November 2003

De Harmonische Concordantie
De Tweede Stap


Van Steve

Deze channeling werd live gepresenteerd op 8 november, de dag van de Harmonische Concordantie. Dit is het begin van een nieuwe, energetische verbinding waarbij we een directere toegang hebben tot de nieuwe energie die de Groep de Kristalenergie noemt en waarover ze de afgelopen twee jaar veel hebben gesproken. Deze nieuwe verbinding markeert een nieuw begin van de wijze waarop wij deze energie gebruiken. En hoewel een nieuw begin opwindend kan zijn, kan dat ook veel spanning met zich meebrengen. Voor sommigen zal deze energieverandering een trigger tot verandering zijn en voor anderen zou het een gelegenheid kunnen zijn om te vertrekken. Voor hen die spanning ondervinden is het goed om te weten dat deze Harmonische Concordantie tijdelijk is en dat je deze overgang veel makkelijker kunt maken door je hand uit te steken naar mensen om je heen. Op de website van Lightworker kun je terecht bij de Messageboards, de Chat room en de Lightworker Family Room waar je wereldwijd contacten kunt leggen. Wij staan als mensheid op een groot knooppunt in onze evolutie. Dit is een opwindende tijd en we kunnen in de nabije toekomst heel snel veel verandering verwachten. Door onze houding aan te passen en deze veranderingen te accepteren, kunnen we de overgang veel gemakkelijker maken. Nieuwe mogelijkheden liggen voor ons en we staan pas aan het begin. Het hele idee is om te genieten van de reis en het leven niet al te serieus te nemen!

Deze channeling is als audioband te koop in de Lightworker store (http://www.espavo.org/store/) of kan gratis gedownload worden van het Audio Video archief (http://www.espavo.org/AudioVideo/) Zoals de Groep in deze channeling spreekt over nieuwe technologie, zo zijn wij constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om nieuwe technieken te gebruiken bij het verspreiden van het Licht over onze planeet.


Van de Groep

Groeten van Thuis!

Jullie energie is vandaag hier, want jullie zijn bij elkaar gekomen om een gebeurtenis te vieren die veel verder reikt dan jullie kunnen bevatten. Jullie weten wat er vandaag gebeurt, jullie begrijpen dat er magie zit in wat jullie de Harmonische Concordantie noemen. Maar dat gaat jullie begrip als mens ver te boven. Want dit is een bijzondere dag om met jullie te werken, om jullie te helpen, om alle alternatieve werkelijkheden tot één geheel met elkaar te verbinden. Daarom gebruiken jullie het woord “harmonisch”, want deze vibratiegebieden bestaan op verschillende niveaus in dezelfde ruimte en tijd. Ze overlappen elkaar op regelmatige tussenruimten en dat draagt bij tot de kracht van de harmonie. Want dat is harmonie. Daarom staan op deze bijzondere dag alle energieën op één lijn: om een reeks gebeurtenissen in gang te zetten die voor jullie allemaal een hogere werkelijkheid zal creëren.


Hogere technologie

Jullie zijn de meesters van het Speelbord, jullie zijn degenen die ervoor hebben gekozen om precies op dit moment hier te zijn en iets tot stand te brengen, en daar zitten jullie dan. Ja, er is veel gebeurd op jullie planeet, zelfs kort geleden nog toen veel van jullie apparatuur aangepast moest worden. Dat is nog niet helemaal over, maar zal niet lang meer duren. Heb geduld lieverds, want jullie werken samen om technieken op geheel nieuwe manieren te gaan gebruiken. Dat wordt een van de geschenken van het leven in de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde. Want als het grotere welzijn wordt gediend, zullen er nieuwe gebruiksmogelijkheden komen voor technische apparatuur. Jullie zullen zien dat techniek gebruikt gaat worden voor het verspreiden van licht. Dat is een kant die nu nog aan het begin staat. Die techniek moet worden aangepast, want is oorspronkelijk niet ontworpen om zulke energieën over te brengen. Ja, sommigen hebben problemen gehad met hun computers, telefoons en andere apparatuur. Begrijp alsjeblieft dat deze energie alles naar een hogere vibratiestaat brengt, inclusief jullie technische apparatuur.


Opening naar channeling

Wij hebben jullie vanaf het allereerste begin van deze “Her-inneringen van Thuis” verteld dat er op deze planeet een tijd zal aanbreken waarop steeds meer mensen gaan channelen. Aha, dat was jullie al opgevallen, hè? Jullie moeten gaan inzien dat je die gelegenheid in jezelf moet gaan creëren, want zelfs op dit moment gaan veel kanalen open. Kunnen jullie je een tijd en een dag voorstellen waarop het woord channeling helemaal niet meer zal voorkomen? Wij zeggen jullie dat het nog niet zo heel veel jaren is geleden dat jullie woorden maakten om dit soort fenomenen te omschrijven, woorden die jullie daarvoor niet gebruikten. Jullie noemden het toen ESP (Extrasensory perception). Dit is nu zo gewoon dat jullie dit woord zelfs niet meer gebruiken. Want het is gewoon intuïtie, een normale menselijke eigenschap waarover jullie allemaal beschikken, en dat begrijpen jullie nu. Ah, maar enkele decennia geleden was het heel vreemd en ongebruikelijk en trok het heel veel aandacht. Met channeling gaat dat in deze tijd ook zo.

Want jullie reiken alleen maar naar een hoger deel van jezelf als deze energieën in lijn komen, speciaal in tijden als deze. Jullie zullen mogelijkheden zien om door die harmonische groepering van energieën heen te reiken om in contact te komen met je hoger zelf. Als dat gebeurt, begint de magie. Dat is het begin van het volledig in je kracht gaan leven als schepper. Zelfs in de afgelopen weken hebben velen zich geopend om te channelen. Spoedig zullen er nog veel meer volgen. Wij zeggen jullie dat dit een magische tijd zal zijn, want er gaat nu veel open waardoor dit kan gebeuren. Naarmate dit zich ontvouwt zal iedereen op een andere manier contact gaan maken. Nee, het zal geen channeling worden genoemd, want het zal een heel gewone vorm van communicatie zijn. En veel van wat jullie lichtwerk noemen, wat velen nu hocus-pocus noemen, zal niet langer hocus-pocus zijn. Het zal een dagelijkse taal zijn. Daar begint de magie, lieverds, want daar nemen de creaties van je eigen energie vorm aan. Dan begrijpen jullie dat jullie de scheppers zijn die achter sluiers in een “bel van biologie” leven.

Zelfs nu velen van jullie bij elkaar gekomen zijn om te luisteren naar de Groep, naar Kryon of naar Aartsengel Michaël, zeggen wij dat de ware magie in feite in jullie innerlijk ligt. Velen die uit alternatieve werkelijkheden komen om naar de meesters van het Speelbord te kijken, zelfs nu jullie in deze ruimte bij elkaar zijn, kijken vol verwachtingen naar jullie. Begrijpen jullie de magie die in jullie ligt? Jullie zijn degenen die deze energie hebben gecreëerd. Wij willen jullie zeggen dat de dingen op jullie planeet nu gaan veranderen, want jullie zullen die dingen in een nieuw licht gaan zien. Zodra die energieën verder komen zullen jullie begrijpen dat er mogelijkheden zijn om energie voor jezelf te creëren. Zodra deze veranderingen opkomen zullen jullie deze energie heel licht op je schouder voelen tikken. Ja, omdat jullie mens zijn weten wij heel goed dat jullie dit niet kunnen aannemen, want het zal niet iets zijn wat jullie in het begin zullen begrijpen. Jullie zullen zien dat het voor jullie niet makkelijk te accepteren is omdat mensen zichzelf niet vertrouwen. Dat is een aangeboren trek van je ego. Het is een deel van hetgeen jullie als voorzorgsmaatregel hebben aangebracht om evenwicht te waarborgen. Dus zodra deze stroom van bewustzijn door je heen begint te stromen, zullen jullie in eerste instantie denken dat je dit allemaal zelf verzint. En wij zeggen jullie, dat jullie dat ook doen! Verzin het maar, lieverds, want dat is de stroom die uiteindelijk de Hemel op Aarde zal brengen. Voel je alsjeblieft vrij om dit te doen, want nu gaan jullie meer dan ooit tevoren contact maken met je hoger zelf.


Sterkere verbinding met Spirit

O ja, wij weten dat velen van jullie naar buiten zullen lopen en verwachten een duidelijk teken in de lucht te vinden dat God rechtstreeks tot je spreekt. Wij zeggen jullie dat dit niet zal gebeuren. Het klinkt altijd alsof je het zelf bent. Het voelt altijd alsof het van jezelf komt. De realiteit is dat het een ander aspect van jezelf is. Toch zal het deze keer sterker zijn, want nu zullen er momenten komen waarop je diep in je wezen iets weet. Als je jezelf op die momenten dan toestaat dat op te volgen en erop te vertrouwen, zal je de sterkere verbinding met je eigen hoger zelf gaan ontdekken. Nee, dit is niet bijzonder en ook niet uniek, maar dat kan het wel lijken want alleen zij die het hebben aangedurfd er op dat moment op te vertrouwen, waren in staat om deze verbinding volledig te gebruiken. Dus zeggen wij jullie dat niet iedereen op Aarde op dit moment channelt. Maar het is alleen maar een kwestie van tijd en vertrouwen. Dat verandert nu. Dat is wat er vandaag gebeurt. Jullie hebben nu de gelegenheid om volledig in je eigen goddelijkheid te stappen. Ja, laten we nu teruggaan naar wat jullie de Harmonische Concordantie noemen, want wij willen jullie het grotere perspectief van deze gebeurtenis vertellen. Nog maar een paar jaar geleden ontstond er een moment wat jullie de Harmonische Convergentie hebben genoemd. Het was een heel uniek moment in de geschiedenis, want jullie hadden het Spel zodanig opgezet dat het zou aflopen. Jullie hadden het Spel oorspronkelijk opgezet met een begin en een einde. Het begin noemen jullie de Big Bang. Toen kwamen etherische wezens naar de Aarde, hoewel ze nog geen fysieke vorm hadden aangenomen. Daarom dateert een groot deel van jullie geschiedenis de fysieke vormen op Aarde in een vroeger stadium dan ze werkelijk waren. Maar jullie werkten hier al heel lang met biologische vormen, en jullie probeerden mogelijkheden te bedenken om die vormen naar een hogere vibratiestaat te brengen. En nu jullie daarmee vorderen, veranderen dingen, zijn dingen begonnen. Jullie hebben het oorspronkelijk zo opgezet dat jullie een stopdatum hadden waarop jullie je eigen vibratiestaat en die van de Aarde konden controleren. Jullie zouden dan kunnen zien of jullie in staat zouden zijn je kracht vast te houden terwijl jullie nog in een fysieke vorm waren.

Ah, niemand verwachte het. Niemand. Iedereen die had deelgenomen aan de creatie van dit Spel, zei: “O, laten we het een kans geven, we hebben niets te verliezen.” En velen stonden erbij en zeiden: “Dat zal nooit werken; je kunt geen volledige vrije keuze hebben. Vrije keuze zal nooit werken, want mensen zullen niet kiezen voor het hoogste welzijn. Zij zullen zelfzuchtig worden vanwege hun eigen ego.” Dat gebeurde niet. Want hier zijn jullie dan (oké?), bezig het spel te winnen. Jullie bedenken nu manieren om elkaar te helpen. Jullie proberen nu te bedenken hoe je een Menselijke Engel kunt worden. Dat lieverds, is het in eigen kracht gaan staan als schepper op Aarde. Dat is heel uniek en prachtig. Wij kunnen jullie niet zeggen wat een vreugde het voor ons is als jullie in je eigen kracht stappen. Nee, jullie leunen niet achterover en zeggen: “We zijn zover gekomen, laten we nu maar naar Huis gaan en ons ontspannen.” In plaats daarvan zeggen jullie: “Goed, ik ben door deze onrustige tijden heen; wat kan ik nu doen? Hoe kan ik meehelpen? Wat kan ik doen om andere mensen naar een hogere vibratie helpen?” Dat is de grootste manier om het spel te winnen die jullie je ooit kunnen voorstellen.


De eerste meting van de vibratie

Zo breekt de tijd aan die jullie oorspronkelijk hebben gesteld om de vibratie te controleren en te zien of het mogelijk is om deze scheppingskracht in menselijke vorm te dragen. Dat was de Harmonische Convergentie en niemand had ooit gedacht dat de mensen van de gouden straal het Spel echt zouden kunnen winnen. Het werd gecontroleerd en aan Alles wat is werd verrassend gemeld dat het menselijke vibratietempo een niveau had bereikt wat die kracht kon dragen. Ah, maar dat was nog niet het einde, want nu begon er een hele reeks gebeurtenissen om te zien hoe jullie met die kracht zouden omgaan; om te zien of jullie deze kracht en de verantwoording konden oppakken en gebruiken in je dagelijkse leven. Ja, het is één ding om erover te lezen; het is één ding om erover te praten; het is één ding om over deze hogere ideeën na te denken, maar ze daadwerkelijk gebruiken, dat is iets anders, dat is magisch. En dat deden jullie. Jullie begonnen aan het proces. Jullie begonnen de collectieve vibratie van de mensheid omhoog te brengen en daarmee de gehele vibratiestaat van Alles wat is. Als gevolg daarvan is er een heel nieuwe reeks gebeurtenissen in gang gezet. Wij zullen jullie eens wat vertellen: jullie hebben in je script niet opgenomen waar jullie vandaag zijn. Er bestaat geen groots plan, lieverds. Ja, wij kunnen jullie zeggen welke richting het opgaat, want wij hebben een heel goed zicht op dat perspectief. Maar wij kunnen jullie niet vertellen hoe jullie toekomst eruit zal zien, want die moeten jullie nog schrijven. En hoe graag jullie ook mogen denken dat er een goddelijk plan en een goddelijk massabewustzijn is dat jullie bij dat plan zal leiden, bestaat dat niet. Jullie zijn het.

Wat jullie niet zien is je eigen grootsheid. Maar wij zijn hier om daar met jullie aan te werken. Wij zijn degenen die hebben gekozen voor de taak om de Engelen te zijn van de planeet van vrije keuze. Want wij zijn degenen die onze vleugels mochten spreiden om de grootsheid van mensen te weerspiegelen. Dat is echt een fantastische taak geweest. Het is niet gemakkelijk om jullie te helpen her-inneren wie jullie zijn, maar we gaan vooruit. En nu trainen wij jullie om hetzelfde te gaan doen. Dat is ware kracht. Als jullie elkaar meer kunnen helpen dan jezelf, als jullie ruimte kunnen maken zodat de mensen om je heen in hun kracht kunnen gaan staan, dan begint daar de magie. Jullie gaan de “Eeuw van B(ekrachtiging)” in. Het is begonnen.

Door tijdens de Harmonische Convergentie het vibratietempo te meten hebben jullie een hele reeks nieuwe controlepunten in gang gezet. Eén daarvan begint vandaag. Wat jullie de Harmonische Concordantie noemen is een reeks groeperingen van vibratiestaten die door heel de kosmos reikt. Een van die plaatsen is de Centrale Zon waar jullie heel weinig van afweten. En hoewel de Hoeder eerder heeft gezegd dat het geen fysieke plek is, corrigeren wij hem hier, want dat is het wel. Het is de eerste fysieke plaats die jullie aandoen als jullie van de andere kant van de sluier komen als schepselen in een oneindige vorm. De eerste stopplaats van een ziel die naar een eindig lichaam gaat is de Centrale Zon. Vanaf dat punt worden jullie verdeeld in vibratiestralen. Daarom noemen wij jullie de mensen van de gouden straal. Jullie resoneren met de kleurenreeks geel, amber en goud.


Kristalenergie van de Centrale Zon

Jullie zijn het allermooiste gouden licht, en de kristalenergie die van de zon komt is jullie oorsprong. Daar her-inneren jullie jezelf aan als jullie een gouden ring met briljanten of diamanten dragen om de eenheid van twee zielen te symboliseren. Het is een her-innering aan de plaats waar jullie vandaan komen. Dus wanneer jullie van de Centrale Zon komen en jullie je splitsen in deze kleurenreeks, hebben jullie vanaf dat moment geen verbinding meer met de Centrale Zon. Vanaf dat moment moet alles door de zon van jullie zonnestelsel worden gefilterd om jullie te bereiken.

Jullie hebben gezien wat er met de zon van jullie zonnestelsel aan de hand is. Die is aan het uitbarsten. Veel wetenschappers vragen zich diep in hun hart af of de zon aan haar einde is gekomen. Op een bepaalde manier is dat zo, hoewel dat geen eind zal maken aan het leven op Aarde. De zon die jullie kennen, is aan het veranderen en zal nooit meer dezelfde zijn. Ook hij evolueert, want jullie hebben een evolutionair proces in gang gezet dat zich nu door de hele kosmos zal verspreiden. Dat is inderdaad magisch en dat gebeurt nu.

Het tweede controlepunt na de Harmonische Convergentie, heeft nu plaats. Het op één lijn komen van energieën, bekend onder de naam Harmonische Concordantie, verbindt jullie weer direct met de Centrale Zon. En nu zullen jullie de energie gaan voelen die rechtstreeks van de Centrale Zon komt. Het is een ander soort energie dan jullie gewend zijn. Want velen van jullie weten dat jullie de energie die van de zon komt, hebben gevoeld. Jullie voelen die zonnevlammen zodra deze energie in magnetische vorm binnenfiltert en alles op Aarde omhult en daarbij de structuur verandert van de tektonische platen waarop jullie leven.


Algemeen heersende emoties

Velen van jullie hebben een afscheiding en een ruimte in je gevoeld die daar voorheen niet waren. Die afscheiding voelen jullie in je emotionele lichaam. Dat heeft heel wat beroering gebracht onder de mensheid en die beroering heeft vele vormen aangenomen. Het heeft velen van hun stuk gebracht en velen het gevoel gegeven alsof ze geen controle meer hadden. Wat er natuurlijk voor zorgde dat ze daar uiting aan gaven en probeerden die controle weer binnen hun macht te krijgen. Jullie hebben het gezien. Dat zal nog een korte tijd doorgaan, want deze dingen moeten worden uitgespeeld en zullen op korte termijn alleen nog maar toenemen. Heb geduld lieverds, want jullie zitten in het laatste zuiveringsproces. Kunnen jullie je een dag voorstellen waarop er geen oorlog meer bestaat op jullie planeet? Wij hopen het, want jullie zijn die werkelijkheid binnengestapt. Jullie zijn in de mogelijkheid gestapt om dat nu te creëren.

Dat is begonnen. Nee, dat hebben wij niet gedaan, jullie hebben dat gedaan. Jullie zijn de meesters van het Speelbord. Jullie zijn degenen die door je zorgen, door je tranen, door je emotionele beroeringen, de deur hebben opengemaakt waardoor dit kan gebeuren. En nu gaan jullie vanaf dit punt verder. De Harmonische Concordantie is een controlepunt en net als de Harmonische Convergentie zal het nog heel lang in jullie her-innering blijven voortleven. Jullie mogen dan niet precies weten wat het is en jullie mogen dan de woorden niet begrijpen, maar jullie zullen begrijpen dat er verandering is op Aarde. Een heel nieuwe energie zal nu heel stilletjes over de planeet gaan waaien, want jullie hebben ruimte gemaakt dat dit kan gebeuren en dat is inderdaad magisch.


Zes controlepunten tot aan de Hemel

Het is nu jullie verantwoording om het vanaf dit punt op te pakken en de gelegenheden te creëren. Creëer die door jullie techniek, creëer die door jullie energie, creëer die door je passie. Zoek je passie en ga ermee aan de slag. Op die manier ben je van het grootste nut voor het universum. Als jullie doorgaan en jezelf verbinden met je oorsprong in de Centrale Zon, zullen jullie nieuwe werkelijkheden creëren in alles wat bestaat. Zo velen van jullie hebben eraan gewerkt om de her-inneringen van Thuis toegankelijk te maken. Wij hebben jullie zo nu en dan geholpen met de “Her-inneringen van Thuis” om jullie eraan te her-inneren welke energie jullie hier op Aarde creëren. Ah, maar nu is er iets wonderbaarlijks gebeurd, want dit gaat veel verder dan jullie oorspronkelijke verbinding. Na de Harmonische Convergentie zijn er zes andere controlepunten. Deze dag is er één van. Vanaf deze dag zijn er nog vijf controlepunten, en wat dan? Ach ja, wij kunnen haast niet wachten om die vraag ook te stellen, want jullie hebben het script daarvoor nog niet geschreven. Maar wij zeggen jullie dat de richting die jullie opgaan heel duidelijk is en dat jullie op dat moment het Engelenrijk zullen binnenstappen. Wat weten jullie van Engelen? – o ja, jullie hebben je beeld van vleugels en vliegende wezens die overal rond gaan en de hele dag van elkaar houden – wij zeggen jullie dat dit beeld tot op zekere hoogte waar is. Wij vinden de beelden prachtig die jullie hebben van de donkere Engelen en de cherubijntjes en hoe ze allemaal samenwerken en hoe alle grote Engelennamen eindigen op “el”. Wij vinden dat jullie zoveel fantasie hebben door ons zo te omschrijven. Jullie zullen het spoedig helemaal begrijpen, want jullie zullen ons worden. Dat staat er te gebeuren. En na de andere vijf controlepunten zullen jullie weten waar dit hele spel om ging. Want jullie zullen dan de Engelen van de tweede planeet van vrije keuze worden. Op dit moment pakken velen van jullie pen en papier om op te schrijven wanneer die controlepunten zullen plaatsvinden. Hoe zullen die eruit zien? Wij stellen dezelfde vragen aan jullie. Want wij schrijven het script niet, jullie doen dat.

Jullie zijn de magiërs van het Speelbord, lieverds. Jullie zijn degenen die iedere dag de energie creëren van wie je bent. Wij kunnen jullie niet zeggen hoe trots wij op jullie zijn. Kunnen jullie je ons voorstellen als trotse ouders die over je schouder meekijken en proberen je te helpen de hoogste keuzen te maken en de beste stappen te zetten? Jullie kunnen je de grote mogelijkheden alleen maar voorstellen die wij voor jullie zien en het is onze grootste hoop dat jullie deze keuzen ook zullen maken. Kunnen jullie je nu diezelfde trotse ouders voorstellen als zij zien hoe hun kinderen voorbij het punt gaan waarvan zij dachten dat het hoogst haalbare te zijn maar waarop ze niet durfden hopen? Dat gebeurt vandaag, want dit is het tweede controlepunt. Vijf andere resteren nog tussen jullie en het Engelenrijk en wij vertellen jullie nog iets anders. De tijdsafstand tussen de controlepunten zal niet dezelfde zijn als tussen de Harmonische Convergentie en de Harmonische Concordantie. Deze gebeurtenissen zullen sneller plaatsvinden. Als jullie op het pad blijven dat jullie nu gaan, zullen jullie een hele reeks gebeurtenissen in werking stellen die de nieuwe Aarde onmiddellijk opstarten.


Het vasthouden van kracht door meesterschap over het zelf

Neem daar de verantwoording voor, lieverds; bewaar die energie in je hart. Zoek de liefde, zoek de verzorging en zoek de passie waarmee je hier naar toegekomen bent. Durf om te beginnen de verantwoording te nemen voor je eigen geluk en geef dat door. Durf te zoeken naar de dingen die vanuit de hogere werelden binnenkomen. Durf te vertrouwen op je innerlijke leiding en spreek erover. Deel het met anderen, niet als de ultieme leiding van de Hemel, maar als een aanbod van bekrachtiging waar iedereen voor zichzelf over kan beslissen. Wij hebben het reeds vele malen gezegd en wij herhalen het vandaag: luister alsjeblieft niet naar ieder woord wat we zeggen, want dat zou er alleen maar voor zorgen dat wij je kracht van je wegnemen.

Jullie zijn de magiërs, jullie zijn de meesters van het Speelbord. Wij denken dat jullie deze energie nu volledig kunnen oppakken en voorwaarts kunnen gaan. Jullie eigen relatie met de Centrale Zon verandert jullie relatie met wat jullie de Hemel noemen. Jullie weten dat de relatie met jullie Engelen is veranderd. Jullie weten dat je relatie met je eigen gidsen is veranderd. Jullie hebben dat in gang gezet door je eigen vibratie te verhogen. En wij zeggen jullie nu, dat jullie, speciaal in de dagen die voor jullie liggen, de gelegenheid krijgen om een verhoogde scheppingsstaat open te leggen. Wees voorzichtig waar je om vraagt. Want alles wat er in je hoofd leeft zal nu heel snel werkelijkheid worden.


Persoonlijk drama

Kies er eerst voor om meester te worden over je eigen gedachten. Onderzoek elke gedachte vanuit een hoger perspectief. Onderzoek alles wat je doet. Wij zeggen jullie ook dat er één reeks gebeurtenissen is die mensen steeds maar weer herhalen en wat in deze tijd heel destructief kan zijn. Wij noemen dat “persoonlijke drama’s”. O, persoonlijke drama’s zijn heel interessant, want mensen voelen zich zo aangetrokken tot drama. Het is voor hen een manier om een scenario van eigen keuze steeds maar weer te scheppen. Het is een deel van wat jullie je fantasie noemen en heel vaak channelen mensen via drama’s. Ja, wij weten dat het woord drama een negatieve betekenis heeft. Wij zeggen jullie, dat wij dat van onze kant van de sluier niet zo zien. Wij vinden het heel interessant dat jullie dingen vaak vele malen uitspelen. Want als jullie kijken naar een televisieshow of een film, hebben jullie daarna vaak een hart vol emoties.

Er is niets mis met dat soort drama’s. Wij vragen jullie op dit moment alleen maar iets te doen met je eigen drama; met het script dat in je veld speelt wat er voor zorgt dat je bepaalde dingen steeds maar weer herhaalt. Niet om het als goed of slecht te bestempelen, maar gewoon door je op het standpunt van je hoger zelf te plaatsen en je persoonlijke drama eens in een groter perspectief te bekijken. Kies zorgvuldig het drama dat je in je leven laat spelen, want nu hebben jullie daar veel meer controle over dan ooit tevoren. En nu zullen jullie gaan zien dat jullie mogelijkheden hebben om je eigen werkelijkheid te creëren met iedere stap die je zet. Jullie zijn de meesters van het Speelbord. Jullie zijn degenen die dit voor jezelf in gang hebben gezet. Jullie zijn degenen die de mogelijkheid hebben gecreëerd om het eerste controlepunt te passeren en nu bij een tweede controlepunt te zijn.

Lieverds, wij zijn trotser op jullie dan dat jullie ooit zullen weten. De liefde die wij voor jullie koesteren is niet met woorden te beschrijven. De liefde of de energie van Thuis is alles wat we jullie kunnen geven en wij wikkelen jullie geregeld in onze vleugels. Wij vragen jullie om die op te pakken, te versterken en in je eigen wereld te creëren. Zoek naar manieren om die aan anderen door te geven. Raak elkaar’s hart aan. Wij hebben de Hoeder een uitdrukking gegeven die wij nu met jullie willen delen. Elke dag dat je een ander hart kunt aanraken of door een ander hart wordt aangeraakt… “is een goede dag.” Vandaag is een goede dag. Eis dat voor jezelf op. Durf in je eigen grootsheid te stappen, in je eigen goddelijkheid en leef daar mee, want deze mogelijkheid zal nu meer dan ooit worden ondersteund.

Je zult de mogelijkheid vinden om je eigen informatie door te laten komen. Het enige probleem waar jullie steeds weer tegenaan gelopen als jullie bij channeling informatie doorkrijgen, is dat jullie het zo vaak verpakken in je eigen persoonlijk drama. En als jullie dat doen, dan veroordelen jullie het. Jullie noemen iets goed of slecht en creëren er een energie omheen die niet bestaat. Op dat moment wordt het een deel van je persoonlijke drama. Wij vragen jullie om de energie gewoon in evenwicht te brengen met je eigen onderscheidingsvermogen. Maak ruimte op de planeet voor alle kanalen. Want jullie hebben allemaal een stukje van de taart. Jullie hebben allemaal een verbinding die iets van waarde te bieden heeft.

Jullie hebben de Aarde als een heel donkere plaats beschouwd en daarom noemen wij jullie lichtwerkers. Een lichtwerker is gewoon een ziel die er bewust voor heeft gekozen om op Aarde het licht te verspreiden. Jullie hebben nu de gelegenheid om dat te doen, iets dat je stoutste dromen te boven gaat. Maar daarvoor is nodig dat je de verantwoording neemt voor jezelf en in je passie stapt. Durf de informatie die doorkomt te vertrouwen en durf gelukkig te zijn. Durf een stap achteruit te doen en naar je eigen persoonlijke drama te kijken en bepaal welk deel je vast wilt houden en welk deel je los wilt laten. Zegen ze allemaal want ze hebben je goed gediend. Vooral nu de energieën in één lijn samenkomen en jullie dit tweede controlepunt gepasseerd zijn, hebben jullie de gelegenheid om direct in een hogere vibratiestaat te stappen.

Zelfs datgene wat oorspronkelijk was bedoeld voor jullie jaar 2012, is vandaag begonnen. Jullie zijn Thuis. Wat gaan jullie nu doen en waar ligt je passie? Het woord is aan jullie, lieverds; de toorts is jullie overhandigd. Jullie hebben alles veranderd zelfs je eigen relatie met Thuis, zelfs je eigen relatie met het Engelenrijk. Die Engelen die altijd je wereld insprongen om je op kritieke momenten te helpen, die Engelen die altijd op je schouder zaten en je vertelden of je naar links of naar rechts moest, die Engelen zullen dat niet langer doen. Want jullie bereiken een stadium in je ontwikkeling waar dat je alleen nog maar zou belemmeren in plaats van versterken. Dus nu gaat het verder. Jullie beginnen aan een proces waar jullie zelf je werkelijkheid bepalen met elke stap die je zet.

Zelfs de afgelopen vijf jaar zijn er op jullie planeet enorme veranderingen geweest. Velen hebben gemerkt dat het tijdsverloop tussen oorzaak en gevolg heel kort is geworden. Normaliter bestond er in je creaties een tijdsverloop dat je beschermde, dat het voor jullie heel veilig maakte, want jullie hadden je gedachten nog niet onder controle. Als jullie een gedachte creëerden, hadden jullie dagen en soms maanden de tijd om te zeggen “O, het doet er niet meer toe, ik denk niet dat ik dit werkelijk wil” en het zou niet gebeuren. Maar nu wordt elke gedachte waar je mee bezig bent, waarheid voordat je een volgende stap zet.


Emotionele herbedrading

Kies je gedachten zorgvuldig. En nog belangrijker, kies voor wat er in je hart leeft. Want die vermenging met de emotionele energie zal steeds belangrijker worden. Daarom hebben velen van jullie dit gevoeld via je emotionele lichaam. De zonne-erupties en de Kristalenergie die de Aarde binnenkomt, hebben een reeks veranderingen voortgebracht wat de oorzaak is van jullie emotionele stoornissen. Dat komt omdat je emotionele lichaam wordt herbedraad. Het wordt het spirituele lichaam. De verbinding tussen het spirituele lichaam en het fysieke lichaam werd overbrugd door het emotionele lichaam. Die worden nu één geheel. Want als jullie de volgende vibratiestaat ingaan, is dat een simplistische energie die zich verenigt om de dingen gemakkelijker te maken. Dat is een deel van jullie evolutieproces. Dat gebeurt nu.

Jullie worden dus op dit moment herbedraad. En wat ga je daarmee doen, hoe ga je daarmee aan de slag, wat betekent het? Betekent het dat je emotioneel moet zijn om in die volgende staat te stappen? Nee, dat betekent het niet. Maar velen van jullie zullen het wel zijn. We vragen jullie nu om meer dan iets anders je hand uit te steken en een andere Engel aan te raken. Reik naar anderen en laat hen weten dat het goed is. Zoek manieren om bij elkaar te komen, om elkaar aan te raken, zoek manieren om je eigen gechannelde informatie met anderen te delen. Niet als een goddelijke bron van alles, waarbij ze naar ieder woord dat je spreekt moeten luisteren, maar als een mogelijke oplossing om blijheid te vinden. Pak die energie op, zet mensen om je heen in hun kracht en jullie zullen heel snel Thuis creëren op jullie planeet. Het is daar nu de tijd voor. Jullie zullen het elke dag zien gebeuren. De dingen zullen gemakkelijker worden, maar niet op de manier die jullie denken. Want jullie zullen leren je aan te passen aan deze energie. Jullie zullen leren deze energie te gebruiken.

Bij velen van jullie beginnen her-inneringen aan de Centrale Zon naar boven te komen. Voor de meesten van jullie was die sluier heel dik. Er zijn nu nog geen boeken over de Centrale Zon te koop, maar dat zal niet lang meer duren. Er zullen veel verschillende namen aan worden gegeven, maar het is de eerste fysieke plaats van oorsprong die je aandoet als je van Thuis naar een plaats van eindigheid gaat. Vandaag wordt je verbinding met die plaats nieuw leven ingeblazen. Pak die energie van Thuis op, laat haar door je heen gaan en houd haar vast. Houd de liefde vast die je hebt, want daarmee zal je nieuwe dingen creëren, elke dag dat je leeft. Durf gelukkig te zijn. Durf in je kracht te staan als schepper en ga naar het volgende niveau.


Het creëren van Thuis

De magie is begonnen. Het tweede controlepunt is hier. Er komen er nog vijf. Wacht niet op de volgende. Weet dat deze trigger dingen voor je heeft veranderd. Het gaat dus niet meer om hoeveel jaren of maanden nog of om wat dan ook; het gaat om: hoe ben ik gelukkig? Hoe pas ik me aan deze nieuwe energie aan? Hoe kan ik het meeste doen met wat ik vandaag heb? Dat dragen wij jullie vandaag op.

Ga ermee aan de slag. Het is helemaal aan jullie. Creëer de hoogste werkelijkheid die je kunt. Laat je gehechtheid aan het verleden los en je zult je eigen persoonlijke drama’s begrijpen, want jullie zijn vandaag herboren. Welkom Thuis, lieverds, wij weten dat jullie problemen hebben gehad, wij weten dat jullie je alleen voelen. Wij weten dat de sluier soms dik is en we zouden willen dat we die even opzij konden trekken, maar dat zou niet werken. Dus kloppen we jullie in plaats daarvan op je schouder. Omhelzen we jullie. Vragen we jullie om je hand uit te steken en de energie voor elkaar vast te houden en elkaar op elke mogelijke manier te onderrichten. Want menselijke eigenschappen zullen vanaf vandaag gaan veranderen. Jullie zullen veel gaan zien van de dingen die in het vooruitzicht liggen aangezien jullie dat bij iedere stap van iedere dag creëren. Het is begonnen en het zal nu sneller verder gaan dan jullie je konden voorstellen.

Lieverds, de energie van Thuis is overal om jullie heen. Her-inneringen van de Centrale Zon… jullie zullen dingen gaan horen die jullie al een heel lange tijd niet meer gehoord hebben. Je eigen fysieke eigenschappen zullen het mogelijk gaan maken dat je dingen aan de andere kant van de sluier gaat zien. Contacten met je voorouders zullen spoedig beginnen, want zij zijn al lange tijd om jullie heen. Velen van jullie zullen deze energieën in de nabije toekomst activeren. Dat maakt deel uit van je eigen verbinding met de Centrale Zon. Want daar heeft dat plaatsgevonden.

Wij zeggen jullie ook dat naarmate de tijd vordert de eigenschappen van jullie zon zullen veranderen. Dat is niet iets om bang voor te zijn. Jullie zullen dat langzaam zien gebeuren. Want mensen hebben tijd nodig om zich aan nieuwe energieën aan te passen en dat hebben jullie in gang gezet. Heb geduld, houd elkaars hand vast en laat hen weten dat ze hier op Aarde zijn met een bedoeling. Jullie zouden hier niet zijn als je niet iets belangrijks had te doen. Wacht maar op die leiding, wacht tot die energie op je schouder tikt en zelfs als het erop lijkt dat je het allemaal zelf verzint, wanneer je stappen zet in de richting die je doorkrijgt, zul je het weten. Durf die stappen te zetten. Durf vooruit uit gaan, want daardoor zal Alles wat is heel snel veranderen.

De energie van Thuis staat achter je. Jullie zullen dat nu zien. Jullie zullen de ondersteuning voelen als jullie je hand uitsteken en elkaar aanraken. Jullie leven in een magische tijd. Jullie zijn magische wezens en wij houden heel veel van jullie. Voel die liefde, accepteer die en geef die dan door. Want jullie zijn de magiërs van het Speelbord. Jullie veranderen Alles wat is. Wij zeggen jullie dat je tolerantieniveau zal veranderen. Jullie zullen niet meer de gelegenheid krijgen om de energie verkeerd te gebruiken zoals jullie dat in het verleden hebben gedaan. Naarmate jullie je vibratie verhogen zullen jullie meer worden als de Indigokinderen. Want jullie zullen minder geduld hebben met situaties waarin de energie verkeerd wordt gebruikt. Neem de tijd voor deze veranderingen. Gun jezelf de tijd om je aan deze energie aan te passen en gun anderen de gelegenheid om fouten te maken. Want jullie zijn mensen en die fouten bepalen wie je bent.


De menselijke Engelen

Lieverds, jullie zijn de Engelen voor de nieuwe planeet van vrije keuze. Jullie zijn op dit moment Engelen in opleiding, maar wij zeggen jullie dat we geen betere kandidaten hadden kunnen uitzoeken. Wees daar trots op. Draag dat met je mee bij alles wat je doet. Leef met een spiritueel zelfvertrouwen dat je hier op Aarde bent met een doel. Daarom ben je gekomen. En ook als je dat doel of die passie op dit moment nog niet precies kunt definiëren, weet dat het bestaat. En als de collectieve vibratie van de mensheid een niveau bereikt dat dit kan triggeren, zal het heel snel naar boven komen en zal je het begrijpen. Er is geen enkel wezen op deze Aarde dat geen bijzondere reden heeft om hier te zijn. Jullie hebben echter volledig de vrije keuze zodat jullie ervoor kunnen kiezen in dat doel te stappen of het voor jezelf verborgen te houden. Wij hebben daar geen oordeel over, want elke keus wordt gerespecteerd. Maar als je gefrustreerd bent, als je in een situatie zit waar je niet wordt gebruikt, als je in een situatie zit waarvan je denkt dat je niet bij je passie kunt komen, vragen we je om de moed op te brengen om opnieuw te kiezen. Doe een stapje terug en bekijk de dingen vanuit een hoger perspectief. Kijk naar je persoonlijke drama’s die zich in je leven steeds weer herhaald hebben en maak een keuze.

Het is begonnen. De magie is vandaag hier. Stap het zonlicht in, zuig die magie op, want op die manier komt ze bij je binnen. Jullie zijn de lichtwerkers op Aarde, maar belangrijker nog jullie zijn de lichtwerkers van de kosmos. Het is begonnen. Met de grootste eer vragen wij jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en goed samen te spelen.

Espavo!

de Groep

De hartverbinding
Het leven waarderen


Van Barbara

Ik voel opwinding in de lucht hangen. Een voorgevoel dat er iets geweldigs gaat gebeuren. De energie is opwindend maar tegelijkertijd soms uitdagend. Emoties lopen hoog op in deze maand. Steve en ik zijn net teruggekeerd van een magische reis naar Turkije, België en Nederland. Deze reis heeft mijn dromen overtroffen. De harten die wij hebben aangeraakt, hebben op hun beurt onze harten aangeraakt. Zoals gewoonlijk na een lange reis neem ik twee dagen om rustig aan te doen en voor mezelf te zorgen. Tijd die voor mij alleen is en die voor mij belangrijk is om te gronden na zolang in zo’n hoge energie te hebben doorgebracht. Steve gaat echter direct weer naar zijn kantoor om verder te gaan. Ik dacht na een paar dagen rustig aan gedaan te hebben dat ik klaar was om mijn drukke leven weer op te pakken. Gisteren verraste mij echter. Alles wat ik probeerde te doen ging als het ware in slow motion. Na een poosje gaf ik het op en luisterde naar mijn lichaam en geest. Ik stak de open haard aan, installeerde me met kussens en dekens op de bank en nam tijd voor mezelf. Ik las wat, keek naar een paar films en zorgde voor alles wat ik nodig had. In het verleden zou ik net zo lang zijn doorgegaan tot mijn lichaam ziek werd en me dwong om rust te nemen. Nu weet ik hoe belangrijk het is om tijd voor mezelf te nemen. Grappig: sinds ik heb ontdekt dat ik mezelf op de eerste plaats moet zetten en mijn rust moet nemen, ben ik niet meer ziek. Vandaag stond ik op met een overvloed aan energie, in staat om de hele wereld weer aan te kunnen. Ik bedankte mezelf voor de wijsheid dat ik tijd voor mezelf had genomen. Zo heb ik nu mezelf en iedereen om me heen meer te bieden.

In de Verenigde Staten is november de maand waarin we dankzeggen. Sinds we weer thuis zijn ben ik volledig in die stemming. Zoals velen weten werden Steve en ik tijdens ons verblijf in Europa ingelicht over de tragische bosbranden in Zuid Californië. De branden woedden op minder dan een kilometer afstand van ons huis. We belden met onze zoons en vroegen hun onze kat en hond, de computers en enkele persoonlijke dingen (meest albums met familiefoto’s) in veiligheid te brengen. Terwijl we in België waren moesten we het feit onder ogen zien dat de mogelijkheid bestond dat we geen huis meer zouden hebben als we naar huis gingen. Tot onze grote verbazing voelden Steve en ik ons heel kalm en vredig. We wisten dat zolang onze familie en onze huisdieren veilig waren, we de materiële dingen konden loslaten. Ik kon echt voelen hoeveel ik ben gegroeid, sinds ik op mijn spirituele pad ben. Ik wist dat we een nieuw huis zouden kunnen bouwen en nieuwe, mooie herinneringen zouden kunnen opbouwen. O, natuurlijk dacht ik er even aan of ik deze dreiging voor ons huis en de omgeving niet zelf had gecreëerd. Ik weet wat een sterke schepper ik ben. Had ik gecreëerd dat deze brand ons huis in San Diego zou wegvagen zodat wij naar ons nieuwe huis konden gaan dat ik aan het creëren ben in Las Vegas? Ik liet dat schuldgevoel snel los! Ik weet dat als ik ons nieuwe huis creëer, ik ook dank moet zeggen voor het huis waar we de afgelopen 27 jaar zo veel plezier van hebben gehad. Ik weet dat branden zuiveren, maar mijn hart gaat uit naar hen die zo veel hebben verloren. Ik dank de velen onder jullie die voor ons en iedereen om ons heen hebben gebeden en vredige gedachten hebben gestuurd.

Ik heb echt een nieuw gevoel van waardering sinds we weer thuis zijn. Voor alles wat ik gebruik ben ik dankbaar dat het er nog is. Ik houd zo veel van onze dieren dat ze zich gaan afvragen waarom ik hen zo veel knuffel. Ik bel meer met onze familie dan ik gewend was. Ik zie de schoonheid van een zonsondergang en ik zeg dank voor weer een dag. Ik zie geen reden om iets te veranderen in mijn werkelijkheid omdat ik datgene wat ik heb zo waardeer. Het is als een bewustwording van de wereld om me heen, die zo snel van me weggenomen had kunnen zijn. Ik leef volledig in het nu. Ik ben helemaal aanwezig en neem elke dag voor wat die me heeft te bieden. Ik waardeer het leven elke dag en breng dat tot uitdrukking aangezien ik een fantastische richting op ga.

Mijn wens voor iedereen is om tijd te nemen voor je eigen comfort. We gaan door emotionele tijden heen. Ik weet dat ik de ongedurige energie om me heen voel en oppak. Ik liep te huilen en vroeg me af waar die gevoelens vandaan kwamen. De volgende dag was ik heel erg blij. Die stemmingswisselingen brengen me een beetje in de war. Maar als ik me centreer en tijd neem om mijn eigen gevoelens te onderscheiden van de gevoelens die van de wereld om me heen komen, mijn gevoel van vrede en mijn evenwicht snel terugkeren. Steve en de Groep zeiden dat de dagen die voor ons liggen heel heftig zullen zijn. Ik voel dat al.

Erken de opwinding van deze tijd waarin wij leven. Die zal ook voelbaar zijn in de komende maanden waarin wij het einde van dit wonderbaarlijke jaar vieren en de magie voor het komende jaar creëren.

In Liefde en Licht,

Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.