Mei 2009

Pretenderen mens te zijn
De ijschanneling


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

IAls de groep me voordat de channeling begint toelaat om met hen op één lijn te komen over iets specifieks, deel ik met jullie vaak waarover ze het gaan hebben. Deze keer kreeg ik mijn eerste aanwijzing toen Barbara in het eerste deel van deze uitzending een vraag stelde over racisme en de groep antwoordde: “Daar zullen we het later over hebben.” Dat deden ze op de mooiste en meest liefdevolle manier. Als mensen hebben we de neiging om de dingen vanuit het menselijk perspectief te bekijken, maar de groep blijft ons eraan herinneren dat we geen mensen zijn, maar spirits die pretenderen mens te zijn.

Deze channeling behandelde verschillende onderwerpen, waaronder een aantal uit de Vraag-en-antwoord-sessies tijdens het begin van de uitzending. Deze punten werden vanuit het hogere perspectief van spirit behandeld. Op de vraag over rassen spraken ze over Charles Darwins theorie van natuurlijke selectie. Ze zeiden dat die in wezen juist was maar dat de betekenis ervan in hoge mate verkeerd begrepen is, omdat we er als mens naar keken in plaats van als spirits die pretenderen mens te zijn. Ze gaven ideeën voor mensen die het gevoel hebben vast te zitten en spraken over het fysieke lichaam en onsterfelijkheid, wat twee vragen waren die eerder in de show werden gesteld tijdens de Vragen & Antwoorden van de website. Het was voor ons allemaal een mooie gelegenheid om onszelf vanuit het perspectief van spirit te zien. Maar hoe zit het dan met dat ijsje? Sorry, om dat te ontdekken zul je de boodschap moeten lezen!

Dikke knuffels en Espavo! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Blinde scheppende poppen

Jullie zullen deze Aarde de komende 200 jaar heel snel zien veranderen. Ja, we weten dat jullie 200 jaar een lange tijd vinden, maar jullie gaan een evolutie zien die nog nooit ergens anders heeft plaatsgevonden. Daarom zijn alle ogen in het universum gericht op de Aarde om te zien wat er gebeurt als de wezens op Aarde uit hun droom ontwaken, hun kracht oppakken en proberen in hetzelfde gebied te blijven leven. Het is heel opwindend om daar vanuit ons perspectief naar te kijken. Er is veel drama, intensiteit, vreugde, gelach en tranen… Er is alles wat je van een menselijk drama kunt verwachten, maar toch willen we jullie iets vertellen over een perspectief van waaruit wij jullie zien. Dit betekent niet dat wij gelijk hebben of dat iedereen de dingen zou moeten zien zoals wij ze zien. Maar begrijp alsjeblieft dat wanneer je meervoudige beelden van jezelf hebt, je keuzes hebt. We bieden jullie nog een ander beeld.

Laat ons jullie vertellen hoe jullie er voor ons uitzien. Stel je voor dat je zo’n kleine pop hebt die rondloopt en interactief is met de wereld om haar heen. De pop kijkt steeds maar naar je om voor leiding en om te horen welke kant ze op moet. Nu is het geheim dat de pop in werkelijkheid de schepper van de scène is, terwijl jij de toeschouwer bent. De pop creëert niet alleen haar eigen ervaring, maar regelt elk onderdeel van waar ze naartoe gaat en wat ze doet. Dat is zo ongeveer de manier waarop wij jullie zien. Jullie zijn de scheppers van de Hemel op Aarde. Het enige wat wij proberen is jullie aan dat feit te her-inneren. Jullie creëren elke gedachte die jullie hebben en die op de een of andere manier naar buiten komt. De gedachten waarmee jullie het meest vertrouwd zijn, zijn heel vaak gebaseerd op angst. Hoe negatief, moeilijk en erg jullie dat ook vinden, toch bestaat er ook in de duisternis schoonheid. Veroordeel jezelf dus niet maar begrijp liever dat je hele werkelijkheid is gebaseerd op je gedachteproces. Samenloop van omstandigheden en toevallen zijn illusies van het speelbord. In werkelijkheid hebben jullie je wezen in een fysiek lichaam gebracht om te proberen je eigen leiding te vinden, om te begrijpen hoe je jezelf kunt gaan leiden.

Ik zit vast!
Als jullie zeggen: “Ja! Ik zal de verantwoording nemen. Ik zal de leiding over mijn eigen leven nemen. Ik zal mijn kracht en passie zo goed mogelijk gaan gebruiken”, en er lijkt dan niets te gebeuren, raken jullie vaak in de war. Jullie gaan je dan zorgen maken dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar neem in plaats daarvan eens in overweging dat dingen wellicht juist goed beginnen te gaan. Misschien ontdoe je je wel van enkele dingen die je kwijt moet. Wij vragen jullie om je eerst op je gemak te gaan voelen met jezelf en je eigen ideeën over hoe je werkelijkheid eruit zou moeten zien.

Laat ons nu wat afstand nemen en de dingen vanuit een breder perspectief bekijken. Het is het grotere perspectief op collectieve basis waar jullie momenteel veranderingen zien op Aarde, veel meer dan individueel. Veel organisaties en collectieve bijeenkomsten van zielen moeten zich nu aanpassen aan de hogere vibraties die jullie creëren en die jullie voor je wereld opeisen. Wanneer dat gebeurt, zullen jullie vele veranderingen zien die controle over jullie lijken te hebben, maar besef dat ze dat niet hebben omdat jullie juist dat deel van de controle loslaten. Het is prima om te zeggen dat je in je passie wilt zijn en die richting op te gaan wat je passie ook is en zelfs als je nog geen manier kunt bedenken om er de kost mee te verdienen. Gewoon je passie beleven in de avonden of het weekend zal je al helpen om je totale vibratie en al je interacties met de wereld om je heen te verhogen. Het eerste wat je dus te doen staat is te ontdekken wat ervoor zorgt dat je hart gaat zingen en te proberen manieren te vinden om het vaker te laten zingen. Als je dan nog steeds het gevoel hebt dat er niets gebeurt, kun je nog iets anders proberen.

Bewust je waarneming veranderen
De gemakkelijkste manier om een situatie te veranderen is je punt van waarneming te veranderen om een groter beeld te krijgen. Mensen zijn zich niet bewust dat ze dit doen, maar jullie zullen dat de komende 100 jaar of zo heel goed leren. Je waarneming van een situatie elk moment kunnen veranderen en de situatie vanuit meerdere invalshoeken bekijken, zal een heel belangrijk deel van de menselijke evolutie zijn. Dat is wat er gebeurt wanneer jullie dit veld van dualiteit verlaten waar jullie alles als licht en donker zien. Dat wordt van nu af aan in evenwicht gebracht door de derde positie van het hoger zelf, dus in feite zijn jullie bezig het veld van dualiteit te verlaten en het veld van trialiteit binnen te gaan. Het veld van trialiteit geeft jullie meer vaardigheden van je god-zelf in het fysieke lichaam. Wanneer jullie voor het eerst trialiteit bereiken, vragen jullie je af wat je zult gaan doen. Je kunt dit of dat doen, maar je kunt ook besluiten om niets te doen, omdat je niets hoeft te doen. Daar is niets mis mee en het betekent niet dat je vastzit. Dat is gewoon genieten van een vibratieniveau waarop je niets van buiten jezelf nodig hebt.

In al jullie levens zullen tijden komen waarop jullie dit soort magische momenten zullen hebben. Het kan een kort ogenblik, een dag, een week of een maand zijn, maar hoe lang het ook duurt, eenieder van jullie heeft die momenten nodig. Beschouw dat niet als vastzitten, want het is juist een tijd om tot rust te komen, een tijd waarin je je aanpast aan je hogere vibraties.

Er is veel verwarring geweest als jullie in dit veld van dualiteit naar jezelf keken, want dualiteit toont alleen licht en donker en niet al de verschillende regenboogkleuren ertussenin. Dualiteit toont alleen het licht en de afwezigheid van licht, maar dat zijn de uiteinden van het spectrum. In deze uiteinden is geen waarheid, want die ligt er tussenin. Zodra jullie gaan begrijpen dat jullie alles in een heel beperkt bereik hebben gezien, een heel klein veld van beeld en vibratie, kunnen jullie gaan zien wat er op grotere schaal gebeurt.

En juist daarin ligt jullie verwarring. Jullie verwachten dat alles langs diezelfde kanalen komt, maar dat is niet de manier waarop spirit de dingen aantrekt of door je heen komt. De gemakkelijkste manier om je waarneming te veranderen, is om niet meer te kijken naar wat er met jou gebeurt, maar je dienstbaar op te stellen. Wat vind je van vrijwilligerswerk bij een ziekenhuis of een hospice (verpleeghuis voor terminale patiënten)? Wat vind je ervan om íets te doen om uit het ‘vastzitten’ te komen? Dienstbaar zijn helpt het ‘mij’ te transformeren in ‘wij’ en dat zorgt ervoor dat de afscheiding verdwijnt die iedereen het gevoel geeft vast te zitten. Het is gewoon niet mogelijk om het gevoel van vastzitten te hebben wanneer je verbonden bent met andere mensen. Maak jezelf dienstbaar en je verandert alles ogenblikkelijk. Het verandert je waarneming en geeft je een doel en focus. Dat is het moment waarop je je passie zult willen inbrengen. Je wilt dat ene geschenk (talent of begaafdheid) vinden dat jij beter kunt geven dan iemand anders, omdat jullie zo’n geschenk allemaal bezitten. Jullie kwamen allemaal met een geschenk van Thuis, dat niemand anders kon meenemen. Het is je zielsmissie om dat met anderen te delen, en op het moment dat je het ‘mij’ in ‘wij’ verandert, begin je te begrijpen, voel je je nuttig en keert je kracht terug. Wat een magie! Nu hebben jullie mogelijkheden, daarom zullen we jullie niet mis te verstane informatie geven.

Een zielsblik op mensheid en racisme
Velen zijn jullie voorgegaan. Velen hebben jullie hun waarheid gebracht en onderwezen. Velen hebben vanuit hun hart gewerkt om op de één of andere manier de mensheid te verbeteren. Het merendeel daarvan werd verkeerd gericht, want de mensheid heeft geen verbetering nodig. Alles wat jullie nodig hebben is ruimte voor mensen die in hun kracht staan om zonder beperking of begrenzing te kunnen groeien. De Nieuwe Aarde is een plaats van stimulering. Tengevolge daarvan zullen jullie veel van het grotere beeld en zelfs een aantal dingen dat op jullie scholen wordt onderwezen heroverwegen. Er is veel verwarring geweest over één speciaal punt waar we het vandaag over willen hebben. We begrijpen dat het verwarrend is, maar we vragen jullie om het eerst vanuit het perspectief van spirit te bekijken, want lieverds: jullie zijn geen mensen. Jullie lenen dit lichaam voor korte tijd om jullie spirits te laten pretenderen een menselijke ervaring te hebben.

Laten we nu naar een groter perspectief kijken, want er zijn veel leiders op jullie planeet geweest die vanuit een oprecht verlangen om te helpen, de energie verkeerd gebruikt hebben. Jullie hebben dat gezien in slavernij en rassenstrijd. We willen jullie een ander beeld geven.

De oorsprong van racisme
Er was een man die iedereen in verwarring bracht met zijn ongelooflijke kennis en visie. Zijn naam was Charles Darwin en hij channelde boodschappen over het grotere beeld van het leven. Sommige boodschappen hielpen de mensheid zich snel aan te passen aan de wereld om hen heen en een vollediger gebruik te maken van elk deel van hun wereld. Maar bepaalde elementen in de verklaringen leken óf onjuist óf verkeerd begrepen. Laten we er een in het bijzonder aan de orde stellen: de Theorie van Natuurlijke Selectie. Deze theorie stelt dat de sterkste en meest aangepaste rassen lijken te overleven, terwijl de zwakkere rassen lijken uit te sterven. In de dierenwereld is duidelijk te zien dat de Theorie van Natuurlijke Selectie bijna altijd waar blijkt te zijn.

Dat zou er voor jullie op kunnen duiden dat de één beter is dan de ander, maar dat is niet waar en dat is nu precies het stuk wat de mens ziet maar waar spirit het niet mee eens is. Laten we het op een andere manier bekijken: Je komt als spirit naar de Aarde. Je gaat incarneren en je wilt deze incarnatie goed doen. Je hebt dan de keuze: je kunt dit model hier kiezen met deze eigenschappen, of je kunt dat model daar kiezen, met andere eigenschappen die wellicht het leren van een bepaalde levensles gemakkelijker voor je maken. Eerlijk gezegd, maakt het niet uit welk model je kiest. Het verwarrende van Darwins theorie is dat deze impliceert dat een van deze modellen beter is dan de andere, maar dat is niet waar. Een ziel zal zich vaak in een problematisch lichaam brengen om iets te bereiken of anderen iets te kunnen leren. Een ziel wordt nooit belemmerd door een fysiek lichaam omdat ze niet fysiek is; ze is een spirit die pretendeert mens te zijn. Dat is het belangrijkste punt wat we met jullie willen delen, want zodra deze nieuwe energie binnenkomt en deze nieuwe begrippen aan jullie worden geopenbaard, zullen jullie enkele oude ideeën moeten loslaten.

Het concept van racisme is een van die oude ideeën op jullie planeet. Sterke leiders overtuigden anderen ervan dat zij iets positiefs deden door zorgvuldig gekozen rassen uit de weg te ruimen of hun etnische achtergrond te zuiveren. Jullie horen of lezen dit en vinden dit het meest afschuwelijke is wat je ooit gehoord of gelezen hebt, toch zeggen we jullie dat het begon met goede bedoelingen. Het werkte niet omdat de conclusies die uit Darwins werk werden getrokken, uit een menselijk perspectief kwamen en niet uit het perspectief van spirit. Jullie vergeten nog steeds dit belangrijke punt: het ene fysieke voertuig is niet beter dan het andere. Elk ras kent specifieke eigenschappen die voor een ziel die aan een nieuw leven begint op Aarde, heel aantrekkelijk zijn. Is het waar dat sommige rassen uitsterven terwijl andere overleven en groeien? Ja, dat is een kwestie van aard en fysieke gesteldheid. Toch heeft het niet zoveel invloed op de keuze van de ziel als jullie zouden denken. Geen spirit wordt ooit belemmerd door een fysiek lichaam, nooit. Dit is belangrijk om in gedachten te houden. Op spiritueel niveau is iedereen altijd gelijk; er bestaat geen verschil omdat jullie deel zijn van elkaar.

Zodra jullie dat mysterie ontrafelen en kijken in het hart en de ziel van alle mensen, ongeacht hoe de lichamen waarin ze wonen eruitzien, zullen jullie dit begrijpen. Hoewel het ene lichaam beter geschikt kan zijn dan het andere om een bepaalde taak te vervullen, bestaat er niet zoiets als slecht of beter net zoals er geen slechtere of betere vibraties bestaan. Hogere vibraties zijn niet beter dan lagere, ze zijn gewoon verschillend. Op de piano is een lage C niet beter dan een hoge E, de twee toetsen zijn gewoon gemaakt voor verschillende effecten en toepassingen.

Gebieden om op te letten
Je kunt de ziel in een fysiek lichaam zien, als je maar probeert haar te zien. Op het moment dat je de ziel ziet, verdwijnt al het andere omdat je dan jezelf begint te zien. Op dat moment kun je zelfs verliefd worden. Het maakt geen verschil welk lichaamstype of wat je voorkeuren of overtuigingen van oorsprong waren. Als je de sluier opzij trekt en een andere ziel echt ziet, zul je verliefd worden op jezelf en je beeltenis in de ogen van de ander. Dat gebeurt steeds vaker op deze planeet.

We zeggen jullie ook dat velen van jullie in de komende jaren heel gevoelig zullen zijn voor je omgeving. Iets daarvan kan voor sommigen van jullie moeilijk worden, omdat jullie gevoeligheid zal toenemen tegelijk met de toename van het achtergrondlawaai van de Aarde – wat wij witte ruis noemen. Velen van jullie zullen verwarring voelen, alsof je een probleem hebt of je aandacht niet bij dingen kunt houden. Begrijp dat niet alleen de energie verandert maar ook je eigen voorkeuren voor waar je zou willen zijn en op welke wijze je jezelf wilt onderhouden en wat je daarvoor nodig hebt. Veel van je eigen voorkeuren, zelfs de dingen die je graag eet, zal de komende jaren veranderen. Plotseling geef je niets meer om je oude lievelingseten, maar kun je niet genoeg krijgen van dingen die je nooit eerder hebt geproefd of die je als kind niet lekker vond. Jullie zullen ontdekken dat veel dingen zullen veranderen om je eigen vibratieverandering tijdens je vooruitgang te ondersteunen.

Velen van jullie zullen je spirit gaan ontdekken. Jullie hier in deze zaal en jullie die naar de uitzending kijken, zijn leraren, lieverds. Daarom worden jullie hiertoe aangetrokken, want jullie hebben iets te zeggen. We zijn niet hier om jullie boodschappen te geven. We zijn niet hier om jullie te vertellen wat je moet doen of jullie zelfs maar hints te geven wat goed en verkeerd voor je is, want alleen jullie kunnen dat uitmaken. We zijn hier om jullie te helpen je woorden te vinden. Laat ons dat uitleggen, want ook dat kan jullie helpen het overallbeeld te begrijpen van spirits die pretenderen mens te zijn.

Levensverlenging
Wij bekijken dat op veel verschillende manieren. Er zijn mensen naar de Hoeder gekomen die vroegen: ”Is het mogelijk dat ook ik de groep channel?” Hij zei: ”Natuurlijk kan dat.” Hij is niet de enige die deze boodschappen hoort. Velen van jullie resoneren met deze boodschappen omdat ze in je hart weerklinken voordat ze je oren bereiken. Jullie weten dat er iets in zit waaraan je herinnerd wilt worden, iets dat je kan helpen terug te keren naar de vibraties van Thuis. Maar als de Hoeder je vraagt: ”Heb jij misschien ook iets te zeggen?” trek je je vaak terug en zegt: “Nee, nee, ik niet. Ik ben hier om te luisteren. Ik ben hier om te kijken en te leren.” Dat is goed. Je kunt alles leren wat je wilt. De werkelijkheid is dat wij weten wie je bent en je licht wordt zo helder dat het niet mogelijk zal zijn om het nog veel langer te verbergen. Het is best amusant om te zien hoe mensen zich achter een bosje verstoppen en ze, wanneer hun licht dan gaat branden, en ze zich niet langer kunnen verstoppen, toch nog doen alsof. Dat is voor ons zo grappig om naar te kijken.

Jullie zijn spirits, lieverds. Jullie lichaam is slechts een tijdelijk voertuig. Zegen je lichaam en geniet ervan. Het doet fantastisch werk. Ja, het fysieke lichaam kan gemakkelijk 300 jaar mee. Het was oorspronkelijk zelfs voor langere tijd ontwikkeld en is zelfs in jullie geschreven geschiedenis langer dan 300 jaar meegegaan. Jullie zullen daar naar terugkeren als jullie daarvoor kiezen, want een levensduur is veel flexibeler dan jullie denken. Er zijn mensen die automatisch denken: “Ik wil 1000 jaar leven.” Je zou je tot gek worden toe vervelen. Het zou zijn alsof je tussen de kakkerlakken leeft en je zou er geen interesse voor kunnen opbrengen. Velen van jullie zullen je niet kunnen ontdoen van dat beeld. Terwijl jullie verdergaan, zouden we willen dat jullie het volgende beeld zien.

IJs
Toen de Hoeder voor het eerst onze boodschappen begon door te geven, las hij een boek van Kryon en hij vroeg: “Kennen jullie Kryon?” We barstten in lachen uit. We vonden het zo grappig dat hij die vraag stelde, maar hij wilde het antwoord echt weten. We zeiden dat wanneer alles gezegd en gedaan is, jullie de sluier zullen wegtrekken en ontdekken dat jullie allemaal dezelfde entiteit hebben gechanneld. Hoewel dit de waarheid is, is het voor jullie verwarrend. Jullie zijn niet vertrouwd met je eigen grootsheid. Jullie zijn niet vertrouwd met wie je werkelijk bent, gezien vanaf onze kant van de sluier. Jullie zijn niet gewend om jezelf te zien zoals wij jullie in werkelijkheid zien. Laat ons jullie daarom een beeld van iets geven dat jullie kan helpen jezelf te zien in onze ogen, want zo zien jullie er werkelijk uit.

Velen van jullie zullen geen poging doen een boek te schrijven omdat jullie denken: “Wat kan ik nog vertellen wat al niet eerder is gezegd?” Velen van jullie willen niet op een podium staan, omdat jullie grootsheid zien in anderen en denken dat jullie niet groots zijn. Jullie vergelijken jezelf vaak, dus hier is het beeld. Laten we het even over ijs hebben. We zijn nooit op Aarde geweest en hebben dus niet het genoegen gehad om deze delicatesse die jullie ijs noemen, te proeven, maar we kunnen jullie wel vertellen dat het enorm populair is op deze planeet. Waarom? Het is populair vanwege de vele keuzes. IJs is er in verschillende smaken en variaties. Als jullie aan ijs denken, denken jullie niet hoe goed het zal smaken. Jullie denken: “Ik kan deze smaak kiezen of die smaak” en jullie worden zo in beslag genomen door de mogelijkheden, dat het ijs al goed smaakt voordat je het zelfs maar proeft. Jullie zijn de scheppers en jullie creëren dat ver van tevoren, laat ons jullie daarom dit beeld geven:

Wij zijn het ijs. Jullie zijn de smaak.

We zullen bij jullie doorkomen en toch zal eenieder van jullie door je levenservaringen en door wie je bent een andere smaak van spirit hebben. Chocolade-ijs is niet beter dan vanille, ze smaken alleen verschillend. In dat opzicht is een andere perceptie nodig en we dagen jullie uit om de beste smaak te zijn die je kunt. Neem al je levenservaring en die prachtige energie die je door je hart voelt stromen en vind een manier om die tot uitdrukking te brengen. Het doet er niet toe hoe, of dat nu door middel van kunst is of het doorgeven van boodschappen, het maken van muziek of het schrijven van boeken. Het maakt niet uit; jullie kunnen dit overal gebruiken. Laat het stralen via de prachtige smaak van dit fysieke wezen dat jij bent. Je ziel zal de smaak aan het ijs geven en het zal een geweldige ijscoupe zijn!

Lieverds, als jullie jezelf eens konden zien zoals wij jullie zien, zouden jullie hysterisch lachen om het hele spel en alle beperkingen die zo groot lijken in jullie wereld. Jullie zouden de ware aard zien van wie jullie zijn en trotser rondlopen dan ooit tevoren. Wij hopen dat jullie vanaf vandaag trots zullen rondlopen met welke smaak het ook is, omdat die uniek is. Het is jullie mengsel van licht en spirit, dat prachtige spiritwezen van jullie dat leven na leven doorgegaan is om nu hier te zijn. We houden meer van jullie dan jullie kunnen weten, omdat wij in jullie ons zelf zien. We komen hier niet om jullie boodschappen te geven om betere mensen te worden. We komen hier omdat het voor ons een eer is om in jullie aanwezigheid te zijn en wij zien jullie als de dapperste engelen die de moed hebben gehad hun vleugels af te doen om het spel van het menszijn te spelen. Jullie gaan het hele universum voor, met elke stap die jullie zetten en dat is zo prachtig dat het jullie begrip ver te boven gaat. Wandel met opgeheven hoofd. Wees de beste smaak die je maar kunt.

Met de grootste eer vragen we jullie om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke gelegenheid die je krijgt. Her-inner je dat het een spel is. Speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Fantoomdood in Frankfurt
Ik heb meerdere keren in mijn leven een fantoomdood meegemaakt, maar heb altijd besloten de knop in te drukken die ervoor zorgde dat ik bleef. Deze ervaringen hebben me dankbaarheid en een hernieuwd gevoel van waardering gegeven. Al snel na zo’n ervaring leek het leven weer tot zijn normale, drukke staat terug te keren zodat ik ging nadenken over de volgende stap op mijn pad.

Kort geleden kreeg ik weer een herinnering hoe kostbaar mijn leven is. Ik weet dat ik gezegend ben met Steve, onze familie en de vrienden in mijn leven. Ik leef naast Steve in mijn passie bij Lightworker. Ik waardeer het prachtige (t)huis dat we hebben gecreëerd. Ik heb een ongelooflijk leven, al reizend en verbinding leggend met spirituele familie op vele plaatsen overal in de wereld. En met degenen waar ik geen gelegenheid heb ze persoonlijk te ontmoeten weet ik dat we een verbinding hebben via de VirtualLight uitzending.

Steve en ik zijn net terug van een tweeweekse Lightworker reis. We begonnen onze reis in Holland en België met twee dagen door te brengen in Amsterdam. We vinden het prettig onze jetlagdagen daar door te brengen. Het is altijd een fascinerende stad, maar tot onze verrassing waren we daar precies met Koninginnedag, wat een feestdag is voor heel Nederland. Iedereen is in een feestelijke stemming en draagt oranje en eert zo de koninklijke familie. We hadden veel plezier op die vakantiedag.

Daarna reden we naar Elspeet, een favoriete plaats op het platteland waar we veel seminars presenteren. Een speciaal bedankje aan Sanne, onze nieuwe gastvrouw voor Nederland, en haar menselijke engelhelpers Peter en Anna. We gaven het seminar Sexual Energy Activation (Activering van de seksuele energie). Dit is een magische gebeurtenis. We hebben het tot nu toe drie keer gepresenteerd, één keer in Las Vegas, één keer in Rusland en nu in Holland. Elke keer is het anders door de lichtwerkers die aan het seminar deelnemen. We kijken ernaar uit het nog eens te geven tijdens ons 090909 evenement in Big Bear Lake, Californië.

Vlak na dat seminar gingen we terug naar Amsterdam om te slapen en de volgende morgen vroeg het vliegtuig naar Israël te nemen. Ik was opgewonden om terug te keren naar Israël. Het was 5 jaar geleden sinds we er waren. Onze vlucht had een tussenstop in Frankfurt. Dit is een van mijn favoriete luchthavens waar Steve en ik altijd plezier beleven, tot deze keer.

We waren na de landing in Frankfurt klaar om het vliegtuig te verlaten toen ik ineens heel onwel werd. Ik moest een tijdje blijven zitten tot ik voelde dat ik het vliegtuig kon verlaten. Met Steve aan mijn zijde lukte het om naar een bepaald gedeelte van de luchthaven te komen, maar daar moest ik weer gaan zitten en uitrusten. Nu moeten jullie weten dat ik een doorgewinterde reiziger ben. Ik ben door veel luchthavens gerend (op mijn hoge hakken). Ik ben er trots op dat ik Steve’s snelle tempo bij kan houden. Maar deze keer was het anders. Het lukte me een stukje te lopen waarna ik een paar keer achter elkaar naar het toilet moest rennen. Ik had het gevoel of mijn lichaam uitgeput raakte. Het ging zo ver dat Steve me op een bank neerzette om te rusten terwijl de drukke mensenmenigte langs me heen ging. Ik werd steeds zieker en mijn lichaam wilde me niet toestaan te bewegen. Steve probeerde het me zo comfortabel mogelijk te maken en zorgde voor alles wat ik nodig had. De uitdrukking “in ziekte en gezondheid” kwam in mijn gedachte op. Steve was absoluut bezig zijn belofte waar te maken.

Mijn gezondheid en mijn levenskracht gingen met de minuut achteruit. Hij probeerde er achter te komen of ik me goed genoeg voelde om onze vlucht naar Israël voort te zetten. Op dat moment realiseerde ik me dat ik niet kon staan omdat mijn benen en armen levenloos aanvoelden. Steve besloot toen om een latere vlucht te nemen en liet een winkelier in de buurt een ambulance bellen. Tegen de tijd dat de ambulancebroeders arriveerden voelde ik mezelf uit mijn lichaam zweven. Ik herinner me nog dat ze me verschillende vragen probeerden te stellen maar ik was niet in staat te antwoorden. Op dat moment legde Steve, die mij in zijn armen had gehouden, zijn hand op mijn voorhoofd. Ik voelde dat ik me liet gaan. Het liet me koud wat er met mijn lichaam gedaan werd. Ik had er vrede mee om heel diep mijn ziel binnen te gaan. Ik voelde de schoonheid van thuis en wilde de reis van deze vrede voortzetten. Ik weet nog dat ik me afvroeg waarom mijn geest niet overschakelde op overlevingsinstinct.

Het laatste wat ik me herinner is dat het ambulancepersoneel me op een brancard vastgespte en me snel over de luchthaven wegvoerde naar het ziekenhuis. Steve reed met me mee in de ambulance. Hij vertelde me later dat mijn huidskleur alleen maar grijstinten had. Hij dacht dat ik zou vertrekken. Ik was buiten bewustzijn totdat ik uit de ambulance werd getild. Het heldere zonlicht viel als een lichtflits in mijn ogen en herinnerde me eraan dat ik nog steeds in mijn lichaam was en niet klaar was om over te gaan. Het stoorde me dat ik teruggebracht was in mijn fysieke lichaam. Toen raakte ik weer in een diepe staat van bewusteloosheid totdat ik wakker werd in een ziekenhuisbed met een infuus in mijn arm. Ze lieten me naar het leek urenlang slapen. Ik was me bewust dat iemand van het personeel soms even keek hoe het met me ging of dat Steve naast me zat. Na vele uren werd ik aan Steve’s zorg overgedragen. Mijn koorts was gezakt en ik kon weer lopen.

We rustten uit in een van de lounges van onze luchtvaartmaatschappij. Ik voelde me weer springlevend. Ik kon niet ophouden met eten. Ik voelde me weer terug in mijn energie, alleen nog wat zwak. Steve was de hele tijd heel liefdevol aan mijn zijde gebleven! We maakten ons zorgen dat de luchtvaartmaatschappij me niet wilde toestaan onze reis naar Israël voort te zetten. Kort voor onze aansluitende vlucht onderzocht de arts nog een keer mijn gezondheid. Ik mocht verdergaan. We arriveerden in Tel Aviv om 2.00 uur ‘s morgens en werden verwelkomd door onze fantastische gastvrouw Tamar en haar zoon Nimrod.

We zijn er nooit achter gekomen wat er mis met me was. Mijn gevoel zegt me dat het begon met voedselvergiftiging van een sandwich die ik op het vliegveld van onze voorgaande vlucht had meegenomen. Het kan ook griep zijn geweest, hoewel ik dat niet hardop wilde zeggen omdat de arts me er dan van had kunnen weerhouden te vliegen. Er heerst tegenwoordig angst onder reizigers vanwege de Varkensgriep.

Ik nam een dag om op te knappen terwijl Steve onze Hebreeuwse uitgever en onze vertaler ontmoette en een interview gaf voor een tijdschrift. De volgende dag was ik mezelf weer. We werden begroet door ruim 200 prachtige lichtwerkers die ons terug verwelkomden in dit heilige land. We vonden het zo fijn om weer in Tel Aviv en Jeruzalem te zijn. Dit is een land waar ik me graag weer mee verbindt. Ik kijk ernaar uit om hier weer terug te keren.

Een fantoomdood is een herstart. Deze ervaring was anders dan welke ik ooit eerder heb meegemaakt. Dit keer was ik klaar om naar huis te gaan. Maar ik weet dat het nog geen tijd was. Ik heb nog vele jaren een prachtig leven te leven. Ik wil deze ervaring beschouwen als een herinnering om het leven ten volste te leven. Wanneer het mijn tijd is om naar huis te gaan, weet ik dat het een prachtige overgang zal zijn, maar voorlopig leef ik met de woorden: “Leef, heb lief en lach.”

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.