aprīlis 2010

ZEME GRIEŽAS PA JAUNAM
Jauns skatījums uz Zemi

No Stīva:

Šis vēstījums ir viens no grupas labākajiem, ļoti tieši adresēts visiem Zemes iedzīvotājiem. Parasti es ko tādu sauktu par „zemi satricinošu”, taču varbūt pēc vēstījuma izlasīšanas mēs labprātāk izvēlētos citus vārdus.
Viņi stāstīja par nesenajām zemestrīcēm un to, kā tas licis Zemes rotācijas asij sašķiebties; tas savukārt ir izmainījis to, kā mēs uztveram laiku un kā uz mums iedarbojas gravitācija. Viņi pastāstīja par šo to interesantu, ko zinātne jau ir pamanījusi, kā arī pāris lietas, kuras zinātnieku redzeslokā vēl nav nokļuvušas. Mums būs vajadzīgi gadi, lai atklātu visas norises, kas sekojušas šai vienai nesenajai pārmaiņu virknei.
Viņi stāstīja par to, kas sagaida cilvēci un kas stāv tūlīt aiz sliekšņa attiecībā uz mūsu – un īpaši ASV – ekonomiku. Viņi brīdināja pasaules vadošās personas par to, kas mūs gaida tālāk. Viņi tuvojošos nākotni salīdzināja ar enerģijas vilni, kas apklāj un pārkārto visu savā ceļā. Viņi stāstīja par to, kā planētā ieplūst seksuālā enerģija, kā viņi jau minēja pirms 3 gadiem. Tāpēc, lai kuras ziņas jūs skatītos, ikreiz tiek atklāts kāds jauns ar seksualitāti saistīts atgadījums.
Viņi teica arī, ka pasaules ekonomikai nāksies piedzīvot jaunu triecienu, jo ASV saskarsies ar jaunām grūtībām, ja nelīdzsvaros savu enerģiju. Grupa personiski uzrunāja pasaules valstu vadītājus, brīdinot par polārās domāšanas smagajām sekām. Viņi mūs aicināja pārmeklēt sevi un atrast šīs domāšanas pazīmes, vērsties uz līdzību saskatīšanu citam citā, nevis koncentrēties uz atšķirībām.
Brauciens ir mazāk biedējošs, ja sadodamies rokās!
Cieši apskāvieni – un lielisku jums mēnesi!

Stīvs Roters

 

Sveicieni no Mājām
Šodien mēs pie jums viesojamies, lai pastāstītu par to, kas notiek uz Zemes. Vispirms ļaujiet pavēstīt jums, mīļie, ka jūs jau esat mainījuši projekta „Zeme” iznākumu. Jūs jau esat pārbīdījuši augstāko potenciālu, jo cilvēci vairs neierobežo tas, ko jūs reiz saucāt par „augstāko potenciālu”. Tagad pastāv iespējas īstenot savu aizraušanos tādos veidos, par kuriem agrāk uzdrošinājāties vien sapņot. Katrs no jums sev līdzi nes daļiņu no Mājām, kas ir nepieciešama, lai pabeigtu šo mozaīku, kas saucas „Mājas uz Zemes”. Dažiem no jums šķiet, ka jums nekā vērtīga nav. Ko gan jūs varētu pateikt tādu, ko jau nav pateicis kāds cits? Katram no jums ir pieejama neatkārtojama mozaīkas daļiņa, un visi šie gabaliņi tagad ir nepieciešami. Jā, spēle kļūst sarežģīta. Ne vien jūs piedzīvojat pārejas posmus un neticami ātri attīstāties, tas notiek arī ar Zemi.
Vairums izmaiņu, kas notikušas līdz šim, ir iekustinājušas pārmaiņas, kas ietekmēs jūs visus vēl nākamos 100-200 gadus. Tāpēc ļaujiet paskaidrot, kas jūs sagaida pāris jomās un kā tas ietekmēs jūs personiski. Atgriezīsimies pāris nedēļu senā pagātnē un palūkosimies uz zemestrīci Čīlē, kas bija viena no lielākajām zemestrīcēm šai tūkstošgadē. Tā ir ne vien izmainījusi Zemes izskatu, bet vairāk citu aspektu, nekā jūs šobrīd nojaušat, un līdz ar to ir apstiprinājušies pāris senāki paredzējumi. Viena no šīm pārmaiņām ir izraisījusi to, ka jūsu atompulksteņus drīz nāksies regulāri pielāgot. Jūsu Zemes atompulksteņi vairs nebūs precīzi.

Iekšējā Zeme aug
Zemes centrālais kodols sastāv no metāla. Tā ir dzelzs serde. Nākošais līmenis, un tas aizņem visai labu daļu Zemes, ir izkusis jeb šķidrs metāls. Šis šķidrais metāls vienmēr ir ļāvis Zemes iekšienei griezties citā ātrumā nekā Zemes ārējai daļai. Lai gan Zemes centrs faktiski griežas straujāk nekā Zemes virsma, nesen tas ir vēl palielinājis ātrumu un griežas vēl ātrāk. Varētu pat teikt, ka Zemes centrs velk pārējo zemeslodi sev līdzi. Tas ir zināms jau sen. Taču mēs jums tagad sakām, ka šī enerģija mainās un paātrinās. Jūsu zinātnes vēl tam nepiekrīt, taču mēs jums pastāstīsim arī, kam zinātne piekrīt un kam ne. Zinātnieki nav pārliecinājušies, ka tā ir patiesība, bet mēs sakām, ka tā ir vistīrākā patiesība.
Otra lieta, kas pašreiz notiek, ir – šī izkusušā metāla bumba ir sākusi augt. Sasniegusi zināmu līmeni, tā atduras pret tukšām kabatām – kabatām, kas radušās vulkāniskās aktivitātes rezultātā. To jūs saskatāt izvirdumos Klusā okeāna Uguns Gredzenā. Sekos vēl daudzas pārmaiņas. Jūs redzēsiet aktivitāti Klusā okeāna vidū. Jūs redzēsiet sekojošu aktivitāti arī Atlantijas okeānā, taču pagaidām tā būs mierīgāka. Šie ir izraisītāji, par kuriem runājam jau sen. Tagad tie ir sākuši darboties, un pārmaiņas jūsu pasaulē notiek nepārtraukti.

Jaunās cilvēkformas
Saprotiet, mīļie, ka pašreiz atrodaties līdzīgā punktā kā tad, kad no Zemes pazuda dinozauri, taču ar cilvēkiem tā nenotiks. Pašreiz notiek divas lietas: Zeme mainās, lai pielāgotos un spētu uzturēt augstāku vibrāciju ne vien sevī, bet arī cilvēkos, dzīvniekos un citās savās daļās. Viss spēles laukums mainās, lai pielāgotos jaunai spēlei augstākās vibrācijās. Otrkārt, notiek jūsu fiziskā pārinstalēšana – mainās jūsu pašu fiziskie ķermeņi, lai jūs spētu nest vairāk savas gaismas un sava augstākā es. Īsajā laikposmā, ko jūs saucat par dzīvi, jūsu ķermeņos apmetas tikai maza daļiņa no jūsu augstākā es. Tā patiešām ir tikai maza daļiņa… jūs viegli saprotat, ka jums ir viens augstākais es, kurš uz Zemes izpaužas 11 aspektos. Pa daļai no jūsu augstākā es izpaužas katrā no aspektiem, kopā tās ir 11 daļas. Tomēr lielākā daļa jūsu augstākā es nespēj ietilpt nevienā no šiem aspektiem, pat ne visos kopā. Tas turpmāk mainīsies. Jūs spēsiet savos fiziskajos ķermeņos nest vairāk gaismas nekā agrāk, un, lai tas notiktu, jums nevajadzēs ne atgriezties Mājās, ne iznīcināt cilvēci.
Šo evolūciju jūs īstenosiet stāvot, pastaigājoties, guļot, spēlējoties un mīlot tepat uz Zemes. Nekas tamlīdzīgs agrāk nav noticis. Tieši tādēļ šobrīd visas Visuma acis ir pievērstas tieši jums. Sešas vecāku rases, kuras jums palīdzēja izveidot to fizisko ķermeni, kuru pašreiz lietojat, ir atgriezušās, lai palīdzētu. Interesantākais ir tas, ka viņi strīdas par to, kurš no viņiem būs jums noderīgāks. Taču viņi visi ir šeit, lai ar jums sadarbotos, jo jūs vairs neierobežo tās 500 cilvēkformas, ar kurām sākāt šo spēli. Tās jūs vairs neierobežo, un daļēji tāpēc sākas izmaiņas jūsu fiziskajos ķermeņos, un jūsu emocionālie ķermeņi aug.

Vai kāds vispār zina, cik ir pulkstenis?
Mēs vēlamies jums pastāstīt, ka ir mainījusies Zemes attiecība pret laiku. Mainīsies arī jūsu attiecības ar laiku, un tas, ko jūs šobrīd vēl nezināt, ir – ka jūs spējat kontrolēt to, kādas šīs izmaiņas būs. Ja jūs neuzņemsieties iniciatīvu, tad atbilde pēc noklusējuma ir – laiks sarausies. Laikam tik un tā piemīt dabiska tendence sarauties. Tāda nu ir cilvēces daba, jo viss ir relatīvs. Ja jūs atgriežaties pagātnē uz sava mūža pirmo dienu, tad šī diena ir 100% no jūsu dzīves. Ja atgriežaties uz laiku, kad jums bija gadiņš, tad šī viena pirmā diena nu ir tikai maza daļiņa no visas jūsu dzīves, tāpēc laikam piemīt tieksme sarauties, jums kļūstot vecākiem. Tagad mēs jums sakām, ka pat atompulksteņi sākuši pamanīt atšķirību. Čīles notikumu rezultātā ir sākušās lielas pārmaiņas. Numur 1: Zeme ir mainījusi savu asi; tā vairs negriežas ap to pašu asi, ap ko iepriekš. Tā jau ir nobīdījusies, un zinātnieki izmisīgi skraida apkārt, cenšoties izprātot, cik liela ir nobīde un kā to precīzi izmērīt, jo viņi ir pamanījuši ievērojamas pārmaiņas. Šīs ziņas ir sadzirdētas visā pasaulē, jo saule reiz parādījās logā konkrētā diennakts laikā, taču tagad šis laiks ir mainījies. Turklāt tas ir mainījies visā pasaulē. Jūsu zinātnieki meklē atbildes, lai izskaidrotu notikušo, taču ļaujiet jums sniegt īso atbildi, lai jūs redzētu, kas notiek.
Mēs jums pastāstījām, ka Zemes izkusušais centrs ir kļuvis lielāks, un ka tas ir audzis jau pēdējos pāris simtus gadu – it īpaši pēdējos sešdesmit gadus. Tā kā tas ir paaudzies, Zeme nav tik stingra, kā jums ir licies. Zemestrīces Čīlē un zemestrīces ap Uguns Gredzenu, tai skaitā arī Haiti zemestrīce, ir radījušas ne vien ass pārbīdes, bet arī mazliet „pastiepušas” planētu garenāku – gandrīz vai tā, it kā planēta pa vidu būtu saspiesta un kļuvusi mazliet garenāka. Tas atkal ir skatījums, kam jūsu zinātne nepiekrīt, taču mēs jums tik un tā sakām, ka planētas tikko manāmā pastiepšanās garumā ir likusi tai kļūt arī mazliet šaurākai pa vidu. Tas nozīmē, ka tā rotē ātrāk, un tas savukārt izmaina jūsu attiecības ar laiku, kamēr mēs te sarunājamies.
Mēs izaicinām ikvienu no jums parotaļāties ar šo jēdzienu, ko jūs saucat par laiku. Atgriezieties pie pamatiem, jo visi no jums ir mācījušies par to, kā kontrolēt laiku un kā projicēt laiku nākotnē. Jūs zināt, ka tik daudz no laika nozīmības ir jūsu pašu vērtību sistēmu sekas. Jūs uzskatāt tās par precīzām, un daudzi no jums dzīvo pēc šiem noteikumiem. Atompulksteņi vairs ilgi nedarbosies, jo pārmaiņas, kas sagaidāmas uz Zemes, radīs nepieciešamību tos pielāgot vēlreiz un vēl. Priecājieties par šīm izmaiņām. Nebaidieties no tām, jo tieši jūsu reakcija uz pārmaiņām ir tas, ar ko Zemei jātiek skaidrībā. Jūsu reakcija ir stabilitāte, ko jūs piedāvājat, būdami Gaismas kalpotāji – nevis tikai Zemei, bet ikvienam cilvēkam.

Jauna „svārstīšanās”
Šīs pārmaiņas, kā arī tās, kas vēl sekos, var radīt milzu bailes daudzās dažādās vietās. Jūs esat tie, kuri spēj panest šo enerģiju, tie, kuri spēj šīs pārmaiņas pārvērst ļoti pozitīvā evolūcijā. Ļaujiet jums pastāstīt arī, lūk, ko… Tāpēc, ka planētas ass ir viegli nobīdījusies, tagad notiek viegla svārstīšanās. Zemes rotācijā vienmēr ir bijusi novērojama viegla svārstīšanās, tas nav nekāds noslēpums. Tas vienmēr ir bijis zināms, taču tagad svārstīšanās ir savādāka, un tas var radīt sekojošus apstākļus, par kuriem vēlamies jums pastāstīt. Kā jau minējām iepriekš, jūs visi piedzīvosiet pozitīvus un negatīvus mirkļus. Taču tagad kontrasti ir kļuvuši stiprāki, nekā mēs bijām domājuši. Reizēm fiziskā atbildes reakcija uz šo svārstīšanos izpaudīsies kā emocionalitāte. Reizēm tā būs pacilājoša sajūta, kā prieks vai sajūsma, taču reizēm jūs jutīsieties nomākti, un nemaz negribēsies izkāpt no gultas. Tie ir normāli cikli, jo jūs esat daļa no Zemes un viņa ir daļa no jums. Kamēr planēta piedzīvo pārmaiņas, tās atspoguļojas un izpaužas arī jūsu ķermeņos. Šis ir viens no veidiem, kā jūs varat viņai palīdzēt iezemēt šīs pārmaiņas un iecentrēt šo enerģiju ap viņu. Saprotiet, ka pārmaiņas ir jūs ietekmējušas, un atrodiet veidus, kā padarīt šo ietekmi pozitīvu.

Traukties viļņa mugurā
Tagad uz planētas ir punkti, no kuriem jūs varat atsperties. Jau agrāk jūs esat izmantojuši astronomiju un astroloģiju, lai atrastu īsto brīdi, kad uzsākt biznesu vai kādu projektu. Jūs vienmēr esat zinājuši par Saules un dažādu planētu rotāciju un to, kā debess ķermeņu savstarpējais novietojums jūs spēj atbalstīt vai tieši otrādi. Tagad visam papildus ir nācis enerģijas vilnis, kas izrauj paklāju jums no kājapakšas un rada vilni visā tā garumā. Paklāja rāviens radīs augstākus punktus un zemākus punktus, būs punkti, no kuriem jūs ļoti veiksmīgi spēsiet atsperties, bet arī tādi, kur jūs sapīsieties un atslēgsieties. Tiklīdz būsiet apzinājuši šos augstos un zemos punktus, iemācīsieties arī noteikt precīzo brīdi, kad tos vislabāk izmantot. Lūdzam jūs pievērst ļoti ciešu uzmanību tam, kā jūtaties, kur atrodas jūsu degsme un kā to izpaust ārpasaulē; vērojiet arī iespaidu, kādu atstājat uz citiem cilvēkiem. Tas jums pastāstīs, vai darāt savu darbu vai nē. Atrodiet tādu pozīciju, lai, lielajam vilnim tuvojoties, jūs netiktu paklāja saspiesti un nenāktos aizsargāties, bet lai jūs atrastos tieši pareizajā punktā, no kuras grūdiens jūs ievirzītu kustībā. Tāpēc jūs šeit esat.
Jūs esat tie, kuri šurp nesuši noslēpumus no Mājām – no Lemūrijas un Atlantīdas – cerībā, ka cilvēce reiz sasniegs tādu attīstības stadiju, lai jūs varētu atgriezties un vēlreiz sākt darboties. Jūs esat šeit. Jums tas ir izdevies. Ikvienam no jums nu ir iespēja iekāpt šai enerģijā un nostāties punktā, kas jums dos atspērienu. Mēs zinām, mīļie – tam ir nepieciešama milzīga drosme, jo jūs redzat, kā enerģija kustas. Daži no jums varbūt vēlas tajā iemērkt tikai kājas mazo pirkstiņu, taču jūs neesat pilnīgi pārliecināti, vai gribat ielēkt ūdenī pilnībā. Mēs pienāksim klāt un jūs pastumsim, ja jūs kaut mēģināsiet ielikt tajā mazo pirkstiņu. Ikviens no jums šeit ir ieradies tieši īstajā brīdī, jūs vēlējāties būt šeit tieši šai laikā, jo šis ir lielo pārmaiņu laiks. Tieši tagad viss sāk mainīties neaptveramā ātrumā.
Ir pienācis laiks, kad varēsiet noraudzīties pārmaiņās ikvienā no tām jomām, par kurām uz šīs planētas esat runājuši jau gadsimtiem ilgi. Jūs atradīsiet sevi pozīcijā, no kuras varat piedalīties šajās izmaiņās. Tas attiecas uz katru no jums personiski, jo, ja izmantosiet normālos standartus, pēc kuriem līdz šim esat vērtējuši savu evolūciju, atklāsiet, ka tie vairs nestrādā kā agrāk. Citos vārdos sakot, jūs vairs nespējat izskaitīt savas evolūcijas vibrāciju līnijas kā senāk. Šajos brīžos mēs lūdzam jums izturēties vienam pret otru laipni un saprotoši, jo jūsu personības un raksturi var viegli aiziet pa gaisu.

Zemes ekonomika
Vēlamies parunāt arī par ekonomiku uz jūsu planētas. Jūs esat iekārtojuši dažādas sistēmas, kas līdz šim ir ļāvušas mainīties ar enerģiju un mainīties ar naudu. Jums ir sistēma, ko sauc par „akciju tirgu”. Tas mūs tik ļoti fascinē, jo ir tik interesanti noraudzīties, kā jūs esat radījuši veselu sistēmu, kas ir balstīta tikai uz uztveres uztveri par uztveri. Mums pat sapņos kas tāds nebūtu rādījies. Lai izgudrotu visu šo procesu, ir bijuši vajadzīgi cilvēki. Tādēļ jums ir attīstījusies uztvere par uztveri, un tieši uz tās ir balstīta jūsu pasaules ekonomika. Jūs ir piemeklējis viens pārmaiņu vilnis, mīļie, un tas ir atstājis iespaidu uz visu planētu. Uz Zemes ir noticis kāds ekonomiska rakstura notikums, kas ir radījis viļņus sev visapkārt. Ziniet, ka sekos vēl citi viļņi. Patiesībā izskatās, ka pavisam drīz jūs piemeklēs tāds palielāks. Nevaram pateikt, tieši kad, jo jūs esat tie, kuru uztvere noteiks, kad tas notiks. Ņemiet vērā arī, ka tam nav jābūt negatīvam piedzīvojumam, jo tas var izvērsties pavisam pozitīvi. Tas ir pilnīgi atkarīgs no jums, taču mēs jums sakām, ka gaidāmas izmaiņas šai jomā.
Līdz ar pēdējo vilni, kas izlaida gaisu no balona, jums radās iespējas. Pārblīvētais balons vienā acumirklī saplaka gandrīz kā lupatiņa. Tagad jūsu uztvere saka, ka sākusies ekonomikas atlabšana. Jūs to redzat, jo tā to uztverat. Tieši tas šobrīd notiek, taču izšķirošie pamati, kam bija iespējas mainīties līdz ar konkrēto eksploziju, patiesībā palika, kādi bijuši. Tieši tādēļ, līdz nebūsiet izmainījuši veidu, kādā uz Zemes tiek īstenots bizness, jūs turpināsiet piedzīvot grūtības šajās jomās.
Mēs vēlamies arī ielūkoties sfērā, no kuras Glabātājs labprātāk turētos pa gabalu, un mazliet parunāt par politiku. Šobrīd jūs redzat notiekam ko ļoti interesantu. Tas notiek visā pasaulē, taču Savienotajās Valstīs tas ir novērojams jo īpaši uzkrītoši. Tas ir noticis kopš neticami spēcīgās vilkmes polaritātes virzienā. Sāk īstenoties jaunais trialitātes lauks, un jums divu pozīciju vietā, no kurām raudzīties uz lietām, ir pieejamas trīs. Jums ir pieejama jauna uztvere. Tomēr ir sarežģīti apjēgt šo jauno uztveri, uzticēties tai, aptvert, ko tā nozīmē un kā tā darbojas. Daudzi no jums šobrīd pārdzīvo periodu, kura laikā mainās jūsu uztvere, uzskati un attiecības, taču tas norisinās arī ekonomiskā līmenī it visur pasaulē. No ekonomiskā saspringuma jūs esat mācījušies vienu – ka visas jūsu ekonomikas ir savienotas. Tas ir neticami skaisti, mīļie, jo tas nozīmē, ka patiesībā vairs nav iespējams pasaules karš. Ko tad jūs spridzināsiet? Sevi pašus? Tas ir lieliski, jo tieši saplūšana mainīs visas šīs lietas. Daudzi augsta ranga ierēdņi pašlaik meklē variantus, kā to realizēt, taču uz Zemes notiekošās pārmaiņas ir ļoti straujas un ļoti radikālas. Tas nozīmē ne vien izmaiņas uz planētas vispār, bet katrā no jums atsevišķi – tās noris ļoti strauji. Tieši tāpēc ekonomiskās sistēmas, kas jūs ir balstījušas, grasās vēlreiz iziet cauri šīm pašām pārmaiņām. Taču, ja to apzināsieties un būsiet gatavi, varēsiet sevi novietot visaugstākajā pozīcijā, no kuras radīt kaut ko pozitīvu, nevis kaut ko negatīvu. Jūsu sistēmas uz Zemes piedzīvos lielus izaicinājumus. Kā tos risināt? Kā izmainīt to, kas notiek? Mēs jums varam pastāstīt, kā viss izskatījās laikā, kad jūsu sistēmas darbojās, kad jums bija pilnvarotas sabiedrības un tieši tā bija sabiedrības būtība. Jūs sev jautājāt nevis „Kā nopelnīt naudu? Kā sevi uzturēt? Kā dzīvot labāk?”, bet gan „Kā atmodināt vairāk spēka cilvēkos, kas man apkārt?” Tas bija galvenais sabiedrību balstošais elements Lemūrijas laikos. Tas īstenojās tik skaidri, ka jums nebija vajadzīgi likumi un pastāvēja vienīgi ieražas. Tas bija neticami skaisti, un šīs dienas atgriežas.

Biznesa dvēsele jaunajā enerģijā
Jums priekšā stāv izaicinājums attiecībā uz to, kā jūs līdz šim esat definējuši uzņēmējdarbību, tāpēc vispirms parunāsim par šo izaicinājumu, jo ikvienam cilvēkam, kas piedalās par „uzņēmumiem” sauktajos kolektīvos, ir dvēsele. Arī visai korporācijai, neatkarīgi no tā, vai tā sastāv no viena cilvēka, pieciem vai piecsimt, ir dvēsele, jo šis uzņēmums rīkojas kā viens vesels. Tai mirklī, kad jūs atrodat šo vienu punktu pasaules plānā, jūs varat izmainīt visu uzņēmuma jēdzienu un augšas līdz apakšai, viscaur. Mēs sakām, ka uzņēmumi, kas ir pastāvējuši tikai ar mērķi pelnīt naudu, to vairs nespēs turpināt, jo jūs esat pamanījuši, ka tā ir tikai tukša čaula. Šajos uzņēmumos nav dvēseles. Nākotnē mēs redzam laiku, kad valdības, pirms izsniegt uzņēmumam licenci, pieprasīs no uzņēmuma apzinīgumu un apņemšanos darīt labāko cilvēcei, kas ir uzņēmuma spēkos, pat ja tas būtu pretēji peļņas interesēm. Uzņēmums nesīs to pašu atbildību, kādu šobrīd nes ikviens no jums, kad jūs ejat pa ielu un satiekaties ar citiem cilvēkiem. Līdz šim uz Zemes tas vēl nav noticis. Tagad ir īstais brīdis apsvērt, ko iespējams darīt personiski vietā, kurā jūs strādājat, uzņēmumos, kuri jums pieder, vai struktūrās, kurās atrodaties, vai tā būtu valdība vai reliģija. Tieši šiem kolektīviem nāksies attīstīties visstraujāk.

Izaugt no polaritātes
Ir pienācis laiks, kad vairumu šo izmaiņu ir iespējams īstenot pozitīvi, izlaužoties no baiļu un izaicinājumu cikliem. Kad Savienotajās Valstīs notika vēlēšanas, mīļie, jūs nespējāt izlemt, kuru iecelt par prezidentu. Vienu mirkli jūs redzējāt, ka vairāk balsu guvusi viena puse, otru mirkli tā bija otra puse. Tas izraisīja tādu vilkmi uz polaritāti, ka izskatījās, ka jūs gluži vai ilgojaties pēc tās. Jūs jau bijāt spēruši soli trialitātes laukā, bet pusceļā ķērāties pie vecā un pazīstamā. Jūs pie tās pieķērāties tik cieši, ka visa pasaule smējās par jūsu vēlēšanām un to, kas ar tām notiek. Vai šobrīd ir redzama kāda starpība, kurš uzvarējis? Ne gluži, jo vēlēšanu realitāte atklāja jūsu dualitāti un ar to saistītos sarežģījumus. Savienotajās Valstīs jūs neesat spējuši no tās izrauties, bet ir pienācis laiks to sākt darīt un ļoti ātri. Mīļie, un īpaši tie, kuri mīt Savienotajās Valstīs, jums ir dots ļoti īss laikposms, kurā aptvert jauno un likt to lietā. Mēs ceram, ka kāds no līderiem izdzirdēs šo ziņojumu, jo jūs esat izstiepušies tik tālu polaritātē, ka vairs neatceraties, kur ir vidus. Ir ļoti būtiski atgriezties punktā, kur nepastāv „pareizs” un „nepareizs”. Ir pienācis laiks censties atklāt, kā piešķirt savā ietekmes sfērā esošajiem vairāk pašu spēka, un pārstāt šķiest enerģiju, cenšoties viņus vadīt. Atcerieties, ka jūsu ietekmē atrodas visdiženākās Zemes dvēseles, un tās to vien gaida kā atļauju ķerties pie darba un izplatīt gaismu uz šīs planētas. Ja ļausiet tam notikt, jūs redzēsiet milzu izmaiņas uz šīs planētas. Tas notiek jau šobrīd. Tas notiek dažādās kultūrās, vairumā no tām ļoti klusi. Padariet savas balsis dzirdamas.
Tātad – kā katrs no jums ar to tiks galā? Jūs jautājat: „Un ko es varu darīt? Es neesmu valsts vadītājs. Es neesmu politiķis.” Mīļie, katrs no jums ir cieši iesakņojies polaritātē. Ikviens no jums uzskata, ka kaut kas ir pareizi un kaut kas – nepareizi. Ir tik interesanti šodien skatīties jūsu ziņas, jo karošana par taisnību turpinās jau tik sen, ka neviens vairs neatceras, par ko sākās pirmais strīds. Tīši ir radīts tik daudz baiļu, lai atspēkotu informāciju par to, ka jūs visi riskējat zaudēt kontaktu ar realitāti, jo esat noticējuši un paļāvušies uz bailēm. Pietiek! Jūs redzat, kas notiek. Uz Zemes vairs nav noslēpumu. Uzticieties savai sirdij. Neļaujiet sev sapīties bailēs, jo tas ir luksuss, ko jūs vairs nevarat atļauties… kam vairs nav laika. Ir pienācis laiks nopietni ķerties pie tā, ko esat nācis šeit darīt. Ir pienācis laiks aptvert, ka jums piemīt spēja radīt savu realitāti. Nav nozīmes tam, kur jūs atrodaties šajā vilnī, kas notiek uz planētas, kas notiek jūsu attiecībās, darbā, jūsu dzīvē mājās vai ofisā. Jums ir iespēja nostāties pašā virsotnē un ķerties pie tā, ko ieradāties šeit darīt. Mēs jūs atbalstām par visiem 1000 procentiem, jo neesam šeit tādēļ, lai teiktu jums, kurp vērsties vai ko darīt. Mūsu darbs ir palīdzēt jums atminēties, kas jūs esat, jo jūs esat šeit ieradušies ar konkrētu mērķi. Mēs jūs mīlam vairāk, nekā jūs spējat aptvert. Nav viegli nomest spārnus un izlikties par cilvēku. Jūs tādējādi ieskrienat tik daudzos mūros, un par to mēs jūs mīlam, jo šo darbiņu var paveikt tikai tā, kā jūs to izvēlēsieties.
Atstāsim jūs ar trīs maziem atgādinājumiem. Izturieties viens pret otru ar lielāko cieņu. Lolojiet viens otru un palīdziet viens otram atminēties savu spēku, kad vien rodas iespēja. Saspēlējieties labi.

Espavo.
Grupa

 

Connecting the Heart
Barbara Rotera

Sirds zeme

Lai kur arī mēs ar Stīvu ceļotu, visur mēs esam sajutuši siržu saikni ar cilvēkiem, ko sastopam. Nesen atgriezāmies no Sanpaulu Brazīlijā un Buenosairesas Argentīnā. Dienvidamerikas iedzīvotāji bija ļoti mīloši un siltām sirdīm. Cilvēki, kurus mēs esam sastapuši šajos apgabalos, šķiet, ir atraduši savu aicinājumu, jo izrāda prieku savās ikdienas dzīvēs. Bija tik brīnišķīgi atkalapvienoties ar ģimeni, kas mūs jau gaidīja.
Manā kabinetā pie sienas ir pasaules karte. Tai ir zelta rāmītis ar uzrakstu „Lightworker pasaules ceļojumi”. Šo karti es saņēmu, kad tikko bijām sākuši savu darbu, un kopš tā brīža mēs to regulāri atjaunojam, ar sarkanām spraudītēm atzīmējot vietas, kurās esam pabijuši. Jutos pacilāta, pievienojot Brazīliju un Argentīnu šai mūsu radīto vienreizējo atmiņu kartei. Raugoties uz šo karti, jūtos tik laimīga, ka mums bijusi iespēja paviesoties tik daudzās pasaules daļās. Taču, paraugoties tuvāk, redzu, cik daudz no pasaules vēl atlicis!
Dienā, kad lidojām mājās, Stīvs mani pārsteidza, uzdāvinot man brīnišķīgu kaklarotu sirds formā. Akmeni tās centrā sauc Rose De L’Inca. Tas ir Argentīnas akmens, iekrāsots neatkārtojamos sārtos toņos. Tajā var sajust tīru sirds enerģiju. Viņš teica, ka gribot, lai es izjūtu Dienvidamerikas sirds siltumu ikreiz, kad to valkāju. Es jutīšu gan to, gan Stīva mīlestību pret mani.
Esmu ļoti priecīga, ja izdodas katrā ceļojumā apskatīt skaistākās vietas, taču reizēm tas neizdodas. Tas, ko es vienmēr noteikti piedzīvoju, ir Lightworker ģimene. Šie savienojumi padara šo pasauli par tik brīnišķīgu vietu. Katra zeme ir sirds zeme.
Es pateicos ikvienam Dienvidamerikas gaismas kalpotājam mūsu ģimenē par mūsu uzņemšanu Mājās.

Ar mīlestību un gaismu,
Barbara

Copyright Notice:
Copyright 1998 – 2010 Lightworker. www.espavo.org This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user aggress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2010 Lightworker. www.espavo.org” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.espavo.org.     Thanks for helping to spread the Light!