September 2018

De seksuele genezing van de mensheid

Gegroet dierbaren

Ik ben eM, en ik sluit me vandaag bij julie aan met een heel speciale bedoeling. Zoals je misschien weet, ben ik een gebalanceerde entiteit. Ik hoef niet te ‘scheiden’ in mannelijk of vrouwelijk. Aan deze kant van de sluier doet niemand dat, maar terwijl ik mezelf presenteer in jouw wereld, doe ik dat als een gebalanceerde mannelijke en vrouwelijke entiteit. Ik breng dit vandaag naar voren omdat we over seksualiteit op jullie planeet willen spreken. Wat is seksualiteit? Het begint als het uit elkaar trekken van de twee facetten van jezelf. Je kent misschien een deel van de groep, zoals de Hoeder het noemt, een mooie, magische dame met de naam Merlia. Zij is het vrouwelijke aspect van Merlijn, die deze dimensie als een man binnenging en als zodanig moest hij zichzelf scheiden om het spel te spelen. Ja, we hebben het altijd over scheiding. Mensen komen binnen alsof ze gescheiden zijn en jij bent. Jullie doen allemaal alsof jullie van elkaar gescheiden zijn, maar jullie moeten ook jullie verschillende kanten in jezelf scheiden.

Nu ben je in de vijfde dimensie gestapt en de dingen zijn anders. Zoals we de vorige keer zeiden toen we bij elkaar kwamen, ben je in een spiraalachtige tijd terechtgekomen. Spiraalachtige tijd en spiraalvormige gedachten zijn iets waar mensen gewoon nog niet aan gewend zijn. Geliefden, je begint het nu te zien. Dat is een deel van de reden dat al deze seksuele misdaden worden ontdekt. Is het niet interessant dat je onlangs nog een nieuwe laag seksueel wangedrag hebt gevonden door mensen die eerlijk gezegd eigenlijk beter zouden hebben moeten weten? Maar waar gaat dat allemaal over? Het komt vaak naar voren in diegenen die zichzelf uit elkaar trekken en heel hard proberen het spel van doen alsof te spelen met slechts één deel van zichzelf. Geloften van het celibaat zijn daar een perfect voorbeeld van. Natuurlijk is de uitdaging van seksueel misbruik in alle vormen zo groot dat het generaties lang wordt doorgegeven.

Generatie Heling

Laten we een voorbeeld geven van een man die zijn jonge zoon misbruikt. Nou, die jongeman zal over het algemeen opgroeien en zijn eigen kinderen mishandelen op dezelfde manier. Maar wat als de zoon besluit te veranderen? Hij kan heel goed opgroeien en zeggen: “Ik zal mijn kinderen niet misbruiken!” En als hij het werk doet, bereikt hij ongelooflijke genezing in zichzelf. Toch stopt het daar niet, want genezing gaat vooruit en achteruit in de tijdlijn. Hij geneest niet alleen zijn kinderen die geen misbruik hoeven te ervaren, maar hij geneest ook zijn vader, grootvader, grootmoeder, overgrootmoeder en al diegenen die deze energie hebben doorgegeven. Deze destructieve energie kan op vele manieren worden doorgegeven; het kan fysiek worden uitgevoerd door fysieke schade, seksuele handelingen of zelfs emotionele mishandeling.

Aan de andere kant, laten we zeggen dat deze jongeman die mishandeld is opgroeit en het werk niet doet. In plaats daarvan doet hij iets dat we ‘witte knokkels’ noemen, terughoudend maar nog wel steeds de woede ervarend,  hij heeft het niet uitwerkt. Als hij kinderen heeft, zal die energie nog steeds op dezelfde manier aan hen worden doorgegeven alsof hij ze wel had misbruikt. Zij zullen het op hun beurt doorgeven aan hun kinderen. En zo gaat het van generatie op generatie, totdat iemand eindelijk iemand binnenstapt en deze ketting breekt.

Nieuwe visie in spiraalvormige tijdruimte

Een deel van het probleem is dat mensen alles in lineaire tijd hebben meegemaakt. Dus wanneer er iets gebeurt, glipt het in het verleden en zeggen ze: “Oh, dat is de oude ik”, of “Dat is lang geleden gebeurd. Ik ben dat vergeten! “Maar het verdwijnt niet, dierbaren, omdat het is ingeprent in de annalen van de tijd. Dat was de driedimensionale manier om met deze moeilijke afdrukken om te gaan. Als gevolg hiervan werden de afdrukken generaties lang doorgegeven om daar te worden afgehandeld. Mensen zijn nu de vijfde dimensie binnengegaan en je hebt spiraaltijd in plaats van lineaire tijd. In spiraalvormige tijdruimte komen de energieën weer terug, waardoor je met veel meer duidelijkheid vooruit en achteruit op de tijdlijn kunt kijken. Toen het slechts een cirkel was in de vierdimensionale tijd, zou je de neiging hebben om dingen te herhalen omdat je heel weinig vooruit of achteruit keek. In spiraalvormige tijdruimte kun je zien alsof het net is gebeurd, en dat is de reden dat je geen geheimen meer hebt. Al deze dingen die nog niet zo lang geleden verborgen waren, beginnen te worden ontdekt. Dat gebeurde met wat jij de “ik ook” beweging noemt. Het gaat erom in circulaire tijd te kunnen zien, een nieuwe visie te hebben en dan in actie te kunnen brengen wat juist en wat verkeerd is. We zeggen jullie, dierbaren, dat er meer genezing plaatsvindt op deze planeet dan ooit tevoren, vooral rond seksueel misbruik.

Seksuele energie zal niet worden geweigerd

Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van je geest en je ervaring op Aarde. Als het wordt geweigerd, zal het overdreven reageren en op manieren uitdrukken die ongepast zijn. In jullie nieuwsmedia zie je dit in overvloed. Veel religies leren dat seks de basisenergie is, het dierlijke of fysieke deel van jou dat geen geest is. We zijn hier om je te vertellen dat dit het omgekeerde is van hoe wij het zien. Seksualiteit is eigenlijk je spirituele energie die door het lichaam komt. Wanneer je die twee van elkaar scheidt en de rol speelt van een goede kleine jongen of een klein meisje, trekt de seksuele energie zich terug en veroorzaakt repercussies. Wat als gezonde seksuele energie werd erkend en zelfs werd onderwezen in jullie religies? Het is de ontkenning van seksuele energie die op dit moment uitbarst in sommige van jullie religies. De geloften van onthouding gaan volledig in tegen de spirituele leringen die ze proberen over te brengen. Schuld wordt geleerd als een goede reactie op seks, en daarom wordt de geest beperkt binnen een geloofssysteem. Seksuele energie is te sterk om op deze manier te worden beperkt en zal op andere manieren uitbarsten als het wordt ontkend.

Het is moeilijk om verder te gaan als je fouten verborgen of bedekt zijn. Dat is wat er is gebeurd, want mensen hebben de andere kant opgekeken en gezegd: “O, dat was in het verleden.” Of “Oh, hij is nu beter. Hij is oké. Laten we hem naar een andere plaats brengen waar hij die problemen niet zal ervaren. “Zo was het al eerder gedaan. Maar vandaag, in spiraaltijd, komt het eindelijk in beeld. Je kijkt terug in de spiraal van tijd die alle inconsistenties en uitdagingen ziet en je brengt ze naar voren voor genezing. Dat is ongelooflijk, en we juichen jullie allemaal hiervoor toe.

Het oordeel heeft geen plaats in de vijfde dimensie

We vertellen je ook dat het belangrijk is om te begrijpen hoe deze overtuiging is doorgegeven. En hoe zit het met de plegers van seksueel misbruik? Alleen omdat iemand verantwoordelijk was om dit uit te voeren, betekent dat nog niet dat ze een slecht persoon zijn. Dat is een belangrijk onderdeel, want dit zijn mensen net als jij. Velen hadden te maken met generatiemisbruik en hebben dat in hun eigen leven uitgespeeld. Herinner je, dierbare, er zijn geen goede of slechte mensen. Ja, er zijn mensen die ziek zijn; er zijn mensen die grote schade aan anderen hebben toegebracht, en zij zullen daar een prijs voor moeten betalen. Toch, om dit probleem onder het tapijt te vegen door te zeggen dat deze daders op de een of andere manier minder zijn dan doe je niets om het algehele probleem op te lossen. In een vijfde dimensionale realiteit met een spiraalvormige tijdgedachte, zal dit niet langer werken om het probleem te verbergen. Het is aan ieder van jullie om je even in het leven van die persoon te plaatsen om te proberen te begrijpen hoe dit kon gebeuren. Alleen dan kan het collectief van de mensheid genezen.

Je gevangenissen zitten vol met mensen die zijn mishandeld, maar je hebt maar heel weinig manieren om ermee te werken. Je hebt geen speciale klassen voor hen of helingmodaliteiten om ze echt te helpen. Dit probleem komt veel vaker voor dan de meeste mensen denken. We zullen je nu vertellen dat 27% van alle mensen die op jouw planeet rondlopen een manier van seksueel misbruik hebben ervaren. Dat is een enorm percentage, en toch is het probleem meestal verborgen gebleven. Moderne samenlevingen hebben het uit het zicht verborgen gehouden en het ongepast gemaakt om er openlijk over te discussiëren. Die benadering zal echter niet langer volstaan in de vijfde dimensie en het spiraalvormige tijddenken. We juichen diegenen van jullie toe die in deze gebieden werken en zij hebben een open manier van denken om dit naar voren te brengen.

Zelfs als je geleerd hebt er door te worden afgestoten, is de realiteit dat jullie allemaal seksuele energie, verlangens en behoeften hebben. Naarmate je ouder wordt, heeft het voor sommigen een iets andere vorm, maar toch blijft het. Kun je je voorstellen hoe het zou zijn om opgevoed te worden in een maatschappij waarin je die seksuele energie veilig en comfortabel zou kunnen uiten en de geest zonder schuld zou kunnen ontketenen? Dat is de creatieve energie in je. Dat is wat ik, als evenwichtige entiteit, naar buiten kan brengen zonder mezelf in mannelijk of vrouwelijk te moeten scheiden. Ik kan hier voorover leunen en het mannelijke bespelen. Ik kan daar zacht zijn in het vrouwelijke, want daar heb ik geen beperkingen voor. Naarmate je verder gaat in de vijfde dimensie, kan dit iedereen overkomen. Daarom komt er nu zoveel opheldering. Nu je bent overgeheveld naar een spiraalvormig tijdgedachte, begin je op een andere manier te denken.

Het is een nieuwe wereld

We zeggen jullie, dierbaren, dat dit een geweldige tijd is om op Aarde te zijn. Je hebt je stoel gereserveerd om hier precies voor dit moment te zijn. We hebben enorm gevierd toen je de vijfde dimensie binnenstapte. We vertelden je er alles over en riepen uit: “Het is zo opwindend!” Maar op dat moment waren velen ervan overtuigd dat al je problemen op aarde snel zouden eindigen. We meten geen succes af aan het einde van weerstand. In werkelijkheid zijn veel nieuwe problemen naar boven gekomen, omdat mensen elke dag wakker worden en proberen hun oude driedimensionale werkelijkheden aan te nemen om ze in de vijfde dimensie te laten werken. Veel van de systemische problemen die voorheen verborgen waren, worden nu blootgelegd en naar voren gebracht om nauwkeurig te onderzoeken. Dat is geweldig, vier het! Veroordeel het niet, verheug je over de genezing die nu op zoveel gebieden kan plaatsvinden. Vier dat collectief, want als menselijke wezens, begin je te beslissen hoe je wereld zal zijn. Dat is opwindend! Vier je seksualiteit omdat je je geest zich erin herbergt of verbergt, probeert om primitief en correct te zijn.

Enige tijd geleden stelde de Hoeder de vraag: “Is er seks aan de andere kant van de sluier?” We lachten hysterisch vanwege de vraag en we zeiden: “Nee, niet echt.” We hebben dat type interactie niet nodig omdat we allemaal al verbonden zijn. We zijn allemaal een integraal onderdeel van elkaar. Maar de energie die je ervaart tijdens momenten van seksueel genot is dezelfde energie waarin we de hele tijd leven. Dus, als je daar een beetje meer van begrijpt, zul je meer van je seksuele energie en de natuurlijke curiositeiten ervan gaan begrijpen. Bovendien ben je in een vijfde dimensionale werkelijkheid gestapt. Je begint de multidimensionale aspecten van jezelf opnieuw te verenigen. Dat is interessant om te zien, omdat je in één aspect een persoon hebt die goed in balans is in zijn seksuele energie. Maar in een ander aspect kun je zelf misbruiker.

Contractueel

Terwijl je het spel speelt van doen alsof je een mens bent, spring je in een van deze lichamen in een tijdlijn, een generatielijn of zelfs in een genetische lijn. Je springt erin op contract. Sommigen van jullie hebben ervoor gekozen om een ervaring te hebben waarbij je jezelf opzettelijk in een positie plaatst om als kind te worden misbruikt. Nu de muren tussen de dimensies beginnen op te lossen, kun je uit die kracht putten in de andere delen van jezelf in andere dimensies. Zie je, dierbaren, julliezijn perfecte wezens. Maar hier op aarde kan perfectie niet bestaan, dus is het nodig dat je je perfectie opdeelt in deze 11 dimensies. En terwijl de muren die deze dimensies verdelen steeds kleiner worden, is multidimensionale genezing in jezelf nu mogelijk omdat je alle delen van de puzzel hebt. Je geest is perfect en doet zich voor als onvolmaakt. Als je die delen weer bij elkaar brengt, zal je jezelf en de wereld helen.

Dus, hoe voelt dat? Hoe doe je dat? Moet je op een bepaalde manier met je armen over elkaar zitten of is er een mantra om in je gedachten te houden? Nee, dierbaren, daar is niets van waar. Er is geen vaste procedure, maar je zult het constant voelen. Af en toe zul je een idee in je hoofd krijgen vanuit een andere dimensie van tijd en ruimte. Soms voel je misschien een opwinding in je hart of misschien het gebrek aan liefde, dat is angst, zonder duidelijke reden omdat je niet weet waarom je bang bent. Plotseling is het gewoon een golf uit een andere dimensie. Open die mogelijkheid, open die verbinding, en je begint jezelf te re-integreren op een nieuwe manier waardoor seksuele energie helder kan schijnen. Niemand is er bang voor. Je hoeft het niet te verbergen, want het is opwindend en iets geweldigs om te delen. Ja, dat is waar je heen gaat.

Betekent dit dat je je seksualiteit moet vermengen, of een neutrale sekse moet worden in je volgende incarnatie? Nee, dierbaren, dat is niet het idee. Je gaat heel snel naar bioluminescentie, veel sneller dan je je misschien zou voorstellen. Daarom zul je de verdeeldheid niet op dezelfde manier nodig hebben als nu. Ja, je zult nog steeds seks ervaren, maar niet op dezelfde manier. De overgang naar Bioluminescentie betekent dat je de fysieke expressie van seks niet langer nodig hebt. Wacht even, dierbaren, totdat je je eerste multidimensionale orgasme ervaart.

Eenheid, een-heid.

Mensen hebben zoveel gescheiden. Niet alleen in je spirituele ervaring, maar ook in je maatschappelijke ervaring en de manier waarop samenlevingen worden gebouwd. De maatschappij heeft verwachtingen van hoe een jonge jongen of een jong meisje zou moeten zijn, en je bent doordrongen van deze ideeën. In de vijfde dimensie passen veel van die ideeën niet meer. We vragen van je dat je dit openlijk en eerlijk durft te bekijken. Durf te zijn wie je echt bent en laat de geest openlijk doorschemeren.

Stel je voor dat er een tienermeisje is met sterke seksuele energie en ze wordt zich ervan bewust dat mensen haar op een bepaalde manier aankijken. Omdat ze niet weet wat het is of wat ze moet doen, probeert ze zich te verstoppen en leert ze zo om iets moois teniet te doen. Hoewel ze van plan was het tegenovergestelde te laten gebeuren, wordt ze aantrekkelijker voor degenen die naar haar kijken. Open erin, dierbaren. De mensheid heeft niets te verliezen als het verder stapt in de vijfde dimensie. Evoluerende mensen zullen snel veel meer te weten komen over seksuele energie, en ook hoe het veilig en effectief kan worden gebruikt. Dan kun je het meer op commando gebruiken, in plaats van het je te laten bevelen, en dat is een grote verandering, een belangrijk deel.

Wanneer je begint te werken met jullie nieuwe samenlevingen, die je binnenkort zult gaan bouwen, houd daar dan rekening mee. Stel geen verwachtingen aan mensen zoals zich van seks moeten onthouden, want dat schept een negatieve draaikolk die allerlei soorten energie opneemt. We hopen dat je dat nu op je planeet kunt zien, want het gebeurt op een ongelooflijke manier. Het is bijna ongelofelijk hoe groot de aantallen zijn die hiermee gemoeid zijn, en we zeggen je dat je tot nu toe nog maar een derde hebt blootgelegd op dat ene gebied. Spiraaltijd betekent geen geheimen meer, en je bent nog steeds aan het acclimatiseren. Terwijl je erin springt en eraan went, komt er meer aan.

Geen geheimen meer

Er is geen verbergen meer aan. Dat is het idee, vooral over dingen waar je misschien bang voor bent. Er zal een tijd komen dat je naar Huis gaat, dierbare, dat je, als je een misbruiker in je ervaring hebt, je hen daarvoor zult bedanken omdat het je liet groeien op een manier die je anders niet had kunnen doormaken.

Dat is een mooie stap, dierbare, en je beweegt je in een ongelooflijk tempo met deze evolutie. De opkomst van de vrouwelijke energie is nu heel krachtig op aarde en het bereikt een balans, hoewel het enige tijd zal duren. Het is een vrij stille energie, die perfect is, maar hij is erg sterk. Ondersteun het, sta erin en durf je eigen seksualiteit trots te laten zijn (en zien). Dat is wie je bent als een spirit, niet als een mens. Dus, het is met de grootste eer dat we je op deze manier begroeten, en je enkele herinneringen over Thuis geven, die je helpen om in deze nieuwe realiteit te stappen. Ja, je moet aanpassingen maken. Ja, je hebt nieuwe gedachten en nieuwe ideeën die je moet bevatten om te integreren in je realiteit. Maar tot nu toe heb je ongelooflijk veel werk verzet en we hebben de grootste hoop voor de hele mensheid. Zie je, we hebben de beste mensen op het werk. Wanneer deze volgende stappen beginnen, denk dan aan de integratie die je kunt gebruiken en hoe je alles terug kunt brengen in één perfect wezen. Behandel elkaar met respect. Voed elkaar bij elke gelegenheid en speel goed samen.

Ik ben eM.

____________________________________________

Gegroet, dierbaren.

Ik ben Merlia en ik ben gekomen om je te helpen je reflectie in het universum om je heen te begrijpen. Er vindt een verandering plaats in de hele mensheid en we zijn zo opgewonden om dit te zien plaatsvinden: de vooruitgang van ieder mens. Je hebt nu de mogelijkheid om naar het volgende niveau te gaan en een hoger bestaan te leiden. Je begint veel meer van de vijfde dimensie te aardden, iets dat weinigen in zo’n korte tijd mogelijk hadden geacht. Je bent hier nog maar een paar jaar, maar het begint een deel van je levensstijl te worden en dat is zo opwindend om te zien. Je bent op schema. Zoals we je vertelden, is er een opkomst van het vrouwelijke, maar tegelijkertijd moet er een afweging van het mannelijke zijn. Ja, dat gebeurt ook zo goed en op een zeer stille manier voor het grootste geheel. Het verandert ook de maatschappelijke opvattingen over alles wat er plaatsvindt, wat gewoon geweldig is om te zien. Je begint nu heel snel een hele nieuwe realiteit te betreden. eM heeft je de informatie over seksualiteit en alle mooie delen ervan gebracht. Begrijp alsjeblieft dat dit een basis is van kracht voor jullie allemaal. Waar je ook bent, het maakt niet uit wat je geschiedenis is. Dat is de energie en de essentie van Thuis die je hebt gebracht, die je op elk moment kunt laten schijnen door je fysieke lichaam. Velen van jullie worden daar goed in, er vertrouwen in te krijgen. Dat is interessant omdat de meesten van jullie zich soms kwetsbaar hebben gevoeld met je seksuele energie, dus je wilde jezelf bedekken om te voorkomen dat de energie uitdrukking krijgt.

Welkom tijdreizigers

“Kijk niet in hun ogen!” Maar wat gebeurt er echt als je in hun ogen kijkt? Het is verbazingwekkend wat er gebeurt, want de geesten beginnen een dans op zo’n moment. Kan het verkeerd worden geïnterpreteerd? Natuurlijk kan dat, maar na verloop van tijd zal dat veranderen en dat is waar je nu aan werkt. Je bevindt je temidden van een enorme verandering op planeet Aarde die je gepland had voordat je aankwam. Nu, velen van jullie zijn hier langer dan je denkt. Veel mensen die dit nu lezen of ernaar luisteren, zijn achteruit gegaan in de tijd om hier op dit exacte moment, dit exacte knooppunt van tijd en ruimte te zijn. Je hebt kritische stukken voor je volgende niveau van vooruitgang, je volgende niveau van bestaan, en je wilde er voor zijn. Nou, je hebt het gehaald en nu is de energie aan jou. Het is jouw taak om dat te nemen en op de een of andere manier te aarden, om een manier te vinden om het voor ieder van jullie te laten werken. Wij zeggen jullie, dierbaren, dat je in een spiraalvormige tijdgedachte zult ontdekken dat kwetsbaarheid de basis is van je kracht.

Denk niet dat je het altijd moet overwinnen of het op een of andere manier onder de knie moet krijgen. In werkelijkheid, als je je ergens kwetsbaar voor voelt, heb je de mogelijkheid om die kwetsbaarheid om te zetten in je kracht. Dat is een van de mooie delen van de opkomende vrouwelijke energie, en al snel zul je meer vertrouwen krijgen in wat je vroeger kwetsbaar voelde.

Je hebt de vijfde dimensie bereikt en dat kostte veel werk. Nu balanseer je de energie langzaam, omdat het hele collectief het moeilijk vindt om die basis te vinden. Maar je gaat vooruit en daar zijn we erg enthousiast over. Weet dat je terug bent gekomen met enkele zeer belangrijke stukken. Sommigen van jullie kwamen terug met slechts vijf woorden die je zou uitspreken, precies op het perfecte moment om een verschil te maken, terwijl anderen nieuwe ideeën, concepten of denkwijzen brachten. Misschien kwam je met manieren om je waarheid bloot te leggen en te laten staan, door je eigen seksuele energie door dit dichte fysieke lichaam te brengen.

We zijn er om je te helpen, niet om je te laten zien welke weg je moet gaan of om deuren voor je te openen. Dierbaren, dat heb je niet meer nodig. We zijn hier om je te herinneren wie je werkelijk bent. We zijn hier om je te helpen herinneren dat je het hebt meegenomen, of het nu uit jaren in de toekomst of uit Thuis komt. We roepen eenieder van jullie op om je kracht te vinden en vast te houden. Je kunt het zelfs voelen binnen je eigen kwetsbaarheden, dus claim je waarheid en je kracht op een geheel nieuwe manier. Het is tijd.

Kijk hoe het vrouwelijke op jouw planeet blijft stijgen en de weegschalen balanceren. Goed gedaan, dierbaren. Het is dus met de grootste eer dat we u=je vragen om elkaar met respect te behandelen. Voed elkaar. Speel goed samen.

Ik ben Merlia. Ik houd mijn seksuele energie trots en sterk. Kom op me eens opzoeken.

Espavo

Speciaal verzoek: Copyright 2018 Espavo. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.