Wat volgt is een beschrijving van het leven op de planeet Aarde. Deze informatie werd gegeven door de liefdevolle entiteiten, eenvoudig genaamd “De Groep”, via Steve Rother.
Het was de basis van alle informatie die volgde in de boodschappen van de Groep welke zijn vervat in ‘De Bakens van Licht Meditaties’ en was het antwoord op de vraag van Steve: “Waarom zijn wij hier?”

Het Verstoppertjesspel

Laten wij jullie eens meenemen op reis…..Wij zijn allen bijeengekomen op een weide aan de voet van een berg. We zijn thuis en we spelen met elkaar in perfecte liefde. Een geliefde broer komt naar ons toe en zegt, “Zou iemand van jullie zin hebben om een nieuw Spel te spelen?”

“Wat voor een Spel?” vraag je. “Is het net zoiets als wat wij nu spelen?”

“Nee,” antwoordt hij. “Het is niet te vergelijken met wat we tot nu toe gedaan hebben. Het wordt een ingewikkeld Spel met veel rekwisieten en vermommingen. Wij zullen sluiers dragen zodat we onze ware oorsprong niet langer kunnen zien of her-inneren, zelfs de sluier zal voor ons verborgen blijven. Dan zullen we dat Spel gaan spelen en ons gaan her-inneren. De sluier zal zo effectief zijn dat we niet alleen zullen vergeten wie we zijn, we zullen zelfs Thuis vergeten. Zelfs als we elkaar onderweg tegenkomen, zullen we elkaar in de ogen kijken en zal de een de ander niet herkennen. De sluier zal zo goed werken dat velen naar de rekwisieten en vermommingen zullen kijken en oprecht geloven dat dit alles is. We zullen al onze krachten behouden, maar we zullen ons niet her-inneren hoe ze gebruikt moeten worden, zelfs niet dat we ze hebben.”

“Het Spel wordt gespeeld in gedeelten en voor we aan een gedeelte beginnen mogen we net zoveel geheugensteuntjes op ons pad plaatsen als we willen, om ons te helpen her-inneren. Er wordt aangeraden om veel geheugensteuntjes te plaatsen, want de meeste van jullie zullen ze gemakkelijk wegredeneren. We zullen de tijd en de plaats van onze entree en ons vertrek op het Speelbord zelf kiezen. We zullen ook omstandigheden en lessen opzetten die we tijdens het gesluierd zijn willen ervaren en leren. Er zal een score worden bijgehouden en de punten van ieder gedeelte zullen bij elkaar worden opgeteld. Dit puntensysteem gebruik je alleen zelf maar, om te bepalen wat je naar het volgende gedeelte mee wilt nemen. Je zal in het ene gedeelte niet in staat zijn je het andere te her-inneren, toch, als je zaken eenmaal beheerst, mogen sommige worden meegenomen naar een volgend deel. Je zal altijd de essentie van je zijn en je persoonlijkheid bij je dragen, toch zal je je niet her-inneren dat deze door de sluier heen met je meegaan in elk nieuw gedeelte.”

“Humor zal altijd als geheugensteuntje dienen, dat ongehinderd door de sluier gaat, en als we je te serieus vinden worden dan maken we je wel aan het lachen, om je er aan te herinneren dat het maar een Spel is. Er zullen onderweg ook veel meesters beschikbaar zijn om ons te helpen als we te ver van het pad afdwalen. Oh ja, ik vergat bijna een belangrijke regel van het Spel….er zal te allen tijde Vrije Keuze zijn. Je hebt complete vrijheid in alle zaken, je kan er zelfs voor kiezen om het spel niet te spelen of een vervanger te vragen. Je mag kiezen om je te verbergen of om te zoeken, dat maak je helemaal zelf uit.”

“Op het Speelbord zal polariteit heersen. Dat heeft te maken met de werking van het Speelbord zelf, en is een noodzakelijk ingrediënt, dat voor het nodige contrast zorgt. Maar, polariteit zal je visie kleuren. Door ogen die door polariteit zijn gekleurd, ervaar je dingen als Boven of Beneden, Licht of Donker, Goed of Slecht, Liefde of Angst en Rechtvaardig of Onrechtvaardig. Laat je hierdoor niet voor de gek houden, het zijn alleen maar illusies.”

“Wij zullen de hogere aspecten van onszelf gedurende het Spel op een speciale plaats achterlaten, anders wordt het spel veel te eenvoudig. Jouw Hogere Zelf zal te allen tijde voor je beschikbaar zijn. De uitdaging is om te leren er toegang tot te krijgen en je te herinneren dat het bestaat als deel van jezelf. Je mag speciale geliefden uitkiezen die op je schouder met je meereizen om je gedurende het Spel te adviseren. Nogmaals, zelfs het her-inneren dat ze bestaan, zal een groot deel van het Spel zijn.”

“Het doel van het Spel is om te zien hoeveel spelers zich kunnen her-inneren wie ze zijn, waar ze vandaan komen, en welke scheppingsvermogens ze hebben. Wanneer je je dat weer herinnert, mag je weer samengaan met je Hogere Zelf en Thuis hercreëren aan de andere kant van de sluier om te laten zien dat jij je alles volledig her-innerd hebt.”

“Zo, wie wil er spelen?”