November 2011

Ruimte voor je licht
Nieuwe aarde engelen

 

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

In deze boodschap spreekt de groep over een speciaal soort persoon die zij een Aarde-engel noemen. Zij zeggen dat deze mensen op Aarde komen met een zeer helder licht en soms hebben ze zelfs moeite om hier te zijn. Vaak branden zij vroeg op, maar laten zij een permanente indruk achter. Marilyn Monroe, Pablo Picasso, Albert Einstein, Nicolai Tesla en zo volgt er nog een hele lijst. In deze boodschap stelt de groep ons een eenvoudige vraag: Wanneer wij vanaf morgen zoveel licht gaan dragen, wat zou het effect dan zijn op ons leven? Dus de vraag wordt…is er ruimte voor jouw licht?

Ik hoop dat iedereen een prachtige 11-11-11 heeft gehad. Klaar om de volgende stap te nemen?

Dikke knuffels en heb een geweldige maand! Steve

Van de groep

Groeten van Thuis
Lieverds, deze dag is heel uniek, want jullie hebben een niveau van bestaan gecreëerd dat voordien niet bestond. Jullie hebben een deur geopend naar iets heel magisch. De energie heeft zich voor jullie opgebouwd om deze stap te zetten. Op veel manieren is het al begonnen, iedere dag echter dat jullie je ogen opendoen en de nieuwe dag begroeten, begint die weer op een ander niveau. Ieder deel hiervan begint open te gaan op een nieuw niveau. Laat ons aan jullie uitleggen wat er direct in het vooruitzicht ligt, want sommigen van jullie zullen dit direct in je eigen leven ervaren.

Heldere lichten
Jullie hebben op Aarde een verscheidenheid aan heldere lichten gezien. Mensen die het licht van Thuis meebrengen en dat door de bel van biologie heen laten schijnen om jullie te helpen jezelf en het licht van Thuis gemakkelijker te zien. Jullie hebben altijd geweten dat er wezens naar de Aarde gekomen zijn die bijna teveel licht hebben om te dragen. Het is alsof hun ogen aandacht trekken door hun uitzonderlijke helderheid en zij zijn zo creatief dat alles wat zij aanraken magisch wordt. Maar soms is hun vibratie zo hoog dat het moeilijk is voor hen om op hun gemak te zijn op Aarde, een planeet met zo’n lage vibratie. Velen van jullie hebben deze heldere lichten, die wij Aarde-engelen noemen, gezien. Zij komen hier met vele gaven en geven zichzelf vrijuit en zonder aarzeling. Soms gebeurt dat ten koste van henzelf en de tol is vaak erg zwaar. Toch laten zij onvoorstelbare gaven achter om de vooruitgang van de gehele mensheid te helpen. Jullie hebben dat gezien in veel van jullie beroemde artiesten, zoals in muzikanten die jong gestorven zijn, maar die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Sommige Aarde-engelen hebben een vreselijk moeilijke tijd gehad om te proberen mens te zijn op Aarde. Wij vertellen jullie dit nu omdat het een beperkt, select aantal is geweest dat naar de Aarde gekomen is met zo’n onvoorstelbaar helder licht dat zij het niet kunnen verbergen. Welnu lieverds, we zeggen jullie dat jullie nu op het punt staan om dat licht ook op te nemen. Wat we jullie vragen is dit: Is er op dit moment ruimte in je leven, als dat vandaag met jullie zou gebeuren?

Ook al klinkt het geweldig om zoveel van dat licht te bezitten en zo’n sterke verbinding met Thuis te voelen, zullen velen van jullie ontdekken dat je hiervoor nog niet de ruimte hebt in je leven. Jullie hebben je leven opgebouwd rondom je dagelijkse bestaan, je verlangens, genoegens en passies, maar wat zou er gebeuren als jullie ineens dit onvoorstelbare licht zouden gaan uitstralen net zoals de Aarde-engelen dat doen? Het is nu de tijd om dat te overwegen. Evalueer je leven – waar je ook bent. Velen van jullie evalueren je relaties, je werk of zelfs wat je op dagelijkse basis moet doen met je tijd. Het wordt voor jullie enorm belangrijk om dat te doen, want jullie zijn hier met een reden. Jullie zijn hier en dragen een nuance van het licht van Thuis dat alleen via jouw wezen hier op Aarde gebracht kan worden. Je ziel is door incarnatie na incarnatie gegaan, juist om dit licht te kunnen dragen en er een expressie van te zijn. Hier zijn jullie dan. Wij zeggen jullie dat velen bang zullen zijn voor hun eigen licht, want dat is enger dan het gereflecteerd te zien in iemand anders. Wat hier echter gebeurt, is dat jullie een niveau van zielsvertrouwen bereiken dat het voor jullie mogelijk maakt om deze energie van Thuis in te brengen. Het is belangrijk om te weten dat in de hele geschiedenis tot op heden, dit slechts gebeurde bij een persoon hier en een andere persoon aan de andere kant van de Aarde. Er was veel afstand tussen deze lichtdragers, maar nu kunnen jullie dit zelfde licht allemaal dragen.

Dans in het licht
Omdat de meesten van jullie bedraad zijn als leraar en healer worden jullie opgeroepen om in actie te komen. Dit geldt ook voor degenen die ervoor gekozen hebben om als eerste de deur door te gaan en deze open te houden voor de rest. Wat wij van jullie vragen is om niet bang te zijn voor je licht. Verwelkom je heldere licht en elke vorm die het gaat aannemen. Voor velen van jullie geldt dat anderen het in je zien voordat je het zelf kunt zien, maar jullie zijn eindelijk aan het ontwaken uit de droom. Het was jullie grootste wens om op Aarde te leven met al je vermogens en dat is nu aan het gebeuren. Het gebeurt precies zoals jullie het hebben gedroomd; precies zoals jullie het in gang hebben gezet met je hart en je eigen energie. Dans in dit licht. Zing dat lied; schrijf dat boek, grond het licht op elke manier die je kunt en jullie zullen ruimte maken voor veel meer licht dan jullie ooit voor mogelijk hielden. Jullie zullen je op je gemak gaan voelen met je eigen schoonheid, i