decembris 2008

IEMĪLĒŠANĀS
Dziļa kontakta izmantošana

 

From Steve:

Šajā ziņojumā grupa ir ievērojami paplašinājusi ideju, ar kuru tā iepazīstināja pirms dažiem mēnešiem. Dziļš kontakts ir jauna līmeņa saziņas veids, kas cilvēkiem iepriekš vispār nav bijis pieejams. Kad tas ir izveidots, šī dvēseles līmeņa saziņa var novest pie Mūžīgas Mīlestības, ko līdz šim cilvēki ir pieredzējuši ļoti reti.
Kā daļu no iepriekš minētā izskaidrojuma grupa uzsver, ka tad, kad jūs redzat otra dvēseli, jūs iemīlaties. Nākotnē mēs kļūsim daudz caurspīdīgāki, jo aizsegs pavājinās. Tā rezultātā mēs skaidrāk redzēsim cilvēka dvēseli, bet pašreiz mēs labi spēlējam oriģinālo slēpšanās un meklēšanas spēli. Tas tiks panākts ar Dziļa Kontakta pieredzi, kad divi cilvēki sasniedz dziļu saziņas līmeni un var ļoti ātri iemīlēties. Ir viegli uzskatāms, kas mūs visus sagaida, jo, pēc grupas domām, no rīta, dodoties uz darbu, būs iespējams iemīlēties pat divreiz. Galvenais ir tas, kas jūs iemīlēsieties pats savā atspulgā citā cilvēkā. Tā ir saikne un tas, ko mēs gaidām no attiecībām apvienojumā ar TS (ticības sistēmām), ierobežojot to, kas var būt neiedomājami dziļa, skaista un neapdraudoša mijiedarbība ar otru dvēseli, kura pretendē būt par cilvēku. Var teikt, ka, mācoties sadzīvot ar šīm jaunajām īpašībām, ikviens no mums mācās iemīlēties pats sevī.
Mēs ar Barbaru vēlamies pavadīt savas brīvdienas kopā ar  mūsu ģimeni, kas strauji pieaug. Mans tēvs ir pieteicis ģimenes tradīciju, ka tiem, kam ir visjaunākie bērni, ir jāuzņem viesus Ziemassvētkos. Tā šajā gadā Ziemassvētku svinības notiks citā vietā, un es esmu pārliecināts, ka tā būs tikai viena no daudzām dāvanām, ko mūsu jaunais mazdēls ienesīs Rotheru ģimenē, jo mēs brīvdienās sanākam kopā. Ziemassvētki ir laiks ģimenei. Mēs ar Barbaru esam ļoti laimīgi, ka varam veidot pozitīvas ģimenes paraugu un vidi mūsu semināros, un bieži vien mēs esam pazīstami kā Mamma un Tētis. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuri novēršas, kad es izrunāju vārdu “ģimene”, jo tam, iespējams, ir diezgan atšķirīga nozīme viņu ceļa vai esošās ģimenes izpratnē. Vienalga, kā jūs to uztverat, vārds “ģimene” šeit tiek definēts kā esošo dvēseļu kopā sanākšana šajā evolūcijā. Grupa ir nosaukusi to par gaismas ģimeni, un tā sauc mūs par Gaismas kalpotājiem. Mēs neesam vieni. Gaismas kalpotāji ir pamodināti globāli, un es esmu pārliecināts, ka drīz daudz kas no tā, kas bija ierobežots, maģiski kļūs par vairākuma domāšanu. Pat mūsu organizācijas virziens ir ievērojami mainījies, lai uzturētu šo pārvietošanos uz augstākiem vibrāciju līmeņiem, kas tagad ir pieejami. Skatieties VirsGaismas Pieredzes Gaismas sērijas.
Šīs brīvdienas ir sirds laiks un laiks, kad godāt ģimeni. Mēs ar Barbaru esam jums ļoti pateicīgi. Mums ir jāapmeklē visa pasaule, bet jūs nekad neuzzināsiet to, cik grūti mums ir doties prom. Šajā gada laikā es vēlos pateikties par to, ka jūs esat manā dzīvē un ka ļaujat man iemīlēties jūsos.
Lieliskas brīvdienas! Sirsnīgi apskāvieni!

 

Dārgie, līdz šim jūs esat ieradušies Visumā tik daudz dažādās dzīvēs. Tas ir nodrošinājis jums diezgan atšķirīgas izpausmes un iespējas redzēt savu atspulgu citos cilvēkos. Taču daudzreiz jūs esat bijuši sarūgtināti par šiem atspulgiem. Tā kā jūs turpināt attīstīties, mēs varam jums pateikt, katrs no jums izies cauri attīstības procesam, lai pavājinātu aizsegu. Tad jūs sāksiet redzēt lietas, kuras jūs nekad šajās jomās neesat redzējuši. Jūs pieredzēsiet vairāk ideju, koncepciju un sirds atvērtības, un jūs redzēsiet savu atspulgu citos cilvēkos jaunā veidā. Tas, ko mēs vēlamies uzsvērt šajā dienā, ir jūsu atspulgs citos. Mēs neesam šeit, lai parādītu Jums veidu, kā tālāk kaut ko darīt, vai jaunas iespējas attīstītiem cilvēkiem. Tā vietā mēs esam šeit, lai sniegtu jums dažus ierosinājumus, līdzekļus un idejas.

Atspoguļotā gaisma

Jūs esat viens otra neatņemama sastāvdaļa, gari, kas vēlas būt atšķirti viens no otra. Kamēr jūs spēlējat šo spēli, jūs sazināties daudzos līmeņos. Jūs runājat ar vārdiem un sazināties caur smiekliem vai asarām. Jūs runājat ar acīm un ķermeņa valodu, un caur savu smaidu vai sejas izteiksmi, un jūs sazināties ar pieskārienu daudz vairāk, nekā jūs to spējat saprast. Daudzreiz šīs neverbālās komunikācijas formas patiesībā runā daudz skaļāk nekā vārdi, uz kuriem jūs paļaujaties. Tā kā visi cilvēki turpina attīstīties, jūs redzēsiet atšķirības visās saziņas formās.

Vispirms ir svarīgi saprast, ka visas komunikācijas formas ir jūsu gaismas atspulgs. Otrkārt, ja jūs esat pārāk daudz ieguldījis kādā cilvēkā vai cilvēkos, ar kuriem jūs strādājat kopā, tad jūsu saziņa ir acīmredzot traucēta. Tas ir, kad jūs jūtat viņus tik lielā mērā, ka jūs sakāt viņiem to, ko, pēc jūsu domām, viņi vēlas dzirdēt. Patiesībā tam nav nozīmes, ko un kā viņi domā par jums; jums par to nav nekādas daļas. Jūs vienmēr jutīsiet viņus un būsiet jūtīgi pret viņiem, jo jūsu enerģija dabiski atstarojas no tiem, ar ko jūs sazināties, bet, ja jūtīgums ietekmē jūsu saziņu, atspoguļojums var būt neakurāts. Tā ir viena no jomām, uz ko mēs koncentrējamies, jo jūs strādājat ar šo enerģiju.

Dziļš kontakts

Jūs ienesīsiet jaunu enerģiju savās dzīvēs, jo jūs attīstāties. Kad jūs to darīsiet, dažas attiecības, kas jums ir tagad, izzudīs, un citas tieksies jaunos augstumos. Tā kā divi cilvēki ceļ savas vibrācijas dažādos ātrumos, tik ilgi, kamēr jums būs komunikācija starp šiem līmeņiem un ticības sistēma, kas ļauj jums paplašināt savu apziņu, būs vieta, lai tas notiktu. Jūs sāksiet redzēt kaut ko jaunu savās attiecībās, un tas ir tas, ko mēs vēlamies pateikt. Mēs par to runājām dažus mēnešus iepriekš. Tas ir kaut kas, ko mēs saucam par Dziļu Kontaktu. Dziļš Kontakts ir saziņas forma, kas jums galu galā būs ar ikvienu. Tā ir dvēseles līmeņa saziņa, kas jums ir ar otru cilvēku, bet līdz šim tā ir sasniegta ļoti reti. Šī dziļā līmeņa komunikācija ir attīstījusies cauri vairākām dzīvēm. Tagad to pirmo reizi ir iespējams pieredzēt pilnīgiem svešiniekiem, jo jūs sākat pavājinat aizsegu. Dziļš Kontakts runā uz otru cilvēku dvēseles līmenī. Jā, sākumā tā tas, iespējams, būs, jo tas ir veids, kādā jūs visvairāk esat pieraduši sazināties. Vēlāk tas pārveidosies par telepātisku komunikāciju, bet interesanti, ka jūs vēl būsiet šķirti. Kad aizsegs sāks pavājināties, jūs skaidri redzēsiet enerģijas saites savienojumu starp sevi un citiem, un pat to, ka jūsu emocijas ietekmē citus cilvēkus. Jūs sapratīsiet, kā jūsu enerģija sadarbojas ar citiem cilvēkiem un savu ietekmi uz pasauli. Vēl jūs redzēsiet pats savu atspulgu, jo tas ir tas, ko jūs pieredzat, kad jūs sasniedzat dvēseles līmeni. Kad jūs sasniedzat komunikācijas dvēseles līmeni ar otru cilvēku, jūs redzat savu nevis viņa atspulgu.

Jums būtu jāsaprot šo koncepciju, jo tā radīs daudz neskaidrību tāpēc, ka visa cilvēce virzās uz nākošo līmeni. Kad jūs sāksiet redzēt šo atvērtību, jūs varēsiet izveidot saiti ar cilvēku dvēseles līmenī. Līdzīgi visai komunikācijai, ja jūs to attīstīsiet, strādāsiet ar to, palielināsiet to un palīdzēsiet tai pieaugt, tas notiks. Komunikācijas forma kļūs stiprāka, kas novedīs pie Mūžīgas Mīlestības sasniegšanas. Kad jūs sasniedzat šo saiti ar otru personu, jūs beidzot skaidri redzat savu atspulgu citā cilvēkā, jums ir attiecības ar tiem, kas nekad nemirst, vienalga, cik daudz reižu jūs nākat atpakaļ. Jūs vienmēr redzat savu atspulgu ļoti skaidri caur tā cilvēka dvēseli. Jūs esat skaidri iemācījies atspoguļot viņu enerģiju, un viņi ir skaidri iemācījušies atspoguļot jūsējo. Tas ir ļoti dziļš komunikācijas līmenis, Dziļš Kontakts.

Sākumā Dziļš Kontakts, galvenokārt, parādīsies mīlestības attiecībās. Taču tas notiks ar cilvēkiem, kurus jūs pazīstat, piemēram, darbā, vai pat ar svešiniekiem iepirkšanās centrā vai pārtikas veikalā. Tas var notikt arī ar vieglu galvas mājienu pāri telpai vai ar acu uzmetienu, kad jūs piesaistāt kāda uzmanību. Tā kā jūs veidojat šo saikni ar citu cilvēku, šī persona var patiesībā ielēkt jūsu enerģijas laukā, un jums var būt Dziļa Kontakta brīdis. Tā kļūs par Jūsu ikdienas komunikācijas normālu formu.

TS atšķiršana no sevis augstākā un zemākā

Mēs vēlamies jums pastāstīt arī par ko citu, kas var mulsināt cilvēkus. Daudziem ir ticības sistēmas, kas bieži saziņu traucē. Mēs saucam šos ierobežojumus citā vārdā: “TS”. Nav nepareizi kaut kam ticēt, bet lielākā daļa cilvēku izmaina savu komunikāciju, lai tā saskanētu ar to, ko viņi uzskata esam par “pareizu”. Tā ir bēdīga parādība un radīs vislielāko izaicinājumu, jo visi cilvēki ceļas uz nākošo līmeni. Tā ir ticību sistēma, kas tura savu augstāko atšķirtu no zemākā. Lai gan aizsegs pats strauji pavājinās, tas rada ilūziju par šo atšķirtību. Tagad izaicinājums ir šis komunikācijas Dziļais Kontakts – var būt iespējama dziļa saikne ar citu dvēseli tikai tāpēc, lai dzirdētu vienu lietu no sevis augstākā un pieredzētu TS komunikāciju no sevis zemākā. Tas izzudīs, bet šī jaunā līdzekļa lietošanas sākumā tas var būt ļoti traucējoši.

Jūs atradīsiet kādu, ar ko veikt šo dziļo komunikāciju, bet, kad jūs to izjutīsiet, tas jūs biedēs. Tas nebaida cilvēkus. Dažreiz, kad Jūs skatāties uz kādu pāri telpai un jūsu acis sastopas, tas var baidīt, jo jums šķiet, ka viņš visu redz, un jūs neko nevarat noslēpt. Bet šī saikne ir tā, kas jums patiesībā dod spēku. Jā, visi cilvēki kaut ko slēpj! Kad jūs esat caurspīdīgs, tas dod jums spēku. Tas ir, pie kā mēs ar jums strādājam, un tā kā šīs lietas sāk atvērties, būs daudzas reizes, kad jūs vai cilvēki ap jums tā rezultātā izjutīs bailes. Par to mēs runājām pagājušajā mēnesī; taisnību sakot, tas ir tikai vakuums vai informācijas trūkums. Bailes ir iespējamas tikai no nezināmā. Tāpēc aizvietojiet nezināmo ar zināšanām, un jūsu bailes izzudīs. Kad jūs atbrīvosieties no bailēm, jūsu relitāte mainīsies, un līdz ar to mainīsies jūsu ticības sistēmas.

Redzi dvēseli – Iemīlies

Ir viena lieta, kas jums ir jāzina, kad jūs sākat redzēt citu cilvēku dvēseles. Kad tas notiek, tas patiesībā ir jūsu pašu atspulgs, ko jūs redzat. Kad jūs patiešām redzat citas personas dvēseli, jūs iemīlaties. Tas ir tik vienkārši. Daudzas no jūsu ticību sistēmām par mīlestību neļaus jums to sajust, jo jūs vienmēr esat ticējuši, ka patiesai mīlestībai vajadzētu koncentrēties tikai uz vienu jomu. Kad Dziļais Kontakts jums kļūs ērts, būs reizes, kad jūs no rīta dosieties uz darbu, iespējams, ar autobusu vai vilcienu, un ceļā būsiet saskarē ar citiem cilvēkiem. Jūs varbūt piezvanīsiet savai sievai un teiksiet viņai: “Dārgumiņ! Es tikko ierados darbā, un es šorīt trīs reizes iemīlējos!” Tas varētu būt. Jūs burtiski sāksiet iemīlēties cilvēkos, kurus jūs redzat. Tas ir mulsinoši, jo tā ir īsta mīlestība un jūsu atspulgs, kuru jūs patiešām redzat. Iespējams, tā ir vispatiesākā daļa no šīs sajūtas…jūs iemīlaties sevī, kad tas notiek.
Parasti, kad cilvēki pieredzēs šīs jaunās enerģijas, viņi   atkāpsies savās vecajās ticības sistēmās. Tas ir normāls process, tāpēc, lūdzu, netiesājiet sevi, ja tas notiek ar jums vai jūsu draugiem. Daudzreiz, kad viņi virzīsies tālāk, viņi pieredzēs Dziļu Kontaktu ar citiem cilvēkiem un jutīsies apgaismoti tā dēļ. Kā ticības sistēma šeit ir uzskats, ka viņi var mīlēt tikai vienu cilvēku, kā tas ir monogāmās attiecībās. Bet pat jebkura bērnu māte jums pateiks, ka tas nav patiesi. Mēs varam jums arī pateikt, ka tad, kad jūs dalāties mīlestībā ar ikvienu, planēta Zeme kļūst par maģisku vietu. Tas ir, kad aizsegs pilnībā izzūd un jūs ieejat savā Dieva esamībā, vēl esot savā fiziskajā ķermenī. Tas ir, uz kurieni Jūs dodaties, un tā ir tieši Debesu radīšana uz Zemes, kam jūs esat ļāvis notikt.

Dzīvē jūs sastapsieties ar citām dvēselēm. Dažas jūs pazīsiet. Dažreiz tas būs jūsu dzīves biedrs, dažreiz – svešinieks, bet dažreiz – draugs. Jūs skatīsieties uz viņiem atšķirīgi un sapratīsiet, ka esat iemīlējies. Tagad jūs iemīlaties savā attēlā, kas ir redzams dažādos spoguļos. Tas ir skaistums, kas ir ieraugāms jūsu dvēselē, kad tā ir Mājās. Pēkšņi bez ticību sistēmām jūs varat vienkārši uzņemt mīlestību. Tā dara jūs par nozīmīgāku cilvēku, jo tā sakņojas jūsu dvēselē fiziskajā ķermenī. Tā liek jums vibrēt augstāk. Tā liek jums justies labāk par garu, kas vēlas būt atšķirts, un par spēli pašu. Jums ir vairāk, ko dot citiem cilvēkiem. Kad jūs redzat sevi kļūstam caurspīdīgāku un cilvēki iemīlas jūsos, ziniet, ka tas ir tikai nākošais solis, un tas nenozīmē, ka jums kaut kas ir jādara. Tas nenozīmē, ka jums ir jābūt ilgtermiņa vai fiziskām attiecībām ar katru no cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka kaut kas no šīs sadarbības tiek gaidīts. Tas vienkārši nozīmē, ka jūs est spogulis. Jūs atspoguļojat cilvēku enerģijas skaistā veidā līdz punktam, kurā viņi var redzēt savu Dieva esamību jūsos. Tā ir jūsu daba.
Ir daudz veidu, kā cilvēki var spert šo nākošo soli. Vienu no tiem mēs esam norādījuši, un tas ir caur bailēm, bet mēs neticam, ka tas patiesībā notiks. Mēs gribam jums pateikt, ka jūs nesasniedzat pilnīgu mīlestību, un tas ir spaidu dēļ, kas pašreiz ir uz planētas. Grūtā laika dēļ jums ir jābūt cilvēkiem noteiktās sabiedrībās. Tas sāk mainīties skaistā veidā. Jūs savā pasaulē esat to izjutuši kā grūtības, kā izaicinājumus, bet tas tā nav. Tā ir iespēja gaismai un jums pašiem ieraudzīt sevi citu cilvēku acīs tādus, kādi jūs patiesi esat. Kad jūs ieraugāt, mēs ceram, ka jūs iemīlaties sevī.

Mēs jūs ļoti mīlam!

Mums ir vislielākais gods runāt ar jums šajās dienās. Jums ir jāsaprot, ka, līdzīgi eņģeļiem debesīs, mūsu lielākā cerība ir būt šeit un palīdzēt jums atcerēties, kas jūs patiesībā esat, un tas notiek. Mūsu lielākā vēlēšanās ir atspoguļot jūsu lieliskumu skaistā un varenā veidā. Mēs jūs ļoti mīlam. Mums ir gods to redzēt, un tas notiek uz globāla pamata. Cilvēces vibrācija ikdienas mainās. Visas jaunās enerģijas, kas nāk, visas šīs jaunās lietas, kas notiek, ja tās neiederas Jaunās Planētas Zemes augstākajās vibrācijās, parādīs pirmās grūtības. Sveiciniet tās! Meklējiet gaismas iespējas šajās grūtībās un ļaujiet cilvēkiem ieraudzīt jūs. Ļaujiet cilvēkiem redzēt jūsu cīņu. Ļaujiet viņiem redzēt jūsu sāpes. Ļaujiet viņiem redzēt jūsu izaicinājumus, un, ja jūs uzdrīkstieties, ļaujiet viņiem redzēt jūsu vērtību sistēmu, tāpēc ka tā parādīs, kas Jūs esat.
Lūdzu saprotiet, ka tad, kad jūs savā ikdienas dzīvē iemīlēsieties, tas būs jūsu pašu mīlestības atspulgs. To ienes skaistums. Ja jums patīk veids, kādā jūs tiekat atspoguļots viņu sirdīs, kad jūs raugāties viņu acīs, viņi ir jūsu draugi. Ja jūs iemīlaties viņos, arī viņi var pieredzēt to pašu, ja viņi ir tam atvērti. Jūs varat daudzreiz izjust šādu dziļu un ciešu saikni, ļoti ātri, ļoti īsi, ļoti momentāni, bet tas mainīs jūsu dzīvi. Daudzus cilvēkus tas var mulsināt, jo mīlestībai ir daudz definīciju. Partneru mīlestībai ir viena definīcija, kamēr bērnu mīlestībai – atšķirīga, tāpat kā draugu, kailības mīlestībai, mīlestībai uz darbu un lietām, kas jums patīk. Taču tā visa ir tā pati sirds mīlestība. Nesot šo enerģiju sevī un ļaujot tai darboties caur jūsu vārdu atspulgiem, enerģija ir tā, ko lielākā daļa no jums ir nākuši šeit radīt.

Būt par spoguli.

Mēs runājam par planētas spoguļiem. Daudzi no jums ir izvēlējušies nedarīt neko vairāk, kā būt par akurātu spoguli, lai atspoguļotu citiem cilvēkiem viņu enerģiju. Jūs esat Planētas Zemes dziednieki un skolotāji, un jūs tagad ieņemat savu vietu. Jūs esat tieši laikā. Jūtiet un ziniet, ka savā ikdienas dzīvē jūs iemīlēsieties. Būs laiks, kad jūs iemīlēsieties, vienkārši ejot pa ielu. Cik priecīga un jauka būs šī planēta, jo jūsu sirdī nebūs vietas karam, ja jūs to piepildīsiet ar mīlestību. Jūsu sirdīs nebūs vietas nesaskaņām, ja jūs to piepildīsiet ar mīlestību. Tā ir ideja. Ziniet, ka atspulgs, kuru jūs redzat citā cilvēkā, ir jūsu atspulgs. No otras puses, jūs pašreiz dzīvojat polaritātes laukā. Jūs redzat lietas lejā un augšā, pareizi un nepareizi, labi un slikti, pat lai gan šeit nav šādas definīcijas. Ja jūs raugāties, jūs pat redzat cilvēkus, kas atspoguļo jūs negatīvi. Tās ir patiesas dāvanas, jo tās rāda jūsu pašu atspulgu negatīvā aspektā. Tas ir gandrīz tā, kā skatoties fotogrāfijas negatīvā. Mēs saprotam, ka tā ir veca tehnoloģija, bet mēs tā vai tā izmantosim analoģiju. Ja jums ir izgatavots fotogrāfijas negatīvs un jūs raugāties fotogrāfijā, jūs būsiet pārsteigts un saistīts ar fotogrāfiju. Bet negatīvu jūs nesapratīsiet, jo gaisma un tumsa būs apvērstas. Tas ir ļoti vienkārši, vēl tas ir tas, kas notiek, kad jūs dažreiz raugāties kāda cilvēka acīs vai kāda dvēselē. Tā rezultātā jums nepatīk, ko jūs redzat, vai jūs jūtat tā noraidījumu, ko jūs redzat. Jums arī ir iespēja redzēt sevi, jo lielākoties viņi vienkārši atspoguļo daļu no sevis, ko jūs neatzīstat.

Uzlēkšana ir viegla!

Daudzi no jums zina, ka tad, kad jūs kaut ko mācāties un  staigājat augstā jebkuru jums piederošo īpašību līmenī, jūs kļūstat neiecietīgi pret cilvēkiem, kas to nedara. Tas ir normāls process. Lūdzu, netiesājiet sevi par to, bet ziniet, jo nav kāda augstāka vai zemāka. Tā visa ir polaritātes ilūzija uz spēļu dēļa. Nav sprieduma; nav pareizā vai nepareizā. Ir lietas, kuras jūs sākat saprast, un kad jūs saprotat, tas kļūst par jūsu uztveres punktu. Tagad jūs spēsiet uztvert sevi caur citiem cilvēkiem, kuriem jūs vienkārši paejat garām uz ielas, kā arī tiem, kurus Jūs mīlat, veidojat ilgtermiņa attiecības vai ikdienā strādājat kopā. Vai jūs varat iedomāties, kā būtu iemīlēties cilvēkos, ar kuriem jūs kopā strādājat, līdz tādai pakāpei, ka jūs nevarat sagaidīt rītu, lai nokļūtu darbā, jo jums tik ļoti patīk būt kopā ar viņiem? Tas ir, kad jūs esat visapmierinātākais ar savu enerģiju. Tas ir, kad jūs esat vispārliecinātākais, un jums ir dvēseles pārliecība par savu paša atspulgu, kas ir redzams caur daudzām sirdīm. Tas ir nākošais solis uz cilvēcību.
Ir daudz veidu, kā to var pieredzēt. Zināšanas dod gaismu. Zināšanas novērš visas bailes. Tā ir mūsu augstākā vīzija par jums. Mēs ceram, ka jūs esat spējīgi redzēt savu atspulgu caur mūsu acīm, jo mēs mīlam jūs vairāk, nekā jūs, iespējams, varat iedomāties. Māju enerģija ieskauj katru no jums. Jūs esat nopircis kaut ko īpašu, ko dot. Tagad ir laiks iet laukā. Ir laiks noņemt acu aizsegus. Tagad ir laiks spert soli un pagrūst sienu. Kad jūs redzat cilvēku, kas atspoguļo jūsu enerģiju, un iemīlaties, nepiesieniet sevi šai mīlestībai. Ļaujiet tai plūst caur jums un vienkārši sakiet: “Paldies!” Nedomājiet, ka jums ir jāiet laukā un kaut kas jādara ar šo cilvēku savā atlikušajā dzīvē, tāpēc ka, ja jūs iemīlēsieties ikvienā cilvēkā, jūs būsiet ļoti aizņemts. Patiesībā jūs iemīlaties pats sevī. Neesiet sarūgtināts, kad tas sāk notikt. Ziniet, ka jūs esat dziednieki, kas atvērs durvis citiem. Daudzi no jums nes gaismas sēklu, kas atvērs nākošo līmeni cilvēkiem. Ļaujiet viņiem redzēt jūs. Uzdrīkstieties ļaut viņiem visu ceļā, kad vien tas ir iespējams, un jūs redzēsiet lielas izmaiņas sevī. Jūs redzēsiet enerģiju, kas sāk vairoties ap jums. Jūs redzēsiet atbalsta tīklus. Jūs redzēsiet iespējas. Jūs redzēsiet, ka viss notiek maģiski.

Mēs neesam šeit, lai palīdzētu jums attīstīties. Mēs neesam šeit, lai palīdzētu jums kāpt debesīs. Ir viegli kāpt augšā debesīs. Tas ir viegli. Kāpšana ir viegla; viss, kas jums ir jādara, ir jāmirst. Grūti ir palikt šeit un ļaut citām dvēselēm redzēt jūsu sirdi. Mēs esam ar jums katrā dienas laikā. Ziniet, ka jūs nesat Māju enerģiju, kad jūs smaidāt, jo jūs stādāt tās sēklas, kas jums ir tik svarīgas, un mēs ceram, ka jūs daudz iemīlaties. Priecājieties par to katru mirkli.
Ir liels gods, ka mēs lūdzam jūs izturēties vienam pret otru ar vislielāko cieņu. Barojiet viens otru ar katru iespēju, kuru jūs varat. Ziniet, ka tā ir brīnišķīga spēle, kuru jūs spēlējat, un saspēlējieties labi.

Espavo (Sveicinājums, kas tiek lietots abu vārdu “sveiki” un “uz redzēšanos” vietā.)

Grupa

 

Maģisks gada laiks

Brīvdienām šajā gada laikā piemīt īpaša maģija. Es sēžu savā birojā un rakstu. Man ir grūti strādāt, jo es nevaru atraut acis no skata aiz loga. Lasvegasā snieg! Es skatos uz brīnišķīgajām sniegpārslām, kas pārklāj mūsu zaļo zāli, peldbasienu un palmām, un šķiet, ka tā ir dāvana no debesīm. Tas patiešām rada manī Ziemassvētku garu! Es priecājos par mūsu ziemas brīnumzemi. Pagājušajā naktī mēs ar Stīvu lidojām mājās no Maskavas, kas atrodas Krievijā.
Mums bija brīnišķīga garīga ģimenes tikšanās ar Viku, mūsu krievu tautības namamāti, Maksu, kurš strādā kopā ar Viku, mūsu izcilajiem tulkiem Aļonu un Olgu un visiem citiem eņģeļiem, kas brīvprātīgi ieguldīja savu laiku, lai palīdzētu mūsu semināros. Mums bija ordinācijas pasākums. Mēs esam lepni par cilvēkiem, kas to apmeklēja. Viņi ir devuši ieguldījumu savā Gaismas kalpošanas darbā nākošajā līmenī un pilnībā nododas tam, kas viņus aizrauj, un izstaro savu gaismu. Viņi ir pirmie metafiziķi no Gaismas kalpotājiem šajā pasaules daļā.

Maskavā ir kāda jauna sieviete, kas ir ļoti tuva manai sirdij.  Viņas vārds ir Valērija. Vienā no mūsu radioraidījumiem es runāju par skaistu krāsainu šalli, ko viņa man uzdāvināja. Tās dizainā bija pārstāvēti visi cilvēki, ar kuriem mēs esam saskārušies savā darbā. Bija tik labi atkal viņu redzēt mūsu pasākumā.
Pēdējā semināra dienā es uzliku vienu no savām mīļākajām aprocēm. Mēs ar Stīvu devāmies brokastīs, un pēc tam, kad mēs bijām ceļā uz mūsu ordinācijas pēdējo prezentāciju, es pamanīju, ka mana rokassprādze ir pazudusi. Es biju pārsteigta, izdzirdusi savu garu sakām: “Ej meklē, un, ja tu neatradīsi, tad zini, ka tā bija domāta kādai citai.” Pārsteidzoši, bet es situāciju uztvēru mierīgi un atmetu pieķeršanos rokassprādzei, kad man neizdevās to atrast. Es pateicu Stīvam, ka esmu to pazaudējusi. Viņš bija bēdīgs, bet es teicu, ka esmu pieņēmusi tās pazušanu, un, ja tas būtu bijis paredzēts, es būtu rokassprādzi atradusi. Pieņemu, ka Valērija bija noklausījusies mūsu sarunu. Kad mūsu seminārs beidzās, es devos uz istabu atpūsties. Es izdzirdēju klauvējienu pie durvīm. Tā bija Valērija. Es domāju, ka viņa ir atnākusi vēlreiz atvadīties. Mēs priecājāmies, bet tad viņa man iedeva rokassprādzi! Viņa bija to atradusi karājamies uz krēsla vietā, kur mēs ar Stīvu brokastojām no rīta. Es biju pārsteigta un priecīga. Mēs abas smējāmies par to, kas notiek, kad atbrīvojamies no pieķeršanās un kad sāk darboties maģija.

Ar šādu pieredzi esmu sastapusies daudzreiz savā dzīvē, bet pēkšņi es biju aizmirsusi par šā veida domāšanu. Paldies! Valērija, mans cilvēka eņģelis. Mums ir īpaša saikne. Viņa man atgādināja, ka es varu kaut ko radīt, tad ļaut tam aiziet, un tad ļaut dzīvei atklāt to vismaģiskākajā veidā. Nu es esmu izteikusi savu vēlēšanos Jaunajā gadā, ko es atcerēšos visā 2009.gadā.

Mēs ar Stīvu drīz dosimies uz Sandjego, kur pavadīsim brīvdienas kopā ar mūsu ģimeni. Tas patiešām būs jauki, jo tie ir mūsu mazdēla pirmie Ziemassvētki. Ir tik daudz, ko svinēt. Es vēlos, lai mēs visi savienojam sirdis un koncentrējamies uz labo, nevis slikto šajā pasaulē. Mūsu domas kļūs par mūsu realitāti. Visi kopā radīsim maģisku 2009. gadu!
Ikviens Gaismas kalpotājs un mēs ar Stīvu pateicamies jums par mīlestību un atbalstu 2008. gadā! Lai visi izjūt šā gada laika siltumu un zina, ka mūsu sirdis vienmēr ir saistītas ar jūsējām.
Vēlu jums savu mīlestību un gaismu,
Barbara

 

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!