November 2007

De kleur van Liefde
Waarom is het licht in Parijs anders?


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.


Van Steve:

In deze boodschap geeft de groep ons een antwoord op een eeuwenoude vraag of het beter is om ons af te scheiden en onze erfgoed te beschermen of om ons te vermengen en het risico te lopen dat te verliezen. Deze vraag mag voor velen relatief onbelangrijk lijken, maar de groep gebruikt hem om belangrijke begrippen te introduceren die we binnenkort nodig zullen hebben en ook om enkele boodschappen op verschillende niveaus tegelijk te brengen.
Ik hoop dat je je eigen persoonlijke boodschap hierin zult vinden.

Een grote knuffel en zachte duwtjes.

Steve Rother

 

Van de groep:

Groeten van Thuis.

Deze plaats is veranderd sinds we hier de laatste keer waren. Jullie hebben haar veranderd. Jullie zullen al gauw zien dat jullie heel anders zijn dan nog maar kort geleden. Een van de vragen waar mensen moeite mee hebben is: “Zouden we ons moeten vermengen of ons unieke erfgoed in stand moeten houden?” Mensen zijn zo trots op hun afkomst. Jullie zijn trots op je erfgoed en willen het gescheiden houden om het unieke ervan niet te verliezen. Toch hebben we het er vaak over gehad dat de vermenging van energie in overeenstemming is met de Universele Energie en dat de afzondering er tegenin gaat. In principe betekent dit dat je het best je uniciteit kunt loslaten om een deel van al het andere te kunnen zijn. Dit is een typisch menselijke interpretatie gezien vanuit één waarnemingspunt.

Het grote experiment
Vandaag willen we dieper op dit punt ingaan om jullie een nog grotere waarheid te laten zien. We willen het hebben over verschillende punten die zullen bijdragen tot het beantwoorden van die vragen over wat moeten we doen. Vermengen we ons of scheiden we ons af? Universele energie is de basisenergie die alles doordringt. Haar natuurlijke gedrag is alles met elkaar te vermengen. Stel je voor dat alles met elkaar is vermengd tot een prachtige bal – we zullen die bal God noemen, we zullen die bal Thuis noemen, we zullen hem de Hemel noemen of welke naam je hem ook maar wilt geven. Er vond een groot experiment plaats. “Al wat is” zou gaan doen alsof het afgescheiden was. De bedoeling van dit experiment was om te zien of iets oneindigs zichzelf zou kunnen definiëren door te doen alsof het eindig was. Dit was de oorsprong van het Grote Spel dat jullie nu spelen. Op een gegeven moment begon de bal uit te dijen. Het duurde niet lang of de bal begon zich te verdelen en als vanzelfsprekend andere ballen te vormen. Het Grote Verstoppertjesspel was begonnen. Dit was de gebeurtenis die jullie kennen als de oerknal (Big Bang).

Alles wat uitgerekt is zal als natuurlijke reactie weer willen samentrekken. Dus, als je de Universele Energie uitrekt, heeft ze de natuurlijke reactie om weer samen te trekken. In deze fase van jullie evolutie zullen alle dingen de neiging hebben om weer bij elkaar te komen. Dat betekent niet dat jullie je erfgoed moeten loslaten, want dat is je licht. Dat is je energie die je identificeert als het deel van god dat je bent – dit deel, deze unieke lichtstraal.

Kleuren van de regenboog
Stel je voor dat je een lichtwezen bent dat van Thuis komt en dat lichtwezen wordt door een prisma in duizenden stralen opgesplitst, geen vier of acht, maar duizenden verschillende stralen, letterlijk duizenden verschillende lichtvibraties. De kleuren van de regenboog illustreren het resultaat hiervan. Veel verschillende harmonische lichtvibraties worden naar elkaar toegetrokken om de schoonheid te vormen die jullie als regenboog zien. Jullie zijn een van die lichtvibraties, lieverds.

Wat zou er nu gebeuren als de kleur blauw zou besluiten om op te gaan in de andere kleuren? De regenboog zou zijn karakteristieke kenmerk verliezen en al snel zou er geen regenboog meer zijn. Dus, ben je trots op het feit dat je een deel van de regenboog bent of, ben je trots op het feit dat je de unieke kleur blauw bent? Waarschijnlijk is je antwoord: allebei, want vanuit jouw perspectief binnen de regenboog kun je het hele beeld niet zien. Toch zeggen we jullie dat elke kleur die trots is op zijn individuele, unieke erfgoed, de helderste regenboog creëert. Dat is het belangrijkste deel dat jullie je moeten her-inneren. Het eerste deel is het eren van je creatie en het eren van wie en wat je bent. Het tweede deel is om jouw prachtige kleur van licht in harmonie met anderen te delen. Mensen hebben het hier vaak moeilijk mee omdat zij denken dat de illusie van afscheiding hen maar één keuze biedt. Beide zijn echter mogelijk. Jouw unieke kleur is je geschenk om bij te dragen aan het geheel. Jij bent één kleur in een prachtig schilderij. Jij bent de kleur van licht zoals ze gereflecteerd wordt in je fysieke lichaam. Jij bent de unieke expressie van de kleur van Thuis. Stel je voor dat je laatste herinnering aan Thuis de helderste regenboog was die zich langs de hele hemel uitstrekte. Je bent hier gekomen met het constante verlangen om die regenboog weer te zien en dus kwam je hier naartoe met die eigenschap om dat te verwezenlijken.

Waarom is het licht in Parijs anders?
Laten we eventjes omschakelen en het hebben over een ander aspect van deze multidimensionale vraag. Is het jullie ooit opgevallen dat het licht hier in Las Vegas anders is dan het licht in Parijs, dat anders is dan het licht in de stad New York, dat weer anders is dan het licht in Omaha en Kopenhagen? Kunstenaars en fotografen kennen instinctief de verschillende reflecties van licht, toch is de wetenschap niet in staat geweest dit fenomeen te meten. Hoe komt dat? Dat komt doordat je hartenergie invloed heeft op alles om je heen. Waar je van houdt wordt een deel van je. Je hartenergie heeft invloed op elke molecuul uit het universele veld die zich om je heen verzamelt.

Jullie hebben een magnetisch, universeel veld dat voor je uit gaat voordat je de telefoon opneemt, of voordat je een kamer binnenloopt. Het gaat voor je uit bij alles wat je doet. Het begint de energie en de deeltjes voor je manifestatie op één lijn te brengen voordat je daadwerkelijk in actie komt. Wanneer je de straat uitloopt en op de hoek een beeld passeert, wordt dat beeld tijdens het voorbijgaan opgeladen met jouw energie. Alle dingen zijn lichtcollectoren en elke keer dat jij je licht op een voorwerp laat schijnen, houdt dat een deel van dat licht vast. Zoals een batterij wordt opgeladen, zo verzamelen alle fysieke voorwerpen de energie die ze krijgen en houden haar vast. Jullie hebben allemaal ervaren dat sieraden of andere gekoesterde bezittingen van je voorouders de energie van hen vasthouden, zelfs lang nadat ze waren overgegaan. Dit komt doordat ze zo’n sterke lading hebben gekregen van de liefde van de eigenaars, dat ze de lichtlading nog lang na hun dood in zich hebben. De gemakkelijkste manier voor ons om dit uit te leggen, is te zeggen dat wanneer je licht eenmaal op een voorwerp heeft geschenen, dat voorwerp een beetje van jouw licht in zich heeft. Als dat licht wordt versterkt, zal het een constante reflector van jouw licht zijn. Zo niet, dan zal de lading uiteindelijk afnemen. Dat heeft te maken met je uniciteit – geen twee lichten hebben dezelfde vibratie. Elk mens bezit een andere lichtvibratie. Dat is je unieke schoonheid.

Een andere jij
Zoals we hebben gezegd, komt alle energie voort uit een basisenergie van liefde. Liefde is de moederenergie waaruit alle andere energievormen worden gecreëerd. Jullie denken bij elektriciteit of zwaartekracht meestal niet aan een vorm van liefde, laat ons dat idee daarom nu introduceren. Licht is een vorm van unieke energie. Energie gaat nooit verloren. Ze eindigt nooit en begint nooit. Ze is oneindig. Ze verandert alleen van de ene energievorm in een andere. En wanneer je om welke reden dan ook liefde in je hart hebt, infecteer je de moleculen om je heen met deeltjes van jouw liefde.

Je verandert alles om je heen gewoon door je aanwezigheid. Je bent een chemisch, elektrisch, magnetisch wezen en je eigen magnetische veld creëert je werkelijkheid vlak voordat je er in stapt. Zelfs binnen een relatie nemen beide mensen fysieke aspecten van elkaar over. Is het je opgevallen dat mensen die lange tijd bij elkaar zijn op elkaar gaan lijken? Je zou kunnen zeggen dat er een relatie bestaat wanneer jij de manier waarop jij tegen de ander aankijkt, prettig vindt. Dit is de manier waarop jullie elkaar weerspiegelen en als jij het beeld van jezelf wat je in de ander ziet, prettig vindt, dan heb je een vriendschap. Als je houdt van de manier waarop je naar je eigen beeld kijkt via de ander, dan heb je een liefdesrelatie.

Nu jullie dat idee te pakken hebben, willen we het hebben over je invloed op het wezen dat elk moment van de dag het dichtst bij een ieder van jullie is en dat is de Aarde. De Aarde neemt je vibratie op. De Aarde zelf wordt een reflector van je liefde. Ze neemt je deeltjes in zich op en reflecteert het zonlicht anders als gevolg van de unieke energie die gevoeld wordt door degenen die dagelijks in dat specifieke gebied leven. Daarom is het licht in Parijs anders dan in Mexico stad. Het is een collectieve reflectie van alle harten en dat noemen wij “het licht kleuren”. Het is deze kleur van licht die weer terug gereflecteerd wordt naar de Aarde.

Het gemiddelde van de emotionele energie van de mensen die in een gebied leven verandert de Aarde en dat brengt haar ertoe het licht anders te reflecteren. Positieve energie reflecteert licht; negatieve energie absorbeert licht. Als je dus naar een plaats gaat waar de mensen liefde in hun hart hebben, wordt het licht gereflecteerd. In tegenstelling tot wanneer je naar een plaats gaat waar een afschuwelijke misdaad plaatsvond of een grote negatieve gebeurtenis, dan wordt het licht geabsorbeerd. Daarom zeggen jullie dat deze plaatsen een donkere energie hebben. Stop daarom telkens wanneer je naar een nieuwe stad reist even daar waar je bent, kijk om je heen en geniet van de reflectie van licht in elke andere plaats waar je naartoe reist. Het is gewoon hetzelfde licht, maar gereflecteerd door verschillende harten. Het is voor jullie absoluut mogelijk om samen te smelten zonder je uniciteit te verliezen.

Geniet van de rit
Lieverds, jullie hebben zo’n ongelooflijke rit voor jullie! Jullie hebben iets onverwachts gecreëerd. Jullie hebben de mogelijkheid gecreëerd om de volledige kracht van je spirit te kunnen bevatten terwijl jullie nog in een fysieke lichaam zijn. Hier werd nooit van gedroomd aan het begin van het Spel. Wanneer jullie Thuis zijn bezitten jullie die volledige scheppingskracht altijd. Jullie hoeven alleen maar dood te gaan en op datzelfde moment zullen jullie al je krachten terughebben. Maar om in de menselijke staat te leven terwijl jullie deze krachten bevatten, is een expressie van god die nooit eerder is gezien. Dit is echt de evolutie van god. Deze evolutionaire stap zal de evolutie van de mensheid snel veel verder brengen dan ooit voor mogelijk werd gehouden en zal uiteindelijk de toon zetten voor elk Spel dat aan de gang is. Om je eigen scheppingskracht te kunnen bevatten is iets waarmee jullie jezelf niet vertrouwden aan het begin van het Spel, want jullie wisten dat jullie je eigen gedachten niet meester waren. Jullie begrepen dat er verschrikkelijke consequenties konden zijn om al deze scheppingskrachten te hebben en geen controle te hebben over wat jullie geloofden en wat jullie dachten. Vandaag is dat aan het veranderen. Dat is wat aan het verschuiven is.

Jullie kunnen nu de volledige scheppingsenergie van je spirit in je wezen dragen terwijl jullie in een bel van biologie zijn. Dit heeft jullie in staat gesteld het pad onder je voet te creëren vlak voordat je voet de grond raakt. De dagen die komen gaan kunnen vol blijheid en passie zijn, op voorwaarde dat jullie de uitdaging aannemen om deze krachten vast te houden en te gebruiken. Het evolutionaire pad van de mensheid staat op het punt om in een vreugdevolle rit te veranderen.

Wij beseffen dat we meer vragen dan antwoorden in je geest hebben gecreëerd, maar dat is wat we doen, want wij bezitten de antwoorden niet die jullie zoeken. Jullie hebben ze al. Onze grootste taak is om jullie te helpen je vragen te her-inneren in plaats van jullie antwoorden te geven. Dat is de manier waarop wij werken met mensen die in hun kracht staan en de manier waarop we met jullie communiceren. Er staan jullie capaciteiten ter beschikking als nooit tevoren en we hopen jullie te stimuleren de volgende stap naar je persoonlijke bekrachtiging te zetten. Deze evolutionaire sprong is te danken aan de keuzen die jullie hebben gemaakt. Die sprong brengt een nieuwe verantwoordelijkheid met zich mee, want om de kracht vast te houden moet ze in evenwicht worden gehouden met verantwoordelijkheid. Begin met verantwoording te nemen voor je eigen geluk, want dan kun je het licht op de effectiefste manier kleur geven. Jullie hebben geweldige stappen in bewustzijn gezet in slechts een paar maanden tijd.

Lieverds, we weten dat het niet gemakkelijk is om mens te zijn. Jullie hebben het Spel niet op die manier opgezet. Jullie wisten dat jullie moeilijkheden zouden tegenkomen. Jullie wisten dat jullie het Spel in een veld van dualiteit zouden gaan spelen. Want jullie zagen dingen als: boven en beneden, goed en verkeerd, liefde en angst. En nu gaan jullie naar een veld van trialiteit, waarin het goede en slechte in evenwicht worden gebracht door de nieuwe verbinding met het hoger zelf en dingen nieuwe vormen beginnen aan te nemen. Jullie zien nieuwe dingen. Jullie hebben nieuwe capaciteiten die jullie nog maar kortgeleden niet hadden. Word wakker uit de droom. Het is tijd om je kracht op te pakken, precies daar waar je bent in deze prachtige bellen van biologie en om de mooiste kleur van je eigen licht te zijn.

Het is met de grootste eer dat we jullie verlaten met drie simpele geheugensteuntjes. Behandel elkaar met het grootste respect, want jullie kijken in de ogen van god wanneer jullie in elkaars ogen kijken. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Her-inner je dat het een prachtig Spel is. Speel goed samen.

Espavo

De groep

De hartverbinding

Door Barbara Rother

Een emotionele kentering

Kort geleden heb ik de meest verbazingwekkende en gedenkwaardige weken van mijn leven meegemaakt. Ik was in San Diego op bezoek bij onze twee zonen en schoondochter. Drie jaar geleden verhuisden we van San Diego naar Las Vegas. Voor mij moet er niet al teveel tijd zitten tussen de bezoeken aan onze kinderen. Het is een vlucht van een uur, maar deze keer had ik zin om met de auto te gaan, dus huurde ik een auto en genoot intens van de vijf en een half uur durende rit. Ik had de tijd aan mijzelf. De helft van de tijd had ik niet eens muziek aan. Ik liet mijn gedachten de vrije loop en genoot van mijn eigen gezelschap.

Deze hele trip ging over de pieken en dalen van het leven. Die week dat ik daar was leek wel een achtbaan. Een van de redenen voor deze trip was het bezoeken van onze zoon en zijn vrouw die een baby verwachten, en ons dus grootouders maken. Ze hadden me uitgenodigd om te komen en het echogram mee te maken. Het was echt een eer om er in de kamer bij te zijn toen ze uitzochten of de baby een jongen of een meisje was. Brent straalde gewoon. Ik heb hem nooit zo gelukkig gezien als op het moment dat hij het nieuws hoorde. Ik keek naar het wonder dat zich ontvouwde, hoe de baby en het leven zich vanbinnen vormden. We konden het gezichtje zien en het handje dat in zijn oogjes wreef en je kon duidelijk zien dat het een jongen was. Ik zal niet in details gaan, maar er was geen twijfel mogelijk. Ik ben zo dankbaar dat ons babyjongetje gezond lijkt te zijn.

Een paar dagen later zouden we naar het park gaan om te genieten van een dagje uit en het recente goede nieuws te vieren. Zodra we buiten kwamen roken we rook. Het was het begin van de San Diego branden. We hadden er geen idee van welke invloed deze wending op ons allen zou hebben. Toen we die avond thuiskwamen en het nieuws aanzetten, ontdekten we hoe ernstig de branden waren geworden. Vroeg de volgende ochtend kregen we een telefoontje dat we snel weg moesten. Het was een noodevacuatie. Zoveel mensen werden gedwongen hun huis te verlaten. Ik ben nog nooit zoiets meegemaakt. Ik hoefde alleen mijn koffer maar te pakken, maar mijn zoon en schoondochter waren totaal van streek. Ze maakten zich zorgen dat het huis dat ze vanaf het begin van hun relatie hadden gecreëerd, geruïneerd zou worden. Het was verbijsterend dat ze in één week tijd van de topervaring van het goede nieuws over hun baby konden gaan naar de mogelijkheid hun huis te verliezen.

We waren in staat om naar een veilige plaats te gaan terwijl de branden doorgingen. Ik voelde de pijn van al die mensen die deze ingrijpende ramp ondervonden. Toen onze hele familie bij elkaar kwam, voelden we ons veilig en goed omdat we elkaar steunden. Een ieder van ons ging door een fase van: “Oh mijn god. Wat gebeurt er?” Daarna konden we elkaar omhelzen en was het goed. Toen we naar het nieuws keken, zagen we dat de heuvel naast hun huis in brand stond.

Ze wisten dat hun huis spoedig verwoest zou kunnen worden, maar ze hielden zich sterk. Ditzelfde overkwam ons vier jaar geleden toen er in San Diego verschrikkelijke branden waren; wij waren in België toen we op CNN een brand zagen woeden vlak bij ons eigen huis. We lieten het los omdat we wisten dat we toch geen controle over de situatie hadden. We wisten dat al onze geliefden en wijzelf veilig waren en dat was het belangrijkste. Er ging echt een storm van emoties door ons heen. De brand kwam gevaarlijk dicht bij hun huis, maar zij waren veilig. De verwoesting werd onze hele familie en al onze vrienden bespaard. Het was echt een wonder.

Vier de pieken en de dalen want zo is het leven. Ik ben heel dankbaar en voel me gezegend over de afloop van deze situatie. Steve en ik zijn zo opgewonden over dit babyjongetje dat onderweg is. We sturen onze liefde en goede wensen naar alle mensen die niet zo fortuinlijk waren als wij tijdens de branden.

Adem diep in en vul je longen met deze levenskracht en denk na over je eigen leven terwijl je uitademt. We gaan allemaal door onze eigen problematische en gelukkige tijden. Het zijn allemaal leerervaringen. Breng hulde aan het leven. De pieken, de dalen, daar gaat het leven om. Het is de manier waarop jij met een situatie omgaat, die verschil maakt.
En zo is het.

Licht en liefde,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.