Maart 2010

Geboortepijnen van de moeder
De ring van Vuur staat in brand


Deze Bakens van Licht worden live gepresenteerd op Internet, uitgewerkt en op de 15e van elke maand gepubliceerd.

Speciaal verzoek: Copyright 2010 Lightworker. Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is te vinden op http://www.Lichtwerker.com. Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.

Van Steve

Er is kennelijk iets misgegaan met de introductie van Steve deze maand. De tekst is namelijk gelijk aan die van de vorige maand. Daarom laten wij hem hier weg.

Van de groep

De herbedrading van de mensheid

Vandaag delen we met jullie veel van wat er nu gebeurt. Jullie fysieke lichamen veranderen elke dag zodat ze steeds meer van je eigen licht kunnen bevatten. De fysieke herbedrading waar jullie als individu doorheen gaan, begint zich nu uit te breiden over elk deel van de planeet, omdat jullie een collectieve kritische massa hebben bereikt. We hebben jullie iets verteld over het herbedradingsproces, over de fysieke eigenschappen die zullen veranderen en enkele dingen die met eenieder van jullie zullen gebeuren terwijl dit verdergaat. Jullie zullen op deze planeet op veel verschillende manieren een enorme verhoging van seksuele of levenskrachtenergie zien. Na verloop van tijd zullen jullie bewuste controle gaan krijgen over bepaalde spiergroepen waar jullie voorheen geen bewuste controle over hadden. Jullie zullen ontdekken dat jullie bewuste ademhalers kunnen zijn, in plaats van onbewuste ademhalers. Jullie zullen ontdekken dat jullie meer gebruik kunnen maken van je eigen telepathische vermogens en dat jullie op bewuste niveaus dit ook heel helder en gemakkelijk via elkaar kunnen doen. Om dit proces te bereiken, moet je lichaam door veel fysieke veranderingen gaan. Het is een evolutionaire stap die in feite niet van de ene op de andere dag plaatsvindt, maar wanneer jullie er over honderd jaar op terugkijken zal het erop lijken dat dit wel zo was. Laat ons jullie iets vertellen over het proces, zodat jullie kunnen zien wat er gebeurt, want veel van jullie voorbereidingen vinden plaats via een tijdschema dat jullie op het juiste moment op de juiste plaats brengt. Jullie zijn niet de enigen die veranderen. De Aarde zelf verandert ook.

We hebben al eerder gezegd dat jullie letterlijk door een herbedradingsproces gaan zodat het energiesysteem van je fysieke lichaam een groter deel van je spirit kan vasthouden dan het ooit heeft gekund. Toen jullie voor het eerst een fysiek lichaam aannamen, paste een geweldig groot deel van jezelf er niet in. Jullie lieten dat achter in een andere dimensie die jullie Thuis noemen. In feite verbinden jullie je met Thuis via dit deel van jezelf, wat jullie je hoger zelf hebben genoemd. Het is het deel van je dat buiten je fysieke lichaam leeft. Nu gaat een groter deel ervan in het fysieke lichaam komen. De kinderen die dagelijks worden geboren, brengen deze eigenschappen binnen. Hun ogen worden helderder en jullie zullen meer energie van hen zien komen en meer bekwaamheden. Jullie zullen ook zien hoe ze telepathisch communiceren op manieren waarop jullie het nooit hebben gedaan. Maar uiteindelijk evolueren jullie naar precies datzelfde proces.

Nieuwe menselijke templates (een soort archetype)
De kinderen die nu geboren worden, hoeven niet door datzelfde evolutionaire proces te gaan, want zij zitten al goed boven de curve. De rest van jullie hier zijn degenen die evolueren om op hetzelfde niveau te komen. Dit was altijd beperkt op Aarde. De template die jullie hebben gekozen om je spirit tijdens deze incarnatie in onder te brengen, is een beperkte template. De toelichting die wij jullie geven is dat deze template slechts een deel van je spirit bevat. In het begin waren er 500 van deze templates en jullie kozen er een van. Het was waarschijnlijk dezelfde die je voor je vorige leven hebt gekozen en dezelfde die je daarvoor hebt gekozen want jullie hebben de neiging om gewoontemensen te zijn, zelfs als ziel. Je kiest hetzelfde type template omdat je ermee vertrouwd bent. Je kiest man of vrouw. Je vraagt: “Hoe zal ik tewerk gaan in deze incarnatie? Hoe zal ik mijn magie deze keer gaan uitoefenen? Zal het makkelijker voor me zijn om mijn lessen als vrouw te leren, of zal het makkelijker zijn om mijn lessen als man te leren?” Meestal kiezen jullie als gewoontemensen degene waar je aan gewend bent en blijven daarbij gedurende vele, vele incarnaties totdat er een reden is om te veranderen.

Thuis hier op Aarde creëren
De Aarde zelf is bezig zich aan te passen. Als je kijkt naar je fysieke lichaam terwijl je wordt herbedraad en je denkt na over wat wij zeggen, in de zin dat je energiesysteem nu veel meer van je spirit gaat huisvesten, dan geldt precies datzelfde voor de Aarde. Ze is op dit moment aan het herbedraden en is daar al enige tijd mee bezig, om meer energie vast te kunnen houden, om meer spirit van Thuis vast te kunnen houden. Als jullie de hemel op Aarde willen creëren, hebben jullie de medewerking van de Aarde nodig. Dat is wat er gebeurt. Ze begint zich nu sneller te ontwikkelen dan jullie ooit voor mogelijk hielden.

Houd de Grote Oceaan in de gaten
We hebben al vele malen gezegd dat de Aarde niet ziek is. Ze is zwanger en gaat door een geboorteproces, en op dit moment zien jullie het begin van de barensweeën. Verscheidene jaren geleden deden wij een voorspelling en wij herhalen die vandaag want die staat op het punt om zich te ontvouwen. Let op de Grote Oceaan, want daar zullen de energetische openingen het eerst plaatsvinden. Dat zou heel goed in de vorm van vulkanische of seismische activiteit kunnen zijn, maar houd de Grote Oceaan en de Ring van Vuur in de gaten, want dat was in feite de geboorteplaats van de Aarde. Let op de evolutie wanneer de Aarde door haar eigen geboortecycli begint te gaan. Die zal steeds intenser worden; steeds moeilijker zijn. Er zullen momenten zijn waarop grote delen van de bevolking zullen vertrekken. Jullie hebben dit de laatste weken gezien en jullie zullen het opnieuw zien. Niet dat iemand iets goeds of verkeerds doet. Niet dat de vibratie van de mensen die vertrokken zijn niet hoog genoeg was om hier te kunnen blijven. In feite was de vibratie van velen zo hoog dat ze niet veel langer konden blijven en ze namen gewoon die gelegenheid als een uitweg. De energieën op Aarde zullen op veel verschillende manieren in evenwicht worden gebracht. Al deze mensen die vertrekken om dit mogelijk te maken, komen terug als kristalkinderen met een paar ongelofelijke eigenschappen. Ze komen terug omdat die route voor hen gemakkelijker is dan het bewust verhogen van hun vibratie, wat de route is die jullie nu nemen. Maar niets van dit alles zou mogelijk zijn als jullie hier geen stappen zouden ondernemen om je vibratie te verhogen. Zodra jullie je ontwikkelen tot op het punt dat jullie je eigen spirituele zelfvertrouwen krijgen zal dat ieder mens op Aarde zal helpen.

Overbelaste Templates
De Hoeder heeft gesproken over het terugvinden van de stem van je hoger zelf en het ontdekken van de plaats waar die stem vandaan komt. Dat is de bewuste jij en wat echt als waarheid door elk deel van je wezen resoneert. Maak zo vaak mogelijk contact met dat deel en deel je waarheid met anderen, want dat is precies het deel wat je van Thuis meebracht. Je hebt dan meer capaciteit dan ooit om te geven. Jullie hebben stuk voor stuk een van de 500 templates gekozen die voor deze planeet beschikbaar zijn. Dit is de oorzaak dat jullie soms iemand zien die precies lijkt op iemand die je kent of zich zelfs zo gedraagt. Ze kwamen voort uit dezelfde template. Het goede nieuws is dat er slechts 499 mensen zijn waarmee je moet leren om te gaan. Nu zijn jullie echter niet langer beperkt tot de 500 templates, want dat maakt deel uit van de evolutionaire verandering en de fysieke her-bedrading die nu in je lichaam plaatsvindt. Jullie ontgroeien de template die in dit leven aanvankelijk je fysieke lichaam en je energiesysteem herbergden. Jullie krijgen nu de capaciteit van nieuwe eigenschappen, nieuwe karakteristieken en nieuwe energiesystemen in hetzelfde fysieke lichaam waarmee je bent geboren. Dit is voor jullie de kans om door een evolutionaire stap te gaan en opnieuw geboren te worden zonder naar Huis terug te keren. Dat is precies wat er al heel lang door velen op deze planeet werd voorspeld. Waarom zou je eraan twijfelen? Het gebeurt nu gewoon met jullie en dat is het mooie ervan want jullie worden nu geboren op een Nieuwe Aarde.

De Aarde zal voortdurend door een aantal veranderingen gaan. De Ring van Vuur die rondom de Grote Oceaan ligt, zal meer beweging te zien geven in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 dan ooit eerder op deze planeet. Jullie zullen verschillende anomalieën zien. Jullie zullen de verschuiving van energie zien en dit alles kan beperkt en onder controle gehouden worden — niets ervan hoeft negatief te zijn, en niets hoeft catastrofaal te zijn. Het kan allemaal een evolutionaire stap vooruit zijn. De manier waarop je dit kunt doen is eenvoudig: je voelt jezelf. Ja, je kunt de droefheid voelen en je kunt de trauma’s voelen. Om het even wanneer er iets traumatisch gebeurt op Aarde, veroorzaakt dat een golf energie die door elk menselijk wezen wordt gevoeld. Het is gemakkelijk om verwikkeld te raken in een trauma en in het drama eromheen. Het is gemakkelijk om te zeggen: “Wat spijtig! Wat verschrikkelijk!” Jullie voelen je hart ineen krimpen en lopen dan de hele dag maar half-verlicht rond. Dat is in feite schadelijk voor je fysieke lichaam en dient geen enkel doel. Wij zouden graag zien dat jullie deze veranderingen van de Aarde vieren. Kijk ernaar vanuit een zeker simpel perspectief: er was een tragedie in het land dat jullie Haïti noemen, maar zie eens hoe de wereld als één reageerde. Iedereen wilde iets doen — wat ze ook maar konden doen om te proberen de pijn te verzachten, om te verbinden. Die les in menselijkheid was meer waard dan al die levens die werden gegeven om dat mogelijk te maken.

Oproep tot ontwaken
Jullie hebben nu de capaciteit om op heel diepe niveaus verbinding te maken met hartenergie direct vanaf het begin. Dit zijn dingen die jullie stuk voor stuk moeten leren omdat jullie niet geboren zijn in lichamen die daartoe in staat waren. Jullie zijn nu bezig je aan te passen aan nieuwe mogelijkheden en nieuwe energieën, die ook een nieuwe relatie zullen brengen met alles om je heen. Weet dat je gedurende deze tijd vele malen in die hogere positie zult zijn waarin je kunt helpen om andere mensen omhoog te brengen. Daarom ben je er. Verlaag je positie alsjeblieft niet, voel geen droefheid, en voel de last van de wereld niet op jouw schouders. Voel in plaats daarvan de kans om te helpen. Voel de kans om bewust te zijn en op de een of andere manier in actie te komen, want dat is het doel waarvoor je hiernaartoe kwam. Het zou jammer zijn als je al die jaren op Aarde hebt zitten wachten op deze kans en er dan doorheen zou slapen. De oproep tot ontwaken klinkt nu. De wekker gaat en je hebt de keus. Je kunt je hand uitsteken om hem af te zetten en net doen alsof hij niet is afgegaan, je kunt op de snooze knop (knop voor nog even slapen) drukken en doen alsof je wacht, of je kunt je haasten om tot actie over te gaan.

Het zal met elk mens op Aarde gebeuren. Jullie gaan stuk voor stuk door deze evolutionaire verandering die moeilijk zal zijn omdat mensen verandering als moeilijk zien. Je kunt echter je waarneming veranderen voordat het gebeurt en wanneer je activiteit ziet in de Grote Oceaan, de longen van de Aarde. Als je activiteit rondom de Ring van Vuur ziet, weet dan dat haar longen zich uitrekken en nieuwe stukken worden opgebouwd. Dit gaat niet langer over de vernietiging van de Aarde, het gaat in plaats daarvan over het opbouwen van een nieuwe leefwereld voor mensen die in hun kracht staan. De Aarde doet haar taak. Wat doe jij? Dat is de vraag die zij je nu stelt want jullie zijn een deel van elkaar. Ze heeft je hulp nodig. De verbinding tussen mensen en Aarde is nu veel sterker dan iemand ooit voor mogelijk hield maar die verbinding is er nu. De gevolgen van deze veranderingen hoeven niet negatief te zijn. Jullie kunnen die gevolgen neutraliseren met je gedachtepatronen en vooral als jullie het ene energieveld bij het andere voegen.

De kracht van licht
De manier waarop jullie op Aarde tellen is van 1 plus 1 is 2, plus 1 is 3, plus 1 is 4, plus 1 is 5, door er steeds weer één bij op te tellen. Maar dat is niet de onveranderlijke grootheid als het aankomt op het verbinden van energievelden. Als je energievelden met elkaar verbindt, wordt het exponentieel: van 1 naar 2, naar 4, naar 8, 16, 32 enzovoorts, en zo heel snel naar het punt waarop het met ongelofelijke cijfers begint te groeien. Dit zijn de harmonische tonen van je vibratie, want harmonische tonen kunnen worden gecombineerd bovenop andere harmonische tonen en kunnen op Aarde dingen in een harmonie brengen die nooit eerder heeft bestaan. Jullie creëren dat nu en de kansen liggen vlak voor je.

Lieverds, deze verandering zal niet gemakkelijk worden. Een stuk van de uitdagingen/problemen, zien jullie al, maar toch kan het de vreugdevolste, mooiste verandering zijn die ooit in het Universum heeft plaatsgevonden. Wij vragen jullie om je taak op te pakken. Houd je energie vast, houd je grootste hoop en dromen vast voor alles wat je wilt in je leven, elk stukje dat je bereikt en waar je dankbaar voor bent. Creëer nu met je gedachten de nieuwe wereld en zie hoe je lichaam erin evolueert. Het is een verbazingwekkend proces en dit is op Aarde nooit eerder gebeurd. Jullie schrijven geschiedenis met elke ademhaling. Doe het goed. Doe het bewust. Doe het met het volle bewustzijn dat je een spirit bent die doet alsof hij een mens is en dat je iets van waarde bezit. Je zult je doel op Aarde vinden. Je zult het hoogste zijn wat jij kunt en we zijn zo ongelofelijk trots op jullie. Het is niet gemakkelijk om een mens te zijn; het is niet gemakkelijk voor ons om naar jullie te kijken hoe jullie mens zijn. Er zijn momenten waarop je jezelf niet kunt vinden. Je kijkt in de spiegel en er komen tranen in je ogen omdat je je soms zo alleen voelt en je nog niet begrijpt dat wij vlak achter je staan. Soms houden we jullie vast terwijl je slaapt. We zien het als jullie een nare droom hebben en raken dan zachtjes je mondhoekjes aan om je te helpen glimlachen, zodat we je kunnen helpen je werkelijkheid een beetje te veranderen, want jullie hebben ons daar toestemming voor gegeven. Nu nemen jullie die taak over en doen dat voor jezelf en voor anderen. Raak elkaar aan op de manier waarop engelen jullie aanraken. Zet elk mens om je heen in zijn/haar kracht. Je hebt hier niets van te vrezen, want het is geen wedstrijd om te zien wie er het eerst is. Niemand is er totdat de laatste persoon aankomt.

We zitten met elkaar in deze verandering en weet dat wij hier op jullie wachten. Het moment waarop je de slaap uit je ogen wrijft, zijn wij er om je eraan te her-inneren wie je werkelijk bent. Het is voor ons zo’n eer om in jullie aanwezigheid te zijn, want jullie zijn Meesters van het Speelbord en we voelen ons vereerd om hier te zijn. We kennen de pijn die jullie hebben ervaren en we respecteren jullie voor die pijn; jullie zullen die pijn heel anders zien wanneer jullie Thuis komen. We weten dat het heel moeilijk voor je is, maar niemand anders kan het doen. Het waren de moedigste engelen die het aandurfden hun vleugels af te nemen en naar beneden te gaan om het spel te spelen, en hier zijn jullie dan. Welkom Thuis. Weet dat wij elke seconde van de dag bij je zijn, als je dat wenst. Weet ook dat jullie geweldig werk doen en dat we ongelofelijk trots op jullie zijn.

Het is met de grootste eer dat we jullie vandaag verlaten met drie geheugensteuntjes. Zorg voor elkaar bij elke kans die je krijgt. Behandel elkaar met het grootste respect. Speel goed samen.

Espavo, de groep

De hartverbinding – Barbara Rother

Afstand is slechts een Gemoedstoestand

Zoals velen van jullie weten, zijn Steve en ik de laatste twee weken niet bij elkaar geweest. Steve reisde naar Moskou om ons seminar Spirituele Communicatie te presenteren. Ik vond het moeilijk om een beslissing te nemen, maar uiteindelijk besloot ik om Steve op deze reis niet te vergezellen. Ik was verdrietig om dit seminar te moeten missen, want het is een van mijn favoriete onderwerpen en ik verheugde me erop onze Russische familie weer te zien.

Iedereen die mij kent, weet hoe belangrijk familie voor mij is. Een van onze zonen moest een operatie ondergaan die gepland stond in dezelfde tijd als deze reis. Steve en ik bespraken het en we waren het er beide over eens dat ik hier moest zijn voor onze zoon om hem te helpen er weer bovenop te komen. Dus reisde ik naar San Diego, Californië terwijl Steve naar de andere kant van de wereld vertrok.

Ik merkte dat ik Steve erg miste. We zijn altijd samen of het nu met ons werk is of thuis. We hebben geleerd ruimte te hebben binnen ons samenzijn door elkaar tijd te geven om alleen te zijn maar de tijd die we samen zijn is kostbaar. Ik ben trots op mezelf omdat ik met het helpen van onze zoon, Austin, heb geleerd hoe Skype werkt. Steve en ik konden elkaar bijna elke dag zien en met elkaar praten. Het was vreemd want als we op deze manier contact hadden was door het tijdverschil mijn dag zijn nacht. Hij praatte tegen mij op het moment dat mijn dag net begon terwijl hij dan ging slapen of precies andersom. Tijd is een illusie en afstand is slechts een gemoedstoestand.

Zelfs voor ik de technische kennis van Skype ontdekte, voelde ik Steve’s aanwezigheid. Ik draaide me om en zou zweren dat ik hem dan even zag. Ik voelde zijn liefdevolle spirit naast me. Ik vertelde hem dat ik wist dat we een andere dimensie deelden. Toen ik Steve ophaalde van het vliegveld kwamen de dimensies op magische wijze bij elkaar.

Ik denk dat we op een bepaalde manier beiden een aanpassingsperiode hadden. Eerst dacht ik dat Steve last had van jetlag, wat waar was, maar het voelde meer dan dat. Het was een her-verbindingstijd. Omdat we twee weken lang zo waren opgegaan in verschillende werkelijkheden, gingen we nu naar een niveau om onze werelden weer samen te voegen. Ik heb het gevoel dat wanneer je niet dagelijks een werkelijkheid deelt, je meer onafhankelijk wordt met je tijd. Je dag draait om wat past bij jouw behoeften in plaats van de behoeften van anderen te vermengen met die van jou. Ik ben blij dat ons heraanpassingsproces aan elkaars behoeften slechts kort duurde.

Ik had eens een baan die me bracht naar Camp Pendleton, een marinebasis in Californië. Ik praatte daar met de jonge vrouwen van wie de mannen maandenlang achter elkaar ergens in het buitenland dienden. Ze vertelden me hoe zij door hun aanpassingen gingen van een gezin zijn met kinderen naar een min of meer alleenstaande ouder. Hoewel hun relaties gelukkig waren, kregen deze vrouwen een onafhankelijker wereld, los van hun echtgenoten. Als hun mannen terugkwamen hadden ze een aanpassingsperiode nodig om hun dagelijkse bestaan weer samen te voegen.

Ik vind het prettig om mijn wereld met Steve te delen en toch tijd voor mezelf te behouden. Als er zich weer een noodgeval in de familie voordoet, zal ik er zijn om te helpen. Hopelijk gebeurt dit niet maar als dat wel het geval is, zal ik weten dat afstand slechts een gemoedstoestand is. In ons hart zijn we allemaal met elkaar verbonden.

In licht en liefde, Barbara.

 

Speciaal verzoek: Copyright 2013 Lightworker.
Deze informatie is bedoeld om verspreid te worden en kan daarom in zijn geheel of gedeeltelijk doorgegeven worden. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze copyright aantekening toegevoegd wordt aan het te publiceren materiaal en gaat ermee akkoord dat alle rechten inclusief copyrights voor vertaald materiaal het eigendom blijven van Lightworker. Verdere informatie van de groep is op espavo.org
te vinden.
Wij danken u voor het doorgeven van dit Licht.