Maart 2008

Synergie
Het opnieuw definiëren van competitie door de andere goden te vinden

Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.
Speciaal verzoek: Copyright 2008 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

De groep zei dat ze deze maand een nieuwe serie boodschappen zouden starten over de belangrijkste eigenschappen die we als evoluerende mensen kunnen ontwikkelen. Ze beginnen deze serie met de vraag aan ons om het woord ‘competitie’ opnieuw te definiëren.

In harmonie werken met alles en iedereen om je heen is een vorm van goedheid/fatsoen, of zoals de groep het noemt synergie.

Het vermogen om met alles en iedereen in harmonie te leven, zal in de tijd die voor ons ligt heel nuttig worden. Synergie kan tot stand komen door de andere goden om je heen te vinden en te respecteren.

Een stevige omhelzing en zachte duwtjes, Steve Rother

Van de groep

Groeten van thuis

Lieverds, jullie namen stonden lang voordat jullie hier kwamen op deze stoelen. Jullie vroegen om precies op de juiste plek te worden geplaatst om je doel te vinden en de energie van Thuis in je wereld te brengen. Deze taak vraagt grote moed. Jullie hebben al grote moed getoond door een sluier voor te doen om het spel te spelen. Het is deze sluier die jullie je kracht, je vermogens en je ware grootsheid doet vergeten. Jullie kozen moedig en trots om blind naar de Aarde te gaan, op het pad tegen elkaar op te botsen en je alleen te voelen.

Her-inneren
Vandaag willen we jullie helpen met her-inneren. Lieverds, er waren miljoenen wezens, miljoenen zielen die opzij stapten zodat jullie op dit moment hier konden zijn en zij zijn zo ongelooflijk trots op jullie. Zij moedigen jullie aan bij elke kans die ze krijgen en zij zijn er om het pad vlak voor jullie voeten schoon te maken.

Jullie denken dat dit magisch is en soms denken jullie dat jullie magisch zijn. Soms denken jullie dat het je gidsen of engelen in de hemel zijn, maar meestal zijn het de wezens die opzij gestapt zijn zodat jullie nu hier op Aarde konden zijn.

Er is Thuis een energie die nu is veranderd. De hemel was niet meer hetzelfde sinds jullie vertrokken. Als jullie uiteindelijk je lichaam verlaten en terugkeren naar Huis, zal er een onvoorstelbaar feest zijn. Velen van jullie zullen zeggen: “Ik heb niets bijzonders gedaan. Waarom zou er voor mij een feest zijn? Ik heb de wereld niet gered of een eind gemaakt aan honger of oorlog.” Maar in je hart deden jullie dat wel en vergeet niet lieverds, dat dit feest niet alleen voor jullie is. Want dit zijn niet alleen jullie prestaties. Alle talenten en geschenken die jullie hebben bijgedragen behoren ook aan de zielen die voor jullie opzij stapten zodat jullie naar de Aarde konden.

Toen jullie in de rij langs hen liepen, gaven zij hun hoop en dromen aan jullie mee. Zij werden onmiddellijk jullie grootste supporters en zaten al vanaf de dag waarop jullie werden geboren op je schouder. Jullie zullen weer met hen in contact komen als jullie keuzes dat mogelijk maken, want de richting van de mensheid wordt nu bepaald door jullie verbinding met alle dingen, omdat iedereen nu weer heel is. Dat is wat nu op Aarde staat te gebeuren. Jullie zullen niet wachten tot jullie weer Thuis zijn om met deze zielen in contact te komen. Zij zullen binnenkort contact met jullie gaan maken. Jullie mensen hebben zo veel fantasie. We vinden de manier waarop jullie denken prachtig. Jullie beginnen hier al contact te maken terwijl jullie nog in het fysieke lichaam zijn. Dat is de Hemel naar de Aarde brengen.

[De groep sprak hier rechtstreeks tot vele mensen die over hun schouder keken.]

Waar op te letten
Als gevolg van dit contact zijn er nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen en we geven jullie suggesties voor deze verbindingen. In deze energie zijn er nieuwe manieren om leiding te krijgen, laat ons daarom een paar van die ideeën met jullie delen. We hebben al lange tijd zaden gezaaid voor kansen en ideeën, die voor jullie belangrijker zullen worden naarmate jullie de collectieve vibratie van de mensheid omhoog brengen.

Vandaag willen we daar een vervolg op geven. We hebben het gehad over de her-bedrading die plaatsvindt. Alle mensen over de hele wereld ontwikkelen nieuwe bedrading in heel hun fysieke lichaam zodat ze meer licht kunnen bevatten. Er past dan een groter deel van je licht en je eigen hoger zelf in het nieuwe lichaam. De problemen in de tussentijd zu