Mei 2009

Pretenderen mens te zijn
De ijschanneling


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

IAls de groep me voordat de channeling begint toelaat om met hen op één lijn te komen over iets specifieks, deel ik met jullie vaak waarover ze het gaan hebben. Deze keer kreeg ik mijn eerste aanwijzing toen Barbara in het eerste deel van deze uitzending een vraag stelde over racisme en de groep antwoordde: “Daar zullen we het later over hebben.” Dat deden ze op de mooiste en meest liefdevolle manier. Als mensen hebben we de neiging om de dingen vanuit het menselijk perspectief te bekijken, maar de groep blijft ons eraan herinneren dat we geen mensen zijn, maar spirits die pretenderen mens te zijn.

Deze channeling behandelde verschillende onderwerpen, waaronder een aantal uit de Vraag-en-antwoord-sessies tijdens het begin van de uitzending. Deze punten werden vanuit het hogere perspectief van spirit behandeld. Op de vraag over rassen spraken ze over Charles Darwins theorie van natuurlijke selectie. Ze zeiden dat die in wezen juist was maar dat de betekenis ervan in hoge mate verkeerd begrepen is, omdat we er als mens naar keken in plaats van als spirits die pretenderen mens te zijn. Ze gaven ideeën voor mensen die het gevoel hebben vast te zitten en spraken over het fysieke lichaam en onsterfelijkheid, wat twee vragen waren die eerder in de show werden gesteld tijdens de Vragen & Antwoorden van de website. Het was voor ons allemaal een mooie gelegenheid om onszelf vanuit het perspectief van spirit te zien. Maar hoe zit het dan met dat ijsje? Sorry, om dat te ontdekken zul je de boodschap moeten lezen!

Dikke knuffels en Espavo! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Blinde scheppende poppen

Jullie zullen deze Aarde de komende 200 jaar heel snel zien veranderen. Ja, we weten dat jullie 200 jaar een lange tijd vinden, maar jullie gaan een evolutie zien die nog nooit ergens anders heeft plaatsgevonden. Daarom zijn alle ogen in het universum gericht op de Aarde om te zien wat er gebeurt als de wezens op Aarde uit hun droom ontwaken, hun kracht oppakken en proberen in hetzelfde gebied te blijven leven. Het is heel opwindend om daar vanuit ons perspectief naar te kijken. Er is veel drama, intensiteit, vreugde, gelach en tranen… Er is alles wat je van een menselijk drama kunt verwachten, maar toch willen we jullie iets vertellen over een perspectief van waaruit wij jullie zien. Dit betekent niet dat wij gelijk hebben of dat iedereen de dingen zou moeten zien zoals wij ze zien. Maar begrijp alsjeblieft dat wanneer je meervoudige beelden van jezelf hebt, je keuzes hebt. We bieden jullie nog een ander beeld.

Laat ons jullie vertellen hoe jullie er voor ons uitzien. Stel je voor dat je zo’n kleine pop hebt die rondloopt en interactief is met de wereld om haar heen. De pop kijkt steeds maar naar je om voor leiding en om te horen welke kant ze op moet. Nu is het geheim dat de pop in werkelijkheid de schepper van de scène is, terwijl jij de toeschouwer bent. De pop creëert niet alleen haar eigen ervaring, maar regelt elk onderdeel van waar ze naartoe gaat en wat ze doet. Dat is zo ongeveer de manier waarop wij jullie zien. Jullie zijn de scheppers van de Hemel op Aarde. Het enige wat wij proberen is jullie aan dat feit te her-inneren. Jullie creëren elke gedachte die jullie hebben en die op de een of andere manier naar buiten komt. De gedachten waarmee jullie het meest vertrouwd zijn, zijn heel vaak gebaseerd op angst. Hoe negatief, moeilijk en erg jullie dat ook vinden, toch bestaat er ook in de duisternis schoonheid. Veroordeel jezelf dus niet maar begrijp liever dat je hele werkelijkheid is gebaseerd op je gedachteproces. Samenloop van omstandigheden en toevallen zijn illusies van het speelbord. In werkelijkheid hebben jullie je wezen in een fysiek lichaam gebracht om te proberen je eigen leiding te vinden, om te begrijpen hoe je jezelf kunt gaan leiden.

Ik zit vast!
Als jullie zeggen: “Ja! Ik zal de verantwoording nemen. Ik zal de leiding over mijn eigen leven nemen. Ik zal mijn kracht en passie zo goed mogelijk gaan gebruiken”, en er lijkt dan niets te gebeuren, raken jullie vaak in de war. Jullie gaan je dan zorgen maken dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar neem in plaats daarvan eens in overweging dat dingen wellicht juist goed beginnen te gaan. Misschien ontdoe je je wel van enkele dingen die je kwijt moet. Wij vragen jullie om je eerst op je gemak te gaan voelen met jezelf en je eigen ideeën over hoe je werkelijkheid eruit zou moeten zien.

Laat ons nu wat afstand nemen en de dingen vanuit een breder perspectief bekijken. Het is het grotere perspectief op collectieve basis waar jullie momenteel veranderingen zien op Aarde, veel meer dan individueel. Veel organisaties en collectieve bijeenkomsten van zielen moeten zich nu aanpassen aan de hogere vibraties die jullie creëren en die jullie voor je wereld opeisen. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie vele veranderingen zien die controle over jullie lijken te hebben, maar besef dat ze dat niet hebben omdat jullie juist dat deel van de controle loslaten. Het is prima om te zeggen dat je in je passie wilt zijn en die richting op te gaan wat je passie ook is en zelfs als je nog geen manier kunt bedenken om er de kost mee te verdienen. Gewoon je passie beleven in de avonden of het weekend zal je al helpen om je totale vibratie en al je interacties met de wereld om je heen te verhogen. Het eerste wat je dus te doen staat is te ontdekken wat ervoor zorgt dat je hart gaat zingen en te proberen manieren te vinden om het vaker te laten zingen. Als je dan