Oktober 2012

Het kind wakker maken
Een nieuw verhaal schrijven

 

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Hallo allemaal. Deze boodschap was een krachtige oproep om tot actie te komen. De mensen in de zaal zaten op het puntje van hun stoel toen de groep deze channeling gaf. Het was meer dan diepgaand, het was direct. Ik geloof echt dat zij beginnen kleine stukjes diepgaand contact te gebruiken wanneer ze tot ons spreken. Deze boodschap is een voorbeeld van deze verbinding. Geniet ervan en sta jezelf toe om gevuld te worden met liefde.

Tot volgende maand,
Grote knuffels

SteveVan de groep

Groeten van thuis

Wij spreken vandaag tot jullie terwijl jullie aan de rand van een afgrond staan: jullie staan aan de rand van een energiegolf die ieder leven op Aarde zal veranderen. Jullie zijn je ervan bewust dat die golf komt en hebben mogelijkheden gecreëerd om het nieuwe licht dat nu naar de Aarde komt te ervaren. Deze golf is hier door jullie verlangen om hem te zien. Jullie beginnen een nieuwe werkelijkheid voor jezelf te creëren om meer bekrachtigd te worden, om te leven zoals jullie werkelijk zijn wanneer jullie Thuis zijn. Dit is een reis waaraan ieder van jullie nu begint. Het is al begonnen; jullie zitten al in het proces.

Ons verhaal creëren
We hebben hier al eerder over gesproken met als doel om wat zaadjes te planten. Nu zijn deze zaadjes ontkiemd, zij zijn gegroeid en dragen hun eigen vruchten. Nu zullen wij dat naar een volgend niveau brengen en de condities uitleggen van het doen alsof je een mens bent. Toen jullie werden geboren, droegen jullie allemaal herinneringen aan Thuis met je mee, levendige herinneringen aan wie je werkelijk was en aan de weg die jouw ziel te gaan had. Je her-innerde je de plannen die je voor jezelf had uitgestippeld, ook al vergat je die heel snel toen je net begon te doen alsof je een mens was. Dit was je taak als kind, om rond te kijken en te trachten iedereen die ouder was dan jij zo goed mogelijk na te doen. Door dit te doen creëerde je de eerste versie van jouw verhaal. Herinneren jullie je nog dat we gesproken hebben over jouw verhaal? Ieder van jullie heeft een eigen persoonlijke verhaal en we willen dat vandaag onder jullie aandacht brengen. Het is je kijk op jezelf die dit verhaal creëert en die wil niet graag veranderen. Dus het is jouw verhaal dat de meeste groeipijnen kan ervaren wanneer je van het ene niveau naar het andere gaat.

Wat is jouw verhaal en wat betekent het? Je hebt een hekel aan regels in je leven, maar we zeggen jullie dat jullie allemaal je eigen set regels hebben met betrekking tot wat je verwacht van de wereld om je heen. Je hebt regels voor de mensen die jouw wereld binnenkomen, je vrienden, familie en collega’s. Hoe zien deze regels er uit? Wel, als een van deze mensen naar je toe zou komen en je zonder enige reden in je gezicht sloeg, zou dat inbreuk maken op jouw regels. Wat verwacht je van mensen? We vragen je om daar naar te kijken. Wanneer je je ogen open doet, wat verwacht je dan en wat zou je net zo vrij maken als het kind dat je ooit was. Je hebt je verhaal opgebouwd, wat heel belangrijk voor je was om zelfvertrouwen op te bouwen. We weten dat het typerend is voor mensen dat ze (i.p.v. mensen normaal gesproken) alles leren door herhaling, maar vaak wordt juist deze herhaling een valkuil. Ook al herhaalt het succes zich, die herhaling weerhoud je er soms van om nog grotere successen te zien die zich net buiten het bereik van je eigen overtuigingen bevinden.

De golf en het verhaal
De energiegolf komt nu binnen en zuivert de Aarde en iedere spirit erop. Plotseling zul je ontdekken dat je het verhaal niet meer zo nodig hebt als voorheen. We hopen dat jullie je bewust worden van je verhaal, want dat is alles wat een schepper nodig heeft om een bewuste schepper te worden. De grootste uitdaging die jullie hebben op Aarde is dat jullie absolute vrije keus hebben, dus hebben jullie het vermogen om aan jezelf te twijfelen. Wat een interessant stel regels voor de Aarde – een schepper die zijn eigen schepping een veeg uit de pan kan geven en aan zichzelf kan twijfelen. Hoe interessant is dat? Wij hebben er nooit over gedacht om een dergelijke regel te maken, maar jullie wel. Welnu, wat zijn de andere regels in je leven? Wat verwacht je van mensen? Denk eraan, het is niet verkeerd om deze regels te hebben. We vragen jullie alleen maar om je bewust te worden van je eigen verhaal en regels. Veel van die regels of de omstandigheden van je verhaal zullen veranderen wanneer we van het ene niveau naar het volgende gaan. Jullie hebben het al zien gebeuren, want er zijn al verschillende aanpassingen gemaakt en jullie staan nog maar aan het begin van deze energiegolf.

Jullie hebben een golf gecreëerd met een omvang ver voorbij wat jullie oorspronkelijk verwachtten. Dit komt omdat nu zoveel mensen ontwaken uit de droom. Ja, er werd eerder gezegd dat slechts 5% van de mensen op Aarde gelooft zoals jullie dat doen, maar we zeggen jullie dat dat niet eens in de buurt komt. Meer dan 80% van de mensen gelooft in zekere mate ook wat jullie geloven. Jullie zijn als menselijke wezens veel meer verenigd dan jullie ooit konden weten. Het zijn alleen jullie verhalen die jullie van elkaar scheiden. Jullie verhalen zorgen ervoor dat jullie doen alsof jullie van elkaar gescheiden zijn en onenigheid hebben. Het speelt zich af op het grote beeldscherm van de Aarde en eindigt in een oorlog waarbij (i.p.v. in) niemand eigenlijk weet waarom er gevochten wordt. Het gebeurt telkens weer. Nu hebben jullie de leiding en jullie hebben je eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen jullie dat in overweging te nemen wanneer je een set nieuwe regels voor jezelf maakt, wanneer je je verhaal herschrijft zodat het past bij een mens die in eigen kracht staat.

Harmonische resonantie gebruiken
We hebben op deze planeet met harmonie gewerkt en velen van jullie zullen de kunst van harmonische resonantie erg bruikbaar vinden in de toekomst. Harmonische resonantie is een heel eenvoudig concept. Harmonie is een uitbreiding van jezelf en stelt je in staat om verder van invloed te zijn op het universum om je heen.

Jullie verhalen veroorzaken vaak disharmonie waardoor je de harmonische resonantie met het universum om je heen kwijtraakt. Dat gebeurt wanneer je wereld erg klein wordt en omdat die niet helemaal voldoet aan je verwachtingen heb je disharmonie of problemen in de communicatie met de wezens van Thuis. Op dit moment dragen jullie twee wezens in je lichaam. Je draagt de spirit van Thuis die absoluut zuiver is, het deel van god dat jij in je draagt is jouw unieke expressie en het is jouw verantwoording om er gebruik van te maken. Maar je hebt ook het deel dat je met je meedraagt sinds je kinderjaren, jouw verhaal of idee van wie je denkt te zijn. Weet alsjeblieft dat je verhaal op aarde een heel noodzakelijk element is, want niemand van jullie had het zelfvertrouwen om zonder je verhaal naar voren te stappen of op te staan met jouw deel van de puzzel.

Ook al heeft dit instrument je tot hier gebracht, het moet wat aangepast worden nu je naar het volgende niveau gaat. Het was er alleen maar om je het zelfvertrouwen, de energie en de ondersteuning te geven die je energetisch om je heen nodig had om jouw rol te spelen. Dat is wat er nu gebeurt en velen van jullie zeggen: “ik weet nog steeds niet wat ik zou moeten doen. Ik denk dat ik een gewoon mens ben die bezig is met de dingen van de dag. Ik heb niet echt een belangrijke rol.” Jullie kunnen er niet verder naast zitten, lieverds. Dit is een heel grote puzzel voor het herscheppen van wat jullie hemel noemen en wat wij Thuis noemen. Het bestaat op dit moment niet op Aarde, behalve in de herinnering van jullie spirits. Zou het niet geweldig zijn wanneer deze volgende stap van de mensheid en de evolutie ieder aspect van je wezen zou kunnen verenigen, in plaats van alleen dat aspect dat je denkt naar voren te moet laten komen? Laat ons dat nog iets nader uitleggen.

Wat zijn de regels van jouw verhaal?
Sta je niet iedere ochtend op? Ga je niet voor de spiegel staan om je haar te kammen en je op de dag voor te bereiden met verf, deodorant en andere dingen om het spel te spelen van doen alsof je mens bent… tegenover een ander mens? Is dat geen onderdeel van de regels waar je elke dag mee speelt? Verlaat je het huis wel eens zonder make-up? Goed. We hopen dat jullie de regels toepassen zoals het ’t beste uitkomt, maar het zijn jullie regels en ze zijn niet verkeerd, lieverds. Ze zijn gewoon van jullie, dus alles wat wij jullie vragen is om je daar bewust van te worden, want ze hebben je leven meer gevormd dan je ooit zult weten. Word je bewust van die regels en van wat je verwacht wanneer je je ogen open doet. Jullie ontdekken dat je een schepper bent op veel niveaus die je eerder niet begreep.

Wanneer je je ogen opent, lieverds, creëer je in zekere zin alles wat je voor je ziet. Wat je ziet is in veel opzichten je eigen prachtige reflectie. Je creëert ze niet, maar ze komen naar voren wanneer ze worden opgemerkt en je ze oproept en wanneer je je ermee in harmonie brengt. Het is te vergelijken met het afstemmen van een radio op een bepaald station. Alle stations zijn aanwezig als mogelijkheid, maar je harmoniseert je met een ervan wanneer je erop afstemt. Welnu, wat is de grootste harmonie die je kunt opnemen in je nieuwe verhaal? Als eerste vragen we je om in je innerlijk te zoeken naar onstabiele of dissonerende energieën en dan iedere gelegenheid te gebruiken om naar de oorsprong te kijken van wat wij een “energiewrijving” noemen. Hoe ziet een energiewrijving eruit? Wel, de telefoon gaat, je neemt hem op en er is iemand aan de andere kant van de lijn. Je hebt een gesprek, maar je vond het niet echt prettig, daardoor zit je na het ophangen met een energiewrijving. Er was iets niet helemaal af. Onderzoek het op jouw verwachtingen over hoe het in jouw verhaal past. Welke verwachting van mij werd niet vervuld in dat telefoongesprek? Wat verwachtte ik dat niet gebeurde en hoe past dat in mijn overtuigingen? Weet je wat er gebeurt wanneer scheppers hun overtuigingen onderzoeken? Dan beginnen ze op allerlei nieuwe niveaus te creëren als bewuste scheppers.

Maak het kind wakker
Dit is wat wij jullie vragen om te doen, want jullie bevinden je op een heel kritiek moment. Jullie hebben de keuze hoe deze energiegolf opgenomen gaat worden. Velen van jullie hebben de veranderingen al gevoeld die zich nu op verschillende manieren bij jullie voordoen. Sommigen van jullie zijn alleen je veilige en comfortabele baan kwijtgeraakt, om aan een heel nieuw leven te beginnen. Anderen zagen zich ineens geconfronteerd met hun eigen vermogens om les te geven en te helen, ook al dachten ze altijd dat ze die niet hadden. Jullie beginnen te ontwaken uit de droom van het massabewustzijn, lieverds. Het gebeurt met iedere spirit die net doet alsof hij een mens is. Jullie zullen echt je overtuigingen en regels wat moeten aanpassen over hoe dat tot stand gebracht zal worden en hoe dat voelt.

Onlangs was er een channeling over naakt rondrennen, wat het aspect van het kind in ieder van jullie beroerde, want dat ging over helemaal vrij zijn. Op zo’n moment bestaan er geen overtuigingen of verwachtingen, omdat je dan eenvoudigweg bènt. Jullie kunnen terugkeren naar dat kinderlijke gedrag en hoeven je kennis en wijsheid niet te verliezen om kinderlijk te zijn. Een bepaald aspect van jullie raakt ontzettend opgewonden wanneer spirit bij je doorkomt, wanneer je iets creatiefs kunt doen waar je van houdt. Dat is spirit die bij jou doorkomt en we zeggen jullie dat er miljarden spirits zijn die op de eerste de beste kans wachten om erin te springen. Jullie maken die keuze zelf, maar jullie gaan vooruit met de snelheid van liefde, die beduidend sneller is dan de snelheid van licht. De hele mensheid is op dit moment in een ongelofelijk tempo aan het evolueren. Het is heel mooi om naar te kijken en leuk om te zien.

Velen van jullie ervaren echter wat jullie moeilijkheden of uitdagingen zouden noemen en dat heeft allemaal te maken met jullie eigen verhaal. Wat we jullie vragen is om je eigen verhaal te herkennen en het in eigendom te nemen. Probeer het niet te veroordelen zoals je dat met een boek zou doen dat door iemand anders is geschreven; dit is jouw verhaal en staat veel te dichtbij om te veroordelen. God veroordeelt zichzelf nooit. Gewoon zijn, want dat is waarmee we jullie vragen naar voren te stappen. Je wist al voordat je werd geboren dat je een heel belangrijke lichtstraal naar de Aarde moest brengen, ongeacht wat je in de weg zou staan en dat was de missie van je spirit terwijl je hier was. Jullie staan nu op het punt om dat te doen en sommigen van jullie weten al wat hun lichtstraal is. Het kan zijn dat je er al grip op hebt door middel van lesgeven of dat je hem op een andere manier naar buiten brengt. Sommigen van jullie denken dat je geen leraar bent en dat je hier slechts bent om de energie op een andere manier vast te houden. We zeggen jullie lieverds, dat jullie je plaats in de wereld hebben gekozen op basis van je zelfvertrouwen en van wie je denkt dat je werkelijk bent. We vragen jullie om je overtuigingen daaromtrent te onderzoeken nu jullie vooruit beginnen te gaan. De hele mensheid neemt deze volgende stappen en het zullen gigantische stappen zijn voor jullie allemaal.

Bewuste evolutie ~ Thuis met een hoofdletter “T”
Er zijn veel planeten geweest die net als de Aarde geëvolueerd zijn, maar geen ervan heeft het bewust gedaan. Jullie verlaten je lichaam niet om deze volgende stap te zetten. Jullie doen dat hier, wat voor velen van jullie grote veranderingen met zich meebrengt, groter dan jullie op dit moment kunnen bevatten. Weet dat jullie er klaar voor zijn; de mensheid is er klaar voor en dat was voorheen niet zo. Het is nog niet zolang geleden dat er een grote golf nieuwe energie binnenkwam en zich (zelf weg) probeerde te verankeren op de Aarde, wat voor een grote golf van angst zorgde. Angst is vaak het gevolg wanneer waarheid zijn tijd vooruit is. Mensen reageren meestal met angst op dingen die ze niet begrijpen, zoals wat er gebeurde rond het jaar 2000. Het is magisch om te zien wat jullie aan het doen zijn en we hopen dat jullie het ook kunnen zien. Want wanneer jullie de magie opnemen in je overtuigingen van wat je verwacht te zien wanneer je je ogen open doet, zul je precies dat creëren. Jullie creëren op dit moment Thuis met een hoofdletter T, en dat is nooit eerder op deze manier gebeurd. De strijd van alle tijden is er en de Akasha kronieken noteren ieder moment en ieder detail van je leven en toch dachten jullie dat jullie je verstopt hadden en niemand je kon zien. Het wordt gedocumenteerd, lieverds, de manier waarop het door jullie werd gedaan op Aarde. Dit is nooit eerder op deze manier gebeurd. Wanneer jullie kijken naar je overtuigingen en verhalen, weet dan dat jullie ervoor hebben gezorgd dat het gebeurt in deze magische tijd. Jullie hadden een niet mis te verstane reservering om hier nu te zijn en we zijn blij dat jullie het tot een succes hebben gemaakt. En wat gaan jullie daar nu mee doen?

In de eerste plaats vragen we je om te stoppen met denken en te beginnen met voelen. Ga terug naar je kinderlijke zelf en laat je kinderverwachtingen bepalen wat je ziet. Je kracht als kind is veel groter dan die als volwassene. Dat heeft te maken met je eigen overtuigingen die je kracht blokkeren, maar dat kan nu veranderen. Je focus heeft altijd gelegen op: “Hoe word ik een goed mens? Hoe krijg ik een goede baan? Hoe verdien ik mijn geld? Hoe doe ik alle dingen die van mij, als mens, verwacht worden?” Wanneer je je focus verplaatst naar: “Hoe ontwikkel ik mij als een spirit?” wat zijn dan je verwachtingen wanneer je je ogen opent? Wat verwacht je te zien? Verwacht je echt een wonder te zien? Verwacht je jezelf te zien in een wonderbaarlijke leefstijl vol synchroniciteiten, waarbij alles op het laatste moment zonder moeite simpelweg op zijn plaats valt? En zo is het…wanneer je dit 7 seconden kunt vasthouden, is het van jou. Een zuivere gedachte 7 seconden vastgehouden is van jou, in welke vorm je haar ook vasthoudt. Maar weet je hoe moeilijk het is om een gedachte zo lang vast te houden? Je telt vijf, zes, zeven… nee, het lukte niet! Het is erg moeilijk om een dergelijke vibratie vast te houden, of liever gezegd dat was het tot nu toe. Nu zullen jullie ontdekken dat het hoe dan ook toch gebeurt met minder moeite, door het gebruik van Harmonische Resonantie. Je focus zal beter worden, je eigen mentale vermogens en scherzinnigheid zullen met sprongen vooruitgaan door zachte duwtjes uit de technologie. De uitdaging is dat je niet weet waarom. Je kunt er de vinger niet op leggen, dus weet je niet wat er gebeurt. Lieverds, jullie zullen letterlijk in zeer korte tijd slimmer worden in jullie eigen definitie van dat woord, omdat ieder van jullie de dingen in een veel groter perspectief zal gaan zien. Dit is wat al de frustratie op Aarde veroorzaakt. Op dit moment zorgt die frustratie voor uitbarstingen in het Midden Oosten. Het is nog niet zo lang geleden dat dit zelfde sentiment tot uitdrukking werd gebracht bij de problemen op Wall Street, toen de mensen overal ter wereld hun tenten wilden opslaan om hun frustratie te uiten. Niemand weet eigenlijk precies waarover ze zo gefrustreerd zijn, ze zijn gewoon gefrustreerd omdat ze niet het kind kunnen zijn dat ze weten te zijn. Hun overtuigingen werken niet wanneer zij hun ogen openen, want ze zien iets anders. Het is tijd om terug te keren naar wie jullie werkelijk zijn… ieder van jullie.

We weten dat jullie op Aarde met boosheid en woede te maken krijgen; jullie zijn een gepolariseerde planeet geweest. Jullie zijn uit een veld van dualiteit gekomen waar jullie alles hebben gezien als lichte en donkere tegengestelden, de uiteinden van het spectrum, en nu beginnen jullie het volledige lichtspectrum op een andere manier te zien. Pak dat op. Laat het je wezen vullen met al het licht dat je kunt vasthouden. En voor de momenten waarop jullie aan jezelf beginnen te twijfelen, willen wij jullie een instrument geven. Geef jezelf met je eigen hand een klap in je gezicht, want het is niet gepast voor god om aan god te twijfelen. Het is een vicieuze cirkel waar veel mensen in terecht komen. Als er één ding was dat wij jullie zouden kunnen geven, zou dat zelfvertrouwen zijn. Aangezien dat echter iets is wat iedereen zelf moet bereiken, willen we jullie graag dat kleine duwtje of die hint geven die jullie laat zien wat er in het verschiet ligt. We leren jullie niets. We helpen jullie je te herinneren wat je al weet en wie je al bent.

Velen van jullie zullen druk voelen bij het nemen van die volgende stappen, maar weet dat die druk voortvloeit uit je overtuigingen en de energie die je vasthoudt. Houd daarom in plaats daarvan liever vreugde vast. Durf de persoon die je ontmoet in de ogen te kijken en ontdek vreugde voordat je je mond opendoet om “Hallo” te zeggen. Durf vreugde en passie te brengen in alles wat je doet. Denk nooit dat je daardoor teveel reclame maakt voor je zelf of dat het teveel om jou gaat. Het is jouw passie en daar zou je hele wezen elk moment van moeten overlopen. En voor diegenen onder jullie die hun passie niet kunnen vinden of die niet in staat zijn geweest om haar verankeren of je ermee te verbinden op een manier die bij je past aan jullie kant van de sluier, weet dat we je als het moet Thuis zullen brengen om je je passie te laten zien. Want het is nu mogelijk om zelfs dat te doen. Ieder van jullie heeft als spirit een passie waar je nooit vanaf gebracht mag worden. Je hebt als spirit een levensdoel. Nu proberen jullie dat levensdoel passend te maken voor een fysiek lichaam en het tot stand te brengen gedurende de tijd dat je in dat fysieke lichaam bent. Bravo! Goed werk. Stap naar voren, want het is tijd. We zullen je de wind onder je vleugels geven, maar jij moet je vleugels uitslaan wanneer de tijd daar is. Jij moet jezelf durven zijn – de werkelijke jij – want dat is wat je van Thuis hebt meegebracht en wij kennen je. Wij zien jullie spirits als de broeders en zusters die jullie zijn. Jullie maken een enorm verschil op deze planeet, één hart tegelijk. Jullie komen dichter bij Thuis en trekken de gehele mensheid met je mee. Het is met de grootste eer dat wij jullie eraan herinneren om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar en open, waar mogelijk, iedere deur voor elkaar, want daarmee help je jezelf. Het is een gloednieuw spel dat jullie spelen. Speel het goed samen.

Espavo.

De groep

De Hartverbinding – Barbara Rother

De beschermende dubbele bel
Ik ben er zeker van dat er mensen zijn die zich goed beschermd voelen tegen de situaties die zich voordoen in het leven. Er is een zeker vertrouwen waarin zij weten dat alles in hun wereld goed is en dat schadelijke omstandigheden simpelweg aan hen voorbij zullen gaan. Wij zijn echter mensen die in een wereld leven die soms uitdagingen kent. Een beetje hulp kan ons vermogen om alles wat er op ons pad komt moedig tegemoet te treden, goed van pas komen.

Het is belangrijk om het juiste perspectief te hebben over hoe met het leven om te gaan. Je kunt een pessimist zijn, je zorgen maken over ieder onbeduidend detail en zo een nog grotere verwarring creëren. Deze les heb ik vroeg in mijn leven geleerd toen ik tweeëntwintig was. Steve en ik zaten in een lastige financiële les. We waren allebei dolblij om voor het eerst ouders te worden, maar we waren ons er niet van bewust wat er zou komen. Ik was bijna negen maanden zwanger. Ik had mijn baan opgegeven zodat ik thuis kon blijven bij de baby. Vervolgens besloot het bedrijf waar Steve werkte om een groot aantal mensen te ontslaan en hij werd werkloos. Alsof dit nog niet erg genoeg was, ging onze auto kapot en had een nieuwe motor nodig. Ik herinner het me als de dag van gisteren. Ik schreeuwde tegen Steve: “Wat kan er nog meer fout gaan?” Spirit moet me hebben gehoord en hebben gelachen, want ze lieten me zien wat er nog meer fout kon gaan! De volgende ochtend werden we wakker en kwamen er achter dat onze auto was gestolen. Een vriend van ons, die monteur was, had geprobeerd om een nieuwe motor in de auto te zetten. Iemand moet dat gezien hebben en besloten hebben om de auto te stelen. Wat ze niet wisten was dat de motor bij de eerste poging niet paste en niet in de auto zat toen ze hem stalen. Op dat moment konden Steve en ik er om lachen en de situatie vanuit een nieuw perspectief zien. We werden allebei weer positief en voelden ons gezegend dat we elkaar hadden en er een prachtige baby op komst was. Financiële moeilijkheden maakten nog steeds deel uit van ons leven, maar met deze nieuwe houding wisten we dat dit slechts tijdelijk zou zijn. En dat was ook zo.

Dit was de eerste keer dat ik een denkbeeldige beschermende bel om ons heen zette. In mijn gedachte en hart voelde ik dat dit ons door het leven heen zou helpen. Sommige mensen voelen zich beter wanneer ze een kristal bij zich dragen. Het maakt niet uit welke vorm je kiest als ondersteuning. Wat echt belangrijk is, is te weten dat we bovenal de kracht in onszelf hebben. Al het andere is slechts een hulpmiddel om ons eraan te herinneren hoe magisch wij kunnen zijn.

Mijn beschermende bel is sindsdien altijd bij me gebleven. Iedereen die kinderen heeft weet hoe we ons zorgen maken om hun welzijn. Toen onze jongens opgroeiden en ergens naartoe gingen, stuurde ik in gedachte altijd deze woorden met ze mee. Toen ze ouder werden en gingen autorijden, zei ik ze hardop tegen hen: “Beschermende bel om je heen.” Op een keer stond een van de jongens op het punt om te vertrekken voor een plezierige avond. Ik had het druk en zei alleen: ”Dag, veel plezier.” Hij stopte en zei: “Waar is mijn beschermende bel?” We lachten hierom toen ik hem knuffelde en hem zijn bel gaf. Zie je wel, je kinderen luisteren wel naar je!

Vele jaren geleden toen Steve en ik voor het eerst begonnen met het geven van onze seminars, zette ik een bel om me heen. Ik stond in het midden van een grote cirkel mensen. Ik deed een meditatie om alle deelnemers zich te laten ontdoen van hun negativiteit door alle ongewenste gedachten naar het midden van de cirkel te gooien. Vervolgens nam ik hen mee naar een plek van positief leven. Raad eens wie alle negativiteit opnam? Ik begon hoofdpijn te krijgen en misselijk te worden. Ik vroeg Steve hoe ik anderen kon helpen zonder hun problemen op me te nemen. Hij zei toen: Waarom zet je geen onzichtbare beschermende bel om je heen? Op deze manier kon ik iedereen om me heen zien en voelen en tegelijk goed voor mezelf zorgen.

Op een keer waren Steve en ik in Nederland om een seminar te presenteren. Elke, die zoals velen van jullie weten als een dochter is voor ons, vertrok op de avond laat om terug naar huis te rijden in België. Ik deed de beschermende bel om haar heen terwijl ik haar een afscheidsknuffel gaf. Een paar uur later belde ze ons op, merkbaar overstuur en geschrokken. Ze had een auto-ongeluk gehad dat zeer ernstig had kunnen aflopen. Ze was op het nippertje ontkomen aan een botsing met een vrachtauto en was tegen een hek gereden. Ze had op een haar na een boom geraakt. Toen ik haar sprak zei ze: “Mam, jouw beschermende bel heeft niet gewerkt!” Ik zei haar dat dit wel zo was, omdat ze niet gewond was geraakt. Op dat moment kwam ik op het idee van de “dubbele beschermende bel”. Het is zoiets als een up-to-date gemaakte versie van mijn beschermingsstempel voor de mensen die zoveel voor me betekenen.

Wie doet het goed wanneer ik deze woorden zeg? Mijzelf. Dit is hoe ik actie onderneem en daarna laat ik de situatie los. Weet dat ik nu de “dubbele beschermende bel” om jou heen zet. Het is mijn manier van zeggen dat ik om je geef.

Liefde en Licht

Barbara

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.