September 2017

Een nieuwe cyclus
Contracten van het hart – Noranna en Nikoliah

Gegroet dierbaren,

Ik ben de hoeder van Tijd. Ik ben vandaag gekomen om jullie te helpen om je tijd te markeren. Zoals ik al vele malen eerder verteld heb is tijd een bewegende cirkel. Vanuit jullie perspectief lijkt het rechtlijnig te bewegen en daarom noemen jullie het ook lineair. Het menselijke bevattingsvermogen kan alleen maar focussen op 1 ding per keer. Daarom zien jullie verleden, heden en toekomst als een rechte lijn waarin de toekomst via het nu verleden wordt. Jullie zien jezelf bewegen over een tijdlijn maar in werkelijkheid is het meer een spiraal. De spiraal van tijd geeft je de mogelijkheid om de best mogelijke ervaring voor jezelf te creëren, ieder moment dat jij je in de spiraal beweegt. En het repeterende deel wordt in stukjes, in cycli uiteen genomen. Als je in staat bent om de hoogste vorm van harmonie in een gebeurtenis te ervaren dan keert de gebeurtenis weliswaar terug in de volgende cyclus maar kun jij hem veel beter en moeitelozer ervaren. Wanneer het niet afgesloten is krijg je de volgende keer de kans om beter te harmoniseren onder andere omstandigheden. Deze cycli keren mettertijd terug, soms duurt dat dagen, soms jaren. Dat is de schoonheid van de menselijke illusie van tijd. Mensen repeteren emotionele cycli in patronen, meestal in veelvouden van zeven. Deze herhalingen vinden plaats om het hoofd en het hart te harmoniseren, of, zoals jullie het nomen, spirit met het menselijke deel. Wanneer die twee geharmoniseerd zijn schuif je door naar de volgende cyclus en een nieuwe ervaring. Dat is het spel dat jullie hier spelen op aarde. Jullie spelen het spel van net doen alsof je een mens bent en jullie verbergen je perfectie op de planeet van imperfectie. Jullie hebben die perfectie in vele dimensies van tijd en ruimte verborgen maar vandaag is het de bedoeling dat jullie een grote cyclus volmaken in de collectieve mensheid. En daarom start de energie binnenkort opnieuw, je zult een basis vinden om opnieuw te beginnen.

Een nieuwe cyclus begint.

De komende maanden zullen jullie veel natuurgeweld zien, wegen die verwoest worden en veranderingen in het spel die ervoor zorgen dat jij je eigen pad opnieuw gaat evalueren. Tijdens deze veranderen doemen nieuwe mogelijkheden op omdat je in de spiraal van circulaire tijd zit. In werkelijkheid creëer je je eigen illusie binnen je eigen torus, opnieuw in patronen van zeven. Dat is de manier waarop mensen tijd in zich opnemen en ‘verteren’. Jullie kijken naar jezelf en anderen om signalen van Thuis te vinden. Jullie zoeken naar dingen die jullie bekend voorkomen maar die vind je zelden op de plekken waar je ze verwacht. Je ziet wat je verwacht te zien in plaats van wat er is. De verwarring is grotere geworden sinds je je bewust bent van het feit dat je een bewuste schepper bent en dat betekent dat je vaak creëert wat je wil zien in plaats van harmoniseert wat er is. Niemand zei dat het makkelijk zou zijn dierbaren.

We vertellen je dat, hoewel je ons bericht als slecht nieuws op kunt vatten, je nog verrast zult zijn als je ziet wat er komen. Je begint in een hele nieuwe dimensie te stappen, een hele nieuwe cyclus. Jullie beginnen terug te keren naar een heel nieuw niveau van werkelijkheid in een multidimensionale ervaring en die kunnen jullie, als eenheid, harmoniseren.

Dit zal een diepgaand effect hebben op de verschuiving van de menselijke ervaring op het pad van evolutie. Maar hou je goed voor ogen dat hoewel eennieuwe cyclus in een verhoogde staat van bestaan plaatsvindt het voor veel mensen moeilijk is om de oude cyclus los te laten. En om die reden zijn er veel transitie experts geïncarneerd en een heleboel van jullie lezen dit verhaal op dit moment.

Een verheven blik op onvolkomenheden.

Om je op de verandering voor te bereiden hebben we je instrumenten gegeven. Deze geven je de kans om jezelf als een bekrachtigd wezen van licht te zien. Ja, het is moeilijk omdat jullie realiteit dat niet reflecteert. Jullie realiteit spiegelt bepekringen en imperfecties. Het is jullie oordeel over deze imperfecties waar we vandaag aan willen werken. Echt waar, het is jullie imperfectie die aan de basis staat van wat jullie als schoonheid ervaren. En ja, we weten dat dat moeilijk is voor jullie om te zien. Lichtwerkers kijken vaak om naar de normen van het collectief en zien zichzelf als anders. Ja, jullie zijn anders en dat anders zijn staat aan de wieg van jullie unieke schoonheid. De menselijke evolutie wordt bereikt als hoofd en hart in harmonie zijn. Als dat bereikt is dan is het aanpassen van wie je bent aan anderen een stap terug in plaats van vooruit. Als transitie-expert op aarde is juist nu je unieke schoonheid nodig. En een interessant detail is dat, zodra een mens blij is met zijn unieke zijn, ze mooier worden in de ogen van anderen. In de volgende cyclus dierbaren, wanneer je volledig geaard bent in de nieuwe tijdlijn, zul je meer verschillende ervaringen in de menselijke ervaring gaan ontdekken. Dat zal het besef van schoonheid van het hele collectief verbreden.  Het zijn jullie herinneringen aan Thuis die jullie porberen te creëren op deze planeet. Zelfs als jullie mensen iets zien dat bijna perfect is, blijft het niet hangen. Het is niet zo mooi als iets dat een beetje imperfect is. Elrah is onderdeel van de groep en hij werkt met ritmes. Ritmes zijn mooi omdat mensen ze na willen doen door te spreken, te lopen, door allerlei acties, zelfs denken gaat in een ritme bij jullie. En deze ritmes worden in een tijdspiraal herhaald. Je hoeft alleen maar naar muziek en de ritmes in muziek te kijken om dit punt te begrijpen. En recente ontdekkingen in technologie zorgen ervoor dat er een bijna perfect ritme gecreëerd kan worden met elektronische muziek. Muzikanten die dit soort muziek maken hebben door dat een kleine imperfectie in deze muziek de mensen die er naar luisteren veel meer aanspreekt. Mensen vinden dingen die symmetrisch bijna perfect zijn niet echt leuk, zover het schoonheid betreft. Een mensengezicht is nooit helemaal perfect is en dat noemen we de imperfectie van het licht. Verander jezelf om de schoonheid die je bezit verder uit te stralen in plaats van de schoonheid van anderen om je heen te reflecteren. Begin met het herdefiniëren van je eigen ideeën over schoonheid, hier en nu, wacht op wat er gaat komen. We weten dat jullie onderhand moe worden, maar we kunnen je niet genoeg vertellen dat dit een stap vooruit is en niet achteruit. Streef ernaar om de perfecte imperfectie van licht te zijn.

De aarde vindt een nieuwe balans.

Ja, de aarde zelf ervaart spanning van het hebben van mensen op het opperlak want mensen hebben een onuitwisbare indruk achter gelaten o aarde. Tot dit moment heeft het collectief over het algemeen gewerkt om harmonie in zichzelf te vinden in plaats van met aarde te harmoniseren. En daarom is aarde ongeveer 1000 jaar vervroegd, dus eerder, toe aan de volgende cyclus van verandering. Dankzij meerdere recente gebeurtenissenworden velen van jullie wakker in het besef dat het van groot belang is om de acties in de maatschappij te harmoniseren met moeder aarde. En hoewel er een nieuwe cyclus begint, hou je goed voor ogen dat alles zich herhaalt in cirkels. Daarom is het nu meer dan ooit van belang dat je al je acties in harmonie brengt met de aarde en dat je de relatie met aarde perfectioneert zodat dit zich in de volgende cyclus niet hoeft te herhalen. En hoewel we zeggen dat aarde nu het kritische punt van geen terugkeer heeft bereikt betekent het niet dat de relatie op deze manier voortgezet hoeft te worden in de volgende cyclus. De komende vier jaar zijn van groot belang. In deze tijd kan de mensheid zich zo harmoniseren met aarde dat de overgang comfortabel en gladjes kan verlopen. De huidige staat van aarde creëert veel uitdagingen. Orkanen, super stormen, aardbevingen en uitbarstende vulkanen zijn overal en zullen meer van zich laten horen in de komende vier jaar. Ze zullen nog een tijdje doorgaan omdat dit noodzakelijk is in het balanceren en he distribueren van het water op de planeet. De aarde heeft dit nodig om zichzelf in een nieuwe balans te zetten en jij kunt een groter aandeel hebben in deze verandering dan je op dit moment doorhebt. Bewustzijn over aarde moet komen uit het gedachtengoed van de mensen op dit moment. Een van de meest effectieve manieren is om de schoonheid van de aarde uitgebreid te bewonderen, want die schoonheid is overal om je heen op aarde. Je kunt ook je eigen achtertuin instappen om deze schoonheid te ervaren. En je zult altijd iets vinden dat niet perfect is omdat je het spel speelt van mens zijn, van imperfectie. Binnenkort zullen we je meer gaan vertellen van de verhalen van Amor zodat je een beetje een idee gaat krijgen wat er gebeurd is in de tijden van Lemurie. Het was ook een tijd waarin de mensheid een nieuwe cyclus van de aarde zag ontstaan in een gelijkwaardige situatie. Deze verhalen vertellen hoe jullie samen het licht in liepen en erin verrezen. Deze delen van jullie wachten nu op jullie, verlies daarom niet uit het oog dat je ieder moment dat je schoonheid kunt zien je die inprent in de tijdcirkel, en dat je daarmee je toekomst vormgeeft.

De realiteit in de 5de dimensie

Het andere onderdeel dat we je aanbieden om te bevatten is het feit dat je in de vijfde dimensie leeft. Ja, als je naar het nieuws kijkt kan het lijken alsof dat niet het geval is en dat de mensheid een stap terug heeft gezet in de evolutie. Jullie zijn nog steeds in een collectieve staat van verandering en afscheiding dan van eenheid. Maar dat is een natuurlijke reactie op angst en dat kun je ook zien als de uiterste slinger van de pendule. Soms moet je een stap terug zetten om opnieuw te kunnen focussen op wat belangrijk is. Wees niet bang dierbaren. Herinner je dat de transitie-experts hun plaats al hebben ingenomen en op het punt staan om in hun kracht te gaan staan. Gebruik wat je hebt, er komt veel aan dat niet kan wachten. Doe een stap naar voren n ontdek alles wat je kunt nu kunt ontdekken over de menselijke ervaring. Vind die stukjes, neem kleine stapjes die je zullen leiden naar de grote stappen en kijk naar de schoonheid die zich om je heen verzameld. Het is met de grootste eer dat ik jullie op deze manier kan groeten. Ik vraag jullie om elkaar te behandelen met respect. Zorg voor elkaar, iedere mogelijkheid die je ziet en speel het nieuwe spel goed samen. Espavo dierbaren, ik ben de hoeder van Tijd.

____________________

Gegroet dierbaren, ik ben eM.

Ik kom even langs terwijl het spel in volle gang is. Ja jullie rijden op de golven, zowel energetisch als fysiek. Wij zijn erg trots op jullie. Jullie werken door al je ideeën heen, lopen het pad dat je voor jezelf hebt uitgelegd voordat je naar aarde kwam en vandaag wilik delen hoe dat er vanuit ons perspectief uitziet. Wat er gebeurt als je binnenkomt en wakker wordt uit de droom? Een van de grootste dingen die plaatsvindt is dat ieder mens een unieke vibratie uitzendt, te vergelijken met een radiozender, die anderen aantrekt van dezelfde frequentie, dit zijn de contacten van het hart, ofwel Hartsverbindingen.

Jullie hebben ze allemaal en kunnen ze voelen wanneer je je alleen voelt. Je ziet ze als je door geweldige transities/ veranderingen gaat, niet alleen je eigen maar ook die van anderen. Je kunt hier zoveel doen door je te verbinden met de contracten van je hart. En vaak zijn die niet wat je ervan verwacht, soms zijn ze met zelf, soms met anderen, soms met een individuele spirit. Laat ons het verhaal vertellen van een jonge vrouw die haar pad op planeet aarde probeerde te vinden.

Contracten van het hart; het verhaal van Noranna en Nikoliah

Haar naam is Noranna en ze hield ervan om bij kinderen in de buurt te zijn, ze hield ervan om met ze te werken, haar hele leven lang al. Het bracht haar grote vreugde om haarzelf te zien door de ogen van kinderen en het bracht haar meer dan zij hen gaf. Maar zelfs met deze gave in het leven had zij meer nodig. Ze had een verbinding nodig want soms, als ze met kinderen praatte, gaven de kinderen haar niet de feedback, de ondersteuning of de verbindingen die zij zo nodig had in het leven. Dus Noranna bleef zoeken naar de persoon om zich mee te verbinden. Natuurlijk geloofde zij dat het om een ander ging die ze zou ontmoeten, waar ze een partnerschap mee aan zou gaan die haar leven zou veranderen en met wie zij in harmonie haar levenspad zou bewandelen. Maar dat was tot nu toe nog niet gelukt. Want weet je, voordat Noranna in dit leven incarneerde, had zij een contract gemaakt met iemand die ze al eerder, in andere levens, tegengekomen was. Ze waren vrienden geweest, zakenpartners en geliefde, maar nimmer hadden zij de kans gehad om samen iets op te bouwen zoals een gezin, iets dat zij zo graag wilde. Ze maakten een contract om elkaar te ontmoeten en om elkaar verder te helpen. Noranna verlangde enorm naar deze onbereikbare verbinding. De meeste van haar vrienden hadden al een geliefde gevonden en ze vroeg zich af of er niet iets mis was met haar. Ze had een helder beeld van zijn energie. Ze wist precies hoe zijn energie voelde. Ze had zelfs een idee hoe zijn gezicht er uit zou zien, donker haar en donkere ogen. Ze had zelfs een fantasienaam voor hem als ze over hem nadacht. Het was zeldzaam dat een mens zo’n heldere herinnering had over een contract dat zij voor haar geboorte gemaakt had, maar ze voelde het zo sterk dat het bijna niet anders kon zijn. Ze opende zich voor de mogelijkheid om hem onder een andere naam te ontmoeten, met andere kenmerken maar ze wist zeker hoe zijn energie aan moest voelen en ze besteedde veel tijd door in eenzaamheid en in een leegte die zich volgens haar zou vullen wanneer ze hem eindelijk in fysieke vorm zou ontmoeten.

Zijn naam was Nikoliah en hij incarneerde niet in dezelfde dimensie als Noranna geïncarneerd was. Hoewel ze allebei op aarde waren en elkaar zochten bleven ze elkaar mislopen, steeds weer opnieuw. Allebei kregen ze meerdere keren het gevoel elkaar te voelen maar ze ontmoetten elkaar niet. Ze waren in verschillende dimensies van tijd en plaats. Ze liepen over dezelfde straten maar zouden elkaar nooit zien. Ze hadden in hun contract gezet dat ze elkaar naar het volgende niveau zouden brengen. Een schitterend contract van het hart, hoewel ze in andere dimensies incarneerden.

Noranna kreeg een depressie. Ze probeerde eraan te ontsnappen en haar dromen stopten. Vervolgens keek ze naar de kinderen waar ze zo van hield en met wie ze zo graag samenwerkte, dag na dag in de hoop daar weer schoonheid te vinden. Ze waren erg lief voor haar en het lukte haar hen te leren om leven en schoonheid te delen. Maar zij voedden haar niet op dezelfde manier en ze waren niet in staat om de armen, die ze zo zocht, om haar heen te slaan. Buiten de vanzelfsprekende verbinding die ze wilde, zocht ze iemand die naast haar zou lopen, die haar volledig zou begrijpen en steunen. Dus droomde ze over Nikoliah en hoewel ze zijn naam niet wist, kon ze hem voelen door tijd en ruimte heen en zo af en toe voelde ze dat hij dichtbij wasmaar hoe ze ook zocht, ze vond hem nooit. En na een tijdje stopte Noranna met proberen. Ze concludeerde dat ze het allemaal verzonnen had, dat het ijdele hoop was, een mooie droom die niet werkelijk waar was.

óp een dag, in zijn eigen dimensie van tijd en ruimte, ontmoette Nikoliah iemand, hij werd verliefd en begon, wat hij, zijn eerste serieuze relatie, noemde. Ze voldeed aan alle verwachtingen die hij geleerd had te verwachten en hij geloofde dat hij zou leren haar lief te hebben. Zelfs zijn ouders hielden van haar. En het duurde niet lang voor ze getrouwd waren en een gezin startten. Twee kinderen kregen ze en de tweede, een zoon, noemde ze naar hem. En omdat zijn verjaardag dichtbij kerstmis was noemde zijn vader hem liefkozend Saint Nick. De familie kreeg het druk en het leek er op dat iedere minuut aan het gezinsleven op ging. Nikoliah en zijn vrouw waren “gelukkig”, maar zo druk bezet dat er weinig tijd overbleef om hun eigen relatie te ontwikkelen. Nikoliah werd een toegewijde echtgenoot en vader maar er miste iets. Nikoliah werd onrustig in zijn comfortabele leven en gesprekken met zijn vrouw bracht hem het inzicht dat zij verschillende meningen hadden over wat geluk betekende voor hen.

En rond die tijd voelde Noranna een sterke kracht aan haar trekken. Ze kon niet stoppen met denken en fantaseren over deze mysterieuze vreemdeling die ze steeds in haar nabijheid voelde. Noranna voelde een leegt omdat ze eencontract gemaakt hadden om elkaar op aarde te ontmoeten. Maar omdat ze in verschillende dimensies geïncarneerd waren, waren ze niet in staat om in contact te komen met elkaar. En hoewel het contract haar geldigheid behield waren ze niet in staat om de fysieke verbinding met elkaar te vinden terwijl ze er beiden zo naar verlangende. En opnieuw sloot Noranna zich af van de wereld om haar heen, ervan overtuigd dat er iets mis was met haar.

En rond die tijd viel het Nikoliah op dat er een grotere verwijdering in de relatie met zijn vrouw ontstond. Ze besloten bij elkaar te blijven voor de kinderen, maar dat duurde niet langomdat Nikoliah dat niet vol kon houden, en ze scheidden. Het vergde alles van zijn krachten om deze relatie te verlaten omdat hij zijn familie zelf moest onderhouden en steunen volgens de geloofsovertuigingen die hij aangeleerd had.

Op een dag voelde Nikoliah zo’n grote leegte in zichzelf dat hij er alles aan deed om die leegte te vullen en het duurde dan ook niet lang voordat Nikoliah uit het spel bevrijd werd door een fataal auto-ongeluk. Hij mocht naar Thuis. Hij keerde terug naar Al-dat-Is, voordat hij afgescheiden raakte om het spel te kunnen spelen van het net doen alsof hij een mens was. Hij werd geraakt door een auto op het moment dat hij overstak met zijn zoon. Hij was nog net in staat geweest om zijn vijfjarige zoon, Saint Nick, uit de baan van de auto te duwen en daardoor raakte de auto hem vol. Hij ging naar Thuis omdat zijn gebroken lichaam hem niet langer kon ondersteunen. Hij ging naar Thuis en, zoals normaal is als spirits Thuis aankomen, bekeek hij uitgebreid alle dimensies in tijd en ruimte. Hij maakte zich zorgenom zijn kinderen die opgroeiden zonder vader, hij was er niet om ze te steunen, niet in staat om ze de balans te laten zien van wat hij ze had willen leren, maar het duurde niet lang voordat hij zag dat ze hun eigen keuzes maakten en hem het bewijs leverden dat ze in werkelijkheid best veel van hem geleerd hadden. En hoewel zijn vrouw en kinderen door een groot en diep rouwproces heengingen, vonden ze vervulling en liefde, zelfs op gebieden waar hij even de hand in kon hebben. Hij opende deuren zodat zijn vrouw een ander kon ontmoeten, iets dat je normaliter op aarde niet zou zien.

Gedurende zijn incarnatie was hij zich niet bewust geweest van zijn contract met Noranna, maar nu hij Thuis was kon hij het hele plaatje overzien.

Plotseling kende hij Noranna en besefte hij dat dit contract niet vervuld was. Hij was vanuit Thuis in staat om bij haar in de buurt te komen en om haar heen te zijn, hij was er altijd, als een beschermengel. Noranna wist in eerste instantie niet wat ze met het gevoel dat er iemand om haar heen hing moest doen, het was pijnlijk voor haar omdat ze de liefde voelde en de verbindingen voelde maar niemand zag. Ze was erg empathisch en voelde de verbinding door de dimensie heen, niet wetende wat het was. Ze had het er moeilijk mee omdat ze anderen hun emotie oppikte in ander dimensies van tijd en ruimte en niet wist wat van haar of van een ander was. Haar hersenen hadden het er moeilijk mee om het te begrijpen terwijl haar hart tegelijkertijd in vuur en vlam stond. Noranna probeerde alles in de hand te houden, ze ging door met haar werk voor kinderen en probeerde alles zo goed mogelijk te doen en om vervulling te vinden in de kinderarmen om haar heen onderwijl de volwassen armen om haar heen zo missend.

O een nacht, toen ze sliep, kwam Nikoliah haar dromen binnen en bood zijn excuses aan voor het niet in staat zijn deel van het contract te vervullen. Het was niemands fout, het was alleen maar zo. Hij vertelde dat hij op een ander plaats aangekomen was, in een totaal andere omgeving dan hij gedacht had. Hij vertelde dat hij haar gevoeld had maar dat hij haar nooit had kunnen vinden totdat hij zijn stoffelijke lichaam achter zich gelaten had en naar Thuis was gegaan. Net zoals hij met zijn vrouw werkte vanuit Thuis vroeg hij Noranna om toestemming om deuren voor haar te openen om haar in staat te stellen zich te verbinden met mensen waarvan hij zeker wist dat zij het fijn zou vinden om ze te voelen. Dat klonk heel vreemd want op aarde speel je het spel met zijn tweeën. Mensen hebben het spel in dualiteit gespeeld en er heerste nog steeds een sterk gevoel van goed en slecht, op en neer, licht en donker. Het zijn allemaal tinten grijs dierbaren en de waarheid is dat liefde, liefde is en liefde is liefde is liefde is liefde. En hoewel Nikoliah grote liefde voelde voor Noranna probeerde hijhaar dat te sturen waarvan hij wist dat het haar zou vervullen met liefde. Hij wist ook dat als zij van een ander zou houden dat het niets af zou halen van zijn liefde voor hem En hoewel hij haar stevig vasthield en koesterde in haar slaap liet hij haar in bewustzijn los, haar in staat stellende hem te bezoeken, maar hij wist dat zij een fysieke verbinding met iemand aan moest gaan in haar leven op aarde om vervuld te raken. Gedurende deze mooie, intieme tijden tijdens haar slaap vroeg hij Noranna om hem alsjeblieft te laten gaan, los te laten. “Wil je mij alsjeblieft loslaten? We zullen een in een andere tijd en ruimte samen zijn, dat beloog ik jou. En zelfs als je een ander zoekt, kijk dan door de ogen van mij naar jezelf. We hebben een contract gemaakt lang voordat wij naar aarde kwamen en hoewel we geprobeerd hebben de verbinding te maken was dat niet mogelijk in dit leven. Ik beloof je, dat als je mij nu in dit leven loslaat, wij in een ander leven het contract zullen inlossen en dat zal nu de deur voor jou openzetten om iemand te ontmoeten om je leven mee te delen. Iedereen aan deze kant van de sluier wil je helpen om die deuren voor jou te openen”. Ze zij met lichte weerstand: Ja, ik beloof je Nikoliah, ik laat je los, Ik laat het verlangen los, het willen los en het deel van mijzelf dat denkt dat ze iets mist.”

De volgende ochtend werd Noranna wakker met een helder hoofd.Ze kon niet stoppen met lachen. Zoals gewoonlijk ging ze aan het werk met kinderen. Een van de nieuwe jongens in haar klas keek har heel lang in haar ogen. Ze vroeg hem uiteindelijk waarom hij haar zo aanstaarde. Hij keer haar aan en antwoordde met een serieuze toon: “Er staat u veel moois te wachten, laat het gebeuren en verwacht een wonder”. Dat was een vreemde uitspraak voor een vijfjarige. Maar op dat moment begon ze met loslaten. Ze kon weer lachen om zichzelf en haar gedrag van het altijd maar perfect willen doen, iets willen creëren dat perfect was. Ze liet zoveel los dat ze het zichzelf toestond in de wind te gaan staan en haar haar in de war te laten waaien. En niet lang erna ontmoette ze de vader van een van de kinderen die ze lesgaf. En die vader was net gescheiden en op zoek naar antwoorden in zichzelf. En hoewel zijn energie in niets leek o die van Nikoliah, maakte hij haar aan het lachen en dat is alles wat zij nodig had. Het was fijn om iemand te hebben die haar begreep en die haar kon spiegelen op de manier die ze wilde. De waarheid is dierbaren dat veel relaties gaan over hoe jij jezelf voelt in die relatie terwijl je kijkt door de ogen van een ander, en Noranna vond dat verfrissend. En hoewel zij niet altijd in staat was om de kinderen o dezelfde manier te spiegelen in hun hoogste potentie begin zij zich te realiseren dat ze dezelfde gave had als vele anderen, niet als maar één ander.

Noranna veranderede haar leven en begon te daten met die vader, maar hij was niet de enige met wie ze uitging. Ze ging op vele dates en genoot van zichzelf, zonder enige verwachting. Ze begon het leven te oogsten. Ze begon te lachen, soms om niets, soms om alles. Soms kwam er uit het niets een lach op haar gezicht die niet te stoppen was en ze liet het gebeuren. En hoewel haar hoofd het niet snapte begon ze spontaan te reageren op alles wat er gebeurde en had ze af en toe niet door welke woorden haar monde verlieten. Niet lang daarna kwam ze iemand tegen en begon ze het leven dat ze bijna gemist had en hoewel ze geen kinderen meer kon krijgen maakte dat voor haar niets uit. En ze vond iemand om een leven vol liefde en vreugde mee te delen. Nikoliah keek ernaar en glimlachte. Hij wist dat zij dit nodig had om deze verbinding te maken en hij liet haar ook los, ontsloeg haar van het contract dat hij met haar had gemaakt.
Noranna bleef bij haar kinderen en ze brachten haar liefde en een zinvol bestaan in dit leven.

Op een dag sprak Noranna het jongetje dat op vijfjarige leeftijd haar zo had geraakt met zijn opmerkingen. Hij wist het zich niet te herinneren maar ze vertelde hem dat het desondanks magisch was geweest. Hij antwoorde dat dat hetzelfde was als wat zijn vader steeds tegen hem zei. En toen vertelde hij haar het verhaal over zijn vader die overleden was en vanaf die dag noemde zij hem Saint Nick.

Dierbaren op de planeet aarde is er op dit moment veel aan de hand, zoveel ideeën die post vatten en zoveel contracten die veranderen. De contracten van het hart gaan over jou, nooit overeen ander. Het is hoe jij je kunt voelen over jezelf, over hoe jij jezelf kunt zien en hoe de wereld om je heen jou ziet en hoe jij die kunt zien. Soms zal je uitreiken en verschil maken, soms zal je je verbinden met anderen en soms zal je alleen in het donker lachen wetende dat je nooit echt alleen zult zijn.

En toen kwam de dag dat Noranna haar lichaam verliet. Gelukkigwas ze nooit echt ziek geweest. Op een dag werd ze gewoon ziek en binnen een paar weken was ze klaar om naar Thuis te gaan. Ze liet haar man, die ze 12 jaar bij zich had gehad, los in de wetenschap dat, hoewel ze samen nooit kinderen gekregen hadden, ze een mooi leven samen gemaakt hadden, een leven waar zij in staat was geweest om hartsverbindingen te maken en om de harten en zielen van veel van de jonge zielen onder haar hoede te raken, inclusief die van Saint Nick. En toen ze Thuis aankwam stond Nikoliah haar op te wachten en toen ze hem zag kwamen alle herinneringen terug. Hij hield zijn hand uit en raakte haar ziel en zei “Je hebt het goed gedaan, je hebt mij losgelaten en ons contract vrijwillig ontbonden, en dat was geweldig moor. Noranna je bent het beste geworden van wat je kon worden in dit leven, je hebt vele zielen geraakt inclusief dat van mijn zoon en hoewel je nu hier bent zal je in de harten van veel van hen voortleven. Ik ben zo blij dat je het geschenk dat ik voor je had geaccepteerd hebt. Je hebt er iets speciaals van gemaakt dat verder ging dan wij gepland hadden. Jij hebt iets unieks gecreëerd, special en mooi door je bereidheid om oude ideeenlos te laten en oude contracten op te zeggen. We delen in je vreugde en wanneer je man ons komt vergezellen zullen we allemaal dansen in het licht. Er is geen polariteit aan deze kant van de sluier want liefde is liefde is liefde.”

Je bent nooit alleen.

Zo verging het Nikoliah en Noranna.Ze gingen door met dit scenario, vele levens lang totdat zij uiteindelijk samenkwamen omdat ze het wilden, omdat ze in staat waren alles los te laten in de natuurlijke flow van energie. Ze waren bereid om het pad van de minste weerstand te volgen dat voor ze lag. Dierbaren jullie zijn nooit alleen, nooit. En hoewel een aantal van jullie in een diepe depressie vallen, zijn wij altijd om je heen, altijd. En als je het toelaat zullen zij er zijn om je te verbinden, op iedere manier die ze kunnen bedenken, deuren voor jou openen zodat het licht erdoorheen kan schijnen en jij jezelf kunt zien en de energie vast kunt houden totdat je iemand vindt die jouw licht reflecteert. Creëer een wonder, creëer iets magisch in je leven zoals Noranna en Nikoliah dat deden en ze zullen vanaf Thuis naar je glimlachen.

Het is met de grootste eer dat ik jullie op deze manier kan groeten en ik vraag jullie om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar, iedere kans die je krijgt en speel goed samen.

Ik ben eM.

Espavo.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2017 Espavo. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.