September 2011

Hoe klein is je wereld?

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De groep neemt ons mee op een interessante reis door ons persoonlijke energieveld. Ze zeggen dat het wordt weerspiegeld in alles wat we doen maar ook in onze wereldeconomie. Op een bepaalde manier gebruikte de groep het concept van een kleine wereld om te praten over hoeveel angst we in ons dagelijkse leven toestaan. Vandaar de vraag: Hoe klein is je wereld?

Een fijne maand en een dikke knuffel, Steve

Van de groep

Groeten van thuis

Deze dag is opmerkelijk. Er beginnen stukjes van de puzzel op hun plek te vallen in jullie kleine wereld. Wij zeggen “jullie kleine wereld” omdat het aan onze horizon een van de kleinere planeten is die wij samen met anderen nauwlettend volgen, want er bestaan veel spellen in het universum. Dit was het enige spel dat geen regels kende. Jullie besloten om alle regels overboord te zetten om te kunnen spelen en je spiegelbeeld te vinden zodat je god kunt zien door de ogen van een mens. Dat was jullie intentie. Jullie begonnen met het verbergen van je eigen kracht door je kracht aan dingen te geven die groter waren dan jezelf. Tot op zekere hoogte heeft dat voor jullie heel goed gewerkt maar nu ontdekken jullie dat veel dingen waaraan jullie je kracht hebben gegeven, je kracht alleen maar weerspiegelde. In feite kun je op deze planeet alleen maar door een spiegel je godzelf tot uitdrukking brengen via dit fysieke lichaam.

De sluier opzij trekken
Wij kunnen zien dat nu een kritieke massa is bereikt en daarom noemen wij deze dag een mijlpaal. De kritieke massa begint haar kracht in zichzelf vast te houden in plaats van die aan iets of iemand anders te geven. Dit betekent niet dat jullie je overtuigingen moeten veranderen; het betekent niet dat jullie naar jezelf moeten gaan luisteren, hoewel we wensten dat jullie dat wel zouden doen. Het betekent gewoon het bereiken van het volgende niveau, want de collectieve vibratie begint nu jullie kracht op te pakken en vast te houden. Dat is nooit eerder gebeurd, in het bijzonder niet op een planeet waar geen regels waren zoals die er wel zijn op andere planeten. Niet zozeer dat ze een besturing hebben, maar ze hebben op vele manieren voorbestemming. Deze andere planeten weten waar ze eindigen en jullie weten dat niet. Dit maakt het mogelijk dat door een ieder van jullie de godenergie tot uitdrukking kan komen, toch is het heel moeilijk voor jullie mensen om die te vertrouwen. Jullie hebben zoveel energie besteed aan het weggeven van je kracht aan iets dat jullie dachten groter te zijn dan jezelf, om tot de ontdekking te komen dat je eigen grootsheid vaak veel uitdagender is. Nu begint ook de wereld te veranderen. Alles begint te verschuiven tot op een punt waar jullie niet alleen een nieuw beeld van jezelf kunnen zien maar ook iets kunnen herkennen van je eigen ware aard als een schepper op aarde. Aan deze kant van de sluier noemen wij jullie liefdevol de kleine goden die rondlopen met oogklepjes op, tegen elkaar aanbotsen en aan iedereen vragen: “Heb jij god gezien? Kun je me iets vertellen over god?” Jullie lopen rond en spelen dit prachtige spel zonder te weten wie je werkelijk bent. Dat verandert nu en dat stuk heeft vandaag een kritieke massa bereikt. Degenen die kun kracht beginnen te begrijpen zijn nu groter in aantal dan de mensen die constant hun kracht aan iets anders hebben gegeven. Wij vragen jullie niet om je overtuigingen prijs te geven of iets dat voor je heeft gewerkt te veranderen. Wat wij jullie vragen is om je ogen open te doen en je bewust te worden van je ware aard van wie je bent en de invloed die je hebt op de wereld en de mensen om je heen.

De uitdaging
Velen van jullie hebben besloten om lichtwerkers te worden zoals wij dat noemen. Het woord “lichtwerker” is een gekozen titel die gegeven is aan iedereen die heeft besloten het licht op deze planeet te verspreiden. Velen van jullie zijn naar de aarde gekomen met die intentie en nu staan de deuren open. Je zult niet bekend worden tenzij je besluit om die deur door te gaan. Velen van jullie zijn bang voor die deur, want het betekent dat je je veiligheid/zekerheid verliest en dat je bekend en kwetsbaar wordt. Toch, lieverds, is dat het moment waarop je het sterkst wordt. Dat is het moment waarop je je op je gemak gaat voelen met je eigen kwetsbaarheid zodat je je mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht kunt brengen. Dit gebeurt nu over de hele wereld vanwege de keuzes die jullie nu stuk voor stuk maken in je eigen persoonlijke leven.

Herverdeling van water
Wij willen het ook nog over twee andere zaken hebben. Er vindt nog steeds een enorme herverdeling van water plaats zoals we oorspronkelijk voorspelden. Dat zal voorlopig doorgaan en betekent dat veel mensen nu problemen zullen hebben met water. Er zijn slechts drie problemen met water: te veel, te weinig en te vuil. Deze drie brengen jullie nu in harmonie om die nieuwe rotatie van de Aarde te vinden, en de nieuwe vibratie van de Aarde die als een tol om haar as draait begint een nieuwe energie te geleiden. Jullie creëren een totaal nieuwe dimensie zodat mensen die in hun kracht staan kunnen leven in deze fysieke lichamen die jullie hebben aangepast. Dit wordt voor elk wezen in het universum opwindend om naar te kijken, want dit is nooit eerder gebeurd. Jullie geven het voorbeeld en daarom zijn alle ogen in het universum gericht op de aarde en letten ze op elke stap die jullie zetten. Nog eeuwenlang zal bestudeerd worden hoe een planeet een vibratieverandering kan maken met alle wezens erop zonder dat die eerst vernietigd moeten worden. Dit is nooit eerder gebeurd en wij hopen dat zelfs met de vele problemen die velen van jullie in je leven hebben om deze verandering te maken, jullie begrijpen dat je hiervan deel uitmaakt en dat je al hebt meegeholpen deze energie hier te verankeren. Daardoor is nu de kritieke massa bereikt. Gefeliciteerd, jullie stappen in je kracht! Tot slot zeggen wij jullie: Deel dat met elkaar want dat is de gemakkelijkste manier om vooruit te komen.

Jullie hebben altijd geloofd in het weggeven van je kracht aan iets groters dan jezelf en dat, als je ging onderwijzen of je diensten aanbieden, je op de een of andere manier groter of beter moest zijn. Wij zeggen jullie lieverds, dat het rolmodel voor leraren is veranderd. Je kunt niet langer op een voetstuk staan en nog altijd effectief zijn als leraar. Wat er zal gebeuren voor jullie allemaal is dat jullie het nieuwe rolmodel zullen vinden, wat betekent naast je leerlingen lopen en door dezelfde moeilijkheden en uitdagingen gaan als waar zij doorheen gaan. In de meeste gevallen zul je op die manier veel meer leren dan zij. Als leraar zul je die kennis gebruiken door het om te keren en op verschillende manieren weer aan te bieden. Dit gebeurt nu al.

Ook de aarde zelf gaat door de problemen van het in evenwicht brengen van een ronddraaiende tol die nu iets uit balans is. Dit is niet verkeerd; het is gewoon een nieuwe vibratie die een nieuwe dimensie creëert waar niet alleen de Aarde in kan bestaan, maar ook alle wezens inclusief het vibratieniveau dat wij menselijk noemen. Elk deel van de Aarde is op weg naar dat volgende niveau.

Op dit moment zien jullie veel van zowel de oorzaak als de gevolgen ervan. Wat jullie ervaren heeft te maken met water dat zich opnieuw verdeelt en plaatsen vindt waar het nodig is op deze planeet, niet alleen om de ronddraaiende tol in balans te brengen maar ook om de beste locatie te vinden om de Aarde te voeden. Jullie beginnen nu te denken in een nieuw bewustzijn want zelfs vandaag zijn er veel plaatsen waar het water zo fris uit de grond komt dat jullie het opbottelen en het over de hele wereld verzenden. Dat heeft een samensmeltende werking veroorzaakt die heel magisch is, want water is in feite energie. Wij weten dat jullie het in jullie wetenschappelijke kringen niet als energie classificeren, maar wij doen dat wel. In ons rijk is een van de classificaties van energie dat ze nooit sterft, ze verandert gewoon van de ene vorm in de andere en dat is zeker waar voor water. Het water dat jullie vandaag drinken uit jullie kleine prachtig ontworpen flesjes is hetzelfde water dat de dinosaurussen dronken. Het is hetzelfde water en bevat dezelfde energie die door het hele universum stroomt, want die energie beperkt zich niet tot de aarde en distribueert liefde door het hele universum. Als je water opneemt in je lichaam met de intentie om de liefde van het universum te ontvangen, raad dan eens wat er zal gebeuren? De kleine goden zullen weer gelijk hebben want jullie zullen dat creëren. Dit is de manier om met water te harmoniseren, want het moet in beweging zijn om dit nieuwe evenwicht te vinden. Het hoeft niet te verwoesten om dat evenwicht te vinden en dat is waar mensen zich nu mee bezig houden. Wat jullie niet hebben geweten is dat jullie verschil kunnen maken in het stabiliseren van deze verandering. Jullie denken: “Er zijn miljarden mensen op deze planeet, hoe kunnen wij nu verschil maken?” Wij zeggen jullie dat één mens alle kracht heeft als hij maar weet hoe hij er toegang toe krijgt en hoe hij haar moet gebruiken.

Sympathische/meevoelende vibraties in het lichaam
Er is zoveel gaande met de herverdeling van water dat het water in je eigen fysieke lichaam een sympathische vibratie voelt, en dat is er de oorzaak van dat velen upsets en problemen hebben zowel emotioneel als fysiek die hoofdzakelijk verankerd zijn in het centrum van je wezen. Het is bijna alsof je een stukje van je verbinding met de aarde hebt verloren; dat je je basisverbinding hebt verloren. In het begin voelt het fantastisch om de verbinding kwijt te zijn en dan dringt het tot je door dat het heel moeilijk is om die verankering niet te hebben. Jullie zullen nieuwe manieren om te verankeren vinden, maar wij willen een stukje van onze perceptie van de menselijke aard in deze tijd van verandering met jullie delen. Het is goed te zien dat jullie van het ene niveau naar het andere gaan alsof jullie bezig zijn een ladder te beklimmen. Jullie verhogen je vibratie maar het is ook belangrijk om te begrijpen dat het moment waarop een mens bang wordt, hij een stap terug doet op de ladder. Kun je daar leven? Nee. De meesten zeggen: “Wat moet ik hier doen? Ik moet direct weer omhoog op de ladder.” Jullie keren je om en gaan weer omhoog. En dan veroordelen velen van jullie jezelf omdat je teruggegaan bent op de ladder. Doe dat alsjeblieft niet. Wie onder jullie zou god veroordelen?

Wat wij jullie vragen om te doen is gewoon een plaats te vinden om de energie te gebruiken en te verankeren; vind één plaats waar je iets van die energie kunt geven aan een project of een plek waar een ander haar kan ontvangen. Je kunt toekijken hoe de wereld aan je voorbij gaat of je kunt je energie verankeren als een kleine god op deze planeet en je gedachten vasthouden en openlijk delen met anderen op de planeet — anderen die bereid zijn om te luisteren. Je zult meer verschil maken dan je ooit hebt begrepen, maar het is ook heel gewoon, net als het terugvallen in oude overtuigingen of omlaag gaan op de ladder. Het is ook gewoon dat mensen bang worden of hun verankering verliezen als hun wereld krimpt en heel klein wordt. Er heerst hier heel wat onbegrip over, laat ons daarom onze perceptie hierover met jullie delen.

Hoe klein is je wereld?
Wat gebeurt er als een mens geen plek heeft om te slapen, geen onderdak, geen geld en geen voedsel? In principe wordt hun wereld dan heel klein en op dat moment gaat hun energieveld heel strak om hun lichaam zitten. Dan komt er iemand die hem een deken geeft. Op dat moment wordt zijn wereld een beetje groter. En zodra er is voldaan aan de basisbehoeften van voedsel en onderdak wordt hij volmaakt gelukkig. En daar komt de illusie vandaan die zo algemeen is op aarde. Die illusie is dat als één deken je gelukkig kan maken, vijf dekens je dan vijf keer zo gelukkig maken. Dit motiveert mensen om te gaan vergaren en te verzamelen, maar over het algemeen heeft dit het tegenovergestelde effect en al snel ontdekken ze dat hun bezittingen hen in feite bezitten.

Dit is het moment waarop men vreugde vindt in het loslaten en laten gaan. Houd de volgende belangrijke waarheden in gedachten: Er is heel weinig nodig om gelukkig te zijn. Er ontstaat verwarring vanaf het moment dat mensen zich gelukkig voelen; ze willen dat de rest van hun leven steeds opnieuw voelen. Waar geluk kan alleen worden ervaren in het nu-moment. Succes herhalen is een menselijke neiging, maar het houd je ook op een bepaald pad dat je ervaringen van het menszijn vaak beperkt. Hoe kan ik me ervan verzekeren dat ik de rest van mijn leven gelukkig ben? Alles wat wij je vragen is om het op dit moment, vandaag te verankeren. Glimlach. Laat die energie op dit moment door je heen stromen en morgen zal voor zichzelf zorgen op een manier die je nooit voor mogelijk hebt gehouden.

Wij willen hier nog iets aan toevoegen. Het krimpen van je wereld heeft een direct effect op de wereldeconomieën. Dit is al een enorme trigger geweest, want wanneer jouw wereld kleiner wordt, denk je aan overleven. Je geeft geen geld uit en je laat je creatieve energie niet meer op dezelfde manier stromen. Je trekt haar strak om je heen en je laat na plannen te maken voor groei in de toekomst. Velen van jullie denken niet eens aan volgend jaar en sommigen hebben hun energie heel strak om zich heen getrokken en denken: “Wat moet ik vandaag gaan doen?” Droom! Dat is wat wij van je vragen. Weet dat je niet op dezelfde manier beperkt bent. Kom bij elkaar om te dromen, deel deze dromen met iedereen om je heen en begin te zien hoe de kleine goden verschil kunnen maken op aarde. Begin een zaak of een bedrijf, zet een plan in beweging. Jullie spelen allemaal hetzelfde spel; dragen dezelfde energie. Jullie zullen haar allemaal op een iets andere manier tot uitdrukking brengen en dat was ook jullie oorspronkelijke intentie.

Hoe klein zijn de economieën in de wereld?
Wij willen het kort hebben over de wereldeconomieën. Wij begonnen deze boodschap met jullie te vertellen dat deze dag een mijlpaal was. De mensen die in hun kracht zijn gaan staan, zijn eindelijk talrijker dan de mensen die hun kracht constant weggeven. Dit betekent dat een idee heeft post gevat; dat is alles wat mensen nodig hebben. Dit is alles wat de kleine goden nodig hebben om de sluier af te doen en te zien wie ze zijn en een begin te maken met het in harmonie komen met de andere goden. Een bekrachtigend idee dat is geplant in de vruchtbare grond van een evoluerende mensheid zal groeien en heel snel aanslaan.

In het verleden werden beperkende bepalingen voor de veiligheid weggenomen om de weg vrij te maken voor een snellere groei. Dit was een directe poging om ervoor te zorgen dat iedereen vijf dekens had. Als gevolg daarvan zitten er luchtbellen in jullie economieën die veel problemen hebben veroorzaakt en er bestaat nog steeds een grote luchtbel waarop vele economieën zijn gebaseerd. Dit betekent dat economieën heel gemakkelijk omhoog en omlaag kunnen springen, want deze luchtbellen zijn niet langer beperkt tot een bepaald land of een bepaalde cultuur; ze beginnen op vele terreinen duidelijk zichtbaar te worden. Gedurende die tijden zullen alle bewoners van de aarde de gelegenheid hebben om hun behoeften te onderzoeken en aan te passen.

Wij zeggen niet dat je niet rijk kunt zijn. In feite hopen wij dat jullie je op je gemak gaan voelen met overvloed want als jullie werkelijk de hemel op aarde brengen is er één ding waar jullie het mis hebben gehad en dat is jullie opvatting van overvloed. In het algemeen geloven jullie nog steeds in gebrek en beperking en dat wordt weerspiegeld in de economieën van de wereld. Wanneer iedereen zich op zijn gemak voelt en dingen uitwisselt, is er groei en beweging, maar wanneer je je terugtrekt en bij alles aan overleving denkt, is dat hetgene wat je uitstraalt en wat je creëert. Daarom stellen wij jullie vandaag de vraag: “Hoe klein is jouw wereld? Wat zou je ermee willen doen?” Wij vertellen jullie dit om een heel eenvoudige reden. Wij hebben de noodzaak gezien voor een volgende crash in jullie economische markten om ervoor te zorgen dat die luchtbel verdwijnt. Nu hebben wij echter iets nieuws gezien, want recentelijk hebben wij een beweging in de markten gezien die een sterk verlangen vertoont om weer op te bouwen.

Dit is op vele gebieden een zorg geweest, want veel regeringen staan op de rand om alles te verliezen, maar het gaat niet echt om jullie regeringen. Er is niets wat zij hoeven te doen, want deze kracht/macht ligt in een ieder van jullie. Je hoeft alleen maar te kijken naar je beslissingen in relatie tot hoe groot jij je wereld ziet. “Nam ik dit besluit vanuit angst, of doe ik dit vanuit liefde? Hoop ik te groeien of hoop ik andere mensen in hun kracht te zetten?” Op die manier zul je ontdekken wat je werkelijke motivatie is. Velen van jullie hebben reeds alle dekens, huizen, auto’s en leuke dingen in het leven verzameld. Wij zeggen jullie niet dat dit verkeerd is, maar meer geluk brengt het vaak niet want geluk ligt juist in het begin, in het hier en nu. Het is juist dat kleine stukje ervan dat vervult wat je nodig hebt om hier op aarde te doen alsof je mens bent, want spirit heeft maar heel weinig nodig. Maak dat stukje groter, werk ermee en zie hoe je wereld begint te veranderen, want wij geloven niet langer dat de economieën moeten crashen. Je hoeft nog geen maand terug te kijken om te zien dat de markt omhoog en omlaag gaat overeenkomstig de verwachtingen. Verwachtingen van wie? Iedereen verwachtte dat alle economieën erg zwak zouden zijn in hun recente bewegingen, maar dat is niet gebeurd. Waarom niet? Omdat er kleine goden zijn die de vele mogelijkheden onderkennen. Zij die vijf jaar vooruit beginnen te kijken, die iets beginnen op te bouwen dat zal groeien ook al zijn ze bang, halen eens diep adem en laten hun wereld weer groot worden. Dat zal jullie helpen om je kracht op te pakken. Voel de weerstand, voel je uitdagingen en voel je angsten. Maar laat ze je leven niet beïnvloeden.

Met het grootste eerbewijs vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen want je kijkt in de ogen van god wanneer je in elkaars ogen kijkt. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt en speel goed samen.

Espavo, De groep.

De Hartverbinding – Barbara Rother

Bepaal je werkelijkheid

Steve en ik zijn onlangs teruggekeerd van onze Lightworker trip naar Nederland. Ik heb al eerder gezegd en ik zeg het weer: dit land voelt als een thuis, weg van thuis. Ik heb ook gezegd dat waar we met ons werk ook naartoe reizen, wij overal het gevoel hebben alsof wij daar kunnen wonen. Elk land heeft zijn eigen speciale energie van thuis.

Deze keer dat wij in Holland waren, was bijzonder omdat we dit afgelopen jaar niet veel hebben gereisd. We hebben ons geconcentreerd op onze on-line evenementen die een andere manier zijn om contact te maken met jullie allemaal zonder dat er veel kosten aan verbonden zijn. Maar het in de ogen van spirituele familieleden te kunnen kijken en elkaar te kunnen knuffelen is ongelooflijk magisch. Op zo’n moment voel je je volledig verbonden met elkaars leven.

Zoals de meestel wel weten waren Steve en ik 39 jaar getrouwd en wij begonnen de viering van onze huwelijksdag in Elspeet waar we ons driedaagse evenement “Step Up” presenteerden. Het was de eerste keer dat wij dit seminar presenteerden. We waren opgewonden om deze informatie te delen. Wij genoten ook van het eendaagse evenement “The Eight Sacred Rooms”. Ik ben heel trots op Steve hoe hij deze informatie doorkrijgt van de groep en dan verwerkt in de seminars.

Tijdens het seminar werden we door onze Lightworker staf verrast met twee prachtige taarten met kaarsjes en Happy Anniversary wensen. Dit was nog maar het begin. Na onze seminars brachten we een dag in Amsterdam door. Dat is voor ons zo’n leuke plaats om te zijn. We genoten samen van een voorproefje van de viering van onze huwelijksdag. Ik ben van mening dat alle speciale mijlpalen in de tijd een maand lang gevierd zouden moeten worden. Toen wij eenmaal thuis waren bezig over onze jetlag heen te komen, was het 9 september wat onze echte gedenkdag is. Ons huwelijk was een 1972. Wow! Dat is lang geleden maar nog zo kort in mijn gedachten en hart. Steve is een “hoeder”.

Steve en ik hadden oorspronkelijk gepland om rechtstreeks vanuit Nederland naar Parijs te gaan om onze huwelijksdag te vieren. Wij zijn daar nooit geweest. We waren het er beiden over eens dat dit niet het jaar was om Parijs te bezoeken. Wij weten dat we op een dag zullen genieten van de schoonheid van die stad. Dus de dag nadat we thuis kwamen, diep in jetlag, zei ik tegen mezelf: “Wat kan ik plannen voor onze speciale dag?” Steve was al weer bezig met zijn Lightworker werk en ik wist dat ik een magische tijd moest creëren voor onze viering. Plotseling kwam de gedachte in mij op dat wij wonen in het land van veelzijdigheid. Op de Strip van Las Vegas kun je een veelheid van manieren vinden om wat dan ook te vieren. Daar we besloten hadden om voor de viering van onze huwelijksdag niet naar Parijs te gaan, wilden wij dat vieren in het Paris Hotel en Casino op de Las Vegas Strip. Dit is een replica van de oorspronkelijke Eiffeltoren. We hadden een overheerlijk diner in het Eiffeltoren restaurant. Daarna namen we de lift naar de top van de Eiffeltoren om uit te kijken over het hele gebied dat Las Vegas zo bijzonder maakt. Ik genoot net zoveel van deze avond met Steve alsof we echt in Parijs waren. Voor de goede orde, ik heb nog altijd plannen om onze huwelijksdag een keer romantisch te vieren in Parijs. Ik denk dat volgend jaar, wanneer we 40 jaar getrouwd zijn, een goede tijd zal zijn. Op deze manier creëer ik mijn werkelijkheid, maar ik sta altijd open voor mijn mogelijkheden.

Wat ik heb geleerd op mijn weg naar zelfontdekking is om te verwelkomen wat het leven je kan brengen met behulp van je eigen creaties. Ik kijk altijd naar plan B als plan A niet lijkt te werken. Ik weet dat als ik mijn intenties de kosmos in stuur en dan met de stroom van het leven meega, ik de sleutel tot geluk zal vinden.

We hebben zo allemaal onze levensverhalen. Je verdient het om een gelukkig leven te hebben. Dat doen wij allemaal.

Met liefde vanuit mijn hele hart, Barbara.

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.