daudz kas vairāk, – tas ir Visuma dzīvības spēks. Ja Jūs runājāt par fizisko ķermeni, mēs varētu to saukt par seksuālo enerģiju; tas ir VISA, KAS IR, enerģijas dzīvības spēks, kas plūst un savieno visas lietas.
Šīs Saules daļiņas radīja planētu Zemi sākotnējā vietā. Šīs daļiņas varētu saukt par iespēju daļiņām, jo tās nesīs sev līdzi visu, ko jūs radāt procesā. Atcerieties, tas ir jūsu veidojums, jo jūs esat Zemes radītāji. Pašreiz nav piemērots liels plāns. Nav bārdaina dieva, kurš izskatās līdzīgs Čarltonam Hestonam, kurš gatavojas stāvēt pāri visiem, norādot, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Jūs radāt savu realitāti ar katru domu, kas jums ir. Zeme pielāgojas jūsu domām. Tas ir, kas jūs patiesi esat. Jūs radāt ceļu tikai dažas sekundes pirms tam, kad jūsu pēdas pieskaras zemei, jo jūs gaidāt, lai tās tur atrodas, un līdz ar to tas ir radīts. Jūsu attiecības ar Zemi un visu kosmosu būs skaidrākas nākošajos trijos gados, jo daži no šiem notikumiem atklājas.

Trešās Zemes dzimšana
Tā kā jūs atrodat, ka Zeme un Saule savienojas, dažas no lietām, kas tika sauktas par Saules uzliesmojumiem vai koronālās masas izvirdumiem,   nākotnē būs saprotamas, jo šīs daļiņas pavēra ceļu dzīvei uz planētas Zemes. Planēta Zeme sākās kā viena no šīm daļiņām. Tā sākās ar enerģijas lauku ap vienu no šīm daļiņām, un lauks sāka augt. Tas deva formu dieva nodomam. Dievam bija nodoms izveidot planētu Zemi. Daudzi no jums domā par dievu kā visuresošu būtni, kas ir varenāka nekā ikviens cits, taču patiesībā tas esat jūs, kam ir šī doma. Kad jūs domājat par šāda veida lietām,  jūs tās radāt. Jūs esat radījuši kaut ko, ko mēs saucam par Trešo Zemi – dieva domu. Tās ir jūsu kopīgās domas par to, ko jūs gribētu iegūt un ko jūs gribētu redzēt notiekam uz planētas Zemes, jo tā attīstās. Jūsu domas ir izveidojušas hologrammu daudzām gaismas formām. Ar savu gaismu, tā kā Jūs esat doma un tā kā jūs radāt kaut ko ar savām domām, jūs sūtāt starus gaismai. Kad daudzi no šiem stariem krustojas dažādos leņķos, tie rada trīsdimensiju objektus, kas tiek saukti par hologrammu no šīs daļiņas. Hologramma, kuru jūs esat radījis no Trešās Zemes, tagad ir Zemes sākotnējās Zemes hologrammas pār-drukāšanas procesā. Jūs pārveidojat planētu Zemi.
Nesen kāds jautāja:“Pastāstiet mums kaut ko vairāk par slimo Zemi. Kā mēs varam palīdzēt planētai Zemei atveseļoties un atgūties, un pārvietoties uz nākošo līmeni?” Mēs jums ļoti skaidri norādījām, ka Zeme nav slima. Tā ir stāvoklī. Tā gatavojas dot dzīvību. Tas ir tas, uz ko jūs raugāties. Tā dod dzīvību jūsu domām. Sāk dzimt Trešā Zeme; sēklas tagad dīgst caur daļiņām, kuras jūs saņemat caur Sauli. Jūs sākat redzēt jaunus atklājumus par lietām, kuras tikko ir sākušas notikt. Tas pēc mūsu domām ir ļoti saistoši, jo jūs redzat atdalāmies aizsegu no ikvienas ikdienas daļas, lai redzētu kas īsti notiek.

Augstāka vibrāciju hologramma pārdrukā sākotnējo hologrammu

Jūs redzēsiet, ka viss sāk atklāties. Uz kopējā pamata jūs redzēsiet izmaiņas notiekam biznesa sektorā, kā arī organizācijās, ieskaitot valdības. Ja kompānijas  šablons vai pamats apvienosies un pielāgosies laikmeta iespējām, tad tā uzplauks. Lielākajā daļā kompāniju un organizāciju būs kādas izmaiņas, ar kurām tām būs jātiek galā. Tas, kā tās risinās šīs maiņas, noteiks kompāniju nākotni lielākajā daļā gadījumu. Ja kolektīvs nepiemērosies augstākām vibrācijām, kompānija sabruks. Ekonomiskās problēmas, kuras jūs pašreiz pieredzat, tagad ir piemērs tam. Jūs redzēsiet daudz vairāk, jo, kad jums ir augsti vibrējoša planēta un zemu vibrējoša planēta, hologramma pārdrukā sākotnējo hologrammu. Tiem elementiem, kas nav no pietiekoši augstas vibrācijas, lai izdarītu maiņu, būs grūtības, un daudzos gadījumos tie sabruks. Taču tas ir lieliski, jo Šivam ir jānāk un visu jāizposta, lai Šakti var atkal to uzcelt. Tas ir tas, kas notiek lielākā plānā. Jūs redzēsiet, ka tas notiek visur – ne tikai ekonomiskajās sistēmās un organizācijās. Jūs redzēsiet to cilvēku vai draugu grupās un paši savā vidē daudzos līmeņos. Bez brīdinājuma daudz kas sabruks, vai jūs kaut ko zaudēsiet, tikai lai radītu vietu kaut kam labākam. Šajā procesā nav nekā slikta, jo tas ir tieši tas, ko jūs esat lūguši un gaidījuši. Tas ir uzlēkšanas process un Zemes evolūcija, kurā jūs sevi esat iesaistījis kustībā. Izmantojiet iespēju izstarot gaismu katrā vietā, kur Jūs to varat. Tas ir sākums, laiks svinēt savu gaismu. Zeme ir stāvoklī, un tā dos dzīvību jaunai Zemei, jūsu radītajam, jūsu dizainam, vietai, kuru Jūs atbalstīsiet, vienalga, ko Jūs darāt, vienalga, kurā virzienā jūs mēģināt iet. Jūs esat radījuši sev maģisku vidi. Tagad nebaidieties no tā, ka tas beidzot tuvojas. Ejiet uz priekšu un radiet tieši to, kas Jums ir vajadzīgs.

Tā kā Zeme ir stāvoklī, tai būs jāiziet cauri īdzīgam laikam, tieši kā sievietei, kas ir stāvoklī. Šķiet, ka šajā stāvoklī būs krišanās, bet jūs varat barot to un strādāt ar to. Jūs varat strādāt, lai novērotu Zemi šī stāvokļa laikā un palīdzēt atvest nākošo, savu izveidoto evolūcijas procesu tieši šeit, tieši tagad. Tā ir Debesu un Zemes radīšana. Tā kļūst par imperatīvu, ka tieši tagad jūs ieejat sevī un ka Jūs ieejat augstākā vibrācijā, kas jūs šeit ir gaidījusi, lai saturētu jūsu enerģiju. Tikai Jūs to varat izdarīt. Neviens cits nevar spert soli jūsu vietā. Mēs varam pūlēties pagrūst, cik mēs gribam, bet, ja jūs nevēlaties iet uz šīs klints malu un izplest savus spārnus, jūs nekad neuzzināsiet, ka jūs varat lidot. Jūs nekad neuzzināsiet, ka jūs nevarat kaut kur ieiet, ja neradāt maģiju ap to. Jums vienmēr tā būs. Jūs varbūt domājat, ka jūs tikai iekrītat tajā vai šajā, bet mēs varam pateikt, ka jūs to varat  pieredzēt, ja jūs krītat ārpus. Tāpēc ejiet laukā un krītiet. Ejiet laukā un izdariet kļūdas. Ja jūs vēlaties, sauciet tās par kļūdām, tas ir jauki. Lai kas tas nebūtu, virziens uz priekšu šajā mirklī jūsu dzīvē ir tas, kas radīs atšķirību, radot realitāti, kas jums patīk neveiksmīgas atbildes vietā, kas tiek sniegta tiem, kas paši neveido savu realitāti.

Jauni likumi

Laiki ir mainījušies, dārgie. Jūs vairs nesēžat šeit apstākļu dēļ. Jūs sēžat šeit savas vēlēšanās dēļ. Viss jūsu dzīvē ir jūsu paša veidots. Uzņemieties atbildību un piepildiet sevi ar gaismu, mīlestību un smiekliem vispirms. Piepildiet šo trauku vispirms ar savu kaislību, un durvis atvērsies, lai izstarotu to Visumā. Jums atvērsies durvis, lai turpinātu radīt Trešo Zemi. Tās Jums atvērsies, lai radītu kaut ko maģisku, kas nekad iepriekš nav bijis. Tagad ir laiks.

Mēs ļoti priecājamies, ka visas acis uz Zemes vēro planētu Zemi. Skeptiķi domā, ka planēta Zeme vairs nekad nedarbosies bez likumiem, vadlīnijām, un bez lietām, kuras, kā jūs domājāt, jums ir nepieciešams saglabāt. Tā vietā jūs atteicāties no likumiem un teicāt: “Ļaujiet mums spēlēt bez likumiem, bez priekšrakstiem. Ļaujiet mums spēlēt spēli, kas ir pilnībā atkarīga no mums, un redzēt, vai mēs varam atrast savu aizraušanos, redzēt, vai mēs varam atrast visu, ko mēs vēlējāmies.” Tas tagad ir jums priekšā, tieši uz Jūsu ceļa, lai kurā virzienā jūs dotos. Tagad ir viegli paskatīties un teikt:  “Labi, te ir virziens, kurā es dodos, un tas ir, kur es gatavojos būt pēc pieciem gadiem.” Mēs lūdzam jūs vairs  nelietot vecās radīšanas formas, jo tās jūs ierobežos. Ja jūs vēlaties doties tur, gars izveidos plānu, lai tas piepildītos. Lai notiek! Neuzlieciet sev ierobežojumus un neuztraucieties par virzienu. Virziens ir ilūzija. Tas ir ceļojums, visa pieredze, ko jūs gūstat no viena punkta uz otru, ir tas, kas ir svarīgi. Tā ir dzīves pieredze. Jūs neesat gari, kas mēģina pamosties no miega. Pamošanās ir viegla. Jūs tikai nomirstat un dodieties uz MĀJĀM. Tā tas ir. Nav problēmu. Palikt šeit un nest gaismu savā fiziskajā ķermenī savā ikdienas pieredzē, ir tas, kur ir izaicinājums, un jūs rīkojaties ļoti pareizi.

Sagatavošanās kosmiskajam notikumam

Jūs būsiet liecinieki kosmiskiem notikumiem. Jūs satrauks zinātnieki, kuri seko šiem kosmiskajiem notikumiem, jo viņi var redzēt, ka veidojas kaut kas liels.   Viņi vēl nezina, kas tas ir, vai tieši virzienu, kur tas ved, bet arī neviens cits to nezina, jo jūs neesat vēl beiguši radīšanu. Jūs vienkārši esat atvēruši durvis. Tas ir jūsu darbs, nevis mūsējais. Mēs neesam šeit, lai palīdzētu jums palikt šajā ceļā. Taču mēs esam šeit, lai palīdzētu jums atcerēties, kas jūs patiesībā esat un ar ko jūs esat nākuši no paša sākuma. Tā ir spēka pilna sabiedrība, kuru jūs ceļat, pretstatā jebkurai citai, kuru jūs iepriekš esat uzcēluši. Vai jūs varat iztēloties paradumus likumu vietā? Tas ir tas, ko jūs radāt, dārgie, vieta, kur katrs cilvēks tiek iedrošināts izmantot savas iespējas bez nepieciešamības pēc līderiem vest mūs tur vai šur. Tas ir, kāpēc mēs esam sākuši rakstīt vārdu “dievs” ar mazo burtu “d,” tā ka jūs varat atrast vienību, kas paņem jūs aiz rokas un kopā ar jums iet vienu soli aiz otra tā vietā, lai sēdētu uz augsta pjedestāla, sakot jums, kur jums ir jāiet. Ir laiks jaunām attiecībām. Ir laiks izmantot savu spēku jebkurā veidā, kurā jūs varat, lai pārvietotos uz aizraušanās zonu, un pat uz vietām, no kurām jums ir bailes. Vēl, ja jūs to darīsiet, ja jūs izstiepsiet savu roku, jūs redzēsiet arī visus pārējos tieši šeit.
Bija kāds gudrs vīrs, kurš teica: “Es esmu noskaidrojis, kā dabūt visu, ko vēlos savā dzīvē. Es daru to, palīdzot  citiem cilvēkiem dabūt to, ko viņi savā dzīvē vēlas.” Tas ir aplis. Tas ir process, ar kuru jūs esat atnākuši, jo jūs esat tie, kas tiek saukti par Gaismas kalpotājiem. Tas ir izraudzīts nosaukums nevis tāds, ko mēs jums uzliekam, bet nosaukums, ko jūs dodat sev. Jūs esat tie, kas ir piekrituši atvērt šīs durvis. Jūs esat tie, kas ir piekrituši būt par spoguli cilvēkiem, jo viņi sāk pamosties, tā ka jūs varat atspoguļot viņu lieliskumu tādā pašā veidā, kā mēs atspoguļojam jūsējo.
Jūs esat nonākuši tik tālu tik ātri. Nekas no tā netika gaidīts, un mēs tik ļoti jūs mīlam tāpēc, ka jūs esat mēs. Jūs esat dieva roka uz planētas Zemes. Jums ir rokas  apdāvinātība savā pasulē, kas ir dievišķa. Tā ir jūsu daba. Mēs esam tik pagodināti būt kopā ar jums šajā telpā, ne citā veidā ap jums. Jūs esat jau radījuši mūsu lielākās cerības un sapņus, un tagad jūs to turpināt.
Mums ir tikai trīs atgādinājumi jums. Izturieties viens pret otru ar vislielāko cieņu, jo jūs raugāties dieva acīs. Barojiet viens otru ar katru izdevību, kas jums ir, un, kad jūsu ceļš kļūst grūts, dalieties tajā ar citiem, tā, lai viņi vat atvieglot savu ceļu. Ziniet, ka tā ir skaista spēle, ko jūs spējējat šeit uz planētas Zemes, un saspēlējieties labi.
Espavo
Grupa

 

Siržu savienošana
Barbara Rotere
Telpa jūsu telpā

Mēs ar Stīvu esam ļoti aizņemti savā Gaismas kalpotāju darbā visu gadu. Mēs esam sev apsolījuši palikt līdzsvarā, ņemot brīvu mēnesi, lai dotos ceļojumā vasarā, un vienu brīvu mēnesi, lai dotos ceļojumā ziemā. Tas dod mums iespēju saprast visas Gaismas kalpotāja nianses, atstājot laiku, lai sastaptos ar draugiem un ģimeni. Mums bija prieks pabūt mājās tieši no Ziemassvētku sākuma līdz janvāra beigām. Mēs sniegsim pirmo semināru 2009. gadā, Garīgu sarunu Lasvegasā, šī mēneša pēdējā nedēļā. Tad mēs būsim atpakaļ, lai ceļotu un satiktos ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas pievienojas mums kā garīgai ģimenei.
Es augstu vērtēju mūsu darba pieredzi, bet ir jauki mazliet palēnināt gaitu. Mēs zinām, ka mājās mēs neatpūtīsimies, kā mēs to gribētu. Mūsu māja tiek atjaunota plūdu dēļ, kas notika pirms dažiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka strādnieki katru dienu jauks mūsu māju un tad to atjaunos. Lai arī mēs raugāmies uz uzlabojumiem, es nedomāju, ka kāds no mums bija gatavs pilnīgam haosam, kas ar to ir saistīts. Es to uzskatu par vairāk rosinošu, nekā Stīvs. Mums ir palaimējies, ka mūsu īpašumā ir divas mājas. Lielākā ir tā, kurā mēs dzīvojam, aizmugurējā māja ir Gaismas kalpotājiem. Stīva birojs un mūsu personāls ir  aizmugurējā mājā. Viņš var ieiet pats savā privātajā, mierīgajā pasaulē, kamēr mans birojs ir galvenajā ēkā, kur tiek veikta visa atjaunošana.
Es pazīstu sevi. Es esmu tāda veida cilvēks, kas mīl atvērt savu sirdi un laiku ikvienam ap sevi, bet, kad es esmu mājās, man ir vajadzīga telpa un laiks, lai centrētos uz sevi. Kad es vispirms rūpējos par sevi, man ir vairāk, ko dot citiem. Tas ir, kāpēc pārtraukums manā ikdienas rutīnā ir bijis grūts.  Reizēm tā ir viena telpa, kurā es varu pabūt viena bez kalpotājiem, putekļiem un trokšņa.
Mums visiem ir svarīgi, lai mums būtu sava telpa un laiks.  Mēs ar Stīvu vienmēr esam kopā. Mēs esam iemācījušies atstāt viens otram telpu mūsu kopā esamības laikā.  Pat, ja mēs esam vienā telpā, mēs zinām, kā godāt vienam otru, atstājdami viens otram klusu laiku vientulībai. Es vienmēr varu pateikt, kad  Stīvs ir dziļi savienots ar grupu.  Ta vietā, lai pajautātu, kādu informāciju viņš ir saņēmis, es vienmēr gaidu, zinot, ka viņš dalīsies tajā ar mani, kad viņs būs gatavs. Arī Stīvs godā manas vajadzības, dodot no rīta man stundu laika, lai es noskaņotos savai dienai.
Es zinu, ka manas domas rada manu dzīvi.  Es esmu nolēmusi koncentrēt savas domas vienīgi uz to, ko es izvēlos pieredzēt.  Tā vietā, lai šausminātos par mūsu mājas uzlabošanas procesu, es koncentrējos uz pabeigtu ainu, cik skaista būs mūsu māja pēc pabeigšanas.  Daudzreiz dzīvē lietas ir likušās kļūstam sliktākas situācijā, pirms tās kļuva labākas. Tā tas ir pat ar mājas uzlabošanu. Es esmu nolēmusi, ka man ir nepieciešams atrast savu mieru.  Tieši tagad, kad notiek celtniecība, es esmu paņēmusi savu klēpjdatoru un izgājusi laukā, lai uzrakstītu šo. Es priecājos par silto sauli pie mūsu baseina, un es klausos ūdenskritumā. Es esmu radījusi telpu savā telpā.
Lūdzu, piedodiet man, ka tas izklausās tā, it kā es sūdzētos par šādām mazām problēmām.  Šajā pasaulē grūtā brīdī es saprotu, ka es esmu ļoti laimīga, ka man ir tik skaista māja ar īpašiem draugiem un ģimeni ap mani.  Mums visiem ir cilvēciski brīži, un tā man ir mācība, kā tikt ar to galā. Es jūtu, ka pēc dažiem slikta garastāvokļa brīžiem es esmu atgriezusies atpakaļ savā optimistiskajā es.

Lai ko mēs piedzīvojam dzīvē, vai tas ir maigs aizkaitinājums, līdzīgs manējam, vai gadījums, kas izmaina dzīvi, ziniet, ka, ja mēs uz brīdi varam iziet ārpus savas telpas, mēs iegūstam atjaunotu kopainu par to, ko mēs varam iemācīties no situācijas.
Visa mana mīlestība un gaisma,
Barbara Rotere

 

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!