Maart 2007

De herstart
De resetknop van planeet Aarde


Speciaal verzoek:
Copyright 2007 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.


Van Steve

Als de groep het heeft over een herstart dan bedoelen ze dat letterlijk. Zoals velen van jullie weten ging de espavo.org webside plat vlak voordat deze boodschap werd gegeven. Het was zo’n bizarre harde-schijf-storing dat het moeilijk te beschrijven was, zelfs voor de betrokkenen. Alleen de espavo.org site was gewist, hoewel we een aantal andere sites in de Lichtwerkerfamilie en op onze server hebben. Meer dan 60.000 html pagina’s waren weg tegelijk met alle databases en back ups. Het heeft dagen gekost om zelfs maar uit te vinden wat de oorzaak van de harde-schijf-storing was. We zijn ons heel goed bewust dat veel spirituele sites onlangs soortgelijke problemen hebben gehad.

Deze boodschap gaat over waarom het gebeurt en wat we ertegen kunnen doen en werd gegeven tijdens de VirtualLight uitzending vier dagen nadat onze website plat gegaan was. De volgende dag begon ik met de archieffile te werken om de boodschap op de VirtualLight Broadcast webside te zetten. Ik vond de file die de uitzending had opgenomen maar de boodschap was op mysterieuze manier verdwenen van de uitzendcomputer. Ik ging de stappen na die ik had gedaan om te zien of ik de file per ongeluk uitgewist zou kunnen hebben. De hele dag was ik bezig met het laden en gebruiken van verschillende software voor het herstellen van de harde schijf in een poging om de informatie van de uitzending terug te vinden. Als je het vroeg ontdekt, zoals ik had gedaan, is het terugvinden van een uitgewiste file een redelijk eenvoudig proces. De file van een drie uur durende uitzending is heel groot, meestal tussen de 35 en 50 gigabits en zou gemakkelijk te vinden moeten zijn ook al was die uitgewist. Na uren werken zonder resultaat gaf ik het op en haalde de digitale audio recorder eruit die we gebruiken om een back up van de uitzending te maken voor het geval iets dergelijks als dit zou gebeuren. Je zult het niet vreemd vinden dat wat ik op de recorder vond nauwelijks verstaanbaar en dus niet bruikbaar was. We hadden dus met een volledige herstart te maken.

Ik stopte met wat ik aan het doen was en begon, zoals de groep voorstelde, onmiddellijk te werken met de kristallen in al onze computers in de Lightworker kantoren. Daarna schreef ik deze boodschap opnieuw met de zwakke opname die ik had.

Als je ingeschreven stond voor het ontvangen van de Beacons of Light, dan zul je dit nog een keer moeten doen, want bij onze herstart is de hele database verloren gegaan. Je zult een speciale aantekening vinden met instructies op de voorpagina van espavo.org.

We hebben de espavo.org site nu weer op volle kracht en het doet me genoegen om te kunnen zeggen dat alle kristallen bij Lightworker nu weer volledig samenwerken. We zijn net door een herstart gegaan en alles loopt beter dan ooit!

Een stevige omhelzing en vriendelijke duwtjes,

Steve Rother
Spreekbuis voor de groep

Groeten van Thuis.

De ruimte die jullie op deze prachtige planeet hebben gecreëerd gaat elke dag meer op thuis lijken. Gezien vanaf onze kant van de sluier creëert jullie spel, van spirits die doen alsof ze mens zijn, behoorlijk wat beroering. Alle ogen zijn op jullie gericht terwijl jullie gewoon je dagelijkse leven leiden. De liefde en de energie van thuis zijn de wind in jullie rug en elke dag bij jullie.

De herbedrading van de mensheid
We hebben het gehad over de herbedrading die de hele mensheid nu ondervindt. Deze gebeurtenis is veel groter dan jullie je wellicht in eerste instantie voorstellen. Het menselijk dier ontwikkelt zich en die evolutie zal het mogelijk maken dat jullie een groter deel van je eigen spirit in de structuur van je fysieke bel van biologie kunnen opnemen. Vandaag willen we hier wat uitgebreider op ingaan zodat jullie kunnen zien waar dit naartoe gaat.

De bel van biologie waarin jullie wonen voor het spel dat jullie spelen heeft een chemisch-elektrische basis. Jullie zijn in feite oneindige wezens die een spel spelen in een eindige container die wij de bel van biologie noemen. Het eindige en oneindige worden vertegenwoordigd in de twee helften van jullie hersenen. De elektrische impulsen die tussen die twee helften heen en weer reizen, maken het mogelijk om het spel te spelen op de manier waarop jullie dat doen. Dat is de fysieke vertegenwoordiging van de sluier. Nu jullie het spel aan het veranderen zijn, moet ook jullie eigen bel van biologie veranderen zodat jullie de hogere vibratiestaat kunnen vasthouden die jullie hebben verworven. De eerste verandering is begonnen met de herbedrading die het mogelijk zal maken dat de twee helften van je hersenen met elkaar kunnen communiceren op manieren die voorheen nooit mogelijk zijn geweest. Dit is niet alleen een lichtwerker fenomeen; dit zal elk menselijk wezen op de planeet veranderen.

Het chemisch/elektrische lichaam
De elektrische paden die het je lichaam mogelijk maken om te functioneren zijn chemisch en elektrisch. Die paden vormen het elektrische circuit van de menselijke biologie. Meestal denken jullie bij een elektrisch circuit aan een stroomkring van een elektrische geleider. Maar de elektrische circuits in je fysieke lichaam zijn chemisch en ze geleiden niet alleen elektriciteit maar genereren ook stroom binnen het lichaam. Telkens wanneer je een emotie voelt of een gedachte hebt, verandert je lichaam de chemische structuur – en daardoor dit schakelsysteem. Telkens wanneer je jezelf voor een moeilijke taak stelt, creëer je nieuwe synaptische paden. Het creëren van nieuwe paden maken je ontvankelijk voor de communicatie via je eigen hoger zelf. Nu het lichaam opnieuw wordt bedraad, zal het creëren van nieuwe paden een veel gemakkelijk proces zijn.

De herstart – kritieke massa
De hele mensheid zorgt voor het verhogen van de collectieve vibratie en zodra dat gebeurt verandert de magnetische structuur van de Aarde. Dit begon verschillende jaren geleden toen de zon de kristalenergie naar de planeet ging sturen. Op de lagere niveaus zijn apparaten ontwikkeld die moeite zullen hebben zich aan te passen aan de hogere vibratieniveaus. Sommige daarvan zijn jullie computers. Over de hele wereld ervaren jullie dit nu als computerproblemen. Jullie zorgen voor de ontwikkeling van de kristallijnen structuur van de Aarde en als gevolg daarvan moeten alle kristallen zich aanpassen aan de hogere vibratie. De herbedrading van de menselijke biologie heeft nu een kritieke massa bereikt waarop elke kristallijnen structuur om jullie heen ook herbedraad moet worden. Het lijkt er bijna op alsof iemand de herstartknop van planeet Aarde heeft ingedrukt om dat tot stand te brengen. Er zullen vijf van die herstarts komen om deze verandering te voltooien. Zo’n herstart zal telkens wat minder moeilijk zijn; dit is de eerste en de moeilijkste. Er zijn op dit moment meer harde-schijf-storingen op deze planeet dan ooit tevoren, speciaal bij de computers die gebruikt worden voor spirituele doeleinden.

Begrijp alsjeblieft dat computers gebaseerd zijn op kristallen en daarom zien jullie daar op dit moment zo veel problemen mee. De kristallen in de computers vormen het hart van de computer. Siliconen (kristallen) diodes vormen de basis van elke computer. Jullie noemen dat halfgeleiders. Wij zeggen jullie dat ze niet verschillen van de kristallen waar jullie zo van houden en die jullie thuis om je heen hebben of meenemen naar spirituele evenementen. Kristal heeft de hoogste vibratie van het mineralenrijk en is net zo levend als jullie. Kristallen zijn levende, ademende entiteiten die een vibratie hebben en aangezien zij het hart van jullie computers vormen, zou je gemakkelijk kunnen zeggen dat jullie computers levend zijn. Ook zij gaan door een evolutionair proces als gevolg van jullie vooruitgang.

We geven jullie in overweging om je computers met dezelfde liefde en genegenheid te behandelen als waarmee je een kind zou behandelen die door een moeilijke groeifase gaat. Neem de tijd om contact te maken met de kristallen in je computer en wees één met hen. Geef hen je kracht en je liefde. Leg je handen op het toetsenbord en laat de kristallen in je computer de liefdesenergie uit je handen opnemen. Dat zal ze gedurende deze tijd tegen schade beschermen. Speciaal computers die geregeld worden gebruikt om liefde en boodschappen met hoge vibratie te verspreiden zijn kwetsbaar in deze tijd. Een eenvoudige ceremonie met je computer om het hem mogelijk te maken de hoogste energie op te nemen, zal voldoende zijn om de transformatie zonder moeite te maken.

Nieuwe technologie ligt direct in ‘t vooruitzicht
Als jullie aan technologie denken, denken jullie aan snellere processors en meer geheugen. Maar technologie staat op het punt om op een multidimensionale manier te gaan werken en zal ontwikkelingen produceren die jullie zelfs in je stoutste dromen niet kunnen bedenken. In plaats van op een lineaire manier aan deze ontwikkelingen te denken, denk eens na over de mogelijkheid dat ze nu op zijwegen zullen plaatsvinden. Er zullen altijd mensen zijn die bang zijn voor technologie en die als slecht zullen zien. Laat je niet bang maken door je eigen schaduw, lieverds. Jullie staan op het punt om door een technische vooruitgang te gaan die ongekend is op deze planeet en dat zal jullie enorm helpen omdat het jullie zal helpen om op een effectievere manier te communiceren dan ooit tevoren.

Dat we het hebben over de elektrische paden in het lichaam, heeft een speciale reden. Jullie hoeven alleen maar terug te kijken op de recente geschiedenis van de mensheid om de rol te zien die technologie heeft gespeeld in het bekrachtigen van mensen. Er zijn tijden geweest waarop belangrijke vooruitgang in technologie het voor velen moeilijk maakte om bij te blijven en jullie bevinden je nu weer op zo’n bijzondere kruising. De mensheid staat op het punt om belangrijke vooruitgang te boeken in technologie. Dat zal beginnen met computers maar het zal zich snel verspreiden. De vorderingen worden onthuld omdat ontwikkelaars manieren vinden om het zelfde chemisch-elektrische systeem te gebruiken dat je lichaam gebruikt. Dat zal biologische computerchips opleveren die het vermogen hebben om te leren en te ontwikkelen. Veel ideeën die jaren geleden door het kristalkind Nicola Tesla geïntroduceerd zijn, zullen nu voor commerciële doeleinden ontwikkeld worden. In feite sturen dezelfde entiteiten die hem de informatie gaven nu dezelfde informatie via vele verschillende kanalen door om te garanderen dat ze niet verloren zal gaan.

De ontwikkelingen in de technologie zijn nu zover dat ze bekendgemaakt kunnen worden en dat zal de vorm van het menselijke spel voor altijd veranderen. Wij herinneren jullie eraan dat technologie een directe weerspiegeling is van spirituele vooruitgang en het een kan niet bestaan zonder het ander. Als mensen geen voldoende hoge collectieve spirituele vibratie zouden kunnen vasthouden, zou deze technologie niet werken en spoedig verdwijnen. Maar wij zeggen jullie dat ze stand zal houden en mensen zullen opnieuw een enorme verschuiving in technologie ervaren die jullie zal helpen om op een meer in eigen kracht staande manier te leven.

De manieren waarop deze technologie jullie in je kracht kan zetten, zijn met geen pen te beschrijven. In je kracht staan is direct gerelateerd aan communicatie. Stel je eens voor wat een prachtige tijd het was toen in de oude dagen van Griekenland een hardloper aangesteld werd om boodschappen over te brengen van het ene dorp naar het andere. Die vooruitgang in communicatie zette alle mensen veel meer in hun kracht dan oorspronkelijk werd gedacht. Dat boodschappensysteem ontwikkelde zich al snel tot paardrijders die reisden tussen de dorpen en zelfs pakjes meenamen. Zelfs de postdienst met pony’s liet de mensheid met enorme evolutionaire stappen vooruitgaan omdat het de communicatie tussen de mensen verbeterde. Later werden telegraafkabels ontwikkeld en werd communicatie voor iedereen mogelijk. Weer later veranderde dat in een netwerk van telegraafkabels en dat groeide op zijn beurt weer uit tot een netwerk van telefoonkabels dat de mogelijkheid tot communicatie meer dan ooit drastisch vergrootte. Toen kwam het internet, met behulp waarvan twee mensen uit ver van elkaar gelegen landen rechtstreeks met elkaar kunnen praten alsof ze naast elkaar zitten. De volgende stap ligt in lichttechnologie. Dat is al begonnen en jullie zullen spoedig in staat zijn om in een lichtstraal met elkaar te communiceren. Dit alles maakt het in eigen kracht staan als mens sterker. De technische veranderingen die voor jullie liggen zullen de communicatie sterk doen toenemen en dat is heel opwindend. Als dat soort communicatie beschikbaar komt, zullen er geen geheimen meer bestaan op planeet Aarde. Dat ligt op dit moment vlak voor jullie.

Punt van vertrek voor velen – Indigo- en kristalkinderen
Lieverds, velen zullen er in deze tijd voor kiezen om te vertrekken, liever dan om door de volgende verandering te gaan. Heb daar respect voor, want zij hebben het werk gedaan dat nodig was om de mensheid tot op het punt te brengen waar dit wonder kan gebeuren. Velen worden nu naar huis geroepen om een heel belangrijke plaats in de hemelen in te nemen. Als jullie vooruitgaan is er veel te doen is aan onze kant van de sluier. Velen zullen zich snel weer terugvinden in een fysiek lichaam, als Indigo- of kristalkind. Nu meer dan ooit zullen jullie een groter percentage kinderen zien die binnenkomen met de hogere eigenschappen van de indigo- en de kristalkinderen. De nieuwe mensheid begint voet aan de grond te krijgen en zal een nieuw paradigma voor de mensheid inluiden.

Kristalkinderen hebben een natuurlijk probleem met een vorm van elektriciteit die wisselstroom wordt genoemd. Dat is de reden waarom normaal in gebruik zijnde elektrische apparaten in aanwezigheid van de meeste kristalkinderen doorbranden. Wisselstroom is een door de mens gemaakte vorm van elektriciteit en bestaat niet in de natuur; daarom wordt ze niet begrepen door kinderen die de kristalvibratie hebben. Als kristalkinderen geen referentiekader hebben voor een energievorm, reflecteren ze die op natuurlijke manier terug waarbij ze die tegelijkertijd versterken. Als elektriciteit versterkt teruggestuurd wordt naar het apparaat waar het vandaan kwam, is goed te begrijpen waarom elektrische apparaten rondom deze magische mensen de neiging hebben opgeblazen te worden. Hierbij is het interessant om te vermelden dat de wisselstroom die heden ten dage in gebruik is, ontwikkeld werd door hetzelfde kristalkind waar we het zojuist over hadden, Nicola Tesla. Jullie kunnen er zeker van zijn dat hij nu glimlacht. Op dit moment zijn er verschillende incarnaties van zijn spirit op Aarde om te helpen met deze grote verandering. Velen zullen zijn leiding en aanwezigheid boven hun schouder voelen.

Lieverds, jullie hebben veranderingen op planeet Aarde gemaakt die de Hemel naar de Aarde zullen brengen. Hoewel het een eenvoudig proces is, heeft niemand gezegd dat het gemakkelijk zou zijn. Hoe moeilijk deze taak ook is, wij zijn er zeker van dat de juiste mensen op de juiste plaats zijn om dit te laten gebeuren. Jullie zijn de grootste engelen die ooit geleefd hebben. Jullie zijn de menselijk engelen die deel zullen nemen aan de nieuwe werkelijkheid met een nieuwe kracht zoals nooit eerder op Aarde te zien is geweest. Wees trots op jezelf bij elke stap die jullie zetten. Weet dat jullie toegejuicht worden door heel de hemelse macht voor het werk dat jullie doen.

Als jullie door deze herstart van planeet Aarde gaan, doe dat dan met een glimlach op je gezicht en liefde in je hart, want jullie zijn de meesters van het speelbord. Het is voor ons een grote eer om jullie aan drie eenvoudige punten te herinneren: behandel elkaar met respect, zorg voor elkaar bij elke gelegenheid en speel goed samen.

Espavo

De groep

Barbara neemt deze maand een welverdiende pauze.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.