Oktober 2008

De macht behoort het volk
De her-bedrading van wereldwijde economieën


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Ik wist al ongeveer een week van te voren dat deze boodschap zou komen. Mijn weerstand hiertegen was groot omdat ik een sterke aversie heb tegen het verspreiden van een negatieve boodschap zoals je op het punt staat te lezen. Ik heb de neiging om in mijn leven op angst gebaseerde berichten van welke aard ook buiten te sluiten. Persoonlijk denk ik dat wij als mensen de “angstkaart” veel te vaak toegespeeld hebben gekregen. Het blijkt dat met angst goede zaken te doen zijn. Maak mensen echt goed bang en ze doen wat je wilt. Dit wordt duidelijk wanneer je het wachtwoord niet kunt herinneren voor een programma waar dat voor nodig is. Ik dacht liever dat we het begrepen hadden, maar de mensheid heeft me al eerder verrast. Zoals toen een meerderheid in de Verenigde Staten zich bang liet maken en een president herkoos die angst stimuleerde.

Sorry, we gaan het hier niet over politiek hebben, en de groep heeft ons niet verteld op wie we moeten stemmen. Maar ze gaven wel een paar prachtige voorbeelden hoe te stemmen door je eigen hart te volgen. Ze gaven ons de trieste informatie dat tot nu toe 97% van de leiders in onze wereld vanuit angst zijn gekozen. Ze gaven ons ook de voorspelling dat de economie in de Verenigde Staten op het punt staat in te storten. (Deze boodschap werd live gepresenteerd tijdens de VirtualLight uitzending op 27 september 2008, voordat de wereldwijde economieën instortten.) Deze val zal overal ter wereld gevoeld worden. Ze hadden het over 6 tot 8 jaar en vergeleken het zelfs met de val van het Romeinse Rijk. Ze zeiden dat alle lucht uit de ballon moet verdwijnen en pas daarna kan de economie op solide basis weer opgebouwd worden.

Ze vonden het humoristisch dat de president een cheque ging uitschrijven om het probleem op te lossen. Zelfs terwijl ik deze op angst gebaseerde boodschap uitsprak, herinnerden ze ons er snel aan dat we de loop van deze gebeurtenissen elk moment kunnen veranderen en ze gaven ons een paar manieren om dat te doen.

De groep bracht een van hun essentiële punten naar voren. De Universele Energie is altijd in beweging om de dingen weer bij elkaar te brengen. Ze zeiden dat handelingen die tegen deze beweging ingaan en afscheiding veroorzaken, meer weerstand zullen ondervinden, terwijl handelingen die in harmonie zijn met het verenigende principe, ondersteund zullen worden. De tijd van afscheiding is voorbij. Ze hadden het over activiteiten van organisaties, bedrijven en regeringen. De activiteiten die in bedrijven en regeringen dit verenigende principe weerspiegelen, zullen bepalen hoe goed deze bedrijven en regeringen zich aanpassen aan de hogere vibraties van de nieuwe Aarde. In duidelijke taal adviseerden ze ons mensen te kiezen die een eind maken aan afscheiding en het beperken van de energiestroom.

De groep gaf ons ook een nieuw voorbeeld ter navolging voor gekozen ambtenaren. Ze zeiden dat het net als in de dagen van Lemurië zou moeten zijn, waar we geen wetten hadden maar gebruiken. Deze leiders werden gekozen om het volk te dienen en voor de infrastructuur te zorgen, de vuilnis op te ruimen, de wegen te bestraten enzovoorts. Om de richting waarin onze economie gaat te veranderen, zullen we onze eigen kracht moeten gebruiken, in plaats van haar weg te geven aan een leider die ons wil beschermen tegen onze angsten. Met die kracht komt een verantwoordelijkheid die weinigen tot nu toe hebben willen oppakken. Het is immers gemakkelijker om onze kracht weg te geven aan leiders dan de verantwoording te nemen voor onszelf. Toch zullen degenen die hun kracht oppakken vele deuren openen voor anderen, aangezien dat de manier is van de mens die in zijn kracht staat en dit zal ons naar de Eeuw van B(ekrachtiging) leiden.

Ik weet in mijn hart dat deze boodschap van hoop één van de indrukwekkendste boodschappen van de groep in de 21e eeuw zal zijn.

Ik wens jullie een fijne maand,
Een dikke knuffel en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


De nieuwe Aarde

Als ziel hebben jullie tijdens vele incarnaties door een grote ruimte gereisd en overal in het universum een aantal spellen gespeeld. Sommigen van jullie denken oude zielen te zijn, maar in feite hebben jullie allemaal precies dezelfde leeftijd. De realiteit is dat velen van jullie nieuw zijn op Aarde. Sommigen zijn hier vele malen eerder geweest, maar anderen zijn pas aan de menselijke cyclus begonnen om op hun plaats te zijn voor de grote verandering. Over die verandering willen we het vandaag hebben. Er is een evolutie gaande waar jullie je goed bewust van zijn. De hele mensheid verhoogt haar vibratie in een verbazingwekkend tempo waar tijdens de schepping van de mensheid zelfs niet van gedroomd is. Elk moment van de dag veranderen jullie het spel. Er bestaat geen groots plan, want jullie creëren het pad onder je voeten vlak voordat ze de grond raken. Het wordt zowel opwindend als beangstigend voor jullie allemaal. Ook hebben jullie besloten om naar een ander niveau te gaan en opnieuw te beginnen.

Jullie gaan de energie terugstellen (resetten) en in de ruimte die dan ontstaat de nieuwe Aarde creëren. Dat noemen wij de Hemel op Aarde scheppen. Om dat te doen zullen jullie een aantal eigenschappen van de Hemel wat beter moeten begrijpen, want mensen begrijpen niet ten volle wat echt is en wat niet. Mensen hebben altijd problemen gehad met werkelijkheid. Jullie blijven maar denken dat ze echt is, maar dat is niet zo. Jullie creëren namelijk met elke gedachte en ademhaling een nieuwe, frisse creatie die via jouw wezen komt en licht en energie van Thuis brengt.

De val van het Romeinse Rijk gedurende zes tot acht jaar
Jullie nieuwe levens zijn zich aan het ontwikkelen en de infrastructuur begint al in beweging te komen om die “nieuwe jij’s” te ondersteunen. De “nieuwe jij” is de mens die je altijd al hebt gekend, die wachtte om naar buiten te komen en vrij te zijn. Het is degene die heeft gewacht om alles te krijgen wat je dacht nodig te hebben om te doen wat je hier kwam doen en jouw smaak van licht van Thuis voort te brengen.

Een groot deel van jullie evolutie op deze planeet is gebaseerd op afscheiding, en daar willen we het vandaag over hebben. Er zijn grote veranderingen op komst voor de Aarde en jullie zien daar nu het eerste begin van. Deze veranderingen beginnen in de Verenigde Staten, maar ze beperken zich niet tot dat land. Op dit moment zien jullie de lucht ontsnappen uit een grote ballon en het lijkt erop dat alle lucht uit die ballon moet komen. We hebben hier al eerder, maar kort over gesproken. Opnieuw is de val van het Romeinse Rijk nabij. Wij zeggen jullie dat er gedurende de komende zes tot acht jaar een val van de economieën in de wereld zal plaatsvinden. Die val heeft niets te maken met individuele plaatsen of landen, maar is begonnen in de Verenigde Staten.

Jullie economieën zijn, net als jullie harten, met elkaar verstrengeld. Het is niet mogelijk om in een bepaald gebied een probleem te hebben, zonder dat een soortgelijk probleem zich voordoet in de rest van de wereld. Daarom beperken wij deze boodschap niet tot een enkel land of een enkel volk. De basis van het probleem is dat al jullie ideeën over het creëren van landen of zelfs gemeenschappen juist gebaseerd waren op afscheiding. Het leven in een veld van dualiteit heeft jullie die illusie van afscheiding gegeven. Jullie dachten dat het belangrijk was om je erfgoed te bewaren en je ervan te verzekeren dat dit nooit zou verwateren, daarom trokken jullie grenzen op. Door de geschiedenis heen is dit keer op keer gebeurd. Maar juist die afscheiding is de oorzaak voor veel problemen die jullie nu zullen ondervinden. Omdat we het al hebben gehad over de Verenigde Staten, zullen we dat land als voorbeeld gebruiken. Laten we teruggaan naar deze grote natie en jullie vertellen wat haar groot heeft gemaakt.

Wat Amerika groot maakte
Denk eens na over de woorden van dichteres Emma Lazarus die gegraveerd staan in het Vrijheidsbeeld. ”Geef mij uw vermoeide, uw arme, uw dicht opeengepakte massa’s die ernaar hunkeren om vrij te kunnen ademhalen… ik hef mijn lamp op naast de gouden deur.” Verwelkomen de Verenigde Staten van Amerika tegenwoordig mensen die in nood zijn? Nee, want haar overheid heeft de stroom een halt toe geroepen en daarmee afscheiding gecreëerd die er eerder niet was. Een afscheiding die bedoeld was om jullie te beschermen, maar die jullie juist vernietigt. Dit gebeurt niet alleen in de Verenigde Staten, lieverds, maar overal ter wereld. We hebben jullie dit al eerder verteld, maar dan in termen van Universele Energie. We zeiden dat regeringen, bedrijven en collectieve organisaties uiteindelijk mensen in dienst zullen hebben die niets anders doen dan de handelingen van dat bedrijf of die organisatie vergelijken met de Universele Energie. Als jullie samengaan met de Universele Energie, creëren jullie een harmonieus geheel en geen afscheiding. Het universum verafschuwt afscheiding en nu de mensheid naar het volgende niveau gaat, zijn jullie tolerantieniveaus verdwenen.

Jullie zien het begin van een heel moeilijk proces van het terugstellen (resetten) van de energie van een hele natie; in feite van de hele wereld. Het zal elke ziel die op deze planeet leeft raken. Nu we jullie het slechte nieuws hebben gegeven, laat ons jullie de rest van het verhaal vertellen, want we zeggen deze dingen niet lichtvaardig. We hebben dit de Hoeder ongeveer een week geleden verteld, zodat we tijd hadden hem ervan te overtuigen dat hij deze boodschap over moest brengen, want hij verzette zich hevig tegen het doorgeven van zo’n negatieve boodschap. We beloofden dat we jullie bovenal zouden laten zien hoe dit scenario veranderd kan worden en hoe je kracht als schepper op te eisen. Laten we beginnen met te zeggen dat jullie dit pad niet hoeven volgen. Jullie hoeven de negativiteit die op handen is niet te ondervinden, want jullie hebben een keuzemogelijkheid.

Het uitschrijven van cheques die niet verzilverd kunnen worden
Velen van jullie zaten te wachten tot jullie leiders iets deden om de huidige economische situatie te corrigeren. Maar jullie leiders hebben net een cheque uitgeschreven die niet verzilverd kan worden. Het is absoluut krankzinnig om te verwachten dat het probleem verholpen wordt met precies dezelfde handelingen die het gecreëerd hebben. We vragen jullie om je kracht absoluut niet aan de leiders te geven. De leiders van jullie landen, en zelfs van jullie organisaties zullen terugkeren naar de belangrijkere dingen die ze geacht worden te doen. Leiders zijn niet bestemd om een land groot te maken, want alleen het volk van dat land kan dat. Jullie leiders horen de belangrijke dingen te doen, zoals het vuilnis ophalen, jullie snelwegen veilig maken en dingen coördineren met al de andere landen. Dat is wat jullie leiders horen te doen, maar het is hen tot op heden toegestaan zoveel meer te doen. Jullie hebben constant je kracht weggegeven aan wereldleiders. Ze hebben die graag aangenomen en ”Dankjewel” gezegd. Ah, maar nu kunnen jullie in de Verenigde Staten binnenkort kiezen, nietwaar? Maar niet alleen in de Verenigde Staten van Amerika kunnen jullie kiezen, over de hele wereld hebben jullie de mogelijkheid tot keuze. Laat ons jullie suggesties geven waar jullie naar moeten kijken. Nee, we zullen jullie niet zeggen op wie jullie moeten stemmen. Velen van jullie hebben je pen al opgepakt en dat vinden we heel grappig!

Angst versus liefde
Laat ons jullie iets vertellen over het beslissingsproces. Eerst moeten jullie begrijpen dat in de laatste 200 jaar 97% van de leiders op deze planeet zijn gekozen vanuit angst. Zijn jullie het bang zijn beu? We hopen van wel. Jullie hebben het spel van de angst keer op keer gespeeld. Ja, het is een drama en mensen vinden drama’s heerlijk, daarom hebben jullie ervoor gekozen om terug te keren en het spel telkens opnieuw weer te spelen. Jullie hebben je ambtenaren en vertegenwoordigers vanuit angst gekozen, en daarin ligt het probleem. Als jullie je leiders gaan kiezen vanuit hoop, liefde en in harmonie met je energie, in plaats van te proberen ervaringen te meten of beloften te vergelijken, zullen jullie niet vanuit angst handelen. Lieverds, wij zeggen jullie dat het tijd wordt dat mensen hun kracht terugnemen. Dat is geen revolutie en hoeft ook niet op een negatieve manier te gaan.

Het is meer een rustige, innerlijke beslissing om je kracht in eigendom te houden. Maar jullie leven nog steeds in een veld van polariteit en dualiteit. Jullie zien de dingen als boven/beneden, juist/verkeerd, goed/slecht of liefde/angst – wat allemaal tegenstellingen zijn. Dat is nu aan het veranderen. Het wordt een veld van trialiteit waarin jullie een nieuw evenwicht hebben van het Hoger Zelf zodat jullie licht en donker niet langer afzonderlijk zien. Het is meer een soort driehoek die een cirkel verlicht. Naar verschillen kan gekeken worden als deel van elkaar, en met daarbij een nieuwe perceptie van het Hoger Zelf kunnen jullie het grotere beeld gaan zien. Het grotere beeld omvat ook kracht… eigen kracht. Vanaf het eerste begin van deze boodschappen hebben we jullie verteld dat kracht in evenwicht wordt gehouden met verantwoordelijkheid. Als jij je kracht op een bepaald gebied wilt verhogen, bedenk dan een manier om je verantwoording te vergroten.

De macht behoort het volk!
We vragen jullie om je kracht nooit meer weg te geven aan jullie leiders. Jullie houden die kracht vast in je hart. Jullie zijn verantwoordelijk voor je eigen welzijn, voor je eigen geluk, en voor het vinden van vreugde op deze planeet, want daarvoor kwamen jullie naar de Aarde. Daarom namen jullie een fysiek lichaam aan; daar draaide dit hele spel om. Dat spel gaat nu door een terugstelling (resetting), maar dat hoeft niet zo moeilijk te zijn als jullie het hebben ontworpen. De terugstelling kan heel kort, eenvoudig en gemakkelijk zijn. Laat ons jullie een paar specifieke voorbeelden geven zodat jullie kunnen zien hoe het er vanuit ons perspectief uitziet.

We hebben jullie een negatieve boodschap gegeven die de Hoeder liever niet had willen delen. De angst is dat jullie als gevolg van het horen ervan naar huis zullen gaan, je geld oppotten en niet meer uitgeven, met dingen zullen stoppen en jezelf beschermen. Wij zeggen jullie lieverds, dat dit de perfecte tijd is om een bedrijf te beginnen. Dit is het moment om een investering te doen of iets te kopen waar je al heel lang van droomt. Dit is de tijd om verantwoording te nemen voor jezelf en het stromen van je eigen energie. Als je overvloed wilt vergroten, begint dat bij de voordeur, niet bij de achterdeur; je wacht niet tot de energie zich aandient. Jullie zijn bang om niets te hebben. Lieverds, jullie staan op het punt dat te ondervinden, maar dat hoeft niet. Wij vertellen jullie dit niet om jullie bang te maken, maar om het weer ontwaken van je scheppingsgaven te bevorderen. We hopen dat jullie dit oppakken en je grootste droom creëren. We zouden niets liever willen dan over drie maanden terug te komen in deze zaal en jullie te horen zeggen: “Kijk, jullie hadden ongelijk!” Dat is de energie en het creatieve vermogen die jullie hebben. Vind hoop. Vind liefde.

Eenheid versus gescheidenheid
Neem je beslissingen vanuit eenheid in plaats van gescheidenheid. In het begin begon dit hele spel met wat jullie noemen de oerknal. Er zijn nu op deze planeet al vele jaren twee wetenschappelijke experimenten aan de gang. In feite heeft een van de experimenten al universele geheimen aan het licht gebracht maar de wetenschappers zijn er niet helemaal zeker van wat ze betekenen. Het zal niet lang meer duren voordat jullie meer gaan begrijpen van dit gebeuren wat de oerknal wordt genoemd en hoe het spel vorm kreeg. Als we jullie gewoon de basis ervoor geven, zullen jullie begrijpen waar jullie nu zijn in het proces.

Vanaf het moment van de oerknal breidde alles zich naar buiten toe uit. Hoewel jullie wetenschappers nog steeds geloven dat het universum uitdijt, hebben wij jullie een tijdje terug verteld dat het door vele dimensies getrokken is en nu in dezelfde beweging weer terugkeert, weer bij elkaar komt. De uitademing is begonnen; dat wat gescheiden werd om op het speelbord de illusie van polariteit te creëren, komt weer bij elkaar. Dat is de natuurlijke stroming van de energie in het universum. Het gaat allemaal over eenheid en het vinden en respecteren van gemeenschappelijke kenmerken tussen een ieder van jullie. Dat is de eerste toepassing waarvoor jullie deze informatie kunnen gebruiken. In plaats van je te focussen op de punten waarop jullie verschillen van een ander mens, land, een andere cultuur of religie, zoek je naar de punten van overeenkomst. Zoek de gemeenschappelijke kenmerken tussen jullie allemaal en dat zal je helpen om dit los te laten.

De economische her-bedrading
Bijna op dezelfde manier als jullie fysiek worden her-bedraad om meer van je eigen licht, eigenschappen en energie in je fysieke lichaam te herbergen, wordt de Aarde her-bedraad om deze plaats en schoonheid te weerspiegelen en vast te houden. Het zal een plaats van schoonheid zijn die niet overheerst, misbruikt of gebruikt kan worden.

Als jullie kijken naar de universele energie, die we vergeleken hebben met een laken dat aan een waslijn hangt, en je duwt er met je vinger in, verschijnt er aan de andere kant een uitstulping. Dat is heel gewoon oorzaak en gevolg. Trek jij je vinger terug dan is het de natuurlijke stroming van de energie in het universum die het laken weer glad trekt of terug laat komen in de neutrale positie. Het universum krimpt nu, het dijt niet uit. Als jullie jezelf persoonlijk, collectief, binnen de bedrijven en de overheden in de stroming zetten van weer bij elkaar komen in plaats van af te scheiden, zullen jullie deze overgang gemakkelijk maken.

Zolang jullie je afscheiden, zullen er problemen zijn want jullie zitten dan in een tegenwerkende Universele Energie. Vijf jaar geleden konden jullie dit zonder nadelige gevolgen doen, maar nu de collectieve vibratie een niveau heeft bereikt waar jullie tolerantie voor leugens en bedrog is verdwenen, is er geen ruimte meer om buiten de grenzen van de Universele Energie te opereren. Als gevolg daarvan beginnen jullie de economische terugstelling te zien waarover al vele jaren gesproken werd. Dat terugstellen hoeft geen groot drama te zijn. Het kan een redelijk gemakkelijke overgang zijn, als jullie de hoop en liefde in je hart kunnen vinden en als jullie de verantwoording kunnen vinden die je op welke manier ook voor je eigen leven gaat nemen. Er staat een wonder te gebeuren, lieverds, maar wij kunnen het niet voor jullie creëren, want het is niet óns spel. Het is júllie spel.

We zijn hier om jullie harten te weerspiegelen; we zijn hier alleen om jullie een andere visie te geven. Geef alsjeblieft ook je kracht niet aan ons, want dat zou net zo verkeerd zijn als het aan de politieke leiders te geven die jullie in deze rotzooi hebben gebracht. We vragen jullie om in je eigen kracht te blijven staan, maar ook om de dingen die wij zeggen op te pakken en ze door je eigen filters te laten lopen. Behoud alleen die dingen die weerklank vinden in je hart en laat de rest los als zijnde op dit moment gewoon niet voor jou. De dingen die je loslaat zijn niet juist noch verkeerd, goed noch slecht, ze zijn gewoon op dit moment niet voor jou bestemd. Laat ze zonder oordeel los.

Hoe meer jullie jezelf in verenigende principes kunnen brengen, zelfs met jullie regeringen, hoe sneller jullie deze economische her-bedrading kunnen voltooien. We zullen jullie een heel specifiek voorbeeld geven. We sneden dit onderwerp al aan bij de Verenigde Naties in Wenen terwijl de gesprekken over de Europese Unie gaande waren. Deze samenwerking van regeringen verenigt in plaats van te scheiden. Het is dezelfde energie die de Verenigde Staten tot de grote natie en de economische supermacht heeft gemaakt. We vertellen jullie dit zodat jullie kunnen zien welke energieën zich isoleren en welke zich met elkaar vermengen. Vind een manier om dat eerst in je eigen hart en je eigen leven te doen en kies dan die mensen waarvan je denkt dat ze precies hetzelfde doen.

Het andere punt is dat wanneer je die op angst gebaseerde berichten hoort – want jullie zullen er vele horen – begrijp dan dat angst en pijn grote motiverende factoren zijn op Aarde. De ironie is dat je deze pijn bij je Thuiskomst zult her-inneren als een prachtige menselijke ervaring en je zult zeggen: “Her-inner jij je het moment waarop je me zo veel pijn deed? Dat was zo leuk!” Maar toch hoeven jullie dat wat er voor jullie ligt niet door te maken. Het is niet nodig. Jullie zijn de scheppers. Wanneer jullie een zuivere gedachte zeven seconden lang in je hoofd vasthouden, manifesteert die zich. Wanneer jullie collectief met elkaar een gedachte vasthouden, wordt het een onmetelijke manifestatie, want het gaat niet in stappen van 1, 2, 3, 4; het gaat exponentieel, dus van 1, 10, 100, 1000. Wanneer jullie dingen gezamenlijk doen, gaat het op die manier en wordt het enorm versterkt. In de Verenigde Staten staan jullie op het punt om verschillende collectieve beslissingen te nemen. Doe dat voor die mensen waar je van denkt dat ze gaan samenvoegen in plaats van scheiding veroorzaken en neem je beslissingen alsjeblieft vanuit liefde en kennis en niet vanuit angst. Doe dat en angst en pijn zullen niet langer controle over je hebben. Dan zul je je eigen werkelijkheid creëren. Iedereen zal dit doen in overeenstemming met zijn wensen en dromen. Dat zal de hele Aarde weer een prachtige plaats maken om te leven en de Hemel op Aarde brengen.

Een gelijke verdeling van rijkdom?
Velen van jullie denken dat er een ineenstorting van de markt moet plaatsvinden om een nieuw economisch systeem te krijgen, een systeem met de eerlijke en rechtvaardige intentie om de rijkdom gelijkmatig over de hele wereld te verdelen. Lieverds, wij zeggen jullie dat dit niet mogelijk is, want rijkdom is een gekozen iets. Laat ons dat uitleggen. Er bestaat een ladder die we gemakshalve een economische ladder zullen noemen. Bovenop heb je rijke mensen en onderop arme mensen. Lieverds, dit gaat over geld en dat past op geen enkele andere plaats. Jullie moeten onze perceptie van geld begrijpen, want het is louter een weerspiegeling van een weerspiegeling. Jullie beschouwen het als een energie, maar dat is het niet. Het is slechts een weerspiegeling van energie. Geld is alleen een symbool voor uitwisseling dat jullie gebruiken om energie uit te wisselen. Dat heeft nieuwe proporties aangenomen want er zitten gaten en luchtbellen in. In jullie economische systemen zitten grote luchtballonnen. Wel, in één van die systemen ontsnapt nu alle lucht uit de ballon. Dat gaat gepaard met grote verliezen, maar dat hoeft niet want het is slechts perceptie van perceptie van perceptie. Dat is de economische structuur op Aarde in deze tijd. Verander je persoonlijke perceptie en jullie zullen een begin maken met het veranderen van de collectieve perceptie. Dat kan heel snel gebeuren.

Wij vinden het interessant om naar jullie televisie te kijken. Sommige kanalen laten alleen het financiële nieuws zien omdat ze constant uitkijken naar een indicator die deze kant opgaat, zodat iedereen zich deze kant op kan haasten. Daarna wachten ze weer op een indicator dat het de andere kant opgaat, zodat iedereen zich naar die andere kant kan haasten. Het is perceptie van perceptie van perceptie. Trek je terug uit het spel, neem de verantwoording voor jezelf en het zal allemaal veranderen. Dat is wat we jullie vandaag kwamen vertellen. We hopen dat we jullie hoop geven en geen angst, want het hoeft niet negatief te zijn. Jullie kunnen alles hiervan in de mooiste structuren veranderen die er maar zijn. Maar het is nooit mogelijk om iets gelijkmatig over jullie planeet te verdelen, want individuen kiezen op welke plek van de ladder ze willen zitten. Wij zeggen jullie dat de ene plek niet beter is dan de andere, want er zijn lessen die je wel beneden maar niet boven kunt leren. Er zijn hier beneden verantwoordelijkheden die je misschien daar boven niet kunt oppakken en dan zul je wellicht daar beneden plaatsnemen. Er bestaat geen juist of verkeerd, want alles is een menselijke ervaring waar je voor gekozen hebt. We wensen voor jullie dat jullie gewoon je vreugde en passie vinden. Vinden jullie dat stuk waar je hart naar uitgaat, dan creëren jullie op die plek de Hemel. Er zullen geen economische structuren zijn die iets distribueren, want het zal niet langer nodig zijn om die structuren te hebben. Dat is het moment waarop jullie vrij van dat alles zullen worden.

Rolmodel: de “regering” van Lemurië
Uiteindelijk zullen jullie terugkeren naar het type regering dat jullie in de dagen van Lemurië hadden, wat eigenlijk een vorm van non-regering was. In die prachtige tijden waren jullie vergevorderde zielen. Jullie hadden geen wetten, maar gebruiken. Als een mens besloot de gebruiken niet te volgen, nam hij volledige verantwoording voor welke uitkomst dat ook teweegbracht en was dankbaar dat hij dat kon doen. In die dagen waren jullie zo vergevorderd dat jullie geen structuren nodig hadden. Daar keren jullie naar terug en daarom gaan jullie juist nu door een terugstelling van energie.

Nieuwe energie in bedrijven
Lieverds, wij zeggen jullie dat het niet de overheden zijn die jullie wereld hebben overgenomen. Het zijn de bedrijven, maar niet vanuit angst. Er is niets te duchten van een bedrijf want dat is slechts een collectief van mensen. Het is een economische basis die opgezet is met maar één doel en dat is meer geld binnenbrengen. We willen jullie een suggestie geven hoe jullie het gezicht van de Verenigde Staten en het gezicht van de planeet met betrekking tot die eenvoudige situatie kunnen veranderen. Momenteel geven jullie de bedrijven in de wereld meer macht dan jullie geven aan individuen. Slavernij is onwettig verklaard op Aarde maar toch is aan bedrijven het eigendomsrecht over bepaalde levensvormen toegekend. Het zou een privilege moeten zijn en geen recht om op Aarde een bedrijf te zijn. De regering zou een decreet moeten uitvaardigen dat bedrijven het welzijn van de mensen boven het maken van winst moeten laten gaan. Als dat nu in sommige grote bedrijven zou worden gedaan, zouden de aandeelhouders de bedrijven een proces aandoen en het nog winnen ook.

Momenteel luiden de wetten dat bedrijven hun beslissingen moeten nemen alleen gebaseerd op winst. Verander de definitie van een bedrijf en maak het tot een eer om er een te zijn. Maak het iets wat ze moeten waarmaken en als ze een beslissing nemen die tegen het publieke belang ingaat, zij erop aangesproken kunnen worden. Als alleen deze ene verandering zou worden ingevoerd, zouden jullie alle zeggenschap op deze planeet in één klap veranderen. Wij zeggen jullie dat op dat moment de oorlogsmachine tot stilstand komt, dat beloven we jullie. Als jullie regeringen druk bezig zijn met het redden van financiële systemen door ze financiële injecties te geven of ze op te kopen, hebben ze misschien niet genoeg geld om zich bezig te houden met de oorlogsindustrie. Misschien kan dat het licht in de duisternis zijn.

Jullie hebben daar genoeg van gehad. Dat hopen we tenminste. Wij hopen dat mensen zo ver in een hoek gedreven zijn dat ze nu bereid zijn te gaan creëren. Nu hebben jullie de kans. Verander het. Neem verantwoordelijkheid. Weet dat we vlak achter jullie staan, jullie aanmoedigend bij elke stap op het pad.

Lieverds, we houden meer van jullie dan jullie weten. We zijn een deel van jullie en jullie zijn een deel van ons. Het is voor ons zo’n grote eer om jullie in dit stadium te zien komen, maar we kunnen ook de angst zien die als gevolg daarvan over deze planeet kan komen. We kunnen de cycli zien die steeds opnieuw beginnen en enorme schade en kwaad aanrichten aan iets waar jullie je hart op gezet hebben en zo lang aan hebben gebouwd. Onttrek je eraan. Verander het. Begin met het nemen van al je beslissingen op basis van hoop en liefde en lach dan om de angst.

Met de grootste eer brengen we jullie vandaag deze belangrijke boodschap. We hopen dat de Hoeder ons wil vergeven dat we hem zo’n negatief bericht gaven, maar het is echt een boodschap van liefde en hoop want jullie staan op het punt hier op Aarde een nieuw spel te beginnen. Geniet van de rit.

Met veel respect bedanken wij jullie voor jullie aanwezigheid en her-inneren jullie eraan om elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Gevoelens van dankbaarheid

Terwijl ik dit schrijf ben ik in Riga, Letland. Steve heeft een dag met privé-sessies. Ik heb het genoegen om iedereen met een knuffel te begroeten als zij binnenkomen voor een speciale boodschap van Steve en de groep. Veel van deze mensen hebben net deelgenomen aan ons tweedaagse seminar ”Leven in de 5de dimensie”. Het was een magische gebeurtenis, dus voel ik een hartsverbinding met iedereen die binnenkomt. Afgelopen week was ook vol magie toen we “Sacred Relationshifts” presenteerden in Moskou. Voordat we terugvliegen naar de VS, hebben we nog een dag om Riga, een van onze favoriete steden, te verkennen.

Het leven is vol vreugde. Steve en ik zeggen vaak tegen elkaar hoe gelukkig we ons voelen om het leven dat we hebben met elkaar te delen. We zijn altijd aan het reizen en verbinden onze harten met de mensen die we ontmoeten. Ik voel me zo vol liefde en waardering.

Een favoriet citaat van de Dalai Lama is: “Geluk ligt niet voor het oprapen. Het komt voort uit je eigen handelingen.” In het leven van alledag worden we vaak geconfronteerd met allerlei uitdagingen. Als we besluiten alles vanuit een positief perspectief te benaderen, kunnen we minder gespannen door deze situaties gaan. Het helpt om iedereen die je ontmoet met een warm hart tegemoet te treden. Meestal voel je dan van hun kant ook hun liefde en steun. Het is de moeite waard om je leven met iemand anders te delen, zowel in de hoogte- als de dieptepunten.

Begin je dag met dankbaarheid voor deze prachtige wereld. Dit zal je een fijn en dankbaar gevoel geven. Hier zijn enkele woorden die mij hebben geïnspireerd. Ik hoop dat jullie ze ook een goede inspiratie vinden.

Laat je gedachten vrijelijk en met een open geest gaan. Glimlach vaak.
Zeg de mensen waar je van houdt, dat je van ze houdt.
Herontdek oude vrienden.
Maak nieuwe vrienden. Hoop, groei en steek je hand uit.
Pluk of koop wat bloemen en deel ze met anderen.
Houd een belofte.
Lach hartelijk.
Laat iemand toe in je leven.
Knuffel een kind.
Ontspan je door naar een zonsopgang of zonsondergang te gaan kijken.
Luister naar de regen. Geniet van de warmte van zonneschijn.
Vertrouw het leven en jezelf. Heb vertrouwen.
Durf fouten te maken en leer ervan.
Onderzoek het onbekende.
Maak een feest van het leven!

In liefde en licht, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.