September 1999

Communicatie met Spirit
Het openen van de dialoog

Van Steve:

Enige dagen geleden had ik een man aan de telefoon die ons werk net ontdekt had en meer informatie wilde. Nadat ik hem naar de web site verwezen had, stelde hij me een vraag, waarbij ik een beetje met mijn mond vol tanden stond. Hij vroeg wat wij verkochten. Hij was heel serieus want hij wilde weten hoe hij ons kon ondersteunen. Desondanks was het een vraag waarop ik geen antwoord had. Na een korte stilte ondervond ik een van die grootse momenten waarbij de woorden uit mijn mond kwamen voordat ik erover na had kunnen denken. Ik zei: “We verkopen het in je eigen kracht stappen”.

De boodschappen van de Groep gaan altijd over “in je eigen kracht stappen”. Zij zeggen dat het tijd voor ons is om vanuit onze eigen kracht te functioneren. Een deel van deze kracht omvat het ontwikkelen van onze communicatie met Spirit. Ik noem dat channelen. De groep vindt dat woord eigenlijk maar niets omdat het volgens hen iets mysterieus in zich heeft wat niet nodig is. Voor hen is het een natuurlijke vorm van communicatie die reeds bestaat vanaf het eerste begin. Of het nu intuïtie, inspiratie, creativiteit, het universele onderbewustzijn, of gewoon het zich in de levensstroom bevinden genoemd wordt, het kan tot stand gebracht worden omdat het in een vorige incarnatie verdiend is of het kan ontwikkeld worden in deze incarnatie. Ik heb het moeten leren, in tegenstelling tot andere channelaars. Mijn verhaal is eenvoudig. Op een dag heb ik me lelijk vergaloppeerd door te zeggen dat ik iedere maand een meditatie wilde doen op het Internet.

Degenen die de eerste “Beacons of Light” gelezen hebben weten dat ze een beetje rommelig waren. Het laat zich gemakkelijk verklaren dat het niet de Groep was die een beetje rommelig overkwam… nee, het waren mijn channelingscapaciteit. Ik kan wel zeggen dat ik het nu heel wat gemakkelijker doe en dat ik er veel vreugde aan beleef, deels omdat ik mijzelf in een situatie breng waarin ik het constant doe. Ik heb niet het gevoel dat ik met deze bekwaamheid geboren ben. Ik denk dat het een deel van mijn contract was dat ik moest leren hoe het gaat zodat ik anderen kan helpen het ook te leren. In elk seminar brengen we verschillende oefeningen in communicatie met Spirit. Het is niet zo dat we iedereen leren hoe te communiceren met Spirit. We helpen jullie te begrijpen wat jullie reeds doorkrijgen. Aan de andere kant bieden we jullie een kans om het daadwerkelijk te doen.

Hoe vaak zet je de televisie uit en zeg je tegen je partner: “Lieverd, laten we vanavond met onze gidsen praten in plaats van naar de televisie te kijken”? Wat wij hier aanbieden is informatie van de Groep over de kunst om met Spirit te communiceren. Toen deze stroom informatie bij mij doorkwam, veranderde mijn leven. Ik zou me geen voorstelling hebben kunnen maken van al die prachtige dingen die op mij lagen te wachten. Het allerbelangrijkste is dat ik mijn passie volg. Ik hoop dat deze informatie jullie net zo sterk in je eigen kracht brengt als dat met mij het geval was.

Moge de kracht met jullie zijn.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

De momenten waarop wij bij elkaar zijn, hebben ons veel vreugde gebracht. Doordat jullie ons toestaan deel uit te maken van jullie ervaringen, hebben wij prachtige tijden gekend en diepe gevoelens van liefde ondervonden. We kijken meer dan jullie kunnen weten uit naar deze “verbindingen”. Voor ons bestaan deze momenten uit het centreren van onze eigen energie terwijl we contact maken met dat deel van onszelf dat jullie zijn. De liefde die wij voor jullie koesteren, voor het werk dat jullie doen, is groter dan jullie je voor kunnen stellen. Wij zijn jullie daar stuk voor stuk oprecht dankbaar voor. Bij deze momenten openen jullie de verbinding met ons en vinden jullie het goed dat wij jullie her-inneren aan de verbinding met Thuis en de vibraties die wij met jullie delen.

We willen het met jullie hebben over het proces dat velen doet stagneren in groei. De ervaringen in menselijke vorm zijn nu meer dan ooit aan verandering onderhevig. Jullie ervaren momenten, waarin je het gevoel hebt vast te zitten in de routine van alledag, niet in staat om verder te gaan, zelfs al is je hart je biologie ver vooruit. Jullie ontdekken dat veel waarheden waarop jullie eens vertrouwd hebben bij het opbouwen van de wereld om je heen, waardeloos geworden zijn. Dit geeft verwarring op vele terreinen en zorgt voor onnodige stress in jullie leven. In deze tijd op het Speelbord kunnen jullie een veel voller contact met je eigen Hogere Zelf en je eigen innerlijke kracht hebben. Het menselijke wezen in je wil je laten denken dat je al deze nieuwe krachten direct zult opmerken en begrijpen voordat je ze volledig kunt gebruiken. Het is tijd om de beperkingen, die je zo stevig op je plaats houden, opzij te schuiven. De mogelijkheden zijn er nu om meer in je eigen kracht te stappen. In onze tijd samen, zullen we het hebben over specifieke onderwerpen die jullie zullen helpen de communicatie met het grotere deel van jezelf, dat je kent als je Hogere Zelf, te verbeteren.

De mensheid als geheel is reeds geruime tijd bezig met het verhogen van haar vibrationele staat. Omdat die vooruitgang gestaag en geleidelijke verliep, werd deze niet opgemerkt, alleen achteraf. Het was gemakkelijk in te passen in het dagelijkse leven en werd een gewoon onderdeel van het Spel. Nu is de mensheid aan het ontwaken en is de collectieve vibratie op het Speelbord met een onwaarschijnlijke snelheid aan het verhogen. De vibrationele vooruitgang die jullie nu meemaken is te vergelijken met de vooruitgang die jullie zien in de technologie. De technologische vooruitgang die jullie op het Speelbord zien is in feite een directe reflectie van de vibrationele evolutie die nu aan de gang is. Hoewel sommige delen van deze technologie reeds lang geleden op het Speelbord geïntroduceerd zijn, waren de vibraties niet in staat om ze te ondersteunen, waardoor ze niet functioneerden. Nu is jullie vibratie als spirituele wezens hoog genoeg om de technologie te ondersteunen en dat is wat jullie zien gebeuren. De technologische vooruitgang op het Speelbord bestaat uit gereedschappen die jullie verdiend hebben om jullie op een comfortabeler manier naar de hogere vibraties te brengen waarnaar jullie nu opklimmen.

Verenig jullie intenties om deze technologie alleen te gebruiken voor het hoogste goed en de beste toepassingen en jullie zullen gemakkelijk je eigen kracht aan kunnen wenden in deze steeds wisselende stand van zaken. Toen we met deze stroom van informatie begonnen vroeg “The Keeper” (Steve) ons hoe lang we voor hem beschikbaar zouden zijn. Wij antwoordden hem dat wij altijd klaar zouden staan om hem informatie, leiding en liefde te geven. We hebben hem ook verteld dat er een tijd zou komen waarin de mensheid zo ver gevorderd zou zijn dat ze ons niet langer op zou zoeken. De reden daarvoor is dat er een tijd komt dat jullie een directere verbinding met de bron zullen hebben. Wanneer jullie groeien naar hogere vibraties zullen jullie een directe verbinding met de centrale energie tot stand brengen, iets waartoe jullie, terwijl jullie “in biologie” zijn, nog niet eerder in staat waren. Jullie bewegen je nu snel naar een staat die meer van deze communicatie mogelijk maakt.

In het begin zal dit lijken op een sterkere verbinding met de bron. Jullie zullen het zien in grotere inspiratie, grotere creativiteit en het woord dat “The Keeper” daar graag voor gebruikt is “channeling”. Wanneer dit meer ontwikkeld wordt zal het natuurlijker voor jullie worden en zal veel van het mystieke dat er nu omheen hangt, verdwijnen. Jullie zullen allemaal een meer open communicatie ontwikkelen en dat zal culmineren in een volledige verbinding met je eigen Hogere Zelf. Deze open verbinding zal niet beperkt zijn tot jullie zelf, omdat jullie in werkelijkheid niet van elkaar gescheiden zijn. Deze eenheid zal duidelijk worden door het feit dat jullie graag bereid zijn af te stemmen op de gedachten van elkaar en van elkaar’s Hogere Zelf. Na een humoristische periode van bijstelling, zullen jullie ontdekken dat dit een grote kracht is. Wanneer iedereen duidelijk de motivatie achter handelingen kan zien, zal er werkelijk begrip en compassie zijn. Er is dan geen plaats meer voor bedrog. Ook zal het sturen van de energie in een verkeerde richting, zoals oorlog, niet langer mogelijk zijn. De energie waar jullie nu naar toegaan, zal mogelijkheden brengen die jullie je nu nog niet voor kunnen stellen. Jullie staan op het punt om Thuis te manifesteren aan jullie kant van de sluier. Wij zijn zo vereerd dat wij hier mogen zijn terwijl jullie de volgende stap zetten.

De Mier en de Mens

Kijk nu eens naar je eigen verbinding met Spirit. Om in je eigen kracht te staan, terwijl je nog steeds “in biologie” bent, is het nodig om de verbinding met je eigen Hogere Zelf te verstevigen. Je Hogere Zelf is altijd bij je en verlaat je nooit. Je eigen Spirit, of Hogere Zelf, strekt zich uit over vele dimensies. In jullie termen zou het er op lijken dat het Hogere Zelf gewoon veel te groot is om in de “bel van biologie” die jullie je lichaam noemen, te passen.

Kijk buiten eens naar de grond en zie hoe de kleine mier doelloos heen en weer loopt op zoek naar voedsel. De fysieke grootte en eigenschappen van de mier zorgen ervoor ze niet in staat is om het grotere plaatje te bekijken. Omdat ze zo klein is, ziet een steentje op haar pad er vaak uit als een onbeklimbare berg. Stel je nu voor dat jij het hogere zelf van die mier bent. Gezien vanuit het perspectief van de mier ben jij zo groot dat ze je niet eens kan zien. Voor de mier ben jij alles en overal. Je kijkt naar de mier terwijl ze naar een kruimel voedsel loopt, dat net achter het steentje op het pad ligt. In een poging om dat deel van jezelf te helpen zou je zelfs tegen de mier kunnen roepen “ga naar rechts!” Natuurlijk kan de mier je woorden niet horen en vervolgt ze haar weg in de verkeerde richting. Gezien vanuit ons perspectief is deze vergelijking gelijk aan jullie eigen verbinding met je Hogere Zelf. Aangezien jullie niet passen in de bellen van biologie hebben jullie er mee ingestemd om een groot deel van jezelf in een andere ruimte achter te laten tijdens het Spel. Het Spel zou anders ook veel te gemakkelijk zijn.

Gereedschappen om met je Hogere Zelf te communiceren

De intentie stellen
Leren te communiceren met Spirit, of je eigen Hogere Zelf, is de volgende stap op weg naar ascentie. Wees ervan bewust, net zoals de mier in het voorbeeld, dat je Hogere Zelf overal om je heen is en zo groot van afmeting dat het niet mogelijk is om er ook maar een glimp van op te vangen. Mensen geloven vaak niet, wat ze niet kunnen zien. Uitbreiding van je geloofsysteem is de eerste stap naar communicatie met je eigen Hogere Zelf. Velen op het Speelbord zullen dit niet kunnen. Dit lijkt het gemakkelijkste deel van de stappen, toch zullen velen de oude idealen, die hen weerhouden henzelf te zien als de meesters die ze zijn, niet los kunnen laten. Vertrouwdheid is gevaarlijk comfortabel in dat soort situaties. Sta open voor nieuwe mogelijkheden en blijf open staan voor lessen. Het moment dat een leraar stopt nieuwe dingen te leren is het moment dat hij stopt leraar te zijn.


Het loslaten van oordelen

Om de informatie, die aangeboden wordt, te kunnen ontvangen is het meestal nodig om de oordelen, die je ervan weerhouden te luisteren, los te laten. Eén van de grootste daarvan is “voor aap staan”.
We vragen je daarom om je prettig te gaan voelen bij het “voor aap staan”, want wanneer je kwetsbaar bent ben je in je grootste kracht. Begrijp dat degenen die het snelste gaan meestal goed zijn in “voor aap staan”. We herinneren jullie er ook aan dat jullie veel sterker zijn dan jullie denken. Daardoor kun je angsten die je meebrengt gemakkelijk manifesteren. Wees niet bang, want jullie kunnen de situatie altijd volledig meester zijn. Net zoals we jullie vragen om je kracht niet aan een ander te geven, zo vragen we jullie ook om je Spirit niet weg te geven. Begrijp dat jullie Spirit zijn, en de grootste manifestatie daarvan is om je waarheid te allen tijde vast te houden door middel van onderscheidingsvermogen. Luister naar de boodschappen die doorkomen en volg dan je eigen hart. Het is niet juist om je kracht weg te geven aan boodschappen alleen maar omdat ze van de andere kant komen. We vragen jullie om onderscheidingsvermogen toe te passen op alles wat binnen je gezichtsveld komt, ook onze informatie. Wanneer je door boodschappen niet wordt gevoed en niet in je eigen kracht gebracht wordt of wanneer boodschappen je angstig maken, laat deze boodschappen dan zonder oordeel los, want ze waren niet voor jouw bestemd.

Het openen van alle kanalen
Het is belangrijk om te begrijpen dat jullie allemaal met speciale bekwaamheden gekomen zijn. Om jullie allemaal dezelfde regels voor het communiceren met Spirit te geven, zou deze bekwaamheden ernstig beperken. Je zou een schilder niet als minder moeten beoordelen dan een musicus, of een genezer dan een schrijver. Ook zou je een leraar niet hoger aan moeten slaan dan een toneelspeler. Het zijn allemaal verschillende manieren om de gaven van de geest tot uitdrukking te brengen. Alle creativiteit komt van dezelfde bron. De één zal, puttend vanuit die bron, andere resultaten boeken dan de ander. Beperk je niet tot één vorm van communicatie met Spirit. De meesten van jullie kunnen verschillende manieren ontwikkelen om deze energie tegelijkertijd tot uitdrukking te brengen. Sta toe dat ze doorkomt op voor jou de meest effectieve manier.

Aansluiting van de nieuwe apparatuur
Velen in deze groep maken regelmatig gebruik van Internet. Zie de verbinding met het Hogere Zelf als je computer. Wanneer de technologie verder gaat en snellere verbindingen met het Internet beschikbaar komen, installeer je vlug de nieuwste en snelste modem. Op dezelfde manier kun je je verbinding met je eigen Hogere Zelf verbeteren. In de technologie vervang je een onderdeel voor een nieuw, sneller onderdeel. In biologie, moet een spier worden gebruikt om sterker te worden. Om de verbinding met je Hogere Zelf sterker te maken moeten beide mogelijkheden gebruikt worden. Je bent in het proces om een heel belangrijk deel van je biologie, het DNA, te veranderen. Dit is nu aan de gang en is in beweging gezet door intentie. Vraag vanuit je hart en je zult ontvangen. Deze nieuwe vorm maakt het mogelijk om voortdurend in volledige harmonie met je Hogere Zelf te leven.

Nadat het nieuwe onderdeel geïnstalleerd is, moet het geprogrammeerd worden. Deze programmering ligt op het gebied van het tot stand brengen van de synaptische paden (verdikkingen, waardoor informatie stroomt) die nodig zijn voor een volledig gebruik van de nieuwe apparatuur. De her-aansluiting van het DNA op zichzelf voorziet alleen maar in de mogelijkheid tot hogere communicatie. Het blijft nodig om de draden van de nieuwe apparatuur aan te sluiten. Er zijn in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde vele manieren om nieuwe synaptische paden tot stand te brengen. En nog veel meer werkmethoden zullen zich aandienen om de hardware volledig aan te sluiten op het Speelbord.

Fysieke bewegingen die deze paden versterken zijn eenvoudig, maar heel effectief. In een fysieke staat van polariteit overheerst de ene kant van je lichaam de andere. De meesten op het Speelbord zijn rechtshandig. In ieder paar ledematen en dubbele organen is een dominantie ontwikkeld als reflectie van de polariteit. Eenvoudige fysieke oefeningen die de niet-dominante kant versterken zullen nieuwe paden openen tussen de twee kanten van de hersenen. Hierdoor wordt volledige verbinding met het nieuwe DNA tot stand gebracht. Een eenvoudige maar effectieve oefening kan zijn om de dag te beginnen met het borstelen van je tanden met je niet-dominante hand. Terwijl je loopt zet je de eerste stap altijd met je dominante been. Zet doelbewust je andere been voor wanneer je gaat lopen. Eenvoudige oefeningen met moeilijk uit te spreken woorden of zinnen, zijn uitstekend geschikt om de synaptische paden, die nodig zijn om tot volledige verbinding te komen met je Hogere Zelf, te creëren.

Breid je dagelijkse routine doelbewust uit met iets anders. Vind een nieuwe weg om naar je werk of naar school te gaan. Neem een pen en stel een vraag op schrift. Neem de pen dan in je andere, niet-dominante hand, en laat het antwoord zijn weg vinden op het papier. Loop achteruit in een cirkel en loop daarna achteruit in de tegenovergestelde richting van dezelfde cirkel. Ronddraaien om je as helpt om de balans te vestigen, maar moet niet te ver doorgevoerd worden. Op het Speelbord bestaan reeds vele modaliteiten die deze waarheid in zich verenigen, zoals bijvoorbeeld de bewegingen van Tai Chi. De reden waarom drumgroepen zo populair zijn is omdat ze dezelfde behendigheidsoefeningen combineren met vibrationele genezing. Dit zijn oefeningen die het spirituele op een effectieve manier combineren met het fysieke. Deze eenvoudige gereedschappen banen de weg naar een verhoogde communicatie met Spirit en volledige verbinding met je eigen Hogere Zelf.

Het oefenen van de nieuwe spier
Zoals met alle dingen is het nu belangrijk om de nieuwe verbinding te oefenen. Communicatie met Spirit vindt het beste plaats wanneer je jezelf plaatst in de energiestroom, die het mogelijk maakt dat de informatie doorkomt. De manier waarop we dit proces eerder uiteengezet hebben is de vergelijking met een grote ballon. Ieder mens heeft er één. Deze ballonnen hebben aan twee kanten een opening. De ene kant is voor Spirit om de informatie in de ballon te blazen. Het voelt fantastisch wanneer je ballon gevuld is met energie van Thuis en je moedigt Spirit aan om dit vaak te doen. Op een bepaald moment stopt Spirit met in je ballon te blazen. Je kunt je dan afgesloten of afgesneden voelen van de bron. Vaak voel je je gedesoriënteerd wanneer dit gebeurt. De reden waarom Spirit moest stoppen met blazen is dat je ballon slechts een bepaalde hoeveelheid energie kan bevatten. Wanneer er meer energie bij zou komen zonder dat de spanning ontladen wordt, zal de ballon zeker knappen.

De andere kant van de ballon is van jou en jij bent ervoor verantwoordelijk je te openen en de energie in de derde dimensie te verankeren. Je doet dit door de energie op de één of andere manier te gebruiken: het maken van een schilderij, het schrijven van een boek, het maken van muziek of gewoon het toepassen van de informatie van Spirit in je dagelijkse leven. Dit alles verankert de energie. Waardevolle informatie en die niet gebruiken heeft hetzelfde effect als het dichtgebonden houden van de ballon. Tenzij je jouw eind van de ballon openmaakt en de energie door laat stromen, heeft Spirit geen andere keuze dan te stoppen met informatie in de ballon te blazen. Iedereen ontvangt dezelfde stroom creatieve energie. Alleen jullie in biologie zijn in staat om deze waardevolle informatie te verankeren in jullie dimensie en in jullie ervaringen. Dit is je hogere doel. We zeggen je dat alles wat we jullie geven alleen maar informatie is. Het is aan jullie om mogelijkheden te vinden deze informatie te gebruiken in je dagelijkse leven.

Net als een spier van je biologie, hoe meer je die gebruikt hoe sterker die wordt. Wanneer je gewend raakt aan de stroom van deze energie in je leven en er iedere dag mee leeft, zul je ontdekken dat de informatiestroom sterker en specifieker wordt. Een dialoog met Spirit kan alleen maar tot stand gebracht worden door te oefenen. Vind mensen en plaatsen die deze energiestroom stimuleren. Breng je creativiteit en helende energie tot uitdrukking op alle mogelijke terreinen die je kunt vinden. Wanneer de informatie tot je komt in de vorm van een stem, vind een gehoor om tegen te praten. Wanneer de informatie tot je komt in de vorm van muziek, vind anderen om mee te spelen. Wanneer de energie door je heen komt in de vorm van helende energie, vind mensen die genezing zoeken en leg je handen op hen.

Vraag om bevestiging
Sta de menselijke kant van jezelf toe om bevestiging te krijgen. Het ego zal nog een tijdje bij je blijven terwijl je de verandering naar de hogere dimensies maakt. Herinner je dat ook het ego gevoed en verzorgd moet worden. Om dit tot stand te brengen kun je Spirit vragen om bevestiging. Vraag vanuit je hart en je zult ontvangen. We vinden het prachtig om deze kant van het Spel te bekijken want het zorgt voor zo veel prachtige humor. Jullie vragen Spirit zo vaak om tekens en dan zoeken jullie naar een manier om die weg te redeneren. Houd in gedachten dat je vraagt om bevestiging van iets dat je niet begrijpt. Voor jou lijkt het daarom mystiek. Wees blij met deze mystiek, zo je wilt als onderdeel van het Spel, maar begrijp dat het gewoon veroorzaakt wordt door gebrek aan kennis. Denk eens even aan de eerste mensen die toevallig een magneet ontdekten. Gezien vanuit ons perspectief is magnetisme een eenvoudige handeling van absorptie. Voor de vroege mensen was dit mysterieus en magisch. Een leider van de eerste menselijke familie stelde zelfs dat magnetisme iets was wat gevreesd moest worden en vertelde iedereen er bij weg te blijven.
Het is jullie prachtige menszijn dat ons zo lief is. Jullie hebben op het Speelbord geleerd om alleen maar te geloven in hetgeen je kunt zien, horen, aanraken of proeven. Nu beginnen jullie je bewustzijn ver buiten deze beperkingen uit te breiden. Let op de synchroniciteiten en de kosmische knipogen. Dat zullen je tekens zijn. Sommigen vragen om onweerlegbare bewijzen en dat is één van de terreinen waarop het Spel zo humoristisch voor ons wordt. Wanneer je je voordeur uit zou lopen op weg naar je werk en je zou naar de hemel kijken en daar een boodschap van God rechtstreeks voor jou zien, zou je ego een manier vinden om te weerleggen wat je gezien hebt. Nadat je het gezien had, zou je gedacht hebben dat je het gedroomd had, of je zou gedacht hebben dat het een grap was of zelfs dat het voor iemand anders met dezelfde naam bestemd was. Wanneer het ego niet in staat zou zijn om de ervaring te rationaliseren, zou het gewoon uit je herinnering verwijderd worden. Wij vinden het zo prachtig om te zien hoe effectief de sluiers zijn. Wat een prachtig Spel hebben jullie bedacht!

Familie herinneren

Het herinneren van je spirituele familie en het in contact zijn met mensen van gelijke vibratie vormt een mogelijkheid om gemakkelijk te groeien. Het terugeisen van je kracht betekent het herinneren van wie je werkelijk bent. Herinnering wordt het gemakkelijkst tot stand gebracht door jezelf te bekijken door de ogen van je oorspronkelijke spirituele familie. Dat zijn degenen waarmee je het Spel begonnen bent. Om de score van het karmasysteem bij te houden is het voor mensen noodzakelijk om gezamenlijk, gelijktijdig en op dezelfde plaats te incarneren. Na lange tijd zou je je karma met deze familie opgeruimd kunnen hebben en naar een andere familie zijn overgegaan. Deze vermenging volgde de natuurlijke stroming van universele energie en was erg belangrijk voor de algehele effectiviteit van het Spel. Nu het tijd geworden is om je kracht terug te nemen en deze vast te houden in je “bel van biologie”, gaat dat het gemakkelijkst door weer in contact te komen met die speciale wezens die behoorden tot je originele spirituele familie. Het jezelf zien door hun ogen helpt je bij het herinneren wie je werkelijk bent en bij het terugclaimen van de kracht die je geboorterecht is. Tracht deze speciale mensen te bereiken. Je zult ontdekken dat ze op vele verschillende manieren binnen je gezichtsveld komen. Maak plaats voor hen zodat ze je kunnen vinden en tracht ze tegelijkertijd zelf te bereiken. Net zoals de mieren waar we over gesproken hebben, kun je aan kracht winnen door je verbinding met elkaar. Dat is op dit moment, boven alles, de meest effectieve manier om je eigen vibraties te verhogen.

Denk niet dat het noodzakelijk is om met deze mensen van dag tot dag samen te leven. Deze drang om je opnieuw te verbinden wordt vaak gebruikt als oproep om in afzondering te gaan leven met een vergevorderde familie van gelijkwaardige vibratie. Wij zeggen je dat dit je op een effectieve manier af zou sluiten van je verbinding met het geheel. De mensheid is in een stadium gekomen waarbij het nodig is om licht te laten schijnen in en op vele gebieden. Het beperken van de gebieden waar dit licht kan schijnen is niet het hoogste belang. Zoek contact met personen die dezelfde vibratie hebben en laat het aan deze contacten over om hun eigen niveau te vinden. Je menszijn zal je waarschijnlijk vertellen dat wanneer een beetje goed is, een heleboel beter is. Wij zeggen je dat dit niet waar is en dat zelfs een oppervlakkig contact met leden van je originele spirituele familie je dat duwtje in de rug zal geven wat je Spirit zoekt.

In actie

Communicatie met Spirit is altijd mogelijk, maar zal zonder actie nooit plaatsvinden. Het amuseert ons bijzonder om jullie te horen zeggen dat jullie een dialoog wensen te hebben met Spirit. Hoe vaak ga je zitten met de intentie om zo’n dialoog te hebben? Zelfs wanneer je dat doet hoe snel ben je niet ontmoedigd? Spirit zit altijd op je schouder in je oor te fluisteren. Dat is je geboorterecht, en toch, zelfs de momenten dat je de stem hoort, vertelt de ego je dat het je verbeelding moet zijn. We zeggen je heel duidelijk: “Ja, het is je verbeelding, want dat is de manier waarop we meestal tot je spreken.” De stroom van energie die je zoekt is dezelfde stroom die naar de schilderes stroomt op het moment dat zij het penseel oppakt en in de verf doopt. Het is dezelfde stroom energie die door de vingers van de musicus stroomt wanneer deze de toetsen van de piano aanraken. Het is dezelfde stroom die je vaak woorden van diepe waarheid laat zeggen wanneer je een gesprek voert met iemand. Binnenin je hoofd kun je de vraag stellen waar die informatie vandaan komt, alleen maar om het geluid van onze zachte lach te horen. Het is de handeling van jezelf in de situatie te brengen waar de energie kan stromen, die de stroom van energie vergroot.

Hoe vaak stel je je tijd ter beschikking van Spirit om door te komen?
Wanneer je werkelijk deze communicatie met Spirit wenst te versterken, zal dat oefening vragen. Net zoals je van een kind niet verlangt dat het een taal spreekt zonder fouten te maken, vragen wij je om jezelf niet te veroordelen wanneer je aan het proces begint. Oefen de spier en zie hoe die sterker wordt. Vind meer mogelijkheden om de informatie te laten stromen en het zal op magische manier toenemen.

Het is nu tijd om die stap te zetten. Het geven van je intentie zal de energie in lijn brengen om de verandering tot stand te brengen. En dan nog moet je zelf door de deur lopen. Wij kunnen je aanmoedigen en je hand vasthouden, maar niemand kan de verbinding met de energie tot stand brengen. Jij moet de eerste stap zetten. Bevestig je intentie tot mede-schepping door die te laten volgen door actie. In de meeste gevallen is dat alles wat nodig is om de energiestroom te starten. Wees niet bang om je waarheid te spreken in iedere situatie, want vaak is dat de actie die nodig is om de stroom op gang te brengen. Wees standvastig in de wetenschap dat je je eigen hart kent en geef je kracht aan niemand weg. Maak plaats voor de energiestroom van Spirit en die zal van jou zijn.

De volgende stap

De stappen waarvoor je nu kiest zijn jouw stappen. Het Spel heeft opnieuw een wending genomen en je schrijft nu de rol vlak voordat je hem gaat spelen. Dit zijn opwindende tijden, voor jullie en voor ons, aangezien de rollen die jullie nu spelen betekenis hebben, die jullie begrip ver te boven gaat. Te leren iedere stap in verbinding met Spirit te zetten zal het brengen van de Hemel op Aarde veel gemakkelijker maken. Jullie hebben een wending gegeven aan de uitkomst van het Grote Spel, mogelijk tot zeer grote hoogten. Blijf dicht bij elkaar en help elkaar de antwoorden te vinden die jullie zoeken. Herinner je dat jullie allemaal hetzelfde Spel spelen. Wanneer je reikt naar je eigen verbinding met Spirit, vergeet dan niet om in de ogen van degene die naast je zit te kijken. Wanneer je je alleen, eenzaam en verlaten voelt, luister dan naar de zachte, liefdevolle lach in de verte. Volg die en je zult je eigen hart vinden. Wij zijn bij jullie bij iedere stap die jullie zetten. Jullie zijn nooit alleen. Vergeet niet wie jullie werkelijk zijn, want jullie dragen reeds de kleuren van onze familie. Draag ze met trots en weet dat we altijd aan jullie zijde staan… glimlachend.

Het is met de grootste liefde dat wij jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en samen het Spel te spelen.

De Groep

Van Steve

Toen ik met deze boodschap klaar was, had ik weinig meer te zeggen en dat voelde of er iets miste. Toen ik de boodschap controleerde kregen we een telefoontje van een goede vriendin van ons Morgan Kiilehua. Naast een goede vriendin is Morgan area manager van onze web site PLANET espavo.org, van een afdeling die Metaphysics 101 genoemd wordt. Het resultaat van het telefoongesprek was dat begin 2000, Lightworker een programma zal brengen voor spiritueel advies en communicatie. Het zal een deel vormen van de “Paths to Empowerment Master Healer serie”. Zoiets noemt de Groep een “kosmische knipoog”.

Een dikke pakkerd en vriendelijke duwtjes in de goede richting.

Steve Rother
Hoeder van het Zwaard

 

De Bakens van Licht Meditatie

Wees een ogenblik stil. Centreer je energie en voel de rust over je komen terwijl je je voorbereid op de prachtige reis die voor je ligt. Sta je gidsen toe om je te vergezellen. Open je voor de grootste van alle mogelijkheden. Het is nu aan jou om dat te vragen.

Ontspan je – – – – en haal diep adem.

Laat je gedachten door je hoofd gaan zonder er veel aandacht aan te besteden. Kijk naar de energiestroom terwijl je gedachten trager worden. De energie verandert van kleur. Kijk hoe alles binnen je gezichtsveld een groene waas begint aan te nemen. Met elke ademhaling begint de groene waas te verdwijnen wanneer je zicht weer normaal wordt. Word je nu bewust dat een rode tint je gezichtsveld binnen komt. Alle dingen schijnen door deze tint te worden aangeraakt. En weer beginnen de kleuren te verdwijnen bij iedere ademhaling en keer je terug naar normaal zicht. Zie nu de kleur blauw alles dat je ziet overschaduwen. Wanneer je je gemakkelijk gaat voelen in deze blauwe omgeving, adem je weer bewust en zie je hoe alles weer terugkeert naar het normale.

Omdat je je afvraagt waar deze ervaring met kleuren goed voor was, vraag je dat aan je gidsen. Er schijnt geen antwoord te komen op je vraag. Alleen maar een vreemde stilte. Terwijl je zoekt naar de bekende aanwijzingen dat je gidsen aanwezig zijn, schijnt er geen verbinding te zijn. Wanneer je om je heen kijkt zie je plotseling dat je in een heel andere omgeving bent. Dit was niet de plaats waar je deze reis begon. Je zegt hardop: “Waar ben ik?” Als antwoord hoor je in de verte een plagende lach.
Nu zie je dat er in de verte verschillende andere personen staan, die naar iets op de grond kijken. Je begint naar hen toe te lopen en wanneer je vlak bij ze komt hoor je diezelfde vriendelijke, liefdevolle lach. De anderen zien je komen en verwelkomen je met een lieve groet vanuit hun hart. Je voelt je nu op je gemak, maar je blijft je afvragen waar je gidsen zijn.

Ieders aandacht keert nu terug naar de plek op de grond waar ze zo intensief naar keken voordat jij je bij hen voegde. Daar op de grond is een heel klein stukje, niet groter dan een muntstuk, dat gloeit, eerst groen, dan rood en tenslotte blauw. Terwijl je kijkt hoe die plek op de grond van kleur verandert kun je op de één of andere manier in een vergroot visioen kijken. Je ziet nu voor het eerst dat deze plek op de grond in feite een hele wereld is waar wezens hun leven, net zoals jezelf. Na het eens goed van nabij bekeken te hebben zie je dat het jouw leven is. De anderen in de kring kijken naar heel bepaalde stukken van het spel dat gespeeld wordt op wat zij noemen het Speelbord. Elke persoon in de kring volgt een bepaalde persoon op het Speelbord. Plotseling begin je te begrijpen waar je in feite naar kijkt. Je ziet dat die piepkleine persoon op het Speelbord waar je naar kijkt de “jij” is die je altijd gekend hebt. Je ziet het vanuit een heel hoog perspectief. Je begint nu te begrijpen dat je het Hogere Zelf van die persoon bent. Kijk hoe ze dan eens de ene en dan weer de andere kant opgaan. Gezien vanuit jouw perspectief zou het zo gemakkelijk zijn om ze te vertellen welke kant ze op moeten gaan. Nu zie je dat je speler een grote vergissing dreigt te maken en je opent je mond om te waarschuwen. Terwijl je spreekt, beginnen de anderen zacht te lachen. “Ze kunnen je niet horen”, is de reactie van de persoon die naast je staat. Ze vervolgt haar uitleg: “Ze kunnen je alleen maar horen wanneer ze er om vragen, en zelfs dan is het nog erg moeilijk om het antwoord te accepteren”. “Kijk hier eens” zegt ze terwijl ze met haar hand over de scene wuift. Je bekijkt je spelers daar onder op het Speelbord terwijl deze stoppen met wat ze aan het doen zijn omdat ze een stem in hun hoofd horen. De stem zegt: “We houden van je en we zijn altijd bij je”. Als de spelers deze stem binnen in hun hoofd horen stoppen ze een ogenblik en kijken op, direct naar jou alsof ze je kunnen zien. Je wordt je bewust dat je gewoon te groot voor hen bent om gezien te worden. Ze schudden hun hoofd en zeggen tegen zichzelf dat het hun verbeelding geweest moet zijn. En ze gaan door met de zaken waar ze mee bezig waren.

Je kijkt naar de persoon die naast je staat en de vraagtekens spuiten uit je hoofd. Ze legt uit: “Je bent altijd in verbinding met dat deel van jezelf op het Speelbord. Het probleem is dat ze vanachter de sluier zelfs niet herinneren dat we hier zijn. De eigenschappen van de sluier verbergen hun werkelijke verbinding met ons. Zelfs wanneer we woorden uit hun eigen taal in hun hoofd planten, dan nog verklaren ze het weg als toeval.”

Juist dan zie je dat je eigen speler van het pad af dreigt te gaan. Eén moment vergeet je jezelf en schreeuw je: “GA NAAR RECHTS!” De anderen in de kring lachen nu zo hard dat de tranen in hun ogen komen. “We hebben dat ook allemaal geprobeerd, geloof me!” zegt één van hen. Je voelt dat je met hen meelacht terwijl de humor van de situatie je duidelijk wordt. Je vraagt aan degene naast je: “En hoe communiceren we dan met hen?” Zij antwoord: “Je moet geduld hebben en er op wachten totdat zij zich tot jou wenden. En zelfs wanneer ze dat doen, moet je het verschillende keren proberen omdat ze geen ervaring hebben in de kunst van het luisteren. De verbinding die jij met ze hebt is zo diep dat het voor hen aanvoelt als een deel van henzelf, en ze vertrouwen zichzelf niet voldoende om te luisteren. Heb geduld. In elke incarnatie is er altijd een moment waarop je de verbinding tot stand kunt brengen. Wanneer zij er voor kiezen om te luisteren, kun je ze zonder veel moeite door de rest van het Spel helpen. Het is het Grote Verstoppertjesspel. De enige regel bestaat hieruit dat de spelers in alle zaken een vrije wil hebben.” Je vraagt haar: “En als ze me niet herinneren?” Zij antwoord: “Er zijn tijden geweest waarin hele delen van het Spel gespeeld werden zonder herinnering. Deze tijd is echter anders. In deze tijd ontwaken ze allemaal. Het is een opwindende tijd zowel voor hen als voor ons. In deze tijd winnen zij het Spel.” Je kijkt naar haar en glimlacht. De zachte lach is nu in de verte te horen terwijl de kleur groen opnieuw in je gezichtsveld komt. Alles heeft nu een groene waas en je wordt je bewust dat je teruggaat naar het Speelbord. Dan de rode en tenslotte de blauwe waas en dan is alles helder en je voelt dat je terugbent bij het begin.

Terwijl je opnieuw je ogen opent zie je dat je thuis bent en dat je gidsen weer op je schouder zitten. Zij glimlachten. Je kijkt omhoog in de lucht en hoewel je geen bepaalde, definieerbare vormen ziet, kijk je direct in de ogen van degene die elke beweging van jou volgt. Hardop zeg je: “Ik weet dat je daar bent…altijd. Dank je.” Dan hoor je de zachte, liefdevolle lach in de verte.

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.