November 1999

Keuze
Expressies van God

Van Steve:

Ik stond bij de ingang. Terwijl ik daar gewoon zo stond kwam er een gevoel bij me boven. Ik wist dat ik naar binnen zou gaan maar ik had nog geen vin verroerd. Ik genoot van het moment en ik had nog niet de behoefte om verder te gaan. Toen zette ik mijn voet op de eerste van de drie treden, die naar de grote houten deuren leidden. Juist toen mijn voet de trede raakte ging de deur open en daar waren ze. Hun glimlach straalde me tegemoet. Hun vriendelijke, liefdevolle lach klonk als muziek in mijn oren. Ik haalde diep adem, nam de laatste twee treden en ging naar binnen. Ze omhelsden me op een manier zoals zij dat alleen maar kunnen. Ik was thuis en ik voelde me werkelijk als één van de Groep. Ik wist dat me iets bijzonders te wachten stond. Ik bevond me op mijn speciale plek. Ik was in de vertrouwde Herberg van het Licht, waar de Groep me zo vaak mee naar toe genomen heeft. Daar brachten ze me heen wanneer ze me iets persoonlijks wilden laten zien. Hier heb ik de geheimen van het universum gezien. Hier hebben ze me de eenvoud van alles-dat-is laten zien.

Ze vertelden me dat ze me deze keer hier naar toe gebracht hadden om me iets van mijn eigen leven te laten zien. We zaten met z’n allen rond de tafel en zij staken hun handen uit zodat we elkaar’s handen vast konden pakken. Er liep energie door de kring en plotseling zat ik naar gebeurtenissen uit mijn eigen leven te kijken. Ik voelde me net Ebineezer Scrooge (uit het Kerstverhaal van C. Dickens) met acht geesten om me heen. Zij lieten me keuzen zien, die ik in het verleden gemaakt had. Ze lieten me speciaal een paar keuzen zien, waarvan ik dacht dat het verkeerde keuzen waren. Het was interessant en ik herinnerde me dat ze me lieten zien hoe het een tot het ander leidde. Zou ik mijn leven eerder vanuit dat perspectief hebben gezien, dan zou ik me veel tijd hebben kunnen besparen. Maar toch kon ik goed zien dat ik de ervaring van al deze keuzen nodig had om te komen waar ik nu ben. Ik vroeg hen hoe ik betere keuzen had kunnen maken. Hier volgt hun antwoord.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Onze herenigingen met jullie zijn voor ons echt heel bijzondere momenten. Door de keuzen die jullie hebben gemaakt, hebben jullie veranderingen in werking gezet die door het gehele universum zullen weerklinken. Het is voor ons een grote eer om bij jullie te zijn. We bieden jullie informatie aan om jullie te helpen herinneren aan je eigen kracht. De mensheid is aan het ontwaken en reikt nu op elk gebied naar hogere waarheden. Dit wereldwijde ontwaken, is alleen maar mogelijk doordat jullie bepaalde keuzen gemaakt hebben. Het Verstoppertjesspel, waar jullie het script voor geschreven hebben, is gewonnen en gaat nu door naar het volgende niveau. Door de hele schepping heen zijn dit opwindende tijden. Jullie staan nu aan de poort van het volgende stadium in jullie evolutie. Jullie zijn daar dichterbij dan jullie denken. Naarmate jullie naar hogere niveaus groeien, zetten jullie de trend voor andere (buitenaardse) rassen. Daarom zijn alle ogen nu vol verwachting op jullie gericht. Jullie worden meer geëerd dan jullie kunnen begrijpen.

De regels van het Spel

Om je bestaan op het Speelbord beter te kunnen definiëren hebben jullie een groot aantal regels opgesteld. Het Spel was een poging van de Schepper om een duidelijke definiëring tot stand te brengen door vorm aan te nemen in de “biologie”, achter een sluier die er voor zorgt dat je vergeet dat je in feite de Schepper bent. Jullie kunnen zien hoe grappig het voor ons is wanneer we vanuit ons perspectief zien hoe jullie zelfs proberen de sluier te definiëren. In de eenvoud die Thuis heerst, bestaan zulke regels of definities niet. In het begin was dit in feite de motivatie voor het Spel. Door jullie eigen regels, die het Spel bepaalden, begon de zoektocht naar definitie. Bij de oorspronkelijke opzet hebben jullie het Spel maar één regel meegegeven:

Er zal Vrije Keuze zijn in alle dingen

Het is de vrije keuze waardoor het bij iedere handeling op het Speelbord mogelijk is om de stroming van de Universele energie na te streven. Deze algemene richtlijn maakt het mogelijk dat het natuurlijk evenwicht tijdens het Spel bewaard wordt. Jullie kunnen bij alles wat je doet een keuze maken.

Het schrijven van contracten

Je hele omgeving is het resultaat van gemaakte keuzen. Voorafgaand aan iedere incarnatie, heb je een contract samengesteld waarin je lessen voor jezelf hebt opgezet. Je hebt mensen gevraagd om de rollen, die je hebt opgezet, te spelen om je in de gelegenheid te stellen karma te vereffenen of op te bouwen. Jullie hebben allemaal een hele reeks contracten opgesteld en toch kent het Spel maar één regel. Het is keuze die de contracten in werking stelt. Alles wat jullie meemaken is een direct gevolg van de keuzen die jullie gemaakt hebben.

Reserve plannen – Alternatieve plannen

Omdat jullie deze regel kenden toen jullie de contracten opmaakten en omdat jullie je bewust waren dat de sluier heel effectief is, zijn er voor alle contracten reserve plannen gemaakt. Deze reserveplannen worden vaak zichtbaar op manieren die je niet zou verwachten. Het komt veel voor dat een vrouw een contract maakt om moeder en een voorbeeld voor een klein meisje te zijn. Dan wordt het contract op het laatste moment niet uitgevoerd. Wellicht heeft het kind zelf daarvoor gekozen. Deze contracten worden dan vaak uitgevoerd in de reserveplannen en zo gaat de vrouw een tweede huwelijk aan met een man die een jonge dochter heeft, waarmee ze een sterke band opbouwt. In zo’n geval wordt de voorbeeldrol uitgevoerd in het reserve pla