februāris 2005

GLABĀTĀJA NOSLĒPUMS
Praktiskās maģijas sērija

 

Ir tikko sācies jauns gads un pavērušies milzīgi potenciāli turpmākajam. Jums varbūt šķiet, ka ikviens ir gatavs mesties procesā un sākt rīkoties. Taču pašreiz Gaismas Kalpotāju starpā nebūt nevalda šāds noskaņojums. Atmosfērā jūtams kas savāds. Sevis apšaubīšana, problēmas ar naudu, bezcerība un vispārējs apjukums, šķiet, karājas mums visapkārt. Daudzi no mums šobrīd jūt visai smagu enerģiju. Grupa apgalvo, ka šī sajūta patiesībā ievada lielas pārmaiņas.

Cieši apskāvieni no GRUPAS

Stīvs Roters, grupas pārstāvis

 

Sveicieni no Mājām!

Mīļie, paraugoties apkārt, jūs pilnīgi skaidri redzat maģiju viens otra acīs, bet nespējat to saskatīt paši sevī. Vai saprotat, cik būtiska universālās mozaīkas daļa jūs esat? Jūs paši sevi esat novietojuši uz laika ass, lai spēlētu šo spēli. Ļaujiet padalīties tajā, kā mēs redzam jūsu cilvēcisko pieredzi. Pirms to darām, vispirms paskaidrosim dažus jēdzienus saistībā ar laika asi, kurā esat sevi ielikuši. Viens no tiem tika pieminēts jau agrāk, un mēs to nosaucām par „iešanu atpakaļ laikā”. Paiesim mazliet atpakaļ laikā un iedosim jums kaut ko no šī ziņojuma pašām beigām. Katra ziņojuma beigās, kad visi slauka asaras no acīm un cenšas pielāgot iegūto enerģiju savām vajadzībām, Glabātāja uzdevums ir piešķirt ziņojumam atbilstošu nosaukumu. Tā ir daļa no viņa darba. Tā kā mēs šoreiz dodamies atpakaļ laikā, mēs šo nosaukumu pateiksim jau sākumā. Šī vēstījuma virsraksts ir „Glabātāja noslēpums”. O jā, pašlaik šeit norisinās iekšējs dialogs. Glabātājs grib zināt, ko tieši mēs grasāmies atklāt. Mēs liksim viņam pagaidīt, jo patiešām ejam atpakaļ laikā, vai ne?

Ilūzija par lineāru laika asi
Ļaujiet pastāstīt, kā mums izskatās jūsu laika ass. Jūs esat bezgalīgas būtnes; jums nav sākuma, jums nav gala, un nepastāv nekādas šķirtnes ne jūsu starpā, ne starp jums un mums. Lai jūs varētu spēlēt atminēšanās spēli, bija būtiski šo faktu noslēpt pašiem no sevis. Tāpēc, kad staigājat pa šo Zemi, tas notiek polaritātes laukā, definīcijas laukā, kur varat sevi definēt kā radītājus iekš bioloģijas burbuļa. Lai tas kļūtu iespējams, daļai no jums ir jākļūst galīgai. Jums ir jāiegūst sākums un beigas un jāievieto sevi ilūzijā par to, ka pastāv lineāra laika ass – pagātne, tagadne un nākotne. Tās ir ilūzijas, jo, tiklīdz būsiet atgriezušies Mājās, tūlīt sapratīsiet, ka tās neeksistē. Mums ir iespējams parādīties jebkurā pašu izvēlētā punktā uz jūsu laika ass. Mēs atrodamies vidē, ko varētu iztēloties kā cirkulāru laiku – visi notikumi ir savīti kopā, un mums atliek tikai izvēlēties, kur vēlamies būt, lai acumirklī nonāktu tajā vietā uz jūsu iluzorās laika līnijas. Kad sapratīsiet šos vienkāršos konceptus, sāksiet apzināties, kādā veidā ir reāli iespējams tas, ko jūs saucat par „ceļojumiem laikā”. Šobrīd laika ceļošanas realitāte vēl ir mazliet par vienkāršu, lai jūs spētu to izprast. Tomēr tā nav tik tālu no jūsu pašreizējās realitātes, kā jums šķiet. Šodien šīs lietas ir kļuvušas skaidrākas nekā jebkad agrāk, jo esat izdarījuši lielu lēcienu savā attīstībā un Zemes kolektīvā vibrācija pēdējā laikā ir stipri mainījusies.

Orientācija uz galamērķi
Bezgalīgas būtnes ievietošanai galīgā formā, lai spēlētu spēli lineārā laikā, seko atbilstoša ilūzija. Šīs ilūzijas rezultātā cilvēkiem kļūst ļoti grūti izprast, kāda ir viņu patiesā būtība attiecībā pret laiku, un tieši par to mēs šodien runāsim. Jūsu ilūzija par laika asi liek domāt, ka jums jānonāk kaut kādā konkrētā galapunktā. Jūs vienmēr meklējat galējo atbildi. Jūs meklējat mērķi, kuru sasniedzot, jums šķiet, iegūsiet visu, kā līdz šim pietrūcis. Jūs meklējat vienu konkrētu brīdi, kurā sasniegsiet šo mērķi un viss jūsu dzīvē savienosies kopā. Kad man piederēs tā automašīna, es būšu laimīgs. Kad man būs pietiekami liela māja, lai es varētu uzturēt sevi un savu ģimeni ērtos apstākļos, es būšu laimīgs. Kad es būšu atradis darbu, kurā saņemšu pietiekamu atalgojumu, es būšu laimīgs. Šādu ilūziju jums rada lineārs laiks. Un ja nu mēs teiktu, ka nekāda galapunkta nav? Lūdzu, saprotiet, ka brīdī, kad jūs sasniedzat iecerēto mērķi, tas zaudē savu efektivitāti, un patiesībā jūs tai mirklī zaudējat radīšanas procesa maģiju. Mēs jums nelūdzam sasniegt nekādu konkrētu enerģijas līmeni, lai jūs paceltos debesīs. Ne tādēļ mēs šeit esam. Mēs esam šeit, lai palīdzētu saprast ceļojuma burvību. Saprast, ko jūs darāt šodien, šai brīdī, ir daudz būtiskāk nekā jebkurš mērķis, ko jūs nākotnē varētu realizēt.
Mēs gribētu, lai jūs aptvertu, ka lineārā laika ass piedāvā jums unikālas iespējas ceļa gaitā saskarties ar savu augstāko es, ar garīgo savas būtnes daļu. Iztēlojieties šīs vienreizējās iespējas kā caurumus aizsegā, kas jums dod iespēju šad tad ieraudzīt un atcerēties Mājas. Taču gars atrodas cirkulārā laikā un tāpēc nav pakļauts tai pašai ilūzijai, kurai esat pakļauti jūs. Tādēļ rodas saskarsmes grūtības. Ja spējat iztēloties, ka daļa no jums atrodas garīgajā pasaulē, kamēr otra daļa spēlē ilūzijas spēli lineārā laika laukā, izpratīsiet laika konceptu un arī to, kādēļ mums tik grūti nākas jums palīdzēt atminēties, kas esat. Dažādā attieksme pret laiku ir iemesls tam, kāpēc mums ir tik sarežģīti izskaidrot konkrētus jēdzienus un atspoguļot jūsu pašu mīlestību un diženumu, kamēr jūs piedalāties šajā spēlē. Jūs ticat, ka, ja nospraužat mērķi un tiecaties to sasniegt, galu galā pie tā nonāksiet. Mēs jums sakām, ka tas, vai jūs mērķi sasniedzat vai nē, ir nebūtiski – tieši jūsu radošo spēju iekustināšana ir tas faktors, kas jūsu garīgo būtni savieno ar Mājām. Tas maģiskais brīdis, kad sagūstāt un sākat izmantot universālo radīšanas enerģiju, ir vienīgais mirklis, kad visas iespējas ir reālas. Turpretī mirklī, kad sasniedzat savu mērķi, kāda jūsu daļiņa mirst.

Kāpēc es šeit esmu?
Mēs jums nelūdzam atbrīvoties no mērķiem. Tas, ko lūdzam, ir – saprast, ka radīšanas maģija slēpjas mirklī, kad iztēlojaties mērķi un kad šai iztēlei seko radīšanas process. Tieši tad jūs sev apkārt radāt iespējām pārbagātu Visumu. Pajautāsim jums – kas iekvēlina jūsu garīgo būtni spēcīgāk? Savu augstāko sapņu īstenošana vai sapņošana par savām augstākajām iespējām? Kad tiek aktivizēts šis radošais spēks, jūs kļūstat par sava visuma centru, un jums visapkārt maģiski sāk konstruēties jauns visums. Tai mirklī, kad jums pietiek drosmes konceptualizēt iespējas, kas gaida turpat priekšā, jums apkārt rodas viss, kas vajadzīgs. Jūs pēc savas dabas esat radītāji. Jūs esat Pasaules valdnieka meitas un dēli, kuri spēlē paslēpes. Daudzi prātā pārcilā jautājumu „Kāpēc es esmu šeit?” Mēs atklājam, ka jūs šeit esat, lai piedzīvotu šādus radošā potenciāla brīžus. Ne jau potenciālu īstenošana vai iecerētā vibrāciju līmeņa sasniegšana rada pārmaiņas; jūsu dvēselei mērķi piešķir radīšanas akts. Tāpēc mēs lūdzam jūs meklēt veidus, kā izbaudīt šo dzīves ceļojumu, nevis censties izpētīt, kurp tas jūs aizvedīs. Ja spēsiet koncentrēties uz ceļojuma izbaudīšanu, tas jums ļoti palīdzēs pietuvoties garīgajam cirkulārā laika skatījumam. Šādā veidā jūs šodien, savā dzīvē varat izmantot piektās dimensijas iespējas. Paturiet prātā, ka, skatoties no garīgās pasaules, īsts ir sapnis. Cilvēkiem vienmēr ir bijušas problēmas ar realitāti – jūs joprojām domājat, ka realitāte ir reāla. Mums ir jautri nolūkoties, kā jūs maldina pašu radītā ilūzija. Īstā maģija atrodas pašā sapnī un tajā, kā to izpaužat caur radīšanas procesu lineārajā laikā. Brīdī, kad to darāt, visas eksistējošās realitātes saplūst vienā milzīgā, cirkulārā garīgā laika struktūrā un sāk izkārtot enerģiju tā, lai jums apkārt veidotos visums, kas atbalsta jūsu radīšanas procesu. Vēsture tiek pārrakstīta, tiek izkārtoti jauni nākotnes potenciāli un sagatavota skatuve visam tam, kas būs nepieciešams, lai iekustinātu jūsu jaunrades objektu. Tieši to mēs gribam teikt, sakot, ka esat paši sava Visuma centrs. Rīkojieties saskaņā ar šo pozīciju, tad izdosies pilnībā izmantot iespējas, kas jums īstenībā pieejamas.

Harmonija: Bezgalīgs jēdziens
Jūs esat Universālās Enerģijas produkts un rīkojaties saskaņā ar Universālo Enerģiju. Tieši šī saite savieno visas sirdis kā vienu. Šis savienojums padara mūs par daļu no jums, jūs par daļu no mums un jūs par viena otra daļām. Šo patiesību nav iespējams noliegt, lai gan dažas no jūsu pasaules valdībām tā neuzskata, jo jums joprojām liekas, ka starp jums pastāv atšķirtība. Reizēm jūs nobīstaties pat paši no savas ēnas, kad nākas ar to saskarties. Taču jūs esat sākuši to mainīt, jo, lai gan jūsos aug dievišķā neapmierinātība, kas sablīvē enerģiju un liek justies neērti vidē, kas reiz bija ērta, šī enerģijas sablīvēšanās ir nepieciešama, lai notiktu pārmaiņas, kas ļaus jums sevi ieraudzīt dievišķu būtņu statusā. Atminieties tikai vienu: bezgalīgas būtnes ēnu nemet.

Bezgalība nav jēdziens, kas būtu saprotams jūsu cilvēciskajām smadzenēm, jo fiziskais ķermenis pēc būtības ir galīgs; jūs šo spēli spēlējat ar noteikumu, ka kļūsiet galīgi. Jūs atrodaties ķermenī ar galīgām īpašībām, jo tās palīdz jums aizmirst savu bezgalīgo es. Mēs jums sakām, ka bezgalība sevī ietver visu. Tas ir Viss, kas Pastāv. Nav tādu vārdu, lai to aprakstītu, jo pat visas jūsu valodas ir galīgas. Lai aprakstītu bezgalību, jūs izmantojat jēdzienu „bez sākuma un gala”. Iztēlojieties mirkli, kur viss saplūst kopā kā viens vesels, un tā jūsu daļa, kas sēž krēslā šeit, harmonizē un komunicē ar to jūsu daļu, kas sēž istabas otrā pusē. Tieši šī harmonija savieno augstāko es ar zemāko es, garīgo es ar fizisko es un galīgo ar bezgalīgo. Kad kaut viena no šīm daļiņām izpauž savu garīgo būtību, dzirksteles pašķīst visos virzienos. Sākas harmonijas maģija. Iespējas sakustas, un radošā enerģija sāk plūst un aizkvēlina Universālo Enerģiju. Ikviens tiek pabarots no šīs plūsmas. Ikviens šai radīšanas mirklī kaut ko saņem.

Plūstošā radīšana – radīšana cirkulārajā laikā
Izbaudīt radīšanas ceļojumu nozīmē iemācīties noraudzīties šajā procesā no citas perspektīvas. Kā jau minējām, galamērķis ir radīšanas procesa noslēgums. Patiesībā tas visai līdzinās labas grāmatas lasīšanai. Iztēlojieties, ka lasāt brīnišķīgu grāmatu, kas aizkustina jūsu sirdi, ka izbaudāt ikvienu lasīšanas mirkli un nespējat sagaidīt, kad varēsiet atgriezties pie grāmatas un ķerties pie nākamās nodaļas. Tad jūs pāršķirat lappusi un atklājat, ka atlikušas tikai 10 lappuses. Tad jūs pārņem skumjas. Kad esat pēdējā lappusē, jūs gandrīz vai negribat lasīt pēdējos vārdus, jo tas būtu kā zaudēt labu draugu. Un daudzējādā ziņā notiek tas pats, kad jūs sasniedzat radīšanas procesa noslēgumu. Mēs ierosinām imitēt bezgalīgu radīšanu un tā vietā, lai pieķertos pie procesa iznākuma, atrast veidus, kā mainīt savu radīšanas procesu tā, lai tas vienmēr plūstoši turpinātos.

Daudzi no jums gadu gaitā ir iemācījušies nospraust konkrētus mērķus un definēt tos līdz sīkām detaļām. Jūs ļoti konkrēti nospraužat arī punktus, pēc kuriem mērīsiet, vai mērķis ir sasniegts vai nē. Līdz pašreizējam cilvēces evolūcijas punktam šī metode ir bijusi ļoti iedarbīga. Taču tagad lūdzam izmainīt daļu no jūsu domāšanas un iztēloties, ka iespējama plūstoša radīšana, kas vienmēr turpinās un nav piesaistīta nekādam konkrētam iznākumam. Tieši pieķeršanās iznākumam ir tas, kas jūs tā pienaglo lineārajam laikam. Mācīties radīt ar savu bezgalīgo patību nozīmē – nodarboties ar daiļradi, kam nav gala. Priecāties par dzīves ceļojumu ir viena no šādas daiļrades formām.

Jūs kļūstat par piektās dimensijas būtnēm. Jūs ar katru dienu apgūstat arvien jaunus piektās dimensijas jēdzienus un idejas. Jūs esat sākuši tos izmantot savā dzīvē, un tieši tāds ir mērķis šai Praktiskās Maģijas sērijai. Mēs šeit esam tādēļ, lai piedāvātu konceptus, kas varētu palīdzēt īstenot jūsu būtību reālajā dzīvē. Viens no jēdzieniem, ko lūgsim pašiem apdomāt un izsvērt, ir ideja par plūstošu radīšanu, kas nepārtraukti turpinās. Ja ieraugāt lietas, kuras vajadzētu pievienot savai daiļradei, pievienojiet tās; un, ja esat tās kādu laiku izmēģinājis, bet tās nedarbojas, metiet tās prom. Pieķeršanās savas radīšanas rezultātam vai kāda konkrēta iznākuma vizualizēšana pašreizējā situācijā, kad Zeme ir sasniegusi augstāku vibrāciju līmeni, patiesībā tagad neitralizēs lielu daļu no jūsu iedzimtās dievišķās maģijas. Uzdrošinieties sapņot. Uzdrošinieties radīt ar sirdi un dvēseli. Uzdrošinieties rotaļāties ar radīšanu, un, ja jums kādu brīdi liekas, ka neesat priecīgi par to, ko darāt, uzdrošinieties radīt no jauna. Uzdrošinieties radot pieļaut kļūdas. Vai jums ir kāda nojausma par to, kā mēs šai plīvura pusē reaģējam uz jūsu pieļautajām kļūdām? Daudzreiz jūs mēdzat sevi nosodīt, sakot: „Es taču zināju, ka tas nedarbosies. Kāpēc es vispār to mēģināju? Tas bija tik dumji no manas puses. Es vairs nekad ko tādu nedarīšu.” Jūs cenšaties kaut kur savā lineārajā laikā iesēt sēklu ar domu: „Ja es vēlreiz izdaru ko tamlīdzīgu, šī sēkla aktivizēsies un es vairs nekad nepieļaušu vienu un to pašu kļūdu divreiz.” Mēs tikmēr otrā plīvura pusē aplaudējam jums par brīnišķīgu kļūdu – nevis tāpēc, ka negadījuma rezultātā jūs sasniedzāt negaidītu iznākumu, nevis tāpēc, ka ar jums notika kas negatīvs, bet tāpēc, ka atrodaties evolūcijas procesā, kas mainās, sekundēm ritot. Jums pārejot no viena vibrāciju līmeņa nākamajā, evolūcija jums seko, un ar katru dienu jūsu radīšanas process kļūst plūstošāks. Tieši tā jūs sākat radīt lietas cirkulārajā laikā. Šis jēdziens atvērs jums vairāk durvju nekā jebkas pirms tā.

Radīšana vai būšana?
Mēs zinām, ka esat samulsuši. Mēs zinām, ka jūs ne vienmēr apzināties, kur pastāv robeža starp piekāpšanos un radīšanu. Mēs zinām, ka reizēm jūs mulsina šie divi jēdzieni – būšana un radīšana – , jo daudzi saka: „Šis ir tas brīdis, kad jums vajag radīt, bet šajā brīdī jums vienkārši jāsēž mierīgi un nav jādara nekas.” Šīs debates pārsvarā ir tukšu salmu kulšana, jo mēs uzskatām arī vienkārši būšanu par radīšanas procesa daļu. Tāpēc, lai palīdzētu atbildēt uz jūsu pašu uzstādīto jautājumu, mēs jums pajautāsim vienu pretī. Jautājums, kas palīdzēs noteikt, kad pieļaut un piekāpties un kad radīt pašam, ir vienkāršs: Vai tu esi laimīgs? Vai tu esi laimīgs, vienkārši esot? Ja nē, lūdzam saņemt drosmi un radīt no jauna – izdarīt jaunu izvēli, sapņot jaunu sapni, iekustināt kaut ko jaunu un radīt jaunu visumu. Tieši tas iedvesmo jūsu garu. Tas nes cerības staru garīgām būtnēm, kas maskējušās zem fiziskās bioloģijas burbuļiem.

Dievs, kurš izliekas, ka ir galīgs
Daudzi no jums ir lūguši fiziskā ķermeņa atjaunošanu. Jums liekas, ka pastāv tāds līmenis, kuru sasniedzot, laiks sāks ritēt atpakaļ. Lūdzu, necentieties „saglabāt” savu ķermeni tā, it kā tas būtu kas tāds, kas nolietojas, jo šāda domāšana tikai pastiprina jūsu fiziskās daļas galīgās īpašības un nemaz nepalīdz attīstīties garīgās daļas bezgalīgajām īpašībām. Pagātnē bieži ir gadījies tā, ka cilvēks smagi strādā visu mūžu, nepacietīgi gaidīdams to dienu, kad beidzot varēs iet pensijā, bet, sasniedzis pensijas vecumu, tūlīt pēc tam pamet Zemes spēli. Bieži tas notiek vienkārši tādēļ, ka šis cilvēks zaudē motivāciju izpaust savu gara spēku. Kad izpaužat savu bezgalīgo es, jeb garīgo es, ar fiziskā ķermeņa palīdzību, tad aktivizējat patiesu atjaunošanos. Jūsu vērtību nenosaka tas, cik jauns izskatās ķermenis brīdī, kad atgriežaties Mājās. Jūs definē tas, kā izpaužat savu garu caur cilvēcisko ķermeni. Tieši tad laika ass sāk tīties jums apkārt un ieņem riņķveida formu. Tikai tad jūs pilnībā izprotat, ko nozīmē „iet atpakaļ laikā”. Tad laikam nepiemīt tās īpašības, kuras jūs šobrīd tam piešķirat.

Katrā solī uz šīs laika ass jūs sastopaties ar Dievu sevī, kurš izliekas, ka ir galīgs. Ja spēsiet aptvert, ka katram solim piemīt maģija, un ja iemācīsieties saskatīt šo maģiju ikkatrā solī, būsiet apguvis radīšanas ceļojumu. Izmainiet savu uztveri, un esat izmainījis savu realitāti. Nav būtiski, ko esat sasniedzis, kādā vibrāciju līmenī atrodaties vai cik naudas pelnāt. Vai esat laimīgs ar procesu, kurā šodien atrodaties? Nu pavēstīsim universālu patiesību, ko gan esam teikuši jau daudzas reizes iepriekš. Šī patiesība ir tik vienkārša, ka vairums cilvēku to tā arī nesapratīs – tomēr mēs tāpat tajā padalīsimies. Ja jebkad, jebkurā savas dzīves punktā jūs neesat apmierināts ar to, ko esat radījis…. atrodiet sevī drosmi izdarīt jaunas izvēles.

Iecentrētais gars
Daudziem no jums šķiet, ka šāda rīcība ir ļoti egoistiska un centrēta tikai uz sevi, un mēs sakām – jā, tā ir, jo vispirms iecentrēties pašam uz savu enerģiju nozīmē atrast atslēgu uz Debesu Valstību. Šai stāvoklī jūs atļaujat visumam būvēties jums apkārt, un jūs vairs neesat vientuļa saliņa, bet unikāla Dieva daļa. Un tādēļ, lai spētu šo stāvokli izpaust cilvēka formā, jums vispirms jāatrod pats savu vajadzību centrs. Nostādiet to pirmajā vietā, un viss pārējais ap jums maģiski sakārtosies pats no sevis. Jūs šobrīd attīstāties ļoti strauji, un tuvākajā nākotnē tas, cik ilgi dzīvosiet, nebūs būtiski, jo tas ir saistīts tikai ar fizisko ķermeni. Jūs nedefinē pēc tā, cik elpas esat ieelpojis un izelpojis. Jūs definē pēc tā, cik reizes esat piedzīvojis ko tādu, kas liek elpai aizrauties. Jūs esat radītāji. Jūs esat bezgala mīlēti. Jūs esat izredzētie, kuri piekrituši spēlēt spēli Visuma vārdā un uz Zemes lineārā laika lauka pārstāvēt debesis.

Glabātāja noslēpums
Ak, un kā ar noslēpumu? Uz mirkli Glabātājs iedomājās, ka mēs aizmirsām. Mēs neaizmirstam. Viņš gan ir satraucies, jo bieži esam viņu apkaunojuši, stāstot personiskus notikumus vairāku simtu cilvēku priekšā. Šodien mēs to nedarīsim, jo Glabātāja noslēpums nav saistīts ar būtni, kuru mēs saucam par „Glabātāju” un kura nes šo vēstījumu. Tas ir saistīts ar jūsu plūstošo pārvietošanos pa šo laika līniju, caurejot daiļrades brīžus. Kā gan plūstošās radīšanas formā, kur nepastāv pieķeršanās iznākumam, ir iespējams saglabāt saikni ar savu radīšanas procesu? Lai gan bezgalīga radīšana nav saistīta ar uzkrāšanu, jūs radīsiet pieredzes, ko vēlēsieties paturēt. Kā iespējams kaut ko paturēt plūstošas radīšanas procesā? Ir tikai viens veids. Pastāv tikai viens veids, kā atdzīvināt jebkuru mirkli uz plūstošās laika ass, un tas ir – lai kaut ko paturētu, jums tas ir jāatdod prom. Lai jūs kļūtu par Glabātāju un varētu jebko paturēt sev, atrodiet veidu, kā iekvēlināt citus. Viens no bagātākajiem cilvēkiem uz jūsu planētas (un mēs to nedomājam tikai naudas nozīmē) bija atklājis veiksmes formulu, kas darbojās ikreiz, kad to pielietoja, un viņš to deva citiem bez maksas. Viņš teica, ka visvieglākais veids, kā kļūt bagātam, ir – atrast veidu, kā sniegt citiem cilvēkiem to, ko viņi vēlas savā dzīvē redzēt. Ļoti vieds vīrs, jo, lai kaut ko paturētu sev, viņš meklēja veidus, kā to iedot citiem. Daudzi no jums, kuri skatās šo pārraidi un klausās mūsu vārdos, ir augsta kalibra dziednieki un skolotāji. Jūs esat īpatnēji konstruēti. Dažiem no jums nepiemīt pietiekami liels ego, lai jūs spētu piecelties un paziņot „Man pieder kas vērtīgs”, lai gan mēs pašreiz pie tā strādājam, taču jums pieder vērtīgas zināšanas. Reizēm jūs paši savā pieredzē gūstat milzu atklāsmi un izsaucaties: „Ahā!” Tai mirklī pirmā jūsu doma ir – kā pielietot to savā dzīvē, bet otrā doma – „Kā lai es to ielieku kastītē un iedodu kādam citam?” Šie cilvēki ir skolotāji, un viņi ir konstruēti tā, ka mācās, mācot citus. Tās ir varenas dvēseles. Glabātāja noslēpums ir sekojošais: lai kaut ko paturētu, atrodiet veidu, kā to atdot citam. Atrodiet veidu, kā to pasniegt; atrodiet veidu, kā izplatīt šo gaismu, jo būtiskais nav galamērķis; būtiskais ir ceļojošas gaismas kustība. Tieši šī kustība, radīšanas enerģijas plūsma ir tas, kas jūs jūsu cilvēciskajā formā definē kā skaistākos eņģeļus, kuri jebkad ir spēlējuši šo spēli.

Mēs zinām, ka šī loma jums nav viegla. Mēs zinām, ka reizēm tas ir sarežģīti. Mēs zinām, ka jūs valkājat plīvuru pāri acīm un, lai gan daudzi no jums ir ļoti apskaidroti, jūs esat tik jūtīgi, ka, ieskatījušies spogulī, jautājat sev – kas es esmu? Ko es šeit daru? Mēs zinām, ka jūs bieži jautājat: „Vai tas, kas ar mani notiek, ir īsts, vai es to tikai izgudroju?” Atbilde ir – jūs to izgudrojāt. Lūdzu, turpiniet izgudrot. Tā ir lietu patiesā būtība. Tāda ir jūsu realitāte, kāda tā izpaužas lineārā laikā.

Radīšanas noslēpums
Radīšanas noslēpums uz jūsu planētas ir tikpat vienkāršs kā visas pārējās būtiskās patiesības: Dzīve ir pareģojums, kas piepilda pats sevi. Tagad, kad zināt atbildi, jūs varētu vēlēties pārfrāzēt jautājumu, jo visas dzīves atbildes atrodas jūsos un ir pieejamas acumirklī pēc jūsu lūguma. Tā kā jūsu atbildes jau ir jūsos, atliek vien atminēties jautājumus. Jūs esat Dieva izpausme galīgā formā. Jūs esat bezgalīgie eņģeļi, kuri spēlē spēli lineārā laikā un izliekas, ka te būsiet tikai īsu mirklīti un ka šajā īsajā laika sprīdī jāpaspēj paveikt kas konkrēts; jūs vienmēr meklējat, ko īsti ieradāties šeit darīt. Un ko tad, ja mēs teiktu – augstākais mērķis, ko jebkad varat sasniegt, ir būt laimīgam – tagad? Tas padarītu jūsu augstāko es laimīgāku, nekā jūs jebkad spētu iedomāties. Tas atnesīs jums jaunu trialitātes lauku. Tas savienos jūsu augstāko es ar jūsu gaišo es un tumšo es. Polaritātes lauks apvīsies jums apkārt un ļaus izpausties trialitātes laukam, kurā spēlēsiet nākamo spēles kārtu. Tajā laukā visa radīšana būs plūstoša. Trialitāte aizsāks radīšanu cirkulārā laikā, un jūs aptversiet, ko nozīmē īsta laime. Radiet bieži un daudz, mīļie. Izbaudiet dzīves braucienu.

Mēs jums sakām – tad, kad jūs atgriezīsieties Mājās, neviens jums nejautās, ko jūs esat sasnieguši. Jums uzdos divus jautājumus: Vai tu dejoji savā sajūsmā? Vai tu spēlējies priekā? Novēlam jums prieka pilnu ceļojumu. Ceram, ka jūs pie katras iespējas metīsieties dzīvē ar deju. Kad uznāk skumju brīži, ziniet, ka šī skumjā cilvēciskā sajūta ir bezgalīgā radītāja prieka izpausme lineārā laikā. Ja spējat, tad pacentieties saprast, ka pat šajos skumjajos brīžos iespējams atrast patiesu skaistumu. Pat brīžos, kad jūtaties pazudis, iespiests stūrī un neatceraties, kas esat, turpat jums blakus stāv visdižākā no iespējām un gaida jūsu uzmanību. Ziniet, ka daudzi no jūsu dižākajiem mākslas darbiem nākuši no nomākta gara dziļumiem. Un, ja jebkad atjēdzaties izmisumā vai pārplūstošā priekā, ieelpojiet pilnas plaušas ar šīm sajūtām un atminieties, ka tās abas ir Dieva gara izpausmes cilvēciskā ķermenī, spēlējoties iekš bioloģijas burbuļa. Lai kā jūs censtos, iespējams, ka nekad neatcerēsieties, kas esat un kāpēc šeit ieradāties, bet tam nav nozīmes. Tā vietā izbaudiet priekpilno ceļojumu. Pieskarieties viens otram biežāk, lai atgādinātu viens otram par Mājām, jo jūs esat diženākie no eņģeļiem.

Atcerieties Glabātāja noslēpumu. Atcerieties skaistumu, ko esat ieradušies šeit pielietot. Atcerieties, ka esat šeit, lai pieskartos viens otram. Tā ir daļa no tā, ko esat nākuši darīt. Un pat eņģeļi debesīs nevar viens otram pieskarties tā, kā jūs to varat uz Zemes. Uzņemieties Cilvēciskā Eņģeļa darbu, strādājiet ar cilvēkiem personiski, un debesis pienāks uz Zemes ātrāk, nekā jūs domājat. Mēs tik ļoti ar jums lepojamies, jo zinām, cik daudz grūtību jums sagādā plīvurs starp jums un mums. Taču šodien jūs radāt pārmaiņas, un mēs ceram, ka jūs izpratīsiet priekpilno ceļojumu, jo tikai šis koncepts vien spēs atvairīt daudzus no jūsu planētas kašķiem un kariem.

Ar lielu prieku lūdzam jūs izturēties vienam pret otru ar cieņu, lolot otru pie katras iespējas, atminēties, ka šī ir tikai spēle un izbaudīt jautro ceļojumu. Saspēlējieties labi.

Espavo
Grupa

 

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!