Maart 2012

Een nieuwe wereld opbouwen

 

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2012 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op deze website te vinden. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Hallo iedereen. Ik wil jullie persoonlijk laten weten dat wij de manier zullen veranderen waarop wij elke maand de e-mail voor de Bakens van Licht op de 15e versturen. Velen van jullie hebben de verschillend technieken opgemerkt die we hebben geprobeerd om onze mail om spamfilters heen te krijgen, maar het heeft allemaal niet gewerkt. Beginnend met deze maand sturen wij een berichtje uit dat de Nieuwe Bakens van Licht op de website staat. Wij bedanken jullie voor je begrip.

Heb een prachtige maand

Steve
Van de groep

Groeten van thuis

Wij brengen jullie zo’n onvoorstelbaar comfortabele energie. Wij zijn jullie verwachtingswereld binnengestapt, want jullie zijn gekomen om antwoorden en begeleiding te vinden, of een duwtje in de juiste richting te krijgen. Een duwtje dat iets voor je bevestigt of je laat weten dat wat je doet precies datgene is wat je zou moeten doen. Laat ons eerst even duidelijk maken dat veel dingen in jullie leven het voortaan wellicht zonder die bevestiging moet doen.

Het is voor jullie heel moeilijk om je pad bevestigd te krijgen met slechts één stap, maar hoe verder je op dat pad komt, hoe gemakkelijker je je zult gaan voelen met je eigen scheppingsvermogens. Dat is waar dit allemaal om gaat. Wij willen jullie vandaag een beeld van jezelf geven vanuit een ander perspectief, eentje waarover jullie waarschijnlijk nog niet eerder hebben nagedacht. Jullie gaan door deze verschillende niveaus van wat wij het mens-zijn noemen en ontwikkelen je.

Door jullie eigen geschiedenis heen hebben jullie zoveel ontwikkelingen gedocumenteerd, maar deze specifieke ontwikkeling kent veel verschillende niveaus. Dit specifieke evolutionaire proces dat jullie meemaken heeft niet alleen betrekking op het fysieke wezen. Het is in feite de eerste keer dat jullie je hebben ontwikkeld tot een punt waarop jullie een groter deel van je eigen ziel en licht in je fysieke lichaam kunnen opnemen. Deze veranderingen vinden nu plaats, zelfs met jullie eigen fysiologie, want die begint te verschuiven naar niveaus waar jullie niet bekend mee zijn. De vagus (tiende hersenzenuw) zal voor velen van jullie heel belangrijk worden, zodra jullie gaan begrijpen dat ze je interactie is met de rest van de wereld. Via deze zenuw voelt het fysieke lichaam andere spirits en straalt tegelijk je eigen spirit uit om contact te maken met anderen.

Het bereiken van nieuwe hoogten door gebruik van boventoon harmonieën
Jullie hebben hier vandaag discussies gehad over het verwijderen van de sluier en het kunnen zien dat jullie echt met elkaar verbonden zijn. Wij willen het ook hebben over harmonie, want energetische harmonie zal hét belangrijkste iets worden waar mensen mee moeten leren werken. Maar hoe harmoniseren twee harmonieën zich nu? Laten we eerst even teruggaan en beschrijven wat wij zien als harmonie, zodat jullie het idee zullen begrijpen.

Wanneer je bij herhaling twee noten op het toetsenbord van een piano aanslaat die heel dicht bij elkaar liggen, speel je chopsticks (wat te verdragen is maar nogal irriteert). Dat komt doordat die twee noten zo dicht bij elkaar liggen dat ze niet samenkomen in gebruikelijke intervals (toonafstanden, de muzikale afstand tussen twee tegelijkertijd of na elkaar klinkende noten); in feite ondersteunen ze elkaar niet. Het zijn twee unieke noten die persé totaal uniek willen zijn ten opzichte van elkaar. Pas wanneer je op het toetsenbord een comfortabele afstand tussen die noten hanteert, kun je een zogenoemd akkoord spelen, waarbij twee noten elkaar op gebruikelijke intervals overlappen. Ze ondersteunen elkaar niet alleen, maar creëren ook een derde toon die je hoort als de harmonie. Het is heel magisch om te luisteren naar muziek die een ontzettende hoeveelheid harmonieën en boventonen brengt. In harmonieën hoor je alleen de drie noten die de harmonie vormen. De eerste oorspronkelijke noot is het eerste deel van deze harmonie, de tweede noot vult de eerste aan en de derde noot is wat je hoort.

Wat we jullie nu duidelijk willen maken is dat jullie oren alleen bepaalde reeksen kunnen horen. Er zitten boventoonniveaus in een harmonie die jullie niet maar wij wel kunnen horen. Er zijn boventoonniveaus van deze harmonie die veel meer invloed zullen hebben op de mensheid dan jullie als individu ooit hebben ervaren en daarom wordt harmonie in deze tijd zo belangrijk op deze planeet.

Pijn – het veranderen van de rol
Nu we hebben verteld wat harmonie is, willen wij een paar problemen met jullie delen die jullie daar waar jullie nu zijn met het vinden van harmonie zullen tegenkomen. Laten we eens kijken naar één ding van de mensheid dat jullie steeds weer hebben ondervonden. Het staat bekend als een motiverende factor voor de hele mensheid. Wat is het? Het is pijn; het is wat jullie ervaren als pijn, en het is tegelijk een grote motivator. Jullie hebben haar op aarde telkens opnieuw gebruikt om zowel dingen te doen als niet te doen. Als je terugkijkt op je eigen leven, zijn je meeste dagelijkse structuren gevormd om een bepaalde pijn te vermijden. Wanneer jullie de sluier gaan verwijderen en de vele manieren gaan zien waarop jullie met elkaar zijn verbonden, is de eerste les die jullie zullen ontdekken dat pijn wordt gedragen door het collectief. Daardoor kan iemand pijn voelen die echter niet van hem/haar is omdat de pijn slechts de tijdelijke drager is van een geschenk.

Vind het geschenk en de pijn is niet langer nodig en kan dus losgelaten worden. In feite ligt er schoonheid in die pijn of die duisternis. Omdat jullie leven in een veld van polariteit, zijn jullie eraan gewend geraakt om alles te beoordelen als goed of slecht. Wij zeggen jullie, lieverds, er bestaat geen goed en er bestaat geen slecht. Alles ligt ergens in het midden, afhankelijk van waar je het op dat moment wilt plaatsen. Wat wij jullie willen vragen is om die schoonheid in de pijn of het duister te vinden, zelfs in de pijn die jullie nog steeds met je meedragen of ervaren.

Een ieder van jullie heeft een levenspijn die jullie met je meegedragen hebben. Sommigen van jullie hebben de pijn uitgewerkt, toch is ze nog sterk aanwezig in een bitterzoet deel van je hart. Pijn is een enorme motivator in je leven. Denk eens na over de menselijke creativiteiten zoals muziek, gedichten en films. Vele zijn geschreven vanuit pijn, pijnlijke ervaringen of vanuit de ongewone situaties waarin men terecht is gekomen. Wij willen jullie vragen om je nu te gaan voorbereiden op het volgende niveau van het mens-zijn en niet te wachten totdat je met alle stukken ervan geconfronteerd wordt. Kijk eens wat beter naar de vreugdevolle pijn die je tot dusver in je leven hebt ervaren en die je op de een of andere manier heeft gemotiveerd een andere richting op te gaan. Ook al zouden wij de pijn op dit moment van je weg kunnen nemen, je zou haar niet loslaten omdat je er op een bepaalde manier voor hebt betaald en dat geeft pijn een echte waarde. Vind een manier om dankbaar te zijn voor de pijn als de drager. Als je er het profijt van kent, zul je jezelf met genoegen door het proces heenwerken zoals je spirit dat zo vaak doet. Het is het menselijke in je, de reactie van het dier waarmee je bent samengesmolten, dat soms dezelfde patronen steeds maar weer herhaalt, op zoek naar succes op verschillende niveaus. Vaak wanneer jullie van het ene niveau naar het andere gaan, zal je waarheid veranderen omdat je meer begrijpt.

Dit zijn de nodige veranderingen die alle mensen zullen evalueren en waardoor ze op zoek zullen gaan naar antwoorden. Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat jullie bezig zijn een nieuwe aarde op te bouwen vol met de vibraties en de stofdeeltjes die jullie allemaal hebben verzameld. Jullie ogen zijn open en alles wat ervoor nodig is, is je intentie, je verlangen uitgedrukt in een gedachte. Deze deeltjes komen op een bijzonder magische manier bij elkaar en dan hebben jullie een nieuwe Aarde gecreëerd om op te leven. Betekent dit dat jullie van planeet zullen veranderen? Nee. Het zal allemaal hier gebeuren. De vragen die wij voor jullie hebben zijn: “Ben je er klaar voor om in die nieuwe Aarde te stappen? Ben je er klaar voor om de volle verantwoording te nemen voor je gedachten? Ben je er klaar voor om de schepper te zijn van je eigen bestemming? Ben je er klaar voor om de sluier te verwijderen?” Dat is wat er nu staat te gebeuren. Met elke stap die jullie omhoog klimmen, verwijdert het collectief een klein stukje van die sluier voor mensen, ongeacht waar ze zich in de bandbreedte bevinden. Het maakt niet uit of ze op dit moment helemaal bovenin de hoogste vibratie zitten of in de laagste op Aarde, jullie gaan met elkaar vooruit en het werkt. Het gaat sneller dan de snelheid van liefde. Het gaat eerlijk gezegd sneller, dan iemand aan onze kant van de sluier zelfs had verwacht.

Filters aan de buitenkant zijn verwijderd
Over de hele wereld beginnen mensen op verschillende niveaus aandacht te trekken en een betere wereld te eisen, want deze evolutie is niet alleen gaande op het gebied van spiritualiteit. Ze raakt elk mens op deze planeet. Er zijn momenten waarop het zelfs noodzakelijk is om door een energiegolf te gaan die ertoe kan bijdragen dat alle mensen over de hele wereld veranderen en hun vibratie naar het volgende niveau brengen. Dit gebeurt momenteel met wat jullie een griepvirus noemen. Dit brengt in principe veel mensen heel snel mogelijkheden. Wanneer je door een ziekte van deze aard gaat, ben je niet langer dezelfde persoon. Waarom? Dat is heel eenvoudig. Je vibreert anders. Betekent dit dat elke ziekte je naar een hoger niveau zal brengen? Nee, maar het betekent dat ziekte gewoon een deel van je proces is. Ziekte is niet altijd een teken dat er iets niet goed is, hoewel dat een typisch menselijk idee is. Jullie moeten begrijpen dat jullie healers zijn. Velen van jullie helpen anderen met het zetten van de nodige stappen om zich aan te passen aan deze nieuwe energie, om te leven in deze energie en er elke dag gebruik van te maken. Dit is de grootste wijsheid die wij jullie als de healers van het licht kunnen aanbieden: Houd je kennis vast en weet dat je hier op Aarde bent met een doel. Het is ook heel belangrijk dat jullie weten dat je alles bezit wat je nodig hebt om je werk te doen.

Het weer in evenwicht brengen van het ego
Velen van jullie zullen naar een nieuwe plek worden geroepen, of ontdekken plotseling dat de ondersteuning die je altijd hebt gehad, is verdwenen. Je zult je afvragen wat je verkeerd doet en waarom het Universum je niet steunt. Je weet dat je spirit er is, je kunt de richting en de energie van je spirit voelen, maar je kunt hem/haar niet altijd in overeenstemming brengen met je eigen bewegingen en emoties. Harmonie! Hoe kom je in harmonie met een ander? Voor de Hoeder is het gemakkelijk om, wanneer wij bij hem zijn, te zien dat hij elk van de aanwezige mensen heeft gekend, velen zelfs in vele levens. Maar het is voor hem niet gemakkelijk om zich dat te herinneren wanneer we niet bij hem zijn. Het is een typische sluier die je ervan weerhoudt je de rol te herinneren en in plaats daarvan heb je iets opgebouwd dat het ego wordt genoemd.

Nu is je ego je besef van het zelf. Het is niet je besef van eenheid, maar van gescheidenheid. En het komt door je besef van gescheidenheid en je identiteit als menselijk wezen dat velen van jullie denken dat je ego kleiner gaat worden. Jullie zullen het ego echter altijd nodig hebben, maar het zal weer in evenwicht moeten worden gebracht wanneer jullie een stap omhoog gaan. Jullie hebben een besef van het zelf nodig om te pretenderen een mens te zijn. Eenvoudig gezegd: Het primaire begrijpen van je energie zal anders zijn. Nog even terug naar de pijn. Wat is de grootste pijn die een mens kan hebben? Wel, wij kunnen jullie zeggen dat de Hoeder heel wat botten heeft gebroken in zijn leven. Hij heeft veel pijn gehad, maar geen enkele pijn was zo moeilijk als de emotionele pijn die het idee van wat zijn ego was afbrak. We willen het nog een keer herhalen. Jullie bouwen een soort structuur op die het ego wordt genoemd om je identiteit als menselijk wezen in onder te brengen. Wanneer je dan een emotionele rimpeling ervaart, wanneer iemand je laat vallen, je pijn doet, of je zo accuraat weerspiegelt dat het je in staat stelt je eigen gebreken heel goed te zien, breekt dat het idee dat je van je eigen ego hebt af en dat doet pijn tot in het diepst van je wezen. Dat is de grootste pijn. Wanneer jullie nu pijn in harmonie brengen en op zoek gaan naar de schoonheid in de pijn, is het goed om hetzelfde te doen met het ego. Vind de schoonheid erin. Het is niet nodig om het los te laten, want het is een deel van je. Maar wanneer je een flexibel ego kunt opbouwen, kun je groeien. Je beseft dat het uiteindelijk niet om jou gaat, want het probleem met het ego is, dat het een eigen leven lijkt te hebben. Vaak kan het zo groot worden dat je de rest van de wereld buiten sluit. Een ieder van jullie is bekend met dat denkpatroon en velen van jullie vragen: “Is mijn ego vandaag te groot?” Wij vinden dat ontzettend grappig, want als je daar echt een probleem mee had, zou je die vraag niet stellen. De realiteit is dat het ego in beide richtingen in evenwicht moet worden gebracht. Het kan niet te sterk maar ook niet te zwak zijn en dat is de grootste uitdaging die wij voorzien. Vind dat evenwicht waarin je kunt opstaan en zeggen wat jouw waarde en waarheid is.

Deel de boodschap die je hebt meegebracht van Thuis en zorg dat je die kunt brengen zonder het idee dat je je ego afbreekt. Dit is het aspect dat op Aarde weer opgebouwd moet worden zodat mensen in staat zijn om de volgende stap te zetten en te leven als wezens die in eigen kracht staan. Het moet niet alleen een expansie van het ego zijn, maar een complete bewerking van het ego. In plaats van een harde, onbuigzame structuur te zijn zonder flexabiliteit, zullen jullie de mensen die in je leven komen gaan eren en gewoon zeggen: “Ik vind de uitwerking die je op me hebt fijn. Ik zal die uitwerking heel goed aanpakken en ik zal dat naar de rest van de wereld uitstralen. Ik zal op zoek gaan naar de schoonheid.” Dat is hét gemeenschappelijke kenmerk, het stukje dat je boven al het andere hebt meegebracht van Thuis. Jullie zijn geen wezens van de Aarde… jullie zijn hier op een kort bezoek. Als wij jullie kunnen helpen herinneren waar je werkelijk vandaan komt, zullen jullie je de leuke spelletjes herinneren en de regels die jullie hebben opgesteld om dit spel te spelen.

Het veranderen van de regels
Lieverds, de regels veranderen en jullie veranderen ze. Wij vragen jullie om je stem te laten horen. Betekent dit dat jullie de enige stem zijn of dat jullie al de goede antwoorden hebben? Nee, jullie creëren een nieuwe wereld. Jullie input is nodig en als jullie pijn ervaren, sta jezelf dan toe om die eerst te voelen. Laat haar volledig door je heen stromen als een golf en ervaar de pijn volledig, want er zit een geschenk in. Vind het geschenk en de pijn verandert van karakter. Vind het evenwicht in je eigen ego, door te ontdekken waar het pijn doet. Vraag je af: “Wat is die massieve, starre kern van wie ik denk dat ik ben?” Als je kunt, laat die reflecties dan binnenkomen en verwerk ze terwijl je verder gaat met je leven. Dat zal je in staat stellen om meer vreugde te ervaren, om hier naartoe te vliegen of daar een poosje te gaan spelen. “Oh, de dingen worden hier veel te serieus, dus moeten we ergens anders naartoe gaan om een poosje te spelen.” Dit is het basisidee van wat jullie doen: Jullie verspreiden licht bij elke kans die jullie krijgen. Telkens wanneer jullie glimlachen, telkens wanneer je vanuit je hart je waarheid spreek, stralen je ogen licht uit en dat licht dringt door alles heen.

Jullie hebben meer harten geraakt dan jullie waarschijnlijk ooit zullen weten, en velen van jullie zijn nog maar net begonnen. Het is een nieuwe wereld die jullie hebben gecreëerd. We willen jullie dit ook vertellen, want velen van jullie hebben geworsteld en gewacht op het moment dat het leven gemakkelijker zou worden. Wij zeggen jullie, lieverds, dat het moeilijke stuk achter de rug is en jullie hebben daarvoor gezorgd! Alles wat jullie nu hebben te doen is het veranderen van je verwachtingen. Geniet van deze reis, lieverds, want jullie zijn scheppers van wonderen die je eigen begrip te boven gaan en jullie creëren die wonderen op elk moment.

Met de grootste eer vragen wij jullie om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt en open de deur voor elkaar. Het werkt. Denk eraan dat jullie een heel nieuw spel aan het spelen zijn en speel goed samen.

Espavo, De groep

Barbara Rother

Uitgebreide familie

Steve, Austin, Elke en ik zijn op weg naar San Diego, Californië om ons aan te sluiten bij de rest van onze familie. Wij kijken uit naar een grandioze reünie. De reden voor dit bezoek is dat onze kleinzoon vier wordt. Ik vind het moeilijk te geloven. Het lijkt of hij nog maar net is geboren?

Het leven gaat verder en de familie wordt steeds groter. Kort geleden bracht ons negentienjarig nichtje een gezonde baby ter wereld. De baby was niet gepland maar absoluut welkom in onze familie. Ja, zij en haar vriend zullen beslissen hoe ze verder moeten, maar deze baby zal weten dat hij een liefdevolle familie om zich heen heeft.

Ook een ander nichtje staat op het punt een kind te krijgen. Dat doet iedereen zoveel plezier. Haar man en zij hadden de hoop bijna opgegeven om nog ouders te worden. Maar wonderen gebeuren of het nu om een “ongeplande” geboorte gaat of een lang wachten en hopen dat er een kind in je leven zal komen. De grootste vreugde die ik voelde, anders dan het samen zijn met Steve, was het op de wereld brengen van onze twee zonen. Om de uitbreiding van de familie te zien met hun eigen relaties en hun eigen gezin maakt mijn geluk nog groter.

Gisteren had ik een lunchafspraak met een lieve vriendin die ik al lang niet had gezien. Het stel dat naast onze tafel zat, had een lieftallig babymeisje bij zich. Toen ze zich begon te roeren dacht ik bij mezelf dat onze lang geplande rustige lunch verstoord zou worden door een huilende baby. We ontdekten al snel dat wij verliefd werden op dit kind en haar ouders. Toen we een gesprek met hen aanknoopten, hoorden wij dat dit prachtige kind de volgende week één jaar werd. Op dat moment keerde dit heerlijke meiske zich naar ons toe en schonk ons een glimlach die ons hart stal. Ik houd van kinderen, zei mijn vriendin, en hoewel mijn vriend nooit kinderen heeft gehad zal ik het heerlijk vinden om een kleindochter te hebben die net zo lief is als deze engel. Ik weet dat ik eens in de toekomst een kleindochter zal krijgen, maar voor nu geniet ik van mijn kleinzoon en mijn neefje.

Het is interessant om te zien hoe onze familie groeit. Het is ook belangrijk om er voor hen te zijn met onvoorwaardelijke liefde maar ze wel hun eigen leven te laten leiden. Ik heb nog steeds die levensles dat ik voor iedereen wil zorgen. Maar het is zo belangrijk om eerst te zorgen voor mijzelf en mijn eigen vreugde, want dan zullen mijn familie en de mensen om me heen mijn blijdschap voelen en hopelijk zullen ze dat meenemen voor hun eigen geluk.

Ik vertelde gisteren iemand dat een goede relatie voor Steve en mij betekent dat ik op elk moment in mijn leven mijzelf kan zijn, of dat nu in grote vreugde of een worsteling is. Ik voel sterk dat ik ermee om kan gaan, maar ik voel me sterker doordat ik weet dat ik een geliefde in mijn leven heb waar ik altijd naartoe kan als ik hem nodig heb. Daarom zijn we al bijna veertig jaar getrouwd. Wij zijn er voor elkaar.

Is dat niet waar het in een familie om gaat? Of het nu in een spirituele familie is of de familie waarin je bent geboren, het gaat om onvoorwaardelijke liefde en het ondersteunen van elkaar met heel je hart. In de hedendaagse wereld hebben we zoveel scheidingen en dat creëert een nieuwe manier om families met elkaar te verbinden. Het gaat om het geven van je liefde en het met elkaar zijn met je hart.

We werken er allemaal aan om de mens te worden die we graag willen zijn. Daar gaat het om in het leven. Ik werk daar iedere dag aan. Ik kan met enige trots zeggen dat ik gegroeid ben en ik heb het gevoel dat een ieder die deze boodschap leest dat ook zou moeten zijn. Elke dag biedt ons een kans om een nieuw leven voor onszelf te bedenken. Het is net als een nieuwe baby die deze wereld binnenkomt. Wij verwelkomen dat nieuwe leven en we kunnen ook onze eigen nieuwe leven verwelkomen als we opnieuw creëren wie we zijn.

In licht en liefde, Barbara.

 

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.