Mei 1999

Balans
De brug tussen dimensies

Van Steve:

Persoonlijk ben ik nog maar vier jaar betrokken bij deze nieuwe energie. Als nieuwkomer heb ik vaak ontzag voor mensen die deze energie reeds zo lang bezitten.De Groep laat me duidelijk zien dat velen van hen stilletjes de waarheid hoog gehouden hebben en zaadjes hebben gelegd, zodat het voor mensen zoals ik mogelijk werd om in onze contracten te stappen.

Door in mijn Plan B contract te stappen kan ik op mijn beurt weer andere mensen helpen bij het ontwaken,zodat ook zij in hun kracht kunnen stappen. Dat is een interessant scenario.Velen ontwaken en realiseren zich dat zij in hun Plan B contract zijn gestapt en gooien dan direct iedere herinnering aan hun Plan A contract van zich af. Sommigen zeggen hun baan op, verlaten hun huis en laten hun middelen van bestaan achter om een nieuw leven op te bouwen. Voor sommigen is dat gepast omdat zij dan kunnen beginnen met het spreken van hun eigen waarheiden het toe-eigenen van hun eigen kracht. Sommigen pakken die gelegenheid aan om voor hun problemen weg te lopen en opnieuw te beginnen. Voor weer anderen is het mogelijk om hun Plan A script, dat zij reeds op orde hebben, te veranderen.

De Groep zegt dat geen van deze keuzes goed of verkeerd is. De grote vraag is: wat drijft de persoon,wat geeft de ontwakende persoon kracht? De manier waarop ze het mij laten zien is, dat mensen heel groot worden wanneer ze in hun eigen kracht beginnen te staan. Stel je eens voor dat je op een ochtend wakker wordt en je komt tot de ontdekking dat je gedurende de nacht een halve meter gegroeid bent.Hoe zou je daarmee omgaan? Wat voor veranderingen zouden er in je omgeving aangebracht moeten worden om er met je nieuwe lengte te kunnen functioneren? Welke invloed zou het hebben op je relaties? Soortgelijke vragen komen we voor te staan wanneer we in de volgende fase van onze evolutie stappen.

Het is niet onze fysieke lengte die verandert maar meer onze energie en daardoor onze kracht. Te leren in die kracht te staan is net zoiets als leren lopen wanneer we een halve meter langer zouden zijn. In onze nieuwgevonden “afmetingen” kunnen we kiezen op welke manier we ons zullen gedragen. We kunnen die kracht oppakken en onze omgeving veranderen door op ingrijpende manier ruimte te maken of we kunnen een zachtaardige reus zijn en opgaan in het geheel.

Dit zijn de keuzes waar we voor komen te staan wanneer we leren leven in de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde. De Groep zegt dat dit geen traumatische ervaring behoeft te zijn. Groei gaat vaak gepaard met pijn, maar het helpt wanneer je bedenkt dat ellende vaak een deel van de ervaring is, waarvoor gekozen wordt. Het gereedschap voor een comfortabele doortocht naar de hogere vibraties heeft te maken met het toepassen van een oeroude techniek in een nieuwe situatie. Ze bieden ons nu informatie aan om een hoger gebruik te maken van “balans”.


Van de Groep

Groeten van Thuis.

Welkom Thuis. Het is ons een eer om jullie op dit moment deze informatie aan te kunnen bieden.Jullie zijn het geweest, die de familie opgeroepen hebben tot hereniging.Het Spel dat jullie op deze planeet van vrije keuze spelen, is het spel van meesters die zich voor zichzelf verstoppen. Met sluiers stevig op hun plaats zijn jullie niet in staat geweest om je werkelijke erfdeel en je verbinding met alle dingen, te herinneren. Nu zijn jullie op een punt in je evolutie aangekomen waar jullie je datgene herinneren, wat altijd al van jullie was. De vreugde die we voelen wanneer jullie eindelijk weer in je eigen kracht gaan staan, kunnen we niet onder woorden brengen. Deze familie wordt dan ook met de dag sterker. Om deze evolutie van de mensheid vanuit ons perspectief te kunnen zien vervult ons met een liefde die wij niet kunnen beschrijven. Wij zijn vereerd dat jullie onze informatie oppakken en toepassen in jullie dagelijkse leven. Jullie hebben jezelf op het Speelbord van de vrije keuze gezet, niet in staat om je ware kracht te zien, om deze informatie te kunnen gronden. Door opzettelijk met een sluier om te lopen,waardoor je je ware aard niet kunt zien, stel je jezelf in staat om deze informatie te gronden; iets dat op geen enkele andere manier mogelijk zou zijn. Daarom hebben we zoveel hoogachting en liefde voor jullie. Jullie vormen een deel van een groter geheel, dat de illusie van afscheiding gegeven is. Stel je onze opwinding voor wanneer we zien dat deze afgescheiden delen achter de sluier leren kijken omdat ze zich de verbinding herinneren. We applaudisseren voor jullie pogingen en jullie bereidheid om in deze tijd op het Speelbord aanwezig te zijn. Jullie werk wordt door veel wezens gadegeslagen, veel meer dan jullie weten.

We bieden jullie informatie aan om comfortabel te kunnen leven in de steeds dichter bijkomende, hogere vibraties. Onze relatie met jullie is er een van pure liefde.We vragen jullie niet òns te volgen. Maar we vragen jullie om jezelf te volgen want door die stap te zetten zullen jullie herinnerd worden aan dat deel van God, dat in jullie tot uitdrukking komt. Accepteer wat wij jullie aanbieden en controleer het in je eigen hart. Behoud alleen datgene wat diep in je wezen resoneert. Dat is de grootste manifestatie van de God binnen in je. We zijn zo trots dat jullie ervoor gekozen hebben om één te worden met je kracht en je erfdeel. We bieden jullie deze informatie in alle bescheidenheid aan als een reflectie om jullie te helpen herinneren wie julie werkelijk zijn. We danken jullie voor deze gelegenheid.

Vergeet even niet,dat ons perspectief totaal anders is dan dat van jullie. Wat wij waarnemen is pure energie. Omdat wij niet meedoen met jullie drie-dimensionale Spel, kijken wij niet met ogen van polariteit. Wij kennen de tegenstelling niet die jullie visie zo vaak dicteert. Eenheid is het hogere, universele begrip waar de mensheid naar toe gaat. Dat soort inzicht zullen jullie in de volgende fase van het Spel gaan gebruiken. Wanneer jullie op dit moment volledig in dit aspect terecht zouden komen, zouden jullie snel uit je evenwicht en in verwarring raken. Zelfs al voelen jullie de invloed van de veranderende Aarde en het urgentiegevoel, dat met jullie biologische verandering gepaard gaat, bieden we jullie toch methoden aan om je balans te vinden. Door die balans wordt de voortgang naar de hogere vibraties comfortabeler.
Wij zijn hier om jullie informatie te geven hoe je comfortabel kunt leven in de hogere vibraties van de nieuwe planeet Aarde. Zolang deze verandering nog niet volledig heeft plaatsgevonden, zal het niet erg prettig zijn om volledig in deze hogere vibraties te leven. Degenen onder jullie die bij deze vibratieverandering voorop gaan, ondervinden dat de informatie of diensten die zij aanbieden nog niet ondersteund worden. Jullie hebben het Spel zo bedacht dat jullie de energie, die jullie met je werk weggeven, naar je terug komt in de vorm van geld. Velen gaan naar hogere aspecten in hun werk en komen tot de ontdekking dat op die manier een gebrek aan energie (geld) ontstaat. In je hart weet je dat dit de weg van de toekomst zal zijn, maar wanneer je niet in staat bent om het Spel met volledige ondersteuning te spelen, wordt de energie verkeerd gebruikt en probeer je die weg te forceren. De veranderingen behoeven niet oncomfortabel te zijn. Door je af te stemmen op universele principes en die op het Speelbord te brengen, zul je in staat zijn je evenwicht te bewaren en met volledige ondersteuning in je Plan B contract te stappen.

Door jullie vooruitgang zijn jullie een brug aan het bouwen. Jullie gaan naar het volgende stadium van evolutie als spirits, vermomd in “bellen van biologie”. Via deze brug kunnen jullie van een gebied van tegenstelling of polariteit naar een gebied van eenheid gaan. In de stof kun je via deze brug van een dicht, fysiek lichaam gaan naar het etherische lichaam dat jullie eens bezaten.Jullie gaan van baatzuchtige liefde naar onbaatzuchtige liefde, van een staat van doen naar een staat van zijn. Aan de ene kant van de brug bestaat lineaire tijd, aan de andere kant circulaire tijd. De manier waarop jullie de weg aan de ene kant gaan is door oordelen, aan de andere kant door onderscheiding.De brug overbrugt de kloof tussen de derde dimensie, die jullie zo goed kennen, en de vijfde dimensie. De beste manier waarop we dit proces kunnen verklaren is door de brug zelf de vierde dimensie te noemen. Het is iets dat je passeren moet en niet een plaats om te verblijven. Het vijfde dimensionale niveau zal voor de mensheid de volgende halte zijn op de weg naar het creëren van de Hemel op Aarde. Er zal een tijd komen waarin jullie snel en gemakkelijk van het ene niveau naar het andere kunnen gaan, maar de lagere niveaus zijn het moeilijkst.

Het is niet goed om de niveaus met elkaar te vergelijken want beiden hebben een verschillend punt van waarneming. Jullie dimensie van polariteit laat jullie denken dat het ene niveau beter is dan het andere. Dat is echter een illusie die ontstaat door oordeel omdat je kijkt door ogen van polariteit. Laat ons volstaan te zeggen dat de niveaus bedoeld zijn voor verschillende doeleinden en daarom voor jullie realiteitsbegrip niet te vergelijken zijn. Wanneer jullie verder komen zullen jullie ontdekken dat de lagere dimensies in feite deel uitmaken van de hogere niveaus en dat de een niet kan bestaan zonder de ander.

Tijdens deze sessie willen we het hebben over een belangrijk deel van de door jullie gekozen weg. We willen het hebben over evenwicht. We bieden deze informatie aan in de hoop dat het voor jullie gemakkelijker zal worden de komende transformaties te doorstaan. Als lichtwerkers hebben jullie ervoor gekozen om je in de voorste linies van de vibrationele transformatie op het Speelbord te bevinden.Wij waarderen deze keus, meer dan jullie kunnen begrijpen. Hoewel jullie op het Speelbord van de vrije keuze zijn, trekt het erfdeel van jullie spirituele familie jullie naar de voorste linies. Hoewel er vaak gevraagd wordt of bepaalde dingen langzamer mogen, zouden jullie bijzonder teleurgesteld zijn wanneer dit werkelijk zou gebeuren. Dit illustreert dat jullie echt behoren tot een familie van Meester-genezers. We kijken met grote trots toe hoe jullie je bewust in persoonlijke lessen begeven, die het collectief van de mensheid naar hogere vibrationele niveau’s zullen helpen. We bieden jullie nu belangrijke informatie om in balans te blijven gedurende deze tijden. Uit je evenwicht raken brengt onnodige pijn met zich mee. Hoewel we al jullie keuzes inclusief de keuze voor pijn respecteren, bieden we jullie ook gereedschappen voor een comfortabele transformatie. Jullie weten dat hier geen oordeel bestaat, en dat pijn voor jullie vaak een methode is om je verbinding met de vibraties van Thuis te ervaren. Of je in die pijn blijft of dat je er door heen gaat, dat is een keuze en vaak gewoon een kwestie van balans.

De brug, die de mensheid van de derde naar de vijfde dimensie brengt, is belangrijk voor je ontwikkeling.Jullie hebben prima werk gedaan door deze brug te bouwen en die zal je dan ook goed van pas komen. De brug is erg lang en de eerste delen zijn nu open voor verkeer. In jullie huidige niveau zullen jullie alleen maar in staat zijn om de weg achter je te zien. Het is heel gemakkelijk om vol verwachting uit te kijken naar je komst aan de andere kant. Wanneer je dat echter doet ontgaat je de ervaring van het overgaan van de brug zelf.Als spirits in menselijke vorm hebben jullie gevraagd de reis te mogen ervaren en niet de bestemming. Om te kunnen genieten van de reis moet je in evenwicht zien te blijven. Dit vertegenwoordigt het concept van de vijfdedimensie: “te zijn” in plaats van “te doen”. Breng deze hogere principes waar mogelijk in je dagelijkse leven in de praktijk en je zult genieten van de reis. Jullie hebben vele levens gekend die vol verwachting waren van de gebeurtenissen, die zich nu aan het ontvouwen zijn. Neem de tijd en geniet van de reis.
We zullen jullie nooit vragen om blindelings op de brug te stappen wanneer die brug nog niet helemaal af is. De brug is in vele opzichten nog onder constructie en niet gereed om het gewicht van de gehele mensheid te dragen. Wanneer je je nu volledig op de brug zou wagen zul je ontdekken dat je de massa ver vooruit bent en dat je niet volledig ondersteund wordt. De reis naar wat jullie ascension noemen, is geen wedloop. In feite kunnen de eersten die de andere kant bereiken tot de ontdekking komen, dat ze daar niet vinden wat ze hadden verwacht. Het zou er zelfs erg eenzaam kunnen zijn voordat de anderen aankomen.

We hebben jullie het voorbeeld gegeven van de ladder van vibrationele vooruitgang. Kijkend door de ogen van polariteit denken jullie dat het nodig is om naar de hoogste tree van de ladder te klimmen om te kunnen ascenderen. Wij zeggen jullie dat iedereen zijn plekje op de ladder moet vinden, voordat er iets in beweging gezet kan worden. Wanneer dan iedereen op z’n plek aangekomen is, gaat de gehele ladder naar het volgende niveau. Zo is het ook met de brug die jullie aan het bouwen zijn. Alles moet eerst op z’n plaats gebracht worden om het gewicht van het collectief van de vooruitgaande mensheid te kunnen dragen. Dat betekent je richten op het bouwen van de brug in plaats van op het eerst aan de overkant zijn. Dit “bouwen” vraagt om een basisbegrip van de verbinding tussen alle dingen. Die verbinding is de brug zelf. Denk eens even aan de zin aan het einde van iedere sessie: “Behandel elkaar met respect, zorg goed voor elkaar en speel samen het Spel.” Dat betekent voor ons meer dan een manier om onze communicaties te beëindigen.Deze woorden vormen voor de mensheid de sleutel om op het Speelbord van de vrije keuze in hogere vibraties te stappen. Herken en benadruk je verbinding met het geheel en dat zal je het evenwicht geven om voorwaarts te gaan.Zelfs degenen die volgens jullie tot de duistere of negatieve energieën behoren, hebben belangrijke taken bij het spelen van dit Spel. Het is de mate waarin je deze verbinding begrijpt, die zal bepalen of je in staat bent je evenwicht te bewaren. Er zijn vier belangrijke woorden die je bij dit begrip kunnen helpen:

Je staat niet alleen

Stel jezelf voor als een driehoek die op één punt balanceert. Wanneer je op weg bent naar hogere vibraties, zul je ontdekken dat het erg moeilijk is om op die ene punt je evenwicht te bewaren. Jullie mensen kiezen over het algemeen niet de geleidelijk stijgende roltrap naar het volgende niveau.In plaats daarvan spring je in de snellift en schiet je 160 etages omhoog en probeer je te lopen voordat je de energie opgenomen hebt. Voor ons lijken jullie erg veel op deze driehoeken die op één punt blijven balanceren. Kijk nu eens naar de vele andere driehoeken om je heen. Door je beperkte perceptie van achter de sluier heb je de andere driehoeken om je heen vaak niet eens gezien. Je merkt daardoor niet dat zij dezelfde problemen hebben met het bewaren van hun evenwicht. Dat is de illusie van de polariteit, van het gescheiden zijn. Wanneer je het bestaan van de andere driehoeken erkent, komen die dicht naar je toe. Wanneer je ruimte voor ze maakt zie je iets opmerkelijks gebeuren. Zelfs wanneer de driehoeken elkaar niet raken, zorgt het feit dat ze dichter bij elkaar zijn ervoor dat ze beter hun evenwicht kunnen bewaren.

Terwijl je op jouw punt balanceert zou je op kunnen merken dat er driehoeken zijn die nog niet zo ver zijn als je, zij liggen nog op een vlakke kant. Je eerste reactie is om alleen maar samen te zijn met degenen die net zo zijn als jij. Maar wanneer je verder kijkt, kun je zien dat het bij elkaar komen van al die stukken, de puzzel pas completeren. Wanneer je je verbinding met hen verstevigt kun je voelen dat je gemakkelijker je evenwicht bewaart.Zelfs wanneer ze van een “lagere” vibratie zijn, geven ze, wanneer de verbinding versterkt wordt, balans aan het geheel. Het is namelijk de verbinding zelf die je helpt je evenwicht te vinden. Het zijn de energiekoorden die van de een naar de ander gaan en wanneer deze koorden sterker worden gemaakt, brengen ze balans in het geheel. Door erkenning van deze verbinding met het geheel wordt het voor iedereen makkelijker hun evenwicht te vinden, nu alles in beweging is.

Door op elk terrein je evenwicht te vinden zul je in staat zijn om gemakkelijker in de hogere vibraties van de nieuwe energie te komen, terwijl je tegelijkertijd gegrond blijft in de werkelijkheid van het Speelbord. Spelen in de ethers van de hogere vibraties mag heerlijk zijn, maar om in diezelfde ethers te leven is nu nog geen realiteit waar je van zou genieten. Wanneer je dat zou doen, zou je de verbinding met alle anderen de rug toekeren en dat zou door het universum niet ondersteund worden. We zien zo vaak dat men de hogere vibraties voelt en probeert te leven tussen soortgenoten. Van uit het perspectief van pure energie zien we dat Lichtwerkers degenen zijn,die gevraagd hebben om het Licht naar het collectief te brengen. Om hen alleen maar in staat te stellen het Licht naar soortgenoten te brengen is tegengesteld aan de gestelde intentie. Daarom zullen pogingen om dit soort samenlevingsverbanden op te zetten meestal resulteren in een gebrek aan ondersteuning. Sta in je waarheid en grond de nieuwe energie eerst daar waar je staat. Wanneer de bestemming die je zoekt in lijn is met de natuurlijke stroming van Universele energie, zul je de ondersteuning voelen en zullen deuren voor je open gaan. Wanneer je die ondersteuning niet voelt, zoek dan ergens anders in de wetenschap dat het de zoektocht is die ondersteunt wordt en niet je huidige idee van de manifestatie. Mensen raken vaak zo gefixeerd op één doel dat Spirit weinig ruimte heeft om te manoeuvreren.

Het leren lopen met één been in de derde dimensie en het andere in de vijfdedimensie is een bewuste inspanning, die geoefend moet worden. Volg de stroming van de Universele energie en kijk of je pogingen ondersteund worden. Zelfs de lessen met de hoogste vibratie hebben weinig nut wanneer het collectief om je heen die niet ondersteunt. De leraren die de geheimen van het leven aanbieden, maar hun huur niet kunnen betalen door een gebrek aan leerlingen, bevinden zich niet in de stroming van de Universele energie. Dat betekent niet dat de lessen die zij aanbieden geen waarde hebben. Over het algemeen betekent het dat zij de brug reeds over zijn en de rest van de gemeenschap zo ver vooruit dat ze de nodige steun niet kunnen vinden. Speel goed samen.We herinneren jullie er nogmaals aan dat het volgen van de meest diepgaande spirituele lessen zinloos is wanneer je de informatie niet toe kunt passen in je dagelijkse leven. Het leren leven met spirit op je schouder omvat toepassing van die informatie in alle aspecten van je leven. Dat is het evenwicht waarover we het hadden.

Er zijn binnen deze familie veel Meester-genezers. Het vinden van balans zal een grote, beslissende factor zijn om het werk, waarin je ondersteuning wilt, te doen. Zonder deze ondersteuning zullen de meesten niet in staat zijn om het werk, dat ze op zich genomen hebben, te volbrengen. De ondersteuning komt alleen door afstemming op de hogere Universele energiestroom die door alle dingen heengaat. Deze stroming wordt gemakkelijk in kaart gebracht wanneer die gezien wordt als pure energie. Volg de energie en kijk waar die op natuurlijke wijze naar toe stroomt. Door jezelf dan in die stroom te zetten, zul je de ondersteuning, die je nodig hebt om het door jou gekozen Lichtwerk te volbrengen, gemakkelijk krijgen.
Jullie zijn hard op weg naar de vijfde dimensie. Daar zal de uitoefening van het Spel totaal anders zijn dan in de derde dimensie. Degenen die als leerlingen naar je toekomen, komen omdat ze je Licht zien en verlicht willen worden.Vragen ze je je Licht met hen te delen, laat hen dan hun eigen fakkel zien en leer hen hoe ze deze altijd brandend kunnen houden. Toon hen de weg die ze moeten gaan om vele anderen in staat te stellen hun Licht te zien.Bied weerstand aan de drang te veel van hen te verwachten en heb te allen tijde eerbied voor hun beslissingen. Zelfs wanneer ze je zelf hun kracht aanbieden, neem deze niet aan. Leer hen in plaats daarvan om in hun eigen kracht te staan. Bied hen de ruimte om zichzelf te genezen, maar houd hen verantwoordelijk voor hun eigen genezing. Laat hen vrij om voor hun eigen waarheid te staan. Deze handelingen volgen getrouw de natuurlijke stroming van de Universele energie en zal iedereen naar een plaats van evenwicht brengen.

Hoe meer energie er stroomt hoe meer er voor iedereen beschikbaar is. Gezien vanuit de polariteit denk je wellicht dat het oppakken van de energie resulteert in minder energie.Maar we herinneren je eraan dat je op weg bent van een gebied van polariteit naar een gebied van eenheid. Vanuit dat nieuwe perspectief is het duidelijk dat er voor iedereen meer energie beschikbaar is omdat de stroom in iedere richting sterker wordt. Het is daarom aan jou om te begrijpen dat er ruimte is voor alle verschijningsvormen van de energie. Er is maar één waarheid en jullie zijn allemaal verschillende smaken van die waarheid.Jullie zijn allemaal deel van het geheel en kunnen niet bestaan zonder de anderen. Jullie zijn niet alleen. Maak ruimte voor elkaar zodat een ieder zijn/haar eigen waarheid kan vinden zoals die in hen leeft. Voel je niet bedreigd bij schijnbare weerstand tegen jouw overtuigingen of jouw smaak van de waarheid. Zij zijn alle waardevol en vormen delen van het geheel. Neem datgene wat in jou resoneert en laat het andere liggen zonder oordeel. Dit is onderscheidingsvermogen in de praktijk en dat is een gereedschap dat veel gebruikt zal worden aan de andere kant van de brug. Hoe meer mensen hun Licht laten schijnen des te sterker het Licht wordt.

Velen ontwaken voor de opwindende mogelijkheden van Plan B en komen tot de ontdekking dat ze bezig zijn met het script dat ze voor Plan A geschreven hebben. Op dit kritieke moment maken sommigen de keuze om alles achter zich te laten en op zoek te gaan naar hun Plan B contract. Het is vaak moeilijk om in balans te blijven bij dit soort reacties. Hoewel er situaties kunnen zijn waar dit gepast is, zeggen we jullie dat de zaden van jullie Plan B contracten vaak precies op die plek liggen waar jullie jezelf zo zorgvuldig hebben geplaatst. Wij hebben geen oordeel over jullie beslissingen, we willen alleen zeggen dat ze vaak niet de resultaten opleveren waarom gevraagd is. We willen hier een zaadje leggen: jullie hoogste doel ligt in het hebben waar jullie van houden. Binnen die zoektocht liggen andere potentiële mogelijkheden waarvan je je misschien niet bewust bent. Je mag kiezen om datgene te hebben waar je van houdt of je kunt er voor kiezen om te houden van hetgeen je reeds hebt. We bieden jullie gewoon de keuzemogelijkheden om jullie behulpzaam te zijn bij het vinden van de meest efficiente balans binnenin jezelf.

Het idee achter het Spel van vrije keuze was om het voor de Oneindige mogelijk te maken zichzelf te zien in het eindige. Dit is tot stand gebracht via vele dagelijkse handelingen op het Speelbord. Veel scenario’s lopen op een bepaald moment ten einde om zo het evenwicht te krijgen dat nodig is om het collectief van de mensheid in hogere niveaus van vibratie te brengen. Om het niveau van vibratie dat nu op de planeet aanwezig is, te bereiken zijn vele alternatieven onderzocht. Om dit te illustreren willen we het er over één hebben die in jullie groei van heel veel invloed geweest is. Wanneer je kijkt naar de Oosterse godsdiensten en samenlevingen, zul je zien dat dit een poging was om jullie ervaring volledig te baseren binnen het frame van de spiritualiteit. Vanuit energetisch perspectief zien we dat, wat jullie spiritueel noemen, alles is aan deze kant van de fysieke vorm. Dit experiment heeft veel informatie opgeleverd en tevens geïllustreerd dat de balans tussen het spirituele en het fysieke goed moet zijn om de energie te kunnen integreren. Spiritualiteit op zichzelf kan net zo uit balans zijn als de persoon die zijn/haar bestaan volledig baseert op de genoegens van het fysieke lichaam. Geen van beide zorgt voor vervulling wanneer ze van elkaar gescheiden zijn. Breng je mens zijn aan de ene kant in balans met spiritualiteit aan de andere kant. Vind die balans door het mystieke en het wereldse samen te laten gaan en zie hoe de betovering begint.

De nieuwe energie vliegt over het Speelbord en verandert op een rustige manier alles wat op haar pad komt. De energie van de “Second Wave” (tweede golf) is nu op z’n plaats aangekomen en wordt in jullie levens opgenomen. Jullie accepteren nu je eigen kracht en in die kracht zetten jullie iedere stap op de weg die jullie gaan als spirits in “bellen van biologie”. Het vereist enige aanpassing om hier op het Speelbord in je eigen kracht te staan. Daarom moedigen we jullie aan om je eigen energie goed in balans te brengen. De eerste aanwijzing, dat je dat evenwicht bereikt hebt, komt wanneer de driehoek, die op één punt staat, zijn eigen zwaartepunt vindt. Ontdek dat jij het centrum van je eigen universum bent. Hiermee volg je de Universele energie en ben je in staat je kracht te gebruiken om het allerbeste voor iedereen te bereiken. Wanneer je de moed hebt om jezelf in alle dingen voorop te plaatsen zal dat deuren openen om je verbinding met alle dingen tot uitdrukking te brengen. Door je eigen energie in balans te brengen zul je ontdekken dat je in staat bent toegang te krijgen tot de stroming van Universele energie. Denk in iedere situatie eerst aan jezelf en ga in dit opzicht mee met de Universele stroom. Hierdoor zul je in staat zijn om je meer met anderen te verbinden dan je voor mogelijk gehouden had.

Zoek de balans, het centrale punt, van je eigen energie ten opzichte van je verbinding met alle dingen. Dat zal je het nodige evenwicht geven om op een comfortabele manier over de brug te lopen. Dat zal de collectieve vibratie van het geheel verhogen en het maakt jou klaar om in je eigen kracht te staan terwijl je nog steeds in een menselijk lichaam bent. Jullie wetenschappers staan op het punt om de waarheid te ontdekken over jullie verbinding met alle dingen. De overgang naar het gebied van eenheid zal heel krachtig zijn.Het vinden van je balans terwijl je je verbinding met de eenheid vind zal er voor zorgen dat je terugkeert in je kracht, hetgeen niet voor mogelijk gehouden werd op het Speelbord.

Jullie zijn je bewust van de vele veranderingen die op het Speelbord plaatsvinden als resultaat van jullie ontwaken. In de laatste minuten van het Speelbord hebben jullie de controle overgenomen en de uitkomst van het Spel veranderd. Jullie hebben het goed gedaan. We willen jullie nu iets vertellen over enkele veranderingen die er op grotere schaal aankomen. Jullie op het Speelbord staan op de drempel van grote veranderingen wanneer jullie in de volgende fase van je eigen bestaan stappen. Alles in jullie wereld zal naar nieuwe niveaus gaan. Jullie fysieke lichamen zullen zich ontwikkelen. Jullie zullen je weer in verbinding stellen met je Hogere Zelf en door die verbinding zullen jullie één worden met alles.

De Aarde zelf zal veranderen om plaats te bieden aan het collectieve geheel. Je waarneming van tijd zal veranderen naar een hoger begrip en nieuwe fysieke lichamen zullen jullie in staat stellen om gebruik te maken van energie op manieren die jullie nu nog niet kunnen begrijpen. Alles in jullie wereld is bezig met een veranderingsproces om de energie te kunnen bevatten die jullie nu beginnen op te nemen. Dit zijn grote dingen die tot stand gebracht moeten worden in de geschiedenis van de mensheid en toch zijn het maar kleine rimpelingen in de structuur van het universum in vergelijking met wat we jullie nu gaan vertellen.

Op grotere schaal zijn veranderingen in gang gezet binnen alles dat is. Dit is te vergelijken met een geboorteproces. De grootte van deze geboorte die nu voor ons ligt zal alle aspecten van de schepping omvatten. Nog nooit is er iets gezien dat hiermede vergeleken kan worden sedert de gebeurtenis die jullie de Big Bang noemen. De veranderingen die nu gaande zijn, zullen alle kanten van de sluier, zoals jullie die kennen, omvatten.

Er staat iets groots te gebeuren, zo groot dat het in jullie beperkte woorden niet beschreven kan worden. De woorden die jullie op het Speelbord gebruiken om met elkaar te communiceren bevatten geen begrippen van dit formaat. Wanneer de groei voortschrijdt zal alles wat is naar een hoger niveau gaan. Wanneer jullie je eigen versie van de Hemel op Aarde creëren, zal dat de deur voor anderen openen om hun versie te creëren. De een na de ander totdat een kritieke massa bereikt is. Op dat moment is de Hemel op Aarde realiteit.We zeggen jullie nu dat een kritieke massa aan het ontstaan is in alles wat is. Daarom is er zo veel belangstelling voor jullie handelingen op het Speelbord van vrije keuze. Wanneer jullie slechts heel eventjes zouden kunnen zien wat wij zien, zouden jullie het begrijpen en zonder een moment te aarzelen je kracht in eigendom nemen.

Wanneer we jullie punt van waarneming slechts even zouden kunnen veranderen om jullie instaat te stellen alles heel duidelijk te zien, zouden we veel tot stand hebben gebracht. Jullie kijken naar je buren en zien de verschillen, hetgeen aanleiding is tot ruzie. Je kijk op je buren zou snel veranderen wanneer er een grote bosbrand zou ontstaan waardoor jullie beider huizen gevaar zouden lopen. Jullie zouden beiden snel de energiekoorden zien die jullie verbinden en jullie zouden elkaar gaan helpen. Op dezelfde manier kijken jullie naar een naburig land en zien in de verschillen van geloof aanleiding om elkaar te doden. Jullie standpunten zouden snel veranderen wanneer jullie aangevallen zouden worden door een ras van een andere planeet. En weer zouden jullie snel de punten die jullie binden zien en jullie zouden je snel verenigen. We vragen jullie om zorgvuldig je waarnemingspunt te bepalen in relatie met alles wat zich rondom je bevindt. Geef leiding door voorbeelden niet met dwang, dat is de manier van de Universele energie. Kies een waarnemingspunt dat je in staat stelt samen te gaan met alles om je heen.Door kracht te putten uit die verbinding zal alles en iedereen sterker worden en dat zal helpen om het evenwicht te bewaren.

Wij zeggen jullie dat jullie handelingen op het Speelbord van de vrije keuze al deze verandering mogelijk gemaakt hebben. Er zal geen verhaal zo indrukwekkend zijn als het verhaal hoe het allemaal is gedaan. Jullie kleuren zullen altijd weergeven dat jullie spelers op het Speelbord waren. De Aarde zal een plaats worden die alle hoogwaardigheidsbekleders en historici willen zien, omdat het de plaats is waar alles begon. Het zal de bibliotheek zijn voor degenen die er voor kiezen om het grote Spel na te volgen. Het Speelbord van de Aarde zal een baken van licht zijn voor al degenen die kiezen voor vooruitgang, want het zal de plaats zijn waar alles begonnen is. Dat is jullie ware erfdeel. Daarvoor zijn jullie gekomen, om je dat te herinneren. Jullie zijn degenen die erom gevraagd hebben het spel te mogen spelen met de sluiers die jullie weerhouden jullie grootsheid te herinneren. Jullie stemden ermee in het Spel te spelen ten gunste van alles dat is en jullie staan nu op het punt het Spel naar het volgende niveau te brengen. Daarom zijn jullie zo geliefd en worden jullie geëerd op een manier die jullie begrip ver te boven gaat. Denk er alsjeblieft aan dat jullie niet alleen zijn.De meesters op het Speelbord zijn aan het ontwaken. En als een ieder van jullie je ogen open doet na de sluimering, zullen wij er zijn met de vriendelijke begroeting …….Welkom Thuis.

Vol achting en liefde vragen we jullie elkaar met respect te behandelen, voor elkaar te zorgen en het spel met elkaar goed te spelen.

De Groep

Van Steve

Degenen onder jullie die onze web site bezoeken weten dat de woorden “Welkom Thuis” overal te vinden zijn. De Groep zegt dat het de aard van het spel dat we spelen is, om ons te herinneren wie we zijn en onze scheppingskrachten te bundelen. We zullen die kracht dan gebruiken om Thuis aan onze kant van de sluier te creëren. Daarom blijven ze “Welkom Thuis” zeggen. Het is niet zo zeer dat we terugkeren naar huis maar dat we Thuis opnieuw creëren.

Barbara en ik presenteren de seminars die allemaal gaan over de gereedschappen om in de hogere vibraties van de planeet Aarde te kunnen leven. Deze seminars zijn allemaal gebaseerd op praktische toepassingen van de informatie van de Groep. In een van die seminars, genaamd de “Scepter of Self Love”, is de slotceremonie een oefening vol vreugde, maar vaak ook tranen, in het ontvangen van onbaatzuchtige liefde van iedereen. Dat wordt genoemd de “scepterloop” en degenen die dat ervaren hebben, weten hoe fantastisch het is om energie te ontvangen van de mensen waarmee je gedurende de twee dagen van samenzijn verbonden bent. De loop begint met het ontvangen van een gechannelde boodschap speciaal voor degene die aan de loop gaat beginnen. Ik heb de prachtige taak om iedereen aan het einde van de loop te begroeten. De woorden die ik altijd gebruik….. Welkom Thuis.

Dank jullie dat jullie hier bij ons waren. We hebben de zo begeerde tickets in ons bezit en de reis is begonnen. Wanneer er iemand bang wordt houdt dan de hand vast van degene naast je en Herinner je.

Steve Rother

Hoeder van het Zwaard

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.