September 2006

Je heilige contract
Plan “B”

Van Steve

Op 26 augustus creëerden we voor de Virtual Light uitzending een omgekeerde graancirkel. In plaats van energiestempels van andere dimensionale wezens te ontvangen, zonden we er een naar hen.

Na de ceremonie gaf de groep onderstaande boodschap over iets dat zij ons heilige contract noemden. Barbara en ik ontmoeten deze spirituele familie over de hele wereld en ik kan wel zeggen dat steeds meer lichtwerkers door GROTERE veranderingen gaan dan ik ooit heb gezien. Dit is precies wat de groep zegt wanneer ze ons vertellen dat wij nu in een positie gebracht worden om ons heilige contract te activeren.

Als jij in je leven midden in een drastische verandering zit, denk er dan aan dat je niet alleen bent en dat als je je hand uitsteekt… zij er zullen zijn.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes
Steve
Spreekbuis voor de groep

Van de Groep

Lieverds, jullie hebben zo’n lange weg afgelegd en zijn zo ver door tijd en ruimte gereisd om precies op dit moment hier te zijn. Jullie hebben dat gedaan om uit de droom wakker te worden en je kracht als schepper op te pakken. Wij zijn zo trots op het werk dat jullie doen en de energie die jullie in beweging hebben gezet om elkaar door het proces heen te helpen om de sluier te ontdoen van alle spinnenwebben. Jullie hebben al zo veel gedaan. Nu hebben jullie de gelegenheid om je hand uit te steken en elkaars hart aan te raken op een manier waarop jullie dat nog niet eerder hebben gedaan. Wij zijn zo opgewonden. Jullie zijn bezig multidimensionale wezens te worden!

De dunner wordende sluier

Nu jullie de sluier dunner maken leren jullie dit proces bewust te gebruiken. Jullie hadden de sluier zo dik gemaakt om jezelf te beschermen. Wanneer jullie de sluier opzij trekken, voelen jullie een diepe droefheid, hoewel jullie verwachten blijheid te voelen. Jullie verwachten Thuis te zien en je de blijdschap van Thuis te her-inneren en denken hoe fantastisch dat is, maar over het algemeen voelen jullie de droefheid omdat jullie niet Thuis zijn. Maar jullie zijn bezig Thuis hier op Aarde te creëren. Jullie zijn de dappere zielen die naar de Aarde kwamen met het grootste verlangen om nu precies dát te doen. Om het dunner worden van de sluier in gang te zetten door binnen te komen en te doen alsof je een sluier voor hebt. Door binnen te komen en te doen alsof jullie van elkaar gescheiden zijn, te doen alsof jullie mens zijn en problemen te ondervinden. We houden van jullie problemen; we vinden het soms zelf prachtig wanneer jullie pijn hebben. Weten jullie waarom? Omdat wanneer jullie Thuis komen, wanneer jullie de zevende levensfase ingaan – de aanpassingsfase – jullie bij elkaar zullen zitten en samen zullen proberen je al de processen te her-inneren waar jullie als mens doorheen zijn gegaan. Jullie zullen dit doen om wie je werkelijk bent in je kernpersoonlijkheid te integreren, waarbij jullie al die aspecten van je persoonlijkheid die niet langer nodig zijn, loslaten. Tijdens het proces van de zevende levensfase, zullen jullie je die pijn her-inneren als de mooiste menselijke ervaring. Ja, we weten het. Jullie kunnen dat nu nog niet goed begrijpen. Jullie zijn als ziel door zo veel heen gegaan om het recht te verdienen nu hier te zijn, dat op dit moment al jullie ongelofelijke gaven worden geactiveerd.

Spirituele familie

We willen het vandaag over iets hebben waar we nog niet eerder over gesproken hebben, want de realiteit is dat jullie met een hoger doel naar de Aarde gekomen zijn. Jullie zijn binnengekomen met allerlei ideeën over: Wat zou er gebeuren als…? Wat als ik het tot op dit punt breng of tot op dat punt? Wat als de mensheid besluit om het spel op Aarde te verlengen…? Wat als wij besluiten om het plan B contract van de mensheid te activeren? Wat als jullie besluiten om het onvermijdelijke einde van de Aarde uit te stellen. En zo gaat de lijst van “wat alzen” verder. En hier zijn jullie nu. Als gevolg hiervan worden de Indigo- en de Kristalkinderen op jullie planeet geboren. Zij geven een nieuwe vorm aan alles waarover jullie denken. Zij zijn hier om vreedzaam samen te leven op een snel evoluerende planeet en de transformatie te stabiliseren. Zij bewerken de hele oorsprong van planeet Aarde. Jullie groeien en toch bleef de sluier heel erg dik wanneer jullie zeiden: “Ik heb het gevoel dat ik helemaal alleen ben. Ik heb het gevoel dat niemand gelooft wie ik werkelijk ben. Ik heb het gevoel dat ik de enige ben in mijn woongebied die deze energie heeft.” Wanneer jullie dan in contact komen met spirituele familie licht je ziel op. Op zo’n moment denken velen van jullie dat jullie een leefgebied willen vinden waar jullie met z’n allen in liefde kunnen samenleven. Maar zonder een moment te aarzelen zeggen wij dat jullie elkaar gek zouden maken. Dat zou nooit werken, dus is het beter het zelfs helemaal niet te overwegen. Jullie zouden elkaar al snel op de zenuwen werken omdat de werkelijkheid is dat jullie allemaal naar de Aarde gekomen zijn met een overeenkomstige inprenting. Die overeenkomsten zorgen ervoor dat jullie net zijn als twee magneten die jullie proberen tegen elkaar aan te drukken, terwijl jullie in feite uit elkaar willen gaan. De reactie om uit elkaar te gaan wordt veroorzaakt doordat de een hier werk te doen heeft en de ander daar, jullie kunnen dat beter respecteren. Kom zo af en toe weer bij elkaar om je magneet weer op te laden en om je spirituele familie weer te ontmoeten. Weet dat het niet gaat om het vinden van een plek om elke dag te wonen, maar dat het gaat om naar voren te komen, je werk te doen en soms moeilijke emoties te ervaren.

Je heilige contract

In de eerste fase van je leven – voordat je was geboren – was het je wens om in je script de hoogste uitkomsten te zetten, terwijl je heel goed wist dat je kwam om op de Planeet van de Vrije Keuze te leven en dat de meeste contracten nooit plaats zouden vinden. Elk contract moet namelijk door beide partijen gekozen worden om geactiveerd te kunnen worden. Sommige contracten worden gekozen, andere niet. Maar in die eerste levensfase, heb je ook iets geënsceneerd wat je heilige contract wordt genoemd. Dit heilige contract is een back-up plan voor al je potentiële contracten. Het zou alleen geactiveerd worden als de collectieve vibratie van de mensheid een bepaald niveau bereikte dat niet was verwacht. Als alles op een perfecte manier bij elkaar zou komen, zou je de kans krijgen om je heilige contract te vervullen, want boven alles is er één ding dat je ziel kan bijdragen aan de mensheid. Wanneer je heilige contract geactiveerd wordt, zul je ontdekken dat je in de grootste passie bent die in menselijke gedaante mogelijk is. Je kwam naar deze planeet met een gave van goddelijkheid en je heilige contract stelt je in staat om in die goddelijkheid te zijn en die met anderen te delen. Er is één deel van god dat je meer in je hebt dan wie dan ook en omdat het collectief van de mensheid nu een niveau heeft bereikt waarin dat geactiveerd kan worden, hebben jullie allemaal de kans om dat nu te gebruiken. De volledige activering van dit contract kan zich over verschillende jaren uitspreiden, toch hebben de meesten van jullie nu al het voorgevoel van een groot wonder. Dit is een directe bevestiging van wat jullie voelen; het is echt en staat op het punt om geactiveerd te worden.

Deze heilige contracten zullen vele vormen aannemen. Ze kunnen je een nieuwe richting geven voor de rest van je leven of ze kunnen in vijf minuten zijn afgewerkt. Je kunt bezig zijn met het vullen van je benzinetank als er iemand naar je toekomt die je een vraag stelt en op dat moment kan je heilige contract geactiveerd zijn. Wat we hiermee willen zeggen is dat wanneer je heilige contract eenmaal geactiveerd is, of het nu afgewerkt is of niet, je ziel in dit leven volledig voldaan zal zijn omdat ze bezig is met haar doel. Ook als je nooit helemaal zult weten wat dat heilige contract was, zul je een sereniteit en vertrouwen in je eigen spirit gaan ervaren, zelfs terwijl je nog in een menselijk lichaam bent. Dat is het geschenk van je heilige contract en de grootste hoop voor jezelf in dit leven. Verwacht het, want het is nu mogelijk.

De manier waarop je heilige contract voltooid wordt of hoe het eruit ziet doet er niet toe. Wat er wel toe doet, is je bereidheid om dat heilige contract uit te voeren want daardoor trek je het naar je toe. Dat is het deel dat het magnetisme van het universum in werking zet, die dan de energiestroom verandert om het aan jou te hechten. Energie is altijd in beweging. Wanneer jij een structuur creëert waardoor energie zich rondom jou kan verzamelen, neemt ze die vorm aan en kristalliseert dan. De eenvoud hiervan is dat je het idee van een heilig contract begrijpt en een structuur creëert waardoor de energie zich voor de activering van het contract kan verzamelen.

De verwezenlijking van spirit in menselijke gedaante

Je zult merken dat de dingen heel snel veranderen. Wellicht niet op de manier die je had verwacht, laat daarom je verwachtingen los. Laat je ideeën over wat goed en wat verkeerd is los; laat je ideeën over wat wel of niet succesvol is los. Want alleen dan kun je vreugde ervaren die je verwachtingen te boven gaat, want je beperkt spirit wanneer je dit soort ideeën hebt. Wanneer je gehecht bent aan de uitkomst, beperk je je eigen hogere zelf bij het vervullen van je grootste verlangens. Ja, in vele delen van de wereld wordt geleerd dat creatie betekent het voortbrengen van een idee van wat je wilt en dat je dit moet specificeren. Als je geld wilt, zeg dan duidelijk hoeveel, de datum waarop je het wilt ontvangen, hoe het zal gaan en hoe het zal zijn wanneer je creatie tot stand gekomen is. Die begrippen werkten goed in de oude energie, maar in de nieuwe energie geven ze niet dezelfde resultaten. Jullie zijn ver boven deze processen uitgegroeid. We geven jullie nu een nauwkeuriger idee van het proces. Houd de gedachte vast en creëer een losse structuur waaromheen de energie zich kan verzamelen. Zie deze structuur als een algemeen idee dat gelijksoortige energie naar zich toe zal trekken. Maak je geen zorgen over de specificaties, houd alleen de gedachte vast en laat het idee tot ontwikkeling komen. Dat zal je heilige contract bekrachtigen en je zult heel snel ontdekken dat je hier op deze planeet bent om iets specifieks te doen.

Nu wij het hebben over heilige contracten, denken jullie allemaal direct “Oh, dat is prachtig! Maar hoe ga ik daar de kost mee verdienen?” Wel, sommigen van jullie gaan daar de kost mee verdienen, anderen niet, maar daar gaat het niet om. Het belangrijkste is hoe je er een “leven” mee gaat maken. Kun jij je voorstellen dat je elk moment van je leven een innerlijk vertrouwen hebt, wetend dat wat er ook gebeurt het een prachtige ervaring voor je zal zijn? Dat is wat er in het verschiet ligt voor iedereen die ervoor kiest zijn heilige contract te activeren. Je leven op deze planeet als een deel van god zal geopenbaard worden wanneer de sluier opzijgeschoven wordt. Dat zal je laten zien dat je de verwezenlijking bent van god. Je bent de verwezenlijking van Spirit in menselijke gedaante.

Plan “B”… Het als contract

Toen jullie in de planningsfase van dit leven waren en jullie je Plan B contract schreven, zeiden jullie: “Als we elkaar hier op punt A niet ontmoeten, zullen we elkaar daar op punt B ontmoeten. En als we elkaar niet op punt B ontmoeten, zullen we elkaar treffen op punt C. En als we elkaar niet op dat punt ontmoeten, zullen we elkaar in dit leven niet ontmoeten. Jij zult mijn vader zijn, jij daar zult mijn moeder zijn, jij gaat dit voor me opzetten, jij en ik zullen elkaar op de middelbare school ontmoeten en mijn vriend hier zal er met je vandoor gaan omdat ik deze les moet leren.”

Jullie zetten deze prachtige mogelijkheden op en vlak voordat jullie naar de Aarde kwamen, ensceneerden jullie iets dat je heilige contract genoemd werd. Er waren zo veel alzen voor opgenomen, dat het er niet naar uitzag dat iemand dit contract ooit zou activeren. Nu, vandaag, beginnen al deze alzen bij elkaar te komen. Dit was bij wijze van spreken het “weesgegroet schot” van de ziel en je zei: “Als het geval zich voordoet dat de mensheid een onverwachts hoog niveau bereikt, is dit wat ik ga doen terwijl ik daar beneden ben.” En je schreef daar het script voor. Nu is de tijd daar rijp voor. Trek het naar je toe. Her-inner het je. Voel het eerst en laat het zich dan om dat gevoel heen verzamelen. Breek je hoofd niet met proberen je er een idee van te vormen. Breek je hoofd er niet over om alle stukjes te bemachtigen zodat je ze netjes bij elkaar in een doosje kunt stoppen met een lint eromheen. Laat het gewoon door je heen stromen. Laat het zijn wie je bent. Wij zeggen je dat het niet mogelijk is om je heilige contract te identificeren voordat het afgewerkt is. Oh, jullie hadden zo veel fantasie toen jullie het script hiervoor schreven. Laat de magie beginnen.

Wij zeggen jullie dat de vibraties van het collectief van de Aarde een niveau heeft bereikt waarop jullie nu je heilige contract kunnen activeren, en weet ook dat dit slechts het begin is. Ja, er komen veranderingen in en op de Aarde maar vergeet niet dat jullie verantwoordelijk zijn voor je eigen werkelijkheid… kort en klaar. Jullie kunnen je werkelijkheid elk moment veranderen door je waarnemingspunt te veranderen van waaruit je ernaar kijkt. Je werkelijkheid kent nevels en spiegels, vind daarom je hoogste punt van waarneming. Vind een manier om de spiegels in je voordeel te gebruiken. Vind een manier om het geschenk te zien in alles wat er gebeurt en op die manier verander je ogenblikkelijk je werkelijkheid. Jullie beginnen de hemel op Aarde te creëren. Jullie beginnen die energie in beweging te zetten om de hoogste expressie van god te zijn die jullie op deze planeet kunnen zijn. Het begint vandaag.

De kaars die eenzaam in de duisternis schijnt

Velen van jullie hebben ideeën en dromen die gecreëerd zijn door je passie. Over sommige dingen hoef je alleen maar te denken en er komt al een glimlach op je gezicht. Wij zeggen jullie dat de plezierige kant hiervan is dat wanneer jullie je heilige contract ingaan, het voor de persoon die naast je zit gemakkelijker wordt om in zijn of haar passie te komen. De mensen waarmee je werkt, de persoon waarmee je getrouwd bent en je kinderen ontdekken dan dat het mogelijk is om de dingen anders te doen. Dus, wees die kaars die eenzaam in de duisternis schijnt. Heb de moed om dat voor jezelf in gang te zetten – niet noodzakelijkerwijs om de wereld te veranderen, maar om een glimlach op je gezicht te brengen. Je droom was om dit spel te spelen en te doen alsof je afscheiden bent van het geheel, te doen alsof je mens bent, terwijl je in feite een spirit bent. Dit leven ging nooit over het binnengaan van een fysiek lichaam en dan een niveau te bereiken om te ascenderen naar spirit, maar om in plaats daarvan een spirit te zijn die een menselijke ervaring heeft. Wat als je vandaag een vreugdevolle menselijke ervaring zou hebben? Daarvoor ben je naar de Aarde gekomen. Dat is de manier om god te zien. Dat is de basis van je heilige contract dat vandaag de dag mogelijk is. Dat is hoe je de creaties van je dromen tot uitdrukking kunt brengen. Niet om zo hoog te stijgen in vibratie dat je niet langer op de Aarde bent, maar om de hoge vibraties naar de Aarde te brengen en alles te veranderen.

Wees de magie. Bekrachtig je heilige contract vandaag. Het vraagt slechts een gedachte. Er is geen magie en er zijn geen stappen 1, 2 en 3 die wij je kunnen geven, want die moet je zelf maken. Op die manier is de magie blijvend, dus laat die vandaag door je heen stromen. Laat jezelf de energie van Thuis voelen. Laat jezelf de expressie zijn van die magie – je glimlach, je blijheid, je passie die in alles wat je doet voelbaar is, zullen meehelpen dit bij elkaar te brengen. Wanneer je die prachtige lach boven je schouder hoort, weet dan dat wij het zijn die je her-inneren aan Thuis en je onderweg aanmoedigen. Want je kwam naar de Aarde met de grootste hoop om te sluier zo strak voor je gezicht te trekken dat je je niet kon her-inneren wie je was of je niet kon her-inneren wat je hier kwam doen. Jullie zijn daarin fantastisch geslaagd, maar nu verandert het. Geniet van de rit, lieverds. Ga ervoor! Trek lang genoeg aan de sluier om je je heilige contract te her-inneren. Loop er blindelings in en verwacht een wonder en je zult het creëren. Bovenal, vergeet niet om plezier te hebben. Dat is waarvoor je hier naartoe kwam. Je kwam om te genieten van de prachtige menselijke expressie.

Vandaag delen wij met jullie dat er veel verhalen de ronde zullen doen op deze planeet. Heel veel energie botst tegen elkaar. Er zijn mensen die weerstand bieden tegen de binnenkomende nieuwe energie door wanhopig vast te houden aan oude idealen en die mensen kom je in alle lagen van de bevolking tegen. Ze zitten in alle overheidsniveaus, alle niveaus van ondernemingen en alle lagen van de mensheid. Wanneer je dat ziet, denk er dan in de eerste plaats aan dat het niet jouw taak is om dat op te lossen. Want het is net als een genezer die heeft ook niet de taak om te genezen, alleen de taak om de ruimte te creëren waarin anderen zich voldoende op hun gemak voelen om zichzelf te genezen. Doe datzelfde met de verhalen die je om je heen hoort. Glimlach. Zie ze voor wat ze zijn. Drama’s die uitgespeeld worden door mensen die een boze bui of een woede-uitbarsting hebben. En zeg hen, net zoals je dat met een tweejarige zou doen, om even ergens anders naartoe te gaan om af te koelen zodat ze niemand pijn kunnen doen en om bij je terug te komen wanneer hun driftbui over is. Als je die houding aanneemt, verander je morgen de wereld, want die wordt niet veranderd op het nieuws, die wordt veranderd in het hart. Verander die eerst in je hart en geniet van de reis.

Het is met de grootste eer dat we jullie verlaten met drie eenvoudige geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect, zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je hebt want je zorgt voor jezelf. Denk er aan dat het een spel is en speel goed samen.

Espavo
de groep


De Hartverbinding
Neem de tijd


Van Barbara

De tijd gaat sneller dan ooit. In mijn meditaties vlak voordat Steve gaat channelen herinner ik mensen eraan om eens goed diep adem te halen en te genieten van het moment in de nu-tijd. Zo vaak leven we in het verleden of in de toekomst. Dat kan angst en spanning veroorzaken. In het verleden zijn we bezig met gedachten wat wij gedaan zouden moeten hebben en gekund zouden hebben. We projecteren onze toekomst zodat ons leven het best mogelijke pad zal creëren. Weet dat het verleden en de toekomst volmaakt zijn. Wat belangrijk is, is dit moment waarin we nu leven. Dat is de brug naar het verleden en naar de toekomst.

Steve en ik zijn net terug van twee weken Nederland. Zoals altijd was het een magische tijd met onze spirituele familie. Elke dag was vol met activiteiten en evenementen. De tijd ging zo snel dat je alleen maar in het nu kon leven. En dat is wanneer we echt genieten van het nu-moment. Na een reis neem ik altijd een dag vrij voor mezelf. Dat is mijn tijd. Ik beantwoord geen telefoontjes, werk niet op mijn computer en zorg niet voor het eten. Ik lees wat, kijk naar een goede film of doe iets anders wat mijn ziel voedt. Dit is mijn tijd om op te knappen. Ik doe een stap weg van mijn drukke leven om me op te laden zodat ik weer vooruit kan. Daarna ga ik dan verder met mijn leven. Dit is mijn manier om niet door het leven overweldigd te worden. Dit is hoe ik de tijd neem om elk moment te waarderen en in het nu te leven.

Toen ik in Nederland aankwam, leek dat alsof ik naar een andere dimensie van tijd en ruimte werd meegenomen. Ik werd uit mijn dagelijkse leven in Las Vegas getild en gedurende twee weken overgebracht naar een andere dimensie. Ik heb het gevoel dat een deel van mij daar nog steeds leeft. Ik denk dat dit zoiets is als het multidimensionaal worden. Dit is mijn reden om een dag vrij te nemen en mijn bestaan weer terug te brengen in deze ruimte. Dat gebeurt telkens wanneer ik reis. Ik heb tijd nodig om me weer aan te passen en te acclimatiseren. Soms begint Steve tijdens de terugreis een gesprek over onze volgende reis. Ik herinner hem er dan aan dat ik mijn geest niet op die volgende reis kan instellen voordat ik tijd heb gehad om de afgelopen trip te verwerken. Ik denk dat we allemaal onze eigen manier hebben om hiermee om te gaan. Steve is direct klaar om verder te gaan. Ik heb tijd nodig om me te gronden en het schijnt dat ik het best kan werken in één dimensie van tijd tegelijk.

Neem de tijd om in het moment te leven. Geniet van de nu-tijd. Neem tijd voor jezelf. Je hebt recht op zo’n speciale tijd om na te denken over de schoonheid van wie je vandaag bent.

In liefde en licht,
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.