augusts 2008

Sakrālo Līgumu aktivizēšana
Jaunas gaismas infrastruktūras

 

No Stīva:

Šis ir viens no dziļākajiem ziņojumiem no grupas. Šeit viņi atgriež mūs pie  cilvēces apskata, ko viņi uzsāka pagājušajā mēnesī,  bet šoreiz viņi gāja dziļāk un deva mums vairāk speciālu ziņojumu par procesu, kas visai cilvēcei ir priekšā.  Viņi vēlējās, lai mēs zinām, kā daudzi cilvēki jūtas un ka savādās lietas, kas notiek ar daudziem Gaismas kalpotājiem, noliek mūs perfektā vietā, lai sagatavotos tam, kas notiks.  Sakrālie Līgumi tiek aktivizēti lielā plānā.
Kad es izrunāju vārdus, es jutu,  it kā šis ziņojums būs pamata kanāls, pie kā mēs griezīsimies daudzus gadus. Nesen es pamanīju, ka “magnētisma” vārds un koncepcija tiek apspriesti daudzos kanālos. Tas parasti nozīmē, ka viņi mūs sagatavo kaut kam lielam. Lai arī man uz pleca ir grupa, tā nesniedz man kādu īpašu traktējumu par specifiku. Tikai laiks pateiks, bet šeit ir tas, kas, pēc manām domām, tikko notika: Šajā kanālā grupa izskaidroja, kā mēs veidojam mūsu pasaules un mūsu realitātes ar magnētisko lauku.  Viņi teica, ka mēs nevaram izmērīt šo lauku, jo mums nav skaidra sapratne par to, kā cilvēki sadarbojas ar enerģiju. Viņi sniedza ļoti interesantu izskaidrojumu par to, kā mēs sadarbojamies ar mūsu pasauli caur smalkām vibrācijām pāri pamata vibrācijām.  Lai arī viņi neizmantoja šo piemēru, es saprotu, ka tas ir līdzīgi spēcīgam nesējvilnim, uz kā var nest daudzus mazākus signālus.

Es gribu uzsvērt, ka, izrunājot vārdus, es zināju, ka šī uztveres koncepcija, kas ir tikai Gaismas Variācijās, bija koncepcija, ko mēs visi sapratīsim, jo cilvēce sāk mosties no šī sapņa.  Es esmu bieži runājis par savu kanalizēšanas procesu, jo es saņemu šo vienošanos, kas man ir jāatklāj un jātulko. Labi, teiksim, ka es zināju, ka esmu tikko saņēmis informāciju klēpjdatorā, kas man prasīs laiku, lai to atšķetinātu. Es drīz to izdarīšu!
Lai jums visiem ir lielisks mēnesis!
Apskauju!

 

No Grupas
Sveicieni no mājām

Spēles plānošana

Dārgie, jūs esat atnākuši ar tādu darbu, tādu uzdevumu! Jūs esat atnākuši ar vislielākajām iespējām! Dziļi sirdī jūs zināt, ka esat atnākuši ar kaut, lai piedāvātu to citiem. Jūs esat atnākuši ar ļoti unikālu daļu no Mājām. Jā, lielākajai daļai no Jums nav skaidrības, kas tas tieši ir, bet jums dažreiz ir kādas idejas, kas ved jūs šajā vai tajā virzienā. Zinot to, jūs pasmaidāt mazliet vairāk nekā iepriekš. Jūs nesaprotat, ka patiesībā šis smaids ir augstākais virziens jūsu dvēseles ceļojumam. Tas ir, no kurienes nāk prieks. Tas ir ceļš, kuru Jūs sev esat izveidojuši augstākām iespējām, pat pirms jūs bijāt dzimuši uz šīs Zemes. Tas bija pirmajā dzīves posmā, kas ir Plānošanas Pakāpe, kad jūs visi apsēdāties ap lielu galdu un sasaucāt tūkstošiem dvēseļu būt par jūsu spēles daļu. Šo jūs aicinājāt būt par Tēvu un to – būt par tanti Harrietu, un šo jūs lūdzāt spēlēt jūsu kaitinošo māsu, kas jūs padarīs traku. Jūs lūdzāt šo būt jūsu brāļa lomā un šim būt par jūsu pirmo mīļāko vidusskolā, kas būtu izmainījis jūsu dzīvi uz visiem laikiem. Un tas tālāk varētu būt pirmais, kas pamet  jūs, un vai jūs mīlētu mani tā, lai tēlotu sliktu puisi manā spēlē? Tad jūs izvirzījāt visas šīs iespējas, bet jūs arī izvirzījāt citu potenciālu, par ko mēs šodien vēlamies ar jums runāt.
Mēs esam runājuši par to iepriekš, kad mēs runājām par jūsu Sakrālo Līgumu. Jā, tā ir B Plāna līguma forma, par kuru mēs esam stāstījuši. Interesanti ir tas, ka lielākā daļa no jums šajā telpā un kas skatās šo pārraidi, šķiet, vairāk ir D vai F Plānā nekā B Plānā, bet ilustrācija vēl kalpo. Daudzi no jums ir iesaistīti un izgājuši cauri dažādām vibrāciju amplitūdām. Tā kā jūs attīstāties un cilvēce turpina celt kolektīvo vibrāciju, sāk atklāties jūsu dažādie slāņi, kā  skolotājs un vadītājs. Jūs iznākat laukā no nekurienes un lobāt slāņus, līdzīgi sīpolam. Pēkšņi vidū ir brīnišķīga roze. Tagad jūs sākat to meklēt. Cauri sāk parādīties krāsa, un sāk veidoties skaistums. Tas ir tas, kas notiek ar daudziem no jums uz Zemes šajā brīdī. Te ir daļa, kur sāk darboties jūsu Sakrālais Līgums. Sagatavošanās tam, kas notiek, ir, ka jūs izejat cauri pārstrāvošanas procesam. Arī par to mēs esam runājuši. Mēs šodien vēlamies sasiet vairākas lietas kopā, tā ka jūs zināsiet, kas notiek uz šīs planētas pašreiz ar Gaismas kalpotājiem.

Pārstrāvošana un divas smadzeņu puses

Mēs pagājušajā mēnesī nedaudz runājām par pašreizējo situāciju un ka pāreja uz aizraušanos, iespējams, ir vissvarīgākā lieta, ko jūs šajā brīdī varat darīt — virzīties prom no smaga darba, lai strādātu aizrautīgi – lai atrastu to, kas apgaismo Jūs iekšēji, un noskaidrotu veidu, kā visvairāk iegūt no tā, lai jūsu dzīve kļūtu mazliet gaišāka.  Mēs arī teicām jums, ka šajā laikā fiziskajā ķermenī notiek pārstrāvošanas process. Tas ilgs gadiem, un jūsu zinātnieki, patiesībā, to neapstiprinās vēl, iespējams, 25 – 50 gadus, jo evolūcijai vienkārši ir nepieciešams laiks. Ļaujiet mums to izskaidrot saprotami visvieglākajā veidā.
Sākumā, kad Jūs atnācāt uz Zemes pirmo reizi fiziskā formā, Zeme vēl bija silta. Tajā laikā jums nevarēja būt fiziskie ķermeņi. Jums bija ēteriskie ķermeņi, tādi, kādus jūs uzskatāt esam eņģeļiem, jo jūs esat apdzīvojuši Zemi no tās sākuma. Tas ir, kāpēc tā radās. Tā ir daļa no jums, un jūs esat tās daļa. Jūs esat evolūcijas procesā.  Šis process ir šajā aizsega pusē, un līdz ar to tas ir ierobežots. Lai būtu ierobežots, tam ir jābūt sākumam un beigām.
Labi, jūs pārvarējāt beigas pirms kāda brīža. Tagad Jūs esat pāri laikam. Tagad, katru dienu, jūs sākat radīt jaunas iespējas ar faktu, ka ierobežojumi jūsu ceļā un ceļš, kuru Jūs izveidojāt, ir beigušies. Tagad Jūs radāt ceļu tieši uz zemes kāju priekšā. Jūs meklējat tos brīnišķīgos kristālus, kas iekšēji Jūs apgaismo. Tos jūs novietojat šeit, tā tad, kad jūs pieredzat savu aizraušanos, Jūs kļūstat par augstāko lietojumu Visumā, kas jūs varat būt. Tas ir ļoti saistoši. Jūs arī iezīmējāt augstāko iespēju. Jūs teicāt: “Ja, ja, ja un ja cilvēce sasniedz to neticamo, neiespējamo līmeni, tas ir tas, ko es vēlos darīt. Tas ir tas, ko es vēlos darīt par visu vairāk.” Mēs saucam to par jūsu Sakrālo Līgumu, un tie tagad tiek ieviesti ar likumu. Tas ir līmenis, kuru cilvēce sāk tikko sasniegt, un līdz ar to daudzi no jums iziet cauri pārmaiņām, kas jums nav pazīstamas.

Starp smadzņu puslodēm eksistē aizsegs

          Jā, ķermenis tiek pārstrāvots. Vienkāršākais veids, kā atspoguļot strāvošanas procesu, ir tas, ka jūs tagad nesīsiet savā fiziskajā ķermenī vairāk garu, nekā jūs to esat darījuši iepriekš. Ir jānotiek enerģētiskajai pārstrāvošanai, lai to veicinātu. Jūs nesīsiet vairāk gaismas fiziskajā ķermenī, nekā jūs to esat darījuši iepriekš. Mēs runājam par to, ja jūs smaidāt. Mēs runājam par to, kad jums dzirkstī acis. Mēs sakām, ka katrs jūsu izrunātais vārds nes enerģiju un nes šo enerģiju uz Mājām tieši tagad.
Vēl bez tam, telpā starp smadzenēm eksistē aizsegs. Tā dēļ divas smadzeņu pusslodes ir atdalītas. Viena eksistē neierobežotajā pasaulē; otra eksistē ierobežotajā pasaulē. Viena pārstāv jūsu garu, jo tas patiesi ir smadzeņu labajā puslodē. Kreisā smadzeņu puslode ļauj jums būt par cilvēku un ikvienu jūsu pieredzi ieliek ierobežota laika ilūzijā: pagātne, tagadne un nākotne. Protams, laika ierobežojuma priekšrocība ir tā, ka jūs ticat, ka pagātne, tagadne un nākotne ir reālas. Tā ir ilūzija. No pagātnes, tagadnes un nākotnes tikai viena ir reāla, un tas ir tieši tagad. Pagātne ir tikai atmiņa. Nākotne ir tikai iespēja. Daudzreiz jūs dzīvojat šajā pagātnē vai tagadnē, jo tagadne dažreiz ir tik neērta, tāpēc tas, ko mēs lūdzam jums darīt, ir sākt atbrīvot visu savu pieredzi no laika ierobežojuma. Tas jums ievērojami palīdzēs, jo jūs sākat spert soli šajā procesā. Ļaujiet mums sniegt piemērus, kā to izdarīt.

Atbrīvojiet savu pieredzi no laika ierobežojuma

Te jūs esat, braucot uz priekšu. Jums patīk savas mašīnas, un mums patīk jūs novērot, jo jūsu mašīnas bieži atspoguļo jūsu emocijas. Dažreiz jūs to dēļ zaudējat prātu. Dažreiz jūs viegli kustaties uz priekšu un slīdat cauri dzīvei. Ir tik jautri vērot jūs braucam transporta līdzekļos – īpaši krāsas, kurās jūs esat tos nokrāsojuši, un visas jocīgās lietas, ko jūs darāt tiem. Tā te jūs braucat garām, bumbām karājoties no jūsu spoguļa. Mēs vērojam, jo jūs padarāt transporta līdzekli par savu atspulgu. Daudzreiz jūs aizmirstat, kurp jūs braucat, jo jūs sākat braukt, un stūre kļūst par daļu no jums, un gāzes pedālis un motors arī kļūst par daļu no jums, un tie reaģē uz katru jūsu kaprīzi. Jūs to varat izdarīt ar gaismu. Tas ir tas, kas notiek. Jums sāk patikt sava apkārtne un tas, kā jūs to varat mainīt un veidot par savu atspulgu. Līdz šim aizsegs ir eksistējis starp smadzeņu divām daļām, lai pasargātu no atcerēšanās.
Tagad jūs esat atpakaļ mašīnā, jo jūs braucat, un jums ir brīnišķīgs laiks un sensācija!  Jūs kaut ko notriecat. Tas ir nopietni. Ir iesaistīta nauda. Cilvēki nav pārliecināti, ka ar viņiem viss ir kārtībā, bet viņi ir satricināti. Ja jūs esat emocionāli aizkustināts, tāpēc ka jūs pēkšņi esat zaudējuši uzticību paši sev. Tagad jums ir šaubas par sevi un visu, kas ir ap jums. Mēs sakām jums to tieši šajā brīdī, bet pēc sekundes, lai izmestu to pieredzes no laika, pirms tas iestājas. Ja jūs apstāsieties tieši tad un atbrīvosiet sevi, no tā, kas tikko notika, un no tā, ko jūs esat paredzējuši, kas  notiks, un sakāt:  “Zini? Ar mani viss ir kārtībā. Es dabūju vieglu sitienu pa galvu, bet pēc 2 dienām tas pāries. Tā nav problēmu. Ar mani viss ir kārtībā.”  Kad dzīvē rodas  šādas situācijas, sāciet mācīt sevi atbrīvoties no laika ierobežojuma. Vai ar jums tagad viss ir kārtībā? Vai jūs jūtat kādu savu aizraušanos, ko jūs esat atnākuši šeit darīt? Ja nē, tad tas, kas mums ir jādara, ir palīdzēt jums nokļūt tur, jo tas ir mūsu darbs. Ja jūs sākat visu atbrīvot no laika ierobežojuma, jūs saprotat, ka nākotnes ilūzija ir tikai  iespēja un pagātne ir tikai atmiņa, ko, pie viena, var mainīt. Jūs visu laiku pārrakstāt vēstures grāmatas. Nav iemesla, kāpēc Jūs nevarētu arī pārrakstīt savas personīgās vēstures grāmatu, un tas bieži šajās dienās tiek darīts. Tā ir ļoti kopēja prakse, kas laika gaitā kļūs pat vēl kopīgāka. Jūs nevarat atbrīvoties no visas negatīvās pieredzes  savā pagātnē, jo jūs noliekat šo negatīvo pieredzi šeit kāda iemesla dēļ, bet jūs varat atbrīvoties no pieķeršanās šai negatīvajai pieredzei un savai enerģijai, kas ietekmē jūs šodien šīs negatīvās pieredzes dēļ. Tagad jūs ceļat uz tā, kas jums ir šajā brīdī.

Smadzenes saaug atpakaļ kopā

          Esiet šeit tagad. Tas ir, tas, ko jūs gribat atnest atpakaļ savā enerģijā, lai tagad to atrastu.Tas ir veids, kā atbrīvot savu pieredzi no laika ierobežojuma ilūzijas. Tātad jums ir laika ierobežojums. Mēs to sauksim par labu un sliktu, mēs sauksim to par pareizu un nepareizu, mēs sauksim to par pagātni, tagadni un nākotni. Lai kas tā būtu, jums ir tendence saskatīt lietas dualitātes  laukā.  Arī lauks mainās kopā ar pārstrāvošanu, kopā ar jūsu spēju  nest vairāk gaismas savā fiziskajā ķermenī un vairāk gara ikdienā, jūs sapratīsiet, kā lietas sāk mainīties lielākā skalā. Ar to jūs sapratīsiet, ka jums vairs nav to ierobežojumu, pie kuriem jūs esat pieraduši. Priekšrocība ir tā, ka šie ierobežojumi bija jūsu pāgātne  un jūsu ticību sistēmas, jūs ticat tām arī šodien, tāpēc sāciet atbrīvoties no savām ticības sistēmām, no laika ierobežojuma, jo tā jums var atvērties iespējas. Ilgā laika posmā priekšrocība ir jums pateikt, ka īsā laika periodā, iespējams, tikai  50 gados, zinātnieki atklās, ka divas smadzeņu puslodes sāk veidoties par vienu. Tas ir tas, ko mēs saucam par pārstrāvošanu.
Sinaptiskie ceļi, kas pašreiz tiek veidoti, ir jauni sinaptiskie ceļi. Viena   lieta, ko jūs varat darīt, ir sākt strādāt ar savu enerģiju. Jūs varat sākt daudzus uzdevumus mērķa dēļ. Jūs varat sākt klausīties sarunas un jums vienlaicīgi var būt saspringts process. Jūs varat sākt darīt atšķirīgas lietas dažādās jomās, lai paplašinātu savas ticības sistēmas un  paplašinātu savu iztēli, un patiesībā izmantotu savas smadzenes, jo tās ir lietas, kā  izveidot šos jaunos sinaptiskos ceļus. Acīmredzot, tie veidojas kā mazas ķīmiskas/elektriskas stieplītes starp divām smadzeņu puslodēm. Jums tagad to ir miljoniem, un vēl to nav pietiekoši, lai savienotu abas smadzeņu puslodes kopā, jo tās eksistē atsevišķās pasaulēs kā divas smadzeņu puslodes. Labās puses smadzenes izsaka  jūs, jūsu garu neierobežotajā pasaulē, un kreisās puses smadzenes izsaka jūs, jūsu garu ierobežotajā pasaulē, ļaujot jūsu garam būt par cilvēku un pretendēt būt atvienotām vienām no otras. Ļoti īsā laika periodā šīs smadzenes saaugs kopā. Cilvēka dzīvnieks  attīstās, lai palīdzētu jūsu garam iegūt daudz auglīgāku dzīvi, aizņemoties vienu no šiem ķermeņiem uz īsu laiku. Tas ir tas, kas notiek, un tā dēļ Jūsu Sakrālos Līgumus sāk ieviest ar likumu. Tas notiek globāli. Daudzi no jums nezina, kas notiek. Daži no jums  uztraucas par to un domā, ka ar jums nav kaut kas kārtībā. Ļaujiet mums izskaidrot, kā tas var izskatīties daudzās dažādās formās.

Jaunu gaismas infrastruktūru radīšana

Kopumā tas, kas notiek ar Gaismas kalpotājiem, ir tas, ka viņu apkartējie apstākļi —vienalga, vai fiziskā apkārtne, kurā viņi dzīvo, vai viņu draugu loks, vai viņu atbalsta tīkls sāk mainīties. Jūs sākat veidot jaunu infrastruktūru savai gaismai. Tas nozīmē jaunus atbalsta tīklus. Tas nenozīmē, ka jums ir jāaiziet no draugiem.Tas nenozīmē, ka jums ir jāaiziet no pilsētas, kurā jums patīk dzīvot. Tas nenozīmē, ka jums ir jāizvācas no mājas, kurā jūs pašzreiz esat, bet mums nebūtu pārsteigums, ja visas šīs lietas notiktu. Dārgie, jums ir izvēle. Jūs neesat kaut kam iepriekš nolemti. Visas izvēles uz šīs planētas tiek godātas. Tās sniedzas atpakaļ uz Zvaigžņu ceļa sākotnējo direktīvu. Tā ir pirmā direktīva Visumā.  Planētas Zemes rokas. Bez likumiem. Un te jūs uzvarat spēlē. Te jūs vadāt ceļu vibrāciju veidā, darot kaut ko, kas nekad iepriekš ne ar vienu spēli nekur nav darīts. Jūs radāt kaut ko ļoti maģisku. Jūs nesat Mājas tagad tieši šeit, un tas ir saistoši un bailīgi. Jūs esat lūdzis būt augtākā pozīcijā, lai veiktu savu darbu, un jūs esat dzirdējis, ka šīs pārmaiņas tiek apsveiktas.  Nebaidieties no tām. Ziniet, ka veidojas jauns atbalsa tīkls ap jums, lai pastumtu jūs sakrālajā līgumā, lai ļautu jums būt par cilvēku, kas  jūs vienmēr esat bijis, lai veiktu to darbu, kuru jūs vēlaties darīt. Tas strādā; lai to darītu, tas pilnībā nozīmē atrast sev jaunus atbalsta tīklus un izveidot jaunu gaismas infrastruktūru. Tas notiek jūsu ikdienas pasaulē, kad mēs runājam.
Tas notiks ar aizvien vairāk un vairāk Gaismas kalpotājiem. Daudzi pulcēsies apspriežu telpās vai ziņojumu sanāksmēs, lai stāstītu par izmaiņām, kas notiek.  Kāpēc mēs? Šķiet, ka pārējā pasaule to nedara.  Iemesls ir vienkāršs: Jūs sasniedzat to kontrolējamo līmeni, kur jūsu Sakrālie Līgumi tiek ieviesti ar likumu. Tik daudzi no jums ir atnesuši daļas no Mājām, kas ir tik ievērojami unikāli. Jums ir kaut kas ko dot, ko nevar neviens cits. Jūsu Gaismas nokrāsa ir unikāla. Ir daudzas nokrāsas. Tas ir līdzīgi kā ar saldējumu. Dažreiz jums garšo šokolādes un dažreiz zemeņu. Dažeiz jums garšo vaniļas. Dažreiz jūs sajaucat tos kopā  un izveidojat savādas krāsas. Realitāte ir tāda, ka jums ir izvēle, jo visa tā ir gaisma, tāpēc izvēlieties gaismas nokrāsu. Izvēlieties to daļu, kas jums patīk, un atrodiet tos kristālu gabalus ceļā, kas jūs apgaismo, jo tas ir tas, ko jūs gatavojaties mācīt. Tas ir, kāpēc citi  gatavojas pārvietoties un dalīties ar citiem cilvēkiem.
Ziniet, ka jūs esat uzklausīti. Daudzi no jums ir tādā dzīves punktā, kad jūs esat bez atbalsta. Jūsu darbi ir beigušies, un jūs nezināt, kurp jūs ejat. Daudzi no jums ir izgājuši caur šķiršanos un visu laiku jūtas vieni, vai jūsu ģimenes runā ar jums kādas nesaprašanās dēļ. Ziniet, ka visa tā ir pārkārtošanās, dārgie. Garam ir plāns. Tas ir jūsu plāns. Jūs tikai nevarat atcerēties to muļķīgā aizsega, kuru jūs nesat, dēļ, bet tas izzudīs. Gars atceras. Jūsu augstākais “es” zina tieši to virzienu, kurā jūs gribējāt virzīties. Ja, ja un ja, un šīs lietas tagad notiek.

Magnētisms pāri pamata vibrācijai

Durvis magnētiski atveras. Jūs strādājat ar magnētismu līmeņos, ko jūs nesaprotat, un mēs definējam magnētismu diezgan atšķirīgi, nekā to dara  jūsu zinātnieki. Tas ir daudz plašāks gaismas spektrs, kam jūs pašreiz dodiet kredītu.  Mēs varam jums arī pateikt, ka šeit ir enerģijas — kad jūs runājat par enerģiju, visa enerģija ir nepabeigta  Magnētisms ir enerģija un tā pati enerģija eksistē Mājās. Tas ir kaut kas, pie kā jūs esat pieradis Mājās, jo Jūs sadarbojaties ar pasauli caur magnētismu. Tie ir ļoti smalki lauki, kas nav mērāmi ar gausa spēku vai veidā, kurā jūs esat pieraduši mērīt magnētismu, bet nebūs ilgi jāgaida, līdz jūs sāksiet redzēt šos magnētiskos laukus, un tam, ko mēs raksturojam tagad, tad būs pilna nozīme.  Mēs šeit varam sniegt jums norādi.  Tiem, kam ir zinātniska ievirze, kuri vēlas saņemt šo informāciju, mēs pat pateiksim, ar ko sākt. Lai sāktu, jums jāsaprot, kā cilvēki reaģē uz izmaiņām gaismas variācijām, ja nav gaismas. Citiem vārdiem, jums tas ir vieglāk redzams, ja jums ir skaņa. Ja kāds spēlē pamata skaņu (rada zuzēšanas skaņu) un pievērš uzmanību, ja kāds runā ar jums, jūs vēl dzirdiet viņus ar perfektu skaidrību, jo tās ir šīs pastavīgās skaņas variācijas. Jūsu ausis un smadzenes automātiski pielāgosies dažādiem gaismas un daļu līmeņiem. Tāpat ir ar gaismu. Kad jūs izejat laukā un redzat gaismu nākam no mašīnas vai ēkas, tas ir burtiski fakts, ka tā ir pamata krāsas variācija. Tas pats attiecas uz magnētism, dārgie. Tādēļ jums nav bijis iespējams izmērīt  šos enerģijas laukus ar pašreizejo aprīkojumu, kas jums ir, jo jūs mērāt pamata troksni un nevis smalkas variācijas.
Šīs smalkās variācijas jūsu magnētiskajā laukā ir tas, kā jūs sadarbojaties ar Visumu ap sevi. Tas ir veids, kā jūs visu radāt un pievelkat sev. Tas ir enerģētiskais lauks, no kura katra doma iziet laukā un ieiet jūsu enerģētiskajā laukā, un saderas ar ikviena cita lauku. Tas ir, kā jūs radāt lietas. Jūs izveidojat magnētisko lauku un tie mģiski parādās. Jūs pašreiz sev radāt jaunu infrastruktūru. Daži no jums ir jutuši, ka jums ir neveiksme, jo jūs zināt, ka jūs esat skolotājs, un jūs neesat šeit darīt to, vai tas nestrādā.  Iespējams, ka jūs esat mēģinājis. Iespējams, ka  jūs esat izgatavojis biznesa kartes un eksprešus vai izgājis laukā un uzrakstījis grāmatu, un to nepārdod. Jūs varbūt jūtat, ka jums ir jāpārgrupē un kaut kas jādara. Lūdzu, netiesājiet sevi, dārgie. Lielākā daļa no jums ir mazliet laukā no spēles. Lielākā daļa no jums nokļuva šeit, pirms pārējā kolektīvā vibrācija bija gatava, tam, kas jums ir.  Mēs apsolām jums, ka mēs nelaidīsim jūs laukā jūs no planētas, kamēr jums būs iespeja dot, ko jūs esat atnākuši viņiem dot.  Jūs atnesat kaut ko  no Mājām, un tagad jums ir iespējams spert soli uz savu aizraušanos. Tā ir lieliska iespēja ne tikai pārstrāvot, bet tagad visa cilvēce mainās un ir gatava uzņemt to.Tas ir saistoši ārpus ticības, jo tas netika plānots sākumā. Tas ir kaut kas, ko jūs kā dievs esat radījis.

Ietvert sevi visaugstākajā vibrācijā

Jūs maināt spēli katru dienu. Jūs sperat soli kaut kur, ko jūs vēlējāties vienmēr darīt. Bailes tās nav, un nebaidieties no tām mazajām pārmaiņām, jo tās notiks ar jums visiem. Jūs redzēsiet, ka notiks izmaiņas un uzlabojumi. Daži no Jums dosies uz dažādām vietām. Daži no jums atradīs citu atbalstu atnākam tur, kur jūs esat, bet jūs esat infrastruktūras celšanas procesā savai gaismai tagad, un jūs aktivizēsiet savus Sakrālos Līgumus.
Dārgie, mēs nevaram izteikt to mīlestību, kas mums tagad ir pret jums. Mums nav iespējas sniegt jums koncepciju par lietām, ko cilvēki vienkārši nevar paturēt šajā brīdī. Jūs nokļūstat tuvāk un jūs sākat just ne tikai mums, bet viens otram. Tas ir, ko aizsegs neļauj jums ieraudzīt un vēl, ja jūs to zināt   pirms laika un jūs meklējat dievu, kad jūs skatāties viņiem acīs, jūs atradīsiet to. Jūs varat pārliecināt, bet viss ir kārtībā. Radiet savu vidi ar tiem cilvēkiem un apkārtesošajiem, lai jūs varētu būt viņu augstākajā vibrācijā. Palīdziet viņiem kļūt spēcīgiem, jo tas jums dod spēku. Tas veido infrastruktūru, ko veidot ap spēka pilniem cilvēkiem, kas var radīt atšķirību uz šīs planētas, ne tikai tajā, ar ko viņi aizraujas, bet palīdzēt jums veidot savu infrastruktūru gaismai. Tas ir tas, ko jūs darāt.
Priecājieties par braucienu. Priecājieties par katru tā mirkli. Jūs esat šeit pāri laikam un jūs maināt katru tā daļu. Jā, Zeme gatavojas beigām, un tā kustas tajā virzienā, un jūs maināt katru tās daļu. Jūs arī maināt Zemi. Jūs dosiet Zemei jaunu atdzimšanu kā daļu no savas gaismas infrastruktūras. Bailes tās nav. Strādājiet ar to tagad. Strādājiet  ar to un savu enerģijas lauku ap jums, un strādājiet ar tiem, kas ir ap jums. Sāciet veidot saites, lai atrastu atbalstu. Lai kas baro jūsu sirdi, liek jums smaidīt, dara jūsu acis mazliet gaišākas … tās ir lietas, ko jūs darāt tagad, lai celtu savu enerģiju savam Sakrālajam Līgumam. Priecājieties par katru mirkli, kad jūs ļaujat mums būt šeit, un par to mēs esam mūžīgi pateicīgi.
Mēs atstājam jūs ar 3 maziem atgādinājumiem – izturieties viens pret otru ar cieņu, jo jūs patiešām skatāties dievam acīs. Barojiet un stipriniet viens otru, kad vien jums ir izdevība. Un neaizmirstiet labi saspēlēties.
Espavo
Grupa

 

Sirds savienošana
Garabara Rotere

Sirdis Holandē
Mēs ar Stīvu tikko esam atgriezušies no mūsu 080808 Cilvēku eņģeļu konferences Elspeet, Holandē. Pēc piecu gadu mūsu gadskārtējā notikuma prezentēšanas Konā, Havajās, mēs jutām, ka ir laiks maiņai. Holandei mūsu sirdīs vienmēr ir bijusi īpaša vieta. Mēs domājām, cik brīnišķīgi būtu, ja Gaismas kalpotāji no citām valstīm izjustu to pašu mīlestību uz šo zemi un cilvēkiem, kas mums ir jau daudzus gadus. Diemžēl Savienoto Valstu ekonomisko grūtību dēļ daudzi nevarēja ierasties, bet bija arī kāda daļa cilvēku no štatiem.  Tika pārstāvētas arī daudzas citas valstis. Cilvēki ieradās no ASV, Kanādas, Vācijas, Japānas, Beļģijas, Somijas, Izraēlas, Rumānijas, Skotijas, Velsas, Krievijas, un, protams, daudzas ģimenes no Nīderlandes. Es esmu pārliecināta, ka kādu es neesmu pieminējusi. Tā bija lieliska garīga ģimenes atkal apvienošanās.
Kopā ar mums ceļoja mūsu dārgā draudzene, Janelle Kollarde.  Viņa izdarīja izcilu darbu, intervējot mūsu viesu runātājus kā daļu no konferences. Mēs bijām priecīgi parādīt viņai mūsu iemīļotās Holandes vietas. Mēs pavadījām četras dienas vienā no mūsu mīļākajām pilsētām Amsterdamā. Mums bija jauka pieredze staigājot pa pilsētu, atklājot daudzus veikalus un āra kafejnīcas. Es gribēju parādīt Janellei vienu no mūsu mīļākajām grāmatnīcām, Himalaya. Es norādīju uz Stīva grāmatām plauktos. Kad  mēs skatījāmies visapkārt, divas kundzes pienāca klāt un atpazina, kas mēs esam.  Ar asarām acīs viņas mums teica, cik ļoti viņas mīl Gaismas kalpotājus un ka viņas ir lasījušas  visas grāmatas un ikmēneša Signālugunis. Tā bija jauka sajūta apskaut un silti sveicināt šos  mīlošos cilvēkus. Pēc tam, kad mēs atstājām veikalu, mēs gājām apkārt ara kafejnīcai. Pēkšņi mēs izdzirdējām, ka mūs kāds sauc. Mēs sākām justies labi pazīstami!  Mēs zinājām, ka daudzi cilvēki bija plānojuši apmeklēt  Amsterdamu. Mēs gribējām zināt, vai mēs satiksim vēl kādu, kas mūs pazīst  pirms konferences. Tieši tad, kad jūs domājat, ka esat svešinieku vidē, jūs ap sevi varat atrast ģimeni.
Tad mēs bijām gatavi vadīt semināru. Mēs skaitījām vējdzirnavas savā ceļā. Mūsu apkārtne pārvērtās, kad mēs ieradāmies no aizņemtās Amsterdamas pilsētas klusajā Elspeet ciematiņā. Mēs atgriezāmies Menerodē pasākumam, jo tā ir mierīga vieta, kas visiem liek justies kā mājās.
Kad mēs ieradāmies konferences centrā, mēs bijām pārsteigti, ka mūs sagaida daudzas pazīstamas sejas. Es jutos mazliet noraizējusies, jo šī bija pirmā reize, kad mēs prezentējām Cilvēku Eņģeļu konferenci. Es nomierinājos tās sākumā, jo es esmu sapratusi, ka Stīvs un grupa vienmēr  izspēlē pasākumus vismaģiskākajā veidā. Jau pašā sākumā gaisā es varēju just sajūsmu. Ap pasākumu bija rotaļīgums. Mums ir viesu runātāji tikai mūsu gadskārtējos pasākumos.  Šajā gadā mēs uzņēmām  Dr. Deividu Mikelu un  Keiliju Deivisu, Išu  Lerneri, Džīnu Adriennui, Sonju Bos, Petru vanVlietu, Majanu, Mariju Džonsu un Danielu no Krievijas.  Viņi visi sniedza  neiedomājamas dāvanas sanāksmei. Mūsu īpašā Elke uzstājās ar Sufi dejošanu.
Viss izdevās lieliski. Sešas dienas mēs pētījām Cilvēku Eņģeli. Visi, kas apmeklēja šo pasākumu, visnoteiktāk iemantoja savus spārnus. Es zinu, ka viņi aizskars daudzus ar savu gaismu. Tas bija laiks, kuru es nekad neaizmirsīšu.  Liela daļa manas sirds vienmēr būs Holandē.
Mīlestību un Gaismas darbu,
Barbara

 

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!