September 2002

Vreugde
Het eerste woord

Van Steve

Wat jullie hieronder gaan lezen, is het aandeel van de Groep in een “panel channeling” die op 21 juli 2002 tijdens de “Kryon Mid Summer” conferentie gepresenteerd werd in Santa Fe, New Mexico. Samen met mij waren op het podium: Ronna Herman die Aartsengel Michaël channelt, Geoff Hoppe die Tobias channelt en Lee Carroll die Kryon channelt. Degenen onder jullie die ons verhaal kennen, weten dat zowel Geoff Hoppe als ik praktisch tegelijkertijd begonnen zijn in de Kryon energie. Hoewel we allemaal samen zijn begonnen en het werk van elkaar steunen, zijn we ieder onze eigen weg gegaan tot aan dit magische weekeinde. Voor Barbara en mij was dit echt een thuiskomst.

Toen de dag begon, installeerden Lee, Geoff en ik ons op het podium voor de “panel channeling”. Lee en Geoff begonnen grapjes te maken over mijn hoed. We zijn daar mee doorgegaan en hebben eens goed gelachen over wat nu in channeling cirkels de “Santa Fe Hoed Truc” genoemd wordt. Wij hadden een fantastische tijd en iedereen lachte zich slap toen Ronna Herman ons allemaal verraste door van achter uit de zaal te komen om “de jongens eens tot bedaren te brengen”. Ronna is een heel goede vriendin en een ontzagwekkend kanaal. Lee en ik waren volledig verrast haar daar te zien. Zowel Barbara als ik beschouwen Ronna als een zuster dus was dit een perfect hoogtepunt van een toch reeds bijzondere thuiskomst.

Ronna begon de channeling met een krachtige boodschap van “Mikkie” zoals ze hem noemt. Toen kwam de Groep door, gevolgd door Tobias en Kryon maakte het geheel compleet. De channeling van een ieder van ons duurde ongeveer 20 minuten. De boodschappen gingen die dag in elkaar over alsof we het gepland hadden. Geloof me dat we dat niet hebben gedaan, hoewel ik er iets om durf te verwedden dat er aan de andere kant van de sluier heel veel planning geweest is. Wat jullie onderstaand gaan lezen is het aandeel van de Groep in deze boodschap. De Groep wilde dat ik dit naar iedereen zou uitsturen omdat er een aantal belangrijke ratificaties van kosmische gebeurtenissen in voorkomen, die begin volgend jaar afgerond zullen worden. Ze hadden het ook over een terugval in de polariteit voordat we meer zullen gaan zien van de eenheid. Het was in feite een soort waarschuwing om niet bang te worden, maar gewoon te zeggen dat dit een gelegenheid voor ons Lichtwerkers is om het Licht hoog te houden. Daarna gaven ze de datum van 03/03/03 als de dag om de completering van deze kosmische energiecyclus te vieren. Tijdens deze boodschap vroeg de Groep me ook iets te doen wat ik nog maar twee keer eerder had gedaan … namelijk om tijdens de channeling mijn ogen open te doen.

De hele “panel channeling” en de beruchte Santa Fe Hoed Truc zijn vastgelegd op video en beschikbaar in de Lightworker shop voor degenen die deze energie willen ervaren. http://www.espavo.org/shop. De verwijzingen naar humor en lachen die de Groep door deze hele boodschap maakte, hadden te maken met het feit dat het gelach in de zaal voordat we met deze channeling begonnen, de energie op perfecte wijze voorbereidde voor hun boodschap. Datzelfde gelach veroorzaakte heel wat interdimensionale aandacht en zij zeiden dat we daarom die dag veel toeschouwers hadden. Zij houden meer van dat lachen dan jullie je kunnen voorstellen! Lachen is reeds enige tijd een belangrijke boodschap geweest van de Groep. In feite was de Engelen Plurkshop (play and work = spelen en werken) die wij in het verleden presenteerden, een heel krachtige workshop waarin we alles benaderden vanuit het perspectief van engelen die plezier hebben. Het grappige daarvan is dat we deze workshop uit ons programma moesten schrappen omdat mensen hun tijd en geld niet wilden spenderen aan een speelworkshop. Het schijnt dat men iets serieuzers prefereert. (De Groep lacht daar nog steeds over.) Sedertdien hebben we de beste delen uit die workshop opgenomen in het “Wings” seminar. Wanneer je onderstaande woorden begint te lezen, breng dan een lach in je hart en een glimlach op je gezicht. Dat, zeggen zij, is de taal van de engelen.

Van de Groep

Groeten van Thuis.

Jullie noemen deze plek Thuis want jullie hebben Thuis gecreëerd daar waar jullie nu zitten. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe hebben jullie op zo’n wonderbaarlijke plek de Hemel naar de Aarde gebracht? Dat hebben jullie vandaag gecreëerd toen jullie hier binnenkwamen. Niet alleen door jullie intentie maar op dezelfde manier als het Universum in het allereerste begin is gecreëerd, want het eerste woord dat alles creëerde was in feite een lach. Begrijpen jullie dat lachen de taal van de engelen is? Wij houden van lachen. Ben je ooit uit je evenwicht, speciaal wanneer je teveel over iets nadenkt (waar jullie zo van houden), breng dan je energie in evenwicht met een lach en deel die met iemand anders. Want in dit moment van lachen hebben jullie Thuis gecreëerd door als familie bij elkaar te komen op dezelfde manier als deze vier hier op dit podium hebben gedaan. Wij zeggen jullie dat de vibratie die jullie vandaag met jullie gelach het Universum hebben ingestuurd er de oorzaak van is geweest dat er nu zo veel wezens hier naar toe gekomen zijn om te kijken naar de wonderen die gebeuren. Het is voor ons werkelijk een grote vreugde om daar naar te kijken, want in feite is dit de uiteindelijke en hoogste uitkomst van het Spel tot dusver waarop we konden hopen. Jullie hebben je Spel verder gebracht dan wij in onze stoutste dromen hadden verwacht. Wat jullie hebben gedaan is jullie eigen vibratie zodanig te verhogen dat de sluier nu dunner begint te worden. Die begint dunner te worden niet omdat wij dichter bij jùllie komen maar omdat jullie dichter bij òns komen. Voelen jullie dat?
Wij vragen de Hoeder nu iets te doen, waarvoor hij bang was dat wij hem dat zouden vragen, en dat is om zijn ogen open te doen. Want jullie zullen jezelf zien door zijn ogen. Jullie zullen de schoonheid zien die jullie bezitten. Jullie zullen indrukken ontvangen van de fantastische schoonheid van de Menselijke Engelen die nu voor jullie zitten. De vreugde is ongelooflijk.

Wij zeggen dat jullie hier vandaag wonderen creëren, want op vele verschillende niveaus is familie bij elkaar gekomen. Wij zullen het deze ochtend hebben over enkele van deze interdimensionale niveaus. Terwijl de Kristalenergie de Aarde binnendruppelt en de planeet is gaan veranderen, is jullie evolutie in gang gezet. Terwijl dat gebeurt, ontwikkelen de wonderen zich. Familieleden die elkaar sedert het begin der tijden niet meer hebben gezien, zijn nu weer bij elkaar gekomen. Leden van de oorspronkelijke spirituele familie begroeten nu elkaar. Neem een ogenblik de tijd om naar links en naar rechts en voor je en achter je te kijken en zie de fantastische reunie die jullie hier nu hebben. Dit is fantastisch. Nu vragen we jullie om je ogen even te sluiten en jezelf te zien op de manier waarop wij jullie zien, want jullie zijn de meest wonderbaarlijke spirits die door eeuwen van evolutie zijn gegaan om vorm aan te nemen in deze prachtige stoffelijke lichamen. Voel het centrum van je wezen door je eigen fysieke lichaam naar buiten stromen terwijl je naar de hand naast je reikt en die nu vastpakt. Wij willen jullie vragen om een geweven netwerk van handen te vormen, want hier in deze zaal zijn velen aanwezig die om een wonder gevraagd hebben. Jullie zijn hier gekomen en hebben om een wonder gevraagd om je leven te veranderen, om je te genezen. Nee, wij kunnen geen wonderen creëren. Dat is niet onze taak, maar die van jullie. Jullie zijn de scheppers. Jullie zijn de energie die het Universum vanaf het allereerste begin hebben doen ontstaan. En wij zeggen jullie nu dat jullie de gelegenheid hebben de ene energie aan de andere toe te voegen. Maar dat toevoegen gaat niet één, twee, drie, vier, die gaat één, honderd, duizend. Dat gaat exponentieel. Jullie zullen die energie nu door jullie allemaal heen laten stromen en het wonder van het leven met elkaar delen terwijl deze fantastische reünie aan de gang is.

Lieverds, konden jullie maar zien wat wij zien, dan zouden jullie zo trots zijn op jezelf. Want wij zeggen jullie dat jullie het Spel reeds gewonnen hebben. En hier staan jullie nu aan de rand van het Speelbord en vragen: “Wat kan ik nu doen? Wat kan ik nog meer doen om van dienst te zijn? Waar ligt mijn passie?” Voelen jullie nu de opwinding? Laat elkaars handen nu weer los en voel daarbij de energie die jullie met zijn allen gedeeld hebben. Wat een geschenk hebben jullie ontvangen. Een heel groot wonder heeft zo-even plaatsgevonden… en jullie hebben dat gecreëerd.

Wij zeggen jullie dat er in de komende maanden interdimensionale lijnen van werkelijkheid open zullen gaan en als die lijnen jullie eigen werkelijkheid kruisen, zullen er heel vreemde dingen gebeuren. Op dit moment gebeuren er wonderbaarlijke dingen hier op het Speelbord. En sommige daarvan beginnen jullie reeds te zien. Want als jullie het aanvullende werkelijkheidsgebied binnengaan, dat reeds bestond in de ruimte tussen je vinger en je ogen, zullen er wonderen gaan gebeuren. De energiekolken op Aarde zijn weer gaan draaien, allemaal. Sommigen van jullie hadden het gevoel de hoeder te moeten zijn van een energiekolk. Jullie hebben daar heel goed aan gedaan. Nu zullen enkele van die energiekolken veranderen in portalen. En die zullen de interdimensionale werkelijkheden doorkruisen die het gehele Universum bij elkaar gehouden hebben. Op dat moment zullen jullie enkele heel vreemde dingen zien gebeuren. Een van de eerste dingen die jullie zullen zien is een terugval in de polariteit, aangezien jullie zo lang in een veld van polariteit hebben geleefd. Jullie zullen afscheiding en verdeeldheid zien. Wij vragen jullie om bij die afscheiding en verdeeldheid je licht te voeden want dat is het moment waarop Lichtwerkers elkaar bij de hand nemen en als spirituele familie bij elkaar komen om wonderen te creëren zoals jullie hier zo-even hebben gecreëerd. Als jullie dat doen, zegenen jullie de Aarde. Zegenen jullie jezelf. Creëren jullie de wonderen van het Spel.

Over enkele maanden zullen jullie verandering zien optreden. Dat kan zelfs lijken op een stap terug. Laten jullie je alsjeblieft niet voor de gek houden door de illusie van polariteit. Het is voor jullie nodig om vooruit te gaan. Maar wij zeggen jullie, lieverds, als jullie ooit mochten vergeten wie jullie zijn, kom dan met spirituele familie bij elkaar, kijk elkaar heel diep in de ogen en jullie zullen God zien.

Sommigen van jullie hebben het gevoel vast te zitten. Velen van jullie hebben zich afgevraagd “Waar is mijn passie? Hoe kan ik die vinden? Hoe kan ik verder gaan met de dingen die ik hier kwam doen?” Ah, we horen deze vragen. Maar het is niet aan ons om die te beantwoorden. Het is aan jullie om die antwoorden te voelen, want dat is je emotionele intuïtie die jullie zullen ontwikkelen. Dat is een gereedschap van de hogere vibraties in de vijfde dimensie en de Nieuwe Aarde en jullie zullen dat direct gaan gebruiken. Dat zal jullie door sommige van die afscheidingen en polariteitsverdeeldheden heen helpen waar jullie nu voor komen te staan. Houd je licht hoog en trots want als jullie dat hier doen kunnen er geen schaduwen meer bestaan op de Nieuwe Aarde.

Nadat sommige van die verdeeldheden beginnen te vorderen vragen wij jullie om uit te kijken naar een heel bijzondere dag, een feestdag, een dag van vreugde, een dag om je te helpen iets van je passie te vinden. Want die dag zal ook samenvallen met de completering van het netwerk. 03/03/03. We houden van die getallen. De Hoeder begrijpt dat niet, want zelfs op zijn magnetron kan hij geen één minuut meer intoetsen. En het moet één minuut en elf seconden zijn. Wij zeggen jullie dat veel daarvan gewoon onderlinge verbondenheid is. Want als jullie je omdraaien om naar de klok te kijken en zien dat er 12:12 of 11:11 op staat, is dat je eigen vooruitgang die je dat laat doen. Jullie weten donders goed dat die cijfercombinaties er twee keer per dag opstaan. Het is een trigger. Het is je eigen Hogere Zelf die zegt: “Stop en kijk nu even, want het is tijd voor je om verder te gaan en te groeien”. Dat zijn de triggers die de interdimensionale werkelijkheden die jullie zullen gaan zien, met elkaar verbinden. Geniet van de reis, lieverds. Het zal een plezierige gebeurtenis zijn. En vier 03/03/03. Organiseer een feestje. Organiseer een lichtfeestje en vier het werk dat jullie tot dusver hebben gedaan. Want terwijl jullie de volgende dimensie binnenstappen zullen er dingen gaan gebeuren. Wij weten dat sommigen van jullie het gevoel hebben vast te zitten. Sommigen van jullie hadden het gevoel dat wat je ook deed, zelfs als je naar je passie toeging, de tijd er niet rijp voor was. Jullie hebben het gevoel alsof je tegen een muur bent opgelopen. Jullie zitten alleen in je kamer en voelen je eenzaam. Jullie voelen je niet gesteund. Wij zeggen jullie dat de timing perfect moest zijn. Want de collectieve vibratie van de mensheid moet hoog genoeg zijn om te kunnen ondersteunen wat jullie op het punt staan te gaan doen. En die vibratie zal daar heel snel zijn als gevolg van jullie keuzen. Vier op 03/03/03 het licht en heb een fantastische reünie van Thuis.

Aan degenen onder jullie die zich vast voelen zitten in hun werk, vertellen wij iets dat we de Hoeder vertelden toen hij begon met dit werk. Want toen wij bij hem door begonnen te komen, zei hij: “Hoe kan ik dit naar de mensen brengen? Hoe kan ik dit beschikbaar maken? Waarom voel ik me zo geblokkeerd?” Want ook hij voelde zich vastzitten. En wij zeiden, lieverd, heb geduld. Want de juiste timing is niet de timing aan jouw kant van de sluier, het is de timing van Thuis. Wij zeiden hem op dat moment een heel speciale ceremonie te houden, en dat heeft hem geholpen om heel snel vooruit te gaan. Wij willen die ceremonie nu met jullie delen. Wij vragen jullie om gewoon rechtop op je stoel te gaan zitten en je handen met de palmen naar boven vlak op je schoot te leggen. Zodra je er klaar voor bent, spreek dan je intentie uit om vooruit te gaan. En reik dan snel achter je en pak je billen met beide handen vast, want je zult vooruit gaan. (Gelach) En zo velen van jullie hebben die vooruitgang reeds gemaakt! Deel de engelenaanraking met elkaar, lieverds, want jullie hebben elkaar. Jullie zijn nooit alleen. Kijk naar de menselijke engel die naast je zit. En wanneer jullie deze zaal vandaag verlaten, kijk dan naar de persoon die in de auto naast je rijdt. Kijk naar de persoon die in de supermarkt voor je in de rij staat. Zie de goddelijkheid in iedereen en open je ogen voor die goddelijkheid op dezelfde manier als wij de Hoeder hebben gevraagd zijn ogen te openen. Deel die liefde. Want dat is Lichtwerk.

Wij vragen jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo

de Groep

Van Steve

3 maart valt op een maandag. Dat is de dag waarop de Groep zegt wat tijd vrij te maken om het Licht te vieren. Wij zullen on line iets organiseren waar de mensen aan mee kunnen doen. Deze dag valt ook samen met de boodschap die Kryon gaf waarin hij zei dat de afstellingen van het magnetische netwerk begin volgend jaar volledig klaar zullen zijn. De progressie van deze data verwondert me en ik vraag me af of dat verder zal gaan. Vorig jaar zei de groep ons 02/02/02 te vieren en nu hebben ze het over 03/03/03. Het eerste jaar van de meestergetallen was in feite 01/01/01 en toen zei de Groep niets omdat iedereen die dag toch al aan het vieren was. Als dat patroon zo voortgaat zal het eindigen op de datum 12/12/12. Tot op dit moment zijn ze vreemd stil. Het is net iets voor de Groep om zo lang stekelig te doen over dat soort getallen. Maar wat mij betreft, ik zal tevreden zijn als ik één minuut en elf seconden in kan toetsen op de magnetron.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes,

Steve Rother
De Hoeder

 

De hartverbinding

Van Barbara

Onze tijd in Santa Fe, New Mexico was een gedenkwaardige gebeurtenis. Het was een tijd die altijd warme gevoelens in mijn herinnering zal oproepen. Het was een ware familiebijeenkomst. We maakten contact met enkele bekende gezichten maar ook met familieleden die we nog nooit eerder in levende lijve hadden ontmoet. Het was zo’n prachtige samensmelting van energie met Lee en Jan, Ronna, Geoff en Linda, maar ook met al de mensen die naar dit magische gebeuren gekomen waren. De engelen waren vol vrolijkheid en iedere deelnemer was dat ook. Het was een groeiervaring, maar we deden het allemaal met een glimlach op ons gezicht! De channelingen van Lee, Ronna en Geoff waren zoals altijd bijzonder. Het ervaren van hun drie engelenbronnen plus Steve en de Groep, was een historisch moment.

Toen Steve zijn ogen tijdens zijn channeling opende, vulde een stroom van tranen mijn ogen. Jullie zouden denken dat ik zo langzamerhand gewend ben aan het channelen van Steve aangezien ik dat twee keer per maand meemaak tijdens onze vele prachtige evenementen. Maar dit was de eerste keer sedert we zes jaar geleden met ons werk begonnen, dat ik tijdens het channelen niet naast hem zat. Gewoonlijk voel ik tijdens het channelen de energie tussen ons heen en weer dansen. Het is een ervaring die ik heel erg waardeer. Dit was echter de eerste keer dat ik op de voorste rij zat en als waarnemer toekeek hoe het team van kanalen hun magie creëerde. Ik kon Steve heel goed observeren. Toen Steve zijn ogen opende zag en voelde ik zo veel liefde en compassie. Ik weet dat dit een heel belangrijk deel van Steve is, maar ik kon werkelijk de Groep door hem heen zien komen. En daar komen mijn emotionele tranen vandaan. Het was overweldigend mooi. Ik kon de kristallen stroom van licht door zijn ogen zien komen en iedereen en ieders ziel aan zien raken.

Ik lette goed op toen zij zeiden dat wij weer terug zouden vallen in polariteit en weer verdeeldheid zouden zien. Mijn eerste gedachte was dat ik daar geen deel aan wilde hebben! Ik zie het leven als een enorme slinger die vanwege de polariteit heen en weer slingert. Ik heb nu zoveel vreugde in mijn leven. Alles in mijn wereld is fantastisch, maar was het niet nog maar een paar maanden geleden dat ik schreef dat ik door zo’n emotionele dip heen ging? De tijd tussen deze twee tegengestelde perioden is een heel prettige tijd geweest. Ik heb geleerd om dankbaar te zijn voor de momenten van verrukking en de rustige momenten van geluk. Maar ik heb ook geleerd om de zwaai naar beroering in mijn leven te waarderen. Hoe onplezierig die beroering op dat moment ook lijkt te zijn, mijn grootste groei heb ik gemaakt in dat soort polariteitsbewegingen. Ik weet dat ik met alles wat er in mijn leven gebeurt om kan gaan door mijzelf te centreren en me te her-inneren wie ik ben. Ik zal de terugkeer van de slinger naar de positieve kant vieren nadat ik mijn les heb geleerd van elke ervaring die zich voordeed. Ik zelf kijk uit naar de viering van 03-03-03. Wat er in die tussentijd gebeurt zal een levenservaring zijn. Ik ben dankbaar voor wat de wereld iedere dag in mijn leven te brengen heeft. Ik vier met jullie allemaal de vreugde van het leven en het licht.

Met al mijn liefde en licht,

Barbara Rother

P.S.: Toen ik klaar was met het schrijven van dit stukje keek ik op de klok. Die gaf 11:11 aan! Ik vind die kosmische knipogen fantastisch!

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.