Maart 2009

Download van technologie
Een kosmische gebeurtenis


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2009 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Deze boodschap van de groep gaat over een gebeurtenis die op 21 en 22 juli 2009 zal plaatsvinden. Ze hebben het al jaren over de onderlinge samenhang tussen technologie en de menselijke vibratie. In het kort komt het er op neer dat onze technische vorderingen een directe afspiegeling zijn van het niveau van onze collectieve menselijke vibratie. Als de collectieve vibratie op Aarde omhoog gaat, kunnen hogere technologieën aanslaan. Maar er zijn ook in onze geschiedenis al vaak hogere technologieën aangereikt die niet aansloegen.

Bijvoorbeeld: toen mensen halfgeleiders ontdekten – bijvoorbeeld het werkende hart van een computer – was het zaad daarvoor al vele jaren eerder, tijdens het begin van de vorige eeuw, welbewust uitgezaaid. Maar pas toen Hitler de planeet verliet klonk het signaal voor nieuwe mogelijkheden en kwamen velen uit de dagen van Atlantis naar de Aarde. Terwijl die kinderen opgroeiden bereikten ze een punt van ontwaken zodat de collectieve vibratie van de mensheid in de 60-er en 70-er jaren letterlijk omhoog sprong. Door deze sprong in vibratie sloeg de halfgeleidertechniek aan en werd snel ontwikkeld. Nu wordt ze toegepast in de vele computergestuurde apparaten waar we ons elke dag op verlaten.
Gedurende de twee dagen van 21 en 22 juli zal er een venster of informatiebron opengaan en zullen er opnieuw hogere technologieën in onze wereld worden gedropt. Er wordt een nieuw zaad uitgezaaid en het is groot. Als de collectieve vibratie van de mensheid gedurende die twee dagen een niveau heeft waarop deze nieuwe technologieën gesteund kunnen worden, zullen ze aanslaan en heel snel als “nieuwe uitvindingen” te voorschijn komen. Als de collectieve vibratie echter niet hoog genoeg is, zullen sommige technische ontwikkelingen er heel dichtbij komen maar niet samenhangend werken. Het zou dan net zo kunnen gaan als wat er tot dusver is gebeurd met koude kernfusie.

Hoewel de mogelijkheden ontelbaar zijn, zijn er twee specifieke gebeurtenissen die in de gaten gehouden moeten worden. De meesten van ons kunnen zich de tijd herinneren toen er nog geen computers en mobiele telefoons waren, maar deze technieken zijn nu een wezenlijk deel van ons dagelijks leven; we zijn ervan afhankelijk. Om dit wat beter in perspectief te zien: de technologieën die nu direct voor ons liggen, zouden neerkomen op een technische ontwikkeling die 12 keer groter is dan de grote verandering die we met de komst van de computer hebben ondervonden. Belangrijk is dat deze technologieën ons kunnen helpen om de Aarde niet meer te bevuilen en haar te helpen weer in balans te komen. Het voorbeeld dat ze gaven was de “teleportatie” (d.m.v. telekinese verplaatsen/bewegen) van levend biologisch materiaal (zoals de Star Trek transporteur) wat de uitstoot van koolstofdioxide van voertuigen bijna meteen zou kunnen uitbannen. Ze zeiden dat dit in feite heel dichtbij is omdat het al vele jaren in ons collectieve bewustzijn zit. Als de collectieve vibratie op deze data in juli hoog genoeg is, kunnen de nieuwe technologieën aanslaan en zich praktisch vanaf het begin in onze werkelijkheid ontwikkelen.

Ze brachten nog een ander belangrijk punt naar voren. Ze zeiden dat de dingen deze keer anders zouden gaan en dat niemand van ons zich zou ontwikkelen totdat iedereen zich had ontwikkeld. Ze zeiden zelfs dat de laagste vibratie van de mensheid op Aarde beslissend zal zijn voor de ontwikkeling van alle mensen. Zie voor meer informatie ook de boodschap van vorige maand ”2009 Het einde van afscheiding”. Met dit in gedachten wordt onze taak als lichtwerkers wat duidelijker.

Het tonen van mededogen voor mensen om ons heen op elk vibratieniveau kan juist nu van essentieel belang zijn. Ik wed dat de meesten van jullie nooit hebben gedacht dat vriendelijk zijn tegen en medelevend met je vervelende buren de Aarde zou kunnen redden!

Dikke knuffels en zachte duwtjes! Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis


Lieve scheppers van de Hemel op Aarde. Jullie zijn er dichterbij dan jullie je ooit voorgesteld hebben. Jullie dromen staan op het punt om op velerlei manieren uit te komen. We vertellen jullie dit te midden van wat jullie een crisis noemen, wat echter geen crisis is. Het is de natuurlijke evolutie van waar jullie naartoe gaan. We willen jullie iets vertellen over een ongewone gebeurtenis die op 21 en 22 juli zal plaatsvinden. Het is niet mogelijk om het exacte moment of tijdstip daarvan te voorspellen omdat mensen constant veranderen. Laat ons uitleggen wat er gebeurt in begrippen die we al eerder hebben gepresenteerd, zodat jullie deze kosmische gebeurtenis kunnen begrijpen.

Mensen ontwikkelen zich in een ongelooflijk tempo. Dat veroorzaakt op meerdere niveaus de nodige problemen. De grootste uitdaging op Aarde is dat er bijna geen tijdsverloop meer is dat mensen beschermt tegen hun eigen gedachten. Omdat jullie stuk voor stuk scheppers zijn, manifesteren jullie gedachten zich praktisch op hetzelfde moment. Daardoor wordt de mogelijke angst die in het hart van mensen aanwezig is, op dit moment in jullie evolutie het grootste probleem. Jullie creatieve vermogens worden alsmaar sterker. Jullie gehechtheid aan de oude energie van licht/donker en polariteit creëert echter ook negatieve situaties, waardoor jullie gemakkelijker dan ooit je grootste angsten tot werkelijkheid kunnen maken. Dit gebeurt op veel plaatsen waar mensen zich niet bewust zijn van hun eigen kracht en dat zal een essentieel deel zijn van wat er die twee dagen precies zal gebeuren. Er zal een meting van de Aarde worden gedaan die niet zo gebruikelijk is. Het zal een meting zijn van de collectieve vibratie van de mensheid en dat heeft een speciale reden.

Download van technologie op 21 en 22 juli 2009
We hebben het vele malen gehad over het evenwicht tussen technologie en spirituele evolutie. Het technologische niveau op jullie planeet wordt bepaald door de gemeenschappelijke of collectieve vibratie van alle mensen. Vele malen werd door andere levensvormen nieuwe technologie letterlijk op deze planeet gedropt. Hoewel dit meestal werd gedaan in een oprechte poging om de mensheid in hun ontwikkeling te helpen, werkte die technologie niet. Ze werkte voor de andere levensvormen, maar niet voor jullie. Ze werkte gewoon niet omdat de collectieve vibratie van de mensheid niet hoog genoeg was om die technologie te ondersteunen. Op 21 en 22 juli komt er weer een tamelijk grote download van technologie naar deze planeet. Als de vibratie op die dagen hoog genoeg is om haar te ondersteunen, zal ze onmiddellijk aanslaan en zich ontwikkelen.

Herinneren jullie je nog hoe je leven er nog maar een paar jaar geleden uitzag toen er nog geen computers waren? Het bruikbaar maken van de computertechnologie was een enorme stap die in zekere mate invloed heeft gehad op praktisch elk facet van jullie dagelijkse leven. Deze volgende stap zou 12 keer invloedrijker kunnen zijn. Niet alleen zullen computers radicaal veranderen, maar technologieën die al in de collectieve gedachten van de mensheid aanwezig zijn, kunnen dan snel werkelijkheid worden. Sommige daarvan liggen al vele jaren in de collectieve gedachten te wachten om geactiveerd te worden. Ze werden nooit werkelijkheid omdat de collectieve vibratie van de mensheid niet hoog genoeg was om ze te ondersteunen. We zullen jullie een beetje opgewonden maken met een van de vele dingen die als gevolg van jullie eigen evolutie kunnen gebeuren.

Transporteur-techniek
Jaren geleden was er een televisieserie, getiteld Star Trek. Tegenwoordig zijn de meeste technieken uit dat programma op Aarde al werkelijkheid geworden. Maar één techniek is dat nog niet en dat is het moleculaire transport van levend, menselijk, biologisch materiaal. Het werd een “transporteur” genoemd. Die techniek ligt nu direct voor jullie, mits de collectieve vibratie van de mensheid hoog genoeg is om haar te ondersteunen. Begrijpen jullie hoe snel dat verandering kan brengen in een paar grote problemen waar de mensheid nu voor staat? Hoe snel zullen jullie Moeder Aarde kunnen helpen met verjongen, met haar geboorteproces? Als deze techniek op Aarde aanslaat, zullen er heel snel vele veranderingen plaatsvinden. Het is geen geheim dat als deze techniek in deze crisisomstandigheden aanslaat, velen ertegen zullen vechten, omdat het te mooi lijkt om waar te zijn. Veel bedrijven en regeringen hebben zwaar geïnvesteerd in olie en zij zullen niet al te blij zijn met deze techniek en wellicht proberen haar te verhinderen of te verbergen.

Begrijp de veranderingen die direct voor jullie liggen, lieverds. Het zijn dezelfde dingen die vele malen oorlog hebben veroorzaakt, maar dat hoeft deze keer niet te gebeuren. Door de technische vooruitgang is er tegenwoordig meer communicatie op Aarde dan ooit. Wij maken op dit moment gebruik van jullie technieken om jullie harten te bereiken, en dat is prachtig, want jullie hebben die gecreëerd.

Wat als jullie het niet halen?
Wat gebeurt er als jullie het niet halen? Wel, dat is simpel. De nieuwe technologie zal steeds opnieuw naar de Aarde gestuurd worden totdat de collectieve vibratie van de mensheid haar kan opnemen. Voor het eerst gebeurt dat op 21 en 22 juli 2009, als een deel van de sluier verwijderd is. Dit zou een optimale tijd kunnen zijn voor het aanslaan van de nieuwe technologie waarna die zich kan ontwikkelen. Telkens wanneer jullie naar die SF televisieprogramma’s of films keken en dachten hoe prachtig het zou zijn als iemand van het ene op het andere moment hier kon verdwijnen en ergens anders tevoorschijn komen, zaaiden jullie de zaden uit die nu op het punt staan te ontkiemen. Dat was fantastisch om te zien. Telkens wanneer jullie dachten hoe prachtig dit zou zijn, zonden jullie die gedachten uit als een creatie. Zodra de collectieve vibratie voldoende hoog is om zo’n gedachte te ondersteunen, manifesteert ze zich. Die energie staat nu op het punt zich te manifesteren. Voor het eerst is het mogelijk dat deze technologie door de collectieve vibratie van de mensheid ondersteund wordt.

Begrijp alsjeblieft dat de “transporteur” van mensen maar een van de vele technieken is die heel snel zullen opduiken. We gebruiken de “transporteur” als voorbeeld omdat men daarmee kan zien hoe zo’n techniek praktisch van het ene op het andere moment het uiterlijk van de Aarde kan veranderen. Het is voor ons ook een van de gemakkelijkste technieken om te beschrijven, omdat jullie er al vele jaren over dromen. Velen van jullie kwamen als kinderen op Aarde met de wetenschap dat jullie je zonder machines konden verplaatsen, toch lukte dat jullie niet als de leraar keek of als jullie het voor iemand moesten bewijzen. Dat zijn diepe herinneringen aan je eigen vermogens en zodra de collectieve vibratie hoog genoeg is, zal de Aarde een reusachtige sprong vooruit maken.

Wees niet bang voor deze technieken, want ze kunnen de redding van de Aarde en het menselijk ras zijn. Maar als jullie denken dat deze technische ontwikkelingen het leven gemakkelijker zullen maken, vergissen jullie je. De mensheid zal meer keuzes hebben dan ooit, maar zelfs dat kan als een probleem worden gezien, want juist in deze tijd zullen veel lichtwerkers opgeroepen worden om in actie te komen. Er zullen veel mensen naar jullie toekomen omdat ze vastzitten en niet verder kunnen, hoewel een nieuwe wereld hen wacht. Velen van jullie zullen in deze tijd van grote verandering weten hoe je mensen kunt helpen. Het zal een van de meest voorkomende kwalen van de nieuwe Aarde zijn en velen ervaren het zelfs al voordat de eerste dropping heeft plaatsgehad.

Collectieve vibratie
We hebben de term “collectieve vibratie” gebruikt, die we eerst wat duidelijker willen omschrijven. Er vond een kosmische gebeurtenis plaats in de dagen van Lemurië. Vanuit een zuiver verlangen creëerden veel Lemuriërs een afscheiding tussen de mensheid die nooit eerder op de planeet was voorgekomen. Het werkte niet zoals ze hadden verwacht. In plaats van de mensheid te helpen met hun ascensie naar het volgende niveau, resulteerde de afscheiding in het verzinken van Atlantis. In de dagen direct na dat tragische gebeuren, werd collectief besloten om bepaalde technieken voor het menselijk ras te verbergen omdat ze zo gemakkelijk misbruikt konden worden. Het zijn deze technieken die binnenkort aan jullie zullen worden onthuld. Ze hoeven niet langer verborgen te blijven en kunnen juist op dit moment heel nuttig zijn voor de Aarde.

De afscheiding veroorzaakte heel veel problemen, zoals elke afscheiding dat doet. Na het verzinken van Atlantis besloten de mensen dat zij nooit meer zouden proberen zich af te scheiden. Deze keer zal het ascensieproces alleen plaatsvinden als de mens met het laagste niveau, hoog genoeg is om te ascenderen. Deze keer gaat iedereen of niemand gaat. Dat is jullie beslissing, niet de onze. Jullie leven op de planeet van vrije keuze maar dat was jullie collectieve beslissing en die geldt vandaag nog steeds.

Wat kunnen jullie doen?
Probeer in de tijd tussen nu en wanneer deze techniek in jullie wereld verschijnt, een manier te vinden om zo veel mogelijk mensen te bereiken met je glimlach, je hart en je onvoorwaardelijke liefde. Vel in deze tijd geen oordeel over iemands pad of daden. Vergeving zal in deze tijd een van de belangrijkste instrumenten zijn. Zoek manieren om elk mens in je omgeving in zijn/haar kracht te zetten, ongeacht je relatie met hem/haar en zonder te letten op jullie verleden of maatschappelijke positie. Het is nu tijd om je hand uit te steken en je licht op Aarde te laten schijnen. Bied mensen hulp en zet ze in hun kracht. Geef daarbij speciaal aandacht aan hen die misschien “gevallen” zijn en moeite hebben het spel te hervatten. Op die manier zul je het licht aan het eind van de tunnel zijn.

Je weet nooit wanneer je de grote verbindingen maakt. Het is gemakkelijk om naar het leven van anderen te kijken en te denken dat ze een lage vibratie hebben. Toch is het niet mogelijk om te zien wat het zielspad van een ander is en in welke levenslessen hij/zij al meesterschap heeft bereikt. Je zou naar een verborgen meester kunnen kijken en het nooit weten totdat je iets doet om hem/haar op de een of andere manier te helpen. Sommigen van jullie denken: ”Wie ben ik wanneer ik naar Huis ga? Waarom zou iemand mijn leven huldigen? Ik heb de Nobelprijs niet gewonnen en ik creëerde geen vrede op Aarde.” Maar je weet het nooit. Het zou kunnen dat de vreemdeling die jouw glimlach in het voorbijgaan even opvangt een grote hand heeft die hij/zij naar de rest van de hele wereld uitsteekt en dat niet had kunnen doen voordat jij hem/haar activeerde en in zijn/haar kracht zette.

Dit is de tijd om je kracht als een bewuste schepper op Aarde te gebruiken; tijd om te beseffen dat je een geactiveerde menselijke engel bent. Jullie zijn de armen, benen en mond van god. Jullie weerspiegelen dat naar mensen door jullie lach en blijdschap, en door de glimlach van een spirit die doet alsof ze mens is. Dit zal het verschil in deze technologie maken waardoor ze kan aanslaan.

De evolutie van de mensheid en de Aarde
Er zullen nu vele andere mogelijkheden aan het licht komen. Er vinden een paar ongelooflijke gebeurtenissen plaats om de Aarde en de mensheid af te stemmen op wat er in het vooruitzicht ligt. Er is de afgelopen vijf jaar een knelpunt in technologie te zien geweest en dat wordt nu op een grootse manier vrijgemaakt. Het zal op vele gebieden gebeuren, dus zet je maar schrap. Jullie maken je op om door de evolutie van de Aarde en de evolutie van de mensheid te gaan. Jullie hebben erom gevraagd, jullie hebben het gecreëerd en we hebben daar maar één antwoord op: “En zo is het.”

We zijn zo blij dat jullie je kracht oppakken. Zodra jullie de sluier wegtrekken, beginnen jullie te zien wie je werkelijk bent. Dat betekent voor ons meer dan jullie ooit zullen weten, want jullie hebben je heilige contract met ons al afgemaakt. Dit betekent niet dat we jullie moeten verlaten. Het betekent dat jullie nu geactiveerd zijn als een bewuste schepper en een menselijke engel. Jullie hebben een rol te vervullen op deze planeet, en het is voor een ieder van jullie tijd om de verantwoording te nemen voor je eigen energie en geluk. Begin met te ontdekken wat je aan het glimlachen maakt en doe dat zo vaak je kunt. Raak anderen zo vaak je kunt aan, want dat is een geschenk van de mensheid. Met alle macht van de hemel kunnen wij jullie niet aanraken zoals jullie dat kunnen, met mededogen, geruststelling en hoop. Het zal op heel grote schaal gebeuren, dus werk met de hele mensheid. Werk met elk hart, want de laagste vibratie op deze planeet zal bepalen of deze technologie blijvend zal zijn. Er is nog voldoende tijd. Jullie hebben slechts één dag nodig om dat te doen en jullie hebben er vele.

Vier het licht
21 en 22 juli van 2009 zijn dagen om te vieren. We zullen jullie niet vertellen of jullie geslaagd zijn, want daarmee zouden we jullie kracht wegnemen en dat zullen we niet doen. Jullie zullen het weten en zo niet, vertrouw dan dat ze spoedig komt. De nieuwe technologie zal met regelmatige tussenruimten steeds weer gedropt worden totdat ze aanslaat. Er zullen veel triggermomenten zijn, te veel om op te noemen. Hoewel dit geen formele meting is, is het een meting van de collectieve universele vibratie van de mensheid. Jullie zouden hier heel trots op moeten zijn, want de wegbereiders onder jullie hebben al een ongelooflijk karwei verricht op Aarde. Als we jullie konden laten zien wat jullie op individuele basis al hebben gedaan, zouden jullie nooit meer aan jezelf twijfelen.

Geen tijdsverloop meer
Besef dat het tijdsverloop bij het bewust creëren op Aarde bijna verdwenen is. Er is slechts een klein stukje van over voor jullie eigen veiligheid, want het tijdsverloop voorkwam dat jullie je grootste angsten creëerden. Het gaf jullie de gelegenheid om te zeggen: “Nee. Laat maar. Ik denk toch niet dat ik dat wil.” Nu gaat het zo snel gebeuren dat jullie op die manier geen bedenktijd meer hebben, dus zet je maar schrap, scheppers. De sluier verdwijnt. Jullie hebben erom gevraagd. Ja, dat zal wat verwarring creëren op Aarde. Jullie hebben het zo ontworpen. Kijk wat er vervolgens gebeurt, want het leidt allemaal naar iets hogers en beters, waar jullie de komende vijf jaar veel van zullen zien. In de komende vijf jaar zal deze planeet door een enorm evolutieproces gaan. Het is al begonnen. De klok tikt, daarom zeggen we jullie dat wanneer je een andere ziel aanraakt, het bijna direct een enorm verschil zal maken.

Geniet van de rit, lieverds. Jullie hebben een heel mooie weg gecreëerd om over te reizen. Jullie hebben een ongelooflijk pad gecreëerd dat niet alleen gevolgd kan worden door de collectieve vibratie van de mensheid, maar wat jullie persoonlijk kunnen volgen om je eigen passie te vinden en de dingen die je vreugde schenken. Dat grondt de spirit in het fysieke lichaam en dat is nu beter mogelijk dan ooit. Geniet van de rit, lieverds. Het zal een geweldige vreugde zijn om te zien wat er in het verschiet ligt. Het is allemaal jullie creatie. Besef dat jullie god zijn en wij heel trots op jullie zijn.

Het is met de grootste eer dat we jullie deze boodschappen geven. Het is ons heilige contract om hier te zijn voor het geval dat de mensheid zou ontwaken en hier zijn jullie! Welkom Thuis, lieverds. Jullie hebben nu een kans om het opnieuw te doen. De dagen van Lemurië en Atlantis zijn terug, en jullie zijn hier om de dingen uit die tijd recht te zetten, om het dit keer anders te doen. Welkom Thuis. We vragen jullie om elkaar met respect te behandelen. Zorg voor elkaar en speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Vrijaf

De hartsverbinding van Barbara zal volgende maand weer gewoon terugkeren. We zijn nog steeds onderweg, 15 dagen in 6 hotels is zelfs voor ons doorgewinterde reizigers moeilijk. Barbara stuurt haar liefde en dank voor jullie begrip.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.