November 2011

Ruimte voor je licht
Nieuwe aarde engelen

 

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2011 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

In deze boodschap spreekt de groep over een speciaal soort persoon die zij een Aarde-engel noemen. Zij zeggen dat deze mensen op Aarde komen met een zeer helder licht en soms hebben ze zelfs moeite om hier te zijn. Vaak branden zij vroeg op, maar laten zij een permanente indruk achter. Marilyn Monroe, Pablo Picasso, Albert Einstein, Nicolai Tesla en zo volgt er nog een hele lijst. In deze boodschap stelt de groep ons een eenvoudige vraag: Wanneer wij vanaf morgen zoveel licht gaan dragen, wat zou het effect dan zijn op ons leven? Dus de vraag wordt…is er ruimte voor jouw licht?

Ik hoop dat iedereen een prachtige 11-11-11 heeft gehad. Klaar om de volgende stap te nemen?

Dikke knuffels en heb een geweldige maand! Steve

Van de groep

Groeten van Thuis
Lieverds, deze dag is heel uniek, want jullie hebben een niveau van bestaan gecreëerd dat voordien niet bestond. Jullie hebben een deur geopend naar iets heel magisch. De energie heeft zich voor jullie opgebouwd om deze stap te zetten. Op veel manieren is het al begonnen, iedere dag echter dat jullie je ogen opendoen en de nieuwe dag begroeten, begint die weer op een ander niveau. Ieder deel hiervan begint open te gaan op een nieuw niveau. Laat ons aan jullie uitleggen wat er direct in het vooruitzicht ligt, want sommigen van jullie zullen dit direct in je eigen leven ervaren.

Heldere lichten
Jullie hebben op Aarde een verscheidenheid aan heldere lichten gezien. Mensen die het licht van Thuis meebrengen en dat door de bel van biologie heen laten schijnen om jullie te helpen jezelf en het licht van Thuis gemakkelijker te zien. Jullie hebben altijd geweten dat er wezens naar de Aarde gekomen zijn die bijna teveel licht hebben om te dragen. Het is alsof hun ogen aandacht trekken door hun uitzonderlijke helderheid en zij zijn zo creatief dat alles wat zij aanraken magisch wordt. Maar soms is hun vibratie zo hoog dat het moeilijk is voor hen om op hun gemak te zijn op Aarde, een planeet met zo’n lage vibratie. Velen van jullie hebben deze heldere lichten, die wij Aarde-engelen noemen, gezien. Zij komen hier met vele gaven en geven zichzelf vrijuit en zonder aarzeling. Soms gebeurt dat ten koste van henzelf en de tol is vaak erg zwaar. Toch laten zij onvoorstelbare gaven achter om de vooruitgang van de gehele mensheid te helpen. Jullie hebben dat gezien in veel van jullie beroemde artiesten, zoals in muzikanten die jong gestorven zijn, maar die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Sommige Aarde-engelen hebben een vreselijk moeilijke tijd gehad om te proberen mens te zijn op Aarde. Wij vertellen jullie dit nu omdat het een beperkt, select aantal is geweest dat naar de Aarde gekomen is met zo’n onvoorstelbaar helder licht dat zij het niet kunnen verbergen. Welnu lieverds, we zeggen jullie dat jullie nu op het punt staan om dat licht ook op te nemen. Wat we jullie vragen is dit: Is er op dit moment ruimte in je leven, als dat vandaag met jullie zou gebeuren?

Ook al klinkt het geweldig om zoveel van dat licht te bezitten en zo’n sterke verbinding met Thuis te voelen, zullen velen van jullie ontdekken dat je hiervoor nog niet de ruimte hebt in je leven. Jullie hebben je leven opgebouwd rondom je dagelijkse bestaan, je verlangens, genoegens en passies, maar wat zou er gebeuren als jullie ineens dit onvoorstelbare licht zouden gaan uitstralen net zoals de Aarde-engelen dat doen? Het is nu de tijd om dat te overwegen. Evalueer je leven – waar je ook bent. Velen van jullie evalueren je relaties, je werk of zelfs wat je op dagelijkse basis moet doen met je tijd. Het wordt voor jullie enorm belangrijk om dat te doen, want jullie zijn hier met een reden. Jullie zijn hier en dragen een nuance van het licht van Thuis dat alleen via jouw wezen hier op Aarde gebracht kan worden. Je ziel is door incarnatie na incarnatie gegaan, juist om dit licht te kunnen dragen en er een expressie van te zijn. Hier zijn jullie dan. Wij zeggen jullie dat velen bang zullen zijn voor hun eigen licht, want dat is enger dan het gereflecteerd te zien in iemand anders. Wat hier echter gebeurt, is dat jullie een niveau van zielsvertrouwen bereiken dat het voor jullie mogelijk maakt om deze energie van Thuis in te brengen. Het is belangrijk om te weten dat in de hele geschiedenis tot op heden, dit slechts gebeurde bij een persoon hier en een andere persoon aan de andere kant van de Aarde. Er was veel afstand tussen deze lichtdragers, maar nu kunnen jullie dit zelfde licht allemaal dragen.

Dans in het licht
Omdat de meesten van jullie bedraad zijn als leraar en healer worden jullie opgeroepen om in actie te komen. Dit geldt ook voor degenen die ervoor gekozen hebben om als eerste de deur door te gaan en deze open te houden voor de rest. Wat wij van jullie vragen is om niet bang te zijn voor je licht. Verwelkom je heldere licht en elke vorm die het gaat aannemen. Voor velen van jullie geldt dat anderen het in je zien voordat je het zelf kunt zien, maar jullie zijn eindelijk aan het ontwaken uit de droom. Het was jullie grootste wens om op Aarde te leven met al je vermogens en dat is nu aan het gebeuren. Het gebeurt precies zoals jullie het hebben gedroomd; precies zoals jullie het in gang hebben gezet met je hart en je eigen energie. Dans in dit licht. Zing dat lied; schrijf dat boek, grond het licht op elke manier die je kunt en jullie zullen ruimte maken voor veel meer licht dan jullie ooit voor mogelijk hielden. Jullie zullen je op je gemak gaan voelen met je eigen schoonheid, iets waar de meesten van jullie doodsbang voor zijn. Het is voor jullie oké om jezelf als menselijk wezen te zien; het is voor jullie prima om jezelf te vinden, zolang jullie je onvolmaaktheden maar niet los hoeven te laten. Bereid je voor om ze los te laten, lieverds. Jullie hebben magie gecreëerd die jullie begrip te boven gaat.

We hebben jullie al vaak verteld dat alle ogen in het universum op dit moment op Aarde gericht zijn. Jullie zijn de enige vrije keuze planeet zonder regels en nu zetten jullie weer een bewuste stap in jullie evolutie. Jullie hebben het spel gewonnen. Jullie kunnen naar Huis gaan. Jullie kunnen besluiten dat alles is gedaan, omdat jullie het einde op Aarde bereikt hadden. Dat is wat er zou gebeuren, maar hier zijn jullie en vragen: Wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik nu doen? Hoe kan ik die stap zetten en er deel van uitmaken? Verwelkom je licht. Dat is wat jullie kunnen doen.

Jullie zullen een verandering in je weerspiegeling gaan zien in de wereld om je heen. Heb de moed om erin te stappen, het je eigen te maken. Jullie hebben hier al zoveel levens voor gewerkt en jullie verdienen het. Die mogelijkheid is nu hier, vlak voor je neus, zet daarom die stap in vreugde en zet hem heel bewust. We weten dat er vele, vele miljoenen andere wezens zijn in andere dimensies van tijd en ruimte. Sommigen daarvan noemen jullie ET’s of bezoekers, maar het zijn allemaal lichtwezens, net als jullie. Er zijn verschillende gradaties of smaken van lichtwezens. Sommigen zijn technologisch heel ver ontwikkeld, anderen zijn behoorlijk ontwikkeld in hun hartenergie of wat jullie spiritualiteit noemen. Er bestaan enkele plaatsen in het universum waar enorm ontwikkelde wezens in staat zijn hun multidimensionaliteit te koppelen zodat iedereen het ervaart. Maar geen van hen maakt een bewuste stap naar de volgende fase van evolutie zoals jullie dat doen.

Het einde van een tijdperk
Jullie schrijven geschiedenis in Alles Wat Is. We zouden jullie graag vertellen dat wanneer jullie door deze gang lopen, de hoofddeur rechts openen en daarna de derde deur links doorgaan, jullie Thuis zullen zijn. De realiteit is dat jullie met iedere ademtocht een nieuw pad creëren. Jullie creëren een nieuw deel ervan, omdat je droom zich al begint uit te breiden voordat je hem volledig hebt gemanifesteerd. Jullie naderen een magische datum: 21 december 2012. Er zijn zoveel voorspellingen over wat er staat te gebeuren. Velen van jullie zijn in de war, maar niemand is zo verward als wij, als het gaat om wat er zal gebeuren in 2012.

Oorspronkelijk was 2012 een begrenzing, het einde van een tijdperk. Jullie hebben die datum al naar voren getrokken, omdat jullie het einde niet hebben afgewacht. Jullie zijn het nieuwe al eerder begonnen en nu zitten jullie in deze onzekere tijd. Jullie gaan deze nieuwe energie in, maar enkele oude regels schijnen nog invloed op jullie hebben en daar omheen zit veel conflict. Weet dat jullie niet alleen zijn. Jullie zijn niet de enige in het gebied waar je woont die deze stap zetten; jullie zijn daar niet het enige heldere licht. Jullie kunnen elkaar helpen op manieren die jullie nog moeten begrijpen, want dit is begonnen en jullie hebben het gecreëerd.

Dit is niet iets dat was voorspeld. Het was niet eens een mogelijkheid toen de Aarde begon. Dit is iets wat jullie hebben gecreëerd en wij eren jullie daarvoor. Wij kijken toe hoe jullie de sluier aan het optillen zijn, hoe jullie ontwaken uit de droom en in je kracht gaan staan. De magie hiervan gaat jullie begrip te boven, want jullie tonen de rest van het universum hoe je lief moet hebben. Zolang jullie dat voortzetten en het vasthouden als je eerste en belangrijkste opdracht, zullen jullie op een dimensionaal niveau een energie creëren die je stoutste dromen te boven gaat. Dus vragen wij jullie, lieverds, zijn jullie er klaar voor om het licht te zijn? Dat is wat er gebeurt. Alles wat je te doen hebt is glimlachen en het licht van Thuis zal schijnen op wat dan ook, wie dan ook, waar dan ook jij je blik bewust op richt. Vind die donkere plekken die overal om je heen bestaan en laat er moedig je licht op schijnen. Jullie zijn de voorlopers van het licht; jullie zijn de hoeders die het veilig zullen maken voor de anderen. Het is al begonnen en wij zijn daar zo blij om en roemen dat wat jullie op dit moment op Aarde aan het doen zijn.

Het grote plaatje
Weet dat wij achter jullie staan en iedere stap zien en dat wij proberen te helpen waar dat mogelijk is. We proberen de wegen, bochten en obstakels die jullie op je weg vooruit tegen zullen komen met jullie te delen. Maar het is belangrijk te weten dat jullie ons niet nodig hebben, want jullie hebben geen enkele leiding nodig. Erken je eigen energie en voel die bekrachtiging. Jullie keren terug naar de schepperwezens die jullie altijd zijn geweest. Met de tijd zal jullie fysieke lichaam zich aanpassen en de twee hersenhelften zullen volledig als één samenwerken. Jullie zullen een evenwicht zien tussen Hemel en Aarde zoals jullie nooit eerder hebben gezien nu de scheiding vermindert. Jullie hebben het allemaal gedaan en het is belangrijk om die prestatie te eren. Ga trots door het leven, lieverds, met opgeheven hoofd, want jullie hebben het verdiend. Wij willen dit punt duidelijk maken omdat het belangrijk is dat jullie begrijpen dat jullie de scheppers zijn. Jullie hebben deze realiteit waar jullie nu in stappen zelf gecreëerd.

Wij zijn hier om inzichten, overzichten en concepten met jullie te delen die jullie in de toekomst kunnen helpen. Jullie zijn nu op zo’n prachtig pad. Het is gewoonweg niet mogelijk dat jullie de opening zullen missen die vlak voor jullie ligt.

Geniet van deze stap, lieverds en maak in je leven ruimte voor je licht en alles zal goed zijn in het universum.

Het is met de grootste eer dat wij jullie in deze tijd groeten, dat jullie ons hart in dat van jullie voelen kloppen, dat jullie de verbinding en hopelijk de waarheid van Thuis voelen zodra die je hart binnenkomt. Liefde bevat het antwoord. Het is de houding die je zal optillen van de ene stap naar de andere. Wij staan achter jullie om jullie aan te moedigen en vieren iedere stap en beweging. Geniet ervan! Zorg voor elkaar bij iedere gelegenheid die je krijgt. Met elk mens dat jullie helpen die stap te zetten, wordt het voor jullie gemakkelijker om de volgende stap te zetten. Weet dat jullie een nieuw spel om te spelen aan het bedenken zijn. Speel het goed samen.

Espavo, De groep.

De Hartverbinding – Barbara Rother

De 11-11-11 viering
Steve en ik kwamen gisterenavond thuis van de 11-11-11 Emergence. Het was een feest. Vanaf het moment dat we aankwamen in het Scottsdale Hotel en Convention Center voelden we de magie beginnen. We waren moe van onze rit van Las Vegas, Nevada naar Scottsdale, Arizona maar onze stemming was hoog. We namen intrek in onze prachtige kamer en besloten om een paar stafleden te gaan opzoeken. We namen ons gemak, want we wisten dat de komende vier dagen van ons evenement druk en vol energie zou zijn. Het vooruitzicht was opwindend. Ook al hadden we het programma van iedere dag al lang van tevoren vastgesteld, waren we ons er terdege van bewust dat er iedere dag iets zou kunnen gebeuren. We staan altijd open voor verrassingen wanneer we zo’n evenement brengen, maar we staan onszelf toe om met de stroom mee te gaan, zonder stress. (Oké, misschien een beetje stress!)

Op dit moment voel ik me heel gelukkig. Ik voelde me zo op mijn gemak om dit jaar weer de programmaleidster te zijn. Ik kon merken hoeveel ik in een jaar sinds de 10-10-10 ben gegroeid in de manier waarop ik me ontspannen en bezield voelde op het podium. Ik ben altijd op mijn gemak wanneer ik met Steve op het podium ben en wij onze dans met onze conversaties doen en zo ons werk met elkaar delen. Maar om alleen op het podium te staan en iedereen de kans te geven mij beter te leren kennen was een grotere uitdaging die ik met open armen heb geaccepteerd. Vanaf het moment dat wij met ons werk begonnen heb ik mij buiten mijn comfortzone begeven. Iedere stap heeft geleid tot mijn groei als spiritueel wezen en als menselijk wezen. Ik heb ontdekt dat gewoon mezelf zijn en mijn hart openen mijn werkelijke roeping is.

Steve heeft zulke waardevolle informatie gepresenteerd. Hij blijft me verbazen. Ik ben er trots op om zijn partner te zijn in Lightworker. Pepper Lewis was een ongelofelijk krachtig onderdeel van dit evenement. De schoonheid van Gaia en de informatie die doorkwam zat vol nieuws. James Twyman was een genot. Hij channelt niet alleen door middel van zijn woorden maar ook door zijn muziek. Iedereen bracht een serieuze boodschap, maar gedurende onze hele tijd samen was er ook veel humor. Ik wil alle mensen bedanken die ons met deze magische tijd hebben geholpen. Ik heb hen bij naam genoemd aan het einde van het seminar maar ik wil hen nogmaals bedanken. Steve en ik voelen dat dit de reden is waarom wij van San Diego naar Las Vegas zijn verhuisd. We hebben hier vriendschap gevonden en zulke prachtige ondersteunende mensen die met ons willen werken om het licht te verspreiden.

Oké, ik ben ook een heel trotse moeder. Austin, onze zoon heeft het geluid verzorgd tijdens de 11-11-11. We hebben hem allemaal verwelkomd als staflid van Lightworker. Tijdens haar presentatie toonde Pepper Lewis foto’s van haar twee geweldige zonen. Steve en ik zijn ook gezegend met twee zonen die ons allebei heel trots hebben gemaakt. Van daaruit breidt de familie zich uit. Ik heb eindelijk een dochter gekregen in de vorm van mijn schoondochter Suzie en de familie is nog groter geworden met onze kleinzoon. Wij hebben neven, broers, zusters, nichten, neven, tantes en ooms die ons allemaal na aan het hart liggen. De familie groeit. Het is interessant dat Steve en ik tijdens een seminar soms over onze ouders praten. Ook al zijn zij nu aan de andere kant, we voelen hun aanwezigheid voortdurend. We voelen deze liefde niet alleen met onze biologische familieleden, maar ook met onze spirituele familie.

Dit is een rustdag waarop we alles wat we tijdens de 11-11-11 viering hebben ervaren overdenken en laten bezinken. Aan het einde van het seminar vroeg ik iedereen om niet het verdrietige gevoel te hebben dat er een einde aan onze tijd samen was gekomen, maar om de vreugde van het nieuwe begin te voelen. Ik stel voor om een hand op je hart te leggen en daarmee zul je de vibratie van je hele familie en het licht voelen. We zijn nooit alleen.

Ik wil speciaal Meg Adamson-Gour bedanken. Dat is een indrukwekkende dame. Ik heb zoveel respect voor haar. Zij is de coördinator van onze evenementen. Ze leeft haar leven met vastberadenheid en een heel liefdevol hart. Dit komt omdat zij Steve en mij op vele manieren ondersteunt, zodat wij door kunnen gaan met het laten groeien van Lightworker en zoveel mogelijk prachtige zielen kunnen bereiken.

Ik voel me zo dankbaar. Ik dank al de mensen die een reis hebben gemaakt om persoonlijk bij dit evenement aanwezig te zijn. Ik bedank iedereen die on line deelgenomen heeft. Steve en ik hebben alleen geen knuffels van jullie gehad. Het is geweldig om Lichtwerkers op al deze manieren te bereiken. Laten we er bij het aftellen naar de 12-12-12 aan denken om iedere dag van ons leven te vieren.

In liefde en licht, Barbara.

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.