Mei 2008

Hologram van liefde
Verliefd worden op jezelf


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De boodschap van deze maand gaat over hologrammen en Liefde. De groep zei dat de Aarde zelf als een hologram begon en binnenkort zullen we daar meer over horen. Wanneer drie of meer lichtstralen elkaar kruisen, kunnen ze een driedimensionaal object vormen wat een hologram wordt genoemd. In deze boodschap zegt de groep dat ditzelfde principe gebruikt kan worden met andere vormen van licht. Ze leggen ons uit dat we door het vinden en gebruiken van meerdere aspecten van liefde, een heel magisch liefdeshologram kunnen creëren.

Als drie lichtstralen een driedimensionaal object kunnen creëren, wat kan er dan gecreëerd worden door 3 stralen van liefde?

Een dikke knuffel en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Houd je kristallen vast….Daar gaan we!

Lieverds, dit is een speciale dag. Dit is de activering van een proces dat jullie enige tijd geleden zijn begonnen. Het wordt nu dagelijks in de menselijke ervaring geïntegreerd. Deze activering draagt bij tot het bewust maken van een nieuw niveau van mensheid. Dit is de kristalontwaking op de Aarde.

[Ter verduidelijking: de groep heeft het woord “kristal” vaak gebruikt om de nieuwe energie en hogere vibraties te omschrijven, waar we met deze wilde reis snel op afstevenen. Ze zeggen dat mensen en kristallen een natuurlijke resonantie hebben. Kristal is het hoogste niveau van het mineralen(Aarde)rijk en de mensheid is het hoogste niveau van het dierenrijk; daarom hebben ze een natuurlijke overeenkomst en harmonie.]

De snelle evolutie van de mensheid heeft onlangs een vibrationele resonantie bereikt. Dit is vergelijkbaar met een energieplafond, waar evolutie een natuurlijke weerstand ontmoet. Die weerstand staat op het punt het te begeven. Er zullen dan nieuwe dingen in jullie dagelijkse wereld opduiken, bijna alsof ze er altijd al waren.

Dit zijn zaden die werden uitgezaaid en nu ontkiemen in het collectief van de mensheid. Ideeën en begrippen die ooit controversieel gevonden werden, worden nu deel van jullie dagelijkse werkelijkheid. Ze voeren jullie het tijdperk van de bekrachtigde mens binnen. Wij geven jullie ideeën en begrippen om jullie te helpen een aantal overtuigingen op te rekken, zodat jullie je gemakkelijker aan deze energie kunnen aanpassen en er gebruik van kunnen maken. Hierdoor zullen jullie ontdekken hoe dit in je leven past en waar het dagelijks gebruikt kan worden. Het is onze intentie om jullie de gelegenheid te bieden om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.

Vandaag willen we het hebben over een vorm van energie die in jullie werkelijkheid licht wordt genoemd. Het licht waar wij over gesproken hebben, wordt totaal verkeerd begrepen door de mensheid, vooral door jullie wetenschappelijke wereld. Wat jullie het elektromagnetische spectrum hebben genoemd, is in feite slechts een klein deel van het hele lichtspectrum. Maar belangrijker is dat we jullie vertellen hoe het er uitziet en hoe het in het verleden gebruikt werd, zodat jullie kunnen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Op je plaats, klaar, creëer!
De dingen gaan nu heel snel en veel indelingen in de tijdlijnen en enkele data die jullie voor jezelf hebben gesteld, zoals 2012, zijn allemaal naar voren geschoven. Jullie ervaren dingen die nooit bedoeld waren om door mensen in dit spel te worden ervaren. Daarom zijn alle ogen nu op jullie gericht bij de keuzen die jullie maken. Het lag niet in de bedoeling dat jullie zo lang met het spel zouden doorgaan, maar hier zijn jullie dan, bezig je aan te passen om meer licht van Thuis te kunnen bevatten.
Gedachten meester zijn – licht richting geven
Jullie hebben besloten om in een nieuwe werkelijkheid te stappen en die te creëren terwijl jullie vooruit gaan; om het pad onder je voeten te creëren voordat je voeten de grond raken. Natuurlijk doen jullie dit op een heel magische manier, maar jullie zien de magie niet die ontstaat wanneer je voeten de grond raken. Jullie hebben er geen idee van dat jullie dat pad zelf gecreëerd hebben. Je verwachting creëert het en dat begint de wetenschap te begrijpen. De intentie van het experiment bepaalt de uitkomst van het experiment.

De scheppingsvermogens van de mensheid groeien sneller dan ooit. Vroeger bestond er altijd een tijdsverschil dat jullie beschermde tegen je onvermogen om je gedachten meester te zijn. Zonder de beveiliging van het tijdsverschil, zou elke gedachte direct manifesteren waardoor je gemakkelijk vast zou kunnen raken in een eindeloze cirkel die nergens toe leidt.
Dus installeerden jullie in het begin van het spel een tijdsverschil, waarbij jullie een gedachte hadden en het een tijdje zou duren voordat die zich zou manifesteren. Dit verbrak de cirkel en leek een tijdje te werken, maar doordat de mensheid voortdurend stijgt in vibratie, helpt dit jullie niet meer zoals vroeger. Dat tijdsverschil is heel snel aan het verdwijnen. Elke gedachte die je nu langer dan zeven seconden vasthoudt, start het manifestatieproces. In de komende overgangsperiode zullen jullie veel energie gebruiken om te proberen creaties ongedaan te maken die jullie helemaal niet wilden, maar waaraan jullie op dat moment alleen maar dachten.

Retro-causaliteit
(Terug naar de betrekking tussen oorzaak en gevolg)
We vragen jullie om eens te kijken naar je eigen mentale proces, want het meester zijn van je gedachten gaat niet alleen over het vasthouden van volmaakte gedachten in je geest. Het is voor jullie niet mogelijk om constant alleen volmaakte of energetisch positieve gedachten te hebben. Jullie hebben jezelf in een spel geplaatst waarin jullie negatieve energie moeten ervaren om zelfs maar te begrijpen wat positieve energie is.

Als gevolg daarvan moeten er in al jullie ervaring voortdurend tegenstellingen zijn. Er moet ritme in het leven zijn. Er zullen altijd negatieve gedachten je geest binnenkomen. Als je ze opeist of jezelf ermee verbindt, worden ze direct jouw werkelijkheid. Als je ze echter gewoon door je geest laat stromen en zegt: “Dat is echt een negatieve gedachte, die wil ik niet vasthouden,” en je laat hem doorstromen, zal er een andere gedachte vlak achteraan komen. Vergeet niet dat je deel bent van een universele energie en een universele, onderbewuste geest en dat alle gedachten door je hoofd gaan.

Alle emoties trekken door je emotionele lichaam; alle gedachten trekken door je hoofd. Jullie kunnen kiezen welke gedachten en emoties jullie je eigen maken. Jullie kunnen kiezen welke je voeden, welke je energie uitputten en welke je in je veld wilt houden en opnemen. Leren hoe je de energie door je veld laat stromen, maakt het je mogelijk een actieve deelnemer te worden in het maken van keuzen. Dat is wat mensen het beste doen en waaraan jullie hier kwamen werken. De sleutel hier ligt in het volgen van je hart, want dat weet het echte verschil tussen dingen die je voeden en dingen die je uitputten. Luister naar die innerlijke stem.

Laat ons jullie een praktisch voorbeeld geven. We zullen teruggaan naar het begin van de Aarde. We zullen jullie iets vertellen wat gebeurde voor de oerknal, want het is jullie nog steeds onduidelijk wat de oerknal nu eigenlijk was. Wat explodeerde er nu precies waardoor alles in gang werd gezet. (De groep maakt hier een directe verwijzing naar onze collectieve creatieve menselijke vermogens. Ze zeggen dat we nog steeds ons verleden tot aan de oerknal niet hebben geschreven.)

De wetenschap begint nu te onderzoeken en te begrijpen dat er een tijdrelatie is die niet reëel is. Ze beginnen te begrijpen dat ze terug kunnen gaan naar het begin en dingen zoals de oerknal kunnen veranderen, wat vervolgens al jullie ervaringen tot op dit moment verandert. Het is mogelijk om in wat jullie je geschiedenis noemen terug te gaan en die te veranderen. Dat zal een groot deel worden van de toekomst die jullie creëren. De Aarde begon, net als alles, als een gedachte van god. Als we wat dieper op dat begrip ingaan is het voor mensen gemakkelijk te begrijpen omdat jullie geloven dat god de almachtige, de alvermogende is.

Elke gedachte die god heeft, manifesteert zich meteen. Is dat niet precies wat we jullie vertelden dat er bij de mensen gebeurde? Zien jullie de overeenkomsten hierin? We hopen dat jullie een spiegel gaan zien, want dat is wat er gebeurt. De spiegel begint helder te worden; jullie beginnen verder te kijken dan de sluier. Jullie zullen zien hoe je eigen manifestaties beginnen via je gedachtenproces. Laat ons jullie daarom een paar ideeën geven hoe je daarmee kunt werken, en ideeën van dingen die je kunt doen om met deze energie te werken voor een positieve staat voor jezelf.

In het begin
In het begin zond een gedachte van god een straal uit van wat wij licht noemen.
De lichtstraal in je fysieke wezen wordt gevoeld als liefde. Jullie voelen hem als de liefdesemotie, en daardoor kunnen we zeggen dat liefde de basisenergie van licht is. Die term zullen we voorlopig gebruiken. Maar hoe werkt dat nu. Dat is heel eenvoudig. Want op het moment dat een persoon of een wezen van goddelijke aard een gedachte vasthoudt, zenden ze een straal van energie uit die hun eigen energieveld ingaat en een wisselwerking aangaat met de wereld en de universele energie om hen heen.

Het veld is gemagnetiseerd om de creatie aan te trekken. Maar wat als je dan nog een andere goddelijke gedachte had die een andere manier was om naar dezelfde creatie te kijken? Stel je nu deze creatie voor vanuit vele gezichtspunten. Er ontstaan dan meerdere lichtstralen die vanuit verschillende hoeken op één punt bij elkaar komen. Dat creëert de illusie van een fysiek driedimensionaal object. In jullie werkelijkheid noemen jullie dat een hologram. Meerdere lichtstralen die elkaar op één punt kruisen, creëren de illusie van echte driedimensionale objecten. Dat is alles wat nodig is, want het hele leven is niets anders dan een illusie.

De Aarde begon als een hologram van licht, net zoals het universum. Dat was het begin en rondom dat punt werd een universum gecreëerd inclusief een oerknal om het in beweging te zetten. De Aarde werd opzettelijk gecreëerd met twee zusters: Venus en Mars. De drie zusters deelden het evenwicht van wat jullie kooldioxide noemen en creëerden leven op alle drie de planeten. Er kwam een moment waarop slechts één planeet in staat was voldoende kooldoxide in evenwicht te houden om het leven in stand te houden. Daarom brachten de twee zusters hun energie over naar de zuster in het midden en ademden leven in een planeet die begon als een hologram van licht. Op een of andere manier is het alsof de drie lichtstralen een aanvullend hologram creëerden dat een overdruk op de Aarde maakte.

Het creëren van een hologram van liefde
Laten we het nu hebben over liefde. Liefde brengt veel lichtwerkers in de war, lieverds. Laten we het hebben over de energie van liefde. Wij zien liefde als de basisenergie van al het leven. Vergelijk dat met de menselijke definitie van liefde en je zult zien hoe ze verschillen. Wij zeggen dat liefde een vorm van energie is binnen het spectrum dat we licht noemen. Zodoende kan een hologram dat met licht gecreëerd wordt ook met liefde gecreëerd worden. We willen met jullie delen hoe je een hologram van liefde maakt.

De manier waarop wij de expressie van menselijke liefde zien is in de handeling van het in evenwicht blijven. Jullie zijn allemaal met een deel van je energie enigszins uit balans. Vind iemand die je kan helpen met het in evenwicht brengen van die energie en je hebt een grote mogelijkheid voor een diepe, blijvende relatie. Relaties zijn in feite een spiegel. Je ziet jezelf door de ogen van de ander en jij weerspiegelt hem of haar.

Wanneer twee mensen bij elkaar komen en een verbintenis aangaan en de één in de ogen van de ander kijkt en via die ogen zichzelf ziet, dan is dat de echte weerspiegeling van het hart. Als je de persoon die je door zijn/haar ogen ziet graag mag, word je een vriend(in). Als je houdt van de persoon die je door zijn/haar ogen ziet, ontwikkel je een liefdesrelatie. Het woord liefde heeft zo veel betekend en toch zo weinig. Het is zo beperkt geweest tot kleine gebieden, inclusief het kleine gebied van seksualiteit en relaties. Mensen zijn gewend geraakt om met voorwaardelijke liefde te werken. Voorwaardelijke liefde heeft heel goed gewerkt in de lagere vibraties van jullie bestaan. Nu jullie vooruit gaan, is het geen geheim dat jullie van voorwaardelijke liefde naar onvoorwaardelijke liefde zullen gaan. Jullie zullen ontdekken dat voorwaardelijke liefde een vrij unieke menselijke vinding is. Om die reden is het niet mogelijk van voorwaardelijke liefde een hologram te maken.

Onvoorwaardelijk licht
Laat ons jullie een specifiek voorbeeld geven. Stel dat je een relatie hebt die veel voor je betekent. Je geeft echt om deze persoon en de relatie tussen jullie. Wij zien hier in feite drie vibraties: de twee vibraties van jullie en de derde die de harmonie is van jullie tweeën. Wanneer de twee vibraties samenkomen en elkaar ondersteunen, creëren ze een derde vibratie, die wij de relatie noemen. Velen van jullie zijn gehecht aan de relatie, niet aan de liefde die jullie weerspiegeld zien.

Dit heeft te maken met jullie gehechtheid aan het idee of het begrip liefde. Wanneer jullie je verder ontwikkelen, zullen jullie je gehechtheid aan liefde gaan loslaten. Dit is de eerste ontwikkeling naar onvoorwaardelijke liefde. Dat is niet gemakkelijk, want jullie historie van successen is grotendeels gebaseerd op voorwaardelijke liefde.

Wat er gebeurt is dat je naar jezelf kijkt door de ogen van de ander en je houdt van de reflectie die je ziet, dus begin je iets met hem/haar op te bouwen. Gedurende enige tijd bouwen jullie een relatie op. Op een gegeven moment beginnen jullie beiden of begint een van jullie beiden heel snel te groeien en de relatie begint uit elkaar te groeien. Als jullie met het hologram van liefde kunnen gaan werken, kan de relatie naar een multidimensionaal niveau gaan wat al deze overgangen naar hogere niveaus gemakkelijker zal maken. Laat ons jullie een paar praktische voorbeelden geven hoe jullie dit kunnen doen. Laten we beginnen met een liefdesrelatie. Laten we zeggen dat je verliefd wordt op de manier waarop iemand jou je laat voelen.

Concentreer je daarop en ga dan op zoek naar een andere eigenschap om verliefd op te worden. Ja, ga op zoek naar iets anders in hem of haar waarop je verliefd kunt worden. Stel je dat voor als een lichtstraal die vanuit een andere hoek het doel raakt. Maak het tot iets nieuws en maak het zo sterk als je kunt. Ga vervolgens op zoek naar minstens nog één eigenschap waarop je verliefd kunt worden en doe je best om je op al deze eigenschappen te concentreren en ze zo sterk mogelijk te maken. Zo creëer je een hologram van liefde. Dat is nu een energiestempel dat in de ether aanwezig blijft. Als het stempel ongemoeid blijft, zal het de vorm zijn waar omheen de energie zich op een natuurlijke manier zal verzamelen.

Het hologram van liefde kan gebruikt worden om veel andere dingen te versterken, waaronder zakelijke dingen, projecten en veel relatieniveaus. Dit alles is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Het zal geen relatie creëren, want relaties worden opgebouwd in plaats van gecreëerd. Maar het zal ruimte maken voor de best mogelijke weerspiegeling binnen een relatie en de communicatie ten goede komen. Begrijp dat dit jouw weerspiegeling is van al de manieren waarop je op hem/haar verliefd wordt. Op een bepaalde manier creëer je het hologram door verliefd te worden op je eigen weerspiegeling.

Veelzijdige liefde
Elk mens is veelzijdig. Binnen elke dimensionale werkelijkheid bevinden zich verschillende delen van jou. Als je verliefd kunt worden op de kunstenaar en de heler in iemand – verschillende dimensies van die persoon – dan ben je in staat om verschillende aspecten van dezelfde persoon te herkennen. Ook dit kan gebruikt worden om een hologram van liefde te creëren, wat heel magisch is.

Dit stelt je in staat om op een heel unieke manier jezelf te zien, een manier die alleen maar sterker wordt wanneer je van het ene niveau naar het volgende gaat. Maar het betekent wel dat je die mogelijkheden moet zoeken. Het betekent zoeken naar die verschillende delen van deze persoon waarop je verliefd kunt worden. Het betekent ook de beperking loslaten. Het betekent de angst om verliefd te worden en de angst om gekwetst te worden loslaten. Zul je opnieuw gekwetst worden? Ja, dat kunnen we je vrijwel zeker garanderen. Ja, op zijn minst één keer en als je geluk hebt misschien vaker.

Hoe meer onvoorwaardelijke liefde je vanuit verschillende invalshoeken in een relatie kunt brengen, hoe dieper en gemakkelijker de communicatie zal zijn en dan zal de neiging om uit elkaar te groeien geen probleem zijn. Dit zal het je mogelijk maken om een heel uniek en speciaal beeld van jezelf te zien, en uiteindelijk word je verliefd op jezelf. Wanneer dat gebeurt, zul je de behoefte aan liefde die van buiten jezelf komt, gaan loslaten. Dat is in feite het beste punt van waaruit je een relatie kunt opbouwen waarbij twee sterke individuen naast elkaar kunnen leven en elkaar zonder voorwaarden kunnen steunen. Zoek de stukjes die jou goed weerspiegelen, versterk ze en breng meer onvoorwaardelijke liefde in een relatie, of dat nu in een liefdesrelatie is of een relatie met je kinderen of je baas en collega´s op je werk.

Je kunt jezelf de vraag stellen: “Hoe kan ik ten volle verliefd worden op deze persoon? Hoe kan ik elk aspect van deze persoon appreciëren? Hoe kan ik nieuwe dingen vinden waaraan ik niet gehecht ben, maar waar ik van kan houden omdat ik mijzelf erin weerspiegeld zie?” Jullie zijn nu op een vibratieniveau waar jullie deze energie kunnen creëren en verder kunnen gaan met een nieuwe vorm van liefde die gemakkelijk van het ene niveau naar het volgende gaat. Wij stellen geen voorwaarden. Hebben wij verwachtingen van jullie? Nee! Wij houden van jullie zoals jullie zijn.

Verlenging
Jullie hebben de moed gehad Thuis te verlaten, je erfgoed achter te laten, af te dalen en dit spel te spelen, een sluier voor te doen en je zelfs niet te her/inneren dat je magisch bent. Jullie hadden de moed om hier naartoe te komen, tegen elkaar op te botsen en pijn en problemen te creëren zodat jullie ziel een menselijke ervaring kon hebben, en dat vraagt moed. Jullie behoren tot de grootste helers die ooit hebben geleefd, ook al beschouwen enkelen van jullie zich niet als heler. Jullie maken niet alleen verschil in jullie werkelijkheid, niet alleen in jullie wereld, maar in Alles wat is. Nooit eerder was er een ras van wezens dat voorbij het einde ging om het spel te verlengen. Dat is gebeurd met de mensheid en jullie creëren het spel terwijl jullie verder gaan. Er bestaat geen groots plan en jullie doen het uitzonderlijk goed.

Jullie beginnen de geheimen te ontdekken die de sluier voor jullie gezicht heeft gehouden. Hoe meer jullie met liefde kunnen spelen, des te beter jullie kunnen begrijpen hoe je door de ogen van iemand anders kunt kijken en onvoorwaardelijk, zonder verwachtingen, van jezelf kunt houden. Jullie hebben de kans om gelukkig te zijn op deze planeet. Dat is niet gemakkelijk. Als het gemakkelijk was, zou iedereen mens zijn. Zoals het nu is, zijn alleen de hoogste wezens mens geworden en we danken jullie dat jullie je licht met ons delen. Jullie hebben er echt geen idee van hoe dit er uitziet. Alle dimensionale werkelijkheden komen bij elkaar en er is één lichtstraal die uit alles komt en dat is planeet Aarde – en het zijn de mensen die dit naar een volkomen nieuw niveau brengen. Jullie zullen leven met je vleugels aan en wij hopen dat jullie plezier zullen hebben met het creëren van veel lichthologrammen om op veel verschillende manieren jezelf weerspiegeld te zien.

Wij groeten jullie met het grootste respect en houden jullie in onze armen. We hopen dat we weerspiegelen wie jullie werkelijk zijn en dat we jullie helpen her-inneren wat jullie diep van binnen al weten. We verlaten jullie met drie simpele geheugensteuntjes: Behandel elkaar met het grootste respect, want jullie zijn niet alleen op dit pad. Open de deur wanneer dat maar mogelijk is en zorg voor elkaar bij elke gelegenheid. Denk eraan dat het een spel is en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Tijd voor het creëren van een emotionele band

Barbara heeft een maand welverdiende vakantie om zich emotioneel te verbinden met onze kleinzoon. Ze hoopt er de volgende maand weer te zijn.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.