November 2004

Het Lemurische energiereservoir
Praktische magie serie

Van Steve

Deze boodschap van de Groep werd gepresenteerd op 18 september 2004, de dag van het Liefdesnetwerk experiment. Aan de activering van het Liefdesnetwerk namen meer dan 200.000 mensen deel uit vele delen van de wereld. Het was echt een verbinding van harten om een nieuw netwerk van liefde te openen waar we allemaal gebruik van kunnen maken. Wat nu volgt is de boodschap van de Groep waarin ze een paar praktische toepassingsmogelijkheden geven voor deze nieuwe verbinding. Het is ook de eerste van een nieuwe serie boodschappen die ze “De praktische magie serie” hebben genoemd.
Gelukkige schepping!

Steve Rother
Spreekbuis voor de Groep

Van de Groep

Jullie hebben vandaag Thuis gecreëerd. Jullie verbinden je nu met iedereen die op dezelfde golflengte staat. Jullie beginnen dingen te zien die jullie eerder niet hebben gezien. Dit is een nieuwe tijd. Dit is een nieuwe eeuw. De liefdesenergie verbindt jullie nu allemaal met elkaar. Jullie hebben een wonder gecreëerd in de ruimte die nu voor jullie ligt.

Wat we jullie vandaag willen geven, zijn slechts een paar nieuwe spelletjes die jullie in dit nieuwe wonder dat jullie hebben gecreëerd, kunnen spelen. Wij geven jullie een paar ideeën hoe jullie dit netwerk verder kunnen activeren en op praktische basis kunnen gebruiken. Al de informatie die wij jullie de afgelopen jaren hebben gegeven, zijn niets anders dan woorden op papier. Het is namelijk zo dat niets daarvan enige magie bevat totdat jullie die informatie op een praktische manier in je leven gaan gebruiken. Vandaag willen we jullie een idee geven hoe jullie het Liefdesnetwerk en de verbindingen die jullie hebben gemaakt kunnen gebruiken voor praktische magie. Dit zijn praktische toepassingsmogelijkheden voor deze nieuwe verbinding.

Vanaf vandaag zal veel van wat we brengen, spreken tot een hogere vorm van mensheid. Jullie zullen dat merken, zoals wij het hebben gemerkt. We zullen ons aanpassen om jullie vanaf vandaag op een hoger niveau te bereiken. Jullie hebben dat bewerkstelligd door jullie handelingen, jullie bereidheid en jullie intentie om te gaan werken met je eigen hartverbinding. Jullie zijn de nieuwe mensheid. Jullie zijn de uitverkorenen, want jullie hebben ervoor gekozen om precies op dit moment in de tijd hier te zijn. Jullie hadden er alles voor over om er zeker van te zijn dat jullie op precies dit moment hier waren zodat jullie mee konden helpen het wonder te laten gebeuren. En hier zijn jullie dan. Het wonder is zich nu aan het ontvouwen.

Praktische magie
De praktische magie die wij jullie vandaag willen laten zien, heeft te maken met het versterken van de energie die het Liefdesnetwerk vormt, want daar is nu een begin mee gemaakt. Maar zoals met elke creatie – elk groot schilderstuk, elke muziek die jullie spelen of elk boek dat jullie schrijven – die de aansluiting op andere mensen verliest, die vervaagt en verdwijnt. Die verdwijnt in de annalen van de tijd als “de grote opwelling die niet meer is”. Hoewel we heel weinig voorspellingen doen, voorspellen we dat deze verbinding niet zal verdwijnen maar zal groeien. Het is nu aan jullie om het netwerk op een praktische manier te gebruiken, want dat is de enige manier om deze nieuwe energie op Aarde te verankeren. Vanwege de aard van het Liefdesnetwerk zelf, zal het gebruik van deze energie in je leven garanderen dat de verbinding wordt versterkt. Daarom zullen we enkele mogelijkheden met jullie delen om die energie op een praktische basis te gebruiken. Hiermee beginnen wij een nieuwe serie boodschappen die wij “De praktische magie serie” zullen noemen.

De verdeling van water-energie
Om dit vanuit een ander perspectief te bekijken, willen we jullie mee terug nemen naar een tijd waarin veel van jullie woongemeenschappen ontstonden. Er was een tijd waarop jullie bij elkaar kwamen op plekken die een hoge energie hadden. Dat waren de vroege kolonisten van de Aarde, die aangetrokken werden door deze energetische “hot spots”. Hiermee bepaalden ze in feite de locatie van de meeste grote steden die vandaag de dag nog bestaan. Veel mensen gingen in dezelfde gebieden bij elkaar wonen, omdat het een goed jachtgebied was, of omdat het terrein veiligheid bood of bescherming tegen de elementen. Op sommige plaatsen woonden jullie in grotten en op andere vormden jullie kleine steden, gewoon op het vlakke land. Deze nederzettingen ontstonden allemaal op een “hot spot” die de mensen met elkaar verbond. In feite waren het de beginpunten van wat jullie vandaag kennen als het Liefdesnetwerk.

Toch was er altijd een probleem als groepen zich op deze manier vestigden. De verdeling van de energie die jullie “water” noemen was essentieel voor de verbinding en de groei van een groep. Water moest gelijkmatig kunnen circuleren door de gehele gemeenschap. Als dat tot stand werd gebracht, was de basis gelegd zodat een stad kon groeien. Datzelfde geldt voor het Liefdesnetwerk, hoewel dat een ander soort energie is. Water is een basisenergie die moet circuleren om mensen volledig tot ontplooiing te laten komen. Wij zullen dit laten zien in vergelijking met wat jullie vandaag hebben gedaan. Het Liefdesnetwerk bestaat uit een soort kanalen waardoor de energie kan circuleren.

De mens zoekt niet langer naar een centrale plaats om sterker te worden door aantallen. Het gaat nu om het vinden van manieren om je met elkaar te verbinden, waar jullie ook zijn. Die vooruitgang hebben jullie in jullie evolutionaire cyclus bereikt en dat heeft jullie in deze tijd hier gebracht. Dat is wat er gebeurt. Dus als jullie die manieren vinden, wordt alles magie. Alles wordt “praktische magie”. In die vroege dagen van de mensheid, in jullie vroege bestaan als oneindige wezens in eindige vorm, leerden jullie iets, want uiteindelijk hebben jullie een paar heel magische dingen gedaan. Een van de dingen die jullie leerden doen met water, was het creëren van een reservoir om een constante toevoer voor iedereen te waarborgen. Jullie creëerden grote reservoirs om het water voor de gemeenschap te verzamelen zodat het eerlijk verdeeld kon worden over jullie allemaal. Dit droeg bij tot de groei van steden. Dit droeg bij tot het vestigen van de basis voor gemeenschappen, zodat harten op een heel praktisch niveau met elkaar werden verbonden, om zo naar het volgende niveau te groeien en te ontwikkelen in menselijke vorm.

De Lemurische ascensie
Wij vragen jullie nu om te overwegen ditzelfde concept toe te passen op het Liefdesnetwerk. In werkelijkheid is dit concept al in gebruik sinds de dagen van Lemurië. Lemurië was een geavanceerde beschaving. Die was zo ver gevorderd dat de Lemurianen veel dingen die jullie vandaag nog steeds nodig denken te hebben, niet nodig hadden. Velen van jullie hier komen uit de dagen van Lemurië en Atlantis. Velen van jullie hebben ideeën over hoe dat was en herinneringen waarom jullie hier zijn en wat jullie hier komen doen. Wij willen een paar van die ideeën corrigeren omdat er heel veel is geschreven dat Lemurië verzonk onder de golven van de oceaan. Dat is niet precies op die manier gebeurd, want de zielen van Lemurië waren zo ver gevorderd in begrip dat ze kinderlijk of heel eenvoudig werden.

Als mensen zo ver gevorderd zijn dat ze kinderlijk worden, wordt de Aarde een heel moeilijke plek om te leven. Het continent Lemurië is niet verzonken. In plaats daarvan ascendeerde Lemurië naar een hogere vibratiestaat. Zelfs nu bestaat Lemurië nog steeds op dezelfde fysieke plaats waar het altijd is geweest. Het bevindt zich alleen in een hogere vibratiestaat die het in een alternatieve dimensie van tijd en ruimte plaatst die de vergevorderde wezens van Lemurië ondersteunt. Dat is zo gedaan door de intentie van iedereen, door de onderlinge verbinding met elkaar, want men begreep dat de hele mensheid op dat moment een niveau bereikte waardoor het mogelijk was om naar de volgende vibratiestaat te gaan. Degenen onder jullie die erbij waren in die magische dagen van Lemurië, besloten vooruit te gaan en de deur open te houden. Jullie gingen vooruit en creëerden de ruimte, maar wat jullie niet begrepen was dat de Universele Energie afscheiding nooit zal ondersteunen. Ook al deden jullie dit vanuit je hart, het bleef afscheiding die in beweging was gezet en die uiteindelijk leidde tot het verzinken van Atlantis.

In die dagen maakten jullie, als vergevorderde zielen die met de hartenergie werkten, gebruik van een paar magische instrumenten. Wij zullen die instrumenten in de komende tijd met jullie delen, want jullie zijn nu bereid om te luisteren. Jullie zijn nu bereid om deze instrumenten weer in praktisch gebruik te nemen.

Het geheim van het Lemurische Energiereservoir
Een van deze instrumenten zullen wij vandaag met jullie delen. Dat is nu mogelijk, aangezien jullie het Liefdesnetwerk hebben geactiveerd. Het gaat om het Lemurische Energiereservoir. Dat is al heel lang in gebruik. Net zoals jullie manieren hebben gevonden om de waterenergie te verzamelen en in jullie steden en dorpen te distribueren, zullen jullie datzelfde idee nu gebruiken om levenskrachtenergie te verzamelen en te verdelen.

Wij vinden het heel interessant dat de Hoeder en de Hoeder’s hoeder nu in Las Vegas wonen, waar al vijf jaar droogte heerst. De inwoners hier worden gemotiveerd om manieren te vinden om het water efficiënter te verdelen. Het is die verdeling die de toekomstige groei van dit gebied zal bepalen. Wat betreft het Liefdesnetwerk hebben jullie dezelfde keuzen. Het creëren of opnieuw creëren van het Lemurische Energiereservoir is nu beschikbaar voor iedereen vanwege het Liefdesnetwerk. Die verbinding – die hartenergie die jullie allemaal in staat stelt je met anderen te verbinden – is nu 177 maal sterker dan het nog maar een paar uur geleden was.

Met die toename, is het door je heen laten stromen van de energie zonder overweldigd te worden, jullie volgende taak. Dat is de energie die jullie moeten opnemen als jullie verder gaan, want het praktische gebruik van deze energie zal het belang ervan bepalen in jullie eigen evolutionaire cyclus en jullie plaats in de geschiedenis van het universum. Wij zeggen jullie dit: de Lemurianen, degenen die ascendeerden, zijn bij jullie vandaag. Ze kijken naar alles wat jullie doen, want nu hebben jullie de kans om die energie op te pakken – die liefde, die hartverbinding – en die praktisch te gaan gebruiken in je dagelijkse leven. Dat was hun intentie in het begin. Wellicht kunnen jullie nu de omvang zien van de cyclus die vandaag zijn voltooiing nadert. Alle ogen zijn op jullie gericht. Want voor degenen onder jullie die steeds maar weer zijn geïncarneerd om de Lemurische energie terug te brengen, zal dat wat we nu gaan zeggen iets zijn wat jullie diep in je wezen al weten. Er bestaat een opslagplaats die door alle dimensies van werkelijkheid heen loopt. Dat is het Lemurische Energiereservoir. Zoals dat bij elk reservoir is, hoe meer energie je in de opslagmogelijkheid brengt, hoe meer er is voor iedereen. Het vergroten van de distributiecapaciteit voor deze energie leidt tot een snellere vooruitgang van het geheel. Deze ene factor zal meehelpen de collectieve vibratie van de mensheid meer te verhogen dan jullie kunnen begrijpen.

Energie kent geen gebrek
Begrijp alsjeblieft dat gebrek slechts een illusie is van de dualiteit. Energie is de expressie van overvloed; daardoor is het niet mogelijk om gebrek aan energie te hebben. Het is alleen mogelijk om een beperking te hebben van de distributie van energie. Daarom vragen we jullie nu om in overweging te nemen de distributie van de energie van het Liefdesnetwerk te versterken. Gebruik je hart om je met iedereen op dat Liefdesnetwerk te verbinden. Weet dat er een speciale plaats is die het Lemurische Energiereservoir wordt genoemd en het is jouw taak, als je dat wilt, om energie aan dat reservoir toe te voegen.

Neem elke dag even tijd, als je je goed voelt, als je vol energie bent, als je de liefde door je heen voelt pulseren, en stuur energie naar dat reservoir. Je zult de ware betekenis leren kennen van “energie kent geen gebrek,” want ook al geef je energie, je zult merken dat je zelf op datzelfde moment energie krijgt. In die momenten waarop je de liefdesenergie voelt, ongeacht uit welke bron en om welke reden, neem dan even de tijd en sla doelbewust een deel van die prachtige energie op. Nee, je hoeft geen drie uur te mediteren om het voor elkaar te krijgen. Je kunt gewoon je ogen sluiten en het doen. Jullie zijn onvoorstelbaar magische wezens!

Omdat jullie mens zijn, kunnen er dagen komen waarop je moe bent en het niet goed voelt om energie aan het reservoir te geven. Er kunnen momenten komen waarop je je niet goed voelt, waarop je in omgekeerde polariteit terecht komt en je keer op keer iets probeert te doen dat je niet lukt. Dat zijn de dagen waarop we je vragen om datzelfde reservoir aan te boren en je volledig te vullen met de energie ervan. Weet dat het niet mogelijk is om het reservoir leeg te maken, want energie kent geen gebrek. Door beweging wordt de energie sterker. Oefen dit, en je zult spoedig merken dat je energie in een oogwenk kan worden hersteld. Je energie kan veranderen, en je hebt nieuwe mogelijkheden om in je fysieke bel van biologie met je energetische structuur te werken, die je daarvoor niet had. Dat is praktische magie en die is voor je beschikbaar op niveaus die je nooit eerder hebt gezien en dat alles door het wonder dat jullie vandaag in gang hebben gezet.

Mensen hebben problemen met werkelijkheid
Mensen hebben problemen met werkelijkheid. Jullie denken dat het allemaal echt is, niet? Dat is het niet. Jullie zijn niet van elkaar gescheiden. Jullie zijn een deel van elkaar. Doordat jullie de sluier van vergetelheid dragen kunnen jullie het Spel spelen in een menselijke bel van biologie. Daardoor kunnen jullie niet zien dat jullie allemaal dezelfde stroom bewustzijn delen die jullie allemaal met elkaar verbindt. Die stroom is nu toegankelijker vanwege jullie intentie om het Liefdesnetwerk te activeren. Door het concept van het Lemurische Energiereservoir te begrijpen kunnen jullie daar dagelijks een praktisch gebruik van maken.

Zoals met alle dingen, bestaan er geen regels hoe je het Lemurische Energiereservoir moet aanboren. Wij zeggen niet tegen je: zet drie stappen vooruit, raak met een knie de vloer aan, ga naar rechts, draai de deurknop om en ga naar binnen, want dat is niet de manier om er te komen. Je zult zelf je pad moeten bepalen. Dat is de tweede golf van bekrachtiging. Wat werkt voor jou? Je intentie, je praktische toepassing van deze bruikbare instrumenten zal volledig afhangen van je eigen keuze. Speel ermee. Durf fouten te maken zoals de kinderen van Lemurië dat durfden. Maak een heleboel goede fouten en vind uit wat werkt voor jou.

Alleen al het kennen van het bestaan van het Lemurische Energiereservoir – dat er een plek is temidden van het hele Liefdesnetwerk waar je energie kunt opslaan voor eigen gebruik en die kunt delen met mensen over de hele wereld – is je eerste stap naar het zijn van een Menselijke Engel. Dat is de stap in je eigen evolutionaire proces die je in staat stelt om iets neer te zetten voor alle anderen. Door dat te doen, voed je jezelf op een manier die je begrip te boven gaat. Dat maakt je stralend. Dat maakt je enthousiast. Dat maakt je tot Lichtwerker.

Het schrijven van het script voor het Grootse Plan
Het is vandaag in gang gezet. Wij zijn zo opgewonden over jullie vooruitgang. Wij zijn zo ontzettend gelukkig en zo heel erg trots op jullie. Jullie hebben daar geen idee van, want jullie denken dat jullie nu ergens zitten met een kleine groep mensen of alleen. Dat is niet zo. Alle ogen van het universum zijn op jullie gericht, nu jullie je harten met elkaar verbinden. Jullie intentie om dat te doen heeft jullie op een hoger plan gebracht. Weet dat er geen groots plan bestaat maar jullie hebben de ganzenveer in de inkt gedoopt en jullie houden die boven het perkament en wij kunnen haast niet wachten om te zien wat jullie schrijven. Jullie spel zit in de verlenging. Nu is er geen limiet meer aan wat jullie kunnen doen, want jullie zijn nog maar een stap verwijderd van het worden van de Menselijke Engelen. Nadat jullie het engelenrijk zijn binnengegaan zal het niet lang duren of jullie zullen de engelen van de tweede planeet van de vrije keuze worden. Dat staat er te gebeuren. Jullie zijn nu in opleiding en wij kunnen haast niet wachten om te zien hoe jullie de frustraties ervaren die wij nu ervaren. En als jullie dat raadselachtige gelach boven je schouder horen, weet dan dat wij het zijn, want wij zullen met de grootste liefde bij jullie zijn.

Geloven jullie?
Wij hebben jullie de praktische magie van het Lemurische Energiereservoir aangeboden. Het is nu aan jullie, zoals alles aan jullie is. Het is gewoon een van de instrumenten die jullie kunnen gebruiken en die wij beschouwen als praktische magie. We zullen die woorden vaak gebruiken in de dagen die voor jullie liggen, want kort geleden hebben wij jullie gevraagd “Geloof je?” En daarna vroegen we jullie “Geloof je in magie?” En daarna stelden we jullie de belangrijkste vraag “Geloof je in de magie in jezelf?”. En jullie knikten allemaal met je hoofd van “Ja”. Jullie hebben de weg bereid voor de praktische magie die nu voor jullie ligt. Het is onze hoogste intentie om hier als engelen te zijn en onze vleugels uit te spreiden zodat wij jullie grootsheid kunnen reflecteren.

Het is voor ons een grote eer dat wij vandaag bij jullie hebben kunnen zijn en hebben kunnen kijken naar het wonder dat jullie hebben gecreëerd. Jullie hebben iets gedaan dat jullie begrip van jullie eigen vibratieniveau ver te boven gaat. Alle ogen in alle vibratieniveaus hebben vandaag gekeken naar wat jullie hebben gedaan. Wees trots. Sta trots in de liefde van Thuis. Sta trots in je eigen waarheid. Houd de energie vast van wie je bent en deel die openlijk, liefdevol, met iedereen die deze liefde wil aannemen. Breng die energie in het Liefdesnetwerk, en als je meer hebt dan je hart kan verwerken, stuur die energie dan naar het Lemurische Energiereservoir en weet dat ze daar veilig zal zijn en goed gedistribueerd zal worden.

Met de grootste liefde vragen wij jullie om elkaar met respect te behandelen, elkaar in eigen kracht te zetten en voor elkaar te zorgen bij elke gelegenheid. Vergeet niet dat jullie een spel spelen en dat jullie geacht worden plezier te hebben. Speel goed samen.

Espavo.
de Groep


Van Steve

We zullen spoedig onze maandelijkse Bakens van Licht op regelmatige basis gaan uitzenden vanuit ons nieuwe hoofdkantoor in Las Vegas, Nevada. Aan het begin van elke uitzending zullen we een moment de tijd nemen om ons te verbinden met het Liefdesnetwerk en energie naar het reservoir te sturen. Geloof je in magie? Kijk dan maar wat er nu gebeurt!

Een stevige omhelzing en vriendelijke duwtjes

Steve Rother
Spreekbuis voor de Groep


De hartverbinding
Dankbaarheid dat ik mijn werkelijkheid heb gekozen


Van Barbara

Zittend in mijn kantoor in ons nieuwe huis in Las Vegas ben ik me bewust dat het leven goed is. Kort voordat we vertrokken voor een fantastische drieweekse trip naar Israël en Turkije, zijn we verhuisd. Nu ik een beetje op orde begin te raken in mijn nieuwe werkelijkheid, lijkt onze reis een droom. Ik kijk uit het raam en zie de prachtige bergen met hun besneeuwde toppen. Ik dacht altijd dat dit gebied uit niets anders bestond dan woestijn, cactussen en hitte. Maar dagelijks ontdek ik weer een nieuw verrassend plekje. Dat doet me er steeds weer aan denken dat ik niet moet oordelen en open moet staan voor de vele onverwachte geschenken die het leven biedt. Las Vegas en ik beginnen elkaar een beetje te kennen.

Iets anders waar ik aan moet denken bij het kiezen van mijn werkelijkheid is dat ik in mijn eigen waarheid moet staan. Vorig jaar keek ik er naar uit om met een open hart naar Israël te gaan. We hadden deze reis al in onze agenda staan, maar het lukte toen niet. Ik had het gevoel dat de tijd om te gaan nog niet rijp was, hoe graag ik ook contact wilde leggen met spirituele familieleden daar. Ik stond angst toe mijn hart binnen te komen. Angst die voortkwam uit bronnen zoals goed bedoelende vrienden, televisie nieuws, kranten, etc. Ik stond toe dat dit mijn waarheid werd.

Maar ook al was ik bang, andere gebeurtenissen weerhielden ons ervan te gaan. Steve twijfelde er niet aan dat het veilig was, maar hij heeft hulp van de Groep! Ik zou intussen geleerd moeten hebben niet te twijfelen aan de informatie die hij krijgt. De vele e-mails die we kregen van mensen uit Israël waarin ze hun teleurstelling kenbaar maken dat we onze reis hadden moeten afzeggen, ontroerden ons maar maakten ons ook verdrietig.

Dit jaar liepen de voorbereidingen op rolletjes en ik telde de dagen dat ik de mensen en dat magische land zou ontmoeten. Ik werd niet teleurgesteld. Vanaf het moment dat Steve en ik aankwamen tot aan de dag dat we vertrokken, had ik zo’n gevoel van vrede en thuis te zijn dat ik wat moest huilen toen we moesten vertrekken. Tijdens het seminar zei ik uit het diepst van mijn hart dat we terug zouden komen naar Israël. Ik kreeg zo’n warm applaus van de mensen die aan ons evenement deelnamen en die zeiden dat ze het heerlijk zouden vinden als we terugkwamen. Ik voelde de eenheid van liefde.

Steve en ik hadden een paar dagen voor onszelf om wat rond te kijken. We bezochten Jaffa met zijn markten, we zwommen (of moet ik zeggen “dreven) in de Dode Zee, we bezochten Qumran waar de Dode Zeerollen zijn gevonden en we verkenden Jeruzalem met zijn hoog geladen mix van energieën. Ik voelde me echt thuis en vredig. Ik zei dat ik niet wist waar ze het over hadden als ze spraken over de onrust in dit gebied. Ik voelde slechts mijn hart openstaan om de ontzagwekkende energie van dit land op te nemen.

De dag nadat we naar Turkije waren vertrokken, zagen we op het nieuws dat een 16-jarige jongen zichzelf had opgeblazen op een openlucht markt in Tel Aviv waar wij waren geweest. Ik huilde om de trieste situatie. Eén moment kwam de angst bij me terug toen ik eraan dacht dat ik daar geweest had kunnen zijn. Toen ik echter besefte dat dit niet mijn lot was stuurde ik liefde naar iedereen die erbij betrokken was.

Ik heb besloten niet in angst maar in liefde te leven. Israël, zoals elke plek in de wereld, zit vol met de polariteit van liefde en angst. We moeten allemaal onze eigen werkelijkheid kiezen waar we ook leven of heengaan. Ik heb besloten om de liefde te verspreiden die ik voelde in dit prachtige land en van de mensen die hun hart hebben open gesteld. Ik heb besloten om me te concentreren op vrede, niet op oorlog. Dat is de manier waarop we allemaal vrede kunnen verspreiden, met één hart tegelijk.

Daarna gingen we naar Ankara, Turkije. We zijn twee keer in Istanbul geweest, maar Ankara heeft zijn eigen, unieke energie. Het is de hoofdstad van Turkije. Van onze vorige bezoeken aan Turkije wisten we dat het een land is waar mensen hun overvloed en liefde delen met iedereen die daar komt. Wij waren in de gelegenheid om naar musea te gaan waar veel werd uitgelegd over de geschiedenis en de moed van de mensen die enorme veranderingen tot stand brachten.

Tijdens dit bezoek presenteerden we de Acht Heilige Kamers. Wat een plezier was het voor de mensen om open te zijn en hun leven te veranderen. We kijken er naar uit om volgend jaar terug te keren naar Turkije. We hebben de intentie voor een gecombineerde reis. Beginnend in Athene, Griekenland, dan naar Istanbul Turkije en eindigend met een bezoek aan Cyprus, waar de energie verdeeld is tussen het Griekse en het Turkse volk. Hopelijk kunnen wij ons steentje bijdragen om die twee kanten bij elkaar te brengen.

Het is mijn grootste wens om iedereen in de wereld te laten zien dat er geen verschil bestaat tussen mensen. In de kern van onze ziel zijn we allemaal gelijk. Zoals Steve en de Groep al vaak hebben gezegd, moeten we om eenheid te kunnen ervaren onze aandacht richten op de dingen die we gemeen hebben in plaats van op de dingen die verschillend zijn.

In de Verenigde Staten is het bijna Thanksgiving Day. Dat is een dag waarop we met vrienden en familie bij elkaar komen om dank te zeggen voor de zegeningen die we het afgelopen jaar hebben ontvangen, voor wat we nu in ons leven hebben, en voor wat we in de toekomst graag zouden willen. Ik vind het heel toepasselijk dat mijn verjaardag in dezelfde tijd valt als de Thankgiving vakantie. Als ik dankzeg voor alles wat om me heen is, vier ik wie ik ben en wie ik elke dag word. Ik zeg altijd graag: “Het leven wordt als maar beter”. Dit is de werkelijkheid waar ik voor kies en ik ben daar dankbaar voor… en zo is het!

In liefde en licht
Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.