Oktober 2003

De Uitademing is begonnen


Van Steve

De vorige maand begon de Groep over het opengaan van de portalen op onze Aarde en wat dat voor ons betekent. Zij zeiden te letten op de elektrische stormen en op het moment dat ik dit schrijf hebben die zich reeds over het grootste deel van de wereld verspreid. Zij hadden het over de elektrische aanpassingen die nodig waren om de portaalenergie binnen te brengen en dat dit de oorzaak was van de grote stroomstoringen die wij hebben ondervonden. Zij zeiden specifiek te letten op nog twee grote storingen die inmiddels zijn opgetreden; de eerste een week nadat de channeling was gepubliceerd waarbij een enorme energiegolf het grote delen van Denemarken en Zweden in het donker zette en de tweede toen de stroom in heel Italië uitviel.

Ik ben ervan overtuigd dat dit de twee grote stroomstoringen waren waar de Groep het over had; toch zeggen ze dat we in een periode van verdere aanpassing van onze elektrische apparatuur zitten aangezien die zich nu aanpast aan het veranderende magnetisme van de portaalenergie op Aarde. We kunnen nu dus verdere aanpassing van onze computers en andere gevoelige apparatuur verwachten. In de meeste gevallen zal dit niet betekenen dat deze apparaten vervangen dienen te worden; slechts dat ze aangepast moeten worden. Wij gaan in ons eigen fysieke wezen door een soortgelijk herbedradingsproces. Die veranderingen, zeggen ze, kunnen heel problematisch zijn; toch is er één ding dat we kunnen doen om deze overgang zo gemakkelijk mogelijk te maken en dat is ons te verbinden met onze oorspronkelijke spirituele familie.

Van de Groep

Groeten van Thuis!

Lichtwerkers van de Aarde, verzamel en verenig je als spirituele familie aangezien de volgende evolutiefase gaande is. Jullie hebben het recht verdiend om jezelf ‘werkers van het Licht’ te noemen en wij bestempelen jullie trots als ‘Lichtwerkers van de Aarde’.


Onderscheiding: het eerste instrument

Jullie zien grote veranderingen in het energieveld waarin jullie op dit moment het Spel spelen. Wij zullen jullie nu iets meer vertellen van wat er in het vooruitzicht ligt en waarom, want wij zijn hier om jullie stuk voor stuk te helpen her-inneren waartoe jullie werkelijk in staat zijn. Zoals altijd, her-inneren wij jullie eraan dat je eerste manifestatie van kracht in het maken van je eigen keuzen ligt. Het kiezen van de gedachten en ideeën die jullie in je hoofd en hart laten verblijven, is de allereerste keuze die jullie moeten maken.

In de nabije toekomst zullen jullie belangrijke veranderingen op Aarde zien aangezien er vele portalen nu opengaan. Spoedig zullen er wezens onder jullie zijn die jullie heel erg zullen bewonderen. Velen zullen geruisloos je werkelijkheid binnenkomen en je hulp aanbieden bij je evolutionaire vooruitgang. Dat zullen de rustige meesters zijn die van zeer grote waarde zullen zijn voor jullie wereld.

Hoewel de meeste nieuwkomers op de achtergrond zullen blijven, is dit het Spel van de Vrije Keuze en dat geldt voor iedereen die meespeelt. Het is alleszins denkbaar dat sommigen van hen zullen proberen om op heel omzichtige manieren je kracht weg te nemen. Sommigen zullen beweren dat ze alle antwoorden hebben. Het zal heel gemakkelijk voor jullie zijn om tegen hun gevorderde niveaus op te kijken en openlijk je kracht weg te geven. Jullie aangeboren liefde voor drama kan jullie gemakkelijk verleiden tot het zo graag willen dat iets waar is dat je het in feite creëert. In zo’n situatie is het heel goed mogelijk dat jullie je kracht zo maar weggeven.

Dit is de volgende belangrijke gebeurtenis voor de mensheid waar jullie je op voorbereid hebben. Daarom zijn jullie het “Tijdperk van B(ekrachtiging)” binnengegaan. Wij vragen jullie om er alsjeblieft vertrouwd mee te raken de energie in je innerlijk te voelen en alleen die gedachten en gevoelens te kiezen die weerklank vinden in je hart. Neem, zelfs bij het horen of lezen van onze boodschap, alsjeblieft alleen die gedachten op die iets toevoegen en weerklank vinden in je hart. Laat de rest zonder oordeel los en jullie zullen de kunst van het onderscheiden snel meester zijn.


Dynamiek van een Vortex (energiekolk)

Jullie zijn gewend geraakt aan de eigenschappen van vortexen in jullie wereld. Een vortex is gewoon het bewegen van energie in een ronddraaiende beweging. Velen van jullie zijn naar specifieke plaatsen geroepen om de hoeder van een vortex te zijn. Wij hebben zelfs een speciale boodschap voor de hoeders van de vortexen (energiekolken) gegeven om jullie te laten weten dat deze bijzondere contracten met de moeder zelf, reden konden zijn waarom jullie je onweerstaanbaar aangetrokken voelden om in een bepaald gebied te gaan wonen. Vortexen worden alleen door tussenkomst van zuivere liefde in de Aarde verankerd. De zorg en voeding van elke individuele vortex zijn aan de hoeders ervan toevertrouwd. Als direct gevolg van deze contracten zijn sommigen heel erg gaan houden van de gebieden waarin ze wonen.

Wanneer een vortex eenmaal voldoende is verankerd en de collectieve vibratie van de Aarde een niveau bereikt dat hoog genoeg is om de energie te ondersteunen, begint de evolutie. De natuurlijke evolutiecyclus van een vortex is een opening te worden door tijd en ruimte, een zogenoemd portaal. Jullie nieuwe relatie tot tijd en ruimte heeft het voor jullie mogelijk gemaakt om deze evolutie waar te nemen en er interactief mee te werken. Portalen hebben op Aarde vanaf het begin bestaan. In feite hebben de eerste portalen het leven op jullie planeet voortgebracht. Sommige van deze portalen hebben als hoogenergetische locaties op Aarde op magische wijze mensen naar zich toegetrokken. Maar nu beginnen deze portalen in omvang en aantal toe te nemen en zijn sommige portalen die reeds enige tijd op hun plaats zitten, zelfs aan het veranderen.


Dynamiek van een Portaal

Portalen zijn in wezen een opening door tijd en ruimte. De gemakkelijkste manier om een portaal te identificeren is door zijn effect op wat normaliter een vast voorwerp in tijd of ruimte zou zijn. Het door een tijdgat vallen zal heel gewoon worden aangezien mensen nu per ongeluk door portalen zullen vallen. In zo’n geval kan men tot de ontdekking komen dat men 40 km verder is op een weg die men reeds vele malen heeft afgelegd, dan men dacht. Dit fenomeen is reeds heel gewoon geworden onder degenen die op vibratiegebied voorop lopen. Het is begonnen.

Een andere manier waarop jullie zullen leren portalen te onderscheiden is door je verhoogde reukzin. Jullie neus is snel aan het veranderen om zich aan te passen bij de hogere evolutie en in de meeste gevallen zal die in staat zijn om portalen te onderscheiden via een geur. Voorheen werd ditzelfde fenomeen ervaren wanneer spirits die overgegaan waren naar Huis, jullie wereld binnenkwamen om een bezoek aan de levenden te brengen. Zij maakten hun eigen portaal open en je rook dan vaak een bekende geur op het moment dat die spirit bij bij in de buurt was. Schenk aandacht aan je neus, die zal je goed leiden.


Kenmerken van een Portaal

Deze portalen verbinden in feite alle dimensies met elkaar. Wanneer de collectieve vibratie van de mensheid voldoende hoog is om dat te ondersteunen, zullen deze portalen gebruikt worden om naar andere dimensies van tijd en ruimte te reizen. Ondertussen zullen ze gebruikt worden door bezoekers die op reis gaan om de Prachtige Show te bekijken die de eerste Planeet van de Vrije Keuze bij het binnengaan van de ascensiestatus biedt. Reeds eerder zijn planeten geleidelijk overgegaan naar dit hogere rijk, maar dat is nog nooit eerder gebeurd zonder grote leiding van een hiërarchie van toezichthouders die de overgang organiseerde. Het Grote Spel van Vrije Keuze kent zo’n infrastructuur niet aangezien jullie toezichthouders uit de engelenrijken (wij, de Groep) nooit inbreuk zullen maken op de hoofdrichtlijn van vrije keuze. Het grootste potentieel van God dat zich van zichzelf bewust wordt, is nu aan de gang op Aarde tot algehele verbazing van velen in de hiërarchie alsmede van de waarnemers.


Portalen veranderen

Jullie bekendheid met vortexen doet jullie geloven dat ze op dezelfde plaats blijven, maar wij zeggen jullie dat wanneer een vortex zich eenmaal tot een portaal ontwikkelt hij niet langer gebonden is aan dezelfde plaats. Zelfs veel vortexen die de hoogenergetische plekken op jullie planeet hebben gecreëerd, beginnen zich nu tot portalen te ontwikkelen en van plaats te veranderen. Net zoals de magnetische polen van jullie planeet per dag wel 80 km van plaats kunnen veranderen en permanent gemiddeld 40 km per jaar afwijken, zo kan dat ook gaan met de energievorm die ‘portaal’ wordt genoemd. Deze verplaatsing kan grote verwarring veroorzaken bij sommige trekkende dieren aangezien de portalen in wisselwerking staan met de magnetische velden waaraan zij hun richtinggevoel ontlenen. De verwarring van sommige walvissen de afgelopen jaren is grotendeels te wijten aan de toename van vortexen en portalen op Aarde.

Op dit moment zullen geregeld meer portalen opengaan en jullie zullen gewend raken aan de nieuwe eigenschappen van het leven in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde. Net zoals de Kristalenergie voor mensen een omgeving kan creëren om in hogere energie te leven en de ascensiestatus te bereiken, zo zullen de portalen met de Aarde werken om haar te helpen diezelfde hogere status te bereiken. Jullie moeten samen vooruitgaan of niemand zal vooruitgaan.


De uitademing is begonnen

Onlangs hebben we het gehad over “de Adem van God”, waarbij we uitlegden dat het universum uitdijt totdat een punt wordt bereikt waarop het versnelt en een andere dimensie binnengaat. Daar zet het diezelfde beweging voort, maar krimpt nu in elkaar. Zodra het centrum, of het nulpunt, wordt bereikt zet het diezelfde beweging weer voort en begint opnieuw uit te dijen. Dit wordt “de Adem van God” genoemd en is een natuurlijke beweging van het universum. Nu vertellen we jullie dat de Uitademing is begonnen. Zodra deze Uitademing vaart krijgt, zullen steeds meer portalen opengaan. Geloof ons wanneer wij zeggen dat jullie pas aan het prille begin van deze energieverandering staan en dat de dingen binnenkort heel interessant zullen worden.

Als de portalen doorgaan in aantal en omvang toe te nemen, zullen zij uiteindelijk een kritieke massa bereiken en de Aarde omsluiten. Op dat punt zal de Aarde zelf een portaal zijn dat door alle dimensionale werkelijkheden gaat. Dat is het einde van de energetische verschuiving die nu aan de gang is. Dat is het punt waarop jullie engelen zullen worden voor de dappere zielen die ermee hebben ingestemd om de sluier voor te doen en het spel te gaan spelen op de tweede Planeet van de Vrije Keuze. Kunnen jullie begrijpen waarom er in het universum zo veel opwinding is over hetgeen jullie nu aan het doen zijn? Het is begonnen.


Activeringsteams

De portaalactiveringen nemen nu toe. Dit is voor jullie allemaal een tijd om portalen te openen wanneer jullie de oproep daartoe horen. Met behulp van ceremonies en intentie kan dat heel gemakkelijk worden gedaan. De Aarde verstaat het wanneer jullie tot haar spreken en zij wacht nu op jullie acties. Velen van jullie zullen merken dat ze een duidelijke aanwijzingen krijgen om portalen te gaan openen met behulp van ceremonie en zullen zelfs heilige teams gaan vormen die op reis gaan om deze taak te vervullen. Volg hierin alsjeblieft je hart, lieverds, want velen van jullie zijn naar de Aarde gekomen in de hoopvolle verwachting dit werk te doen. Weet dat jullie meer geëerd en gerespecteerd worden dan jullie kunnen begrijpen.


Nieuwe taken

De geliefde mensen die de energie van deze portalen hebben vastgehouden, zullen nu merken dat veel van hun rollen aan het veranderen zijn. Sommigen die zich aangetrokken voelden om in andere gebieden te gaan wonen, blijken nu terug te keren naar de plek waar zij begonnen zijn aangezien hun relatie met het land en de vortex die zij bewaakten veranderd is. Dit zijn ook de mensen die de energieverschuiving het sterkst zullen voelen in hun fysieke wezen.

Aan de andere kant kunnen veel mensen zich plotseling aangetrokken voelen tot nieuwe gebieden, aangezien er werk is te doen in elk portaal dat opengaat. Sommige portalen zullen veel mensen aantrekken, andere zullen slechts enkele mensen nodig hebben. De energie van sommige hele steden zal drastisch veranderen ten gevolge van degenen die plotseling de behoefte voelen om daar naartoe te verhuizen. Dit is een manier waarop de Aarde zelf oorspronkelijke spirituele familie bij elkaar kan brengen. Ook kunnen in een bepaald gebied veel mensen onverwachts naar andere gebieden getrokken worden. Dat kan een exodus lijken van de ene plek naar de andere. Het is begonnen.


Het vinden van oorspronkelijke spirituele familie

Er is één eenvoudige handeling die jullie meer dan iets anders kan helpen bij het vinden van je evenwicht en dat is de vereniging met je oorspronkelijke spirituele familie. Toen jullie voor het eerst op Aarde incarneerden om het Spel te spelen, kwamen jullie met familie en met hen die jullie onvoorwaardelijk vertrouwden. Telkens weer incarneerden jullie met deze zielen en zo werden ze je zielsgroep. Na veel incarnaties en lange tijdsperioden completeerden jullie het karma met je zielsgroep en trokken naar andere groepen, zo nieuwe zielsgroepen vormend. Nu de Aarde naar haar ascensiestatus toegaat, is het heel nuttig om je te herenigen met je oorspronkelijke spirituele familie. Je zult hen vinden onder mensen die gelijkgestemd zijn. Dat zijn de speciale mensen die je herkent op het moment dat je contact met hen maakt. Zoek die mensen, verbind je met hen en sluit hen in je hart, en je aanpassing zal veel gemakkelijker gaan. Help hen en sta hen toe jou te helpen.


Elektrische herbedrading

Zodra deze portalen opengaan, zullen veel dingen zich aanpassen. Jullie hebben reeds grote aanpassingen gezien in jullie elektrische krachtcentrales en jullie zullen nu verdere aanpassing gaan zien in elektrische apparatuur op vele niveaus inclusief nog meer stroomstoringen. Net zoals de kristalkinderen zich moeten aanpassen aan elektriciteit, moeten jullie je aanpassen aan de nieuwe Kristalenergie. De portalen creëren een gelegenheid voor de Kristalenergie om jullie wereld volledig binnen te komen. De Kristalenergie verandert nu de fundamenteel magnetische structuur waarin jullie leven. Dit werd beschouwd als het samensmelten van het magnetische netwerk met de kristallijnen netwerken van de Aarde.

Dit zijn echt unieke tijden, lieverds. Jullie hebben gebeurtenissen in gang gezet die nog nooit eerder in Alles-wat-is zijn voorgekomen. Wij vragen jullie een hand naar elkaar uit te steken, je oorspronkelijke spirituele familie te zoeken en eerst zelf in evenwicht te komen. En wanneer je dan in balans bent, steek dan je hand uit naar anderen die op zoek zullen zijn naar antwoorden omdat ook zij deze veranderingen ervaren. Jullie zijn de werkers voor het Licht en wij zijn er trots op om jullie ‘de Lichtwerkers van de Aarde’ te noemen. Het is met de grootste eer dat wij jullie vragen elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

ESPAVO

De Groep.


Van Steve

Barbara en ik zijn kort geleden teruggekeerd van de ESPAVO Conferentie in Mt. Shasta, Californië. Tijdens dit lange weekend presenteerden we drie live channelingen. De eerste op een magische plaats die Glass Mountain heet. Deze berg van natuurlijk obsidiaan (vulkanisch glas) is echt een vijfdimensionale ruimte. We moesten heel voorzichtig zijn waar we gingen zitten en wat we aanraakten aangezien het obsidiaan zo scherp was als scheermesjes. Daarbij kwam nog dat we heel voorzichtig moesten zijn met wat we in onze gedachten toelieten gedurende die tijd, want die gedachten zouden in de vijfdimensionale ruimte direct tot manifestatie gekomen zijn. Op deze plek nam de Groep ons mee op een visuele reis in een portaal in de berg zelf om ons te laten weten hoe het er van daaruit uitzag. Zij vertelden een aantal essentiële dingen over portalen om ons te helpen het fenomeen te begrijpen dat nu op Aarde op veel plaatsen tegelijk optreedt. Dit was de eerste keer dat de Groep ons vertelde dat portalen zich verplaatsen. Het was een prachtige dag en we waren heel sterk met elkaar verbonden, bijna alsof we allemaal zojuist uit die berg te voorschijn waren gekomen.

De derde channeling werd op de laatste dag van de conferentie gepresenteerd en zal een hoeksteen zijn voor toekomstige informatie van de Groep. Zij vertelden ons waar we op moesten letten nu deze veranderingen zich in deze magische tijd voltrekken. Deze channeling is getiteld “Het tijdperk van B(ekrachtiging)”. In deze boodschap zeiden ze ons uit te kijken naar verscheidene essentiële indicaties zoals veranderingen in de economie, buitenaardse contacten en andere gebeurtenissen die een aanvang zullen nemen wanneer deze portalen opengaan en wij er gebruik van gaan maken. Het Tijdperk van B(ekrachtiging) is aangebroken. Het woord is dus nu aan ons.

Beide channelingen werden opgenomen en zijn beschikbaar op video- en geluidsband in de Lightworker Store.

De tweede channeling werd gegeven op Mt. Shasta, waar we een bijzondere vallei hadden gevonden om bij elkaar te komen. Iedereen ging op een rotsblok zitten en de Groep leidde ons door een gelegenheid waarbij elke persoon kon delen in hun wijsheid. Hoewel we alle opnameapparatuur hadden meegenomen zei de Groep dat dit niet opgenomen zou worden. Zij hadden gelijk; de camera stopte kort nadat de channeling begon.

Aan het einde van de channeling, zeiden ze ons ervoor te zorgen dat we de vallei zouden verlaten langs één kant van de grootste rots. Zij vertelden ons dat wij tijdens de duur van de channeling in een portaal waren geweest en dat het portaal zich zelfs tijdens de channeling had verplaatst. Ik moet zeggen dat ik niet echt het gevoel had in een tijdportaal te zitten. Het voelde voor mij heel gewoon. Maar van de 50 aanwezigen waren er 4 die niet luisterden en die de vallei uitdwaalden zonder langs de grote rots te gaan zoals de Groep had gezegd.

Enkele minuten later bevonden we ons op de parkeerplaats en werd ik me bewust dat er zo’n 20 à 30 mensen dezelfde parkeerplaats opgekomen waren terwijl wij in de vallei waren. Wij waren absoluut niet gestoord en hadden geen enkele wandelaar gezien op de vele paden die door de vallei liepen. Maar op het moment dat we de vallei uitkwamen gingen verschillende mensen over de heuvel de vallei in alsof ze in de rij hadden gestaan. Wij ontdekten ook dat de vier mensen die aan de verkeerde kant van de rots waren weggegaan, de weg op een relatief kleine parkeerplaats waren kwijtgeraakt en hun auto niet konden terugvinden. Toen ze eenmaal met iemand anders in aanraking kwamen konden ze zich weer oriënteren en hun weg terugvinden. Aangezien zij het portaal niet op de juiste manier hadden verlaten, waren zij in de war geraakt in welke dimensie ze zich bevonden.

De volgende dag ontdekten we dat slechts heel weinig van onze mensen zich bewust waren van al die andere mensen die waren verschenen terwijl wij in de vallei waren. Zo kwamen op de laatste dag ook twee gasten naar de channeling die daarvoor niet bij ons waren geweest. Zij vertelden ons dat zij die ochtend op de berg waren geweest en naar ons hadden zitten kijken vanaf grotere hoogte waar zij een prachtig uitzicht hadden over de hele vallei. Zij zeiden dat zij met verrekijkers in hun vouwstoelen hadden zitten kijken en ons de vallei hadden zien binnenkomen waarna we prompt uit het zicht verdwenen. Wordt vervolgd.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes

Steve Rother

“De Hoeder”

De hartverbinding
Spirituele Familie


Van Barbara

Wanneer jullie dit lezen zijn Steve en ik in Europa. Ik schrijf dit enkele dagen voordat wij naar Turkije, België en Nederland gaan. Ik voel de opwinding en verwachting van grote avonturen die voor ons liggen. Ik sprak met iemand die in de Verenigde Staten woont en een afspraak maakte voor een sessie. Zij zei: “Wat opwindend om naar vreemde (foreign) landen te gaan.” Ik stemde daarmee in maar zodra ik de telefoon had neergelegd dacht ik na over haar opmerking. Haar uitspraak voelde niet goed voor me. Toen realiseerde ik me dat het woord “foreign” (vreemd) niet juist was. Ik pakte het woordenboek en zocht het woord “foreign” op en als eerste stond daar “overseas” (overzees of buitenlands). Ja dat klopte, geen probleem daarmee. Maar toen ik verder las gaf het woordenboek ook de betekenis aan van “distant”(ver verwijderd), “far off” (ver weg), “strange” (vreemd), “unfamiliar” (ongewoon) en “unknown” (onbekend). Met deze omschrijving van onze ervaringen was ik het helemaal niet eens. Wellicht had de persoon die de opmerking maakte, niet van die heerlijke avonturen meegemaakt die Steve en ik hebben overal waar we komen.

Wij zijn gezegend met ons Lichtwerk om naar zo veel plaatsen in deze wereld te kunnen reizen en wij kijken uit naar vele andere plaatsen die aan de horizon opdoemen. Tot dusver is 2003 een jaar geweest van het verbinden van harten over de hele wereld. Er zijn zo veel plaatsen die we tot dusver niet hebben kunnen bezoeken maar waar we wel van horen. Elke keer als wij een telefoontje of een e-mail van iemand krijgen, ongeacht waar die woont, voel ik een verbinding en verbinden onze spirits zich met elkaar. Overal waar we heen gaan, maken we contact met Spirituele Familie. De mensen die we ontmoeten verschillen niet van elkaar. We mogen ons wat anders kleden en anders spreken, maar dat zijn slechts gewoonten en talen. Wij zijn allemaal op zoek naar dezelfde waarheden en onze harten spreken allemaal de waarheid van liefde.

Ik ben geen grote fan van nieuws kijken op TV maar zo af en toe kijk ik wel eens wat er gepresenteerd wordt, als een soort overzicht van de wereld. Ik vind het ontmoedigend. Het wordt vaak neergezet als een totale scheiding tussen mensen uit dezelfde wereld. Door verschillende talen kan communicatie moeilijk verlopen. Verkeerd begrepen worden is daarbij gemakkelijk. Maar als we niet oordelen en ons hart openstellen, kunnen we echt communiceren. We zijn allemaal gelijk. Er bestaat geen verschil tussen ons, alleen maar tussen omgevingen. Ik heb altijd tegen Steve gezegd: “Ik denk dat we op een keer naar een “vreemd” land zullen reizen dat totaal anders is dan de VS.” Dat is tot op heden niet gebeurd. Zodra we aankomen en ik de liefde van de mensen en het land voel, weet ik dat er geen verschil is. Ik heb altijd het gevoel gehad dat reizen zoiets is als een portaal binnengaan. De tijd verandert en plotseling ben je in een andere dimensie.

Wij zijn niet alleen in dit universum. Ik denk dat als we onze geest en ons hart openstellen en de angst loslaten, wij heel snel in staat zijn om wezens van andere planeten te accepteren zonder de mystiek of het oordeel dat wij zo makkelijk over hen hebben. Zodra we voorbij gaan aan het mysterieuze zouden we wel eens kunnen ontdekken dat ze niet anders zijn dan wij.

De Groep had het over mensen die plotseling naar nieuwe portalen worden getrokken. Voor ons persoonlijk is dat ook waar. Wij hebben meer dan achtentwintig jaar in het prachtige San Diego, Californië gewoond. De laatste tijd voelen we ons aangetrokken om een nieuw begin te maken in Las Vegas, Nevada. Wij weten dat dit een bijzonder gebied is waar een nieuw portaal aan het opengaan is. Dit gebied is heel lang verkeerd begrepen. Mensen hebben me verteld dat dit een “donker” gebied is, zonder spirituele groei. Geloof me als ik zeg dat het tegendeel waar is. Het is de stad van lichtjes en een stad om in de gaten te houden. Er zal daar in de toekomst veel gebeuren. Tot mijn verbazing omringen prachtige bergen de gehele stad. Ik voel me aangetrokken tot die bergen en voor Steve zal zijn wens in vervulling gaan om in de woestijn te leven. Wij schenken aandacht aan het gebied waartoe we ons aangetrokken voelen. Iemand vertelde ons dat hij het idee had dat we gedurende zes maanden van het jaar in de VS zouden gaan wonen en de andere zes maanden in Europa. Dat voelde voor mij aan als een perfecte regeling!

Ik kijk uit naar de dag waarop we door de tijd kunnen reizen, waarop we met onze ogen kunnen knipperen en ergens in de wereld kunnen zijn waar we op dat moment zouden willen zijn. Volg je hart om te zien welke plaats voor jou bestemd is. Niet iedereen hoeft te verhuizen. Velen zullen hun portalen achter hun eigen huis vinden. Op onze reizen heb ik altijd het gevoel gehad dat ik overal waar we waren, thuis kon zijn. Thuis is waar je hart ligt.

In elk seminar vraag ik de mensen om de zaal rond te kijken en elkaar in de ogen tot diep in de ziel te kijken. Er is een reden waarom deze speciale groep mensen bij elkaar is gekomen. Wij maken mee dat mensen de hele wereld over reizen om bij een bepaald gebeuren te zijn. Dat is een hereniging van geliefden. Dat is een hereniging van Spirituele Familie.

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.