augusts 2006

PILNĪGĀ NEPILNĪBA
Cilvēka dievišķums

 

No Stīva:

Grupa ar mums bieži runā par to, kā kļūt par daudzdimensionālām būtnēm. Vai nav interesanti, ka pēdējā laikā internetā sākuši apgrozīties attēli ar kaujas reaktīvajām lidmašīnām, kas pārvar skaņas barjeru? Lūk, interdimensionalitāte! Šo procesu attēlojošos vienreizējos video var aplūkot šeit.
Cieši apskauju!
Stīvs

 

Sveicieni no Mājām!
Mīļie, kad jūs šādi sapulcējaties, jūs darāt iespējamus brīnumus, kurus mēs godinām. Jūs atverat durvis uz jaunām telpām un daudzdimensiju realitātēm, un tomēr jums nav ne jausmas, kas patiesībā esat. Šodien pastāstīsim šo to, kas palīdzēs jums atjaunot skatījumu uz savu patieso būtību un palīdzēs nojaust, kā mēs jūs redzam no sava skatpunkta. Ar savu perspektīvu mēs dalāmies tādēļ, lai jūs iemācītos sevi uztvert kā cilvēkeņģeļus, kas patiesībā esat. Cilvēciskās pieredzes galvenā būtība ir iemācīties strādāt plecu pie pleca vienam ar otru, iemācīties savienot atsevišķās siržu stīgas vienā dziesmā. Jūs patiesībā neesat atsevišķi. Lai gan esat iemācījušies runāt dažādās valodās un esat uzauguši dažādās vietās ar atšķirīgām priekšstatu sistēmām, jums ir viena sirds. Lai spēlētu šo spēli, kurā izliekaties par cilvēku, jūs sevi ievietojat bioloģijas burbulī un pēc tam uzskatāt, ka šis burbulis ir viss, kas jūs esat. Taču tas ir kļūdains priekšstats, jo visa jūsu būtība – jūsu ķermenis un dvēsele – nemaz nespēj ietilpt bioloģijas burbulī. Kad jūs sperat kāju uz Spēļlaukuma, daļai no jums ir jāpaliek Mājās, lai varētu pilnībā izmantot un uzturēt šo savienojumu, kas ir unikāli jūsu. Tieši to savu daļu jūs saucat par savu „augstāko es”. Tagad šī daļa iesaistās spēlē intensīvāk kā pirms tam.

Pilnības atspulgs
Kad no dualitātes lauka iekāpjat trialitātes laukā, tas nozīmē, ka jūs ne vien godināt savu gaismu un savu tumšo pusi, bet līdzsvarojat tās ar savu augstāko es, izveidojot trijstūri no šiem trim elementiem. Tad jūs sākat saprast, ka nav balta un melna, nav augšas un apakšas, nav pareizā un nepareizā, nav mīlestības un naida. Tā vietā šie elementi, par kuriem esam raduši domāt kā par atsevišķiem fenomeniem, ir viens otra daļa, kas kopumā noslēdzas lielā lokā. Tādēļ, godinot savu gaišo pusi, jūs vienlaikus godināt arī savu tumšo pusi. Daudziem no jums ir brīnumskaistas tumšās puses. Kad tās līdzsvarojat ar sava augstākā es palīdzību, jūs atkal kļūstat par vienu veselu. Tomēr pat jaunajā trialitātes laukā jums šķiet, ka kaut kā vēl pietrūkst. Raugoties no mūsu puses, jūs esat neticami skaistas būtnes, eņģeļi, kas atteikušies no debesīm uz pietiekami ilgu laiku, lai uzņemtos nest vienu no šiem bioloģijas burbuļiem un radītu brīnumus uz Zemes. Tomēr paši sev jūs tādi neizskatāties, jo ikreiz, kad ielūkojaties spogulī, redzat tikai un vienīgi trūkumus. Vai tas nav interesanti? Lai cik skaisti jūs arī būtu, lai cik pilnīgi jūs iekšēji justos, tai mirklī, kad ieskatāties spogulī, jūs atrodat vienus vienīgus trūkumus. Tikai trūkumi un nepilnības jūsu atspulgā izpelnās jūsu uzmanību, tāpēc ļaujiet šodien parunāt par šīm nepilnībām.

Pavēstām jums, ka jūs esat pilnīgākās dieva nepilnības, kādas vispār iespējamas. Jūsu spēle uz Zemes ir saistīta ar dieva meklēšanu un definēšanu. Dievs ir visu lietu pilnīgākā izpausme, taču, lai ieraudzītu un novērtētu pilnību, uz to jāraugās no skatpunkta, kas ļauj uztvert arī nepilnību. Lai to izdarītu, ir jāiekāpj laukā, kas pieļauj nepilnības, tāpēc uzreiz jūs paraugāties uz sevi un redzat tikai savus trūkumus. Vai nav interesanti, ka visi cilvēki vēlas kļūt nevainojami un dievišķi, lai nekad nevajadzētu pieļaut kļūdas? Jūs nepārtraukti dzīvojat, meklējot, kā paaugstināt savu vibrāciju, kā kļūt par labākiem cilvēkiem, kā kļūt tīrākiem un vienmēr nest dieva enerģiju sevī. Tomēr jūs satriec tās lietas, ko ieraugāt spogulī un uzskatāt par saviem trūkumiem. Varbūt jums šķiet, ka sverat par daudz vai ka sejā ir pārāk daudz nelīdzenumu. Varbūt grumbas ir par dziļu vai jums nepatīk sava matu krāsa. Lai kā arī būtu, tieši šīs nepilnības jūs padara par visskaistāko pilnības atspulgu. Tas, ko jūs uzskatāt par saviem trūkumiem, patiesībā ir neticamākais dieva skaistums, atstarots cilvēka ķermenī, kādu jūs vispār varējāt iemiesot. Mēs jums sakām, ka, tiklīdz būsiet atgriezušies Mājās, jūs acumirklī atcerēsieties visas šīs lietas. Šīs skaistās nepilnības ir tie mozaīkas gabaliņi, kurus jūs nesīsiet sev līdzi, atgriežoties Mājās. Šie ir dieva pilnības nepilnīgie atspulgi.

Ideāli kristāli
Ļaujiet jūs uz brīdi aizvest uz zinātnes pasauli, pie tehnoloģiskiem atklājumiem, jo jūsu zinātnes uz Zemes šobrīd atrodas ļoti interesantā pozīcijā. Nesenākie tehnoloģiskie izgudrojumi visi kā viens ir saistīti ar dabas pilnīguma atjaunošanu. Cilvēka centieni pēc pilnības ir pavisam dabiski. Taču mēs sakām, ka tam nav sakara ar dabas pilnveidošanu. Tas drīz kļūs acīmredzams, jo jūsu izgudrotie tehnoloģijas brīnumi nu drīz spēs radīt mākslīgus kristālus, kurus jūs saucat par dimantiem. Jūs jau esat izgudrojuši procesu, kura rezultātā rodas gandrīz pilnīgi nevainojami dimanti. Lai gan šos dimantus pārsvarā izmantos elektronikas un tehnoloģijas jomās, nepaies ilgs laiks, līdz tie atradīs arī ornamentālu pielietojumu. Lūk, pats interesantākais: ļaudis, kas nodarbojas ar dimantu ieguvi un tirdzniecību, ir pamatīgi satraukušies par to, ka ticis radīts process, ar kura palīdzību var izveidot tikpat kā perfektus mākslīgus dimantus. Pat eksperti nespēj noteikt atšķirību starp cilvēku radītajiem kristāliem un augstvērtīgākajiem dabas radītajiem eksemplāriem. Tāpēc pēdējos gados viņi daudz enerģijas ir ieguldījuši tajā, lai iegravētu sērijas numurus uz dabiskiem dimantiem, lai būtu iespējams noteikt atšķirību. Līdz šim brīdim vispārējais princips bija – jo nevainojamāks dimants, jo augstāka tā cena. Mēs sakām, ka tuvākajā nākotnē būs cilvēki, kuri meklēs veidu, kā mākslīgajos dimantos ievietot nejaušas nepilnības, lai ļautu tiem labāk konkurēt ar dabiskajiem dārgakmeņiem. Ir skaidrs, ka, ja kļūtu iespējams lēti radīt lērumu nevainojamu dimantu, kas ir tik tuvu pilnībai, cilvēki vairs nepiešķirtu tiem tik augstu vērtību un nenēsātu tos ar tādu lepnumu kā tagad. Tāpēc ir skaidrs, ka jau tagad ir tādi, kuri meklē veidus, kā dimantos iestrādāt pilnīgas nepilnības. Ļaudis, kuri uzsver dabisko dimantu pārākumu, saka, ka katram no tiem ir īpašs „paraksts”, kas atšķiras atkarībā no tā, kā konkrētais kristāls atstaro gaismu. To pārfrāzējot, viņi saka vienkārši, ka ikvienam kristālam ir unikāli trūkumi, kas to padara neatkārtojami skaistu.

Nav noslēpums, ka šādi jauninājumi strauji mainīs jūsu pasauli. Vai nav interesanti, ka nepilnīgie dabiskie dimanti joprojām ir vērtīgāki par nevainojamajiem mākslīgajiem? Tas pats attiecas arī uz jums.

Pilnīgā nepilnība
Lūdzam uz sevi raudzīties tai pašā gaismā, jo radītājs jūs ir iecerējis kā pilnīgu nepilnību, un tādēļ katrs no jums pārstāv unikālu skaistumu, kam nelīdzinās nekas cits no Visa, Kas Ir. Jums ir unikāls paraksts, kuru neviens nevar atdarināt, un tas ir jūsu nepilnību rezultāts. Ļaujiet savai unikalitātei izpausties kā dieva atspulgam, jo tieši tur slēpjas jūsu patiesais spēks. Tieši tādēļ jūs vispār ieradāties uz Zemes. Sperot soli dziļāk tai pilnīgajā nepilnībā, kas jūs esat, jūs pasludināt savas tiesības uz mantojumu, kas vienmēr ir bijis jūsu. Jūs pasludināt savas tiesības būt pilnīgi pašam, būt viscaur laimīgam, vienkārši būt tā vietā, lai censtos būt par kaut ko konkrētu. Tieši tas jūs padara par visskaistākajiem nepilnīgajiem eņģeļiem, kādi Visumā atrodami. Jūsu mūžīgā tiekšanās uz pilnību ir sava veida kosmisks joks, jo, no mūsu skatpunkta raugoties, jūsu skaistums ir vārdos neaprakstāms.

Jūsu fiziskās bioloģijas burbuļi ir ļoti īpaši, jo tie ļauj dievam uz īsu laiku uzņemties galīgu veidolu, lai jūs varētu izpaust Māju būtību tieši tur, kur esat, tieši šai dienā, kas caurvīta ar skaistām nepilnībām. Šie ķermeņi ļauj jums sadarboties vienam ar otru brīnišķīgos veidos, kas nav pieejami pat debesu eņģeļiem. Jūs varat viens otram pieskarties. Jūs varat piedzīvot cilvēciskās izjūtas – skumjas, prieku, kaislību, sāpes. Šīs jūtas tiek nestas tajos elementos, kurus jūs uzskatāt par savām nepilnībām. Tieši tā cilvēks caur sevi pieredz dieva pilnīgo nepilnību. Tā ir lielākā dāvana, ko jūs varat pasniegt ne vien paši sev, bet arī viens otram un mums. Kad esat to sapratuši, jūs varat pieņemt savu individuālo varenību, kas jums vienmēr ir piederējusi. Varam jums pateikt, ka esat šurp ieradušies ar pamatīgu acu apsēju, un, lai kas arī notiktu, jums neizdosies pilnībā paraudzīties tam cauri. Jūsu ciešākā vēlēšanās, kad nācāt uz Zemi, bija – atnākot uzlikt šo apsēju un pilnībā apmaldīties. Jums tas ir vienreizēji labi izdevies.

Skaista cilvēciska pieredze
Ko jūs teiktu, ja mēs jums sacītu, ka jūs nevarat izgāzties, lai kā arī nenopūlētos? Ko tad, ja mēs teiktu – pat ja jums izdotos noņemt apsēju, jūs sāktu smieties par to, cik viss ir vienkārši? Jūs cenšaties visu racionalizēt un salikt kārtīgās, mazās kastītēs. Tā vietā lūdzam jums vienkārši piedzīvot, izjust. Atrodoties dualitātes laukā, jūs centīsieties visu, ko jūtat, nosaukt par labu sajūtu, vidēju sajūtu, sliktu sajūtu. Tagad mēs to lūdzam līdzsvarot ar savu augstāko es un piedzīvot vienkārši cilvēcisku sajūtu. Vienkārši izpaudiet sevi caur cilvēka ķermeni un uzdrīkstieties viens otram pieskarties. Uzdrīkstieties atklātajā dalīties viens ar otru. Uzdrīkstieties dalīties savā būtībā ar citiem un priecājaties par šo ceļojumu. Tieši to jūs nācāt šeit darīt, tas ir būtiskāks par visu citu. Jūs šeit ieradāties, nevis lai atrautos no Zemes, pārvēršoties augstākā vibrācijā, bet gan lai ienestu augstāku vibrāciju fiziskas bioloģijas burbulī, lai kļūtu iespējams izbaudīt skaistu cilvēcisku pieredzi. Jūs bieži sevi uzskatāt par cilvēciskām būtnēm, kas meklē garīgu atmodu, lai gan patiesībā jūs esat garīgas būtnes, kas cenšas tikt galā ar cilvēcisku atmodu. Kādu rītu jūs pamodāties un atradāties bioloģijas burbulī. Kaut kādā apziņas līmenī jūs zinājāt, ka esat šeit ar nolūku, pēc vienošanās; jūs to parakstījāt, uzlikāt tam datumu un zīmogu ar savu enerģiju. Daudzi no jums pavada visu savu mūžu, sakot: „Es gribu izlasīt līguma pēdējo rindiņu. Es neticu, ka uz kaut ko tādu būtu parakstījies.” Pieņemiet to.

Nākamreiz, kad ielūkosieties spogulī, aicinām jūs paraudzīties uz sevi citām acīm. Ir tikai cilvēciski uzreiz vērsties pie savām šķietamajām nepilnībām, taču šoreiz, kad paraudzīsieties uz tām, mēs lūdzam jūs saskatīt ko skaistu ikvienā no šīm nepilnībām. Lūdzam jūs atrast kaut ko skaistu savā spoguļattēlā. Dodiet savu svētību šīm nepilnībām un rodiet tajās skaistumu, kā to darām mēs, un tad jūs spēsiet atspoguļot savu pilnīgo nepilnību visā tās daiļumā. Cilvēce uz Zemes ir vispilnīgākā dieva nepilnība. Jūs nesat sev līdzi Māju enerģiju un to atstarojat, piešķirot tai jēgu un daili. Jūs piešķirat tai dzīvību ar ikvienu elpu, ko ievelkat šajā ķermenī. Pat cilvēciskā eņģeļa simbols (redzams augstāk) ir tīši nepilnīgs, jo ilustrē dieva atspulgu caur cilvēku.

Mēs jums sakām, ka šai aizkara pusē jūs bezgala mīl. Jums nav ne jausmas, cik eņģeļu stāv jums visapkārt, vērodami ikvienu jūsu kustību. Pat tad, kad jums liekas, ka esat pilnīgi vieni, un nespējat sevi saskatīt, jūs apskauj eņģeļi. Jūs apskauj garīgas būtnes, jūs apskauj jūsu pavadoņi, tie jums palīdz atrast ceļu. Pieņemiet to. Ļaujieties šai mīlestībai. Ļaujiet sev to pieņemt, dzīvojiet savā gaismā un esiet pilnīga dieva nepilnība, jo jūs esat cilvēciska izpausme dižākajam, kas jebkad ir pastāvējis. Tāpēc nesiet arī jūs šo enerģiju.
Šodien atstāsim jūs ar vienkāršu atgādinājumu – nākamreiz, kad ieskatīsieties spogulī, raugieties mazliet dziļāk un svētiet savas nepilnības, jo tieši no turienes nāks jūsu spēks. Vēl trīs mazi atgādinājumi. Izturieties viens pret otru ar cieņu. Jūs esat diženākie eņģeļi, kādi jebkad dzīvojuši. Lolojiet viens otru pie katras izdevības, jo tā jūs lolojat sevi. Ziniet, ka šīs ir vienas lielmēroga Paslēpes. Dievs meklē sevi. Neņemiet to pārlieku nopietni. Saspēlējieties labi.

Espavo.
Grupa (ar mazo „g”)

Connecting the Heart
Barbara Rotera
Mūsu pasaule un mūsu dzīves

Es šo rakstu, sēžot mūsu viesnīcas istabiņā Toronto netālu no lidostas. Mēs ar Stīvu tikko pabeidzām prezentēt nedēļu ilgu kursu garīgajā psiholoģijā. Pa logu redzu skrejceļu, no kura paceļas lidmašīnas, kas dodas uz visdažādākajām vietām. Mans prāts arvien atgriežas pie ziņām, ko pirmoreiz dzirdēju šovakar. Terorisma draudi ir vēlreiz uzniruši ļaužu apziņā. Esmu pārliecināta, ka nu jau arī jūs būsiet dzirdējuši par to, ka sagūstīti cilvēki, kuri plānojuši uzspridzināt lidmašīnas, kas devušās no Lielbritānijas uz ASV. Tas atgādina sajūtas pēc 11. septembra traģēdijas, kas notika tikai pirms 5 gadiem. Kopš tā laika ir īstenoti neskaitāmi bezjēdzīgas varmācības akti. Daudzi no mums šūpo galvas un neticīgi sev jautā – kā kaut kas tāds var notikt? Es pazīstu gan musulmaņus, gan ebrejus, kristiešus, hinduistus, budistus un citu reliģiju piekritējus, tomēr neviens no mums nespēj izprast šādu postīšanu. Kopā mēs cenšamies veicināt mieru un labsajūtu starp visām cilvēciskām būtnēm.
Tomēr apzinos, ka mēs dzīvojam polaritātes pasaulē. Gaismai pretstatā eksistē arī tumsa. Ikreiz, kad atgadās šādas nelaimes, ir pārsteidzoši redzēt, kā cilvēkos atmostas labais. Pasaule sadodas rokās, meklējot risinājumus, kā palīdzēt viens otram, un tas dod mums cerību. Es ticu, ka visi cilvēki pamatā ir labi. Tie, kuri sevī izjūt aicinājumu radīt haosu, acīmredzot no sirds tic, ka šādi viņi seko savai patiesībai un dvēseles saucienam. Šāds uzskats ir vienīgais veids, kā es spēju atturēties no viņu kritizēšanas.
Kad pirmoreiz izdzirdēju par draudiem uzbrukt lidmašīnām, es izbijos. Ceļošana ir manas un Stīva ikdienas sastāvdaļa. Domas par to vien, ka nāksies bīties no uzbrukuma ikreiz, iekāpjot lidmašīnā, ir ārkārtīgi nepatīkamas. Stingrie pasākumi, ko lidostas ieviesušas, lai izvairītos no teroristiem, mani kaitina un aizskar, lai gan zinu, ka tas ir manis pašas drošības vārdā. Man ir sajūta, ka, lai gan teroristi ir tikuši notverti, aiz viņiem gaida daudzi citi, kas gatavi ieņemt viņu vietas. Manās emocijās iemaisījies nemiers un bailes. Esmu neapmierināta ar sevi par to, ka nespēju sevi saņemt rokās. Tiklīdz biju pārvarējusi šos emociju virpuļviesuļus, es sev vienkārši teicu – izjūti bailes un ļauj tām iet. Pasaule turpina griezties. Es zinu, ka esmu drošībā, un nevēlos pavadīt savu dzīvi bailēs.
Šī mēneša vēstījums ir viens no maniem mīļākajiem. Kad to pirmoreiz izdzirdēju, patiesība, kas tajā izskanēja, aizkustināja mani līdz sirds dziļumiem. Mēs visi varam vienīgi iegūt ko skaistu, uzlūkojot savas pilnīgās nepilnības un godinot to, ko redzam. Tas attiecas gan uz mums kā indivīdiem, gan pasauli kopumā. Tas ārkārtīgi palīdz mums pieaugt savā izpratnē par sevi, kā arī par pasauli mums apkārt.
Viss, kas pastāv šai realitātē, ir ar saviem labumiem un sliktumiem. Tikai iemācoties novērtēt abu pušu nozīmību, mēs pirmoreiz spējam novērtēt kopainas skaistumu. Es sev jautāju – vai tik viss šis haoss, bailes un terors, par kuru dzirdam ik uz stūra, nav kārtējā iespēja mums, nepilnīgi pilnīgajiem cilvēkiem, kādi mēs esam, atrast skaistumu pilnīgajā nepilnībā mums visapkārt.

Mīlestībā un gaismā,
Barbara

 

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!