September 2001

Afscheid van het Zwaard
Liefde boven angst in het Nieuwe Spel

Van Steve:

Een bliksemflits gevolgd door een donderslag wekte me uit de eerste diepe slaap van de hele week. Halfzeven in de ochtend en het enige waar ik aan kon denken waren de plannen die we hadden gemaakt om alle lichtwerkers mee te nemen naar de weide halverwege Mount Shasta. Terwijl ik diep ademhaalde, drong het tot me door dat deze hele week een oefening in flexibiliteit voor me was geweest. De eerste dag van deze Espavo-conferentie was op 11 september, de dag waarop de terroristen de torens van het World Trade Center bombardeerden. Vanaf het moment dat ik het telefoontje ontving waarin ons werd verteld dat we nergens heen konden vliegen, kreeg de hele gebeurtenis een nieuwe betekenis. De Groep wilde dat ik direct een boodschap op de website zou zetten. Dat deed ik en daarna besloten we om naar Mount Shasta te gaan rijden, een rit van 14 uur. Vanaf het moment dat we vertrokken, was het alsof we een belangrijke missie op ons hadden genomen. Het evenement dat een week zou duren, was heel indrukwekkend en alle deelnemers op 11 na hadden het gehaald. Deze 11 mensen, waarvan velen meerdere dagen vastzaten op luchthavens, maakten ook deel uit van de energie. Sommigen belden zelfs regelmatig om ons te vertellen dat ze nog steeds probeerden te komen. Slecht één persoon lukte dat.

Voor ons vertrek, had ik de tekst van de volgende Bakens van Licht naar Peter, onze redacteur van de Bakens van Licht gestuurd. Toen we gisteren weer thuiskwamen, lag de tekst in de e-mail op ons te wachten. Toen ik terugkeek op de gebeurtenissen van de afgelopen week, realiseerde ik me, hoewel de boodschap die ik uit zou sturen heel actueel was en nauw verband hield met wat er was gebeurd, dat het belangrijker was om met jullie te delen wat er die dag op de berg gebeurd was. Ja, we zijn naar boven naar de weide gegaan en het regende overal om ons heen, maar wij zaten droog en daardoor was de energie perfect om het Nieuwe Spel te creëren. Dit Nieuwe Spel wordt ook weerspiegeld in de wereldwijde gebeurtenissen die zich nu ontvouwen. Het boek “Her-inneren” begint met een hoofdstuk dat “Het Grote Verstoppertjesspel” heet. Dat hoofdstuk begint zo: “Wij zijn hier met zijn allen bij elkaar gekomen op een weide aan de voet van een berg. We zijn Thuis en we spelen met elkaar in perfecte liefde.” Die dag zijn we teruggekeerd naar de weide en we zijn het Nieuwe Spel gaan schrijven.

Toen ik mijn hut uitliep pakte ik het Zwaard mee. De Groep noemt mij de Hoeder van het Zwaard. Dit is het zwaard van de waarheid, het zwaard van Michaël en het zwaard van bekrachtiging. Dit is Excalibur. Ze hebben me eens een prachtig verhaal verteld over wie ik was in de dagen van Camelot. Volgens hen was ik een soort kruising tussen een juwelier en een smid. Ik maakte speciale ceremoniële zwaarden. Deze zwaarden werden nooit in de strijd gebruikt maar alleen om mensen naar hun volgende bestaansniveau te brengen, zoals dat gebeurt bij het tot ridder slaan. Ik maakte die zwaarden niet alleen, maar het schijnt dat mij ook de zorg ervoor was toevertrouwd in de tijd dat er geen ceremonies waren. Daarom stond ik bekend als de Hoeder van het Zwaard. Vandaag waren we opnieuw in de gelegenheid om dit zwaard te gebruiken en mensen naar hun volgende niveau te brengen. Vandaag zouden we de ceremonie van het zwaard gebruiken om in de weide op de berg het Nieuwe Spel in gang te zetten.

Terwijl we de berg opreden luisterde ik of ik een aanwijzing zou krijgen waar de Groep het over zou hebben. Maar er heerste alleen een eerbiedige stilte. Toen de karavaan tot stilstand kwam op een parkeerplaats, keek ik omhoog en zag de wachter van de berg, zoals de Groep dat noemt. Dat is een uitstulping van rotsen die de energie van de vallei eronder bewaken. We stonden stil, gaven elkaar een hand en vroegen de wachter toestemming om verder te gaan. We hadden er geen flauw vermoeden van dat toen we eindelijk onze weg naar de weide hadden gevonden, dezelfde wachter vlak voor ons zou staan, met een zweem van een glimlach op ons neerkijkend.

In deze channeling werd over een aantal nieuwe dingen gesproken en we denken dat het goed is om die boodschap nu met jullie te delen. Vol trots presenteren we de live channeling die de Groep ons die dag in de weide aan de voet van de berg gaf, toen we begonnen aan het Nieuwe Spel.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Wij zeggen jullie dat wij niet daarginds zijn, waar jullie ons zoeken, wij zijn hier bij jullie. Wij zijn een deel van jullie energie. Jullie zijn een deel van ons en wij hebben groot respect voor jullie bereidheid om offers te brengen, om deel uit te maken van het creëren van de nieuwe wereld. We kunnen jullie niet genoeg vertellen hoeveel waardering wij voor jullie hebben, want jullie zijn degenen die de paradigma’s van alles-dat-is aan het veranderen zijn. Jullie zijn degenen die de energie veranderen en het mogelijk maken om de Nieuwe Aarde te creëren. Wij zeggen jullie dat op de Nieuwe Aarde de dingen anders zijn. Wij vragen de Hoeder nu voor het eerst om zijn ogen open te doen.