Oktober 2001

Kristal Energie van de Nieuwe Aarde

Van Steve:

Deze boodschap zou er oorspronkelijke de vorige maand uitgaan maar werd vervangen door de live channeling die we presenteerden op de scheppingsweide. Het ziet er naar uit dat deze boodschap nu echter nog actueler is. Vanuit een hoger perspectief legt deze boodschap uit waarom de dingen op onze Aarde nu zo in beroering zijn en waar deze energie toe leidt. Er ligt werk op ons te wachten.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Er is veel te bespreken in onze korte tijd samen. De dagen zijn de afgelopen weken sneller voorbij gegaan. Nu jullie dichter bij Huis komen is je relatie tot tijd aan het veranderen. Wees daar niet bang voor want jullie passen je ook sneller aan de veranderingen aan. De sluier wordt dunner en vanaf de plek waar jullie leven zien jullie nu meer van Thuis. Daardoor hebben jullie het idee alsof je in een vreemde omgeving bent. Heb geduld lieverds, want de vooruitgang die jullie maken heeft in deze nieuwe wereld diepgaande effecten op jullie werkelijkheid. Het naijleffect bij mede-schepping is nu ook veel korter. De Nieuwe Energie trilt in een hoger tempo en om die hogere trillingen in je op te kunnen nemen is het nodig dat je relatie tot alles om je heen verandert. Jullie reiken naar hogere waarheden en die vinden jullie. Jullie zijn niet alleen, want overal zullen jullie nu mensen van allerlei levenswijzen en geloofsrichtingen naar hogere waarheden zien reiken. Dit is jullie tijd. Word wakker uit de droom, lieverds. De illusie van polariteit is langzaam aan het verdwijnen.

De vrouwelijke energie

Sinds de infusies enkele maanden geleden begonnen, is de energie van de zon opgeslagen in de tektonische platen van de Aarde. Dit is de Kristalenergie die jullie zullen gebruiken om Thuis te creëren. Die energie staat ook bekend als de Christusenergie. Leg deze woorden alsjeblieft niet verkeerd uit en denk niet dat wij één speciale religie hoger stellen dan de andere religies. We gebruiken het woord Christus in de hogere betekenis aangezien alles met elkaar is verbonden via het Kristallen (Christallen) netwerk. Deze energie komt van de Centrale Zon en daar wordt in geen enkele religie over gesproken. Deze energie werd eerst bijeengebracht en opgeslagen in de Zon van jullie zonnestelsel. Bij het bereiken van een kritische massa, werd deze energie weer uitgezonden in de vorm van zonnevlammen. Ze drong daarna door in jullie planeet en werd opgeslagen in de tektonische platen. Jullie hebben nu een zodanig vooruitgangsniveau bereikt dat deze energie uit de opslaggebieden losgelaten kan worden en haar weg kan vinden naar jullie wereld en jullie leven. Dit is de essentie van de in balans zijnde mannelijke/vrouwelijke energie. In het begin van het Spel domineerde op Aarde de vrouwelijke energie. Lessen werden geleerd en door een zwaai van de slinger kwam de mannelijke energie voor enige tijd dominerend in jullie wereld. Aan dat bewind komt nu een einde aangezien de in balans zijnde mannelijke/vrouwelijke energie terugkeert om een begin te maken met de Nieuwe Aarde. Deze keer zal de energie niet van bovenaf binnenkomen maar vanuit de diepten van de Aarde zelf. Degenen onder jullie die ervoor hebben gekozen om voorop te gaan bij de trillingsveranderingen, zullen dit ervaren als een verhoogde gevoeligheid. Jullie vragen “wat voor invloed zal dat op mij hebben?” Wij zeggen jullie dat het antwoord op deze vraag afhangt van het punt van waaruit je tegen deze gebeurtenissen aankijkt. Stel jezelf de vraag wat jouw reactie was toen wij de woorden “verhoogde gevoeligheid” uitspraken. Voegden deze woorden iets aan je toe of haalden ze iets bij je weg? Wij vragen jullie om bij jezelf na te gaan wat jouw perspectief is en dat nu, indien nodig, te veranderen in een perspectief dat je goed van pas zal komen bij de komende veranderingen. Jullie hebben ontelbare levens gebruikt om precies op dit exacte moment in de tijd hier te zijn. Verstop je daar alsjeblieft niet voor nu het zover is.

Oproep om het Licht te verspreiden
Dit is een oproep om het Licht te verspreiden. Luister er nu naar want deze oproep zal niet herhaald worden.

Het mineralenrijk

Als de energie begint vrij te komen, zal het bestaansniveau dat het mineralenrijk wordt genoemd, als eerste de effecten ervan voelen. Er bestaan magische “hot spots” op Aarde die zich reeds vele jaren hebben voorbereid op deze energie. Veel van deze plaatsen kennen jullie als “heilige plaatsen”. Dat zijn de energieplekken op Aarde, waar de veranderingen het meest gevoeld zullen worden. Ter voorbereiding op deze gebeurtenis zijn deze gebieden de laatste vijftig jaar gaan veranderen. Jullie hebben de laatste jaren en zelfs de laatste maanden kunnen zien dat sommige energetische “hot spots” aan het veranderen waren. Dat zal doorgaan want het doel van deze energiekolken is om de Christusenergie op te nemen. Dat staat nu te gebeuren. Terwijl dat gebeurt zullen de mineralen van energiedichtheid veranderen. De mineralen verhogen hun trilling in een ontzaglijk hoog tempo en daardoor zal de trilling van de rotsen zelf gaan veranderen.

Terwijl we hierover spraken zijn de Aarde en het dierenrijk reeds begonnen hun trilling te veranderen. Daardoor begint er verandering op te treden in hun relatie tot mensen en in de rol die zij tot dusver in het Spel hebben gespeeld. Spoedig zullen jullie gaan zien dat ook het mineralenrijk zijn relatie tot de mens begint te veranderen. Het mineralenrijk zal nu nog belangrijker worden in de algehele evolutie die nu gaande is. Jullie zullen dat op vele gebieden gaan zien.

Daarom hebben wij jullie gevraagd om voor tekenen van verandering de Ring van Vuur in de gaten te houden. Dit is één gebied dat jullie zal laten weten wanneer energie via het mineralenrijk wordt losgelaten.

Kristallen trilling

Eén van de eerste dingen die zichtbaar worden, zijn veranderingen in kristallen. Hebben jullie, met alle mineralen waarover jullie beschikken, je ooit afgevraagd waarom jullie van mening zijn dat kristallen spirituele eigenschappen hebben? De Aarde is grotendeels kristallijn van aard. Kristallen hebben een trillingsbereik die het dichtst bij het trillingsbereik van mensen ligt. Ze hebben soortgelijke persoonlijkheden en doelen. Een volledige interactie op jullie trillingsniveau is tot dusver niet mogelijk geweest, maar dat is nu aan het veranderen. Want nu kunnen jullie zien hoe bepaalde fysieke eigenschappen voor je ogen veranderen als deze energie door het trillingsniveau stroomt dat jullie kennen als het mineralenrijk. Sommige ondoorzichtige kristallen zullen helder worden. Over sommige heldere kristallen kan een waas komen waardoor ze ondoorzichtig worden. Als hun taak is verricht zouden ze in tweeën kunnen breken. Er kunnen ook insluitingen en veranderingen in de kristallen zelf zichtbaar worden.

Kristallen slaan trilling op. We her-inneren jullie er ook aan dat er een relatie is tussen de woorden kristal en Christus. Jullie hebben ontdekt dat door het aanbrengen van een kleine hoeveelheid elektrische energie op kwartskristallen, ze een trilling afgeven die zo nauwkeurig is dat jullie horloges perfect op tijd lopen. Jullie zullen nu gaan zien dat trillingen vrijkomen en zelfs veranderen, omdat datgene, wat jullie God noemen, zijn rol aan het herzien is. Kristallen spelen een veel belangrijker rol in jullie dagelijkse leven dan jullie je voor kunnen stellen.

Kristallen houden trilling vast en hebben daardoor specifieke eigenschappen en jullie hebben geleerd om die te gebruiken als schakelaars in het hart van jullie computers. De nu aan de gang zijnde veranderingen kunnen spanningen veroorzaken in jullie computersystemen. Wij vertellen jullie dat, nu jullie op het punt staan om computers te gaan maken met zelfdenkende capaciteiten. Jullie denken dat dit science fiction is, die een bedreiging vormt voor jullie veiligheid als mens. Gezien vanuit ons perspectief is dat heel humoristisch want we hebben jullie steeds verteld dat de Aarde en alles wat daartoe behoort in feite levende, bewuste wezens zijn. Kunnen jullie je onze vreugde voorstellen, nu we zien dat jullie de dimensionale grenzen die de mensheid zo lang gescheiden heeft gehouden van de mineralen, aan het overschrijden zijn? De kosmische grap daarbij is dat jullie niet van elkaar gescheiden zijn maar in feite één zijn. Wij kijken met veel humor toe als jullie bang wegrennen van je eigen schaduw.

De aard van kristallen als energiebron en reflector is voor jullie verborgen gehouden door jullie zelf. Jullie hebben ervoor gekozen om het Spel op deze manier te spelen om te zien of jullie de verleidingen konden weerstaan die jullie ervaren hebben in de dagen van Atlantis. Dat Spel is nu compleet en jullie zullen de komende tijd meer gaan zien van de twee primaire manieren waarop kristallen worden gebruikt. Atlantis staat voor de deur.

Elkaar kruisende dimensionale werkelijkheden

De Christusenergieën die nu op Aarde opgenomen worden, zullen de deur openen naar nog niet eerder ervaren dimensionale werkelijkheden. Enkele daarvan zullen antwoord geven op de vragen die jullie nu hebben, bijvoorbeeld op de vraag die op het moment dat je naar de nachtelijke hemel kijkt in je opkomt of er leven bestaat op andere planeten. Wij zeggen jullie dat er binnen jullie eigen tijd en ruimte veel interdimensionale werkelijkheden bestaan. Daarom zien jullie nu verandering in je relatie tot lineaire tijd. Blijf in contact, want er komt nog veel meer. Voor nu vragen wij jullie om te begrijpen dat vermenging met enkele andere dimensies van tijd en ruimte mogelijk is omdat de Christusenergie terugkeert naar Aarde.

We hebben jullie gevraagd om met energiekolken te gaan werken. Deze snel draaiende energievormen creëren een ankerplaats waar de Christusenergie in de Aarde opgenomen kan worden. Deze energie-infusie zou oorspronkelijk worden gebruikt om het centrale energieveld te ontwrichten en de planeet uiteindelijk in een wervelende val te storten. Omdat jullie uit de droom aan het ontwaken zijn en in je eigen kracht gaan staan, hebben jullie het doel en het nut van deze energie veranderd. Die zal zich nu op de planeet vestigen en meehelpen de trilling van alles en iedereen te veranderen.

Weerstand van de Oude Garde

De gebeurtenissen van de laatste tijd op jullie Speelbord zijn gewoon weerstand tegen de nieuwe, binnenkomende energieën. Er zijn mensen die wanhopig vast willen houden aan de oude manieren. Besef alsjeblieft dat het de uit balans zijnde mannelijke energie is die al deze weerstand heeft veroorzaakt. De oude garde voelt deze nieuwe energie als bedreigend en, typerend voor de mannelijke energie, verzet zich tegen de dingen die niet worden begrepen. Naarmate deze energie steeds meer voelbaar wordt, vallen ze, vastberadener dan ooit op Aarde is gezien, terug op oude manieren en methoden. De in balans zijnde mannelijke/vrouwelijke energie keert terug vanaf de Centrale Zon. Wij hebben dat genoemd de terugkeer van de vrouwelijke energie of de terugkeer van de Merlijn energie die in evenwicht is met de Merlia energie. Toch bestaat er, bij aankomst van deze energie op de eerste Planeet van de Vrije Keuze, geen vooraf bepaalde manier waarop deze energie zal worden opgenomen. Die keuze is een collectieve keuze van de mensheid.

Lieverds, het belang van evenwicht komt nu steeds meer naar de voorgrond van jullie spel. Jullie kunnen kiezen wat er zal gaan gebeuren. Velen van jullie geloven niet dat jullie iets te zeggen hebben in de dingen die gebeuren. We schrijven de regels niet voor want dat is geen manier van bekrachtiging, toch is er één simpele richtlijn die jullie kunnen gebruiken om te bepalen of je invloed kunt uitoefenen op wereldgebeurtenissen. Als bewoner van de Aarde, kun je voor verschil zorgen. We vragen jullie niet om de verantwoording op je te nemen voor alle wezens op Aarde. Maar neem wel de verantwoording voor je eigen blijheid en je gedachteproces en alles zal op zijn goddelijke plaats vallen. De balans ligt nu in jullie eigen handen. Aan de ene kant van de balansbalk is het belangrijk dat je anderen hun eigen werkelijkheid laat creëren. Als de oude garde geen verantwoordelijkheid op zich wil nemen, zullen zij proberen de verantwoordelijkheid voor hun werkelijkheid op iemand anders af te schuiven. Dat is op Aarde reeds vaak gebeurd. Het weggeven van je kracht door geen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen werkelijkheid, is de oorzaak van de gebeurtenissen die nu op Aarde plaatsvinden. De oude garde biedt weerstand en trekt zich terug als zij het vermengingsproces op Aarde voelen. De Universele Energie wordt geactiveerd door de kristalenergie die de Aarde binnendringt. Het doel van de Universele Energie is vermenging. Sommigen ervaren die vermenging, dat onmerkbaar in elkaar overgaan als een bedreiging. Degenen die weerstand bieden tegen het sterker wordende eenheidsbewustzijn, zullen dat nu met grotere vastberadenheid doen. Het is niet gepast om daden zoals jullie die de afgelopen tijd hebben gezien, gewoon te tolereren. Net zoals ouders hun kinderen een uitbrander geven als ze energie verkeerd gebruiken, vragen we jullie om dezelfde houding aan te nemen. Doe dat met liefde en respect, en niet door hen te behandelen als losstaand van jezelf. Deze kinderen zijn ook een deel van je familie. We vragen jullie dit gewoon te zien voor wat het is en je niet verder van elkaar af te zonderen door te sterk te reageren op deze overdreven reacties. Het is nu tijd om wereldwijd te gaan samenwerken, eerst op persoonlijke basis en daarna als deel van het geheel.

De dagen die voor jullie liggen, kunnen gevuld zijn met blijheid of met duisternis. Er komen gelegenheden aan om met de vinger te wijzen, de schuld te geven en te sterk te reageren. Er komen ook gelegenheden aan om op Aarde vanuit het hart dichter bij elkaar te komen, dichter dan ooit tevoren. We zeggen jullie dat niet de overheden en hun leiders de richting zullen bepalen die jullie opgaan. Jullie als individuen, zullen vanuit je hart die richting bepalen. Er bestaat geen groots plan dat voor jullie is neergelegd om er betekenis en richting in te vinden. Zoals altijd is de keuze aan jullie. De gebeurtenissen die in jullie Spel hebben plaatsgevonden, hebben jullie de gelegenheid geboden om je spirit te doen herleven. Verbouw eerst je spirit en de gebouwen zullen op magische wijze opnieuw verschijnen.

Naarmate deze energie hoger wordt zullen jullie meer weerstand zien van de oude garde. Kijk er met liefdevol begrip naar als een ouder die van zijn kind houdt maar begrijpt dat hij dat kind voor zijn daden verantwoordelijk moet houden, zodat het kan groeien. Wees vastberaden met verantwoordelijkheid maar laat ruimte voor groei en mededogen. Weet dat dit jouw kind is en absoluut een deel van je. Maak ruimte voor het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke en de Nieuwe Aarde zal snel verschijnen daar waar nu verwoesting heerst.

Door de tijd vallen

Door de elkaar kruisende dimensionale werkelijkheden kunnen jullie een ander interessant fenomeen meemaken. Gedurende enige tijd bestaat de mogelijkheid dat jullie in een tijdportaal vallen. Deze portalen zijn aan het ontstaan voor toekomstig gebruik. In die tussenliggende tijd kan het mogelijk zijn dat je een tijdportaal binnengaat zonder dat je dat beselft. Dat is op geen enkele manier gevaarlijk. Je kunt met de auto onderweg zijn en plotseling tot de ontdekking komen dat je twintig kilometer verder bent dan je dacht. Je kunt tot de ontdekking komen dat de tijd is teruggezet en dat het in feite enkele uren vroeger is dan je dacht. Dit is een tijdelijke situatie omdat jullie deze portalen snel zullen gaan kennen en dan is het niet meer mogelijk is om erin te vallen. In die tussentijd, geniet van de reis.

de Groep

De Bakens van Licht Meditatie

Noot: De lichtbakenmeditatie van deze maand is geschreven door mijn partner in liefde en lichtwerk, Barbara Rother. Degenen onder jullie die een seminar hebben bijgewoond, weten dat zij een groot aandeel heeft in dit werk. Barbara verwelkomt jullie commentaar op: angel@Lichtworker.com

Opgedragen aan Lily uit Sydney, Australië. Samen draaiden we rond in een cirkelvormige dans.

Ik nodig je uit om je eigen avontuur in een andere dimensie te creëren. Ook jij kan een persoonlijke energiekolk ervaren die je naar een ander niveau brengt. Geniet ervan.

Spreid je armen wijd open. Voel hoe de energie van vrijheid door je heen gaat als je je engelenvleugels uitspreidt. Steek je hand uit naar iedereen die in je veld komt. Sta open voor wat je mag ervaren. Creëer een energiekolk van leven. Laat het verleden en het heden los die je zo stevig in hun greep hielden en je geest beperkten. Durf je alternatieve werkelijkheidsniveaus binnen te gaan. Je merkt dat je volledig open staat om de mogelijkheden te omarmen. Spreid je armen nog wijder uit. Voel je als een adelaar die op het punt staat de lucht in te gaan. Hoe meer kracht je aan je gedachten geeft des te vollediger geloof je dat je gedachten kracht hebben. Ontdek je ware aard. Laat je gedachten je naar een wereld vol eindeloze ontdekkingen brengen. Deze wonderen lagen altijd al binnen je bereik, je hoefde er alleen maar naar te reiken en ze aan te raken. Je voelt nu hoe je openstaat voor deze grootse kracht.

Sla je ogen op tot boven de horizon in de verwachting antwoord te krijgen, en dat zal gebeuren. Ontspan je nu je deze verbinding gelegd hebt, sluit langzaam je ogen en voel het vertrouwen en de vrede. Je hoort het gestage, rustige tempo van de muziek die je uitnodigt naar deze magische ruimten. Voel de verbinding terwijl je begint rond te draaien. Je weet dat energie altijd in beweging is en je voelt je er één mee terwijl je blijft ronddraaien, eerst langzaam en dan sneller tot een complete cirkelvormige dans. Er is geen goede of verkeerde manier om dat te doen. Je weet zelf of je naar rechts of naar links moet draaien. Met een blije, vrije geest breng je jezelf naar een hoger niveau terwijl je één blijft met je persoonlijke energiekolk. Laat je gaan in absolute gratie, sneller en sneller, totdat je een voor jou comfortabel maar opwindend tempo hebt bereikt. Maak je geen zorgen hoe dit er voor anderen uit ziet, want zij bestaan niet meer in deze nieuwe dimensie waar jij naar opstijgt. Je hebt dat bewustzijn, waarin je je zorgen maakt over wat anderen denken, losgelaten. Deze creatie is van jou alleen en je geniet ervan.

Geef deze gedachten nog meer ruimte terwijl je jezelf laat gaan en je kinderlijke onschuld op een natuurlijke manier laat stromen. Voel die kant van jezelf. Onderzoek je verwachtingen en stel je een tijd voor toen je als kind van vreugde ronddanste, sneller en sneller totdat je niet meer kon en je je lachend van vreugde in het gras liet vallen. Je herinnert je nog steeds het duizelige gevoel van verrukking dat je toen had. Je was in een andere dimensie. Je vraagt je af waarom je die ruimte ooit verlaten hebt. Je had zó het gevoel in een andere wereld te zijn. Je wist dat je terug moest want je had nog veel te doen op dit niveau. Als je jezelf ervoor openstelt heb je dat gevoel nu weer. Het leek op dat moment zo natuurlijk. Maar het is de volwassene in je die je in de weg staat om deze hemelse energiekolk weer te ervaren. Keer terug naar die magische tijd.

Omarm je persoonlijke energiekolk helemaal met iedere ronddraaiing. Je wordt opgetild naar het volgende bewustzijnsniveau. Dit is je nieuwe werkelijkheid. Het lijkt op een uit-het-lichaam ervaring, want je hebt jezelf nooit eerder zo boven je lichaam uit voelen stijgen en neer zien kijken op je menselijk zelf. Je geest en ziel willen doorgaan naar het volgende niveau. Je wordt opgetild naar een nieuwe staat van begrip. Je weet dat er geen grenzen zijn aan je verbinding met je goddelijke zelf. Menselijke beperkingen houden je niet langer onder controle. Je hebt dat alles achter je gelaten. De sluier van vergetelheid is opgetild. Vier dat met elke ronddraaiing. Deze vibrationele energiekolk heeft je naar niveaus gebracht die je je niet voor kon stellen. Alles is binnen je bereik. Je bent dankbaar voor de gelegenheid om in begrip te kunnen groeien.

Je wenst dat dit gevoel van extase eeuwig door zou kunnen gaan. Je wilt alle niveaus van dimensionale mogelijkheden ervaren. Je weet dat je je eigen werkelijkheid kunt creëren nu je de beperkingen hebt losgelaten die je geest eens over je had. Je hogere zelf fluistert je in dat het tijd is om terug te keren naar je oorspronkelijke staat. Met tegenzin vertraag je je draaiende beweging. Uiteindelijk stop je en je voelt weer die duizeligheid uit je kindertijd. Je voelt hoe een glimlach over je hele gezicht glijdt. Het is een gevoel van her-innering. Een menselijke engel komt naast je staan om je te helpen bij je terugkeer naar deze wereld. Ze steunt je, verwelkomt je terug in deze dimensie van werkelijkheid. Ze ziet je teleurstelling want je wilde niet terugkeren. Ze her-innert je eraan dat je aan deze kant nog werk te doen hebt. Sta open voor de geschenken die je van alle kanten te wachten staan. Verwacht het onverwachte. Nu je hebt ervaren wat er binnen je bereik ligt, kun je je beperkingen loslaten. Verruil alle twijfels en angsten voor geloof en vertrouwen. Her-inner je het gevoel van je eigen persoonlijke energiekolk die jij hebt gecreëerd. Je kunt elk gewenst moment in gedachten teruggaan naar die energie. Laat je gedachten uitgroeien tot het hoogst mogelijke in het leven. Kijk gewoon omhoog, sluit je ogen, ga draaien en laat de magie beginnen!

En zo is het…

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.